Yahoo Communications Terms

 1. अटींची स्विकृती
  1. Yahoo मध्ये आपले स्वागत आहे. Yahoo द्वारे Yahoo मेल, Yahoo इन्स्टन्ट, आणि Yahoo मेसेंजर ( “सेवा”), पुरविल्या जातात, ज्या सर्व या ATOS मध्ये अंतर्भूत केलेल्या या अतिरिक्त सेवा अटी (“ATOS”) आणि विभाग 10 मधील लागू असलेल्या Yahoo जागतिक सेवा अटींच्या (“UTOS”) अधीन विषय आहेत. या ATOS मध्ये, “Yahoo” किंवा “लागू असलेली Yahoo कंपनी” याचा अर्थ Yahoo कंपनी असा होतो जी विभाग 10 मध्ये नमूद केलेल्या सेवा प्रदान करते. या सेवांचा तुमच्याद्वारे वापर याचा अर्थ या ATOS ला समावेश विभाग 10 मधील लागू असलेल्या Yahoo कंपनी द्वारे निर्धारित केलेल्या कायद्याला तुम्ही स्विकृती देता आणि सदर सेवा त्यांच्या अधीन राहतील. हे ATOS आपल्याला वैयक्तिक सूचना न देता Yahoo द्वारे वेळोवेळी अद्ययावत केले जाऊ शकते. तुम्ही जर विभाग 10 मध्ये वर्णन केल्यानुसार जर्मन सेवांचा उपयोग करीत असाल तर याआधीचे वाक्य तुम्हाला लागू होत नाही. आपण विभाग 10 मधील लागू होणाऱ्या लिंक्सवर क्लिक करुन या ATOS आणि TOS ची सर्वात ताजी आवृत्ती पाहू शकता.
  2. Yahoo चे स्वयंचलित तंत्र संचारित मजकुराचे (उदाहरणार्थ, मेल व मेसेंजर मधील मजकूर आणि तत्काळ संदेश व एसएमएस संदेश) विश्लेषण करते, ज्यामुळे तुमच्याशी निगडीत असलेल्या उत्पादनांचे वैशिष्ट्ये व मजकूर तुम्हाला पुरवले जातात, तुम्हाला लागू असणार्या जाहिराती पुरवल्या जातात व स्पॅम आणि माल्वारे यांचा शोध होऊन त्यापासून संरक्षण दिले जाते. हे विश्लेषण सर्व संचारित मजकूर पाठवताना, प्राप्त होताना व संग्रहित होताना केले जाते. त्यामध्ये तुमच्या Yahoo खात्याबरोबर sync केलेल्या सर्व सेवांमधील संचारित मजकुराचा समावेश आहे. काही वेळा Yahoo आपले स्वयंचलित algorithms चा वापर व्यावसायिक संचारावर करून या दस्तऐवजांचे सामान्य साचे तयार करते, (उदाहरणार्थ, सामान्य भाषेचा वापर करून एखाद्या विमानसेवेच्या पावतीचे घटक ओळखणे.) प्राप्तकर्त्याच्या वैयक्तिक माहितीचा समावेश ह्या साच्यांमध्ये केला जात नाही. Yahoo चे साचे संपादक आमच्या सेवेत सुधारणा करण्याकरता व तुमचा अनुभव सुधारण्यासाठी ह्या साच्यांची समीक्षा करतात.  स्पष्ठपणे येथे नमूद केल्याखेरीज, आपल्याला या वैशिष्ठ्याची निवड करण्याची परवानगी नाही.
  3. या सेवांशी संपर्क साधणे, वापरणे आणि वापर चालू ठेवणे याद्वारे, तुम्ही सादर करता आणि हमी देता की तुम्हाला लागू कायद्याखाली असे करण्याची परवानगी मिळालेली आहे. कोणत्याही आणि सर्व लागू कायद्यानुसार या सेवांचा वापर करण्यासाठी सर्वस्वी तुम्ही जबाबदार आहात. या सेवा डाऊनलोड करणे किंवा वापर करण्यास प्रतिबंध किंवा निर्बंध आहेत अशा न्यायकक्षेत तुम्ही असाल किंवा या सेवांचा वापर करण्यासाठी आवश्यक लागू कायदेशीर वयापेक्षा तुमचं वय कमी असेल तर, “रद्द” क्लिक करा आणि या सेवा डाऊनलोड किंवा त्यांचा वापर करु नका. अन्यथा स्पष्टपणे नमूद केले असल्याखेरीज, विद्यमान सेवांना एकत्रित किंवा वृद्धिंगत करणारी कोणतीही नवीन वैशिष्ट्ये या सेवांच्या अतिरिक्त अटींच्या अधीन राहतील, जी तुम्ही या सेवांचा सतत वापर चालू ठेवून मान्य करता. तुम्ही जर विभाग 10 मध्ये वर्णन केल्यानुसार जर्मन सेवांचा उपयोग करीत असाल तर याआधीचे वाक्य तुम्हाला लागू होत नाही.
 2. या सेवेचे वर्णन आणि वापर
  1. सॉफ्टवेअरचा वापर. आवश्यकतेनुसार, तुमच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रणाखालील वैयक्तिक संगणक किंवा उपकरणावर तुमच्या वैयक्तिक, बिगर व्यवसायिक वापरासाठी कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या सॉफ्टवेअर, आणि Yahoo (सदर "सॉफ्टवेअर") द्वारे ऑब्जेक्ट कोडमध्ये पुरवण्यात आलेल्या कोणत्याही अधिकृत अपडेट्ससह सेवांमध्ये, तुम्ही हे सॉफ्टवेअर स्थापित किंवा डाऊनलोड करु शकता आणि वापरु शकता. या ATOS मध्ये अधिकृत केल्यानुसारच केवळ सदर सॉफ्टवेअरद्वारे या सेवा प्राप्त करण्याची तुम्हाला परवानगी आहे. या सेवा आणि त्यांच्या भागांमध्ये Yahoo परवाना जारीकर्ता ("लायसेन्सर सॉफ्टवेअर") कडून परवानाकृत सॉफ्टवेअर समाविष्ट आहे. हे लायसेन्सर सॉफ्टवेअर Yahoo सॉफ्टवेअरला ठराविक कार्य करण्यास सबल करते, यामध्ये, अमर्यादपणे, तृतीय पक्षाच्या डेटा सर्व्हर्सवर असणारा प्रोप्रायटरी डेटा प्राप्त करण्याचा समावेश आहे. कोणत्याही पक्षाकडून समाप्त केले जाईपर्यंत या सॉफ्टवेअरचा तुमचा परवाना चालू राहील. या सॉफ्टवेअरचा वापर थांबवून आणि त्याच्या सर्व प्रती नष्ट करण्याद्वारे तुम्ही या सॉफ्टवेअरचा परवाना समाप्त करु शकता. याव्यतिरिक्त तुम्ही या ATOS ची कोणत्याही अटीचे उल्लंघन केल्यास, Yahoo ने Yahoo च्या वेबसाइटवर या समाप्तिची लिखित सूचना सार्वजनिकरित्या पोस्ट केल्यास, किंवा Yahoo ने या समाप्तिची लिखित सूचना तुम्हाला पाठविल्यास हे सॉफ्टवेअर लायसन्स समाप्त होऊ शकते. तुम्ही मान्य करता की, तुमचा परवाना समाप्त झाल्यास, सर्व आणि कोणत्याही सदर सेवा, त्यांचे भाग, आणि कोणत्याही तृतीय पक्षाचा डेटा यांचा वापर तुम्ही थांबवाल. सर्व मालकी हक्कांसहित, कोणत्याही तृतीय-पक्षीय डेटा, कोणत्याही तृतीय-पक्षीय सॉफ्टवेअर, आणि कोणतेही तृतीय-पक्षीय डेटा सर्व्हर्स यांमधील सर्व हक्क राखीव आहेत आणि संबंधित तृतीय पक्षांकडेच राहतील. तुम्ही मान्यता देता की, या ATOS अंतर्गत हे तृतीय पक्ष त्यांचे हक्क थेट त्यांच्या स्वतःच्या नावाने तुमच्या विरुद्ध लागू करू शकतात आणि हे की असे दावे किंवा प्रतिकारांसाठी आणि त्यांच्याशी निगडीत खर्चांकरिता तुम्हीच सर्वस्वी जबाबदार आहात. सेवांसाठी डाउनलोड होण्या-या सॉफ्टवेयरची आवश्यकता किंवा आंतर्भाव असल्यास नवीन अवृत्ती किंवा गुणविशेष उपलब्ध झाल्यावर Yahoo कदाचित तुमच्या उपकरणावर सॉफ्टवेयरच्या नवीनतम अवृत्तीला डाउनलोड करतो आणि इनस्टॉल करतो. काही सेवा तुम्हाला तुमच्या स्वयंचलित अद्ययावन सेटिंग्जना अपडेट करण्याची मुभा देतात. सामुग्रीमध्ये जर बदल असेल, तर Yahoo तुम्हाला इनस्टॉलेशन नंतर कदाचित सूचना देऊ शकतो.
