Termenii de comunicare Yahoo

 1. ACCEPTAREA CONDIŢIILOR
  1. Bine aţi venit la Yahoo. Yahoo vă pune la dispoziţie produse de corespondenţă şi mesagerie, cum ar fi Yahoo Mail şi Yahoo Messenger („Serviciile”), care fac obiectul clauzelor şi condiţiilor prezentului acord privind Condiţiile suplimentare de furnizare a serviciului („ATOS”), precum şi Condiţiilor universale de furnizare a serviciului Yahoo („UTOS”) aplicabile din Secţiunea 10, care este încorporată prin referinţă în prezentul acord ATOS. În prezentul ATOS, termenul „Yahoo” sau expresia „Companie Yahoo aplicabilă” se referă la compania Yahoo care vă pune la dispoziţie Serviciile, conform celor stipulate în Secţiunea 10. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor constituie acceptarea acestora şi face obiectul prezentului ATOS, precum şi legii specificate de către Compania Yahoo aplicabilă în Secţiunea 10. Prezentul ATOS poate fi actualizat periodic de către Yahoo, fără ca dvs. să primiţi o înştiinţare individuală. Fraza de mai sus nu se aplică în cazul dvs. dacă utilizaţi Serviciile din Germania, aşa cum sunt acestea detaliate în Secţiunea 10. Puteţi examina cele mai recente versiuni ale acordurilor ATOS şi UTOS făcând clic pe linkurile corespunzătoare din Secţiunea 10.
  2. Sistemele automatizate Yahoo analizează întregul conținut al comunicațiilor (cum ar fi conținutul Mail și Messenger, inclusiv mesajele instantanee și mesajele SMS) pentru următoarele scopuri (nu se limitează la acestea): de a furniza caracteristici și conținuturi relevante pentru produsele persoanelor, de a transmite mesaje publicitare relevante, de a detecta mesajele spam și programele rău intenționate și de a oferi protecție împotriva abuzurilor. Această analiză are loc pentru toate comunicațiile, fie că sunt trimise, primite sau stocate, inclusiv pentru comunicațiile de la serviciile sincronizate cu contul dvs. Yahoo. În cazul anumitor cazuri de utilizare, Yahoo execută algoritmi automați destinați comunicațiilor comerciale, pentru a crea șabloane generice ale acestui tip de documente (de exemplu, utilizarea unui limbaj comun pentru identificarea elementelor unei chitanțe emise de o linie aeriană). Aceste șabloane nu includ datele personale ale destinatarului. Editorii de șabloane Yahoo pot revizui șabloanele pentru a aduce îmbunătățiri serviciilor noastre și pentru a personaliza experiența pe care v-o oferim. Dacă nu se specifică în mod expres contrariul, nu veți renunța la aceste caracteristici.
  3. Prin accesarea şi utilizarea continuă a Serviciilor, declaraţi şi garantaţi că vă este permis să faceţi acest lucru în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Sunteţi singurul responsabil pentru utilizarea Serviciilor în conformitate cu oricare şi cu toate legile în vigoare. Dacă vă aflaţi într-o jurisdicţie în care descărcarea sau utilizarea Serviciilor este interzisă sau restricţionată sau dacă nu aţi împlinit vârsta legală aplicabilă necesară pentru a utiliza Serviciile, faceţi clic pe „Cancel” (Revocare) şi nu descărcaţi sau utilizaţi Serviciile. Dacă nu se prevede altfel în mod expres, toate noile caracteristici care îmbunătăţesc serviciile actuale vor fi supuse prezentului ATOS, iar dvs. vă exprimaţi acordul cu acesta prin utilizarea în continuare a Serviciilor. Fraza de mai sus nu se aplică în cazul dvs. dacă utilizaţi Serviciile din Germania, aşa cum sunt acestea detaliate în Secţiunea 10.
 2. DESCRIEREA ŞI MODUL DE UTILIZARE A SERVICIILOR
  1. Utilizarea Componentei software. După cum este necesar, puteţi instala sau descărca şi utiliza software-urile aferente Serviciilor, inclusiv orice software de la terţe părţi, precum şi toate actualizările autorizate furnizate de Yahoo („Componenta software”), sub formă de cod de obiect, pe un computer personal sau pe un dispozitiv deţinut sau controlat de dvs. pentru uzul personal, necomercial. Puteţi accesa Serviciile prin intermediul Componentei software numai după cum se autorizează în prezentul acord ATOS. Serviciile şi componentele acestora conţin software licenţiat de la licenţiatori Yahoo („Software de la licenţiatori”). Software-ul de la licenţiatori permite Componentei software Yahoo să realizeze anumite funcţii, inclusiv (dar fără a se limita la acestea), accesarea datelor proprietare aflate pe servere de date furnizate de terţe părţi. Licenţa dvs. în raport cu Componenta software va continua să fie valabilă până când aceasta este reziliată de către oricare din părţi. Puteţi rezilia licenţa în raport cu Componenta software prin încetarea utilizării Componentei software sau prin distrugerea tuturor copiilor acesteia. De asemenea, licenţa în raport cu Componenta software este reziliată în cazurile următoare: dacă încălcaţi oricare din termenii prezentului acord ATOS, dacă Yahoo publică o notificare în scris cu privire la încetarea activităţii site-ului web Yahoo sau dacă Yahoo vă transmite o notificare în scris cu privire la reziliere. Dacă licenţa dvs. este reziliată, sunteţi de acord să încetaţi orice utilizare a Serviciilor, componentelor acestora şi datelor de la terţe părţi. Toate drepturile legate de datele de la terţe părţi, orice software de la terţe părţi, precum şi orice servere de date de la terţe părţi, inclusiv toate drepturile de proprietate sunt rezervate şi rămân ale terţelor părţi respective. Sunteţi de acord ca aceste terţe părţi să-şi pună în aplicare drepturile în temeiul prezentului ATOS direct împotriva dvs., în nume propriu, şi că sunteţi singurul responsabil pentru aceste reclamaţii şi pentru toate costurile asociate acestora. Dacă Serviciile necesită sau includ software cu posibilitate de descărcare, este posibil ca Yahoo să descarce şi să instaleze automat cea mai recentă versiune a software-ului pe dispozitivul dvs. odată ce este disponibilă o nouă versiune sau caracteristică. Este posibil ca anumite Servicii să vă permită ajustarea setărilor dvs. de actualizare automată. Dacă apare o modificare de ordin material, este posibil ca Yahoo să vă trimită o notificare după instalare.
