Yahoo Communicatie Voorwaarden

 1. ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN
  1. Welkom bij Yahoo. Yahoo verstrekt mail en berichtproducten, zoals Yahoo Mail en Yahoo Messenger (de "Diensten"), welke alle gebonden zijn aan de bepalingen van deze Aanvullende Servicevoorwaarden ("ATOS") en de toepasselijke Yahoo Universele Servicevoorwaarden ("UTOS") in artikel 10, dat ter referentie deel uitmaakt van deze ATOS. In deze ATOS betekent "Yahoo" of "Betreffende Yahoo Onderneming" de Yahoo onderneming die aan u de Diensten verstrekt als uiteengezet in artikel 10. Uw gebruik van de Diensten houdt uw acceptatie van deze ATOS in en is daaraan gebonden, evenals aan de wetgeving aangegeven door de Betreffende Yahoo Onderneming in artikel 10. Deze ATOS kan van tijd tot tijd door Yahoo geactualiseerd worden zonder dat u hiervan persoonlijk bericht ontvangt. De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u gebruikmaakt van de Duitse Diensten als beschreven in artikel 10. U kunt de meest recente versie van deze ATOS en de UTOS bekijken door op de overeenkomstige linken in artikel 10 te klikken.
  2. De geautomatiseerde systemen van Yahoo analyseren alle communicatie-inhoud (zoals Mail- en Messenger-inhoud, waaronder chatberichten en sms-berichten) om, zonder beperking, persoonlijk relevante productonderdelen en inhoud te bieden, om gepersonaliseerde advertenties te kunnen bieden, voor het detecteren van spam en kwaadaardige software en voor het beschermen tegen misbruik. Deze analyse wordt uitgevoerd op alle communicatie zoals deze wordt verzonden, ontvangen en wanneer het wordt opgeslagen, waaronder communicatie-inhoud van diensten die zijn gesynchroniseerd met uw Yahoo-account. In bepaalde gevallen voert Yahoo geautomatiseerde algoritmes uit op commerciële communicatie om van dergelijke documenten algemene sjablonen te maken (bijvoorbeeld, algemeen taalgebruik gebruiken om de elementen van een vliegticket te identificeren). Deze sjablonen bevatten geen persoonlijke gegevens van de ontvanger. De editors van de sjablonen van Yahoo kunnen de sjablonen gebruiken om onze diensten te verbeteren en uw ervaring nog persoonlijker te maken. Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, kunt u er niet voor kiezen u voor deze onderdelen uit te schrijven.
  3. Door toegang te verkrijgen tot de Diensten en deze te gebruiken en deze te blijven gebruiken, garandeert u dat dit is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving. Indien u zich in een rechtsgebied bevindt waar het downloaden of gebruik van de Diensten verboden of beperkt is, of indien u niet de toepasselijke wettelijke leeftijd hebt om de Diensten te mogen gebruiken, klik dan op "annuleren" en ga deze Diensten niet downloaden of gebruiken. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn nieuwe kenmerken die de huidige Diensten vergroten of uitbreiden voorbehouden aan deze ATOS, waarmee u instemt door uw voortgezette gebruik van de Diensten. De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u gebruikmaakt van de Duitse Diensten als beschreven in artikel 10.
 2. BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
  1. Het gebruik van software. Indien nodig kunt u software in de Diensten, waaronder enige software van derden en enige goedgekeurde updates die door Yahoo worden verstrekt (de "Software"), in objectcodeformaat op een pc of apparaat in uw bezit of beheer voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik installeren of downloaden en gebruiken. U kunt alleen toegang krijgen tot de Diensten via de strikt in deze ATOS goedgekeurde Software. De Diensten en de daarbij horende onderdelen bevatten door Yahoo-licentiegevers gelicentieerde software (de "Licentiegeversoftware"). De Licentiegeversoftware stelt de Yahoo-software in staat om bepaalde functies uit te voeren, inclusief, maar niet beperkt tot, toegang tot particuliere gegevens op dataservers van derden. Uw licentie voor de Software is doorlopend tot deze door een van de partijen wordt beëindigd. U kunt de licentie voor de Software beëindigen door het gebruik van de Software te staken en alle exemplaren van de Software te vernietigen. Daarnaast wordt deze softwarelicentie beëindigd als u enige bepaling in deze ATOS schendt, Yahoo een openbaar gepubliceerde schriftelijke kennisgeving van beëindiging op de website van Yahoo plaatst of Yahoo een schriftelijke kennisgeving van beëindiging naar u stuurt. Als uw licentie wordt beëindigd, gaat u ermee akkoord dat u enig en al het gebruik van de Diensten, de daarbij horende onderdelen en enige gegevens van derden staakt. Alle rechten in enige gegevens van derden, enige software van derden en enige dataservers van derden, inclusief alle eigenaarsrechten, zijn voorbehouden en blijven het bezit van de respectievelijke derden. U gaat ermee akkoord dat deze derden hun rechten krachtens deze ATOS direct in hun eigen naam op u kunnen afdwingen en dat u zelf verantwoordelijk bent voor dergelijke claims of verweermiddelen en alle kosten die daarmee gepaard gaan. Als de Diensten downloadbare software vereisen of bevatten, kan Yahoo automatisch de nieuwste versie van de software op uw apparaat downloaden en installeren zodra een nieuwe versie of functie beschikbaar is. Sommige Diensten maken het u mogelijk om uw automatische update-instellingen aan te passen. Als er een wezenlijke wijziging is, kan Yahoo u daarvan na de installatie op de hoogte stellen.
