Yahoo tjenestevilkår for kommunikasjon

 1. GODKJENNELSE AV VILKÅR
  1. Velkommen til Yahoo. Yahoo leverer e-post- og meldingsprodukter, slik som Yahoo Mail og Yahoo Messenger («Tjenestene»), som alle er underlagt vilkårene og betingelsene i disse tilleggsvilkårene («ATOS») og de gjeldende Yahoo universale bruksvilkår («UTOS») i seksjon 10, som er inkludert til referanse i disse tilleggsvilkårene. I disse tilleggsvilkårene betyr «Yahoo» eller «Gjeldende Yahoo-selskap» det Yahoo-selskapet som leverer Tjenestene til deg slik det beskrives i seksjon 10. Din bruk av Tjenestene innebærer aksept av og er underlagt disse tilleggsvilkårene og den jurisdiksjonen som spesifiseres av det gjeldende Yahoo-selskapet i seksjon 10. Yahoo kan oppdatere disse tilleggsvilkårene fra tid til annen uten å varsle deg. Den foregående setningen er ikke gyldig hvis du bruker de tyske Tjenestene, slik disse defineres i seksjon 10. Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene og de universale bruksvilkårene ved å klikke de relevante lenkene i seksjon 10.
  2. Yahoos automatiske systemer analyserer alt kommunikasjonsinnhold (som f.eks. Mail- og Messenger-innhold, inkludert direktemeldinger og SMS-er), for å, uten begrensninger, kunne levere personlig relevante produktfunksjoner og innhold, tilpasse og presentere målrettet markedsføring og for å beskyttelse mot søppelpost og misbruk. Denne analysen skjer på alt kommunikasjonsinnhold som sendes, mottas, og når det lagres, inkludert kommunikasjonsinnhold fra tjenester som er synkronisert med din Yahoo-konto. I enkelte tilfeller kjører Yahoo automatiske algoritmer på kommersielt kommunikasjonsinnhold for å opprette generiske maler av slike dokumenter (f.eks. bruk av felles språk for å gjenkjenne elementer i en kvittering fra et flyselskap). Disse malene har ikke med mottakernes personlige opplysninger. De som redigerer maler hos Yahoo, kan gå gjennom malene for å forbedre tjenestene våre og gjøre opplevelsen din enda mer personlig. Med mindre det er uttrykkelig nevnt et annet sted, vil du ikke kunne velge bort disse funksjonene.
  3. Ved å få tilgang til, bruke og fortsette å bruke disse Tjenestene, bekrefter og aksepterer du at du har lov til dette under gjeldende lovgivning. Du er eneansvarlig for å bruke Tjenestene i samsvar med alle relevante og gjeldene lover. Hvis du befinner deg i en jurisdiksjon der nedlasting av eller bruk av Tjenestene er forbudt eller underlagt begrensninger, eller hvis du er yngre enn den alderen som kreves for lovlig bruk av Tjenestene, må du klikke på «Avbryt» og ikke laste ned eller bruke Tjenestene. Med mindre det motsatte er uttrykkelig uttalt, vil alle nye tjenester som utvider eller forbedrer de nåværende Tjenestene være underlagt disse tilleggsvilkårene, som du har godtatt ved å fortsette å bruke Tjenestene. Den foregående setningen er ikke gyldig hvis du bruker de tyske Tjenestene, slik disse defineres i seksjon 10.
 2. BESKRIVELSE OG BRUK AV TJENESTENE
  1. Bruk av programvaren. Ved behov kan du installere eller laste ned og bruke programvare i Tjenestene, inkludert all tredjeparts programvare, og alle autoriserte oppdateringer levert av Yahoo («programvaren») i objektkodeform på en personlig datamaskin eller enhet som eies eller kontrolleres av deg, til ditt eget, ikke kommersielle bruk. Du har kun lov til å bruke Tjenestene via programvaren ene og alene slik det beskrives i disse tilleggsvilkårene. Tjenestene og komponentene i dem inneholder programvare som er lisensiert av Yahoos lisenspartnere («lisensiert programvare»). Den lisensierte programvaren lar Yahoos programvare utføre visse funksjoner, inkludert, men ikke begrenset til å få tilgang til proprietære data på tredjeparts dataservere. Din lisens til å bruke programvaren er gyldig til den avsluttes av en av partene. Du kan avslutte lisensen til programvaren ved å avslutte bruken av og ødelegge alle kopiene dine av programvaren. I tillegg avsluttes denne programvarelisensen hvis du bryter noen av vilkårene i disse tilleggsvilkårene, hvis Yahoo publiserer et skriftlig varsel om avslutting av lisensen på nettsidene til Yahoo eller hvis Yahoo sender deg et skriftlig varsel om avslutning. Hvis lisensen din avsluttes er du forpliktet til å avslutte all bruk av Tjenestene, komponentene de består av og all tredjeparts data. Alle rettigheter til tredjeparts data, all tredjeparts programvare og alle tredjeparts dataservere, inkludert alle eiendomsrettigheter, er reserverte og tilhører de respektive tredjepartene. Du godtar at disse tredjepartene kan håndheve rettighetene de gis i disse utvidede bruksvilkårene mot deg, direkte, under sine egne navn, og at du er eneansvarlig for alle slike krav eller klager og alle kostnader knyttet til disse. Hvis tjeneste krever eller inkluderer nedlastbar programvare, kan Yahoo automatisk laste ned og installere den nyeste versjonen av programvaren på enheten din når en ny versjon eller funksjon blir gjort tilgjengelig. Enkelte tjenester kan la deg justere dine automatiske oppdateringsinnstillinger. Hvis dette innebærer endringer i materialet varsler Yahoo deg etter installasjonen.