  2. Salvarea şi accesarea informaţiilor. Produsele de mesagerie Yahoo (cum ar fi Yahoo Messenger din Yahoo Mail sau versiunile bazate pe web) vă permit să vedeţi dacă prietenii dvs. sunt online şi să trimiteţi şi să primiţi mesaje instantanee şi alte informaţii. De asemenea, serviciile de mesagerie Yahoo vă pot permite dvs. şi persoanelor cu care comunicaţi să salvaţi conversaţiile şi alte informaţii în conturile dvs. Yahoo Mail localizate pe servere Yahoo. Dacă această caracteristică este disponibilă, puteţi să accesaţi istoricul de mesaje şi să căutaţi în cadrul acestuia de pe orice computer sau dispozitiv cu acces la internet. Fie că utilizaţi sau nu această caracteristică, alţi utilizatori o pot utiliza pentru a salva conversaţiile purtate cu dvs., precum şi alte informaţii, în contul acestora aflat pe serverele Yahoo. Exprimarea acordului cu prezentul ATOS constituie consimţământul dvs. de a permite Yahoo să stocheze aceste sesiuni de comunicare şi alte informaţii pe servere sale, pentru copierea de rezervă a datelor, pentru sporirea securităţii şi pentru toate celelalte scopuri specificate în prezentul acord ATOS. Sunteţi singura persoană responsabilă pentru conţinutul pe care îl stocaţi în legătură cu Serviciile şi, dacă doriţi, sunteţi singura persoană responsabilă pentru copierea de rezervă a datelor. Cu excepţia celor statuate în prezentul acord, luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că nicio Companie Yahoo aplicabilă nu garantează faptul că veţi putea accesa în orice moment datele asociate contului dvs. sau că oricare din datele pe care le-aţi şters, eliminat sau făcut inaccesibile vă vor putea fi puse la dispoziţie. Fraza de mai sus nu se aplică în cazul dvs. dacă utilizaţi Serviciile din Germania, aşa cum sunt acestea detaliate în Secţiunea 10.
  3. Prezentul ATOS nu vă oferă niciun drept, titlu de proprietate sau interes în legătură cu orice proprietate intelectuală deţinută sau licenţiată de către Yahoo, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) Serviciile şi mărcile comerciale ale Yahoo.
  4. Mesajele publicitare. Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că Serviciile pot include mesaje publicitare şi că aceste mesaje publicitare sunt necesare pentru ca Yahoo să vă poată pune la dispoziţie serviciile.
  5. Comunicarea cu Yahoo. De asemenea, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că Serviciile pot include anumite comunicaţii de la Yahoo, cum sunt anunţurile referitoare la servicii şi mesajele administrative, şi că nu veţi putea renunţa la primirea acestor comunicaţii.
  6. Accesarea şi utilizarea serviciilor. Pentru a putea utiliza Serviciile şi acele servicii şi produse care intră în componenţa Serviciilor (atât cele gratuite, cât şi cele cu plată), trebuie să aveţi acces la reţeaua World Wide Web, fie direct, fie prin intermediul unor dispozitive care pot accesa conţinutul bazat pe web. Sunteţi responsabil pentru plata taxelor aferente serviciilor necesare accesării reţelei World Wide Web, precum şi pentru plata tuturor costurilor asociate echipamentelor utilizate pentru dobândirea accesului (acestea pot include comisioane pentru terţe părţi).
  7. Compatibilitatea cu alte reţele. Dacă acest lucru este autorizat de către Yahoo, serviciul de mesagerie Yahoo vă poate permite să comunicaţi cu utilizatori ai altor produse de mesagerie instantanee. În acest caz, recunoaşteţi şi sunteţi de acord cu următoarele: (i) utilizarea de către dvs. a serviciilor de mesagerie Yahoo face obiectul prezentului acord ATOS şi al condiţiilor care reglementează utilizarea altor produse de mesagerie instantanee în privinţa cărora v-aţi exprimat acordul (dacă există), condiţii care corespund celor stipulate în prezentul acord ATOS; şi (ii) utilizatorii altor produse de mesagerie instantanee trebuie să respecte condiţiile care reglementează respectivele produse de mesagerie instantanee. Yahoo nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conduita persoanelor sau entităţilor cu care comunicaţi. Cu excepţia mesajelor trimise către dvs. de Yahoo, Yahoo nu deţine şi nu controlează conţinutul mesajelor trimise sau primite de către utilizatorii Serviciilor.
  8. Serviciile vă pot permite să utilizaţi diferite modalităţi de comunicare şi de trimitere şi primire a mesajelor, a fişierelor, a fotografiilor, a videoclipurilor şi a altor informaţii, inclusiv prin intermediul Serviciilor, al serviciului SMS, al apelării vocale şi al apelării video.
  9. Blocarea. Prin utilizarea Serviciilor, recunoaşteţi faptul că alţi utilizatori ai Serviciilor pot alege să primească o notificare din partea Serviciilor atunci când vă conectaţi şi vă pot trimite mesaje instantanee şi alte informaţii sau vă pot apela prin intermediul Serviciilor. Dacă doriţi să blocaţi caracteristica de notificare sau dacă nu doriţi să primiţi mesaje de la astfel de utilizatori, este posibil să aveţi opţiunea de a activa funcţia „Ignorare” sau o caracteristică similară în mod separat. Capacitatea dvs. a trimite şi primi mesaje instantanee şi alte informaţii poate fi blocată de către Yahoo şi de către alţi utilizatori, care vă pot limita parţial sau integral capacitatea de a utiliza Serviciile. Prin utilizarea Serviciilor, sunteţi de acord că Yahoo nu are nicio responsabilitate pentru evaluarea sau soluţionarea oricăror litigii care decurg din capacitatea dvs. sau a oricărui alt utilizator de a ignora mesaje şi de a trimite mesaje sau alte informaţii, ori de a utiliza în orice alt mod Serviciile. Fraza de mai sus nu se aplică în cazul dvs. dacă utilizaţi Serviciile din Germania, aşa cum sunt acestea detaliate în Secţiunea 10.