  2. }माहिती जतन करणे आणि प्राप्त करणे. Yahoo मेसेजिंग उत्पादने (उदा. Yahoo मेल आणि वेबवर आधारीत अवृतीमधला Yahoo मेसेंजर) तुम्हाला तुमचे मित्र केव्हा ऑनलाइन आहेत हे पाहण्याची आणि तत्पर संदेश व इतर माहिती पाठवण्याची आणि मिळवण्याची परवानगी देतात. Yahoo मेसेजिंग सेवा तुम्हाला आणि तुम्ही संपर्क करीत असलेल्या इतर लोकांना तुमचे संपर्क आणि इतर माहिती Yahoo सर्वर्सवरील तुमच्या Yahoo मेल खात्यामध्ये जतन करण्याची परवानगी देऊ शकतात. जर हे वैशिष्ट्य उपलब्ध असेल तर तुम्ही इंटरनेट असलेल्या कोणत्याही संगणक किंवा उपकरणावरुन आपला संदेश इतिहास प्राप्त करु शकता आणि शोधू शकता. तुम्ही या वैशिष्ट्याचा वापर करा किंवा नाही, अन्य वापरकर्ता तुमच्यासोबत केलेली संभाषणे आणि इतर माहिती Yahoo सर्व्हर वर स्थित त्यांच्या खात्यामध्ये जतन करण्यासाठी वापर करण्याचा पर्याय स्विकारु शकतात. या ATOS ला तुम्ही मान्यता दिली याचा अर्थ, या ATOS मध्ये विशद केलेल्या बॅक अप, सुरक्षा आणि अन्य सर्व उद्देशांसाठी आपल्या सर्व्हर्सवर हे संपर्क आणि अन्य माहिती साठवण्यासाठी Yahoo ला तुम्ही संमती दिली आहे. या सेवांच्या संदर्भात तुम्ही वापरलेल्या किंवा साठवलेल्या सामग्रीसाठी सर्वस्वी तुम्हीच जबाबदार आहात आणि तुमची इच्छा असल्यास, तुमच्या डेटाच्या बॅकअपसाठी सर्वस्वी तुम्ही जबाबदार आहात. इथे विशद केल्याच्या व्यतिरिक्त, तुम्ही मान्यता आणि मंजुरी देता की लागू Yahoo कंपनी याची हमी देत नाही की तुमच्या खात्याशी निगडीत डेटा तुम्हाला उपलब्ध राहील, किंवा हे की पुसलेला, काढून टाकलेला किंवा संपर्कहीन झालेला कोणताही डेटा तुम्हाला पुरवला जाऊ शकतो. तुम्ही जर विभाग 10 मध्ये वर्णन केल्यानुसार जर्मन सेवांचा उपयोग करीत असाल तर याआधीचे वाक्य तुम्हाला लागू होत नाही.
  3. हे ATOS तुम्हाला Yahoo द्वारे मालकीच्या किंवा लायसन्सीकृत असलेल्या, यात समावेश आहे, कोणत्याही निर्बंधाशिवाय, सेवा आणि Yahoo ट्रेडमार्क, कोणत्याही बौद्धिक संपत्तीमध्ये अधिकार, शीर्षक किंवा फायदा याची अनुमती देत नाही.
  4. जाहिराती. तुम्ही हे समजता आणि मान्यता देता की या सेवांमध्ये जाहिरातींचा समावेश असू शकतो आणि हे की या जाहिराती सेवा पुरवण्यासाठी Yahoo साठी आवश्यक आहेत.
  5. Yahoo कडून संपर्क. तुम्ही हे देखील समजता आणि मान्यता देता की या सेवांमध्ये Yahoo कडून ठराविक संपर्कांचा समावेश असू शकेल, जसे की सेवा उद्घोषणा आणि प्रशासनिक संदेश आणि असे संपर्क प्राप्त न होण्याचा पर्याय तुम्हाला असणार नाही.
  6. सेवा प्राप्त करणे आणि वापर करणे. या सेवा आणि या सेवांच्या अंतर्गत सेवा आणि उत्पादने (मोफत आणि सशुल्क सेवा दोन्हींसाठी) यांचा वापर करण्यासाठी, तुम्ही एकतर थेट किंवा वेब-आधारित सामग्रीत प्रवेश देणऱ्या उपकरणांद्वारे वर्ल्ड वाईड वेबशी संपर्क स्थापित केला पाहिजे. अशा प्रवेशासाठी आणि त्याच्याशी निगडीत कोणतेही सेवा शुल्क भरण्यास आणि असा प्रवेश मिळवण्यासाठी वापरलेल्या कोणत्याही उपकरणाची सर्व किंमत भरण्यास तुम्ही जबाबदार असाल (यामध्ये तृतीय पक्षाच्या शुल्कांचा समावेश असू शकतो).
  7. अन्य नेटवर्कसोबत आंतर-कार्यान्वयन क्षमता. Yahoo द्वारे अधिकृत करण्यात आल्यास, Yahoo मेसेंजर तुम्हाला अन्य तत्काळ संदेशवहन उत्पादनांच्या वापरकर्त्यांशी संपर्क साधण्याची परवानगी देऊ शकतो. अशा परिस्थिती, तुम्ही यास मान्यता आणि मंजुरी देता कीः (i) तुमचा Yahoo मेसेंजरचा वापर या ATOSच्या आणि अन्य तत्काळ संदेशवहन उत्पादनांच्या वापरासंबंधीच्या तुम्ही मान्य केलेल्या अटींच्या, काही असल्यास, अधीन आहे, ज्या या ATOS सोबत सुसंगत आहेत; आणि (ii) अन्य तत्काळ संदेशवहन उत्पादनांचे वापरकर्ते अन्य अशा तत्काळ संदेशवहन उत्पादनांच्या अटींच्या अधीन आहेत. ज्या लोकांशी किंवा एककांशी तुम्ही संपर्क साधता त्यांच्या वर्तनाची कोणतीही जबाबदारी Yahoo घेत नाही. तुम्हाला Yahoo ने पाठवलेल्या संदेशांचा अपवाद वगळता, या सेवांच्या वापरकर्त्यांद्वारे प्रेषित किंवा प्राप्त कोणत्याही संदेशातील मजकुराची मालकी किंवा नियंत्रण Yahoo कडे नाही.
  8. या सेवा संदेश पाठवणे आणि मिळवणे,छायाचित्रं, व्हिडीओ आणि अन्य माहिती पाठवणे आणि प्राप्त करण्यासाठी संपर्काच्या विविध पध्दती वापरण्याची परवानगी देऊ शकतात, ज्यामध्ये सेवांद्वारे एस एम एस, व्हॉईस कॉलींग आणि व्हिडिओ कॉलींग यांचा समावेश होतो.
  9. अवरोधित करणे. या सेवांचा वापर करुन, तुम्ही मान्यता देता की या सेवांचे अन्य वापरकर्ते तुम्ही साईन ऑन केल्यानंतर या सेवांकडून एक अधिसूचना प्राप्त करण्याची निवड करु शकतात आणि तुम्हाला या सेवांद्वारे तत्काळ संदेश आणि अन्य माहिती पाठवू शकतात किंवा कॉल करु शकतात. जर तुम्हाला सूचनापत्र वैशिष्ट्य ब्लॉक करायचे असेल किंवा तुम्हाला अशा वापरकर्त्यांकडून संदेश मिळवायचे नसतील तर तुमच्याकडे इग्नोर किंवा त्याप्रकारच्या वैशिष्ट्यांना विलगपणे सक्षम करण्याचा विकल्प उपलब्ध आहे. तत्काळ संदेश आणि इतर माहिती पाठविणे आणि प्राप्त करण्याची तुमची क्षमता Yahoo आणि अन्य वापरकर्त्यांद्वारे प्रतिबंधित केली जाऊ शकते, त्यामुळे या सेवांचा वापर करण्याच्या तुमच्या क्षमतेवर अंशतः किंवा पूर्णतः मर्यादा येऊ शकते. या सेवांचा वापर करण्याद्वारे, तुम्ही मान्यता देता की दुर्लक्ष करणे, संदेश किंवा अन्य माहिती पाठवणे, किंवा अन्यप्रकारे या सेवांचा वापर करणे यासाठी तुमच्या किंवा अन्य वापरकर्त्याच्या (किंवा अन्यथा) क्षमतेमधून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही वादाचे मूल्यांकन किंवा निराकरण करण्याची कोणतीही जबाबदारी Yahoo ची कडे नाही. तुम्ही जर विभाग 10 मध्ये वर्णन केल्यानुसार जर्मन सेवांचा उपयोग करीत असाल तर याआधीचे वाक्य तुम्हाला लागू होत नाही.