  2. Opslaan en toegang krijgen tot informatie. Met berichtproducten van Yahoo (zoals Yahoo Messenger binnen uw Yahoo Mail en op internet gebaseerde versies) kunt u zien wanneer uw vrienden online zijn en chatberichten en andere informatie verzenden en ontvangen. Met berichtproducten van Yahoo kunt u, en de mensen waar u mee communiceert, ook uw conversaties en andere informatie opslaan in uw Yahoo Mail-accounts die zich op de Yahoo-servers bevinden. Als deze functie beschikbaar is, betekent dit dat u toegang hebt tot uw berichtengeschiedenis en die kunt doorzoeken vanaf elke computer of apparaat met toegang tot internet. Ongeacht of u gebruikmaakt van deze functie of niet, kunnen andere gebruikers ervoor kiezen deze functie te gebruiken om gesprekken met u en andere informatie op te slaan in hun accounts die zich bevinden op Yahoo-servers. Door in te stemmen met deze ATOS geeft u toestemming aan Yahoo om die mededelingen en andere informatie op haar servers op te slaan voor de doeleinden van back-up, veiligheid en alle andere in deze ATOS bepaalde doeleinden. U bent als enige verantwoordelijk voor de content die u gebruikt of opslaat in verband met de Diensten, en indien u dat wenst bent u als enige verantwoordelijk voor het maken van een back-up van uw gegevens. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, erkent u en stemt u ermee in dat de Betreffende Yahoo Onderneming niet garandeert dat gegevens die te maken hebben met uw account voor u toegankelijk zullen zijn, of dat eventueel verwijderde of ontoegankelijk gemaakte gegevens aan u kunnen worden verstrekt. De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u gebruikmaakt van de Duitse Diensten als beschreven in artikel 10.
  3. Deze ATOS verleent u geen recht, eigendom of belang in enig intellectuele eigendom waarvan Yahoo de eigenaar of licentiegever is, inclusief maar niet beperkt tot de Diensten en Yahoo-merken.
  4. Reclame. U begrijpt en stemt ermee in dat de Diensten ook reclame kunnen bevatten die voor Yahoo noodzakelijk is om de Yahoo Diensten te verstrekken.
  5. Mededelingen van Yahoo. U begrijpt ook en stemt ermee in dat de Diensten bepaalde mededelingen van Yahoo kunnen bevatten, zoals aankondigingen van service of administratieve berichten, en dat u er niet voor kunt kiezen om deze niet te ontvangen.
  6. Toegang tot en gebruik van de Diensten. Om de Diensten en die diensten en producten binnen de Diensten (voor zowel onbetaalde als betaalde diensten) te kunnen gebruiken, dient u toegang te hebben tot internet, rechtstreeks of via apparaten die toegang hebben tot web-based content. U bent verantwoordelijk voor en verplicht tot de betaling van eventuele servicekosten voor dergelijke toegang en voor de betaling van alle kosten van apparatuur die wordt gebruikt om die toegang te verkrijgen (waaronder eventuele vergoedingen van derden).
  7. Interoperabiliteit met andere netwerken. Indien u hiervoor door Yahoo gemachtigd bent, kan Yahoo Messenger u toestaan om te communiceren met andere gebruikers van andere instant messaging-producten. In dat geval erkent u en stemt u ermee in dat: (i) uw gebruik van Yahoo-berichtdiensten is gebonden aan deze ATOS en aan de bepalingen die het gebruik van andere instant messaging-producten beheersen waarmee u hebt ingestemd, die in overeenstemming zijn met deze ATOS; en (ii) gebruikers van andere instant messaging-producten zijn gebonden aan de bepalingen die deze andere instant messaging-producten beheersen. Yahoo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van personen of entiteiten waarmee u communiceert. Met uitzondering van berichten die door Yahoo aan u worden gezonden, is Yahoo geen eigenaar of beheerder van de inhoud van berichten die door gebruikers van de Diensten worden verzonden of ontvangen.
  8. De Diensten kunnen u toestaan om verschillende methodes te gebruiken voor communicatie en het verzenden en ontvangen van berichten, bestanden, foto's, video's en andere informatie, waaronder via de Diensten, sms, spraak- en videogesprekken.
  9. Blokkeren. Door de Diensten te gebruiken, erkent u dat andere gebruikers van de Diensten ervoor kunnen kiezen om een melding te ontvangen van de Diensten wanneer u inlogt, en om u instant messages en andere informatie te sturen of u te bellen via de Diensten. Als u de meldingsfunctie wilt blokkeren of als u geen berichten wilt ontvangen van dergelijke gebruikers, hebt u de mogelijkheid om "Negeren" of een vergelijkbare functie afzonderlijk in te schakelen. Uw vermogen om instant messages en andere informatie te verzenden en te ontvangen, kan door Yahoo en andere gebruikers worden geblokkeerd, waardoor uw vermogen om de Diensten te gebruiken gedeeltelijk of geheel kan worden beperkt. Door de Diensten te gebruiken stemt u ermee in dat Yahoo niet verantwoordelijk is voor het beoordelen of beslechten van geschillen die voortvloeien uit het vermogen van u of een andere gebruiker (of anderszins) om de Diensten te negeren, berichten of andere informatie te verzenden of de Diensten anderszins te gebruiken. De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u gebruikmaakt van de Duitse Diensten als beschreven in artikel 10.