  10. Asistenţa Yahoo. Yahoo poate alege să vă ofere asistenţă pentru clienţi şi/sau actualizări, îmbunătăţiri sau modificări ale Serviciilor (denumite în mod colectiv „Asistenţă”), la propria discreţie, şi poate încheia în orice moment oferirea Asistenţei fără a vă înştiinţa în prealabil. Înţelegeţi şi sunteţi de acord ca, în cazul în care Yahoo alege să vă ofere Asistenţă, această Asistenţă este oferită voluntar de către Yahoo, la propria sa discreţie, iar acest lucru nu creează niciun drept contractual al dvs. de a primi Asistenţă. În plus, dvs. nu vă puteţi baza pe nicio declaraţie sau ofertă de Asistenţă cu scopul de a crea un drept contractual de a primi Asistenţă.
  11. Comisioane Yahoo. Yahoo îşi rezervă dreptul de a percepe comisioane pentru utilizarea viitoare a Serviciilor sau pentru accesul viitor la Servicii sau la alte servicii şi site-uri web ale Yahoo, la propria sa discreţie. Dacă Yahoo decide să perceapă comisioane, Yahoo vă va înştiinţa în prealabil cu privire la acest lucru.
 3. DIVERSELE VERSIUNI ALE SERVICIILOR
  În diversele versiuni ale Serviciilor pot fi disponibile diverse caracteristici şi este posibil ca nu toate caracteristicile să fie disponibile în ţara sau regiunea dvs. De asemenea, este posibil ca nu toate caracteristicile să fie disponibile în cazul în care utilizatorul cu care comunicaţi utilizează o altă versiune a Serviciilor sau utilizează un client software de mesagerie instantanee oferit de o altă companie decât Yahoo.
 4. CONTUL, PAROLA ŞI SECURITATEA MEMBRILOR
  Dacă nu aveţi deja un ID şi o parolă Yahoo, vi se va solicita să parcurgeţi procesul de înregistrare la Yahoo. Sunteţi de acord cu faptul că Yahoo vă furnizează numai dreptul de a accesa contul în conformitate cu prezentul ATOS şi cu regulile şi liniile directoare în vigoare. Dacă încălcaţi prevederile Secţiunii 4 sau dacă nu puteţi valida contul Yahoo, luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că este posibil să nu vă mai puteţi accesa contul şi ca datele asociate acestuia să nu mai poată fi recuperate. Yahoo nu garantează faptul că veţi avea acces permanent la datele dvs. utilizate prin intermediul Serviciilor sau că vă va furniza copii ale acestor date în eventualitatea ştergerii sau pierderii lor. Yahoo vă recomandă să realizaţi copii de rezervă ale datelor dvs. De asemenea, Yahoo poate impune limite în ceea ce priveşte anumite caracteristici şi servicii sau vă poate restricţiona parţial sau total accesul la Servicii sau la alte servicii sau site-uri web Yahoo, fără înştiinţare prealabilă. Fraza de mai sus nu se aplică în cazul dvs. dacă utilizaţi Serviciile din Germania, aşa cum sunt acestea detaliate în Secţiunea 10.
 5. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE YAHOO
  Accesarea şi utilizarea Serviciilor constituie acceptarea politicii de confidenţialitate Yahoo şi sunt supuse acesteia. Datele dvs. de înregistrare şi celelalte informaţii legate de dvs. trebuie să respecte de asemenea politica de confidenţialitate Yahoo. Puteţi consulta cea mai recentă versiune a politicii de confidenţialitate Yahoo în orice moment, făcând clic pe legătura politicii de confidenţialitate aferentă companiei Yahoo aplicabile, din cadrul Secţiunii 10 de mai jos.
 6. RESTRICŢII CU PRIVIRE LA UTILIZARE
  NU AVEŢI PERMISIUNEA şi nu veţi permite niciunei terţe părţi (cu excepţia măsurii permise prin legislaţia locală):
  1. să copiaţi, decompilaţi, realizaţi operaţii de inginerie inversă, dezasamblaţi, demontaţi, modificaţi, închiriaţi, oferiţi în leasing, împrumutaţi, distribuiţi sau creaţi lucrări derivate (aşa cum sunt acestea definite de legislaţia locală în vigoare) sau îmbunătăţiri (aşa cum sunt acestea definite de legislaţia locală în vigoare) ale Serviciilor sau Software-ului şi să nu încercaţi să descoperiţi codul sursă sau protocoalele care stau la baza Serviciilor sau Software-ului;
  2. să obţineţi sau să încercaţi să obţineţi acces neautorizat la Servicii sau la reţeaua Yahoo;
  3. să încorporaţi Serviciile sau Software-ul, ori orice porţiune a acestora, în orice alt serviciu, componentă software, componentă hardware sau altă tehnologie fabricată sau distribuită de către dvs. sau pentru dvs.;
  4. să utilizaţi Serviciile de o manieră ilegală, în orice scop ilegal sau de o manieră neconformă cu prezentul acord ATOS sau cu acordul UTOS;
  5. să utilizaţi serviciile pentru a controla aplicaţii de natura instalaţiilor nucleare, asistenţei vitale sau alte aplicaţii de aceeaşi natură, în care vieţile omeneşti sau bunurile materiale ar putea fi puse în pericol (înţelegeţi în mod deosebit că Serviciile nu sunt concepute în aceste scopuri şi că incapacitatea acestora de a funcţiona în aceste situaţii ar putea duce la deces, rănire personală sau daune materiale sau de mediu importante, pentru care Yahoo nu este responsabilă). Reţineţi că fraza de mai sus nu se aplică în cazul dvs. dacă utilizaţi Serviciile din Germania, aşa cum sunt acestea detaliate în Secţiunea 10; sau
  6. să vindeţi, închiriaţi, distribuiţi, transferaţi, sublicenţiaţi, reproduceţi, duplicaţi, copiaţi, comercializaţi sau exploataţi Serviciile sau accesul la acestea, ori să obţineţi profit, comercial, monetar sau de altă natură, de pe urma utilizării sau prestării Serviciilor, fără permisiunea prealabilă, expresă şi scrisă a Yahoo.