  10. Yahoo समर्थन. Yahoo तुम्हाला या सेवांसाठी (एकत्रितपणे, "समर्थन") ग्राहक समर्थन आणि/किंवा अद्यतने, वृद्धिकरणे, किंवा सुधारणा, आपल्या सर्वस्वी अधिकारात, पुरविण्याचे ठरवू शकते, आणि असे समर्थन कोणत्याही वेळी तुम्हाला सूचना न देता बंद करु शकते. तुम्ही जाणता आणि मान्य करता की Yahoo ने असे समर्थन देण्याचा पर्याय निवडला असल्यास, असे समर्थन हा सर्वस्वी Yahoo च्या अधिकारात ऐच्छिकपणे पुरवला आहे आणि हे की यातून समर्थन प्राप्त होण्याचा कोणताही करार हक्क निर्माण होत नाही आणि समर्थनासाठी करार अधिकार निर्माण करण्यासाठी तुम्ही समर्थनाच्या कोणत्याही विधानावर किंवा ऑफरवर अवलंबून राहणार नाही.
  11. Yahoo शुल्क. Yahoo ने या सेवा, किंवा Yahoo अन्य सेवा आणि वेबसाईट्सचा वापर किंवा प्रवेश यासाठी, Yahoo च्या सर्वस्वी अधिकारात शुल्क आकारण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे. जर Yahoo ने शुल्क आकारण्याचे ठरवले तर, Yahoo तुम्हाला पूर्वसूचना देईल.
 3. सेवांच्या विविध अवृत्ती
  सेवांच्या विविध आवृत्तींमध्ये विविध वैशिष्ट्ये उपलब्ध असू शकतील आणि सर्वच वैशिष्ट्ये तुमचा देश किंवा प्रदेशात उपलब्ध असतीलच असे नाही. तसेच, तुम्ही ज्या वापरकर्त्याशी संपर्क करीत आहात तो एखाद्या बिगर- Yahoo कंपनीने दिलेल्या तत्काळ संदेश सॉफ्टवेअर क्लायन्ट वापरत असेल तर, सर्वच वैशिष्ट्ये उपलब्ध असतीलच असे नाही.
 4. सदस्य खाते, पासवर्ड आणि सुरक्षितता
  तुमच्याकडे आधीच एक Yahoo आय.डी. आणि पासवर्ड नसेल तर, तुम्हाला Yahoo नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले जाईल. तुम्ही मान्य केल्यावर Yahoo तुम्हाला या ATOS आणि लागू नियम आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसारच तुमच्या खात्यात फक्त प्रवेश करण्याचा अधिकार तुम्हाला पुरवते. तुम्ही विभाग 4 चे उल्लंघन केले, किंवा अन्यथा तुमचे खाते Yahoo सोबत वैध करु शकला नाही तर, तुम्ही मान्यता देता आणि मंजूर करता की तुमच्या खात्यात तुम्हाला कायमस्वरुपी प्रवेश करता येणार नाही आणि त्या खात्याशी निगडीत सर्व डेटा प्राप्त करणे अशक्य होईल. Yahoo याची हमी देत नाही की या सेवांसोबत वापरलेल्या तुमच्या डेटा तुम्ही कायम प्राप्त करु शकाल, किंवा डेटा हटविला गेला किंवा हरवला तर तुम्हाला त्याच्या प्रती Yahoo कडून देण्यात येतील. Yahoo तुमच्या डेटाचा योग्य बॅक अप घेण्यास तुम्हाला प्रोत्साहन देते. Yahoo ठराविक वैशिष्ट्ये आणि सेवांवर मर्यादा देखील घालू शकते किंवा सूचना किंवा उत्तरदायित्वाच्या विना या सेवांचे भाग किंवा सर्व सेवा किंवा अन्य Yahoo सेवा किंवा वेबसाईट्सवर प्रवेश करण्यावर निर्बंध घालू शकते. तुम्ही जर विभाग 10 मध्ये वर्णन केल्यानुसार जर्मन सेवांचा उपयोग करीत असाल तर याआधीचे वाक्य तुम्हाला लागू होत नाही.
 5. YAHOO गोपनीयता नीति
  या सेवांशी तुमचा प्रवेश आणि वापर याचा अर्थ तुम्ही Yahoo गोपनीयता नीति स्विकारली आहे आणि त्याच्या अधीन आहात. तुमचा नोंदणी डेटा आणि तुमच्याबद्दल अन्य माहिती देखील Yahoo गोपनीयता नीतिच्या अधीन आहेत. तुम्ही खालील विभाग 10 मधील लागू Yahoo कंपनीखालील गोपनीयता नीतिवर क्लिक करण्याद्वारे कोणत्याही वेळी Yahoo गोपनीयता नीतिची सर्वात ताजी आवृत्ती पाहू शकता.
 6. वापरावरती निर्बंध
  तुम्ही स्वतः कोणत्याही तृतीय पक्षाला (स्थानिक कायद्यानुसार आवश्यक प्रमाणाखेरीज) यासाठी परवानगी देऊ शकणार नाही आणि देणार नाही:
  1. या सेवा किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये प्रत तयार करणे, विलग करणे, रिव्हर्स इंजिनीअर, रिव्हर्स असेंबल, डिसअसेंबल, बदल करणे, भाड्याने, कराराने, कर्जाने देणे, वितरित करणे, किंवा प्रतिरुप निर्माण करणे (लागू स्थानिक कायद्यांद्वारे व्याख्या केल्यानुसार) किंवा सुधारणा करणे किंवा सदर सेवा किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये सोर्स कोड किंवा प्रोटोकॉल्स शोधण्याचा अन्यथा प्रयत्न करणे;
  2. या सेवा किंवा Yahoo नेटवर्कशी अनधिकृत संपर्क प्राप्त करणे किंवा प्राप्त करण्याचा प्रय़त्न करणे;
  3. या सेवा किंवा सॉफ्टवेअर, किंवा त्याचा कोणताही भाग, अन्य सेवा, सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, किंवा तुमच्याद्वारे किंवा तुमच्यासाठी उत्पादित किंवा वितरित अन्य तंत्रज्ञानामध्ये समाविष्ट करणे;
  4. या सेवांचा कोणत्याही बेकायदेशीर पद्धतीने, कोणत्याही बेकायदेशीर उद्देशासाठी, किंवा ATOS किंवा UTOSशी सुसंगत नसलेल्या कोणत्याही पद्धतीने वापर करणे;
  5. आण्विक सुविधा, जीवन आधार, किंवा मानवी जीवन किंवा मालमत्तेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असेल अशा अन्य मोहीमेच्या गंभीर कार्यासाठी कार्यान्वित करण्याकरिता या सेवांचा वापर करणे (तुम्ही हे नेमकेपणानं समजता की या सेवा अशा उद्देशांसाठी तयार केलेल्या नाहीत आणि हे की अशा प्रकरणी त्या अपयशी ठरल्यास मृत्यु, वैयक्तिक जखम, किंवा मालमत्ता किंवा पर्यावरणाचे तीव्र नुकसान होऊ शकते ज्यासाठी Yahoo जबाबदार नाही). कृपया याची नोंद घ्या की तुम्ही जर विभाग 10 मध्ये वर्णन केल्यानुसार जर्मन सेवांचा उपयोग करीत असाल तर याआधीचे वाक्य तुम्हाला लागू होत नाही; किंवा
  6. या सेवांची किंवा त्यांच्या संपर्काची विक्री, भाडेकरार, कर्ज देणे, वितरण, हस्तांतरण, उप-परवाना, पुनर्निर्मिती, नक्कल, प्रत, व्यापार करणे किंवा Yahoo ची थेट आणि लेखी पूर्व परवानगी न घेता, थेट व्यवसायिक किंवा आर्थिक लाभासाठी, या सेवांचा वापर किंवा तरतूद यांतून उत्पन्न मिळवणे.