  10. Yahoo Ondersteuning. Yahoo kan ervoor kiezen om u klantenservice en/of upgrades, verbeteringen of aanpassingen voor de Diensten te verlenen (gezamenlijk te noemen "Ondersteuning"), uitsluitend ter keuze van Yahoo, en kan deze Ondersteuning op elk moment beëindigen zonder kennisgeving aan u. U begrijpt en stemt ermee in dat indien Yahoo ervoor kiest om u Ondersteuning te verlenen, die Ondersteuning vrijwillig wordt verleend en uitsluitend ter keuze van Yahoo, en dat hierdoor geen enkel contractueel recht ontstaat om Ondersteuning te ontvangen, en dat u zich niet mag beroepen op welke verklaring of aanbod van Ondersteuning dan ook teneinde een contractueel recht op Ondersteuning te vestigen.
  11. Yahoo-vergoedingen. Yahoo behoudt zich het recht voor om vergoedingen in rekening te brengen voor toekomstig gebruik van of toegang tot de Diensten, of andere Yahoo diensten en websites, uitsluitend ter keuze van Yahoo. Indien Yahoo besluit om vergoedingen in rekening te brengen, zal Yahoo u hiervan vooraf in kennis stellen.
 3. VERSCHILLENDE VERSIES VAN DE DIENSTEN
  Verschillende functies kunnen beschikbaar zijn in verschillende versies van de Diensten en het is mogelijk dat niet alle functies in uw land of regio verkrijgbaar zijn. Verder is het mogelijk dat niet alle functies beschikbaar zijn indien de gebruiker met wie u communiceert een andere versie van de Diensten gebruikt, of een instant message software client gebruikt die wordt aangeboden door een onderneming die niet van Yahoo is.
 4. ACCOUNT VAN LID, WACHTWOORD EN VEILIGHEID
  Indien u nog geen Yahoo ID en wachtwoord hebt, zult u worden aangespoord om de registratieprocedure van Yahoo te voltooien. U stemt ermee in dat Yahoo u uitsluitend het recht verleent om toegang te krijgen tot uw account in overeenstemming met deze ATOS en de toepasselijke regels en richtlijnen. Indien u dit artikel 4 schendt, of anderszins niet in staat bent om uw account op Yahoo te valideren, erkent u en stemt u ermee in dat uw account blijvend ontoegankelijk voor u kan zijn en dat alle met het account samenhangende gegevens onvindbaar kunnen zijn. Yahoo garandeert niet dat u permanente toegang zult hebben tot uw gegevens die met de Diensten gebruikt worden of dat zij u kopieën zal verstrekken in geval er gegevens worden gewist of verloren gaan. Yahoo raadt u aan om behoorlijke back-ups van uw gegevens te maken. Yahoo kan verder beperkingen opleggen aan bepaalde functies of diensten, of uw toegang tot delen van of tot alle Diensten of andere Yahoo-diensten of websites beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u gebruikmaakt van de Duitse Diensten als beschreven in artikel 10.
 5. YAHOO PRIVACYBELEID
  Door uw toegang tot en uw gebruik van de Diensten accepteert u het Yahoo Privacybeleid, dat van toepassing is op die toegang en dat gebruik. Uw registratiegegevens en andere informatie over u zijn ook gebonden aan het Yahoo Privacybeleid. U kunt de huidige versie van het Privacybeleid altijd bekijken door te klikken op de Privacybeleid-koppeling onder de Betreffende Yahoo Onderneming in onderstaand artikel 10.
 6. BEPERKINGEN OP GEBRUIK
  U MAG NIET en zult geen derden toestaan om (behalve voor zover het plaatselijk recht dit vereist):
  1. De Diensten of Software te kopiëren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of reverse assemble, disassembleren, wijzigen, huren, verhuren, uitlenen, distribueren, er afgeleide werken (zoals gedefinieerd volgens toepasselijk plaatselijk recht) of verbeteringen (zoals gedefinieerd volgens toepasselijk plaatselijk recht) van vervaardigen, of anderszins trachten de broncode of protocollen in de Diensten of Software te achterhalen;
  2. Onbevoegde toegang te verkrijgen of trachten te verkrijgen tot de Diensten of het Yahoo-netwerk;
  3. De Diensten of de Software of enig deel daarvan te verwerken in een andere dienst, software, hardware of andere technologie die door of voor u is geproduceerd of gedistribueerd;
  4. De Diensten gebruiken op een onrechtmatige wijze, voor een onrechtmatig doel, of op welke wijze dan ook die niet in overeenstemming is met deze ATOS of de UTOS;
  5. De Diensten gebruiken voor het runnen van nucleaire faciliteiten, levensinstandhouding of een andere bedrijfsspecifieke toepassing waarbij mensenlevens of menselijke eigendommen op het spel kunnen staan (in het bijzonder erkent u dat de Diensten niet voor dergelijke doeleinden ontworpen zijn en dat hun falen in dergelijke gevallen kan leiden tot overlijden, lichamelijk letsel of ernstige zaakschade of milieuschade, waarvoor Yahoo niet verantwoordelijk is). De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u gebruikmaakt van de Duitse Diensten als beschreven in artikel 10; of
  6. De Diensten of toegang daartoe verkopen, verhuren, uitlenen, distribueren, overdragen, er sublicenties op verlenen, verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verhandelen of exploiteren, of inkomsten verwerven uit het gebruik of de verstrekking van de Diensten voor rechtstreeks commercieel of geldelijk gewin of anderszins, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Yahoo.
 7. VRIJWARING EN APPARATUUR