 7. DECLINAREA RĂSPUNDERII ŞI ECHIPAMENTELE
  1. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că Serviciile sunt furnizate „CA ATARE” şi că Yahoo nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru incapacitatea de a livra la timp, ştergerea, livrarea incorectă sau incapacitatea de a stoca oricare din comunicaţiile sau setările de personalizare ale oricărui utilizator. De asemenea, înţelegeţi faptul că Yahoo nu este responsabilă pentru securitatea sau confidenţialitatea comunicaţiilor transmise prin intermediul serviciilor. Fraza precedentă din prezenta clauză nu se aplică în cazul dvs. dacă utilizaţi Serviciile din Germania, aşa cum sunt acestea detaliate în Secţiunea 10.
  2. Puteţi utiliza echipamente opţionale pentru a accesa Serviciile (de exemplu, dispozitiv de telefonie cu port USB pentru accesarea funcţiilor de apelare între PC-uri, dispozitiv care poate include funcţionalitatea duală de a accesa un serviciu de telefonie fixă care nu este furnizat de Yahoo).
  3. Toate aplicaţiile plug-in terţe pe care le utilizaţi împreună cu serviciile sunt deţinute şi se află integral în responsabilitatea dezvoltatorului respectiv, drept pentru care este la latitudinea dvs. să decideţi dacă aceste aplicaţii plug-in sau utilizarea acestora este legală sau corespunzătoare.
  4. Dacă Serviciile descărcate sau accesate de dvs. includ caracteristici anti-spyware, software-urile identificate drept „spyware” de către acest instrument pot reprezenta software-uri pentru care v-aţi exprimat acordul, prin intermediul unui acord separat cu o terţă parte, de a fi încărcate pe computer. Sunteţi singura persoană responsabilă pentru respectarea acordurilor încheiate cu terţe părţi.
  5. Orice echipamente obligatorii sau opţionale sau orice aplicaţii plug-in de la terţe părţi pe care le utilizaţi pentru a accesa sau îmbunătăţi Serviciile, inclusiv dispozitivul mobil sau alt dispozitiv, obligatoriu sau opţional, sunt supuse termenilor, condiţiilor, garanţiilor şi declinărilor de responsabilitate ale producătorului acestor echipamente sau aplicaţii plug-in de la terţe părţi, iar Yahoo nu oferă garanţii sau reprezentări cu privire la orice astfel de echipamente şi aplicaţii plug-in de la terţe părţi. Consultaţi materialele pe care le-aţi primit atunci când aţi achiziţionat echipamentul sau atunci când aţi obţinut aplicaţiile plug-in de la terţe părţi pentru a înţelege drepturile şi obligaţiile pe care le aveţi, inclusiv garanţiile şi declinările de responsabilitate care se aplică în cazul dvs. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA ÎN VIGOARE, YAHOO ŞI FILIALELE, AFILIAŢII, OFIŢERII, ANGAJAŢII, AGENŢII, PARTENERII ŞI LICENŢIATORII SĂI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANŢII, CONDIŢII ŞI ALŢI TERMENI DE ORICE FEL, EXPREŞI SAU IMPLICIŢI, CU PRIVIRE LA ASTFEL DE ECHIPAMENTE SAU APLICAŢII PLUG-IN DE LA TERŢE PĂRŢI, INCLUSIV ORICE TERMENI ŞI GARANŢII IMPLICITE DE TITLU, COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎN CEEA CE PRIVEŞTE FURNIZAREA SERVICIILOR LA UN STANDARD REZONABIL DE COMPETENŢĂ ŞI CU PRIVIRE LA NEÎNCĂLCAREA VREUNUI DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. Fraza de mai sus nu se aplică în cazul dvs. dacă utilizaţi Serviciile din Germania, aşa cum sunt acestea detaliate în Secţiunea 10.
 8. INFORMAŢII GENERALE
  Întregul acord. Prezentul acord ATOS, acordul UTOS, precum şi toate documentele încorporate în acestea constituie întregul acord dintre dvs. şi Yahoo cu privire la utilizarea de către dvs. a Serviciilor şi înlocuiesc orice versiune anterioară a prezentului acord ATOS sau a acordului UTOS, dacă este cazul, între dvs. şi Yahoo în ceea ce priveşte Serviciile. De asemenea, este posibil să fiţi supus unui set suplimentar de termeni şi condiţii, care se pot aplica atunci când utilizaţi sau achiziţionaţi anumite servicii Yahoo (inclusiv servicii cu plată), servicii de la afiliaţi, conţinuturi de la terţe părţi sau software de la terţe părţi. Prezentul acord ATOS va continua să guverneze utilizarea de către dvs. a Serviciilor, cu excepţia cazului în care vă exprimaţi acordul cu alţi termeni ai unei companii Yahoo prin care se statuează în mod specific că respectivii termeni au prioritate faţă de o versiune agreată anterior a „Termenilor suplimentari privind comunicaţiile globale Yahoo”. Dacă utilizaţi Serviciile, în eventualitatea unui conflict între prevederile prezentului acord ATOS şi prevederile acordului UTOS, prevederile acordului ATOS vor avea prioritate, deoarece se referă la Servicii.
 9. ÎNCĂLCĂRI
  Este important să raportaţi orice încălcare a prezentului acord ATOS departamentului de relaţii cu clienţii, folosind legătura inclusă în Secţiunea 10 de mai jos, aferentă Companiei Yahoo aplicabile.
 10. PARTEA CONTRACTANTĂ, LEGEA APLICABILĂ, LOCAŢIA DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR ŞI ALTE PREVEDERI LOCALE
  Prezentul acord ATOS este încheiat între dvs. şi Compania Yahoo aplicabilă. În subsecţiunea de mai jos puteţi găsi Serviciile Yahoo pe care le utilizaţi, precum şi Compania Yahoo aplicabilă cu care încheiaţi acordul pentru Servicii, legea aplicabilă, locaţia de soluţionare a litigiilor avute cu Compania Yahoo aplicabilă şi alte prevederi importante. Reţineţi că serviciile de mesagerie Yahoo, inclusiv Yahoo Messenger, pot fi asociate cu contul dvs. Yahoo Mail. Dacă nu aveţi un cont Yahoo Mail, vi se aplică versiunea actuală a acordului UTOS pentru regiunea/ţara aplicabilă în care v-aţi înregistrat iniţial contul. Dacă nu vă amintiţi ce Servicii Yahoo utilizaţi, contactaţi serviciul de asistenţă clienţi.

