Yahoos kommunikationsvillkor

 

 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOREN
  1. Välkommen till Yahoo. Yahoo tillhandhåller e-post- och meddelandeprodukter, såsom Yahoo Mail och Yahoo Messenger (”Tjänsterna”) som alla omfattas av villkoren i dessa Ytterligare användarvillkor och de tillämpliga Allmänna villkoren i avsnitt 10 som är införlivade i dessa Ytterligare användarvillkor. I dessa Ytterligare användarvillkor betyder ”Yahoo” eller ”Tillämpligt Yahoo-företag” det Yahoo-företag som tillhandahåller Tjänsterna som anges i avsnitt 10. Genom din användning av Tjänsterna accepterar du och är föremål för dessa Ytterligare användarvillkor och de lagar som anges under Tillämpligt Yahoo-företag i avsnitt 10. Dessa Ytterligare användarvillkor kan uppdateras av Yahoo från tid till annan utan att du underrättas om det. Föregående mening gäller inte om du använder de tyska Tjänsterna enligt beskrivningen i avsnitt 10. Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor och de Allmänna användarvillkoren genom att klicka på respektive länk i avsnitt 10.
  2. Yahoos automatiska system analyserar innehållet i kommunikation (till exempel innehåll i Mail och Messenger, inklusive snabbmeddelanden och SMS) för att, utan begränsning, tillhandahålla personligt relevanta produktfunktioner och innehåll för att matcha och tjäna riktad reklam och för att upptäcka spam och skräppost och för att skydda mot missbruk. Denna analys görs på allt kommunikationsinnehåll när det sänds, tas emot och när det lagras, inklusive kommunikationsinnehåll från tjänster som synkroniserats med ditt Yahoo-konto. För vissa användningsfall kör Yahoo automatiska algoritmer på marknadskommunikation för att skapa generiska mallar för sådana handlingar (t.ex. att med hjälp av ett gemensamt språk identifiera delar av ett flygbolags kvitto). Dessa mallar inkluderar inte mottagarens personuppgifter. Yahoos mall-redaktörer kan granska mallarna för att förbättra våra tjänster och vår anpassning av din upplevelse. Om det inte uttryckligen uppges kommer du inte att tillåtas att välja bort dessa funktioner.
  3. Genom att använda och fortsätta att använda Tjänsterna representerar och garanterar du att du har tillstånd att göra det enligt tillämplig lag. Du är ensam ansvarig för att använda Tjänsterna i enlighet med all tillämplig lagstiftning. Klicka på ”avbryt” och hämta inte eller använd Tjänsterna om du befinner dig i en jurisdiktion där hämtning eller användning av tjänsterna är förbjudet eller begränsas eller om du är under laglig ålder som krävs för tjänsterna. Om inte annat uttryckligen anges godkänner du alla nya funktioner som utökar och förbättrar de nuvarande Tjänster som omfattas av dessa Ytterligare användarvillkor om du godkänner och fortsätter att använda Tjänsterna. Föregående mening gäller inte om du använder de tyska Tjänsterna enligt beskrivningen i avsnitt 10.
 2. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA
  1. Användning av programvaran. Du kan efter behov installera eller hämta programvaran om Tjänsterna innefattar programvara från tredje part och alla icke-auktoriserade uppdateringar från Yahoo (”Programvara”) i objektkodsform eller på en persondator eller enhet som ägs eller kontrolleras av dig för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Du är endast tillåten att få tillgång till Tjänsterna genom Programvaran på det sätt som anges i dessa Ytterligare användarvillkor. Tjänsterna och dess komponenter innehåller programvara som är licenserad från Yahoo-licensgivare (Licensgivaren programvara”). Licensgivarens programvara gör att Yahoo-programvaran kan utföra vissa funktioner, inklusive och utan begränsning, komma åt konfidentiella uppgifter på dataservrar från tredje part. Din licens för Programvaran fortsätter tills dess att den sägs upp av endera parten. Du kan säga upp licensen till Programvaran genom att sluta använda och förstöra alla kopior av Programvaran. Dessutom avslutas denna programvarulicens om du bryter mot något av villkoren i dessa Ytterligare användarvillkor, om Yahoo skriver en uppsägning offentligt på Yahoos webbplats eller om Yahoo skickar en skriftlig uppsägning till dig. Om din licens sägs upp godkänner du att upphöra med alla användning av Tjänsterna, deras komponenter och alla tredjepartsuppgifter. Alla rättigheter i alla tredjepartsuppgifter, all programvara från tredje part och alla dataservrar från tredje part, inklusive all äganderätt förbehålls och förblir hos respektive tredje part. Du godkänner att dessa tredje parter kan hävda sin rätt enligt dessa Ytterligare användarvillkor mot dig direkt i sitt eget namn och att du är ensam ansvarig för sådana fordringar eller försvar och alla kostnader i samband med dem. Om Tjänsterna kräver eller omfattar nedladdningsbar programvara kan Yahoo automatiskt hämta och installera den senaste versionen av programvaran på din enhet så snart en ny version eller funktion är tillgänglig. Vissa Tjänster kan låta dig justera inställningarna för automatisk uppdatering. Om någon väsentlig ändring har gjorts kommer Yahoo att meddela dig det efter installationen.
