תנאי התקשורת של Yahoo‎‏

 1. קבלת התנאים
  1. ברוכים הבאים ל-Yahoo. Yahoo מספקת את מוצרי הדואר ומשלוח ההודעות, כגון Yahoo mail, Yahoo messenger (להלן: "השירותים") שכולם כפופים לתנאים ולהתניות ולתנאי השירות הנוספים (להלן: תש"ן) ולתנאי השירות האוניברסאליים הרלוונטיים של Yahoo (להלן: תשנ"א) בסעיף 10, המהווים חלק מתנאי השירות הנוספים דלעיל. בתש"נ זה, משמעות המונחים "Yahoo" או "חברת Yahoo ישימה" היא חברת Yahoo המספקת לך את השירותים כמוגדר בסעיף 10. השימוש שאתה עושה בשירותים אלו מהווה קבלה של הסכם תש"נ זה ושל החוק שצוין באזכור של חברת Yahoo הישימה בסעיף 10. Yahoo רשאית לעדכן תש"נ זה מעת לעת מבלי לספק לך הודעה אישית. המשפט הקודם אינו חל עליך אם אתה משתמש בשירותים הגרמניים, כמפורט בסעיף 10. תוכל לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"ן זה ושל התשנ"א באמצעות לחיצה על הקישורים הישימים המופיעים בסעיף 10.
  2. המערכות האוטומטיות של Yahoo מנתחות את כל תוכן התכתובות (כגון תוכן דואר ו-Messenger כולל הודעות מיידיות והודעות SMS) כדי לספק, ללא הגבלה, תכונות מוצר ותוכן רלוונטיים באופן אישי, כדי להתאים ולהגיש פרסומות ממוקדות וכדי לגלות דואר זבל ותוכנות זדוניות ולהגן מפני שימוש לרעה. ניתוח זה מופעל על כל תוכן התכתובות עם שליחתו, קבלתו ואחסונו, כולל תוכן תכתובות משירותים המסונכרנים עם חשבון Yahoo שלך. עבור מקרי שימוש מסוימים, Yahoo מפעילה אלגוריתמים אוטומטיים בתכתובות מסחריות כדי ליצור תבניות כלליות של מסמכים כאלה (למשל, שימוש בשפה נפוצה לזיהוי הרכיבים של קבלה על כרטיס טיסה). תבניות אלו אינן כוללות את פרטי המקבל האישיים. עורכי התבניות של Yahoo עשויים לסקור את התבניות כדי לשפר את השירותים שלנו ואת ההתאמה האישית של חווייתך.  אלא אם הוצהר מפורשות אחרת, לא תוכל לבטל את הצטרפותך לתכונות אלו.
  3. בעצם הגישה לשירותים אלו, השימוש בהם והמשך השימוש בהם, אתה מספק מצג וערבות לכך שהחוק הישים מתיר לך לעשות זאת. אתה אחראי בלעדית על השימוש בשירותים, תוך עמידה בכל חוק כל שהוא ובכל חוק ישים. אם אתה נמצא בתחום שיפוט שבו הורדת השירותים או שימוש בהם אסורים או מוגבלים, או אם אתה מתחת לגיל החוקי הנדרש לשם שימוש בשירותים, לחץ על "cancel" (בטל) ואל תוריד את השירותים או תשתמש בהם. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל תכונה חדשה המגבירה או משפרת את השירותים הנוכחיים תהיה כפופה לתש"נ, שאתה מסכים לו באמצעות המשך השימוש בשירותים. המשפט הקודם אינו חל עליך אם אתה משתמש בשירותים הגרמניים, כמפורט בסעיף 10.