 7. डिस्क्लेमर आणि उपकरण
  1. तुम्ही जाणता आणि मान्य करता की या सेवा "आहेत-तशा" पुरविलेल्या आहेत आणि हे की वापरकर्त्याचे कोणतेही संपर्क किंवा वैयक्तिक सेटींग्जचा वक्तशीरपणा, हटविले जाणे, चुकीची-पोच, किंवा साठवणीत अपयश यासाठी Yahoo कोणताही जबाबदारी स्विकारत नाही. तुम्ही हे देखील जाणता की सेवांद्वारे तुम्ही पाठविलेल्या संपर्कांची सुरक्षितता किंवा गोपनीयता यासाठी Yahoo जबाबदार नाही. तुम्ही जर विभाग 10 मध्ये वर्णन केल्यानुसार जर्मन सेवांचा उपयोग करीत असाल तर या परिच्छेदातील याआधीचे वाक्ये तुम्हाला लागू होत नाहीत.
  2. या सेवांमध्ये प्रवेश करण्याकरिता तुम्ही वैकल्पिक उपकरण वापरु शकता (उदा. संगणक-ते-संगणक कॉलींग वैशिष्ट्य प्रवेशासाठी युएसबी पोर्ट फोन उपकरण, ज्यामध्ये Yahoo द्वारे पुरवल्या नसलेल्या एक पारंपरिक लँडलाईन सेवेशी संपर्क साधण्यासाठी दुहेरी कार्यक्षमता समाविष्ट असू शकते).
  3. या सेवांसोबत तुम्ही वापरता अशा कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या प्लग-इन ऍप्लीकेशन्सची मालकी आणि पूर्ण जबाबदारी संबंधित प्लग-इन ऍप्लीकेशन विकासित करणाऱ्याची राहील, आणि ही प्लग-इन ऍप्लीकेशन्स, किंवा तुमच्याद्वारे त्यांचा वापर, कायदेशीर किंवा योग्य की नाही हे सर्वस्वी तुम्ही ठरवायचे आहे.
  4. तुमच्याद्वारे डाऊनलोड किंवा संपर्क केलेल्या सेवांमध्ये स्पायवेअर-विरोधी वैशिष्ट्ये असतील, तर या साधनाद्वारे "स्पायवेअर" म्हणून सुनिश्चित केलेले सॉफ्टवेअर कदाचित, एका तृतीय पक्षासोबत एका स्वतंत्र करारानंतर तुमच्या संगणकावर लोड करण्यास तुम्ही मान्यता दिली असलेले सॉफ्टवेअर असू शकते. तृतीय पक्षांसोबत तुम्ही केलेल्या करारांच्या पालनासाठी सर्वस्वी तुम्ही जबाबदार आहात.
  5. या सेवांचा वापर, संपर्क, किंवा वृद्धि यासाठी आवश्यक किंवा वैकल्पिक अशा तुमच्या मोबाईल किंवा अन्य उपकरणासहित, तुम्ही वापरलेल्या कोणत्याही आवश्यक किंवा वैकल्पिक उपकरण किंवा तृतीय पक्षे प्लग-इन ऍप्लीकेशन्स, अशा उपकरण किंवा तृतीय पक्षाच्या प्लग-इन ऍप्लीकेशन्सच्या उत्पादकाने दिलेल्या अटी, शर्ती, वॉरंटी किंवा डिसक्लेमर्स यांच्या अधीन राहतील, आणि Yahoo असे उपकरण आणि तृतीय पक्षाच्या प्लग-इन ऍप्लीकेशन्सच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारच्या वॉरंटीज किंवा प्रतिनिधित्व करीत नाही. कोणत्या वॉरंटीज आणि डिसक्लेमर्स तुम्हाला लागू होतात यासहित, तुमचे हक्क आणि उत्तरदायित्व समजून घेण्यासाठी, तुम्ही उपकरण खरेदी करताना किंवा तृतीय पक्षाचे प्लग-इन ऍप्लीकेशन्स प्राप्त केले तेव्हा तुम्हाला प्राप्त झालेल्या साहित्याचा संदर्भ घ्या. लागू कायद्याद्वारे परवानगी दिलेल्या संपूर्ण प्रमाणानुसार, याहू आणि तिच्या उपकंपन्या, सलंग्न संस्था, अधिकारी, कर्मचारी, एजंट्स, भागीदार आणि परवानाधारक स्पष्टपणे कोणत्याही प्रकारच्या सर्व वॉरंटीज, अटी आणि अन्य कोणत्याही प्रकारच्या शर्ती नाकारतात, मग त्या असे उपकरण किंवा तृतीय पक्षाच्या प्लग-इन ऍप्लीकेशन्सशी थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंधित असतील, यात कोणत्याही शीर्षक, व्यापार क्षमता, समाधानकारक गुणवत्ता, एखाद्या विशिष्ट उद्देशासाठी अनुरुपता, जी एका व्यवहार्य निगा आणि कौशल्याच्या एका प्रमाणासाठी सेवांची तरतूद करण्यासाठी आणि कोणत्याही बौद्धिक मालमत्ता अधिकाराच्या बिगर-हस्तक्षेपासाठीच्या अप्रत्यक्ष अटी आणि हमींचा समावेश असेल. तुम्ही जर विभाग 10 मध्ये वर्णन केल्यानुसार जर्मन सेवांचा उपयोग करीत असाल तर याआधीचे वाक्य तुम्हाला लागू होत नाही.
 8. सामान्य माहिती
  संपूर्ण करार. या ATOS आणि UTOS आणि यात समाविष्ट सर्व दस्तऐवज तुम्ही आणि Yahoo यांच्यातील संपूर्ण करार ठरतो कारण तो या सेवांच्या तुमच्या वापराशी निगडीत आहे आणि तुम्ही आणि Yahoo यांच्यामधील या सेवासंबंधीच्या या ATOS आणि UTOS यांच्या पूर्वीच्या कोणत्याही आवृत्तीच्या, असल्यास, जागी येईल. तुम्ही काही अन्य Yahoo सेवा (सशुल्क सेवांसहित), संलग्न सेवा, तृतीय पक्षाची माहिती किंवा तृतीय पक्षाचे सॉफ्टवेअर वापरता किंवा खरेदी करता तेव्हा लागू होऊ शकतील अशा अतिरिक्त अटी आणि शर्तींच्या देखील तुम्ही अधीन राहाल. “Yahoo जागतिक कम्युनिकेशन्स अतिरिक्त सेवा अटी” पूर्वी मान्यताप्राप्त आवृत्तीच्या जागी येतील असे स्पष्टपणे नमूद केले असेल अशा एखाद्या Yahoo कंपनीशी अन्य अटी तुम्ही मान्य केलेल्या असल्याखेरीज, या सेवेचा तुमच्याकडून होणारा वापर या ATOS च्या द्वारे नियंत्रित करणे चालू राहील. तुम्ही या सेवा वापरत असाल, तर या ATOS आणि UTOS यांच्या दरम्यान संघर्ष झाल्यास, ATOS च्या तरतुदी नियंत्रण राखतील, कारण त्या या सेवांशी संबंधित आहेत.
 9. उल्लंघन
  या ATOS च्या कोणत्याही उल्लंघनाची माहिती लागू असलेली Yahoo कंपनीखालील विभाग 10 मध्ये नमूद ग्राहक सेवा लिंकवर द्या.
 10. करार करणारा पक्ष, कायद्याची निवड, विवाद मिटवण्यासाठी स्थान आणि अन्य प्रादेशिक तरतुदी
  हा ATOS तुम्ही आणि लागू असलेली Yahoo कंपनी यांच्यामधील आहेत. खालील उप-विभागात, तुम्ही वापरत असलेल्या Yahoo सेवा शोधा आणि त्या उप-विभागात तुम्हाला या सेवा, कायद्याची निवड, लागू असलेली Yahoo कंपनी यांसोबतचे विवाद मिटवण्यासाठीचे ठिकाण आणि अन्य महत्वाच्या तरतुदी यासाठी तुम्ही ज्या कंपनीसोबत करार करीत आहात ती Yahoo कंपनी सापडेल. कृपया या गोष्टीची नोंद घ्या की Yahoo मेसेंजरचा समावेश असलेल्या Yahoo मेसेजिंग सेवा तुमच्या मेल खात्याशी जोडल्या जाऊ शकतात. तुमच्याकडे जर Yahoo मेल खाते नसेल तर तुम्ही आधी नोंदणी केलेल्या प्रदेश/देशासाठीच्या UTOSच्या वर्तमान अवृत्तीशी अधिक आहात. तुम्ही कोणत्या Yahoo सेवा वापरत आहात ते तुम्हाला आठवत नसेल तर, मदतीसाठी कृपया ग्राहक सेवा सोबत संपर्क साधा.