  2. Spara och komma åt information. Yahoos meddelandeprodukter (såsom Yahoo Messenger inom Yahoo Mail och webbaserade versioner) visar när dina vänner är online, och ger dig möjligheten att skicka och ta emot snabbmeddelanden och annan information. Yahoos meddelandetjänster kan även erbjuda dig och dem du kommunicerar med att spara era konversationer och annan information i era Yahoo Mail-konton på Yahoos servrar. Om denna funktion är tillgänglig kan du komma åt och söka i din meddelandehistorik från valfri dator eller enhet som har tillgång till internet. Oavsett om du använder den här funktionen eller inte kan andra användare använda den för att spara konversationer eller annan information om dig i deras konton som finns på Yahoos servrar. Genom ditt godkännande av dessa Ytterligare användarvillkor samtycker du till att Yahoo lagrar denna kommunikation och annan information på sina servrar i säkerhetskopieringssyfte och andra syften som anges i dessa Ytterligare användarvillkor. Du är ensam ansvarig för det innehåll du använder eller lagrar i samband med Tjänsterna och om du så önskar är du ensam ansvarig för att säkerhetskopiera din information. Förutom vad som anges häri godkänner du att tillämpligt Yahoo-företag inte garanterar att uppgifter som är associerade med ditt konto kommer att vara tillgängliga för dig eller att uppgifter som tas bort eller som blir oåtkomliga kan tillhandahållas dig. Föregående mening gäller inte om du använder de tyska Tjänsterna enligt beskrivningen i avsnitt 10.
  3. Dessa Ytterligare användarvillkor ger dig ingen rätt till någon immateriell egendom som ägs eller licenseras av Yahoo, inklusive, utan begränsning, Tjänsterna och Yahoos varumärken.
  4. Annonser. Du förstår och godkänner att Tjänsterna kan inkludera annonser och att dessa annonser är nödvändiga för att Yahoo ska kunna tillhandahålla Tjänsterna.
  5. Kommunikation från Yahoo. Du förstår och godkänner dessutom att Tjänsterna kan innehålla viss kommunikation från Yahoo, till exempel tjänstemeddelanden och administrativa meddelanden och att du inte kan välja bort att ta emot dessa meddelanden.
  6. Komma åt och använda Tjänsterna. För att kunna använda Tjänsterna och tjänsterna och produkterna i Tjänsterna (för både gratis och debiterade tjänster) måste du få åtkomst till Internet, antingen direkt eller via enheter som får åtkomst till webbaserat innehåll. Du ansvarar för och måste betala alla avgifter i samband med sådan åtkomst och för alla kostnader för all utrustning som används för att få sådan tillgång (vilket kan innefatta avgifter från tredje part).
  7. Driftskompatibilitet med andra nätverk. Om de auktoriseras av Yahoo kan Yahoo Messenger tillåta att du kommunicerar med användare av andra snabbmeddelandeprodukter. I så fall bekräftar och godkänner du att: (i) din användning av Yahoo Messenger är föremål för dessa Ytterligare användarvillkor och de villkor som gäller för användningen av eventuella andra snabbmeddelandeprodukter som du har godkänt och som överensstämmer med dessa Ytterligare användarvillkor och (ii) personer som använder andra snabbmeddelandeprodukter omfattas av villkoren för sådana snabbmeddelandeprodukter. Yahoo tar inget ansvar för de personer eller enheter du kommunicerar med. Förutom meddelanden som skickas till dig från Yahoo äger Yahoo ingen kontroll över innehåll som skickas eller tas emot av Tjänsternas användare.
  8. Tjänsterna kan låta dig använda olika metoder för att kommunicera och skicka och ta emot meddelanden, filer, foton, videor och annan information, inklusive via Tjänsterna; SMS, röstsamtal och videosamtal.
  9. Spärra. Genom att använda Tjänsterna godkänner du att andra användare av Tjänsterna kan välja att ta emot aviseringar från Tjänsterna när du loggar in och kan skicka snabbmeddelanden och annan information till dig eller ringa dig via Tjänsterna. Om du vill spärra aviseringsfunktionen eller om du inte vill ta emot meddelanden från sådana användare kan det finnas möjlighet att aktivera en särskild "Ignorera"-funktion eller dylikt. Du möjlighet att skicka och ta emot snabbmeddelanden och annan information kan spärras av Yahoo och andra användare som delvis eller helt kan begränsa din möjlighet att använda Tjänsterna. Genom att använda Tjänsterna godkänner du att Yahoo inte har något ansvar för att bedöma eller lösa eventuella tvister som uppstår från din eller någon annan användares möjlighet (eller annat) att ignorera, skicka meddelanden eller annan information, eller på något sätt använda Tjänsterna. Föregående mening gäller inte om du använder de tyska Tjänsterna enligt beskrivningen i avsnitt 10.