  2. Lagring av og tilgang til informasjon. Yahoo meldingsprodukter (slik som Yahoo Messenger inne i din Yahoo Mail, og nettbaserte versjoner), lar deg se når vennene dine er på nett og sende og motta direktemeldinger og annen informasjon. Yahoo meldingstjenester kan også tillate deg, og de du kommuniserer med, å lagre samtalene deres og annen informasjon i Yahoo Mail-kontoene dine på Yahoos servere. Hvis denne funksjonen er tilgjengelig, kan du få tilgang til og søke i meldingshistorikken din fra en hvilken som helst datamaskin eller enhet med tilgang til Internett. Enten du bruker denne funksjonen eller ikke kan andre brukere velge å bruke den til å lagre samtaler med og annen informasjon om deg på sine kontoer som befinner seg på Yahoos servere. Ved å godta disse utvidede bruksvilkårene tillater du Yahoo å lagre denne kommunikasjonen og annen informasjon på serverne sine som sikkerhetskopier, for kontosikkerhet og til alle andre formål som beskrives i disse utvidede bruksvilkårene. Du er eneansvarlig for det innholdet du bruker eller lagrer i forbindelse med Tjenestene, og eneansvarlig for å sikkerhetskopiere data, hvis du har behov for det. Med unntak av det som fremgår her, vedkjenner du og samtykker til at det aktuelle Yahoo-selskapet ikke kan garantere deg tilgang til data forbundet med kontoen, eller at eventuelle data som blir slettet, fjernet eller erklært utilgjengelige, blir stilt til din rådighet. Den foregående setningen er ikke gyldig hvis du bruker de tyske Tjenestene, slik disse defineres i seksjon 10.
  3. Disse tilleggsvilkårene gir deg ingen rettighet, eierskap til/eller interesser i noen immaterielle rettigheter eid eller lisensiert av Yahoo, inkludert, uten begrensning, Tjenestene eller Yahoo sine varemerker.
  4. Reklame. Du er innforstått med og samtykker til at Tjenestene kan inneholde reklame, og at denne reklamen er nødvendig for at Yahoo skal kunne yte Tjenestene.
  5. Kommunikasjon fra Yahoo. Videre er du innforstått med og samtykker til at Tjenestene kan inkludere visse meldinger fra Yahoo, for eksempel tjenestekunngjøringer og administrative meldinger, og at du ikke kan velge bort å motta slike meldinger.
  6. Tilgang til og bruk av Tjenestene. Du må selv sørge for tilgang til Internett, enten direkte eller gjennom enheter som gir tilgang til nettbasert innhold for å kunne bruke Tjenestene og tjenestene og produktene i dem (både gratis og betalte tjenester). Du er ansvarlig for, og må betale eventuelle tjenestegebyr forbundet med slik tilgang og for alt utstyr som kreves for å få slik tilgang, (dette kan innebære tredjeparts gebyrer).
  7. Kompatibilitet med andre nettverk. Yahoo-meldingstjenester kan tillate at du kommuniserer med brukere av andre direktemeldingsprodukter hvis Yahoo godkjenner det. Hvis dette er tilfelle, erklærer og samtykker du til at: (i) din bruk av Yahoo meldingstjenester er underlagt disse tilleggsvilkårene, og betingelsene som styrer bruken av andre slike direktemeldingsprodukter du eventuelt har gitt ditt samtykke til, som samsvarer med disse tilleggsvilkårene, og (ii) brukere av andre direktemeldingsprodukter er underlagt betingelsene som styrer slike andre direktemeldingsprodukter. Yahoo fraskriver seg ethvert ansvar for oppførselen til personer eller selskaper du kommuniserer med. Yahoo verken eier eller kontrollerer innholdet av noen meldinger som blir sendt eller mottatt av brukerne av Tjenestene, med unntak av de meldingene som Yahoo sender til deg.
  8. Tjenestene kan tillate at du bruker ulike metoder for kommunikasjon og hvordan du sender og mottar meldinger, filer, bilder, videoer og annen informasjon, inkludert via Tjenestene, SMS, telefon- og videosamtaler.
  9. Blokkering. Ved å bruke Tjenestene, erklærer du at andre brukere av Tjenestene kan velge å motta en melding fra Tjenestene når du logger på, og kan sende deg direktemeldinger og annen informasjon eller ringe deg via Tjenestene. Hvis du ønsker å blokkere meldingsfunksjonen eller hvis du ikke vil motta meldinger fra slike brukere, må du aktivere «Ignorer» eller lignende funksjon separat. Din adgang til å sende og motta direktemeldinger og annen informasjon kan være blokkert av Yahoo og andre brukere, noe som delvis eller helt kan begrense din evne til å bruke Tjenestene. Ved å bruke Tjenestene, samtykker du til at Yahoo er fritatt for alt ansvar med hensyn til å vurdere eller løse eventuelle uoverensstemmelser som følge av din eller noen annen brukers manglende evne (eller andre årsaker) til å ignorere, sende meldinger eller annen informasjon, eller på annen måte bruke Tjenestene. Den foregående setningen er ikke gyldig hvis du bruker de tyske Tjenestene, slik disse defineres i seksjon 10.