 2. תיאור השירותים והשימוש בהם
  1. שימוש בתוכנה. בהתאם לנדרש, אתה רשאי להתקין או להוריד תוכנה הנכללת בשירותים ולהשתמש בה, כולל כל תכנת צד שלישי, וכל עדכונים מורשים המסופקים על ידי Yahoo (ה"תוכנה") בטופס של קוד אובייקט על גבי מחשב אישי או ציוד הנמצא בבעלות או שליטה שלך לשם שימושך הפרטי והבלתי-מסחרי. ההיתר עבורך לגשת לשירותים אלו באמצעות התוכנה הוא אך ורק בהתאם להרשאות המפורטות בתש"נ זה. השירותים ורכיביהם מכילים תוכנה שהוענק רישיון עבורה על ידי מעניקי רשיונות של Yahoo ("תוכנה של מעניקי רשיונות"). התוכנה של מעניקי הרישיונות מאפשרת לתוכנה של Yahoo לבצע פונקציות מסוימות כולל, אך לא מוגבל ל, גישה לנתונים קנייניים על גבי שרתים של צד שלישי. רישיונך לתוכנה נשאר בתוקף עד שמי מן הצדדים מסיים אותו. אתה רשאי לסיים את תוקף רשיונך לתוכנה באמצעות הפסקת השימוש בתוכנה והשמדת כל עותקיה. בנוסף, רישיון תוכנה זה בא אל קצו אם תפר תנאי כלשהו מתש"נ זה, אם Yahoo מעלה בפומבי הודעה בכתב על סיום הרישיון באתר האינטרנט של Yahoo, או אם Yahoo שולחת לך הודעה בכתב על סיום הרישיון. אם רישיונך מסתיים, אתה מסכים לסיים את השימוש בכל השירותים, רכיביהם, וכל נתוני צד שלישי. כל הזכויות לשימוש בנתוני צד שלישי, כל תוכנת צד שלישי, וכל השרתים המאחסנים נתוני צד שלישי, כולל כל הזכויות לבעלות שמורים ונותרים בבעלות הצדדים השלישיים בהתאמה. אתה מסכים כי צדדים שלישיים אלו רשאים לאכוף את זכויותהם על פי תש"נ זה נגדם ישירות בשמם, ושאתה האחראי הבלעדי במקרה של תביעות כאלו או להגנה מפני תביעות כאלו וכל העלויות הקשורות בהן. אם השירותים מצריכים או כוללים תוכנה הניתנת להורדה, Yahoo רשאית להוריד את אותה תוכנה באופן אוטומטי ולהתקין את הגרסה האחרונה של התוכנה על המכשיר שלך ברגע שבו גרסה או תכונה חדשה זמינות. חלק מן השירותים רשאים לאפשר לך להתאים את הגדרות העדכון האוטומטי שלך. אם יש שינוי חשוב שיש להתייחס אליו, Yahoo רשאית להודיע לך לאחר ההתקנה
  2. שמירת מידע וגישה אליו. מוצרי משלוח ההודעות של Yahoo (כגון Yahoo Messenger בתוך ה-Yahoo Mail שלך וגרסאות מבוססות רשת) מאפשרים לך לראות מתי החברים שלך נמצאים במצב מקוון, ולשלוח ולקבל הודעות מיידיות ומידע נוסף. שירותי משלוח ההודעות של Yahoo יכולים גם לאפשר לך ולאנשים שעמם אתה נמצא בתקשורת, לשמור את שיחותיכם ומידע נוסף בחשבונות ה-Yahoo Mail הממוקמים על שרתי Yahoo. אם תכונה זו זמינה, ביכולתך לקבל גישה ולחפש בתוך היסטוריית ההודעות שלך מכל מחשב או מכשיר עם גישה לאינטרנט. בין אם אתה משתמש בתכונה זו או לא, משתמשים אחרים רשאים לבחור להשתמש בתכונה זו כדי לשמור שיחות ומידע אתך בחשבונם הממוקם בשרתים של Yahoo. הסכמתך לתש"נ זה מהווה הסכמה מצדך לאפשר ל-Yahoo לאחסן תקשורות אלו ומידע אחר על שרתיה למטרות גיבוי, בטיחות וכל המטרות המפורטות בתש"נ זה. אתה אחראי בלעדית לתוכן שאתה משתמש בו או מאחסן אותו ואשר קשור לשירותיYahoo, ואם ברצונך לגבות את נתוניך, האחריות הבלעדית לכך מוטלת עליך. למעט אם צוין אחרת כאן, אתה מאשר ומסכים כי חברת Yahoo הישימה אינה ערבה לכך שהנתונים הקשורים לחשבונך יהיו נגישים עבורך, או שניתן יהיה לספק לך את כל הנתונים הנמחקים, מוסרים או הופכים לבלתי נגישים. המשפט הקודם אינו חל עליך אם אתה משתמש בשירותים הגרמניים, כמפורט בסעיף 10.
