Pogoji za Yahoo Communications

 1. SPREJEM POGOJEV
  1. Pozdravljeni na spletnem mestu Yahoo. Yahoo ponuja izdelke za pošiljanje e-poštnih sporočil in sporočil, kot sta Yahoo Mail in Yahoo Messenger (»storitve«), za katere veljajo pogoji in določila teh dodatnih pogojev storitve (»dodatni pogoji«) in ustrezni splošni pogoji storitve družbe Yahoo (»splošni pogoji storitve«) iz razdelka 10, ki so s sklicem vključeni v te dodatne pogoje. V teh dodatnih pogojih se »Yahoo« ali »ustrezna družba Yahoo« nanaša na družbo Yahoo, ki vam zagotavlja storitve iz razdelka 10. Če uporabljate te storitve, sprejmete in upoštevate te dodatne pogoje ter zakon, na katerega se sklicuje ustrezna družba Yahoo v razdelku 10. Yahoo lahko te dodatne pogoje občasno posodobi brez posebnega obvestila. Predhodni stavek se ne nanaša na vas, če uporabljate storitve za Nemčijo, kot so podrobno opredeljene v razdelku 10. Najnovejšo različico teh dodatnih pogojev in splošnih pogojev storitve si lahko ogledate tako, da kliknete ustrezne povezave v razdelku 10.
  2. Avtomatizirani sistemi družbe Yahoo analizirajo vso vsebino komunikacij (npr. vsebino storitev Mail in Messenger, vključno z neposrednimi sporočili in sporočili SMS) za namene, ki vključujejo, vendar niso omejeni na zagotavljanje osebno prilagojenih funkcij izdelkov in vsebin, povezavo s ciljanim oglaševanjem in prikazovanje oglasov, zaznavanje neželene pošte in zlonamerne programske opreme ter zaščito pred zlorabo. Analiza se izvaja na vseh komunikacijah, ko so poslane, prejete in shranjene, vključno z vsebino komunikacij iz storitev, sinhroniziranih z vašim računom Yahoo. V nekaterih primerih uporabe Yahoo zažene zapletene logaritme za komercialna sporočila, da lahko ustvari generične predloge teh dokumentov (npr. uporaba skupnega jezika za prepoznavanje elementov računa letalske družbe). Te predloge ne vsebujejo osebnih podatkov prejemnika. Uredniki predlog družbe Yahoo lahko pregledajo predloge z namenom izboljšanja naših storitev in prilagajanja vaše izkušnje. Razen če je izrecno navedeno drugače, se od teh funkcij ne morete odjaviti.
  3. Z dostopom do storitev, njihovo uporabo in nadaljevanjem njihove uporabe zagotavljate, da vam je to dovoljeno po veljavni zakonodaji. Sami ste odgovorni za uporabo storitev v skladu z vso veljavno zakonodajo. Če pravna pristojnost določa, da je prevzemanje ali uporaba storitev prepovedana ali omejena, ali če ste mlajši od veljavne zakonske starostne dobe, ki se zahteva za uporabo storitev, kliknite »Prekliči« ter ne prenašajte in uporabljajte storitev. Če ni izrecno navedeno drugače, ti dodatni pogoji, s katerimi se strinjate, če uporabljate storitve, urejajo vse nove funkcije, ki izboljšujejo ali razširjajo trenutne storitve. Predhodni stavek se ne nanaša na vas, če uporabljate storitve za Nemčijo, kot so podrobno opredeljene v razdelku 10.
 2. OPIS IN UPORABA STORITEV
  1. Uporaba programske opreme. Po potrebi lahko v osebni računalnik ali napravo, ki je v vaši lasti in jo upravljate ter uporabljate za svoje lastne, nekomercialne potrebe, namestite ali prenesete in v sklopu storitev uporabljate programsko opremo, vključno s katero koli programsko opremo drugih izdelovalcev in s katerimi koli odobrenimi posodobitvami, ki jih v obliki objektne kode ponuja družba Yahoo (»programska oprema«). Do storitev lahko dostopate samo prek programske opreme in le na način, ki je določen v teh dodatnih pogojih. Storitve in njihove komponente vključujejo licencirano programsko opremo izdajatelja licenc družbe Yahoo (»programska oprema izdajatelja licenc«). Programska oprema izdajatelja licenc omogoča delovanje določenih funkcij programske opreme Yahoo, vključno z dostopom do podatkov z lastniško pravico prek podatkovnega strežnika drugih izdelovalcev, vendar ne omejeno nanj. Vaša licenca programske opreme je veljavna, dokler se njena veljavnost ne preneha zaradi prekinitve razmerja s strani katere koli pogodbene stranke. Veljavnost licence programske opreme lahko prekinete tako, da to programsko opremo prenehate uporabljati in da uničite vse kopije te programske opreme. Poleg tega licenca za to programsko opremo preneha veljati, če kršite kateri koli zahtevo iz teh dodatnih pogojev. Družba Yahoo na svoji spletni strani javno objavi pisno obvestilo o odpovedi ali pošlje pisno obvestilo o odpovedi neposredno vam. Če vaša licenca ni več veljavna, se strinjate, da boste prenehali z uporabo vseh storitev, njihovih komponent in podatkov drugih izdelovalcev. Vse pravice za katere koli podatke drugih izdelovalcev, katero koli programsko opremo drugih izdelovalcev in katere koli podatkovne strežnike drugih izdelovalcev, vključno z lastniškimi pravicami, so pridržane in ostajajo v lasti zadevnih drugih izdelovalcev. Strinjate se, da lahko ti drugi izdelovalci v sklopu teh dodatnih pogojev v svojem imenu neposredno uveljavijo svoje pravice proti vam in da ste samo vi odgovorni za take pravne zahtevke ali obrambo in za vse stroške, povezane s tem. Če storitve zahtevajo ali vključujejo programsko opremo, ki jo je mogoče prenesti, lahko Yahoo v vašo napravo samodejno prenese in vanjo namesti najnovejšo različico programske opreme, ko je na voljo nova različica ali funkcija. Nekatere storitve vam morda omogočajo, da prilagodite nastavitve samodejnega posodabljanja. Yahoo vam lahko v primeru bistvenih sprememb pošlje obvestilo po namestitvi.