  10. Yahoo kundestøtte. Yahoo kan velge, etter eget forgodtbefinnende, å gi deg kundeservice og/eller oppgraderinger, forbedringer eller endringer med Tjenestene (under samlebetegnelsen «Støtte»), og de kan, etter eget forgodtbefinnende, avbryte slik Støtte når som helst uten varsel. Du er innforstått med og samtykker til at hvis Yahoo velger å gi deg Støtte, blir slik Støtte gitt frivillig på Yahoo sine eget skjønn og premisser, og at den ikke etablerer noen kontraktsmessig rett til å motta Støtte, og at du ikke kan basere deg på eventuell erklæring eller tilbud om Støtte som grunnlag for å etablere en kontraktsmessig rett til Støtte.
  11. Yahoo-gebyr. Yahoo forbeholder seg retten til å innkreve gebyrer for bruk av eller tilgang til Tjenestene, eller andre Yahoo-tjenester og -nettsteder, etter Yahoo sine eget forgodtbefinnende. Yahoo vil gi forhåndsvarsel hvis Yahoo bestemmer å kreve gebyr.
 3. ULIKE VERSJONER AV TJENESTENE
  Ulike funksjoner kan være tilgjengelige i ulike versjoner tjenestene. Vær oppmerksom på at ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle land eller områder. Det er også mulig at ikke alle funksjoner er tilgjengelige hvis brukeren du kommuniserer med, bruker en annen versjon av tjenestene, eller bruker en programvareklient for direktemeldinger som tilbys av et ikke-Yahoo-selskap.
 4. MEDLEMSKONTO, PASSORD OG SIKKERHET
  Du blir bedt om å gjennomføre Yahoo sine registreringsprosess hvis du ikke allerede har en Yahoo ID og et Yahoo-passord. Du samtykker til at Yahoo bare gir deg rett til tilgang til kontoen i henhold til disse tilleggsvilkårene og gjeldende regler og retningslinjer. Eventuell overtredelse av dette punkt 4, eller hvis du på annen måte ikke kan bekrefte kontoen din for Yahoo, erklærer og samtykker du til at kontoen kan bli permanent utilgjengelig for deg, og at all data forbundet med kontoen ikke kan gjenopprettes. Yahoo garanterer ikke permanent tilgang til data som er brukt i forbindelse med Tjenestene, eller at de vil gi deg kopier hvis data blir slettet eller går tapt. Yahoo anbefaler deg å sikkerhetskopiere data. Yahoo kan også innføre begrensninger på enkelte funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til noen eller alle Tjenestene eller andre Yahoo-tjenester eller -nettsider uten varsel eller ansvar. Den foregående setningen er ikke gyldig hvis du bruker de tyske Tjenestene, slik disse defineres i seksjon 10.
 5. YAHOOS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN
  Din tilgang til og bruk av Tjenestene innebærer godkjennelse av og styres av Yahoos retningslinjer for personvern. Dataene fra registreringen din og annen informasjon om deg er også underlagt Yahoos retningslinjer for personvern. Du kan lese den nyeste versjonen av Yahoos gjeldende retningslinjer for personvern ved å klikke koblingen for Retningslinjer for personvern i punkt 10 nedenfor, under det aktuelle Yahoo-selskapet.
 6. BRUKSBEGRENSNINGER
  DU HAR IKKE ADGANG TIL og skal ikke tillate eventuell tredjepart (unntatt i den utstrekning loven tillater det) å:
  1. Kopiere, dekompilere, omkonstruere, demontere, analysere, endre, leie ut, lease, låne bort, distribuere eller opprette avledede verk av (slik dette defineres i gjeldende lokale lover) eller utføre forbedringer (som definert i gjeldende lokale lover) på Tjenestene eller Programvaren, eller på annen måte prøve å avdekke kildekoden eller protokollene i Tjenestene eller Programvaren;
  2. Tilegne deg eller gjøre forsøk på å tilegne deg uautorisert tilgang til Tjenestene eller Yahoo-nettverket;
  3. Innlemme Tjenestene eller Programvaren, eller deler av disse, i noen annen tjeneste, programvare, maskinvare eller teknologi som er produsert eller distribuert av eller for deg;
  4. Bruke Tjenestene på noen som helst ulovlig måte, til eventuelle ulovlige formål eller på noen måte som er i uoverensstemmelse med disse tilleggsvilkårene eller universale bruksvilkårene;
  5. Bruke Tjenestene til å drive kjernekraftanlegg, livsopprettholdelse eller andre kritiske funksjoner der menneskelig eller personlig eiendom kan være i fare (du er spesielt innforstått med at Tjenestene ikke er utviklet for slike formål, og at hvis disse svikter i slike tilfeller, kan det innebære livsfare, personskade eller alvorlig materiell skade eller miljøskade, noe Yahoo ikke er ansvarlig for). Merk at den foregående setningen er ikke gyldig hvis du bruker de tyske Tjenestene, slik disse defineres i seksjon 10; eller
  6. Selge, lease, låne bort, distribuere, overføre, viderelisensiere, reprodusere, duplisere, kopiere, bytte eller utnytte Tjenestene eller tilgang til dem eller avlede inntekt fra bruk eller tilretteleggelse av Tjenestene, enten dette er for direkte kommersiell vinning eller penger eller på annen måte, uten skriftlig og uttrykkelig forhåndstillatelse fra Yahoo.
 7. ANSVARSFRASKRIVELSE OG UTSTYR