  3. תש"נ זה אינו מעניק לך כל זכות, בעלות על או זיקה לקניין רוחני הנמצא בבעלות Yahoo או ש-Yahoo מעניקה רישיון עבורו, כולל, אך לא מוגבל ל, השירותים והסימנים המסחריים של Yahoo.
  4. פרסומות. אתה מבין ומסכים כי השירותים עשויים לכלול פרסומות, ויכ פרסומות אלו חיוניות עבור Yahoo לשם אספקת השירותים.
  5. מסרים והודעות מ-Yahoo. כמו כן אתה מבין ומסכים כי השירותים עשויים לכלול מסרים והודעות מסוימים מ-Yahoo, כגון הודעות על שירותים ומסרים אדמיניסטרטיביים, ושלא תוכל לבחור לא לקבל תקשורות כאלו.
  6. גישה לשירותים ושימוש בהם. השימוש בשירותי Yahoo, וכן בשירותים ובמוצרים הנכללים בשירותים אלו (הן עבור שירותים חופשיים והן עבור שירותים בתשלום), מחייב גישה לאינטרנט, בין אם ישירות או באמצעות התקנים הניגשים לתוכן אינטרנטי. אתה אחראי על כל דמי השירות המקושרים לגישה כזו, ומחויב לשלם אותם, וכן עבור כל העלויות של כל ציוד שנעשה בו שימוש להשגת גישה כזו (תשלומים אלו עשויים לכלול תשלומים לצד שלישי).
  7. פעילות גומלין עם רשתות אחרות. אם הדבר יאושר על ידי Yahoo, משלוח ההודעות של Yahoo רשאי לאפשר לך לתקשר עם משתמשים של מוצרי משלוח הודעות מיידי אחרים. במקרה כזה, אתה מאשר ומסכים לכך ש: (i) השתמשותך בשירות משלוח ההודעות של Yahoo כפוף לתש"נ ולתנאי השימוש של מוצרי משלוח הודעות מיידי אחרים שלהם הסכמת, אם יש כאלה, שהינם תואמים את לתש"נ; וש-(ii) משתמשי מוצרי משלוח הודעות מיידי אחרים כפופים לתנאים המסדירים מוצרי משלוח הודעות מיידי אחרים כאלה. Yahoo אינה נוטלת על עצמה כל אחריות להתנהגות של אנשים או ישויות שאתה יוצר איתם קשר. למעט מסרים הנשלחים אליך על ידי Yahoo, חברת Yahoo אינה מחזיקה בבעלות או בשליטה על התכנים של מסר כלשהו הנשלח או מתקבל על ידי משתמשים בשירותים.
  8. השירותים רשאים לאפשר לך להשתמש בשיטות שונות תקשורות ומשלוח וקבלת הודעות, קבצים, סרטונים ומידע נוסף, לרבות דרך השירותים, דרך ה-SMS , דרך שיחה קולית ודרך שיחת וידאו.
  9. חסימה. באמצעות השימוש בשירותים אתה מאשר שמשתמשים אחרים בשירותים רשאים לבחור לקבל הודעה מהשירותים כאשר אתה נרשם אליהם, ורשאים לשלוח לך מסרים מיידיים ומידע אחר, או להתקשר אליך באמצעות השירותים. אם אתה מעוניין לחסום את תכונת ההודעות או אם אינך רוצה לקבל ההודעות ממשתמשים כאלה, אתה רשאי להפוך את האפשרות "התעלם", או תכונה דומה בנפרד, לזמינה. יכולתך לשלוח ולקבל מסרים מיידיים ומידע אחר עשויה להיחסם על ידי Yahoo ומשתמשים אחרים, אשר עלולים להגביל באופן מלא או חלקי את יכולתך להשתמש בשירותים. באמצעות השימוש בשירותים אתה מסכים לכך של-Yahoo אין כל אחריות על הערכה או פתרון של מחלוקות כלשהן הנובעות מהיכולת (או אי היכולת) שלך או של אנשים אחרים להתעלם, לשלוח מסרים או מידע אחר, או להשתמש בשירותים בדרך אחרת. המשפט הקודם אינו חל עליך אם אתה משתמש בשירותים הגרמניים, כמפורט בסעיף 10.
