Yahoo saziņas pakalpojumu noteikumi

 1. NOTEIKUMU APSTIPRINĀŠANA
  1. Laipni lūdzam Yahoo. Yahoo sniedz pasta un ziņojumapmaiņas produktu, piemēram, Yahoo Mail un Yahoo Messenger pakalpojumus (“Pakalpojumi”), uz kuriem bez izņēmuma attiecas šie Papildu apkalpošanas noteikumi (“PAN”) un piemērojamie Yahoo Vispārīgie apkalpošanas noteikumi (“VAN”) 10.sadaļā, kas ar atsauci iekļauta šajos PAN. Šajos PPN jēdziens “Yahoo” vai “Attiecīgais Yahoo uzņēmums” nozīmē Yahoo uzņēmumu, kas sniedz jums Pakalpojumus, kā norādīts 10. sadaļā. Ja lietojat šos Pakalpojumus, tas nozīmē, ka esat piekritis šiem PPN un tiek piemēroti šie PPN un Attiecīgā Yahoo uzņēmuma 10. sadaļā norādītie tiesību akti. Yahoo ir tiesības šos PPN bez atsevišķa paziņojuma laiku pa laikam atjaunināt. Iepriekšējais teikums uz jums neattiecas, ja izmantojat Vācijai paredzētus Pakalpojumus, kā izklāstīts 10. sadaļā. Jūs varat pārskatīt visjaunāko šo PAN un VAN redakciju, noklikšķinot uz attiecīgajām saitēm 10.sadaļā.
  2. Yahoo automatizētajās sistēmās tiek analizēts viss saziņas saturs (piemēram, saturs pakalpojumā Mail un Messenger, tostarp tūlītējie ziņojumi un īsziņas), lai bez ierobežojuma nodrošinātu personiski atbilstošas produktu funkcijas un saturu, atrastu un rādītu atbilstošas reklāmas ar mērķauditorijas atlasi un nodrošinātu surogātpasta un ļaunprātīgas programmatūras noteikšanu, kā arī aizsardzību pret ļaunprātīgu izmantošanu. Šai analīzei ir pakļauts viss saziņas saturs nosūtīšanas, saņemšanas un glabāšanas laikā, tostarp saziņas saturs pakalpojumos, kuri ir sinhronizēti ar jūsu Yahoo kontu. Noteiktos lietošanas gadījumos Yahoo analizē komerciālas saziņas tekstus, izmantojot automatizētus algoritmus, lai izveidotu vispārīgas šādu dokumentu veidnes (piemēram, lai noteiktu aviosabiedrības kvīts elementus, izmantojot bieži sastopamu tekstu). Šajās veidnēs netiek iekļauti saņēmēja personas dati. Yahoo veidņu redaktoriem ir tiesības pārskatīt veidnes, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus un jūsu lietošanas iespēju personalizēšanu. Jums nebūs iespējas atteikties no šīm funkcijām, ja vien nav tieši norādīts, ka šāda iespēja būs.
  3. Piekļūstot Pakalpojumiem, lietojot un turpinot tos lietot, jūs paziņojat un garantējat, ka jums ir tiesības šādi rīkoties atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem. Jūs esat vienpersoniski atbildīgs par Pakalpojumu izmantošanu atbilstoši jebkuriem un visiem piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja atrodaties jurisdikcijā, kur Pakalpojumu lejupielādēšana un lietošana ir aizliegta vai ierobežota, vai neesat vēl sasniedzis attiecīgo likumā noteikto vecumu, lai varētu izmantot Pakalpojumus, noklikšķiniet uz “Atcelt” un nelejupielādējiet un nelietojiet Pakalpojumus. Ja vien nav skaidri noteikts citādi, uz visām jaunajām funkcijām, kas papildina vai uzlabo pašreizējos Pakalpojumus, attiecas šie PPN, kuriem jūs piekrītat, turpinot lietot Pakalpojumus. Iepriekšējais teikums uz jums neattiecas, ja izmantojat Vācijai paredzētus Pakalpojumus, kā izklāstīts 10. sadaļā.
 2. PAKALPOJUMU APRAKSTS UN LIETOŠANA
  1. Programmatūras lietošana. Ja nepieciešams, varat instalēt vai lejupielādēt un lietot Pakalpojumu programmatūru (tostarp jebkādu trešās puses programmatūru un jebkādus apstiprinātus atjauninājumus, ko nodrošina Yahoo; tālāk tekstā — “Programmatūra”) objektu kodu veidā personālajā datorā vai ierīcē, kura pieder jums vai kuru lietojat personiskām, nevis komerciālām vajadzībām. Pakalpojumiem drīkst piekļūt, izmantojot Programmatūru tikai tādā veidā, kā noteikts šajos PPN. Pakalpojumi un to komponenti ietver programmatūru, ko licencējuši Yahoo licences devēji (“Licences devēju programmatūra”). Licences devēju programmatūra ļauj Yahoo Programmatūrai veikt noteiktas funkcijas, tostarp, bet neaprobežojoties ar piekļuvi īpašumā esošiem datiem trešo pušu datu serveros. Programmatūras licence ir spēkā, līdz tās darbību izbeidz kāda no pusēm. Jūs varat izbeigt Programmatūras licences darbību, pārtraucot lietot Programmatūru un iznīcinot visas tās kopijas. Turklāt šī Programmatūras licences darbība tiek izbeigta, ja jūs pārkāpjat šos PPN noteikumus, Yahoo publicē rakstisku paziņojumu par izbeigšanu Yahoo tīmekļa vietnē vai jums nosūta rakstisku paziņojumu par izbeigšanu. Ja licences darbība tiek izbeigta, jūs piekrītat pārtraukt visu Pakalpojumu, to komponentu un jebkādu trešo pušu datu izmantošanu. Visas tiesības attiecībā uz jebkādiem trešo pušu datiem, trešo pušu programmatūru un trešo pušu datu serveriem, tostarp īpašumtiesības, patur attiecīgās trešās puses. Jūs piekrītat, ka šīs trešās puses drīkst īstenot savas tiesības saskaņā ar šiem PPN attiecībā uz jums tieši, darbojoties savā vārdā, un ka tikai jūs esat atbildīgs par šādām prasībām vai to aizstāvību, kā arī jebkādām ar tām saistītām izmaksām. Ja Pakalpojumiem nepieciešama lejupielādējama programmatūra vai tā ir tajos iekļauta, Yahoo var automātiski lejupielādēt un instalēt jaunāko programmatūras versiju jūsu ierīcē, tiklīdz ir pieejama jauna versija vai līdzeklis. Dažos Pakalpojumos ir iespējams pielāgot automātiskās atjaunināšanas iestatījumus. Būtisku izmaiņu gadījumā Yahoo var par to informēt pēc instalēšanas.