  10. Yahoos support. Yahoo kan välja att ge dig support via kundtjänst och/eller uppgraderingar, förbättringar eller ändringar av Tjänsterna (tillsammans ”Support”) efter eget gottfinnande och kan avsluta sådan Support när som helst utan förvarning. Du förstår och godkänner att sådan Support, om Yahoo väljer att ge dig sådan Support, tillhandahålls frivilligt enligt Yahoos eget gottfinnande och att det inte skapar någon avtalsenlig rätt att erhålla Support och att du inte kan lita på något uttalande eller erbjudande om Support för att skapa en avtalsenlig rätt till Support.
  11. Avgifter för Yahoo. Yahoo förbehåller sig rätten att ta ut avgifter för framtida bruk av Tjänsterna eller andra Yahoo-tjänster och webbplatser, enligt Yahoos eget gottfinnande. Om Yahoo bestämmer sig för att ta ut avgifter kommer Yahoo att ge dig ett föregående meddelande om detta.
 3. OLIKA VERSIONER AV TJÄNSTERNA
  Olika funktioner kan vara tillgängliga i olika versioner av Tjänsterna och alla funktioner kanske inte är tillgängliga i ditt land eller din region. Dessutom kanske alla funktioner inte är tillgängliga om användaren som du kommunicerar med använder en annan version av Tjänsterna eller använder en programvara för snabbmeddelanden som erbjuds av ett annat företag än Yahoo.
 4. MEDLEMSKONTO, LÖSENORD OCH SÄKERHET
  Om du inte redan har ett Yahoo ID och lösenord kommer du att ombes att genomföra Yahoos registreringsprocess. Du godkänner att Yahoo endast ger dig rätt att komma åt ditt konto i enlighet med dessa Ytterligare användarvillkor och tillämpliga regler och riktlinjer. Om du bryter mot detta avsnitt 4 eller på annat sätt inte kan validera ditt konto för Yahoo godkänner du att ditt konto kan blir permanent otillgängligt för dig och att alla uppgifter som förknippas med det kontot kan bli otillgängliga. Yahoo garanterar inte att du har permanent åtkomst till de uppgifter som används med Tjänsterna eller att de kommer att ge dig kopior om dessa uppgifter raderas eller går förlorade. Yahoo uppmuntrar dig att säkerhetskopiera dina uppgifter på ett korrekt sätt. Yahoo kan dessutom begränsa vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till delar av eller alla Tjänsterna eller andra av Yahoos tjänster eller webbplatser utan förvarning eller ansvar. Föregående mening gäller inte om du använder de tyska Tjänsterna enligt beskrivningen i avsnitt 10.
 5. YAHOOS INTEGRITETSPOLICY
  Genom åtkomst till och användning av Tjänsterna godkänner du Yahoos Integritetspolicy. Även dina registreringsuppgifter och annan information om dig är föremål för Yahoos Integritetspolicy. Du kan granska den senaste versionen av Yahoos Integritetspolicy när som helst genom att klicka på länken Integritetspolicy under tillämpligt Yahoo-företag i avsnitt 10 nedan.
 6. BEGRÄNSAD ANVÄNDNING
  DU FÅR INTE och kommer inte använda någon tredje part för att (förutom vad som är tillåtet enligt lokal lagstiftning):
  1. Kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, demontera, ändra, hyra ut, leasa, låna ut, distribuera eller skapa härledda verk av (enligt definitionen i tillämplig lokal lagstiftning) Tjänsterna eller programvaran eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden eller protokollen i Tjänsterna eller programvaran;
  2. Erhålla eller försöka erhålla obehörig åtkomst till Tjänsterna över Yahoo-nätverket;
  3. Inkorporera Tjänsterna eller Programvaran, eller annan del därav, i några andra tjänster, programvara, hårdvara eller annan teknologi som är tillverkad eller distribuerad av eller för dig;
  4. Använda Tjänsterna på olagligt sätt, i olagligt syfte eller på ett sätt som inte överensstämmer med dessa Ytterligare användarvillkor eller de Allmänna användarvillkoren.
  5. Använda Tjänsterna för att driva kärntekniska anläggningar, livsuppehållande eller andra verksamhetskritiska tillämpningar där människoliv eller egendom kan stå på spel (du förstår uttryckligen att Tjänsterna inte är utformade för sådana syften och att fel på dem i så fall kan leda till döden, personskador eller allvarlig skada på egendom eller miljö för vilket Yahoo inte ansvarar). Observera att föregående mening inte gäller dig om du använder de tyska Tjänsterna enligt beskrivningen i avsnitt 10 eller
  6. Sälja, leasa, låna, överföra, underlicensera, reproducera, duplicera, kopiera, byta eller utnyttja Tjänsterna eller få åtkomst till dessa eller härleda intäkter från användning eller tillhandahållande av Tjänsterna oavsett om det är för direkt eller ekonomisk vinning eller på annat sätt, utan Yahoos föregående uttryckliga och skriftliga tillåtelse.
 7. ANSVARSFRISKRIVNING OCH UTRUSTNING