  1. U begrijpt en stemt ermee in dat de Diensten worden geleverd in de huidige staat ("as-is") en dat Yahoo geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de stiptheid, verwijdering, verkeerde bezorging of het niet opslaan van berichten van gebruikers of persoonlijke instellingen. U begrijpt ook dat Yahoo niet verantwoordelijk is voor de veiligheid of privacy van berichten die via de Diensten worden verzonden. De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u gebruikmaakt van de Duitse Diensten als beschreven in artikel 10.
  2. U kunt apparatuur naar keuze gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten (bijv. een telefoon met USB-poort om toegang te krijgen tot de pc-naar-pc belfunctie, welk apparaat ook een dubbele functionaliteit kan bevatten om toegang te krijgen tot een traditionele vaste telefoonlijndienst die niet door Yahoo verstrekt wordt).
  3. Invoegtoepassingen van derden die u gebruikt met de Diensten zijn eigendom van en zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar van de invoegtoepassing, en het is aan u om te besluiten of deze invoegtoepassingen of uw gebruik daarvan wettelijk toegestaan of gepast is.
  4. Indien de Diensten die u downloadt of waar u toegang toe verkrijgt anti-spyware functies bevatten, is het mogelijk dat software die door deze tool als "spyware" wordt herkend, software is die u bent overeengekomen om op uw computer te laden uit hoofde van een afzonderlijke overeenkomst met een derde. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van overeenkomsten die u met derden hebt gesloten.
  5. Alle apparatuur, vereist of naar keuze, of invoegtoepassingen van derden die u gebruikt om de Diensten te gebruiken, er toegang toe te krijgen of deze uit te breiden, inclusief uw mobiel of ander apparaat, verplicht of naar keuze, is gebonden aan de bepalingen, voorwaarden, garanties en afwijzingen van aansprakelijkheid die de producent van deze apparatuur of de invoegtoepassingen van derden verstrekt, en Yahoo geeft geen enkele garantie met betrekking tot die apparatuur en invoegtoepassingen van derden. Wij verwijzen u naar het materiaal dat u hebt ontvangen bij aankoop van de apparatuur of bij verkrijging van de invoegtoepassingen van derden om een goed begrip te krijgen van uw rechten en verplichtingen en van de op u van toepassing zijnde garanties en afwijzingen van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT WIJZEN YAHOO EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEIDINGGEVENDEN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN EN OVERIGE BEPALINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK VAN DE HAND, MET BETREKKING TOT DIE APPARATUUR OF INVOEGTOEPASSINGEN VAN DERDEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE BEPALINGEN EN GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ALSMEDE ALLE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE VERLENING VAN DIENSTEN MET INACHTNEMING VAN EEN NORM VAN REDELIJKE ZORG EN VAKMANSCHAP, EN MET BETREKKING TOT NIET-INBREUK OP ENIG INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT. De voorgaande zin is niet op u van toepassing indien u gebruikmaakt van de Duitse Diensten als beschreven in artikel 10.
 8. ALGEMENE INFORMATIE
  Volledige overeenkomst. Deze ATOS en de UTOS en alle daarin opgenomen documenten vormen de volledige overeenkomst tussen u en Yahoo met betrekking tot uw gebruik van de Diensten en treedt in de plaats van alle eventuele eerdere versies van deze ATOS of de UTOS tussen u en Yahoo met betrekking tot de Diensten. Het is mogelijk dat u gebonden bent aan aanvullende bepalingen die van toepassing kunnen zijn wanneer u bepaalde andere Yahoo-diensten (waaronder betaalde diensten), gelieerde diensten, of content of software van derden gebruikt of koopt. Deze ATOS blijft van toepassing op uw gebruik van de Diensten, tenzij u andere bepalingen overeenkomt met een Yahoo-onderneming waarin specifiek bepaald wordt dat zij in de plaats komen van de eerder overeengekomen versie van de “Yahoo Global Communications Aanvullende Servicevoorwaarden”. Indien u de Diensten gebruikt, hebben in geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze ATOS en de UTOS de bepalingen van de ATOS voorrang, aangezien die betrekking hebben op de Diensten.
 9. SCHENDINGEN
  U wordt verzocht elke schending van deze ATOS te melden bij de Klantenservice (Customer Care) via de aangegeven koppeling in onderstaand artikel 10 onder de Betreffende Yahoo Onderneming.
 10. CONTRACTSPARTIJ, RECHTSKEUZE EN PLAATS VAN GESCHILLENBESLECHTING EN ANDERE BEPALINGEN PER REGIO
  Deze ATOS geldt tussen u en de Betreffende Yahoo Onderneming. Als u in onderstaand artikellid de Yahoo-onderneming opzoekt die u voorziet van uw Yahoo Mail-account, dan vindt u daar de Betreffende Yahoo Onderneming waarmee u een overeenkomst sluit voor de Diensten, de rechtskeuze, de plaats van beslechting van geschillen met de Betreffende Yahoo Onderneming en andere belangrijke bepalingen. De Yahoo-berichtdiensten, waaronder Yahoo Messenger, kunnen aan uw Yahoo Mail-account zijn gebonden. Als u geen Yahoo Mail-account hebt, wordt u onderworpen aan de huidige versie van de UTOS voor de betreffende regio/het land waarin u oorspronkelijk uw account hebt geregistreerd. Indien u zich niet kunt herinneren welke Yahoo Diensten u gebruikt, neemt u contact op met de Klantenservice. <