  2. Informācijas saglabāšana un piekļuve informācijai. Yahoo ziņojumapmaiņas produkti (piemēram, Yahoo Messenger jūsu Yahoo Mail pastā un tīmekļa versijās) sniedz iespēju redzēt, kad jūsu draugi ir tiešsaistē, kā arī sūtīt un saņemt tūlītējos ziņojumus un citu informāciju. Yahoo ziņojumapmaiņas pakalpojumi var arī jums un cilvēkiem, ar ko sazināties, ļaut saglabāt jūsu sarunas un citu informāciju savos Yahoo Mail kontos uz Yahoo serveriem. Ja šis līdzeklis ir pieejams, varat piekļūt savai ziņojumu vēsturei un izmantot meklēšanas funkciju no jebkura datora vai ierīces ar piekļuvi internetam. Neatkarīgi no tā, vai izmantojat vai neizmantojat šo funkciju, citi lietotāji to var izmantot, lai saglabātu sarunas un citu ar jums saistīto informāciju savos kontos, kas atrodas Yahoo serveros. Jūsu piekrišana šiem PPN ir piekrišana ļaut Yahoo šo saziņu un citu informāciju saglabāt tā serveros dublējuma, drošības un citos šajos PPN norādītajos nolūkos. Jūs esat vienpersoniski atbildīgs par saturu, kuru izmantojat vai saglabājat saistībā ar Pakalpojumiem, un, ja vēlaties, esat arī vienpersoniski atbildīgs par savu datu dublēšanu. Izņemot šajā dokumentā noteikto, jūs atzīstat un piekrītat, ka Attiecīgais Yahoo uzņēmums negarantē, ka ar jūsu kontu saistītie dati jums būs pieejami vai jums tiks nodrošināti jebkādi dzēsti, izņemti vai par nepieejamiem padarīti dati. Iepriekšējais teikums uz jums neattiecas, ja izmantojat Vācijai paredzētus Pakalpojumus, kā izklāstīts 10. sadaļā.
  3. Šie PPN nepiešķir jums nekādas tiesības, īpašumtiesības vai dalību kādā Yahoo piederošā vai licencētā intelektuālajā īpašumā, tostarp, bet neaprobežojoties ar Pakalpojumiem un Yahoo preču zīmēm.
  4. Reklāmas. Jūs saprotat un piekrītat, ka Pakalpojumi var ietvert reklāmas un šīs reklāmas ir nepieciešamas Yahoo, lai sniegtu Pakalpojumus.
  5. Yahoo paziņojumi. Jūs arī saprotat un piekrītat, ka Pakalpojumi var ietvert noteiktus Yahoo paziņojumus, piemēram, paziņojumus par pakalpojumiem un administratīva rakstura ziņojumus, un ka jūs nevarēsit atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas.
  6. Piekļuve Pakalpojumiem un to izmantošana. Lai lietotu Pakalpojumus un citus tajos ietvertos pakalpojumus un produktus (gan maksas, gan bezmaksas pakalpojumus), jums jānodrošina tieša vai netieša piekļuve globālajam tīmeklim, izmantojot ierīces, kas piekļūst tīmeklī esošam saturam. Jūs esat atbildīgs par jebkuras ar šo piekļuvi saistītās pakalpojuma maksas un visu šīs piekļuves nodrošināšanai izmantoto ierīču izmaksu segšanu (tostarp arī par iespējamo maksu trešajām personām).
  7. Sadarbspēja ar citiem tīkliem. Ja ir saņemta Yahoo atļauja, Yahoo ziņojumapmaiņa var ļaut sazināties ar lietotājiem, kuri izmanto citus tūlītējās ziņojumapmaiņas produktus. Šajā gadījumā jūs saprotat un piekrītat, ka: (i)uz jūsu Yahoo ziņojumapmaiņas pakalpojumu izmantošanu attiecas šie PAN un noteikumi, kas nosaka citu tūlītējās ziņojumapmaiņas produktu lietošanu, kuriem esat piekritis, ja tādi ir, un kas nav pretrunā ar šiem PAN; un (ii)uz citu tūlītējās ziņojumapmaiņas produktu lietotājiem attiecas noteikumi, kas nosaka šo citu tūlītējās ziņojumapmaiņas produktu lietošanu. Yahoo neuzņemas nekādu atbildību par fizisko vai juridisko personu, ar kurām jūs sazināties, rīcību. Izņemot Yahoo nosūtītos ziņojumus, Yahoo nepieder un Yahoo nekontrolē Pakalpojumu lietotāju nosūtīto vai saņemto ziņojumu saturu.
  8. Pakalpojumi var ļaut izmantot dažādus saziņas un ziņojumu, failu, fotoattēlu, videoklipu un citas informācijas nosūtīšanas un saņemšanas veidus, tostarp izmantot Pakalpojumus, īsziņas, balss zvanu un videozvanu.
  9. Bloķēšana. Izmantojot Pakalpojumus, jūs apliecināt, ka citi Pakalpojumu lietotāji var izvēlēties saņemt ziņojumu no Pakalpojumiem, jums pierakstoties, un var nosūtīt jums tūlītējos ziņojumus un citu informāciju vai piezvanīt jums, izmantojot Pakalpojumus. Ja vēlaties bloķēt paziņojumu līdzekli vai nevēlaties saņemt ziņojumus no šādiem lietotājiem, iespējams, varat atsevišķi iespējot “Ignorēt” vai līdzīgu līdzekli. Jūsu iespēju nosūtīt un saņemt tūlītējos ziņojumus un citu informāciju var bloķēt Yahoo, kā arī citi lietotāji, un tas var daļēji vai pilnībā ierobežot jūsu iespēju lietot Pakalpojumus. Lietojot Pakalpojumus, jūs piekrītat, ka Yahoo nav pienākuma izvērtēt vai atrisināt strīdus, kas izriet no jūsu vai citu lietotāju iespējas (vai citādi) ignorēt, nosūtīt ziņojumus vai citu informāciju vai kā citādi lietot Pakalpojumus. Iepriekšējais teikums uz jums neattiecas, ja izmantojat Vācijai paredzētus Pakalpojumus, kā izklāstīts 10. sadaļā.