  10. התמיכה של Yahoo. Yahoo רשאית לבחור לספק לך תמיכת לקוחות ו/או שדרוגים, תגבורות, או שינויים עבור השירותים (בשם הקיבוצי, "תמיכה") על פי שיקול דעתה הבלעדי, ורשאית לסיים תמיכה כזו בכל עת שהיא מבלי לספק לך הודעה. אתה מסכים ומבין כי במקרה ש-Yahoo בוחרת לספק לך תמיכה, תמיכה כזו מסופקת מרצון על פי שיקול דעתה הבלעדי של Yahoo ואינה יוצרת כל זכות חוזית לקבלת תמיכה, ושאינך יכול להסתמך על כל הצהרה או הצעה לתמיכה כלשהן כדי לצור זכות חוזית לתמיכה.
  11. דמי שימוש. Yahoo שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום עבור שימוש עתידי או גישה עתידית לשירותים או לשירותים אחרים ואתרי אינטרנט אחרים של Yahoo, על פי שיקול דעתה הבלעדי של Yahoo. אם Yahoo מחליטה לגבות דמי שימוש, Yahoo תיתן לך הודעה מראש.
 3. גרסאות שונות של השירותים
  ייתכן כי תכונות שונות יהיו זמינות בגרסאות שונות של השירותים, ולא כל התכונות יהיו זמינות במדינה או באזור שלך. כמו כן, לא כל התכונות עשויות להיות זמינות אם המשתמש שאתה יוצר אתו קשר משתמש בגרסה שונה של השירותים, או משתמש בלקוח תוכנה להודעות מיידיות, שמציעה חברה אחרת שאינה Yahoo.
 4. חשבון חבר, סיסמה ואבטחה
  אם עדיין אין לך מזהה Yahoo וסיסמה של Yahoo, תתבקש להשלים את תהליך הרישום ל-Yahoo. אתה מסכים כי Yahoo מספקת לך רק את הזכות לגשת לחשבונך בהתאם לתש"נ זה ולכללים ולקווים המנחים הישימים. אם אתה מפר את סעיף 4 זה, או אינך יכול לתת תוקף חוקי לחשבונך בדרך אחרת, אתה מאשר ומסכים כי הגישה לחשבונך עלולה להיחסם עבורכם באופן קבוע ושייתכן שכל הנתונים הקשורים לחשבון יהיו בלתי ניתנים לאחזור. Yahoo אינה ערבה לכך שתהיה לך גישה קבועה לנתוניכם בשירותים, או שהיא תספק לך עותקים במקרה שהנתונים נמחקים או אובדים. Yahoo מעודדת אותך לבצע גיבוי נאות של נתוניך. Yahoo עלולה לאכוף הגבלות על תכונות ושירותים מסוימים או להגביל באופן חלקי או מלא את גישתך לשירותי Yahoo אחרים, או אתרים אחרים, ללא הודעה או אחריות. המשפט הקודם אינו חל עליך אם אתה משתמש בשירותים הגרמניים, כמפורט בסעיף 10.
 5. מדיניות הפרטיות של Yahoo
  גישתך לשירותים והשימוש שאתה עושה בהם מהווים קבלה של מדיניות הפרטיות של Yahoo, וכפופים למדיניות זו. נתוני הרישום שלך ומידע אחר עליך כפופים אף הם למדיניות הפרטיות של Yahoo. תוכל לבחון את הגרסה העכשווית ביותר של מדיניות הפרטיות של Yahoo בכל עת, באמצעות לחיצה על הקישור Privacy Policy (מדיניות פרטיות) תחת חברת Yahoo הישימה בסעיף 10 להלן.