प्रदेश:

अमेरिका.

 1. युनायटेड स्टेट्स: जर तुम्ही यु एस सेवा वापरत असाल तर तुम्ही Yahooशी करारबध्द आहात. इन्क., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 सोबत करार करत आहात आणि स्टेट ऑफ कॅलिफोर्नियाचा सर्वंकष कायदा या ATOS च्या अन्वयार्थाचं संचालन करतो आणि कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, त्याच्याशी निगडीत सर्व दाव्यांना लागू होतो. तुम्ही आणि Oath Holdings Inc. या ATOS शी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या सर्व विवादांसाठी सान्ता क्लारा कंट्री, कॅलीफोर्निया किंवा कॅलीफोर्नियाच्या उत्तरी जिल्ह्यामध्ये स्थित फेडरल न्यायालयांमध्ये स्थित सरकारी न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. लागू असल्यास, 1 डिसेंबर, 1995 ला किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या विनंत्यांनुसार अमेरिकी सरकारला पुरवलेले सर्व सॉफ्टवेअर, याठिकाणी वर्णन केलेल्या व्यवसायिक हक्क आणि निर्बंधांसोबत पुरवलेले आहे. जर या सेवा आणि संबंधित दस्तऐवज अमेरिकी सरकारला पुरवले किंवा त्यांच्याद्वारे किंवा वतीने खरेदी केलेले असले, लागू असल्यास, तर या सेवा "व्यावसायिक सॉफ्टवेअर" समजल्या जातील कारण हा शब्द संघीय अधिग्रहण नियमन यंत्रणेमध्ये वापरलेला आहे. अमेरिकेचे अधिकार "निर्बंधित संगणक सॉफ्टवेअर" साठी FAR 52.227-19 मध्ये नमूद केलेल्या किमान हक्कांपेक्षा अधिक राहणार नाहीत. या ATOS च्या बाकी सर्व अटी आणि शर्ती लागू. Immigration and Nationality Act च्या कलम 219 नुसार परदेशी अतिरेकी संघटना म्हणून अमेरिकी सरकारद्वारे निर्धारित कोणत्याही संघटनांना साहित्य आधार किंवा स्रोत न पुरवण्यास (किंवा साहित्य आधार किंवा स्रोतांचे स्वरूप, ठिकाण, स्रोत, किंवा मालकी न लपवण्यास किंवा तिचे रुप न बदलण्यास) तुम्ही मान्यता देत आहात. या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता. पुरविलेल्या लिंकचा वापर करुन तुम्ही ग्राहक सेवेसोबत देखील संपर्क साधू शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. Yahoo En Español ATOSसाठी: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. Yahoo En Español UTOSसाठी: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacy Policy: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. Yahoo En Español गोपनीयता धोरणासाठी: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: Customer CareYahoo en Español ग्राहक सेवेसाठी: espanol-abuse@yahoo-inc.com.
 2. कॅनडा (ca)जर तुम्ही कॅनडियन सेवा वापरत असाल तर तुम्ही Yahooशी करारबध्द आहात. कॅनडा (ca): जर तुम्ही कॅनडियन सेवेचा वापर करीत असाल तर तुम्हाला सेवा पुरविण्यासाठी तुम्ही Yahoo Canada, 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7 सोबत सेवा पुरवण्यासाठी करार करीत आहात आणि कॅनडाचे कायदे या ATOS च्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात तसेच ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्टमध्ये यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo कॅनडा या ATOS शी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता, तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी ओन्टारियो, कॅनडा अंतर्गत स्थित न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता.