  10. Yahoo atbalsts. Yahoo ir tiesības pēc saviem ieskatiem sniegt jums klientu atbalsta pakalpojumus un/vai atjaunināt, uzlabot vai mainīt Pakalpojumus (kopā saukts — “Atbalsts”) un tiesības pārtraukt šo Atbalstu jebkurā laikā, jūs par to nebrīdinot. Jūs saprotat un piekrītat, ka gadījumā, ja Yahoo nolemj sniegt jums Atbalstu, šāds Atbalsts tiek sniegts brīvprātīgi vienīgi pēc Yahoo paša ieskatiem, tas nerada nekādas līgumiskas tiesības saņemt Atbalstu un jums nav tiesību atsaukties uz kādu apgalvojumu vai Atbalsta piedāvājumu, kas radītu līgumiskas tiesības saņemt šo Atbalstu.
  11. Yahoo maksa. Yahoo patur tiesības vienīgi pēc paša ieskatiem nākotnē piemērot maksu par Pakalpojumu izmantošanu vai piekļuvi Pakalpojumiem vai citiem Yahoo pakalpojumiem un tīmekļa vietnēm. Ja Yahoo nolemj piemērot maksu, Yahoo jums par to iepriekš paziņos.
 3. DAŽĀDAS PAKALPOJUMU VERSIJAS
  Dažādās Pakalpojumu versijās var būt pieejami atšķirīgi līdzekļi, un jūsu valstī vai reģionā var nebūt pieejami visi līdzekļi. Tāpat visi līdzekļi var nebūt pieejami, ja lietotājs, ar kuru jūs sazināties, izmanto citu Pakalpojumu versiju vai cita uzņēmuma, kas nav Yahoo uzņēmums, tūlītējās ziņojumapmaiņas programmatūras klientu.
 4. DALĪBNIEKA KONTS, PAROLE UN DROŠĪBA
  Ja jums vēl nav Yahoo ID un paroles, jums tiks piedāvāts veikt Yahoo reģistrācijas procesu. Jūs piekrītat, ka Yahoo piešķir jums tiesības vienīgi piekļūt savam kontam saskaņā ar šiem PPN, kā arī piemērojamajiem noteikumiem un vadlīnijām. Ja pārkāpsit šos 4. sadaļas noteikumus vai kā citādi nevarēsit apstiprināt sava Yahoo konta likumību, jūs saprotat un piekrītat, ka jūsu konts neatgriezeniski var kļūt jums nepieejams un visi ar kontu saistītie dati var nebūt atjaunojami. Yahoo negarantē, ka varēsit pastāvīgi piekļūt saviem saistībā ar Pakalpojumiem izmantojamajiem datiem vai datu dzēšanas vai pazaudēšanas gadījumā jums tiks nodrošinātas to kopijas. Yahoo mudina jūs atbilstoši izveidot savu datu dublējumkopijas. Yahoo var arī bez brīdinājuma un saistībām ierobežot noteiktas funkcijas un pakalpojumus vai ierobežot jūsu piekļuvi Pakalpojumiem vai to daļām un citiem Yahoo pakalpojumiem vai tīmekļa vietnēm. Iepriekšējais teikums uz jums neattiecas, ja izmantojat Vācijai paredzētus Pakalpojumus, kā izklāstīts 10. sadaļā.
 5. YAHOO PRIVĀTUMA POLITIKA
  Jūsu piekļuve Pakalpojumiem un to lietošana nozīmē Yahoo Privātuma politikas akceptēšanu, un tai ir piemērojama šī politika. Yahoo Privātuma politika ir piemērojama arī jūsu reģistrācijas datiem un citai par jums sniegtajai informācijai. Jūs jebkurā laikā varat iepazīties ar visjaunāko Yahoo Privātuma politikas redakciju, tālāk Attiecīgā Yahoo uzņēmuma 10. sadaļā noklikšķinot uz saites Privātuma politika.
 6. LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI
  JŪS NEDRĪKSTAT un neļausit nevienai trešajai personai (izņemot tiktāl, ciktāl to pieprasa vietējie tiesību akti):
  1. kopēt, dekompilēt, dekonstruēt, izjaukt, demontēt, modificēt, izīrēt, iznomāt, aizdot, izplatīt vai veidot atvasinātus darbus (kā noteikts piemērojamajos vietējos tiesību aktos) vai uzlabojumus (kā noteikts piemērojamajos vietējos tiesību aktos) Pakalpojumos vai Programmatūrā vai citādi mēģināt atklāt Pakalpojumu vai Programmatūras pirmkodu vai protokolus;
  2. iegūt vai mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi Pakalpojumiem vai Yahoo tīklam;
  3. iekļaut Pakalpojumus, Programmatūru vai kādu to daļu citā pakalpojumā, programmatūrā, aparatūrā vai citā tehnoloģijā, kuru jūs ražojat vai izplatāt vai tas tiek darīts jūsu uzdevumā;
  4. izmantot Pakalpojumus jebkādā nelikumīgā veidā, jebkuram nelikumīgam nolūkam vai veidā, kas ir pretrunā ar šiem PAN vai VAN;
  5. izmantot Pakalpojumus atomreaktoru darbībai, dzīvības uzturēšanai vai citiem ļoti svarīgiem uzdevumiem, kas saistīti ar cilvēka dzīvību vai īpašumu (jūs īpaši saprotat, ka Pakalpojumi nav paredzēti šādiem mērķiem un šādos gadījumos to kļūme var izraisīt nāvi, traumas vai nopietnu īpašuma vai vides kaitējumu, par ko Yahoo neuzņemas atbildību). Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekšējais teikums uz jums neattiecas, ja izmantojat Vācijai paredzētus Pakalpojumus, kā izklāstīts 10.sadaļā; vai
  6. pārdot, iznomāt, aizdot, izplatīt, nodot, piešķirt apakšlicenci, pavairot, izgatavot dublikātus, kopēt, tirgot vai ekspluatēt Pakalpojumus vai piekļuvi tiem, gūt ienākumus no Pakalpojumu lietošanas vai sniegšanas, tiešam komerciālam vai finansiālam ieguvumam vai kā citādi lietot bez Yahoo iepriekšējas, tiešas un rakstiskas atļaujas.
 7. SAISTĪBU ATRUNA UN APRĪKOJUMS