  2. Shranjevanje in dostop do informacij. Z izdelki družbe Yahoo za pošiljanje sporočil (kot so Yahoo Messenger, ki je na voljo v okviru storitve Yahoo Mail, in spletne različice) si lahko ogledate, kdaj so prijatelji dosegljivi, ter pošiljate in prejemate neposredna sporočila in druge informacije. S storitvami družbe Yahoo za pošiljanje sporočil boste morda lahko vi in osebe, s katerimi komunicirate, tudi shranili pogovore in druge informacije v svoje račune storitve Yahoo Mail, ki so shranjeni v strežnikih družbe Yahoo. Če je ta funkcija na voljo, lahko do svoje zgodovine sporočil dostopate in jo preiščete v poljubnem računalniku ali napravi, ki ima dostop do interneta. Ne glede na to, ali boste uporabili to funkcijo, jo lahko drugi uporabniki izberejo za shranjevanje pogovorov z vami in drugih informacij v svojem računu v strežnikih Yahoo. Vaše soglasje s temi dodatnimi pogoji pomeni, da se strinjate s tem, da se družbi Yahoo omogoči shranjevanje teh sporočil in drugih informacij v svojih strežnikih zaradi varnostnega kopiranja, varnosti in vseh drugih namenov iz teh dodatnih pogojev. Sami ste odgovorni za vsebino, ki jo uporabljajte ali hranite v zvezi s storitvami, in po lastni želji tudi za varnostno kopiranje podatkov. Razen če je drugače določeno v tem dokumentu, priznavate in se strinjate, da vam ustrezna družba Yahoo ne jamči dostopa do podatkov, povezanih z vašim računom, ali da vam bodo predloženi kateri koli izbrisani, odstranjeni ali nedostopni podatki. Predhodni stavek se ne nanaša na vas, če uporabljate storitve za Nemčijo, kot so podrobno opredeljene v razdelku 10.
  3. Ti dodatni pogoji vam ne zagotavljajo nobenih pravic, posesti ali kakršnega koli pooblastila za intelektualno lastnino, ki pripada ali je pod licenco družbe Yahoo, vključno s storitvami in blagovnimi znamkami Yahoo, vendar ne omejeno nanje.
  4. Oglasi. Razumete in se strinjate, da lahko storitve vključujejo oglase in da so ti oglasi za družbo Yahoo potrebni za ponujanje storitev.
  5. Obvestila družbe Yahoo. Razumete in strinjate se tudi s tem, da storitve lahko vsebujejo določena obvestila družbe Yahoo, kot so obvestila o storitvah in administrativna sporočila ter da ne boste izvzeti iz prejemanja takšnih obvestil.
  6. Dostop do storitev in njihova uporaba. Da lahko uporabljate storitve ter storitve in izdelke znotraj storitev (brezplačne in plačljive storitve), morate neposredno ali prek naprave, ki ima dostop do spletnih vsebin, pridobiti dostop do spleta. Odgovorni ste za plačilo nadomestil za storitve, povezane s takšnim dostopom, in za vse stroške katere koli opreme, ki se uporablja za pridobitev takšnega dostopa (ki lahko vključuje nadomestila tretjih strani).
  7. Medobratovalnost z drugimi omrežji. Če je družba Yahoo izdala pooblastilo, vam lahko storitev družbe Yahoo za pošiljanje sporočil omogoči komuniciranje z uporabniki drugih izdelkov za neposredno sporočanje. V tem primeru potrjujete in soglašate, da: (i) vašo uporabo storitve družbe Yahoo za pošiljanje sporočil urejajo ti dodatni pogoji in morebitni pogoji, ki urejajo uporabo drugih izdelkov za pošiljanje neposrednih sporočil, s katerimi ste soglašali in ki so skladni s temi dodatnimi pogoji; ter (ii) za uporabnike drugih izdelkov za neposredno sporočanje veljajo pogoji, ki urejajo te druge izdelke za neposredno sporočanje. Yahoo ne prevzema nobene odgovornosti za obnašanje oseb ali ustanov, s katerimi komunicirate. Z izjemo sporočil, ki vam jih pošilja družba Yahoo, družba Yahoo ni lastnik in ne nadzira vsebine sporočil, ki jih pošiljajo ali prejemajo uporabniki teh storitev.
  8. Storitve vam lahko omogočajo uporabo različnih načinov komuniciranja ter pošiljanje in prejemanje sporočil, datotek, fotografij, videoposnetkov in drugih informacij, in sicer prek storitev, sporočil SMS, glasovnih klicev in videoklicev.
  9. Blokiranje. Z uporabo storitev potrjujete, da se lahko tudi drugi uporabniki storitev izberejo, da bodo prejemali obvestila storitev o vaši prijavi ter da vam lahko pošiljajo neposredna sporočila in druge informacije ali vas pokličejo prek storitev. Če želite blokirati funkcijo pošiljanja obvestil ali če ne želite prejemati sporočil drugih uporabnikov, boste morda lahko ločeno omogočili funkcijo »Prezri« ali podobno funkcijo. Možnost pošiljanja in prejemanja hitrih sporočil ter ostalih informacij vam lahko blokirajo uporabniki Yahoo in drugi uporabniki, kar vam lahko delno ali v celoti omeji možnost uporabe teh storitev. Z uporabo teh storitev soglašate, da Yahoo ni odgovoren za ocenjevanje ali reševanje morebitnih sporov, ki lahko izhajajo iz možnosti, da vi ali ostali uporabniki (ali drugače) prezrete, pošiljate sporočila ali druge informacije ali na drugačen način uporabljate te storitve. Predhodni stavek se ne nanaša na vas, če uporabljate storitve za Nemčijo, kot so podrobno opredeljene v razdelku 10.