  मित्रांचा वैयक्तिक डेटा आणि संपर्क. सेवांचा वापर करून आपण सहमती दर्शविता की आपण आपल्या मित्रांची आणि संपर्कांची व्यक्तिगत माहिती (जसे की: त्यांचा ईमेल पत्ता किंवा दूरध्वनी क्रमांक) Yahoo ला किंवा लागू असल्यास तिसऱ्या पक्षाला प्रदान करण्यासाठी संमती प्राप्त केली आहे,आणि Yahooकिंवा तिसरा पक्षआपल्या मित्रांना किंवा संपर्कांना सेवांची उपलब्धतता प्राप्त करून देण्यासाठी संदेश पाठवण्याकरता आपल्यानावाचा वापर करू शकते. सेवांचा वापर कोणत्याही प्रकारच्या स्पॅमसाठी केला जाऊ नये.

  या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता. पुरविलेल्या लिंकचा वापर करुन तुम्ही ग्राहक सेवेसोबत देखील संपर्क साधू शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. ब्राझील (br):तुम्ही जर ब्राझिलीयन सेवांचा वापर करत असाल तर तुम्ही Yahooशी करारबध्द आहात. do Brasil Internet Ltda. ब्राझील (br):तुम्ही जर ब्राझिलीयन सेवांचा वापर करत असाल तर तुम्हाला सेवा पुरविण्यासाठी तुम्ही Yahoo Brasil Internet Ltda.,Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazil, सोबत करार करीत आहात आणि फेडरेटीव्ह रिपब्लीक ऑफ ब्राझीलचे कायदे या ATOS च्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात तसेच ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्टमध्ये यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo ब्राझील या ATOS शी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता, तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी फेडरेटिव्ह रिपब्लिक ऑफ ब्राझील अंतर्गत स्थित न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. Yahoo ब्राझील वापरकर्त्यांसाठी, वापरकर्त्यांच्या अधिकारांची मर्यादा, उत्तरदायित्वाची मर्यादा आणि या ATOS ची वैधता ब्राझिलीयन कायद्या द्वारे अनुमत विस्तारासाठी लागू होईल. संभाव्य संघर्ष किंवा विरोध, UTOS आणि ब्राझिलीयन कायद्यानुसार सोडविण्याचा अधिकार Yahoo ब्राझील पूर्णतः आपल्याकडे आरक्षित ठेवीत आहे. या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता. पुरविलेल्या लिंकचा वापर करुन तुम्ही ग्राहक सेवेसोबत देखील संपर्क साधू शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरणhttps://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. अर्जेंटिना (ar)जर तुम्ही अर्जेंटाइन सेवा वापरत असाल तर तुम्ही Yahooशी करारबध्द आहात! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, Argentina सोबत करार करीत आहात आणि अर्जेंटाइन रिपब्लीकचे कायदे या ATOS च्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात तसेच ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्टमध्ये यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo डी अर्जेंटिना या ATOS शी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता, तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी अर्जेंटाइन रिपब्लिक अंतर्गत स्थित न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता. पुरविलेल्या लिंकचा वापर करुन तुम्ही ग्राहक सेवेसोबत देखील संपर्क साधू शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. मेक्सिको (mx)तुम्ही जर मेक्सिकन सेवांचा वापर करत असाल तर तुम्ही तुम्ही Yahooशी करारबध्द आहात! मेक्सिको (mx): तुम्ही जर मेक्सिकन सेवांचा वापर करत असाल तर तुम्हाला या सेवा पुरविण्यासाठी तुम्ही Yahoo de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000 सोबत सेवा पुरवण्यासाठी करार करीत आहात आणि यूनायटेड मेक्सिकन स्टेट्सचे कायदे या ATOS च्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात तसेच ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्टमध्ये यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo डी मेक्सिको या ATOS शी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता, तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा निगडीत सर्व विवादांसाठी यूनायटेड मेक्सिकन स्टेट्स अंतर्गत स्थित न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता. पुरविलेल्या लिंकचा वापर करुन तुम्ही ग्राहक सेवेसोबत देखील संपर्क साधू शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: mx-abuse@yahoo-inc.com.
 6. चिली (cl), कोलंबिया (co), पेरू (pe), आणि व्हेनझ्युएला (ve): आपण व्हेनझ्युएला, पेरू, कोलंबिया किंवा चिली मधील सेवांचा वापर करत असल्यास आपण Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A सोबत करार करत आहात, या ATOS चा हेतू केवळ आपल्याला सेवा पुरविणे आणि कायद्याच्या तत्वांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा विरोधाभास असला तरीही फ्लोरिडा राज्याच्या नियमांचे पालन करणे इतकाच नसून त्याच्या उल्लंघनाविषयी केलेल्या दाव्यांना देखील तो लागू असून ग्राहक संरक्षण कायदा, अयोग्य स्पर्धात्मक कायदे, होणारी यासह इतर दाव्यांना देखील लागू आहे. आपण आणि Yahoo Hispanic Americas, LLC स्पष्टपणे या ATOS च्या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या वादांसाठी किंवा आपण आणि Yahoo च्या संबंधांमध्ये दाव्याचा प्रकार कोणताही असतांना काही वाद उद्भवल्यास मियामी-देड देशाच्या कोर्टाचे स्थान आणि न्यायालयीन क्षेत्र यांना मान्यता देत आहात. आपण या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता धोरणाच्या सध्याचा नवीन आवृत्तीचे खालील लिंकवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करू शकता. प्रदान करण्यात आलेल्या लिंकचा वापर करून आपण ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क साधू शकता. या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता. पुरविलेल्या लिंकचा वापर करुन तुम्ही ग्राहक सेवेसोबत देखील संपर्क साधू शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: espanol-abuse@yahoo-inc.com.

प्रदेश:

 

युरोप.