  1. Jūs saprotat un piekrītat, ka Pakalpojumi tiek sniegti “TĀDI, KĀDI TIE IR”, un Yahoo neuzņemas nekādu atbildību par savlaicīgumu, dzēšanu, nepareizu piegādi vai jebkādas lietotāja saziņas vai personalizācijas iestatījumu nesaglabāšanu. Jūs arī saprotat, ka Yahoo nav atbildīgs par to ziņojumu drošību vai privātumu, kas nosūtīti, izmantojot Pakalpojumus. Iepriekšējie teikumi šajā sadaļā uz jums neattiecas, ja izmantojat Vācijai paredzētus Pakalpojumus, kā izklāstīts 10. sadaļā.
  2. Lai piekļūtu Pakalpojumiem, varat izmantot papildu aprīkojumu (piem., tālruni ar USB portu, lai izmantotu zvanīšanas funkciju “no datora uz datoru”, kur ierīce var būt divējādi lietojama, kas ļauj izmantot tradicionālos tālruņu sakaru pakalpojumus, kurus Yahoo nesniedz).
  3. Visas trešo personu spraudņu lietojumprogrammas, ko izmantojat kopā ar Pakalpojumiem, ir šo spraudņu lietojumprogrammu izstrādātāja īpašums, par ko tas ir vienpersoniski atbildīgs, un jūs pats varat izlemt, vai šīs spraudņu lietojumprogrammas un to lietošana ir likumīga vai atbilstoša.
  4. Ja Pakalpojumi, kurus esat lejupielādējis vai kuriem esat piekļuvis, ietver pretspiegprogrammatūras līdzekļus, programmatūra, kuru šis rīks atpazīst kā spiegprogrammatūru, var būt programmatūra, kuras lejupielādei savā datorā esat piekritis saskaņā ar atsevišķu līgumu ar trešo personu. Jūs esat vienpersoniski atbildīgs par to līgumu ievērošanu, kurus esat noslēdzis ar trešajām personām.
  5. Visam nepieciešamajam vai papildu aprīkojumam vai trešās personas spraudņu lietojumprogrammām, ko izmantojat, lai varētu lietot, piekļūt vai paplašināt Pakalpojumus, tostarp jūsu mobilajai vai citai ierīcei, neatkarīgi no tā, vai šī ierīce ir nepieciešama vai lietojama pēc izvēles, ir piemērojami šī aprīkojuma vai trešās personas spraudņa lietojumprogrammu ražotāja noteikumi, nosacījumi, garantijas un saistību atrunas, un Yahoo nesniedz nekādas garantijas vai apliecinājumus attiecībā uz šādu aprīkojumu un trešās personas spraudņu lietojumprogrammām. Lūdzu, skatiet materiālus, kurus saņēmāt, kad iegādājāties ierīci vai ieguvāt trešās personas spraudņu lietojumprogrammas, lai saprastu savas tiesības un pienākumus, tostarp uz jums attiecināmās garantijas un saistību atrunas. CIKTĀL VIEN TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, YAHOO UN TĀ MEITASUZŅĒMUMI, SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI, STARPNIEKI, PARTNERI UN LICENCES DEVĒJI SKAIDRI ATSAKĀS NO VISĀM GARANTIJĀM, NOSACĪJUMIEM UN CITIEM JEBKĀDA VEIDA TIEŠIEM VAI NETIEŠIEM NOTEIKUMIEM ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDU APRĪKOJUMU VAI TREŠĀS PERSONAS SPRAUDŅU LIETOJUMPROGRAMMĀM, TOSTARP VISIEM NETIEŠAJIEM NOTEIKUMIEM UN GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ ĪPAŠUMTIESĪBĀM, PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMU SNIEGŠANU ATBILSTOŠI PIENĀCĪGU RŪPJU UN IEMAŅU STANDARTAM, KĀ ARĪ NEKĀDU INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. Iepriekšējais teikums uz jums neattiecas, ja izmantojat Vācijai paredzētus Pakalpojumus, kā izklāstīts 10. sadaļā.
 8. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
  Visa vienošanās. Šie PAN un VAN, kā arī visi tajos ietvertie dokumenti veido visu vienošanos starp jums un Yahoo; tas attiecas uz to, kā jūs izmantojat Pakalpojumus, un atceļ visas starp jums un Yahoo par Pakalpojumiem noslēgto PAN un VAN iepriekšējās redakcijas, ja tādas ir. Uz jums var attiekties arī papildu noteikumi un nosacījumi, kas var tikt piemēroti, ja lietojat vai iegādājaties noteiktus Yahoo pakalpojumus (tostarp maksas pakalpojumus), saistītos pakalpojumus, trešo personu saturu vai trešo personu programmatūru. Šie PPN turpinās noteikt Pakalpojumu lietošanu, ja vien nesaskaņosit ar Yahoo uzņēmumu citus noteikumus, kuri skaidri norāda, ka tie atceļ iepriekšējo saskaņoto “Yahoo Globālās saziņas pakalpojumu papildu noteikumu” redakciju. Ja, izmantojot Pakalpojumus, rodas pretrunas starp šo PAN un VAN nosacījumiem, noteicošie ir PAN, jo tie attiecas uz Pakalpojumiem.
 9. PĀRKĀPUMI
  Lūdzu, ziņojiet par visiem šo PPN pārkāpumiem, izmantojot saiti Klientu apkalpošana, kas norādīta 10. sadaļā zem Attiecīgā Yahoo uzņēmuma.
 10. LĪGUMSLĒDZĒJPUSE, JURISDIKCIJAS IZVĒLE, STRĪDU RISINĀŠANAS VIETA UN CITI VIETĒJĀ REĢIONA NOSACĪJUMI
  Šie PPN attiecas uz jums un Attiecīgo Yahoo uzņēmumu. Tālāk esošajā apakšsadaļā ir norādīti Yahoo Pakalpojumi, kurus izmantojat, kā arī Attiecīgais Yahoo uzņēmums, ar kuru jūs slēdzat līgumu par Pakalpojumiem, informācija par jurisdikcijas izvēli, strīdu ar Attiecīgo Yahoo uzņēmumu risināšanas vieta, kā arī citi svarīgi nosacījumi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Yahoo ziņojumapmaiņas pakalpojumi, tostarp Yahoo Messenger, var būt sasaistīti ar jūsu Yahoo Mail kontu. Ja jums nav Yahoo Mail konta, uz jums attiecas pašreizējā VAN redakcija attiecīgajam reģionam/valstij, kurā sākotnēji reģistrējāt kontu. Ja neatceraties, kurus Yahoo Pakalpojumus izmantojat, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