REGIO:

Noord-, Midden- en Zuid-Amerika.

 1. Verenigde Staten (vs): als u gebruikmaakt van de Diensten in de VS hebt u een overeenkomst met Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 om u de Diensten te verstrekken en is het materiële recht van de Staat Californië van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en op alle vorderingen in verband daarmee, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen. U en Oath Holdings Inc. stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de staatsrechtbanken in Santa Clara County, Californië of de Federale Rechtbanken in het Northern District of California, V.S., voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. Indien van toepassing, wordt alle aan de overheid van de Verenigde Staten verstrekte Software uit hoofde van op of na 1 december 1995 uitgebrachte aanvragen geleverd met de hierin beschreven commerciële rechten en beperkingen. Indien de Diensten en verwante documentatie worden geleverd aan of gekocht door of namens de overheid van de Verenigde Staten, indien van toepassing, worden de Diensten beschouwd als "commerciële software" in de betekenis van die term in het stelsel van Federal Acquisition Regulation. Rechten van de Verenigde Staten mogen niet afwijken van de minimumrechten uiteengezet in FAR 52.227-19 voor "beperkte computersoftware." Alle andere bepalingen van deze ATOS zijn van toepassing. U stemt ermee in geen materiële ondersteuning of middelen te leveren (of de aard, locatie, bron of eigendom van materiële ondersteuning of middelen te verbergen of onherkenbaar te maken) aan organisaties die door de overheid van de Verenigde Staten zijn aangemerkt als een buitenlandse terroristische organisatie krachtens artikel 219 van de Immigration and Nationality Act. U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice met behulp van de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. Voor Yahoo En Español ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. Voor Yahoo En Español UTOS: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. Voor Yahoo En Español Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klantenservice: Customer Care Voor Yahoo en Español Klantenservice: espanol-abuse@yahoo-inc.com.
 2. Canada (ca): als u gebruikmaakt van de Canadese Diensten, hebt u een overeenkomst met Yahoo! Canada Co., 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7 om u de Diensten te verstrekken en is de wet van Canada van toepassing op de interpretatie van deze ATOS, inclusief schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo Canada stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de rechtbanken binnen de provincie Ontario, Canada, voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering.