  1. Du förstår och godkänner att Tjänsterna tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK” och att Yahoo inte tar något ansvar för aktualitet, borttagning, felaktig leverans eller underlåtenhet att lagra någon av användarens kommunikation eller personliga inställningar. Du förstår även att Yahoo inte är ansvariga för kommunikationens integritet eller att den skickas säkert via Tjänsterna. Den föregående meningen i denna klausul gäller inte för dig om du använder de tyska Tjänsterna som beskrivs i avsnitt 10.
  2. Du kan använda valfri utrustning för åtkomst till Tjänsterna (t.ex. en telefonenhet som ansluts via en USB-port för att komma åt samtalsfunktionen för dator-till-dator, vars enhet kan innefatta dubbla funktioner för även komma åt fasta telefonledningar som inte tillhandahålls av Yahoo).
  3. Alla insticksprogram från tredje part som du använder tillsammans med Tjänsterna ägs av och är utvecklaren av insticksprogrammets eget ansvar, och det är upp till dig att avgöra huruvida dessa insticksprogram, eller användningen av dem, är lagliga eller lämpliga.
  4. Om de Tjänster som hämtas eller används av dig innefattar anti-spyware-funktioner kan program som identifieras som ”spyware” av detta verktyg vara program som du har godkänt på din dator enligt ett separat avtal med tredje part. Du är ensam ansvarig för att följa de avtal med tredje part som du har godkänt.
  5. All nödvändig eller extra utrustning eller varje insticksprogram från tredje part som du använder för att använda, komma åt eller förbättra Tjänsterna, inklusive din mobil eller annan enhet, oavsett om den krävs eller är valfri, omfattas av villkor, bestämmelser, garantier och friskrivningar från tillverkaren av sådan utrustning eller insticksprogram från tredje part och Yahoo ger inga som helst garantier eller utfästelser när det gäller sådan utrustning eller sådana insticksprogram från tredje part. Se det material du fick när du köpte utrustningen eller erhöll insticksprogrammen från tredje part för att förstå dina rättigheter och skyldigheter, inklusive vilka garantier som friskrivningar som gäller för dig. SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FRÅNSÄGER SIG YAHOO OCH DESS DOTTERBOLAG, DFDA-TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, AGENTER, PARTNERS OCH LICENSGIVARE UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER OCH ANDRA VILLKOR AV NÅGOT SLAG, OAVSETT OM DET ÄR UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT SOM GÄLLER SÅDAN UTRUSTNING ELLER INSTICKSPROGRAM FRÅN TREDJE PART, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR OCH GARANTIER FÖR TITEL, SÄLJBARHET, KVALITET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL VAD GÄLLER TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTERNA TILL EN RIMLIG STANDARD VAD GÄLLER OMSORG OCH FÖRMÅGA SOM ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELL ÄGANDERÄTT. Föregående mening gäller inte om du använder de tyska Tjänsterna enligt beskrivningen i avsnitt 10.
 8. ALLMÄN INFORMATION
  Avtalet i dess helhet. Dessa Ytterligare användarvillkor och de Allmänna villkoren och alla dokument däri utgör avtalet i dess helhet mellan dig och Yahoo och gäller din användning av Tjänsterna och ersätter alla eventuella tidigare versioner av dessa Ytterligare användarvillkor eller de Allmänna användarvillkoren, mellan dig och Yahoo med avseende på Tjänsterna. Du kan även vara föremål för ytterligare villkor som kan gälla när du använder eller köper vissa andra Yahoo-tjänster (inklusive debiterade tjänster), närstående tjänster eller innehåll eller programvara från tredje part. Dessa Ytterligare användarvillkor fortsätter att styra din användning av Tjänsterna om du inte godkänner andra användarvillkor från ett Yahoo-företag som uttryckligen anger att de ersätter den tidigare överenskomna versionen av ”Yahoos globala ytterligare villkor för användning av tjänster”. Om du använder Tjänsterna vid händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i dessa Ytterligare användarvillkor och de Allmänna användarvillkoren ska bestämmelserna i de Ytterligare användarvillkoren gälla eftersom de gäller Tjänsterna.
 9. ÖVERTRÄDELSER
  Rapportera alla överträdelser av dessa Ytterligare användarvillkor via Kundtjänstlänken i avsnitt 10 nedan, under tillämpligt Yahoo-företag.
 10. AVTALSSLUTANDE PART, LAGVAL, PLATS FÖR LÖSNING AV TVISTER OCH ANDRA LOKALA REGIONALA BESTÄMMELSER
  Dessa Ytterligare användarvillkor gäller mellan dig och tillämpligt Yahoo-företag. I undersektionen nedan hittar du de Yahoo-tjänster du använder och i den undersektionen hittar du det Yahoo-företag som du ingår avtal med i fråga om Tjänsterna, lagval, plats för lösning av tvister med tillämpligt Yahoo-företag och andra viktiga bestämmelser. Observera att Yahoos meddelandetjänster, inklusive Yahoo Messenger, kan vara knutet till ditt Yahoo Mail-konto. Om du inte har ett Yahoo Mail-konto omfattas du av den aktuella versionen av de Allmänna användarvillkoren för aktuell region/aktuellt land där du först registrerade ditt konto. Kontakta kundtjänst om du inte minns vilka Yahoo-tjänster du använder.
 11. /