REĢIONS:

Ziemeļamerika un Dienvidamerika.

 1. Amerikas Savienotās Valstis (US): ja izmantojat ASV paredzētus Pakalpojumus, jums ir līgumiskas attiecības ar Oath Holdings Inc.,701 First Avenue, Sunnyvale, CA94089, kas nodrošina jums Pakalpojumus, un šo PAN interpretācijai, kā arī visām ar tiem saistītajām prasībām neatkarīgi no tiesību normu kolīzijas principiem ir piemērojamas Kalifornijas štata materiālās tiesības. Jūs un Oath Holdings Inc. neatsaucami piekrītat Kalifornijas Santaklēras apgabalā esošo valsts tiesu iestāžu vai ASV Kalifornijas Ziemeļu apgabalā esošo federālo tiesu iestāžu ekskluzīvai jurisdikcijai un tiesvedības vietai attiecībā uz visiem strīdiem, kas izriet no šiem PPN vai ir saistīti ar tiem, vai strīdiem, kas izriet no attiecībām starp jums un Yahoo vai ir saistīti ar tām, neatkarīgi no prasības veida. Ja piemērojams, visa Programmatūra, kas nodota ASV valdībai saskaņā ar prasībām, kas izvirzītas 1995. gada 1. decembrī vai vēlāk, ietver šeit izklāstītās komerctiesības un ierobežojumus. Ja Pakalpojumi un ar tiem saistītā dokumentācija tiek piegādāta Amerikas Savienoto Valstu valdībai vai to iegādājas Amerikas Savienoto Valstu valdība vai kāds tās vārdā, ja attiecīgi piemērojams, tad Pakalpojumi ir uzskatāmi par “komerciālu programmatūru” atbilstoši Federālajā iepirkumu noteikumu sistēmā lietotajam terminam. Amerikas Savienoto Valstu tiesības nedrīkst pārsniegt minimālās tiesības, ko nosaka FAR 52.227-19 attiecībā uz “ierobežotu datoru programmatūru”. Visi pārējie šo PPN noteikumi un nosacījumi ir piemērojami. Jūs apņematies nesniegt materiālu atbalstu vai resursus (vai slēpt vai maskēt materiālā atbalsta vai resursu raksturu, atrašanās vietu, avotu vai īpašumtiesības uz to) nevienai organizācijai, ko Amerikas Savienoto Valstu valdība ir atzinusi par ārvalstu teroristu organizāciju atbilstoši Imigrācijas un pilsonības likuma 219. pantam.. Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm. Jūs varat sazināties arī ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot norādīto saiti.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. Yahoo En Español PAN: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. Yahoo En Español VAN: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. Yahoo En Español Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: Klientu apkalpošana Yahoo en Español klientu apkalpošana: espanol-abuse@yahoo-inc.com.
 2. Kanāda (CA): ja izmantojat Kanādai paredzētus Pakalpojumus, jums ir līgumiskas attiecības ar Yahoo! Canada Co.,207 Queen's Quay West, Suite801, Toronto, ON, M5J1A7, kas nodrošina jums Pakalpojumus, un Kanādas tiesību akti ir piemērojami ne tikai šo PAN interpretācijai un prasībām par to pārkāpumiem neatkarīgi no tiesību normu kolīzijas principiem, bet arī visām citām prasībām, tostarp prasībām attiecībā uz tiesību aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību, negodīgu konkurenci un civiltiesiskiem pārkāpumiem. Jūs un Yahoo Canada neatsaucami piekrītat Kanādas Ontārio apgabalā esošo tiesu iestāžu ekskluzīvai jurisdikcijai un tiesvedības vietai attiecībā uz visiem strīdiem, kas izriet no šiem PAN vai ir saistīti ar tiem, vai strīdiem, kas izriet no attiecībām starp jums un Yahoo vai ir saistīti ar tām, neatkarīgi no prasības veida.

  Draugu un kontaktpersonu personas dati.  Izmantojot Pakalpojumus, jūs apliecināt, ka esat saņēmis draugu un kontaktpersonu atļauju sniegt viņu personas informāciju (piemēram, e-pasta adresi vai tālruņa numuru) uzņēmumam Yahoo vai trešai personai, ja nepieciešams, un ka uzņēmums Yahoo vai trešā persona drīkst izmantot jūsu vārdu, lai jūsu vārdā sūtītu ziņojumus un tādējādi Pakalpojumus padarītu pieejamus jūsu draugiem un kontaktpersonām. Pakalpojumus nedrīkst izmantot jebkāda veida surogātpastam.

  Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm. Jūs varat sazināties arī ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot norādīto saiti.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. Brazīlija (BR): ja izmantojat Brazīlijai paredzētus Pakalpojumus, jums ir līgumiskas attiecības ar Yahoo! do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazīlija, kas nodrošina jums Pakalpojumus, un Brazīlijas Federatīvās Republikas tiesību akti ir piemērojami ne tikai šo PAN interpretācijai un prasībām par to pārkāpumiem neatkarīgi no tiesību normu kolīzijas principiem, bet arī visām citām prasībām, tostarp prasībām attiecībā uz tiesību aktiem par patērētāja tiesību aizsardzību, negodīgu konkurenci un civiltiesiskiem pārkāpumiem. Jūs un Yahoo Brasil neatsaucami piekrītat Brazīlijas Federatīvās Republikas ekskluzīvai jurisdikcijai un tiesvedības vietai attiecībā uz visiem strīdiem, kas izriet no šiem PAN vai ir saistīti ar tiem, vai strīdiem, kas izriet no attiecībām starp jums un Yahoo vai ir saistīti ar tām, neatkarīgi no prasības veida. Attiecībā uz Yahoo Brasil lietotājiem lietotāju tiesību ierobežojumi, atbildības ierobežojumi un šo PPN spēkā esamība ir piemērojama Brazīlijas tiesību aktos atļautajā apmērā. Yahoo Brazīlija patur tiesības risināt iespējamos konfliktus vai pretrunas tikai un vienīgi atbilstoši PN un Brazīlijas tiesību aktiem. Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm. Jūs varat sazināties arī ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot norādīto saiti.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. Argentīna (AR): ja izmantojat Argentīnai paredzētus Pakalpojumus, jums ir līgumiskas attiecības ar Yahoo! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, kas nodrošina jums Pakalpojumus, un Argentīnas Republikas tiesību akti ir piemērojami ne tikai šo PAN interpretācijai un prasībām par to pārkāpumiem neatkarīgi no tiesību normu kolīzijas principiem, bet arī visām citām prasībām, tostarp prasībām attiecībā uz tiesību aktiem par patērētāja tiesību aizsardzību, negodīgu konkurenci un civiltiesiskiem pārkāpumiem. Jūs un Yahoo de Argentina neatsaucami piekrītat Argentīnas Republikas ekskluzīvai jurisdikcijai un tiesvedības vietai attiecībā uz visiem strīdiem, kas izriet no šiem PPN vai ir saistīti ar tiem, vai strīdiem, kas izriet no attiecībām starp jums un Yahoo vai ir saistīti ar tām, neatkarīgi no prasības veida. Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm. Jūs varat sazināties arī ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot norādīto saiti.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Meksika (MX): ja izmantojat Meksikai paredzētus Pakalpojumus, jums ir līgumiskas attiecības ar Yahoo! de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas330, Piso2, Lomas de Chapultepec, Mehiko,11000, kas jums nodrošina Pakalpojumus, un Meksikas Savienoto Valstu tiesību akti ir piemērojami ne tikai šo PAN interpretācijai un prasībām par to pārkāpumiem neatkarīgi no tiesību normu kolīzijas principiem, bet arī visām citām prasībām, tostarp prasībām attiecībā uz tiesību aktiem par patērētāja tiesību aizsardzību, negodīgu konkurenci un civiltiesiskiem pārkāpumiem. Jūs un Yahoo de Mexico neatsaucami piekrītat Meksikas Savienoto Valstu ekskluzīvai jurisdikcijai un tiesvedības vietai attiecībā uz visiem strīdiem, kas izriet no šiem PPN vai ir saistīti ar tiem, vai strīdiem, kas izriet no attiecībām starp jums un Yahoo vai ir saistīti ar tām, neatkarīgi no prasības veida. Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm. Jūs varat sazināties arī ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot norādīto saiti.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: mx-abuse@yahoo-inc.com.
 6. Čīle (cl), Kolumbija (co), Peru (pe) un Venecuēla (ve): ja izmantojat Pakalpojumus Čīlē, Peru, Kolumbijā vai Venecuēlā, jūs noslēdzat vienošanos ar uzņēmumu Yahoo! Hispanic Americas, LCC, adrese: One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A, ASV, kas jums nodrošina Pakalpojumus, un neatkarīgi no tiesību normu kolīzijas principiem Floridas štata tiesību akti nosaka veidu, kā tiek interpretēti šie PAN un tiek izskatītas PAN pārkāpumu pretenzijas, kā arī visas citas pretenzijas, tostarp pretenzijas saistībā ar patērētāju aizsardzības tiesību aktiem, negodīgas konkurences tiesību aktiem un civiltiesību pārkāpumiem. Jūs un uzņēmums Yahoo! Hispanic Americas, LLC neatsaucami piekrītat, ka jebkādas domstarpības, kas saistītas ar šiem PAN vai jūsu attiecībām ar uzņēmumu Yahoo, neatkarīgi no pretenziju rakstura tiek izšķirtas Maiami-Deidas apgabala tiesās to izņēmuma jurisdikcijā. Izmantojot tālāk esošas saites, jūs jebkurā laikā varat pārskatīt jaunākās PAN, VAN un Privātuma politikas versijas. Turklāt, izmantojot norādīto saiti, jūs varat sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu. jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm. Jūs varat sazināties arī ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot norādīto saiti.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: espanol-abuse@yahoo-inc.com.