  1. Du er innforstått med, og samtykker til, at Tjenestene ytes «SOM DE ER», og at Yahoo fraskriver seg ethvert ansvar for punktlighet, sletting, feillevering eller unnlatelse av å lagre eventuelle brukermeddelelser eller egendefinerte innstillinger. Du er også innforstått med at Yahoo ikke er ansvarlig for sikkerheten eller personvernet til kommunikasjon som sendes via Tjenestene. De foregående setningene i denne klausulen er ikke gyldig hvis du bruker de tyske Tjenestene, slik disse defineres i seksjon 10.
  2. Du kan bruke annet utstyr for å oppnå tilgang til Tjenestene (for eksempel en USB-basert telefonenhet for å få tilgang til ringefunksjonen mellom PC-er, og denne enheten kan omfatte dobbel funksjonalitet for å få tilgang til en vanlig fasttelefontjeneste som ikke leveres av Yahoo).
  3. Alle tredjeparters programtillegg du bruker med Tjenestene, eies av programtilleggets utvikler som også er selv ansvarlig for det, og det er opptil deg å avgjøre om disse programtilleggene, eller bruken av dem, er lovlige eller passende.
  4. Hvis Tjenestene du laster ned eller oppnår tilgang til, omfatter programvare for anti-spionfunksjoner, det vil si programvare som blir betraktet som ”spionvare” av dette verktøyet, kan være programvare du har samtykket til å laste ned til datamaskinen din i overensstemmelse med en egen avtale med en tredjepart. Du er ene og alene ansvarlig for overholdelse av avtalene du har inngått med tredjeparter.
  5. Alt nødvendig eller valgfritt utstyr eller tredjeparts programtillegg du bruker for å bruke, få tilgang til eller utvide Tjenestene, herunder mobiltelefonen eller annen enhet, enten det er nødvendig eller valgfritt, er underlagt vilkårene, betingelsene, garantiene og ansvarsfraskrivelsene som gis av produsenten av nevnte utstyr eller tredjeparts programtillegg, og Yahoo gir overhodet ingen garantier eller fremstillinger vedrørende slikt utstyr og tredjeparts programtillegg. Se det materiellet du mottok da du kjøpte utstyret eller skaffet tredjeparts programtillegg for å sette deg inn i rettigheter og forpliktelser, herunder hvilke garantier og ansvarsfraskrivelser som gjelder for deg. I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVER TILLATER DET, FRASKRIVER YAHOO OG DERES UNDERSELSKAPER, TILSLUTTEDE ORGANISASJONER, FUNKSJONÆRER, ANSATTE, AGENTER, SAMARBEIDSPARTNERE OG LISENSGIVERE SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, BETINGELSER OG ANDRE VILKÅR AV NOE SLAG, ENTEN DE ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, SOM ER RELATERT TIL SLIKT UTSTYR ELLER TREDJEPARTS PLUG-IN-PROGRAMMER, INKLUDERT EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR EIENDOMSRETT, SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, MED HENSYN TIL YTELSE AV TJENESTER ETTER EN STANDARD MED RIMELIG STØTTE OG FERDIGHET OG OVERTREDELSE AV IMMATERIELLE EIENDOMSRETTIGHETER. Den foregående setningen er ikke gyldig hvis du bruker de tyske Tjenestene, slik disse defineres i seksjon 10.
 8. GENERELL INFORMASJON
  Fullstendig avtale. Disse tilleggsvilkårene og universale bruksvilkårene og alle tilhørende dokumenter utgjør hele avtalen mellom deg og Yahoo, slik denne gjelder for din bruk av Tjenestene, og har fortrinn fremfor eventuelle tidligere versjoner av disse tilleggsvilkårene eller bruksvilkårene, hvis slike finnes, mellom deg og Yahoo med hensyn til Tjenestene. Du kan også være underlagt andre vilkår og betingelser som vil gjelde når du bruker eller kjøper visse andre Yahoo-tjenester (inkludert betalte tjenester), tilsluttede tjenester eller innhold eller programvare fra tredjepart. Disse tilleggsvilkårene, skal fortsette å gjelde for din bruk av Tjenestene med mindre du samtykker til andre vilkår med et Yahoo-selskap som spesielt fastsetter at de skal erstatte tidligere aksepterte Yahoo Global Communications bruksvilkår. Hvis du bruker Tjenestene og det skulle oppstå en konflikt mellom bestemmelsene i disse tilleggsvilkårene og universale bruksvilkårene, skal bestemmelsene i tilleggsvilkårene ha fortrinn, da disse gjelder for Tjenestene.
 9. OVERTREDELSER
  Rapporter eventuelle overtredelser av disse tilleggsvilkårene via koblingen til kundestøtte du finner i punkt 10 nedenfor under det aktuelle Yahoo-selskapet.
 10. KONTRAHERENDE PART, LOVVALG OG STED FOR Å LØSE TVISTER OG ANDRE LOKALE OG REGIONALE BESTEMMELSER
  Disse tilleggsvilkårene gjelder mellom deg og det aktuelle Yahoo-selskapet. I dette underavsnittet finner du Yahoo-tjenestene du bruker og i den underseksjonen vil du finne det gjeldende Yahoo-selskapet du har kontrakt med for Tjenestene, lovvalget, stedet for å løse tvister med det aktuelle Yahoo-selskapet og andre viktige bestemmelser. Merk at Yahoos meldingstjenester, inkludert Yahoo Messenger, kan være knyttet til din Yahoo Mail-konto. Hvis du ikke har en Yahoo Mail-konto er du underlagt de den nåværende versjonen av de universale bruksvilkårene for den gjeldende regionen/landet, der du først registrerte kontoen din. Hvis du ikke husker hvilke Yahoo-tjenester du bruker, kan du kontakte kundeservice.