  10. Podpora Yahoo. Yahoo vam lahko omogoči uporabniško podporo in/ali posodobitve in spremembe storitev (skupni naziv »podpora«) izključno po lastni izbiri in lahko takšno podporo prekine brez posebnega obvestila. Če se Yahoo odloči za ponujanje podpore, razumete in se strinjate, da je takšna ponudba podpore prostovoljna po lastni izbiri družbe Yahoo in ne predstavlja nobene pogodbene pravice do prejemanja podpore ter da ne morete zaupati nobeni izjavi ali ponudbi podpore za vzpostavitev pogodbene pravice do nje.
  11. Nadomestila Yahoo. Yahoo si pridržuje pravico do obračunavanja nadomestila za prihodnjo uporabo ali dostop do storitev ali drugih storitev Yahoo in spletnih stran po lastni izbiri. Če se družba Yahoo odloči zaračunati nadomestila, vas bo o tem predhodno obvestila.
 3. RAZLIČNE RAZLIČICE STORITEV
  Posamezne funkcije so lahko na voljo v različnih različicah storitev, vendar vse funkcije morda ne bodo na voljo v vaši državi ali regiji. Posamezne funkcije morda ne bodo na voljo tudi, če uporabnik, s katerim komunicirate, uporablja drugačno različico storitev ali uporablja odjemalsko programsko opremo za neposredno sporočanje, ki jo ponuja podjetje, ki ni Yahoo.
 4. RAČUN ČLANA, GESLO IN VARNOST
  Če še nimate uporabniškega imena in gesla Yahoo, vas bomo pozvali, da izvedete postopek registracije Yahoo. Strinjate se, da vam Yahoo zagotavlja le pravico dostopa do vašega računa v skladu s temi dodatnimi pogoji ter veljavnimi pravili in smernicami. Če kršite razdelek 4 ali družbi Yahoo svojega računa ne morete potrditi na drug način, priznavate in se strinjate, da lahko vaš račun postane trajno nedostopen in da bodo morda vsi podatki, povezani z njim, nepovratno izgubljeni. Yahoo ne jamči, da boste imeli trajen dostop do svojih podatkov, ki jih uporabljate s temi storitvami, in da vam bo zagotovil kopije v primeru brisanja ali izgube podatkov. Yahoo vam priporoča, da izdelujete varnostne kopije svojih podatkov. Yahoo ima tudi pravico, da vam omeji določene možnosti in storitve ali dostop do delov ali celotnih storitev ali ostalih storitev ter spletnih mest Yahoo brez predhodnega obvestila ali prevzemanja odgovornosti. Predhodni stavek se ne nanaša na vas, če uporabljate storitve za Nemčijo, kot so podrobno opredeljene v razdelku 10.
 5. PRAVILNIK O ZASEBNOSTI YAHOO
  Vaš dostop do storitev in njihova uporaba pomenita, da sprejemate in boste upoštevali Pravilnik družbe Yahoo o zasebnosti. Vaše registracijske podatke in druge informacije o vas prav tako ureja Pravilnik družbe Yahoo o zasebnosti. Najnovejšo različico Pravilnika družbe Yahoo o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate tako, da kliknete na povezavo Pravilnik o zasebnosti pod ustrezno družbo Yahoo v razdelku 10 spodaj.
 6. OMEJITVE UPORABE
  VI in tudi nobena tretja stran ne sme (razen v obsegu, ki ga zahteva lokalna zakonodaja):
  1. kopirati, dekompilirati, obratno izdelovati, sestavljati, razstavljati, spreminjati, oddajati v najem, dajati v zakup ali na kredit, distribuirati ali ustvarjati izpeljana dela (skladno z veljavno lokalno zakonodajo) ali izvajati izboljšave (skladno z veljavno lokalno zakonodajo) storitev ali programske opreme niti na drug način poskušati odkriti izvirno kodo ali protokole v storitvah ali programski opremi;
  2. pridobiti ali poskusiti pridobiti nepooblaščen dostop do storitev ali omrežja Yahoo;
  3. vključiti storitve ali programsko opremo ali kateri koli njen del v kakršne koli druge storitve, programsko opremo, strojno opremo ali drugo tehnologijo, ki jo proizvajate ali distribuirate ali pa to za vas počne nekdo drug;
  4. uporabljati storitev na noben nezakonit način, za nobene nezakonite namene ali na način, ki ni skladen z dodatnimi pogoji ali splošnimi pogoji storitve;
  5. uporabljati storitve pri obratovanju jedrskih obratov, ohranjanju življenja ali pri drugi nalogi kritičnega pomena, pri kateri gre za človeško življenje ali imetje (izrecno se strinjate, da te storitve niso zasnovane za takšne namene ter če bi njihov izpad v takšnih primerih povzročil smrt, telesne poškodbe ali resno škodo za premoženje in okolje, za to Yahoo ne prevzema nobene odgovornosti). Prejšnji stavek ne velja za vas, če uporabljate storitve v Nemčiji, kot so podrobno opredeljene v razdelku 10; ali
  6. prodajati, dajati v zakup ali na kredit, distribuirati, prenašati, podlicencirati, reproducirati, podvojiti, kopirati, trgovati z ali izkoriščati storitve ali dostop do njih, oziroma ustvarjati prihodek iz uporabe in ponudbe storitev ne glede na to, ali gre za neposreden trgovski ali denarni dobiček, ali pa na drug način brez predhodnega, izrecnega pisnega dovoljenja družbe Yahoo.