REGIUNE:

Americile.

 1. Statele Unite (us): Dacă utilizaţi Serviciile din SUA, încheiaţi acordul cu Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar normele de drept material din statul California reglementează interpretarea prezentului acord ATOS şi se aplică tuturor pretenţiilor legate de acesta, fără a ţine cont de principiile conflictelor de legi. Dvs. şi Oath Holdings Inc. vă exprimaţi în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicţia exclusivă a curţilor de judecată din districtul Santa Clara, California sau a curţilor de judecată federale din districtul de Nord al statului California, SUA pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul ATOS, orice obligaţii necontractuale care decurg în legătură cu prezentul ATOS sau orice reclamaţie sau litigiu care decurge din relaţia dintre dvs. şi YEL, indiferent de tipul reclamaţiei. Dacă este cazul, toate Software-urile furnizate Guvernului SUA ca urmare a solicitărilor emise începând cu data de 1 decembrie 1995, inclusiv, sunt supuse drepturilor şi restricţiilor comerciale descrise în prezentul. Dacă Serviciile şi documentaţia aferentă sunt furnizate sau achiziţionate de către sau în numele Guvernului Statelor Unite ale Americii, dacă este cazul, atunci Serviciile sunt considerate a fi „software comercial”, aşa cum este folosit acest termen în sistemul Federal Acquisition Regulation. Drepturile Statelor Unite nu vor depăşi drepturile minime statuate prin FAR 52.227-19 în ceea ce priveşte „software de computer restricţionat”. Se vor aplica toţi ceilalţi termeni şi toate celelalte condiţii ale prezentului acord ATOS. Sunteţi de acord să nu furnizaţi asistenţă materială sau resurse (sau să ascundeţi ori să mascaţi natura, locaţia, sursa sau dreptul de proprietate asupra asistenţei materiale sau a resurselor) oricărei organizaţii desemnate de către Guvernul Statelor Unite drept organizaţie teroristă străină, conform secţiunii 219 a Legii privind imigraţia şi naţionalitatea. Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta personalul de asistenţă clienţi utilizând linkul furnizat.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. Pentru acordul ATOS Yahoo En Español: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. Pentru acordul UTOS Yahoo En Español: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. Pentru Politica de confidenţialitate Yahoo En Español: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Asistenţă pentru clienţi: Asistenţă pentru clienţi Pentru varianta în limba spaniolă a site-ului de asistenţă pentru clienţi, accesaţi espanol-abuse@yahoo-inc.com.
 2. Canada (ca): Dacă utilizaţi serviciile din Canada, încheiaţi acordul cu Yahoo! Canada Co., 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar legile din Canada reglementează interpretarea prezentului acord ATOS, inclusiv încălcările acestuia, fără a ţine cont de principiile conflictelor de legi, dar se aplică şi tuturor celorlalte pretenţii, inclusiv pretenţiilor cu privire la legile privind protecţia consumatorilor, legile privind concurenţa neloială şi delictele. Dvs. şi Yahoo Canada vă exprimaţi în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicţia exclusivă a instanţelor de judecată din provincia Ontario, Canada pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul acord ATOS sau din relaţia dintre dvs. şi Yahoo, indiferent de tipul pretenţiei.

  Datele personale ale prietenilor și persoanelor de contact.  Prin utilizarea Serviciilor, confirmați faptul că ați obținut consimțământul prietenilor dvs. și persoanelor dvs. de contact de a furniza informațiile personale ale acestora (de exemplu: adresa de e-mail sau numărul de telefon) către Yahoo sau către o terță parte, după caz, și sunteți de acord cu faptul că Yahoo sau o terță parte poate folosi numele pentru a trimite mesaje în numele dvs. și pentru a pune Serviciile la dispoziția prietenilor dvs. și persoanelor dvs. de contact. Serviciile nu se vor utiliza pentru transmiterea mesajelor nedorite de niciun fel.

  Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta personalul de asistenţă clienţi utilizând linkul furnizat.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Asistenţă clienţi: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. Brazilia (br): Dacă utilizaţi Serviciile din Brazilia, încheiaţi acordul cu Yahoo! do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazilia, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar legile Republicii Federative a Braziliei reglementează nu numai interpretarea prezentului acord ATOS şi se aplică pretenţiilor pentru încălcarea acestuia, fără a ţine cont de principiile conflictelor de legi, ci se aplică şi tuturor celorlalte pretenţii, inclusiv pretenţiilor cu privire la legile privind protecţia consumatorilor, legile privind concurenţa neloială şi delictele. Dvs. şi Yahoo Brasil vă exprimaţi în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicţia exclusivă a Republicii Federative a Braziliei pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul acord ATOS sau din relaţia dintre dvs. şi Yahoo Brasil, indiferent de tipul pretenţiei. Pentru utilizatorii Yahoo Brasil, limitarea drepturilor utilizatorilor, limitarea obligaţiilor şi valabilităţii prezentului acord ATOS se vor aplica în măsura permisă prin legea din Brazilia. Yahoo Brasil îşi rezervă dreptul de a soluţiona eventualele conflicte sau contradicţii exclusiv în conformitate cu acordul UTOS şi cu legislaţia braziliană. Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta personalul de asistenţă clienţi utilizând linkul furnizat.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Asistenţă clienţi: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. Argentina (ar): Dacă utilizaţi Serviciile din Argentina, încheiaţi acordul cu Yahoo! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar legile din Republica Argentina reglementează nu numai interpretarea prezentului acord ATOS şi se aplică pretenţiilor pentru încălcarea acestuia, fără a ţine cont de principiile conflictelor de legi, ci se aplică şi tuturor celorlalte pretenţii, inclusiv pretenţiilor cu privire la legile privind protecţia consumatorilor, legile privind concurenţa neloială şi delictele. Dvs. şi Yahoo de Argentina vă exprimaţi în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicţia exclusivă a Republicii Argentina pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul ATOS sau din relaţia dintre dvs. şi Yahoo, indiferent de tipul reclamaţiei. Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta personalul de asistenţă clienţi utilizând linkul furnizat.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Asistenţă pentru clienţi: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Mexic (mx): Dacă utilizaţi Serviciile din Mexic, încheiaţi acordul cu Yahoo! de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar legile Statelor Unite Mexicane reglementează nu numai interpretarea prezentului acord ATOS şi se aplică pretenţiilor pentru încălcarea acestuia, fără a ţine cont de principiile conflictelor de legi, ci se aplică şi tuturor celorlalte pretenţii, inclusiv pretenţiilor cu privire la legile privind protecţia consumatorilor, legile privind concurenţa neloială şi delictele. Dvs. şi Yahoo de Mexico vă exprimaţi în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicţia exclusivă a Statelor Unite Mexicane pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul ATOS sau din relaţia dintre dvs. şi Yahoo, indiferent de tipul reclamaţiei. Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta personalul de asistenţă clienţi utilizând linkul furnizat.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Asistenţă pentru clienţi: mx-abuse@yahoo-inc.com.
 6. Chile (cl), Columbia (co), Peru (pe) și Venezuela (ve): Dacă utilizați Serviciile din Venezuela, Peru, Columbia sau Chile, încheiați acordul cu Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, SUA, care vă pune la dispoziție Serviciile, iar legile din statul Florida reglementează nu numai interpretarea prezentului acord ATOS și se aplică pretențiilor pentru încălcarea acestuia, fără a ține cont de principiile conflictelor de legi, ci se aplică și tuturor celorlalte pretenții, inclusiv pretențiilor cu privire la legile privind protecția consumatorilor, legile privind concurența neloială și delictele. Dvs. și Yahoo Hispanic Americas, LLC vă exprimați în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicția exclusivă a curților de judecată din districtul Miami-Dade pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul ATOS sau din relația dintre dvs. și Yahoo, indiferent de tipul reclamației. Puteți revedea oricând cea mai recentă versiune a ATOS, UTOS și a Politicii de confidențialitate la linkurile de mai jos. De asemenea, puteți contacta departamentul Asistență clienți folosind linkul furnizat. Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta personalul de asistenţă clienţi utilizând linkul furnizat.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Asistenţă pentru clienţi: espanol-abuse@yahoo-inc.com.

REGIUNE:

Europa.

 1. Regatul Unit (uk), Spania (es), Italia (it) şi Franţa (fr): Dacă utilizaţi Serviciile din Regatul Unit (uk), Spania (es), Italia (it) sau Franţa (fr), încheiaţi acordul cu Oath (EMEA) Limited (cunoscută anterior ca Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar legile din Irlanda reglementează prezentul acord ATOS şi toate obligaţiile necontractuale care decurg din acesta. Dvs. şi YEL vă exprimaţi în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicţia exclusivă a instanţelor de judecată din Irlanda pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul acord ATOS, orice obligaţii necontractuale care decurg în legătură cu prezentul acord ATOS sau orice pretenţie sau litigiu care decurge din relaţia dintre dvs. şi YEL, indiferent de tipul pretenţiei. Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos.
  1. Regatul Unit (uk):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. Asistenţă clienţi: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. Spania (es):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Asistenţă clienţi: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. Italia (it):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Asistenţă clienţi: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. Franţa (fr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
   4. Asistenţă clienţi: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 2. Germania (de): Dacă utilizaţi Serviciile din Germania, încheiaţi acordul cu Oath (EMEA) Limited (cunoscută anterior ca Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar legile din Irlanda reglementează relaţia dvs. contractuală, inclusiv prezentul acord ATOS. Dacă aveţi reşedinţa stabilită în Germania, această opţiune privind legea aplicabilă nu împiedică aplicarea legilor germane pentru protecţia consumatorilor. Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. Asistenţă clienţi: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Irlanda (ie), Danemarca (dk), Finlanda (fi), Norvegia (no), România (ro), Ţările de Jos (nl), Suedia (se), Turcia (tr), Rusia (ru), Polonia (pl), Belgia (be), Republica Cehă (cz), Ungaria (hu), Portugalia (xp), Austria (at), Bulgaria (bg), Croaţia (hr), Estonia (ee), Letonia (lv), Lituania (lt), Serbia (rs), Slovacia (sk), Slovenia (si), Ucraina (ua) sau Grecia (gr): Dacă utilizaţi Serviciile din oricare dintre următoarele ţări: Irlanda (ie), Danemarca (dk), Finlanda (fi), Norvegia (no), România (ro), Ţările de Jos (nl), Suedia (se), Turcia (tr), Rusia (ru), Polonia (pl), Belgia (be), Republica Cehă (cz), Ungaria (hu), Portugalia (xp), Austria (at), Bulgaria (bg), Croaţia (hr), Estonia (ee), Letonia (lv), Lituania (lt), Serbia (rs), Slovacia (sk), Slovenia (si), Ucraina (ua) sau Grecia (gr), încheiaţi acordul cu Oath (EMEA) Limited (cunoscută anterior ca Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar legile din Irlanda reglementează prezentul acord ATOS şi toate obligaţiile necontractuale care decurg din acesta. Dvs. şi YEL vă exprimaţi în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicţia exclusivă a instanţelor de judecată din Irlanda pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul acord ATOS, orice obligaţii necontractuale care decurg în legătură cu prezentul acord ATOS sau orice pretenţie sau litigiu care decurge din relaţia dintre dvs. şi YEL, indiferent de tipul pretenţiei.

  Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos.
  1. Irlanda (ie):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  2. Danemarca (dk):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  3. Finlanda (fi):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  4. Norvegia (no):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  5. România (ro):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  6. Olanda (nl):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  7. Suedia (se):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  8. Turcia (tr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  9. Rusia (ru):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  10. Grecia (gr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  11. Polonia (pl):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  12. Belgia (be):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  13. Republica Cehă (cz):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  14. Ungaria (hu):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  15. Portugalia (xp):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  16. Austria (at):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  17. Bulgaria (bg):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  18. Croaţia (hr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  19. Estonia (ee):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  20. Letonia (lv):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  21. Lituania (lt):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  22. Serbia (rs):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  23. Slovacia (sk):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  24. Slovenia (si):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  25. Ucraina (ua):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Asistenţă pentru clienţi: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

REGIUNE:

Asia Pacific.

 1. Hong Kong (hk): Dacă utilizaţi Serviciile din Hong Kong, încheiaţi acordul cu Yahoo! Hong Kong Limited, de la 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar legile din Hong Kong reglementează nu numai interpretarea prezentului acord ATOS şi se aplică pretenţiilor pentru încălcarea acestuia, fără a ţine cont de principiile conflictelor de legi, ci se aplică şi tuturor celorlalte pretenţii, inclusiv pretenţiilor cu privire la legile privind protecţia consumatorilor, legile privind concurenţa neloială şi delictele. Dvs. şi Yahoo Hong Kong vă exprimaţi în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicţia exclusivă a curţilor de judecată din Hong Kong pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul ATOS, orice obligaţii necontractuale care decurg în legătură cu prezentul ATOS sau orice reclamaţie sau litigiu care decurge din relaţia dintre dvs. şi YEL, indiferent de tipul reclamaţiei. Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta personalul de asistenţă clienţi utilizând linkul furnizat.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Asistenţă clienţi: https://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. Singapore (sg), Indonezia (id), Malaysia (my), Filipine (ph), Thailanda (th) sau Vietnam (vn): Dacă utilizaţi Serviciile din Singapore (sg), Indonezia (id), Malaysia (my), Filipine (ph) sau Vietnam (vn), încheiaţi acordul cu Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar legile din Singapore reglementează nu numai interpretarea prezentului acord ATOS şi se aplică pretenţiilor pentru încălcarea acestuia, fără a ţine cont de principiile conflictelor de legi, ci se aplică şi tuturor celorlalte pretenţii, inclusiv pretenţiilor cu privire la legile privind protecţia consumatorilor, legile privind concurenţa neloială şi delictele. Dvs. şi Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. vă exprimaţi în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicţia exclusivă a curţilor de judecată din Singapore pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul ATOS sau din relaţia dintre dvs. şi Yahoo, indiferent de tipul reclamaţiei. Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta personalul de asistenţă clienţi utilizând linkurile furnizate.
  1. ATOS:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Indonezia: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. Malaysia: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. Filipine: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. Thailanda: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. Indonezia: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Malaysia: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. Filipine: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. Thailanda: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. Indonezia: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. Malaysia: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. Filipine: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. Thailanda: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Asistenţă pentru clienţi:
   1. Singapore: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Indonezia: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. Malaysia: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. Filipine: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. Thailanda: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. Vietnam: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. Australia (au): Dacă utilizaţi Serviciile din Australia, încheiaţi acordul cu Yahoo 7 Pty Limited, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar legile din New South Wales reglementează nu numai interpretarea prezentului acord ATOS şi se aplică pretenţiilor pentru încălcarea acestuia, fără a ţine cont de principiile conflictelor de legi, ci se aplică şi tuturor celorlalte pretenţii, inclusiv pretenţiilor cu privire la legile privind protecţia consumatorilor, legile privind concurenţa neloială şi delictele. Dvs. şi Yahoo 7 Pty Ltd vă exprimaţi în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicţia exclusivă a instanţelor de judecată din New South Wales pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul acord ATOS sau din relaţia dintre dvs. şi Yahoo, indiferent de tipul pretenţiei. Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta personalul de asistenţă clienţi utilizând linkul furnizat.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Asistenţă clienţi: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. Noua Zeelandă (nz): Dacă utilizaţi Serviciile din Noua Zeelandă, încheiaţi acordul cu Yahoo! New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 Noua Zeelandă, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar legile din Noua Zeelandă reglementează nu numai interpretarea prezentului acord ATOS şi se aplică pretenţiilor pentru încălcarea acestuia, fără a ţine cont de principiile conflictelor de legi, ci se aplică şi tuturor celorlalte pretenţii, inclusiv pretenţiilor cu privire la legile privind protecţia consumatorilor, legile privind concurenţa neloială şi delictele. Dvs. şi Yahoo New Zealand vă exprimaţi în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicţia exclusivă a instanţelor de judecată din Noua Zeelandă pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul acord ATOS sau din relaţia dintre dvs. şi Yahoo, indiferent de tipul pretenţiei. Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta personalul de asistenţă clienţi utilizând linkul furnizat.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Asistenţă clienţi: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. Taiwan (tw): Dacă utilizaţi Serviciile din Taiwan, încheiaţi acordul cu Yahoo Taiwan Holdings Limited, filiala Taiwan, de la 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar legile din Taiwan reglementează nu numai interpretarea prezentului acord ATOS şi se aplică pretenţiilor pentru încălcarea acestuia, fără a ţine cont de principiile conflictelor de legi, ci se aplică şi tuturor celorlalte pretenţii, inclusiv pretenţiilor cu privire la legile privind protecţia consumatorilor, legile privind concurenţa neloială şi delictele. Dvs. şi Yahoo Taiwan Holdings Limited, filiala Taiwan vă exprimaţi în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicţia exclusivă a instanţelor de judecată din Taipei, Taiwan, Republica Chineză, pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul acord ATOS sau din relaţia dintre dvs. şi Yahoo, indiferent de tipul pretenţiei. Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta personalul de asistenţă clienţi utilizând linkul furnizat.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Asistenţă clienţi: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. India (in): Dacă utilizaţi Serviciile din India, încheiaţi acordul cu Yahoo India Private Limited, (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar legile din India reglementează nu numai interpretarea prezentului acord ATOS şi se aplică pretenţiilor pentru încălcarea acestuia, fără a ţine cont de principiile conflictelor de legi, ci se aplică şi tuturor celorlalte pretenţii, inclusiv pretenţiilor cu privire la legile privind protecţia consumatorilor, legile privind concurenţa neloială şi delictele. Dvs. şi Yahoo India vă exprimaţi în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicţia exclusivă a instanţelor de judecată din Mumbai pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul acord ATOS sau din relaţia dintre dvs. şi Yahoo, indiferent de tipul pretenţiei. Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta personalul de asistenţă clienţi utilizând linkul furnizat.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Asistenţă clienţi: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. Anumite caracteristici ar putea să nu fie disponibile pentru utilizatorii din IN, inclusiv apelurile de pe PC către telefon şi alte forme de apelare prin internet.