REGION:

Nord- och Sydamerika.

 1. USA: Om du använder de amerikanska Tjänsterna ingår du avtal med Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, om att tillhandahålla Tjänsterna, och den materiella rätten i delstaten Kalifornien reglerar tolkningen av dessa Ytterligare användarvillkor och gäller för alla fordringar som rör dem, oavsett lagvalsprincip. Du och Oath Holdings Inc. samtycker oåterkalleligen till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för de statliga domstolarna i Santa Clara County, Kalifornien eller i Northern District of California, USA för alla tvister som uppstår ur eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor eller till följd av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett typ av fordran. Om tillämpligt är all Programvara som tillhandahålls till den amerikanska regeringen till följd av erbjudanden under eller efter den 1 december 1995 med de kommersiella rättigheter och begränsningar som beskrivs häri. Om Tjänsterna och relaterad dokumentation tillhandahålls till eller köps av eller på uppdrag av den amerikanska regeringen, om tillämpligt, anses Tjänsterna vara ”kommersiell programvara” på det sätt som termen används i systemet i Federal Acquisition Regulation. Rättigheter i USA får inte överskrida de minimirättigheter som anges i FAR 52.227-19 för ”begränsade datorprogram." Alla andra villkor i dessa Ytterligare användarvillkor gäller. Du samtycker till att inte ge materiellt stöd eller resurser (eller hemlighålla eller dölja art, plats, källa eller ägarskap till några organisationer som är utsedda av USA:s regering som en utländsk terroristorganisation enligt avsnitt 219 i Immigration and Nationality Act. Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan. Du kan även kontakta kundtjänst med den länk som tillhandahålls.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. För Yahoos Ytterligare användarvillkor på spanska: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor:https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. För Yahoos Allmänna villkor på spanskahttps://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy:https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. För Yahoos Integritetspolicy på spanska:https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundtjänst: Kundtjänst För Yahoos kundtjänst på spanska: espanol-abuse@yahoo-inc.com .
 2. Kanada (ca): Om du använder de kanadensiska Tjänsterna ingår du avtal med Yahoo! Kanada Co., 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7, om att tillhandahålla Tjänsterna, och lagarna i Kanada reglerar tolkningen av dessa Ytterligare användarvillkor, inklusive brott mot dem, oavsett lagvalsprinciper, men de gäller även för andra fordringar, inklusive fordringar gällande konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagar och skadeståndsansvar. Du och Yahoo Canada samtycker oåterkalleligen till exklusiv behörighet och plats för domstolsförfaranden i provinsen Ontario, Kanada för eventuella tvister som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor eller av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett typ av fordran.

  Personuppgifter om Vänner och Kontakter.  Genom att använda tjänsterna godkänner du att du har fått tillstånd av dina vänner och kontakter för att tillhandahålla deras personliga information (till exempel: deras e-postadress och telefonnummer) till Yahoo eller en tredje part, som tillämpligt, och att Yahoo eller tredje part år använda ditt namn för att skicka meddelanden för din räkning för att göra tjänsterna tillgängliga för dina vänner och kontakter. Tjänsterna får ej används i någon form av spamsyfte.

  Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna användarvillkoren och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan. Du kan även kontakta kundtjänst med den länk som tillhandahålls.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundtjänst:https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. Brasilien (br): Om du använder de brasilianska Tjänsterna ingår du avtal med Yahoo! do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil) Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brasilien, om att tillhandahålla Tjänsterna, och lagarna i Förbundsrepubliken Brasilien reglerar inte bara tolkningen av dessa Ytterligare användarvillkor och fordringar vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper, utan gäller även för eventuella andra fordringar, inklusive fordringar som gäller konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagar och skadestånd. Du och Yahoo Brasil samtycker oåterkalleligen till att Förbundsrepubliken Brasilien har exklusiv behörighet och ska vara platsen för eventuella tvister som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor eller av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo Brasil, oavsett typ av fordran. För Yahoo Brasil-användare tillämpas begränsningen av rättigheter för användaren och giltigheten av dessa Ytterligare användarvillkor i den utsträckning som det tillåts enligt brasiliansk lag. Yahoo Brasil förbehåller sig rätten att endast lösa eventuella konflikter eller motsättningar i enlighet med de Ytterligare användarvillkoren och brasiliansk lag. Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna villkoren och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan. Du kan även kontakta kundtjänst med den länk som tillhandahålls.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundtjänst: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. Argentina (ar): Om du använder de argentinska Tjänsterna ingår du avtal med Yahoo! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, om att tillhandahålla Tjänsterna, och lagarna i Argentina reglerar inte bara tolkningen av dessa Ytterligare användarvillkor och fordringar vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper, utan gäller även för eventuella andra fordringar, inklusive fordringar som gäller konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagar och skadestånd. Du och Yahoo de Argentina samtycker oåterkalleligen till att Argentina har exklusiv behörighet och ska vara platsen för eventuella tvister som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor eller av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett typ av fordran. Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna användarvillkoren och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan. Du kan även kontakta kundtjänst med den länk som tillhandahålls.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundtjänst: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Mexiko (mx): Om du använder de mexikanska Tjänsterna ingår du avtal med Yahoo! de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000, om att tillhandahålla Tjänsterna, och lagarna i Mexikos förenta stater reglerar inte bara tolkningen av dessa Ytterligare användarvillkor och fordringar vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper, utan gäller även för alla andra fordringar, inklusive fordringar som gäller konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagar och skadestånd. Du och Yahoo de Mexico samtycker oåterkalleligen till att Mexikos förenta stater har exklusiv behörighet till och ska vara platsen för eventuella tvister som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor eller av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett typ av fordran. Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna villkoren och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan. Du kan även kontakta kundtjänst med den länk som tillhandahålls.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundtjänst: mx-abuse@yahoo-inc.com .
 6. Chile (cl), Colombia (co), Peru (pe), och Venezuela (ve): Om du använder venezuelanska, peruanska, colombianska eller chilenska tjänster så har du avtal med Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, USA, som tillhandahåller de tjänsterna och gällande lagstiftning i delstaten Florida, USA styr inte bara tolkningen av dessa användarvillkor , inklusive brott mot det, utan hänsyn till kollisionsrättsliga principer, utan även alla andra rättsanspråk, inklusive anspråk som rör konsumentskydd, otillbörlig konkurrens och ersättningsrätt. Du och Yahoo Hispanic Americas LLC samtycker härmed oåterkalleligt till att domstolarna i Miami-Dade County, USA är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa användarvillkor eller på grund av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett anspråkets sort. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av detta Extravillkor Allmänna användarvillkor och Integritetspolicyn via länkarna nedan. Du kan också kontakta kundtjänst via den angivna länken. Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna användarvillkoren och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan. Du kan även kontakta kundtjänst med den länk som tillhandahålls.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundtjänst: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

REGION:

Europa.

 1. Storbritannien (uk), Spanien (es), Italien (it) och Frankrike (fr): Om du använder de brittiska (uk), spanska (es), italienska (it) eller franska (fr) Tjänsterna ingår du avtal med Oath (EMEA) Limited (tidigare känd som Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, om att tillhandahålla Tjänsterna, och lagarna i Irland reglerar dessa Ytterligare användarvillkor och eventuella utomobligatoriska förpliktelser som härrör från dem. Du och YEL samtycker oåterkalleligen till exklusiv behörighet för domstolarna i Irland för alla tvister som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor, alla utomobligatoriska förpliktelser som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor eller av eller i samband med förhållandet mellan dig och YEL, oavsett typ av fordran. Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna användarvillkoren och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan.
  1. Storbritannien (uk):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundtjänst: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. Spanien (es):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundtjänst: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. Italien (it):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundtjänst: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. Frankrike (fr):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
   4. Kundtjänst: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 2. Tyskland (de): Om du använder de tyska Tjänsterna ingår du avtal med Oath (EMEA) Limited (tidigare känd som Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland om att tillhandahålla Tjänsterna och ditt avtalsförhållande, inklusive dessa Ytterligare användarvillkor kommer att regleras av lagarna i Irland. Om du har din hemvist i Tyskland begränsar detta lagval inte tillämpningen av de tyska konsumentskyddslagarna. Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna användarvillkoren och integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. Kundtjänst: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Irland (ie), Danmark (dk), Finland (fi), Norge (no), Rumänien (ro), Nederländerna (nl), Sverige (se), Turkiet (tr), Ryssland (ru), Polen (pl), Belgien (be), Tjeckien (cz), Ungern (hu), Portugal (xp), Österrike (at), Bulgarien (bg), Kroatien (hr), Estland (ee), Lettland (lv), Litauen (lt), Serbien (rs), Slovakien (sk), Slovenien (si), Ukraina (ua) eller Grekland (gr): Om du använder någon av följande Tjänster: Irland (ie), Danmark (dk), Finland (fi), Norge (no), Rumänien (ro), Nederländerna (nl), Sverige (se), Turkiet (tr), Ryssland (ru), Polen (pl), Belgien (be), Tjeckien (cz), Ungern (hu), Portugal (xp), Österrike (at), Bulgarien (bg), Kroatien (hr), Estland (ee), Lettland (lv), Litauen (lt), Serbien (rs), Slovakien (sk), Slovenien (si), Ukraina (ua) eller Grekland (gr) ingår du avtal med Oath (EMEA) Limited (tidigare känd som Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland om att tillhandahålla Tjänsterna, och lagarna i Irland reglerar dessa Ytterligare användarvillkor och eventuellaYtterligare användarvillkor utomobligatoriska förpliktelser som härrör från dem. Du och YEL samtycker oåterkalleligen till att domstolarna i Irland har exklusiv behörighet för alla tvister som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor, alla utomobligatoriska förpliktelser som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor eller av eller i samband med förhållandet mellan dig och YEL, oavsett typ av fordran.

  Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna användarvillkoren och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan.
  1. Irland (ie):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy:https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  2. Danmark (dk):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  3. Finland (fi):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  4. Norge (no):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  5. Rumänien (ro):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  6. Nederländerna (nl):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  7. Sverige (se):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  8. Turkiet (tr):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  9. Ryssland (ru):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  10. Grekland (gr):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  11. Polen (pl):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  12. Belgien (be):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  13. Tjeckien (cz):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  14. Ungern (hu):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  15. Portugal (xp):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  16. Österrike (at):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  17. Bulgarien (bg):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  18. Kroatien (hr):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  19. Estland (ee):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  20. Lettland (lv):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  21. Lettland (lt):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  22. Serbien (rs):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  23. Slovakien (sk):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  24. Slovenien (si):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  25. Ukraina (ua):
   1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Kundtjänst: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

REGION:

Asien Stillahavsområdet.

 1. Hongkong (hk): Om du använder Tjänsterna i Hongkong ingår du avtal med Yahoo! Hong Kong Limited, of 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hongkong, om att tillhandhålla Tjänsterna, och lagarna i Hongkong reglerar inte bara tolkningen av dessa Ytterligare användarvillkor och gäller för brott mot dem, oavsett lagvalsprinciper, utan gäller även för andra fordringar, inklusive fordringar gällande konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagar och skadeståndsansvar. Du och Yahoo Hong Kong samtycker oåterkalleligen till att Hongkongs domstolar har exklusiv behörighet för alla tvister som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor eller av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett typ av fordran. Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna användarvillkoren och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan. Du kan även kontakta kundtjänst med den länk som tillhandahålls.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundtjänst:https://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. Singapore (sg), Indonesien (id), Malaysia (my), Filippinerna (ph), Thailand (th) eller Vietnam (vn): Om du använder Tjänsterna för Singapore (sg), Indonesien (id), Malaysia (my), Filippinerna (ph), Thailand (th) eller Vietnam (vn) ingår du avtal med Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914, om att tillhandahålla Tjänsterna, och lagarna i Singapore reglerar inte bara tolkningen av dessa Ytterligare användarvillkor och gäller brott mot dem, oavsett lagvalsprinciper, utan gäller även eventuella andra fordringar, inklusive fordringar gällande konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagar och skadeståndsansvar. Du och Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. samtycker oåterkalleligen till Singapore Courts exklusiva behörighet för alla tvister som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor eller av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett typ av fordran. Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna villkoren och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan. Du kan även kontakta kundtjänst med den länk som tillhandahålls.
  1. Ytterligare användarvillkor:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Indonesien: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. Malaysia: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. Filippinerna: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. Thailand: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. Indonesien: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Malaysia: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. Filippinerna: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. Thailand: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. Indonesien: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. Malaysia: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. Filippinerna: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. Thailand: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundtjänst:
   1. Singapore: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Indonesien: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. Malaysia: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. Filippinerna: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. Thailand: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. Vietnam: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. Australien (au): Om du använder de australiska Tjänsterna ingår du avtal med Yahoo7 Pty Ltd, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Australien, om att tillhandahålla Tjänsterna, och lagarna i New South Wales reglerar inte bara tolkningen av dessa Ytterligare användarvillkor och gäller för brott mot dem, oavsett lagvalsprinciper, utan gäller även för eventuella andra fordringar, inklusive fordringar gällande konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagar och skadeståndsansvar. Du och Yahoo7 Pty Ltd samtycker oåterkalleligen till att domstolarna i South New Wales har exklusiv behörighet för eventuella tvister som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor eller av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett typ av fordran. Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna användarvillkoren och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan. Du kan även kontakta kundtjänst med den länk som tillhandahålls.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundtjänst: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. Nya Zeeland (nz): Om du använder de nyzeeländska Tjänsterna ingår du avtal med Yahoo! New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 New Zealand, om att tillhandhålla Tjänsterna, och lagarna i Nya Zeeland reglerar inte bara tolkningen av dessa Ytterligare användarvillkor och gäller för brott mot dem, oavsett lagvalsprinciper, utan även för eventuella andra fordringar, inklusive fordringar gällande konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagar och skadeståndsansvar. Du och Yahoo New Zealand samtycker oåterkalleligen till Aucklands domstolars exklusiva behörighet vid eventuella tvister som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor eller av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett typ av fordran. Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna användarvillkoren och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan. Du kan även kontakta kundtjänst med den länk som tillhandahålls.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundtjänst: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. Taiwan (tw): Om du använder de taiwanesiska Tjänsterna ingår du avtal med Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, at 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan and Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, om att tillhandahålla Tjänsterna, och lagarna i Taiwan reglerar inte bara tolkningen av dessa Ytterligare användarvillkor och gäller för brott mot dem, oavsett lagvalsprincip, utan gäller även eventuella fordringar, inklusive fordringar gällande konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagen och skadeståndsansvar. Du och Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch samtycker oåterkalleligen till exklusiv behörighet för domstolarna i Taipei, Taiwan, R.O.C. vid eventuella tvister som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor eller av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett typ av fordran. Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna användarvillkoren och Integritetspolicyn när som helst via länken nedan. Du kan även kontakta kundtjänst med den länk som tillhandahålls.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundtjänst: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. Indien (in): Om du använder de indiska Tjänsterna ingår du avtal med Yahoo India Private Limited, (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India, om att tillhandahålla tjänsterna, och lagarna i Indien reglerar inte bara tolkningen av dessa Ytterligare användarvillkor och gäller vid brott mot dem, oavsett lagvalsprincip, utan gäller även eventuella fordringar, inklusive fordringar gällande konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagar och skadeståndsansvar. Du och Yahoo India samtycker oåterkalleligen till Mumbais domstolars exklusiva behörighet vid eventuella tvister som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor eller av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett typ av fordran. Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna användarvillkoren och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan. Du kan även kontakta kundtjänst med den länk som tillhandahålls.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundtjänst: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. Vissa funktioner kan vara otillgängliga för användare i IN, inklusive PC-till-telefon och annan Internettelefoni.