REĢIONS:

Eiropa.

 1. Apvienotā Karaliste (UK), Spānija (ES), Itālija (IT) un Francija (FR): ja izmantojat Apvienotajai Karalistei (UK), Spānijai (ES), Itālijai (IT) vai Francijai (FR) paredzētus Pakalpojumus, jums ir līgumiskas attiecības ar Oath (EMEA) Limited (agrāk pazīstams kā Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublina 1, Īrija, kas jums nodrošina Pakalpojumus, un šiem PAN, kā arī visām no tiem izrietošajām nelīgumiskajām saistībām ir piemērojami Īrijas tiesību akti. Jūs un YEL neatsaucami piekrītat Īrijas tiesu iestāžu ekskluzīvai jurisdikcijai un tiesvedības vietai attiecībā uz visiem strīdiem un nelīgumiskajām saistībām, kas izriet no šiem PPN vai ir saistīti ar tiem, vai prasībām un strīdiem, kas izriet no attiecībām starp jums un YEL vai ir saistīti ar tām, neatkarīgi no prasības veida. Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm.
 2. Apvienotā Karaliste (UK).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Klientu apkalpošana: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Spānija (ES).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html/
  4. Klientu apkalpošana: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
 4. Itālija (IT).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
  4. Klientu apkalpošana: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
 5. Francija (Fr).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
  4. Klientu apkalpošana: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 6. Vācija (DE): ja izmantojat Vācijai (DE) paredzētus Pakalpojumus, jums ir līgumiskas attiecības ar Oath (EMEA) Limited (agrāk pazīstams kā Yahoo! EMEA Limited) (YEL),5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublina 1, Īrija, kas jums nodrošina Pakalpojumus, un Īrijas tiesību akti ir piemērojami jūsu līgumiskajām saistībām, tostarp šiem PAN. Ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir Vācijā, šī tiesību aktu izvēle neierobežo Vācijas tiesību aktus par patērētāju tiesību aizsardzību. Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. Klientu apkalpošana: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 7. Īrija (IE), Dānija (DK), Somija (FI), Norvēģija (NO), Rumānija (RO), Nīderlande (NL), Zviedrija (SE), Turcija (TR), Krievija (RU), Polija (PL), Beļģija (BE), Čehijas Republika (CZ), Ungārija (HU), Portugāle (XP), Austrija (AT), Bulgārija (BG), Horvātija (HR), Igaunija (EE), Latvija (LV), Lietuva (LT), Serbija (RS), Slovākija (SK), Slovēnija (SI), Ukraina (UA) vai Grieķija (GR). Ja izmantojat jebkurus no šiem Pakalpojumiem: Īrija (IE), Dānija (DK), Somija (FI), Norvēģija (NO), Rumānija (RO), Nīderlande (NL), Zviedrija (SE), Turcija (TR), Krievija (RU), Polija (PL), Beļģija (BE), Čehijas Republika (CZ), Ungārija (HU), Portugāle (XP), Austrija (AT), Bulgārija (BG), Horvātija (HR), Igaunija (EE), Latvija (LV), Lietuva (LT), Serbija (RS), Slovākija (SK), Slovēnija (SI), Ukraina (UA) vai Grieķija (GR), jums ir līgumiskas attiecības ar Oath (EMEA) Limited (agrāk pazīstams kā Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublina 1, Īrija, kas jums nodrošina Pakalpojumus, un šiem PAN, kā arī visām no tiem izrietošajām nelīgumiskajām saistībām ir piemērojami Īrijas tiesību akti. Jūs un YEL neatsaucami piekrītat Īrijas tiesu iestāžu ekskluzīvai jurisdikcijai un tiesvedības vietai attiecībā uz visiem strīdiem un nelīgumiskajām saistībām, kas izriet no šiem PPN vai ir saistīti ar tiem, vai prasībām un strīdiem, kas izriet no attiecībām starp jums un YEL vai ir saistīti ar tām, neatkarīgi no prasības veida.

  Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm.
 8. Īrija (IE).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 9. Dānija (DK).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 10. Somija (FI).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 11. Norvēģija (NO).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 12. Rumānija (RO).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 13. Nīderlande (NL).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 14. Zviedrija (SE).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 15. Turcija (TR).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 16. Krievija (RU).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 17. Grieķija (GR).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 18. Polija (PL).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 19. Beļģija (BE).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 20. Čehija (CZ).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 21. Ungārija (HU).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 22. Portugāle (XP).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 23. Austrija (AT).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 24. Bulgārija (BG).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 25. Horvātija (HR).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 26. Igaunija (EE).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 27. Latvija (LV).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 28. Lietuva (LT).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 29. Serbija (RS).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 30. Slovākija (SK).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 31. Slovēnija (SI).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 32. Ukraina (UA).
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

REĢIONS:

Āzijas un Klusā okeāna reģions.

 1. Honkonga (HK): ja izmantojat Honkongai paredzētus Pakalpojumus, jums ir līgumiskas attiecības ar Yahoo! Hong Kong Limited, of 15/fCaroline Centre, 28Yun Ping Road, Causeway Bay, Honkonga, kas jums nodrošina Pakalpojumus, un Honkongas tiesību akti ir piemērojami ne tikai šo PAN interpretācijai un prasībām par to pārkāpumiem neatkarīgi no tiesību normu kolīzijas principiem, bet arī visām citām prasībām, tostarp prasībām attiecībā uz tiesību aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību, negodīgu konkurenci un civiltiesiskiem pārkāpumiem. Jūs un Yahoo Hong Kong neatsaucami piekrītat Honkongas ekskluzīvai jurisdikcijai un tiesvedības vietai attiecībā uz visiem strīdiem, kas izriet no šiem PAN vai ir saistīti ar tiem, vai strīdiem, kas izriet no attiecībām starp jums un Yahoo vai ir saistīti ar tām, neatkarīgi no prasības veida. Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm. Jūs varat sazināties arī ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot norādīto saiti.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. Singapūra (SG), Indonēzija (ID), Malaizija (MY), Filipīnas (PH), Taizeme (TH) vai Vjetnama (VN): ja izmantojat Singapūrai (SG), Indonēzijai (ID), Malaizijai (MY), Filipīnām (PH), Taizemei (TH) vai Vjetnamai (VN) paredzētus Pakalpojumus, jums ir līgumiskas attiecības ar Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. 60Anson Road, #13-01Mapletree Anson, Singapūra079914, kas jums nodrošina Pakalpojumus, un Singapūras tiesību akti ir piemērojami ne tikai šo PAN interpretācijai un prasībām par to pārkāpumiem neatkarīgi no tiesību normu kolīzijas principiem, bet arī visām citām prasībām, tostarp prasībām attiecībā uz tiesību aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību, negodīgu konkurenci un civiltiesiskiem pārkāpumiem. Jūs un Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. neatsaucami piekrītat Singapūras tiesu iestāžu ekskluzīvai jurisdikcijai un tiesvedības vietai attiecībā uz visiem strīdiem, kas izriet no šiem PPN vai ir saistīti ar tiem, vai strīdiem, kas izriet no attiecībām starp jums un Yahoo vai ir saistīti ar tām, neatkarīgi no prasības veida. Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm. Jūs varat arī sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot norādītās saites.
  1. PAN:
   1. Singapūra: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Indonēzija: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. Malaizija: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. Filipīnas: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. Taizeme: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. Vjetnama: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN:
   1. Singapūra: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. Indonēzija: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Malaizija: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. Filipīnas: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. Taizeme: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. Vjetnama: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika:
   1. Singapūra: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. Indonēzija: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. Malaizija: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. Filipīnas: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. Taizeme: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. Vjetnama: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana:
   1. Singapūra: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Indonēzija: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. Malaizija: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. Filipīnas: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. Taizeme: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. Vjetnama: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. Austrālija·(AU):·ja izmantojat Austrālijai paredzētus Pakalpojumus, jums ir līgumiskas attiecības ar Yahoo7Pty Ltd, Levels2&3, Pier8/9, 23Hickson Road, Millers Point NSW2000, Austrālija, kas jums nodrošina Pakalpojumus, un Jaundienvidvelsas tiesību akti ir piemērojami ne tikai šo PAN interpretācijai un prasībām par to pārkāpumiem neatkarīgi no tiesību normu kolīzijas principiem, bet arī visām citām prasībām, tostarp prasībām attiecībā uz tiesību aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību, negodīgu konkurenci un civiltiesiskiem pārkāpumiem. Jūs un Yahoo7Pty Ltd neatsaucami piekrītat ekskluzīvai Jaundienvidvelsas tiesu iestāžu jurisdikcijai un tiesvedības vietai attiecībā uz visiem strīdiem, kas izriet no šiem PAN vai ir saistīti ar tiem, vai strīdiem, kas izriet no attiecībām starp jums un Yahoo vai ir saistīti ar tām, neatkarīgi no prasības veida. Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm. Jūs varat sazināties arī ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot norādīto saiti.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. Jaunzēlande (NZ): ja izmantojat Jaunzēlandei paredzētus Pakalpojumus, jums ir līgumiskas attiecības ar Yahoo! New Zealand Limited, Level2, Heards Building, 2Ruskin Street Parnell, Oklenda1052, Jaunzēlande, kas jums nodrošina Pakalpojumus, un Jaunzēlandes tiesību akti ir piemērojami ne tikai šo PAN interpretācijai un prasībām par to pārkāpumiem neatkarīgi no tiesību normu kolīzijas principiem, bet arī visām citām prasībām, tostarp prasībām attiecībā uz tiesību aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību, negodīgu konkurenci un civiltiesiskiem pārkāpumiem. Jūs un Yahoo New Zealand neatsaucami piekrītat ekskluzīvai Jaunzēlandes tiesu iestāžu jurisdikcijai un tiesvedības vietai attiecībā uz visiem strīdiem, kas izriet no šiem PAN vai ir saistīti ar tiem, vai strīdiem, kas izriet no attiecībām starp jums un Yahoo vai ir saistīti ar tām, neatkarīgi no prasības veida. Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm. Jūs varat sazināties arī ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot norādīto saiti.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. Taivāna (TW): ja izmantojat Taivānai paredzētus Pakalpojumus, jums ir līgumiskas attiecības ar Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, at14F, No.66Sanchong Rd, Nangang District, Taipeja,115, Taivāna, un Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, kas jums nodrošina Pakalpojumus, un Taivānas tiesību akti ir piemērojami ne tikai šo PAN interpretācijai un prasībām par to pārkāpumiem neatkarīgi no tiesību normu kolīzijas principiem, bet arī visām citām prasībām, tostarp prasībām attiecībā uz tiesību aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību, negodīgu konkurenci un civiltiesiskiem pārkāpumiem. Jūs un Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, neatsaucami piekrītat ekskluzīvai tiesu iestāžu, kuras atrodas Taipejā, Taivānā, ĶTR, jurisdikcijai un tiesvedības vietai attiecībā uz visiem strīdiem, kas izriet no šiem PAN vai ir saistīti ar tiem, vai strīdiem, kas izriet no attiecībām starp jums un Yahoo vai ir saistīti ar tām, neatkarīgi no prasības veida. Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm. Jūs varat sazināties arī ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot norādīto saiti.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. Indija (IN): ja izmantojat Indijai paredzētus Pakalpojumus, jums ir līgumiskas attiecības ar Yahoo India Private Limited (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India, kas jums nodrošina Pakalpojumus, un Indijas tiesību akti ir piemērojami ne tikai šo PAN interpretācijai un prasībām par to pārkāpumiem neatkarīgi no tiesību normu kolīzijas principiem, bet arī visām citām prasībām, tostarp prasībām attiecībā uz tiesību aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību, negodīgu konkurenci un civiltiesiskiem pārkāpumiem. Jūs un Yahoo India neatsaucami piekrītat Mumbajas kompetento tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai un tiesvedības vietai attiecībā uz visiem strīdiem, kas izriet no šiem PAN vai ir saistīti ar tiem, vai strīdiem, kas izriet no attiecībām starp jums un Yahoo vai ir saistīti ar tām, neatkarīgi no prasības veida. Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm. Jūs varat sazināties arī ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot norādīto saiti.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientu apkalpošana: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. Lietotājiem Indijā dažas funkcijas var nebūt pieejamas, tostarp zvanīšana no datora uz tālruni, kā arī citas interneta tīklā nodrošinātās zvanīšanas funkcijas.