  Persoonsgegevens van vrienden en contactpersonen.  Door gebruik van de Services ga je ermee akkoord dat je de goedkeuring hebt verkregen van je vrienden en contactpersonen om hun persoonsgegevens, zoals hun e-mailadres en telefoonnummer, te geven aan Yahoo of een derde partij indien van toepassing, en dat Yahoo of een derde partij jouw naam mag gebruiken om namens jou berichten te verzenden om de Services beschikbaar te maken voor je vrienden en contactpersonen. De Services mogen niet gebruikt worden voor enige vorm van spam.

  U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice met behulp van de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klantenservice: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. Brazilië (br): als u gebruikmaakt van de Braziliaanse Diensten, hebt u een overeenkomst met Yahoo! do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazilië, om u de Diensten te verstrekken en is de wet van de Federale Republiek Brazilië niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo Brasil stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de Federale Republiek Brazilië voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. Voor gebruikers van Yahoo Brasil is de beperking van rechten van de gebruikers, de beperking van aansprakelijkheid en geldigheid van deze ATOS van toepassing voor zover toegestaan op grond van de Braziliaanse wet. Yahoo Brasil behoudt zich het recht voor om eventuele conflicten of strijdigheden uitsluitend te beslechten in overeenstemming met de UTOS en de Braziliaanse wet. U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice met behulp van de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klantenservice: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. Argentinië (ar): als u gebruikmaakt van de Argentijnse Diensten, hebt u een overeenkomst met Yahoo! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, om u de Diensten te verstrekken en is de wet van de Republiek Argentinië niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo de Argentina stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de Republiek Argentinië voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice met behulp van de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klantenservice: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Mexico (mx): als u gebruikmaakt van de Mexicaanse Diensten, hebt u een overeenkomst met Yahoo! de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000 om u de Diensten te verstrekken en is de wet van de Verenigde Mexicaanse Staten niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo de Mexico stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de Verenigde Mexicaanse Staten voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice met behulp van de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klantenservice: mx-abuse@yahoo-inc.com.
 6. Chili (cl), Colombia (co), Peru (pe), en Venezuela (ve): Als u de Venezolaanse, Peruaanse, Colombiaanse of Chileense Services gebruikt, gaat u een contract aan met Yahoo! Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, VS om u de Services in het kader van deze Aanvullende servicevoorwaarden te verstrekken, en de wetgeving van de staat Florida bepaalt niet alleen de interpretatie van deze voorwaarden en is van toepassing op claims voor schendingen daarvan, ongeacht conflicterende wetsregels, maar is tevens van toepassing op alle overige claims, inclusief claims met betrekking tot wetgeving inzake consumentenbescherming, wetgeving inzake oneerlijke concurrentie, en onrechtmatige daad. U en Yahoo! Hispanic Americas, LLC stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de rechtbanken in Miami-Dade County voor alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze Aanvullende servicevoorwaarden of die voortvloeien uit of betrekking hebben op de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort claim. U kunt de meest actuele versie van deze Aanvullende servicevoorwaarden, de Universele servicevoorwaarden en het Privacybeleid op elk gewenst moment raadplegen via de onderstaande koppelingen. U kunt tevens contact opnemen met de klantenservice via de vermelde koppeling. U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice met behulp van de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klantenservice: espanol-abuse@yahoo-inc.com.

REGIO:

Europa.