 7. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI IN OPREMA
  1. Razumete in se strinjate, da se storitve ponujajo, »kakršne so«, in da Yahoo ne prevzema nobene odgovornosti za pravočasnost, brisanje, napačno dostavo ali opustitev shranjevanja kakršne koli uporabniške komunikacijske vsebine ali osebnih nastavitev. Razumete tudi, da Yahoo ni odgovoren za varnost ali zasebnost komunikacijske vsebine, poslane prek storitev. Predhodni stavek tega odstavka se ne nanaša na vas, če uporabljate storitve za Nemčijo, kot so podrobno opredeljene v razdelku 10.
  2. Dovoljeno je uporabljati drugo opremo za dostop do navedenih storitev (npr. telefonsko napravo z vrati USB za dostop do funkcij klica z enega osebnega računalnika na drugi, ki lahko vključuje dvojno funkcijo dostopa do tradicionalnih storitev fiksne telefonije, ki jih Yahoo ne ponuja).
  3. Vsi vtičniki v lasti tretje strani, ki jih uporabljate s temi storitvami, so last in izključna odgovornost razvijalca teh vtičnikov, pri čemer morate sami presoditi in se odločiti, ali so ti vtičniki ali njihova uporaba zakoniti in primerni.
  4. Če storitve, ki ste jih prenesli ali do katerih imate dostop, vključujejo funkcijo zaščite pred vohunskimi programi, je lahko programska oprema, ki je s tem orodjem opredeljena kot »vohunska«, programska oprema, za katero ste se dogovorili, da jo boste prenesli v svoj računalnik v skladu s posebno pogodbo s tretjo stranjo. Sami ste odgovorni za izpolnjevanje pogodb, ki ste jih sklenili s tretjimi stranmi.
  5. Za vsako potrebno ali dodatno opremo ali vtičnike tretjih strani, ki jih uporabljate za uporabo, dostop do storitev ali njihovo razširitev, vključno z mobilno ali drugo napravo, ne glede na to, ali je potrebna, veljajo pogoji, garancije in izjave o omejitvi odgovornosti, ki jih daje proizvajalec takšne opreme ali vtičnikov tretjih strani, pri čemer Yahoo ne daje nobenih zagotovil niti ne zagotavlja zastopanja v zvezi s takšno opremo in vtičniki tretjih stran. Preberite si gradivo, ki ste jih prejeli ob nakupu opreme ali pridobitvi vtičnikov tretjih strani, da boste razumeli svoje pravice in obveznosti, vključno s tem, katera jamstva in izjave o omejitvi odgovornosti se nanašajo na vas. V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SE YAHOO TER NJEGOVA HČERINSKA IN ODVISNA PODJETJA, URADNIKI, ZAPOSLENI, ZASTOPNIKI, PARTNERJI IN DAJALCI LICENC IZRECNO ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM, PRAVILOM IN VSEM DRUGIM POGOJEM, KI SO IZRAŽENI IZRECNO ALI POSREDNO IN KI SE NANAŠAJO NA TAKŠNO OPREMO ALI VTIČNIKE TRETJIH OSEB, VKLJUČNO Z MOREBITNIMI POSREDNO IZRAŽENIMI POGOJI IN JAMSTVI GLEDE NASLOVA, PRODAJE, ZADOVOLJIVE KAKOVOST IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, V ZVEZI Z ZAGOTAVLJANJEM STORITEV V SKLADU S STANDARDOM PRIMERNE SKRBNOSTI IN V ZVEZI Z NEKRŠITVIJO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE. Predhodni stavek se ne nanaša na vas, če uporabljate storitve za Nemčijo, kot so podrobno opredeljene v razdelku 10.
 8. SPLOŠNE INFORMACIJE
  Celotna pogodba. Ti dodatni pogoji in splošni pogoji storitve ter vsi dokumenti, ki so vključeni vanje, sestavljajo celotno pogodbo med vami in družbo Yahoo v zvezi z vašo uporabo storitev ter nadomeščajo vse prejšnje različice teh dodatnih pogojev ali splošnih pogojev storitve med vami in družbo Yahoo v zvezi s storitvami. Na vas se lahko nanašajo tudi dodatni pogoji, ki lahko veljajo, če uporabljate ali kupujete določene druge storitve Yahoo (vključno z zaračunanimi), pridružene storitve, vsebino ali programsko opremo tretjih stran. Ti dodatni pogoji bodo še naprej urejali vašo uporabo storitev, če se ne strinjate z drugimi pogoji družbe Yahoo, ki izrecno navajajo, da nadomeščajo predhodno dogovorjeno različico »Dodatnih pogojev ponujanja storitev pri Yahoo Global Communications«. Če uporabljate storitve, v primeru neskladja med določili teh dodatnih pogojev in splošnih pogojev storitve veljajo določila dodatnih pogojev, ker se nanašajo na storitve.
 9. KRŠITVE
  Prijavite vse kršitve teh dodatnih pogojev službi za uporabnike prek povezave, navedene v razdelku 10 spodaj, pod ustrezno družbo Yahoo.
 10. POGODBENA STRANKA, IZBIRA ZAKONODAJE IN LOKACIJE ZA REŠEVANJE SPOROV TER DRUGI LOKALNI PREDPISI
  Ti dodatni pogoji so sklenjeni med vami in ustrezno družbo Yahoo. V spodnjem podrazdelku poiščite storitve Yahoo, ki jih uporabljate, v katerem so navedeni tudi ustrezna družba Yahoo, s katero sklepate pogodbo o storitvah, izbira zakonodaje, lokacija za reševanje sporov z ustrezno družbo Yahoo in druga pomembna določila. Upoštevajte, da so storitve družbe Yahoo za pošiljanje sporočil, vključno s storitvijo Yahoo Messenger, morda povezane z vašim računom za Yahoo Mail. Če nimate računa za Yahoo Mail, za vas velja najnovejša različica splošnih pogojev storitve za ustrezno regijo/državo, v kateri ste se prvotno prijavili za svoj račun. Če se ne spomnite, katere storitve Yahoo uporabljate, se obrnite na službo za stranke.