REĢIONS:

Tuvie Austrumi un Ziemeļāfrika.

 1. Yahoo Maktoob Pakalpojumi (XE vai XA) un Izraēla (IL). Ja izmantojat Maktoob (XE vai XA) vai Izraēlas (IL) Pakalpojumus, jums ir līgumiskas attiecības ar Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, kas nodrošina jums Pakalpojumus, un šo PPN interpretācijai, kā arī visām ar tiem saistītajām prasībām neatkarīgi no tiesību normu kolīzijas principiem ir piemērojamas Kalifornijas štata materiālās tiesības. Jūs un Oath Holdings Inc. neatsaucami piekrītat Kalifornijas Santaklēras apgabalā esošo valsts tiesu iestāžu vai ASV Kalifornijas Ziemeļu apgabalā esošo federālo tiesu iestāžu ekskluzīvai jurisdikcijai un tiesvedības vietai attiecībā uz visiem strīdiem, kas izriet no šiem PPN vai ir saistīti ar tiem, vai strīdiem, kas izriet no attiecībām starp jums un Yahoo vai ir saistīti ar tām, neatkarīgi no prasības veida. Ja piemērojams, visa Programmatūra, kas nodota ASV valdībai saskaņā ar prasībām, kas izvirzītas 1995. gada 1. decembrī vai vēlāk, ietver šeit izklāstītās komerctiesības un ierobežojumus. Ja Pakalpojumi un ar tiem saistītā dokumentācija tiek piegādāta Amerikas Savienoto Valstu valdībai vai to iegādājas Amerikas Savienoto Valstu valdība vai kāds tās vārdā, ja attiecīgi piemērojams, tad Pakalpojumi ir uzskatāmi par “komerciālu programmatūru” atbilstoši Federālajā iepirkumu noteikumu sistēmā lietotajam terminam. Amerikas Savienoto Valstu tiesības nedrīkst pārsniegt minimālās tiesības, ko nosaka FAR 52.227-19 attiecībā uz “ierobežotu datoru programmatūru”. Visi pārējie šo PPN noteikumi un nosacījumi ir piemērojami. Jūs apņematies nesniegt materiālu atbalstu vai resursus (vai slēpt vai maskēt materiālā atbalsta vai resursu raksturu, atrašanās vietu, avotu vai īpašumtiesības uz to) nevienai organizācijai, ko Amerikas Savienoto Valstu valdība ir atzinusi par ārvalstu teroristu organizāciju atbilstoši Imigrācijas un pilsonības likuma 219. pantam.
  Ja esat reģistrējies Yahoo Maktoob Pakalpojumiem angļu valodā, jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm. Jūs varat sazināties arī ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot tālāk norādīto saiti.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Klientu apkalpošana: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/
  Jums var nebūt pieejamas dažas funkcijas, tostarp zvanīšana no datora uz tālruni, kā arī citas interneta tīklā nodrošinātās zvanīšanas funkcijas.

  Ja esat reģistrējies Yahoo Maktoob Pakalpojumiem arābu valodā, jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, apmeklējot Yahoo Maktoob Pakalpojumu noteikumu centru arābu valodā, noklikšķinot uz tālāk norādītās saites. Jūs varat sazināties arī ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot tālāk norādīto saiti.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. Klientu apkalpošana: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/
  Jums var nebūt pieejamas dažas funkcijas, tostarp zvanīšana no datora uz tālruni, kā arī citas interneta tīklā nodrošinātās zvanīšanas funkcijas.

  Ja izmantojat Izraēlai paredzētus Pakalpojumus, jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm. Jūs varat sazināties arī ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot tālāk norādīto saiti.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. Dienvidāfrika (ZA): ja izmatojat Dienvidāfrikai paredzētus Pakalpojumus, jums ir līgumiskas attiecības ar Oath (EMEA) Limited (agrāk pazīstams kā Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublina 1, Īrija, kas jums nodrošina Pakalpojumus, un šiem PAN, kā arī visām no tiem izrietošajām nelīgumiskajām saistībām ir piemērojami Īrijas tiesību akti. Jūs un YEL neatsaucami piekrītat Īrijas tiesu iestāžu ekskluzīvai jurisdikcijai un tiesvedības vietai attiecībā uz visiem strīdiem un nelīgumiskajām saistībām, kas izriet no šiem PPN vai ir saistīti ar tiem, vai prasībām un strīdiem, kas izriet no attiecībām starp jums un YEL vai ir saistīti ar tām, neatkarīgi no prasības veida. Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt šo PAN, VAN un Privātuma politikas visjaunāko redakciju, noklikšķinot uz tālāk norādītajām saitēm.
  1. PAN: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. VAN: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privātuma politika: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
 • oath