 6. הגבלות על השימוש
  אתה אינך רשאי, ולא תוכל להתיר לכל צד אחר שהוא (למעט במידה שמחייב החוק המקומי):
  1. להעתיק, לבצע דקומפילציה, לבצע הנדסה הפוכה, לתרגם לשפת סף (assembly), לשנות, להשכיר, לחכור, להשאיל, להפיץ, או ליצור עבודות נגזרות (כמוגדר על ידי החוקים המקומיים הישימים) או שיפורים (כמוגדר על ידי החוקים המקומיים הישימים) לשירותים או לתוכנה, או לנסות בדרך אחרת לגלות את קוד המקור או את הפרוטוקלים בשירותים או בתוכנה;
  2. להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירותים או לרשת של Yahoo;
  3. לאגד את השירותים או את התוכנה, או כל חלק מהם, לתוך כל שירות, תוכנה או חומרה אחרים, או טכנולוגיה אחרת המיוצרת או מופצת על ידיך או עבורך;
  4. להשתמש בשירותים בכל דרך בלתי חוקית שהיא, עבור כל מטרה בלתי חוקית שהיא, או בכל דרך שאינה תואמת לתש"ן או לתשנ"א אלו;
  5. להשתמש בשירותים כדי להפעיל מתקנים גרעיניים, טיפולים להצלת חיים או לשמירתם , או כל יישומי משימה קריטיים שבהם חיי אדם או רכוש עלולים להיות בסיכון (אתה מבין ספציפית כי השירותים לא נועדו למטרות כאלו וכי כשלונם במקרים כאלו עלול להוביל למוות, פציעה אישית, או נזק חמור לרכוש או לסביבה ש-Yahoo אינה אחראית לו). שים לב שהמשפט הקודם אינו חל עליך אם אתה משתמש בשירותים הגרמניים, כמפורט בסעיף 10; או
  6. מוכר, מחכיר,מלווה , מפיץ, מעביר, נותן רישיון משני, משחזר, משכפל, מעתיק, סוחר או מנצל לרעה את השירותים או ניגש אליהם למטרה זו או מפיק הכנסה מהשימוש בשירותים או מאספקתם, בין אם למטרת רווח מסחרי או כספי ישיר או למטרה אחרת, ללא הסכמה מראש של Yahoo, במפורש ובכתב.
 7. פטור מאחריות וציוד
  1. אתה מבין ומסכים כי השירותים מסופקים "כפי שהם (as-is)" וש-Yahoo אינה נוטלת כל אחריות לצירי הזמן, מחיקה, אי אספקה, או כישלון לאחסון תקשורות אחרות של המשתמשים או הגדרות אישיות. כמו כן, אתה מבין כי Yahoo אינה אחראית לביטחון או לפרטיות של המסרים וההודעות הנשלחים דרך השירותים. המשפטים הקודמים בסעיף זה אינם חלים עליך אם אתה משתמש בשירותים הגרמניים, כמפורט בסעיף 10.
  2. אתה רשאי להשתמש בציוד אופציונלי כדי לגשת לשירותים (למשל, התקן טלפוני המתחבר ליציאת USB כדי לגשת לתכונת ההתקשרות ממחשב אישי אחד לאחר, כשהתקן כזה עשוי לכלול פונקציונליות כפולה המאפשרת גישה לשירות טלפון קווי מסורתי, גישה אשרYahoo אינה מספקת אותה).
  3. כל יישומי צד שלישי המתחברים לתוכנה, ושאתה משתמש בהם עם השירותים, נמצאים בבעלות מפתח היישום ובאחריותו הבלעדית, ומוטלת עליך האחריות להחליט אם יישומים אלו המתחברים לתוכנה, או השימוש שלך בהם, חוקי או נאות.
  4. אם השירותים שהורדת או ניגשתם אליהם כוללים תכונות נגד רוגלות, תוכנות המזוהות על ידי כלי כזה כ"רוגלה" (spyware) עשויות להיות תוכנות שהסכמת להתקין במחשבך בעקבות הסכם נפרד עם צד שלישי. אתה אחראי בלעדית לעמידה בהסכמים שביצעת עם צדדים שלישיים.
  5. כל ציוד או יישומי צד שלישי, אופציונאליים או נדרשים, המתחברים לתוכנה ואשר אתה משתמש בו כדי להשתמש בשירותים, לגשת אליהם או לשפר אותם, כולל הטלפון הסלולארי שלך או ציוד אחר, בין אם מדובר בציוד נדרש או אופציונאלי, כפופים לדרישות, לתנאים, לערבויות, ולפטורים מאחריות שסופקו על ידי היצרן של ציוד כזה או יישומי צד שלישי המתחברים לתוכנה, ו-Yahoo אינה מספקת מצגים או ערבויות כלשהן בנוגע לציוד כזה וליישומי צד שלישי המתחברים לתוכנה. אנא עיין בחומרים שקיבלת כשרכשת את הציוד או הישגת את יישומי הצד השלישי המתחברים אליו, כדי להבין את הזכויות והחובות המוטלות עליך, כולל הערבויות והפטורים מאחריות החלים עליך. במידה הרבה ביותר המותרת על פי החוק הישים, Yahoo והחברות הבנות שלה, סניפיה, משרדיה, עובדיה, סוכניה, שותפיה ומעניקי הרשיונות שלה מסירים מעצמם כל ערבות, תנאים ודרישות מכל סוג, בין אם במפורש או במשתמע, הנוגעים לציוד כזה או ליישומי צד שלישי המתחברים אליו, כולל כל התנאים והערבויות המשתמעים לבעלות, סחירות, איכות משביעת רצון, כשירות למטרה ספציפית, בנוגע לאספקת שירותים במיומנות ובזהירות סטנדרטיים וסבירים, ולאי-הפרה של זכות כלשהי לקניין רוחני. המשפט הקודם אינו חל עליך אם אתה משתמש בשירותים הגרמניים, כמפורט בסעיף 10.