 1. युनायटेड किंगडम (uk), स्पेन (es), इटली (it), फ्रान्स (fr): जर आपण युनायटेड किंगडम (uk), स्पॅनिश (es), इटालियन (it) किंवा फ्रेंच (fr) सेवांचा वापर करत असाल तर आपण Oath (EMEA) Limited (यापूर्वीम्हणून ओळखले जात होते Yahooशी करारबध्द आहात! सेवांसह या ATOS ची व्याख्या करण्यापुरते नियंत्रित न राहणारे आयर्लंडचे कायदे आणि त्यातून उद्भवणारे कराराशी संबंधित नसलेले कोणतेही दायित्व प्रदान करण्यासाठी EMEA Limited), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland सोबत करार करीत आहात. तुम्ही आणि YEL या ATOS संबंधित सर्व विवादांसाठी, या ATOS च्या संदर्भाने करारा व्यतिरिक्त उद्भवलेली कोणतेही दायित्व किंवा दावा किंवा तुम्ही आणि YEL दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या विवादांसाठी दाव्याचा प्रकार लक्षात न घेता आयरिश न्यायालयांची कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता.
 2. युनायटेड किंगडम (uk):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
  4. ग्राहक सेवा: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. स्पेन (es):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html/
  4. ग्राहक सेवा: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
 4. इटली (it):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
  4. ग्राहक सेवा: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
 5. फ्रान्स (fr):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
  4. ग्राहक सेवा: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 6. जर्मन (de)जर आपण जर्मन (de) सेवांचा वापर करत असाल तर आपण Oath (EMEA) Limited (यापूर्वीम्हणून ओळखले जात होतेYahooशी करारबध्द आहात! सेवांसह या ATOS ची व्याख्या करण्यापुरते नियंत्रित न राहणारे आयर्लंडचे कायदे आणि त्यातून उद्भवणारे कराराशी संबंधित नसलेले कोणतेही दायित्व प्रदान करण्यासाठी EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland सोबत सेवा पुरवण्यासाठी करार करीत आहात जो आयर्लंडच्या कायद्यांद्वारे नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या या सेवांच्या ATOS आणि त्यातून कराराबद्ध असलेले कोणतेही दायित्व प्रदान करतो. जर आपण जर्मनी मध्ये निवास करत असाल तर या कायद्याची निवड जर्मन उपभोक्ता संरक्षण कायद्यांच्या नियमांना प्रतिबंधित करणार नाही. या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. ग्राहक सेवा: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 7. आयर्लंड (म्हणजे), डेन्मार्क (de), फिनलंड (Fi), नॉर्वे (no), रोमानिया (RO), नेदरलँड्स (nl), स्वीडन (SE), तुर्की (TR), रशिया (ru), पोलंड (pl), बेल्जियम (be), झेक प्रजासत्ताक (CZ), हंगेरी (Hu), पोर्तुगाल (XP), ऑस्ट्रिया (as), बल्गेरिया (bg), क्रोएशिया (hr), एस्टोनिया (ee), लाटविया (LV), लिथुआनिया (lt ), सर्बिया (rs), स्लोवाकिया (sk), स्लोव्हेनिया (si), युक्रेन (UA) किंवा ग्रीस (gr): आपण खालील सेवा कोणत्याही वापरत असाल, तर: आयर्लंड (म्हणजे), डेन्मार्क (के), फिनलंड (Fi), नॉर्वे (नाही), रोमानिया (RO), नेदरलँड्स (नॅथन), स्वीडन (SE), तुर्की (TR), रशिया (वाय), पोलंड (पीएल), बेल्जियम (असेल), झेक प्रजासत्ताक (CZ ), हंगेरी (Hu), पोर्तुगाल (XP), येथे ऑस्ट्रिया (), बल्गेरिया (बीजी), क्रोएशिया (एचआर), एस्टोनिया (EE), लाटविया (LV), लिथुआनिया (एलटी), सर्बिया (रु), स्लोवाकिया (SK ), स्लोव्हेनिया (एसआय), युक्रेन United Airlines (UA) किंवा ग्रीस (gr), तुम्ही Oath (EMEA) Limited (यापूर्वीम्हणून ओळखले जात होतेYahooशी करारबध्द आहात! सेवांसह या ATOS ची व्याख्या करण्यापुरते नियंत्रित न राहणारे आयर्लंडचे कायदे आणि त्यातून उद्भवणारे कराराशी संबंधित नसलेले कोणतेही दायित्व प्रदान करण्यासाठी EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland सोबत करार करीत आहात. तुम्ही आणि YEL या ATOS संबंधित सर्व विवादांसाठी, या ATOS च्या संदर्भाने करारा व्यतिरिक्त उद्भवलेली कोणतेही दायित्व किंवा दावा किंवा तुम्ही आणि YEL दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या विवादांसाठी दाव्याचा प्रकार लक्षात न घेता आयरिश न्यायालयांची कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता.

  या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता. पुरविलेल्या लिंकचा वापर करुन तुम्ही ग्राहक सेवेसोबत देखील संपर्क साधू शकता.
 8. आयर्लंड (ie):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 9. डेन्मार्क (dk):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 10. फिनलंड (fi):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 11. नॉर्वे (no):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 12. रोमानिया (ro):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 13. दि नेदरलँड्स (nl):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 14. स्वीडन (se):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 15. टर्की (tr):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरणhttps://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 16. रशिया (ru):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 17. ग्रीस (gr):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 18. पोलंड (pl):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 19. बेल्जियम (be):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 20. चेक रिपब्लिक (cz):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 21. हंगेरी (hu):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 22. पोर्तुगल (xp):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 23. ऑस्ट्रीया (at):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 24. बल्गेरिया (bg):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 25. क्रोएशिया (hr):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 26. इस्टोनिया (ee):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 27. लातविया (lv):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 28. लिथुआनिया (lt):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 29. सर्बिया (rs):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 30. स्लोवाकिया (sk):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 31. स्लोवेनिया (si):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 32. युक्रेन (ua):
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

प्रदेश:

आशिया प्रशांत.

 1. हाँगकाँग (hk):जर आपण हाँगकाँगच्या सेवांचा वापर करत असल्यास तुम्ही Yahooशी करारबध्द आहात. तुम्हाला या सेवा पुरविण्यासाठी तुम्ही Hong Kong Limited, of 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong सोबत करार करीत आहात आणि हाँगकाँगचे कायदे या ATOS च्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात तसेच ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्टमध्ये यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo हाँगकाँग या सेवांच्या ATOS संबंधित किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा संबंधित सर्व विवादांसाठी हाँगकाँग देशाच्या न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता. पुरविलेल्या लिंकचा वापर करुन तुम्ही ग्राहक सेवेसोबत देखील संपर्क साधू शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: http://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. सिंगापुर (sg), इंडोनेशिया (id), मलेशिया (my), फिलीपिन्स (PH), थायलंड (th) किंवा व्हिएतनाम (vn) : जर तुम्ही सिंगपुर (sg), इंडोनेशिया (id), मलेशिया (my)ची सेवा वापरत असाल (म्हणजे माझे), फिलीपिन्स (PH), किंवा व्हिएतनाम (एन) सेवा, तुम्ही Yahooशी करार करीत आहात! Asia Pacific Pte. Ltd. (of 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914) सोबत सेवा पुरवण्यासाठी करार करीत आहात आणि सिंगापुरचे कायदे या ATOS च्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात तसेच ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्टमध्ये यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo! Asia Pacific Pte. या सेवांच्या ATOS संबंधित किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा संबंधित सर्व विवादांसाठी सिंगापूर न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता. पुरविलेल्या लिंकचा वापर करुन तुम्ही ग्राहक सेवेसोबत देखील संपर्क साधू शकता.
  1. ATOS:
   1. सिंगापूर: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. इंडोनेशिया: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. मलेशिया: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. फिलीपिन्स: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. थायलॅंड: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. व्हिएतनाम: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS:
   1. सिंगापूर: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. इंडोनेशिया: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. मलेशिया : https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. फिलिपिन्स: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. थायलॅंड : https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. व्हिएतनाम : https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता नीति:
   1. सिंगापूर: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. इंडोनेशिया: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. मलेशिया: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. फिलिपीन्स: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. थायलॅंड: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. व्हिएतनाम: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा:
   1. सिंगापूर: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. इंडोनेशिया: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. मलेशिया: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. फिलिपीन्स: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. थायलॅंड: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. व्हिएतनाम: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. ऑस्ट्रेलिया (au):जर आपण ऑस्ट्रेलियन सेवांचा वापर करत असल्यास तुम्हाला या सेवा पुरविण्यासाठी तुम्ही Yahoo 7 Pty Limited, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000 ऑस्ट्रेलिया सोबत सेवा पुरवण्यासाठी करार करीत आहात आणि न्यू साऊथ वेल्सचे कायदे या ATOS च्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात तसेच ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्टमध्ये यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo 7 या सेवांच्या ATOS संबंधित किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा संबंधित सर्व विवादांसाठी न्यू साऊथ वेल्स न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता. पुरविलेल्या लिंकचा वापर करुन तुम्ही ग्राहक सेवेसोबत देखील संपर्क साधू शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. न्यूझीलॅंड (nz)जर तुम्ही न्युझीलॅंड सेवांचा वापर करीत असल्यास तुम्ही Yahooशी करारबध्द आहात. तुम्ही New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 New Zealand, सोबत सेवा पुरवण्यासाठी करार करीत आहात आणि न्यूझीलॅंडचे कायदे या ATOS च्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात तसेच ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्टमध्ये यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo न्यूझीलंड या सेवांच्या ATOS संबंधित किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा संबंधित सर्व विवादांसाठी न्यूझीलॅंड न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता. पुरविलेल्या लिंकचा वापर करुन तुम्ही ग्राहक सेवेसोबत देखील संपर्क साधू शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. तायवान (tw)जर तुम्ही तायवान सेवा वापरत असाल तर तुम्ही Yahooशी करारबध्द आहात. तुम्हाला या सेवा पुरविण्यासाठी तुम्ही Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, at 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan सोबत करार करीत आहात आणि तायवानचे कायदे या ATOS च्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात तसेच ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्टमध्ये यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo तायवान सेवांच्या ATOS संबंधित किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा संबंधित सर्व विवादांसाठी तायवानच्या तैपेई येथील आर.ओ.सी.न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता. पुरविलेल्या लिंकचा वापर करुन तुम्ही ग्राहक सेवेसोबत देखील संपर्क साधू शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. भारत (in):जर आपण भारतीय सेवांचा वापर करत असल्यास तुम्हाला या सेवा पुरविण्यासाठी तुम्ही Yahoo India Private Limited, (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, शी करारबध्द आहात. 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India, सोबत सेवा पुरवण्यासाठी करार करीत आहात आणि भारताचे कायदे या ATOS च्या, यातील भंगांसहित, कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, अन्वयार्थाचं संचालन करतात तसेच ग्राहक संरक्षण कायदे, अयोग्य स्पर्धा कायदे, आणि टोर्टमध्ये यांच्याशी निगडीत दाव्यांसहित अन्य सर्व दाव्यांना देखील लागू होतात. तुम्ही आणि Yahoo भारत या सेवांच्या ATOS संबंधित किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या किंवा संबंधित सर्व विवादांसाठी मुंबईच्या न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता. पुरविलेल्या लिंकचा वापर करुन तुम्ही ग्राहक सेवेसोबत देखील संपर्क साधू शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. ग्राहक सेवा: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. पीसी-टू-फोन आणि इतर इंटरनेट कॉलींगसहित ठराविक वैशिष्ट्ये भारतातील वापरकर्त्यांना उपलब्ध न राहण्याची शक्यता आहे.