REGIJA:

Severna in Južna Amerika.

 1. Združene države Amerike (us): če uporabljate storitve v ZDA, sklepate pogodbo z družbo Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, ki vam zagotavlja storitve, pri čemer se za razlago teh dodatnih pogojev uporablja materialno pravo zvezne države Kalifornija, ki velja za vse zahtevke, povezane z njim, in sicer brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Vi in Oath Holdings Inc. nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo državnih sodišč v okrožju Santa Clara, Kalifornija, ali zveznih sodišč v Severnem okrožju Kalifornije, ZDA, za vse spore, ki izhajajo iz teh dodatnih pogojev ali so povezani z njimi oziroma ki izhajajo iz odnosa med vami in družbo Yahoo ali so povezani z njim, in sicer ne glede na vrsto zahtevka. Če je primerno, se vsa programska oprema, ponujena vladi ZDA v skladu z naročili, izdanimi 1. decembra 1995 ali pozneje, ponuja s komercialnimi pravicami in v njih opisanimi omejitvami. Če so storitve in z njimi povezana dokumentacija dostavljene ali kupljene s strani ali v imenu vlade ZDA, se šteje, da so storitve »komercialna programska oprema«, ker se ta izraz uporablja v Zvezni uredbi o nabavi. Pravice ZDA ne smejo presegati minimalnih pravic, ki so določene v FAR 52.227-19 za »omejeno računalniško programsko opremo«. Razen tega veljajo vse ostale zahteve iz teh dodatnih pogojev. Strinjate se, da ne boste zagotavljali materialne podpore ali virov (ali skrivali ali prikrivali narave, lokacije, vira ali lastništva materialne podpore ali virov) kateri koli organizaciji, ki jo vlada ZDA označuje kot tujo teroristično organizacijo v skladu z oddelkom 219 Zakona o priseljevanju in državljanstvu. Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah. Prek navedene povezave lahko tudi vzpostavite stik s službo za stranke.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. Dodatni pogoji za Yahoo v španščini: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. Splošni pogoji storitve za Yahoo v španščini: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. Pravilnik o zasebnosti za Yahoo v španščini: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služba za stranke: Služba za uporabnike Služba za stranke družbe Yahoo v španščini: espanol-abuse@yahoo-inc.com.
 2. Kanada (ca): če uporabljate storitve v Kanadi, sklepate pogodbo z družbo Yahoo! Canada, 207 Queen's Ques West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7, ki vam zagotavlja storitve, pri čemer se za razlago teh dodatnih pogojev uporablja zakonodaja Kanade, vključno s kršitvami te pogodbe in brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Zakonodaja se uporablja tudi za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki po zakonih o varstvu potrošnikov, zakonih o nelojalni konkurenci, ter v primeru odškodninske odgovornosti. Vi in Yahoo Canada nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo sodišč v provinci Ontario, Kanada, za vse spore, ki izhajajo iz teh dodatnih pogojev ali so povezani z njimi oziroma ki izhajajo iz odnosa med vami in družbo Yahoo ali so povezani z njim, in sicer ne glede na vrsto zahtevka.

  Osebni podatki prijateljev in stikov.  Z uporabo storitev potrjujete, da ste pridobili soglasje prijateljev in stikov za posredovanje njihovih osebnih podatkov (na primer e-poštnega naslova ali telefonske številke) storitvi Yahoo ali drugim ponudnikom, kjer je to potrebno, ter da Yahoo ali drugi ponudnik lahko pošilja sporočila v vašem imenu z namenom zagotavljanja storitev vašim prijateljem in stikom. Storitev se ne sme uporabljati za pošiljanje kakršne koli neželene pošte.

  Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah. Prek navedene povezave lahko tudi vzpostavite stik s službo za stranke.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služba za stranke: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. Brazilija (br): če uporabljate storitve v Braziliji, sklepate pogodbo z družbo Yahoo! do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazilija, ki vam zagotavlja storitve, pri čemer se za razlago teh dodatnih pogojev uporablja zakonodaja Federativne republike Brazilije, ki velja tudi za zahtevke glede kršitve te pogodbe, in sicer brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Zakonodaja se uporablja tudi za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki po zakonih o varstvu potrošnikov in zakonih o nelojalni konkurenci, ter v primeru odškodninske odgovornosti. Vi in Yahoo Brasil nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo sodišč v Federativni republiki Brazilija za vse spore, ki izhajajo iz teh dodatnih pogojev ali so povezani z njimi oziroma ki izhajajo iz odnosa med vami in družbo Yahoo ali so povezani z njim, in sicer ne glede na vrsto zahtevka. Za uporabnike Yahoo Brasil veljajo omejitve pravic uporabnikov, omejitve odgovornosti in veljavnosti teh dodatnih pogojev v obsegu, ki ga dovoljuje brazilska zakonodaja. Yahoo Brasil si pridržuje pravico do reševanja morebitnih sporov in nasprotij izključno v skladu s splošnimi pogoji storitve in brazilsko zakonodajo. Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah. Prek navedene povezave lahko tudi vzpostavite stik s službo za stranke.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služba za stranke: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. Argentina (ar): če uporabljate storitve v Argentini, sklepate pogodbo z družbo Yahoo! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 – 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, ki vam zagotavlja storitve, pri čemer se za razlago teh dodatnih pogojev uporablja zakonodaja republike Argentina, ki velja tudi za zahtevke glede kršitve te pogodbe, in sicer brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Zakonodaja se uporablja tudi za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki po zakonih o varstvu potrošnikov in zakonih o nelojalni konkurenci, ter v primeru odškodninske odgovornosti. Vi in Yahoo de Argentina nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo sodišč republike Argentina za vse spore, ki izhajajo iz teh dodatnih pogojev ali so povezani z njimi oziroma ki izhajajo iz odnosa med vami in družbo Yahoo ali so povezani z njim, in sicer ne glede na vrsto zahtevka. Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah. Prek navedene povezave lahko tudi vzpostavite stik s službo za stranke.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služba za stranke: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Mehika (mx): če uporabljate storitve v Mehiki, sklepate pogodbo z družbo Yahoo! de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000, ki vam zagotavlja storitve, pri čemer se za razlago teh dodatnih pogojev uporablja zakonodaja Združenih mehiških držav, ki velja tudi za zahtevke glede kršitve te pogodbe, in sicer brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Zakonodaja se uporablja tudi za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki po zakonih o varstvu potrošnikov in zakonih o nelojalni konkurenci, ter v primeru odškodninske odgovornosti. Vi in Yahoo de Mexico nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo sodišč Združenih mehiških držav za vse spore, ki izhajajo iz teh dodatnih pogojev ali so povezani z njimi oziroma ki izhajajo iz odnosa med vami in družbo Yahoo ali so povezani z njim, in sicer ne glede na vrsto zahtevka. Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah. Prek navedene povezave lahko tudi vzpostavite stik s službo za stranke.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služba za stranke: mx-abuse@yahoo-inc.com.
 6. Čile (cl), Kolumbija (co), Peru (pe) in Venezuela (ve): z uporabo venezuelskih, perujskih , kolumbijskih ali čilenskih storitev sklepate pogodbo z družbo Yahoo! Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, ZDA, po kateri vam družba zagotavlja storitve, pri čemer ne glede na kolizijska pravila veljajo zakoni zvezne države Floride, in sicer za razlaganje teh dodatnih pogojev in zahtevke v povezavi z njihovo kršitvijo ter tudi za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki v povezavi z zakoni o varstvu potrošnikov, varstvu konkurence in odškodnini. Uporabnik storitev in Yahoo Hispanic Americas, LLC, nepreklicno soglašata z izključno sodno pristojnostjo in lokacijo sojenja sodišč v okrožju Miami-Dade za vse spore, do katerih pride zaradi teh dodatnih pogojev ali v povezavi z njimi, oz. do katerih pride zaradi razmerja med uporabnikom storitev in družbo Yahoo ali v povezavi z njim ne glede na vrsto zahtevka. Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti lahko kadar koli pregledate na spodnjih povezavah. Prek navedene povezave lahko stopite v stik s službo za stranke. Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah. Prek navedene povezave lahko tudi vzpostavite stik s službo za stranke.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služba za stranke: espanol-abuse@yahoo-inc.com.

REGIJA:

Evropa.

 1. Združeno kraljestvo (uk), Španija (es), Italija (it), Francija (fr): če uporabljate storitve v Združenem kraljestvu (uk), Španiji (es), Italiji (it) ali Franciji (fr), sklepate pogodbo z družbo Oath (EMEA) Limited (prej znan kot Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irska, ki vam zagotavlja storitve, pri čemer se za razlago teh dodatnih pogojev in za vse nepogodbene obveznosti, ki izhajajo iz njih, uporablja zakonodaja Irske. Vi in YEL nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo irskih sodišč za vse spore, ki izhajajo iz teh dodatnih pogojev ali so z njimi povezani, katero koli nepogodbeno obveznost, ki izhaja iz teh dodatnih pogojev ali je povezana z njimi, ali kateri koli zahtevek, ki izhaja ali je povezan z odnosom med vami in YEL ne glede na vrsto zahtevka. Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah.
 2. Združeno kraljestvo (uk):
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Služba za stranke: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Španija (es):
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
  4. Služba za stranke: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
 4. Italija (it):
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
  4. Služba za stranke: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
 5. Francija (fr):
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
  4. Služba za stranke: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 6. Nemčija (de): če uporabljate storitve v Nemčiji (de), sklepate pogodbo z družbo Oath (EMEA) Limited (prej znan kot Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irska, ki vam zagotavlja storitve, pri čemer te zakonodaja Irske ureja vaše pogodbeno razmerje, vključno s temi dodatnimi pogoji. Če imate običajno prebivališče v Nemčiji, ta izbira zakonodaje ne omejuje veljavnosti nemškega zakona o varstvu potrošnikov. Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. Služba za stranke: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 7. Irska (ie), Danska (dk), Finska(fi), Norveška (no), Romunija (ro), Nizozemska (nl), Švedska (se), Turčija (tr), Rusija (ru), Poljska (pl), Belgija (be), Češka republika (cz), Madžarska (hu), Portugalska (xp), Avstrija (at), Bolgarija (bg), Hrvaška (hr), Estonija (ee), Latvija (lv), Litva (lt), Srbija (rs), Slovaška (sk), Slovenija (si), Ukrajina (ua) ali Grčija (gr): če uporabljate storitve v eni od teh držav: Irska (ie), Danska (dk), Finska(fi), Norveška (no), Romunija (ro), Nizozemska (nl), Švedska (se), Turčija (tr), Rusija (ru), Poljska (pl), Belgija (be), Češka republika (cz), Madžarska (hu), Portugalska (xp), Avstrija (at), Bolgarija (bg), Hrvaška (hr), Estonija (ee), Latvija (lv), Litva (lt), Srbija (rs), Slovaška (sk), Slovenija (si), Ukrajina (ua) ali Grčija (gr), sklepate pogodbo z družbo Oath (EMEA) Limited (prej znan kot Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irska, ki vam zagotavlja storitve, pri čemer se za razlago teh dodatnih pogojev in za vse nepogodbene obveznosti, ki izhajajo iz njih, uporablja zakonodaja Irske. Vi in YEL nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo irskih sodišč za vse spore, ki izhajajo iz teh dodatnih pogojev ali so z njimi povezani, katero koli nepogodbeno obveznost, ki izhaja iz teh dodatnih pogojev ali je povezana z njimi, ali kateri koli zahtevek, ki izhaja ali je povezan z odnosom med vami in YEL ne glede na vrsto zahtevka.

  Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah.
  1. Irska (ie):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  2. Danska (dk):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  3. Finska (fi):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  4. Norveška (no):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  5. Romunija (ro):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  6. Nizozemska (nl):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  7. Švedska (se):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  8. Turčija (tr):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  9. Rusija (ru):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  10. Grčija (gr):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  11. Poljska (pl):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  12. Belgija (be):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  13. Češka republika (cz):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  14. Madžarska (hu):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  15. Portugalska (xp):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  16. Avstrija (at):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  17. Bolgarija (bg):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  18. Hrvaška (hr):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  19. Estonija (ee):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  20. Latvija (lv):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  21. Litva (lt):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  22. Srbija (rs):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  23. Slovaška (sk):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  24. Slovenija (si):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  25. Ukrajina (ua):
   1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služba za stranke: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

REGIJA:

Azija in Pacifik.

 1. Hongkong (hk): če uporabljate storitve v Hongkongu, sklepate pogodbo z družbo Yahoo! Hong Kong Limited, of 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hongkong, ki vam zagotavlja storitve, pri čemer se za razlago teh dodatnih pogojev uporablja zakonodaja Hongkonga, ki velja tudi za zahtevke glede kršitve te pogodbe, in sicer brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Zakonodaja se uporablja tudi za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki po zakonih o varstvu potrošnikov in zakonih o nelojalni konkurenci, ter v primeru odškodninske odgovornosti. Vi in Yahoo Hong Kong nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo sodišč v Hongkongu za vse spore, ki izhajajo iz teh dodatnih pogojev ali so povezani z njimi oziroma ki izhajajo iz odnosa med vami in družbo Yahoo ali so povezani z njim, in sicer ne glede na vrsto zahtevka. Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah. Prek navedene povezave lahko tudi vzpostavite stik s službo za stranke.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služba za stranke: https://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. Singapur (sg), Indonezija (id), Malezija (my), Filipini (ph), Tajska (th) ali Vietnam (vn): če uporabljate storitve v Singapurju (sg), Indoneziji (id), Maleziji (my), na Filipinih (ph) ali v Vietnamu (vn), sklepate pogodbo z družbo Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914, ki vam zagotavlja storitve, pri čemer se za razlago teh dodatnih pogojev uporablja zakonodaja Singapurja, ki velja tudi za zahtevke glede kršitve te pogodbe, in sicer brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Zakonodaja se uporablja tudi za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki po zakonih o varstvu potrošnikov in zakonih o nelojalni konkurenci, ter v primeru odškodninske odgovornosti. Vi in Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo sodišč v Singapurju za vse spore, ki izhajajo iz teh dodatnih pogojev ali so povezani z njimi oziroma ki izhajajo iz odnosa med vami in družbo Yahoo ali so povezani z njim, in sicer ne glede na vrsto zahtevka. Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah. Prek navedenih povezav lahko tudi vzpostavite stik s službo za stranke.
  1. Dodatni pogoji:
   1. Singapur: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Indonezija: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. Malezija: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. Filipini: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. Tajska: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve:
   1. Singapur: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. Indonezija: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Malezija: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. Filipini: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. Tajska: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti:
   1. Singapur: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. Indonezija: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. Malezija: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. Filipini: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. Tajska: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služba za stranke:
   1. Singapur: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Indonezija: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. Malezija: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. Filipini: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. Tajska: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. Vietnam: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. Avstralija (au): če uporabljate storitve v Avstraliji, sklepate pogodbo z družbo Yahoo7 Pty Ltd, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Avstralija, ki vam zagotavlja storitve, pri čemer se za razlago teh dodatnih pogojev uporablja zakonodaja zvezne države New South Wales, ki velja tudi za zahtevke glede kršitve te pogodbe, in sicer brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Zakonodaja se uporablja tudi za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki po zakonih o varstvu potrošnikov in zakonih o nelojalni konkurenci, ter v primeru odškodninske odgovornosti. Vi in Yahoo7 Pty Ltd nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo sodišč v zvezni državi New South Walesa za vse spore, ki izhajajo iz teh dodatnih pogojev ali so povezani z njimi oziroma ki izhajajo iz odnosa med vami in družbo Yahoo ali so povezani z njim, in sicer ne glede na vrsto zahtevka. Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah. Prek navedene povezave lahko tudi vzpostavite stik s službo za stranke.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služba za stranke: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. Nova Zelandija (nz): če uporabljate storitve na Novi Zelandiji, sklepate pogodbo z družbo Yahoo! New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 New Zealand, ki vam zagotavlja storitve, pri čemer se za razlago teh dodatnih pogojev uporablja zakonodaja Nove Zelandije, ki velja tudi za zahtevke glede kršitve te pogodbe, in sicer brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Zakonodaja se uporablja tudi za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki po zakonih o varstvu potrošnikov in zakonih o nelojalni konkurenci, ter v primeru odškodninske odgovornosti. Vi in Yahoo New Zealand nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo sodišč v Aucklandu za vse spore, ki izhajajo iz teh dodatnih pogojev ali so povezani z njimi oziroma ki izhajajo iz odnosa med vami in družbo Yahoo ali so povezani z njim, in sicer ne glede na vrsto zahtevka. Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah. Prek navedene povezave lahko tudi vzpostavite stik s službo za stranke.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služba za stranke: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. Tajvan (tw): če uporabljate storitve na Tajvanu, sklepate pogodbo z družbama Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, at 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan in Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, ki vam zagotavljata storitve, pri čemer se za razlago teh dodatnih pogojev uporablja zakonodaja Tajvana, ki velja tudi za zahtevke glede kršitve te pogodbe, in sicer brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Zakonodaja se uporablja tudi za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki po zakonih o varstvu potrošnikov in zakonih o nelojalni konkurenci, ter v primeru odškodninske odgovornosti. Vi in Yahoo Taiwan Holdings Limited, podružnica na Tajvanu, nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo sodišč v Tajpeju, Tajvan, Republika Kitajska, za vse spore, ki izhajajo iz teh dodatnih pogojev ali so povezani z njimi oziroma ki izhajajo iz odnosa med vami in družbo Yahoo ali so povezani z njim, in sicer ne glede na vrsto zahtevka. Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah. Prek navedene povezave lahko tudi vzpostavite stik s službo za stranke.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služba za stranke: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. Indija (in): če uporabljate storitve v Indiji, sklepate pogodbo z družbo Yahoo India Private Limited, (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India, ki vam zagotavlja storitve, pri čemer se za razlago teh dodatnih pogojev uporablja zakonodaja Indije, ki velja tudi za zahtevke glede kršitve te pogodbe, in sicer brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Zakonodaja se uporablja tudi za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki po zakonih o varstvu potrošnikov in zakonih o nelojalni konkurenci, ter v primeru odškodninske odgovornosti. Vi in Yahoo India nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo ustreznih sodišč v Mumbaju za vse spore, ki izhajajo iz teh dodatnih pogojev ali so povezani z njimi oziroma ki izhajajo iz odnosa med vami in družbo Yahoo ali so povezani z njim, in sicer ne glede na vrsto zahtevka. Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah. Prek navedene povezave lahko tudi vzpostavite stik s službo za stranke.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služba za stranke: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. Nekatere funkcije, vključno s klici iz računalnika v telefon in drugimi spletnimi klici, morda ne bodo na voljo uporabnikom v Indiji.