REGION:

Amerika (kontinentet).

 1. USA (us): Hvis du bruker Tjenestene fra USA har du kontrakt med Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 om levering av Tjenestene og lovverket i delstaten California styrer tolkningen av disse tilleggsvilkårene og gjelder for alle krav i tilknytning til disse, uavhengig av lovkonfliktsprinsipper. Du og Oath Holdings Inc. samtykker ugjenkallelig til at domsmyndigheten og jurisdiksjonen til den statlige domstolen i Santa Clara fylke, California, eller til den føderale domstolen i Northern District of California, USA, er eneste rettsinstans for alle tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eller som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom deg og Yahoo, uansett kravets art. Hvis det gjelder skal all programvare som eventuelt er levert til styresmaktene i USA i henhold til anmodninger utferdiget den 1. desember 1995 eller senere, leveres med de kommersielle rettighetene og begrensningene som beskrevet i dette dokumentet. Hvis Tjenestene og relatert dokumentasjon blir levert til, eller kjøpt av eller på vegne av, styresmaktene i USA, skal Tjenestene, hvis dette er aktuelt, ansees som «kommersiell programvare», slik denne betegnelsen blir brukt i Federal Acquisition Regulation-systemet. USAs rettigheter skal ikke overskride minimumsrettighetene som er fremsatt i FAR 52.227-19 vedrørende «begrenset dataprogramvare». Alle andre vilkår og betingelser i disse tilleggsvilkårene gjelder. Du samtykker til at du ikke skal gi materiell støtte eller ressurser (eller skjule eller fordekke arten, plasseringen, kilden eller eierforholdet av materiell støtte eller ressurser) til organisasjoner som er utpekt av styresmaktene i USA som utenlandsk terroristorganisasjon i henhold til del 219 av Immigration and Nationality Act (immigrasjons- og nasjonalitetsloven). Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene, de universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke de relevante lenkene nedenfor. Du kan også kontakte kundeservice med lenken du har fått oppgitt.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. For tilleggsvilkårene for Yahoo En Español:https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. For de universale bruksvilkårene for Yahoo En Español:https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. For retningslinjer for personvern for Yahoo En Español: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: Kundeservice For kundeservice for Yahoo en Español: espanol-abuse@yahoo-inc.com.
 2. Canada (ca): Hvis du bruker Tjenestene fra Canada har du kontrakt med Yahoo Canada Co., 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7 om levering av Tjenestene. Lovene i Canada styrer tolkningen av disse tilleggsvilkårene, herunder brudd på dem, uansett lovkonfliktsprinsipper. De gjelder også for alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrukerlovgivning, lover om uredelig konkurranse og forvoldt skade. Du og Yahoo Canada samtykker ugjenkallelig til at domsmyndigheten og jurisdiksjonen til provinsen Ontario, Canada er eneste rettsinstans for alle tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eller som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom deg og Yahoo, uansett kravets art.

  Personlige opplysninger til venner og kontakter.  Ved å bruke Tjenestene godtar du at du har skaffet tillatelse fra venner og kontakter om å overlevere den personlige informasjonen deres (for eksempel: deres e-postadresse eller telefonnummer) til Yahoo eller en tredjepart, og at Yahoo eller en tredjepart kan bruke navnet ditt til å sende meldinger på dine vegne for å gjøre Tjenestene tilgjengelige for dine venner og kontakter. Tjenestene skal ikke brukes til noen form for søppelpost.

  Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene, de universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke de relevante lenkene nedenfor. Du kan også kontakte kundeservice med lenken du har fått oppgitt.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. Brasil (br): Hvis du bruker Tjenestene fra Brasil har du kontrakt med Yahoo do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazil, for å tilby deg tjenestene, og lovene i Federative Republic of Brazil styrer ikke bare tolkningen av disse tilleggsvilkårene, men gjelder også for brudd på dem, uansett lovkonfliktsprinsipper. De gjelder også for alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrukerlovgivning, lover om uredelig konkurranse og forvoldt skade. Du og Yahoo Brasil samtykker ugjenkallelig til at domsmyndigheten og jurisdiksjonen til den Federative Republic of Brazil er eneste rettsinstans for alle tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eller som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom deg og Yahoo, uansett kravets art. For brukere av Yahoo Brasil, skal begrensningen av rettighetene til brukere, ansvarsbegrensningene og gyldigheten av disse tilleggsvilkårene komme til anvendelse i den utstrekning de er tillatt i henhold til brasiliansk lov. Yahoo Brasil reserverer seg retten til å løse eventuelle konflikter eller uoverensstemmelser utelukkende i henhold til tilleggsvilkårene og brasiliansk lov. Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene, de universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke de relevante lenkene nedenfor. Du kan også kontakte kundeservice med lenken du har fått oppgitt.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. Argentina (ar): Hvis du bruker de argentinske Tjenestene, har du kontrakt med Yahoo de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 – 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, om levering av Tjenestene, og lovene i Argentina styrer ikke bare tolkningen av disse tilleggsvilkårene, men gjelder også for brudd på dem, uansett lovkonfliktsprinsipper. De gjelder også for alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrukerlovgivning, lover om uredelig konkurranse og forvoldt skade. Du og Yahoo Argentina samtykker ugjenkallelig til at domsmyndigheten og jurisdiksjonen til den argentinske republikken er eneste rettsinstans for alle tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eller som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom deg og Yahoo, uansett kravets art. Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene, de universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke de relevante lenkene nedenfor. Du kan også kontakte kundeservice med lenken du har fått oppgitt.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Mexico (mx): Hvis du bruker Tjenestene fra Mexico har du kontrakt med Yahoo de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000 om levering av Tjenestene, og lovene i de forente meksikanske stater styrer ikke bare tolkningen av disse tilleggsvilkårene, men gjelder også for brudd på dem, uansett lovkonfliktsprinsipper. De gjelder også for alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrukerlovgivning, lover om uredelig konkurranse og forvoldt skade. Du og Yahoo de Mexico samtykker ugjenkallelig til at domsmyndigheten og jurisdiksjonen til de forente meksikanske stater er eneste rettsinstans for alle tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eller som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom deg og Yahoo, uansett kravets art. Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene, de universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke de relevante lenkene nedenfor. Du kan også kontakte kundeservice med lenken du har fått oppgitt.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: mx-abuse@yahoo-inc.com.
 6. Chile (cl), Colombia (co), Peru (pe) og Venezuela (ve): Hvis du bruker tjenestene i Venezuela, Peru, Colombia eller Chile, inngår du kontrakt med Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8. etasje, Coral Gables, FL 33134, USA om å gi deg tjenestene, og lovene i staten Florida regulerer ikke bare tolkningen av disse ytterligere betingelsene for bruk og gjelder krav for brudd på dem, uavhengig av lovkonflikter, men gjelder også for alle andre krav, herunder krav om forbrukerbeskyttelseslover, urettferdig konkurranselovgivning og erstatning. Du og Yahoo Hispanic Americas, LLC underordner dere ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen og stedet for domstolene i Miami-Dade County for alle tvister som oppstår som følge av eller knyttet til disse ytterligere betingelsene for bruk eller som skyldes eller er knyttet til forholdet mellom deg og Yahoo, uavhengig av typen krav. Du kan når som helst gjennomgå den nyeste versjonen av disse ytterligere betingelsene for bruk, universale betingelsene for bruk og personvernreglene ved å følge koblingene under. Du kan også kontakte kundeservice ved å følge den oppgitte koblingen. Du kan når som helst lese den nyeste versjonen av tilleggsvilkårene og retningslinjene for personvern ved å besøke koblingene nedenfor. Du kan også kontakte kundeservice med lenken du har fått oppgitt.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: espanol-abuse@yahoo-inc.com.

REGION:

Europa.

 1. Storbritannia (uk), Spania (es), Italia (it) og Frankrike (fr): Hvis du bruker de britiske (uk), spanske (es), italienske (it) eller franske (fr) Tjenestene, har du kontrakt med Oath (EMEA) Limited (tidligere kjent so Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland om levering av Tjenestene, og lovene i Irland styrer disse tilleggsvilkårene og eventuelle ikke-kontraktfestede forpliktelser som oppstår som følge av den. Du og YEL samtykker ugjenkallelig til at domsmyndigheten og jurisdiksjonen til de irske domstolene er eneste rettsinstans for alle tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eventuelle ikke-kontraktsmessige forpliktelser som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eller eventuelle krav eller tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom deg og YEL, uansett kravets art. Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene, de universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke de relevante lenkene nedenfor.
 2. Storbritannia (uk):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Spania (es):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html/
  4. Kundeservice: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
 4. Italia (it):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
 5. Frankrike (fr):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
  4. Kundeservice: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 6. Tyskland (de:) Hvis du bruker de tyske (de) Tjenestene betyr det at du har kontrakt med Oath (EMEA) Limited (tidligere kjent so Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland om levering av Tjenestene og at kontraktsforholdet ditt, inkludert disse tilleggsvilkårene er underlagt irsk lov. Hvis du er fast bosatt i Tyskland, gjelder ikke dette valget av jurisdiksjon som begrensninger av det tyske lovverket for forbrukerrettigheter. Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene, de universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke de relevante lenkene nedenfor.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. Kundeservice: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 7. Irland (ie), Danmark (dk), Finland (fi), Norge (no), Romania (ro), Nederland (nl), Sverige (se), Tyrkia (tr), Russland (ru), Polen (pl), Belgia (be), Tsjekkia (cz), Ungarn (hu), Portugal (xp), Østerrike (at), Bulgaria (bg), Kroatia (hr), Estland (ee), Latvia (lv), Litauen (lt), Serbia (rs), Slovakia (sk), Slovenia (si), Ukraina (ua) eller Hellas (gr): Hvis du bruker noen av de følgende Tjenestene: Irland (ie), Danmark (dk), Finland (fi), Norge (no), Romania (ro), Nederland (nl), Sverige (se), Tyrkia (tr), Russland (ru), Polen (pl), Belgia (be), Tsjekkia (cz), Ungarn (hu), Portugal (xp), Østerrike (at), Bulgaria (bg), Kroatia (hr), Estland (ee), Latvia (lv), Litauen (lt), Serbia (rs), Slovakia (sk), Slovenia (si), Ukraina (ua) eller Hellas (gr) har du kontrakt med Oath (EMEA) Limited (tidligere kjent so Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland om levering av Tjenestene, og lovene i Irland styrer disse tilleggsvilkårene og eventuelle ikke-kontraktfestede forpliktelser som oppstår som følge av den. Du og YEL samtykker ugjenkallelig til at domsmyndigheten og jurisdiksjonen til de irske domstolene er eneste rettsinstans for alle tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eventuelle ikke-kontraktsmessige forpliktelser som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eller eventuelle krav eller tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom deg og YEL, uansett kravets art.

  Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene, de universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke de relevante lenkene nedenfor.
 8. Irland (ie):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 9. Danmark (dk):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 10. Finland (fi):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 11. Norge (no):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 12. Romania (ro):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 13. Nederland (nl):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 14. Sverige (se):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 15. Tyrkia (tr):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 16. Russland (ru):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 17. Hellas (gr):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 18. Polen (pl):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 19. Belgia (be):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 20. Tsjekkia (cz):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 21. Ungarn (hu):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 22. Portugal (xp):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 23. Østerrike (at):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 24. Bulgaria (bg):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 25. Kroatia (hr):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 26. Estland (ee):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 27. Latvia (lv):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 28. Litauen (lt):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 29. Serbia (rs):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 30. Slovakia (sk):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 31. Slovenia (si):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 32. Ukraina (ua):
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

REGION:

Asia og Stillehavet.

 1. Hong Kong (hk): Hvis du bruker Tjenestene i Hong Kong har du kontrakt med Yahoo Hong Kong Limited, of 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong om levering av Tjenestene, og lovene i Hongkong styrer ikke bare tolkningen av disse tilleggsvilkårene, men gjelder også for brudd på dem, uansett lovkonfliktsprinsipper. De gjelder også for alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrukerlovgivning, lover om uredelig konkurranse og forvoldt skade. Du og Yahoo Hong Kong samtykker ugjenkallelig til at domsmyndigheten og jurisdiksjonen i Hongkong er eneste rettsinstans for alle tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eller som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom deg og Yahoo, uansett kravets art. Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene, de universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke de relevante lenkene nedenfor. Du kan også kontakte kundeservice med lenken du har fått oppgitt.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. Singapore (sg), Indonesia (id), Malaysia (my), Philippines (ph), Thailand (th) or Vietnam (vn)Hvis du bruker noen av de følgende Tjenestene: Singapore (sg), Indonesia (id), Malaysia (my), Filippinene (ph), Thailand (th) eller Vietnam (vn), har du kontrakt med Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914, om levering av Tjenestene, og lovene i Singapore styrer ikke bare tolkningen av disse tilleggsvilkårene, men gjelder også for brudd på dem, uansett lovkonfliktsprinsipper. De gjelder også for alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrukerlovgivning, lover om uredelig konkurranse og forvoldt skade. Du og Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. samtykker ugjenkallelig til at domsmyndigheten og jurisdiksjonen til domstolene i Singapore er eneste rettsinstans for alle tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eller som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom deg og Yahoo, uansett kravets art. Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene, de universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke de relevante lenkene nedenfor. Du kan også kontakte kundeservice med lenkene du har fått oppgitt.
  1. Tilleggsvilkår:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Indonesia: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. Malaysia: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. Filippinene: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. Thailand: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UNIVERSALE BRUKSVILKÅR:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. Indonesia: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Malaysia : https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. Filippinene: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. Thailand : https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. Vietnam : https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. Indonesia: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. Malaysia: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. Filippinene: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. Thailand: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice:
   1. Singapore: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Indonesia: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. Malaysia: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. Filippinene: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. Thailand: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. Vietnam: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. Australia (au): Hvis du bruker de australske Tjenestene, har du kontrakt med Yahoo7 Pty Ltd., Levels 2 and 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Australia om levering av Tjenestene, og lovene i New South Wales styrer ikke bare tolkningen av disse tilleggsvilkårene, men gjelder også for brudd på dem, uansett lovkonfliktsprinsipper. De gjelder også for alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrukerlovgivning, lover om uredelig konkurranse og forvoldt skade. Du og Yahoo7 Pty Ltd samtykker ugjenkallelig til at domsmyndigheten og jurisdiksjonen til domstolene i New South Wales er eneste rettsinstans for alle tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eller som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom deg og Yahoo, uansett kravets art. Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene, de universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke de relevante lenkene nedenfor. Du kan også kontakte kundeservice med lenken du har fått oppgitt.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. New Zealand (nz): Hvis du bruker Tjenestene fra New Zealand har du kontrakt med Yahoo New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 New Zealand, om levering av Tjenestene, og lovene i New Zealand styrer ikke bare tolkningen av disse tilleggsvilkårene, men gjelder også for brudd på dem, uansett lovkonfliktsprinsipper. De gjelder også for alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrukerlovgivning, lover om uredelig konkurranse og forvoldt skade. Du og Yahoo New Zealand samtykker ugjenkallelig til at domsmyndigheten og jurisdiksjonen til domstolene i New Zealand er eneste rettsinstans for alle tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eller som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom deg og Yahoo, uansett kravets art. Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene, de universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke de relevante lenkene nedenfor. Du kan også kontakte kundeservice med lenken du har fått oppgitt.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. Taiwan (tw): Hvis du bruker tjenestene fra Taiwan har du en kontrakt med Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, at 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan om levering av Tjenestene, og lovene i Taiwan styrer ikke bare tolkningen av disse tilleggsvilkårene, men gjelder også for brudd på dem, uansett lovkonfliktsprinsipper. De gjelder også for alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrukerlovgivning, lover om uredelig konkurranse og forvoldt skade. Du og Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch samtykker ugjenkallelig til at domsmyndigheten og jurisdiksjonen til domstolene i Taipei, Taiwan, R.O.C. er eneste rettsinstans for alle tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eller som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom deg og Yahoo, uansett kravets art. Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene, de universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke de relevante lenkene nedenfor. Du kan også kontakte kundeservice med lenken du har fått oppgitt.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. India (in): Hvis du bruker de indiske Tjenestene, har du kontrakt med Yahoo India Private Limited, (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India, om levering av Tjenestene, og lovene i India styrer ikke bare tolkningen av disse tilleggsvilkårene, men gjelder også for brudd på dem, uansett lovkonfliktsprinsipper. De gjelder også for alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrukerlovgivning, lover om uredelig konkurranse og forvoldt skade. Du og Yahoo India samtykker ugjenkallelig til at domsmyndigheten og jurisdiksjonen til domstolene i Mumbai er eneste rettsinstans for alle tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eller som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom deg og Yahoo, uansett kravets art. Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene, de universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke de relevante lenkene nedenfor. Du kan også kontakte kundeservice med lenken du har fått oppgitt.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Kundeservice: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. Visse funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige for brukere i IN, inkludert telefonsamtaler fra datamaskin til telefon og andre former for internettelefoni.