प्रदेश:

मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका.

 1. Yahoo Maktoob Services (xe किंवा xa) आणि इस्त्रायल (il). जर तुम्ही मकतुब (xe किंवा xa) किंवा इस्त्राइली(il)सेवांचा उपयोग करीत असल्यास तुम्ही Yahooशी करारबध्द आहात. इन्क., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 सोबत करार करत आहात आणि स्टेट ऑफ कॅलिफोर्नियाचा सर्वंकष कायदा या ATOS च्या अन्वयार्थाचं संचालन करतो आणि कायद्याच्या तत्वांशी संघर्ष होण्याशी संबंध न राहता, त्याच्याशी निगडीत सर्व दाव्यांना लागू होतो. तुम्ही आणि Oath Holdings Inc. या ATOS शी निगडीत किंवा दाव्याच्या प्रकाराशी संबंध न राहता तुम्ही आणि Yahoo यांच्या दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या सर्व विवादांसाठी सान्ता क्लारा कंट्री, कॅलीफोर्निया किंवा कॅलीफोर्नियाच्या उत्तरी जिल्ह्यामध्ये स्थित फेडरल न्यायालयांमध्ये स्थित सरकारी न्यायालयांची सर्वस्वी कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. लागू असल्यास, 1 डिसेंबर, 1995 ला किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या विनंत्यांनुसार अमेरिकी सरकारला पुरवलेले सर्व सॉफ्टवेअर, याठिकाणी वर्णन केलेल्या व्यवसायिक हक्क आणि निर्बंधांसोबत पुरवलेले आहे. जर या सेवा आणि संबंधित दस्तऐवज अमेरिकी सरकारला पुरवले किंवा त्यांच्याद्वारे किंवा वतीने खरेदी केलेले असले, लागू असल्यास, तर या सेवा "व्यावसायिक सॉफ्टवेअर" समजल्या जातील कारण हा शब्द संघीय अधिग्रहण नियमन यंत्रणेमध्ये वापरलेला आहे. अमेरिकेचे अधिकार "निर्बंधित संगणक सॉफ्टवेअर" साठी FAR 52.227-19 मध्ये नमूद केलेल्या किमान हक्कांपेक्षा अधिक राहणार नाहीत. या ATOS च्या बाकी सर्व अटी आणि शर्ती लागू. Immigration and Nationality Act च्या कलम 219 नुसार परदेशी अतिरेकी संघटना म्हणून अमेरिकी सरकारद्वारे निर्धारित कोणत्याही संघटनांना साहित्य आधार किंवा स्रोत न पुरवण्यास (किंवा साहित्य आधार किंवा स्रोतांचे स्वरूप, ठिकाण, स्रोत, किंवा मालकी न लपवण्यास किंवा तिचे रुप न बदलण्यास) तुम्ही मान्यता देत आहात.
  जर आपण Yahoo Maktoob सेवांसाठी इंग्लिश मध्ये नोंदणी केलेली असेल तर आपण या ATOS आणि TOS आणि गोपनीयता नीति यांची ताज्या आवृत्तीचे कोणत्याही वेळी खालील लिंक वर पुनरावलोकन करू शकता. तुम्ही खाली दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. ग्राहक सेवा: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  पीसी-टू-फोन आणि अन्य इंटरनेट कॉलींगसहित ठराविक वैशिष्ट्ये आपल्यासाठी उपलब्ध न राहण्याची शक्यता आहे.

  जर आपण Yahoo Maktoob सेवांसाठी अरेबिक मध्ये नोंदणी केलेली असेल तर आपण या ATOS आणि TOS आणि गोपनीयता नीति यांच्या ताज्या आवृत्तीचे खालील लिंक वर देण्यात आलेल्या Yahoo Maktoob Arabic Terms of Service Center ला भेट देऊन कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करू शकता. तुम्ही खाली दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. ग्राहक सेवा: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  पीसी-टू-फोन आणि अन्य इंटरनेट कॉलींगसहित ठराविक वैशिष्ट्ये आपल्यासाठी उपलब्ध न राहण्याची शक्यता आहे.

  जर आपण इस्त्रायलच्या सेवांचा वापर करीत असल्यास आपण या ATOS आणि TOS आणि गोपनीयता नीति यांच्या ताज्या आवृत्तीचे कोणत्याही वेळी खालील लिंकचा वापर करून पुनरावलोकन करू शकता. तुम्ही खाली दिलेली लिंक वापरुन ग्राहक सेवेशी देखील संपर्क करु शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. गोपनीयता धोरण: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. दक्षिण आफ्रिका (za): आपण जर दक्षिण आफ्रिकेच्या सेवांचा वापर करीत असल्यास आपण Oath (EMEA) Limited (यापूर्वीम्हणून ओळखले जात होतेYahooशी करारबध्द आहात! सेवांसह या ATOS ची व्याख्या करण्यापुरते नियंत्रित न राहणारे आयर्लंडचे कायदे आणि त्यातून उद्भवणारे कराराशी संबंधित नसलेले कोणतेही दायित्व प्रदान करण्यासाठी EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland सोबत करार करीत आहात. तुम्ही आणि YEL या ATOS संबंधित सर्व विवादांसाठी, या ATOS च्या संदर्भाने करारा व्यतिरिक्त उद्भवलेली कोणतेही दायित्व किंवा दावा किंवा तुम्ही आणि YEL दरम्यानच्या नात्यातून उद्भवलेल्या विवादांसाठी दाव्याचा प्रकार लक्षात न घेता आयरिश न्यायालयांची कार्यकक्षा आणि ठिकाण यांना निर्विवादपणे संमती देता. या ATOS, UTOS आणि गोपनीयता नीतिच्या सर्वात ताज्या आवृत्तीचे तुम्ही खालील लिंक्सवर कोणत्याही वेळी पुनरावलोकन करु शकता.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privacy Policy: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
 • oath