 1. Verenigd Koninkrijk (uk), Spanje (es), Italië (it) en Frankrijk (fr): als u gebruikmaakt van de Diensten uit het VK (uk), Spanje (es), Italië (it) of Frankrijk (fr), hebt u een overeenkomst met Oath (EMEA) Limited (voorheen bekend als Yahoo! EMEA Limited) (YEL) 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin, 1 Ierland om u de Diensten te verstrekken en is op deze ATOS en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verbintenissen de Ierse wet van toepassing. U en YEL stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de Ierse rechtbank voor alle geschillen die voortkomen uit of in verband met deze ATOS, niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit of in verband met deze ATOS of enige vordering of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en YEL, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling.
  1. Verenigd Koninkrijk (uk):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. Klantenservice: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. Spanje (es):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Klantenservice: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. Italië (it):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Klantenservice: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. Frankrijk (fr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html
   4. Klantenservice: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 2. Duitsland (de): als u gebruikmaakt van de Duitse Diensten, hebt u een overeenkomst met Oath (EMEA) Limited (voorheen bekend als Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin, 1 Ierland om u de Diensten te verstrekken en uw contractuele relatie inclusief deze ATOS wordt onderworpen aan de wetten Ierland. Indien u woonachtig bent in Duitsland, beperkt de keuze van de wet niet de toepassing van de Duitse wetgeving ter bescherming van consumenten. U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html
  4. Klantenservice: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Ierland (ie), Denemarken (dk), Finland (fi), Norwegen (no), Roemenië (ro), Nederland (nl), Zweden (se), Turkije (tr), Rusland (ru), Polen (pl), België (be), Tsjechische Republiek (cz), Hongarije (hu), Portugal (xp), Oostenrijk (at), Bulgarije (bg), Kroatië (hr), Estland (ee), Letland (lv), Litouwen (lt), Servië (rs), Slowakije (sk), Slovenië (si), Oekraïne (ua) of Griekenland (gr): als u gebruikmaak van de volgende diensten: Ierland (ie), Denemarken (dk), Finland (fi), Norwegen (no), Roemenië (ro), Nederland (nl), Zweden (se), Turkije (tr), Rusland (ru), Polen (pl), België (be), Tsjechische Republiek (cz), Hongarije (hu), Portugal (xp), Oostenrijk (at), Bulgarije (bg), Kroatië (hr), Estland (ee), Letland (lv), Litouwen (lt), Servië (rs), Slowakije (sk), Slovenië (si), Oekraïne (ua) of Griekenland (gr), hebt u een overeenkomst met Oath (EMEA) Limited (voorheen bekend als Yahoo! EMEA Limited) (YEL) 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin, 1 Ierland om u de Diensten te verstrekken en is op deze ATOS en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verbintenissen de Ierse wet van toepassing. U en YEL stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de Ierse rechtbank voor alle geschillen die voortkomen uit of in verband met deze ATOS, niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit of in verband met deze ATOS of enige vordering of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en YEL, ongeacht het soort vordering.

  U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling.
  1. Ierland (ie):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  2. Denemarken (dk):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  3. Finland (fi):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  4. Noorwegen (no):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  5. Roemenië (ro):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  6. Nederland (nl):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  7. Zweden (se):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  8. Turkije (tr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  9. Rusland (ru):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  10. Griekenland (gr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  11. Polen (pl):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  12. België (be):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  13. Tsjechische Republiek (cz):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  14. Hongarije (hu):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  15. Portugal (pt):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  16. Oostenrijk (at):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  17. Bulgarije (bg):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  18. Kroatië (hr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  19. Estland (ee):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  20. Letland (lv):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  21. Litouwen (lt):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  22. Servië (rs):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  23. Slowakije (sk):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  24. Slovenië (si):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  25. Oekraïne (ua):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klantenservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

REGIO:

Azië en Stille Oceaan.

 1. Hong Kong (hk): als u gebruikmaakt van Hong Kong Diensten, hebt u een overeenkomst met Yahoo! Hong Kong Limited, of 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong om u de Diensten te verstrekken en is de wet van Hong Kong niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo Hong Kong stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van Hong Kong voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice met behulp van de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klantenservicehttps://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. Singapore (sg), Indonesië (id), Maleisië (my), Filippijnen (ph), Thailand (th) of Vietnam (vn): als u gebruikmaakt van de Diensten van Singapore (sg), Indonesia (id), Malaysia (my), Philippines (ph), Thailand (th) of Vietnam (vn), hebt u een overeenkomst met Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914, om u de Diensten te verstrekken en is de wet van Singapore niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de rechtbank van Singapore voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice met behulp van de onderstaande koppeling.
  1. ATOS:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Indonesië: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. Maleisië: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. Filippijnen: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. Thailand: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. Indonesië: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Maleisië: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. Filippijnen: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. Thailand: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. Indonesië: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. Maleisië: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. Filippijnen: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. Thailand: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klantenservice:
   1. Singapore: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Indonesië: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. Maleisië: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. Filippijnen: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. Thailand: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. Vietnam: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. Australië (au): als u gebruikmaakt van de Australische Diensten, hebt u een overeenkomst met Yahoo 7 Pty Ltd, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Australië, om de Diensten te verstrekken en is de wet van New South Wales niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo 7 Pty Ltd stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de rechtbank van New South Wales voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice met behulp van de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klantenservice: http://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. Nieuw-Zeeland (nz): als u gebruikmaak van de Nieuw-Zeelandse Diensten, hebt u een overeenkomst met Yahoo! New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 Nieuw-Zeeland, om de Diensten te verstrekken en is de wet van Nieuw-Zeeland niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo New Zealand stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de rechtbank in Nieuw-Zeeland voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice met behulp van de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klantenservice: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. Taiwan (tw): als u gebruikmaakt van de Diensten van Taiwan, hebt u een overeenkomst met Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, at 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan om u de Diensten te verstrekken en is de wet van Taiwan niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de rechtbank in Taipei, Taiwan, voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice met behulp van de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klantenservicehttps://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. India (in): als u gebruikmaakt van de Indiase Diensten, hebt u een overeenkomst met Yahoo India Private Limited, (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India, om u de Diensten te verstrekken en is de wet van India niet alleen van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en vorderingen wegens schendingen daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, maar ook op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetgeving ter bescherming van consumenten, wetgeving betreffende oneerlijke concurrentie, en op grond van onrechtmatige daad. U en Yahoo India stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de bevoegde rechtbank in Mumbai voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice met behulp van de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klantenservice: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. Het is mogelijk dat bepaalde functies niet beschikbaar zijn voor gebruikers in India, waaronder pc-naar-telefoon en andere vormen van bellen via internet.