REGION:

Midtøsten og Nord-Afrika.

 1. Yahoo Maktoob Services (xe or xa) og Israel (il). Hvis du bruker enten tjenesten Maktoob (xe eller xa) eller tjenesten Israel (il) har du kontrakt med Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 om levering av Tjenestene og lovverket i delstaten California styrer tolkningen av disse tilleggsvilkårene og gjelder for alle krav i tilknytning til disse, uavhengig av lovkonfliktsprinsipper. Du og Oath Holdings Inc. samtykker ugjenkallelig til at domsmyndigheten og jurisdiksjonen til den statlige domstolen i Santa Clara fylke, California, eller til den føderale domstolen i Northern District of California, USA, er eneste rettsinstans for alle tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eller som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom deg og Yahoo, uansett kravets art. Hvis det gjelder skal all programvare som eventuelt er levert til styresmaktene i USA i henhold til anmodninger utferdiget den 1. desember 1995 eller senere, leveres med de kommersielle rettighetene og begrensningene som beskrevet i dette dokumentet. Hvis Tjenestene og relatert dokumentasjon blir levert til, eller kjøpt av eller på vegne av, styresmaktene i USA, skal Tjenestene, hvis dette er aktuelt, ansees som «kommersiell programvare», slik denne betegnelsen blir brukt i Federal Acquisition Regulation-systemet. USAs rettigheter skal ikke overskride minimumsrettighetene som er fremsatt i FAR 52.227-19 vedrørende «begrenset dataprogramvare». Alle andre vilkår og betingelser i disse tilleggsvilkårene gjelder. Du samtykker til at du ikke skal gi materiell støtte eller ressurser (eller skjule eller fordekke arten, plasseringen, kilden eller eierforholdet av materiell støtte eller ressurser) til organisasjoner som er utpekt av styresmaktene i USA som utenlandsk terroristorganisasjon i henhold til del 219 av Immigration and Nationality Act (immigrasjons- og nasjonalitetsloven).
  Hvis du har registrert deg for tjenesten Yahoo Maktoob på engelsk, kan du se den nyeste versjonen av disse tilleggsvilkårene, universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke på lenkene nedenfor. Du kan også kontakte kundeservice med lenken nedenfor.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Visse funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige for deg, inkludert telefonsamtaler fra datamaskin til telefon og andre former for internettelefoni.

  Hvis du har registrert deg for tjenesten Yahoo Maktoob på arabisk, kan du se den nyeste versjonen av disse tilleggsvilkårene, universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å besøke Yahoo Maktoob Arabic Terms of Service Center via lenkene nedenfor. Du kan også kontakte kundeservice med lenken nedenfor.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Visse funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige for deg, inkludert telefonsamtaler fra datamaskin til telefon og andre former for internettelefoni.

  Hvis du bruker de israelske Tjenestene, kan du se den nyeste versjonen av disse tilleggsvilkårene, universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke på lenkene nedenfor. Du kan også kontakte kundeservice med lenken nedenfor.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. Sør-Afrika (za): Hvis du bruker de sørafrikanske Tjenestene, har du kontrakt med Oath (EMEA) Limited (tidligere kjent so Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland om levering av Tjenestene, og lovene i Irland styrer disse tilleggsvilkårene og eventuelle ikke-kontraktfestede forpliktelser som oppstår som følge av den. Du og YEL samtykker ugjenkallelig til at domsmyndigheten og jurisdiksjonen til de irske domstolene er eneste rettsinstans for alle tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eventuelle ikke-kontraktsmessige forpliktelser som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse tilleggsvilkårene, eller eventuelle krav eller tvistemål som oppstår som følge av eller i forbindelse med forholdet mellom deg og YEL, uansett kravets art. Du kan se over de nyeste versjonene av tilleggsvilkårene, de universale bruksvilkårene og retningslinjene for personvern når du vil ved å klikke de relevante lenkene nedenfor.
  1. Tilleggsvilkår: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universale bruksvilkår: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Retningslinjer for personvern: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.    
 • oath