REGION:

Mellanöstern och Nordafrika.

 1. Yahoo-tjänsterna Maktoob (xe eller xa) och Israel (il). Om du använder antingen Maktoob-tjänsterna (xe eller xa) eller de israeliska (il) tjänsterna ingår du avtal med Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 för att tillhandahålla Tjänsterna, och materiell lag i delstaten Kalifornien styr tolkningen av dessa Ytterligare användarvillkor och gäller för alla krav som rör dem, oavsett lagvalsprinciper. Du och Oath Holdings Inc.. samtycker oåterkalleligen till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för de statliga domstolarna i Santa Clara County, Kalifornien eller i Northern District of California, USA för alla tvister som uppstår ur eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor eller till följd av eller i samband med förhållandet mellan dig och Yahoo, oavsett typ av fordran. Om tillämpligt är all Programvara som tillhandahålls till den amerikanska regeringen till följd av erbjudanden under eller efter den 1 december 1995 med de kommersiella rättigheter och begränsningar som beskrivs häri. Om Tjänsterna och relaterad dokumentation tillhandahålls till eller köps av eller på uppdrag av den amerikanska regeringen, om tillämpligt, anses Tjänsterna vara ”kommersiell programvara” på det sätt som termen används i systemet i Federal Acquisition Regulation. Rättigheter i USA får inte överskrida de minimirättigheter som anges i FAR 52.227-19 för ”begränsade datorprogram." Alla andra villkor i dessa Ytterligare användarvillkor gäller. Du samtycker till att inte ge materiellt stöd eller resurser (eller hemlighålla eller dölja art, plats, källa eller ägarskap till några organisationer som är utsedda av USA:s regering som en utländsk terroristorganisation enligt avsnitt 219 i Immigration and Nationality Act.
  Om du har registrerat dig för Yahoo Maktoob-tjänsterna på engelska kan du granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna användarvillkoren och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan. Du kan även kontakta kundtjänst med den länk som tillhandahålls nedan.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundtjänst: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Vissa funktioner kan vara otillgängliga för dig, inklusive PC-till-telefon och annan Internettelefoni.

  Om du har registrerat dig för Yahoo Maktoob-tjänsterna på arabiska kan du granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna användarvillkoren och Integritetspolicyn när som helst genom att besöka Yahoo Maktoobs arabiska center för användarvillkor via länken nedan. Du kan även kontakta kundtjänst med den länk som tillhandahålls nedan.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundtjänst: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Vissa funktioner kan vara otillgängliga för dig, inklusive PC-till-telefon och annan Internettelefoni.

  Om du använder de israeliska Tjänsterna kan du granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna användarvillkoren och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan. Du kan även kontakta kundtjänst med den länk som tillhandahålls nedan.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. Sydafrika (za): Om du använder de sydafrikanska Tjänsterna ingår du avtal med Oath (EMEA) Limited (tidigare känd som Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, om att tillhandahålla Tjänsterna, och lagarna i Irland reglerar tolkningen av dessa Ytterligare användarvillkor och eventuella utomobligatoriska förpliktelser som uppkommer därav. Du och YEL samtycker oåterkalleligen till exklusiv behörighet för domstolarna i Irland för alla tvister som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor, eventuella utomobligatoriska förpliktelser som uppkommer av eller i samband med dessa Ytterligare användarvillkor eller av eller i samband med förhållandet mellan dig och YEL, oavsett typ av fordran. Du kan granska den senaste versionen av dessa Ytterligare användarvillkor, de Allmänna villkoren och Integritetspolicyn när som helst via länkarna nedan.
  1. Ytterligare användarvillkor: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Allmänna användarvillkor: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Integritetspolicy: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
 • oath