REGIJA:

Bližnji Vzhod in Severna Afrika.

 1. Yahoo Maktoob Services (xe ali xa) in Izrael (il). Če uporabljate storitve Maktoob (xe ali xa) ali storitve v Izraelu (il), sklepate pogodbo z družbo Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, ki vam zagotavlja storitve, pri čemer se za razlago teh dodatnih pogojev uporablja materialno pravo zvezne države Kalifornija, ki velja za vse zahtevke, povezane z njim, in sicer brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Vi in Oath Holdings Inc. nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo državnih sodišč v okrožju Santa Clara, Kalifornija, ali zveznih sodišč v Severnem okrožju Kalifornije, ZDA, za vse spore, ki izhajajo iz teh dodatnih pogojev ali so povezani z njimi oziroma ki izhajajo iz odnosa med vami in družbo Yahoo ali so povezani z njim, in sicer ne glede na vrsto zahtevka. Če je primerno, se vsa programska oprema, ponujena vladi ZDA v skladu z naročili, izdanimi 1. decembra 1995 ali pozneje, ponuja s komercialnimi pravicami in v njih opisanimi omejitvami. Če so storitve in z njimi povezana dokumentacija dostavljene ali kupljene s strani ali v imenu vlade ZDA, se šteje, da so storitve »komercialna programska oprema«, ker se ta izraz uporablja v Zvezni uredbi o nabavi. Pravice ZDA ne smejo presegati minimalnih pravic, ki so določene v FAR 52.227-19 za »omejeno računalniško programsko opremo«. Razen tega veljajo vse ostale zahteve iz teh dodatnih pogojev. Strinjate se, da ne boste zagotavljali materialne podpore ali virov (ali skrivali ali prikrivali narave, lokacije, vira ali lastništva materialne podpore ali virov) kateri koli organizaciji, ki jo vlada ZDA označuje kot tujo teroristično organizacijo v skladu z oddelkom 219 Zakona o priseljevanju in državljanstvu.
  Če ste se za storitve Yahoo Maktoob prijavili v angleščini, si lahko najnovejšo različico teh dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti kadar koli ogledate na spodnjih povezavah. Prek spodaj navedene povezave lahko tudi vzpostavite stik s službo za stranke.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Služba za stranke: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/
  Nekatere funkcije, vključno s klici iz računalnika v telefon in drugimi spletnimi klici, morda ne bodo na voljo v vaši državi.

  Če ste se za storitve Yahoo Maktoob prijavili v arabščini, si lahko najnovejšo različico teh dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti kadar koli ogledate tako, da prek spodaj navedene povezave obiščete Center za pogoje storitve Yahoo Maktoob v arabščini. Prek spodaj navedene povezave lahko tudi vzpostavite stik s službo za stranke.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. Služba za stranke: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/
  Nekatere funkcije, vključno s klici iz računalnika v telefon in drugimi spletnimi klici, morda ne bodo na voljo v vaši državi.

  Če uporabljate storitve v Izraelu, si lahko najnovejšo različico teh dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti kadar koli ogledati na spodnjih povezavah. Prek spodaj navedene povezave lahko tudi vzpostavite stik s službo za stranke.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. Južna Afrika (za): če uporabljate storitve v Južni Afriki, sklepate pogodbo z družbo Oath (EMEA) Limited (prej znan kot Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irska, ki vam zagotavlja storitve, pri čemer se za razlago teh dodatnih pogojev in za vse nepogodbene obveznosti, ki izhajajo iz njih, uporablja zakonodaja Irske. Vi in YEL nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo irskih sodišč za vse spore, ki izhajajo iz teh dodatnih pogojev ali so z njimi povezani, katero koli nepogodbeno obveznost, ki izhaja iz teh dodatnih pogojev ali je povezana z njimi, ali kateri koli zahtevek, ki izhaja ali je povezan z odnosom med vami in YEL ne glede na vrsto zahtevka. Najnovejšo različico dodatnih pogojev, splošnih pogojev storitve in pravilnika o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate na spodnjih povezavah.
  1. Dodatni pogoji: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Splošni pogoji storitve: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Pravilnik o zasebnosti: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
 • oath