REGIO:

Het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

 1. Yahoo Maktoob Services (xe of xa) en Israel (il). Als u gebruikmaakt van Diensten van Maktoob (xe of xa) of Israel (il), hebt u een overeenkomst met Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 om u de Diensten te verstrekken en is het materiële recht van de Staat Californië van toepassing op de interpretatie van deze ATOS en op alle vorderingen in verband daarmee, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen. U en Oath Holdings Inc. stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de staatsrechtbanken in Santa Clara County, Californië of de Federale Rechtbanken in het Northern District of California, V.S., voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze ATOS of die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en Yahoo, ongeacht het soort vordering. Indien van toepassing, wordt alle aan de overheid van de Verenigde Staten verstrekte Software uit hoofde van op of na 1 december 1995 uitgebrachte aanvragen geleverd met de hierin beschreven commerciële rechten en beperkingen. Indien de Diensten en verwante documentatie worden geleverd aan of gekocht door of namens de overheid van de Verenigde Staten, indien van toepassing, worden de Diensten beschouwd als "commerciële software" in de betekenis van die term in het stelsel van Federal Acquisition Regulation. Rechten van de Verenigde Staten mogen niet afwijken van de minimumrechten uiteengezet in FAR 52.227-19 voor "beperkte computersoftware." Alle andere bepalingen van deze ATOS zijn van toepassing. U stemt ermee in geen materiële ondersteuning of middelen te leveren (of de aard, locatie, bron of eigendom van materiële ondersteuning of middelen te verbergen of onherkenbaar te maken) aan organisaties die door de overheid van de Verenigde Staten zijn aangemerkt als een buitenlandse terroristische organisatie krachtens artikel 219 van de Immigration and Nationality Act.
  Indien u zich hebt aangemeld voor de Yahoo Maktoob diensten in het Engels, kunt u de meest recente versies van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice met behulp van de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Klantenservice: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Bepaalde functies zijn mogelijk niet beschikbaar voor u, waaronder pc-naar-telefoon en andere vormen van bellen via internet.

  Indien u zich hebt aangemeld voor de Yahoo Maktoob diensten in het Arabisch, kunt u de meest recente versies van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken door een bezoek te brengen aan het Yahoo Maktoob Arabische Gebruiksvoorwaarden Center via de onderstaande koppelingen. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice met behulp van de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ar/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Klantenservice: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/
  Bepaalde functies zijn mogelijk niet beschikbaar voor u, waaronder pc-naar-telefoon en andere vormen van bellen via internet.

  Indien u zich hebt aangemeld voor de voor de Yahoo Diensten in Israel, kunt u de meest recente versies van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppelingen. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice met behulp van de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. Zuid-Afrika (za): Indien u gebruikmaakt van de Zuid-Afrikaanse Diensten, hebt u een contract met Oath (EMEA) Limited (voorheen bekend als Yahoo! EMEA Limited) (YEL) 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin, 1 Ierland om u de Diensten te verstrekken en is op deze ATOS en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verbintenissen de Ierse wet van toepassing. U en YEL stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de Ierse rechtbank voor alle geschillen die voortkomen uit of in verband met deze ATOS, niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit of in verband met deze ATOS of enige vordering of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen u en YEL, ongeacht het soort vordering. U kunt de meest recente versie van deze ATOS, de UTOS en het Privacybeleid op elk moment bekijken via de onderstaande koppeling.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacybeleid: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
 • oath