REGIUNE:

Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.

 1. Serviciile Yahoo pentru Maktoob (xe sau xa) şi Israel (il). Dacă utilizaţi Serviciile Yahoo pentru Maktoob (xe sau xa) sau Israel (il), încheiaţi acordul cu Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar legea din statul California guvernează interpretarea prezentului ATOS şi se aplică pentru toate reclamaţiile legate de acesta, indiferent de conflictele de principii juridice. Dvs. şi Oath Holdings Inc. vă exprimaţi în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicţia exclusivă a curţilor de judecată din districtul Santa Clara, California sau a curţilor de judecată federale din districtul de Nord al statului California, SUA pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul ATOS, orice obligaţii necontractuale care decurg în legătură cu prezentul ATOS sau orice reclamaţie sau litigiu care decurge din relaţia dintre dvs. şi YEL, indiferent de tipul reclamaţiei. Dacă este cazul, toate Software-urile furnizate Guvernului SUA ca urmare a solicitărilor emise începând cu data de 1 decembrie 1995, inclusiv, sunt supuse drepturilor şi restricţiilor comerciale descrise în prezentul. Dacă Serviciile şi documentaţia aferentă sunt furnizate sau achiziţionate de către sau în numele Guvernului Statelor Unite ale Americii, dacă este cazul, atunci Serviciile sunt considerate a fi „software comercial”, aşa cum este folosit acest termen în sistemul Federal Acquisition Regulation. Drepturile Statelor Unite nu vor depăşi drepturile minime statuate prin FAR 52.227-19 în ceea ce priveşte „software de computer restricţionat”. Se vor aplica toţi ceilalţi termeni şi toate celelalte condiţii ale prezentului acord ATOS. Sunteţi de acord să nu furnizaţi asistenţă materială sau resurse (sau să ascundeţi sau mascaţi natura, locaţia, sursa sau titlul de proprietate al asistenţei materiale sau resurselor) oricărei organizaţii desemnată de către Guvernul Statelor Unite drept organizaţie teroristă, conform secţiunii 219 a Legii imigraţiei şi naţionalităţii.
  Dacă v-aţi înregistrat pentru serviciile Yahoo Maktoob în limba engleză, puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta personalul de asistenţă clienţi utilizând linkul furnizat mai jos.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Asistenţă clienţi: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral

  Anumite caracteristici ar putea să nu fie disponibile pentru dvs., inclusiv apelurile de pe PC către telefon şi alte forme de apelare prin internet.

  Dacă v-aţi înregistrat pentru serviciile Yahoo Maktoob în limba arabă, puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate accesând Centrul pentru condiţiile de furnizare a serviciului Yahoo Maktoob Arabic prin linkul de mai jos. De asemenea, puteţi contacta personalul de asistenţă clienţi utilizând linkul furnizat mai jos.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. Asistenţă clienţi: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral

  Anumite caracteristici ar putea să nu fie disponibile pentru dvs., inclusiv apelurile de pe PC către telefon şi alte forme de apelare prin internet.

  Dacă utilizaţi Serviciile din Israel, puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos. De asemenea, puteţi contacta personalul de asistenţă clienţi utilizând linkul furnizat mai jos.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. Africa de Sud (za): Dacă utilizaţi Serviciile din Africa de Sud, încheiaţi acordul cu Oath (EMEA) Limited (cunoscută anterior ca Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda, care vă pune la dispoziţie Serviciile, iar legile din Irlanda reglementează prezentul acord ATOS şi toate obligaţiile necontractuale care decurg din acesta. Dvs. şi YEL vă exprimaţi în mod irevocabil acordul cu privire la jurisdicţia exclusivă a instanţelor de judecată din Irlanda pentru toate litigiile care decurg în legătură cu prezentul acord ATOS, orice obligaţii necontractuale care decurg în legătură cu prezentul acord ATOS sau orice pretenţie sau litigiu care decurge din relaţia dintre dvs. şi YEL, indiferent de tipul pretenţiei. Puteţi să consultaţi în orice moment cele mai actuale versiuni ale acordului ATOS, acordului UTOS şi Politicii de confidenţialitate utilizând linkurile de mai jos.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Politica de confidenţialitate: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
 • oath