 8. מידע כללי
  כלל ההסכם. התש"נ והתשנ"א וכל המסמכים המצורפים להם בזאת מהווים את כל ההסכם בינך ובין Yahoo, הואיל והוא מתייחס להשתמשותך בשירותים, וגובר על כל גרסה קודמת של התש"נ והתשנ"א, אם ישנה, בינך ובין Yahoo ביחס לשירותים. כמו כן אתה עשוי להיות כפוף לתניות ותנאים נוספים שעשויים להיות ישימים כאשר אתה משתמש בשירותי Yahoo אחרים או רוכש שירותים כאלו (כולל שירותים בתשלום), שירותים מצורפים, תוכן של צד שלישי או תוכנת צד שלישי. תש"נ זה ימשיך להסדיר את השימוש שאתה עושה בשירותים, אלא אם אתה מסכים לדרישות אחרות שמציגה חברת Yahoo ואשר מצהירות במפורש כי הן מחליפות את הגרסה המוסכמת הקודמת של "תנאי השירות הנוספים של Yahoo Global Communications". אם אתה משתמש בשירותים, במקרה של סתירה בין סעיפי תש"נ זה לבין התשנ"א, יקבעו התנאים המפורטים בתש"נ, הואיל והם שהם מתייחסים לשירותים.
 9. הפרות
  אנא דווח על כל הפרה של תש"נ זה לקישור לטיפול בלקוחות, המפורט בסעיף 10 להלן מתחת לחברת Yahoo הישימה.
 10. הצד המתקשר בהסכם, ברירת הדין, המקום ליישוב המחלוקות ותנאים אחרים הקשורים למקום ולאיזור.
  תש"נ זה הוא בינך לבין חברת Yahoo הרלוונטית. בתת-הסעיף להלן, מצא את שירותי Yahoo שאתה משתמש בהם, ובתת-סעיף זה תמצא את חברת Yahoo הרלוונטית שאיתה אתה יוצר קשר חוזי עבור השירותים, ברירת הדין, המקום ליישוב מחלוקות עם חברת Yahoo הרלוונטית ותנאים חשובים אחרים. אנא שים לב לכך ששירותי משלוח ההודעות של Yahoo, לרבות Yahoo Messenger, עשויים להיות קשורים לחשבון הדואר Yahoo Mail שלך. אם אין לך חשבון דואר Yahoo Mail , הנך כפוף לגרסה הנוכחית של התשנ"א עבור האזור/המדינה הרלוונטיים שמהם נרשמת לחשבונך בפעם הראשונה. אם אינך זוכר באילו שירותי Yahoo השתמשת, אנא התקשר לטיפול בלקוחות.

אזור:

יבשות אמריקה

 1. ארה"ב (us) אם אתה משתמש בשירותים בארה"ב, הנך צד לחוזה עם Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, כדי לספק לך את השירותים, ופירוש תש"נ זה יהיה על פי הדין המהותי של מדינת קליפורניה, שיחול על כל התביעות הקשורות אליו, מבלי להתחשב בעקרונות ברירת הדין. אתה ו-Yahoo! בע"מ נותנים בזאת את הסכמתכם הבלתי חוזרת לסמכות השיפוט והמקום הבלעדיים של בתי המשפט של מדינת קליפורניה הנמצאים בסנטה קלרה, קליפורניה, או לבתי המשפט הפדרליים הנמצאים במחוז הצפוני של קליפורניה, ארה"ב, לפסיקה בכל המחלוקות הנובעות מתש"נ זה או קשורות אליו, או הנובעות מיחסים בינך לבין Yahoo או קשורות אליהם, ללא קשר לסוג התביעה. אם הדבר ישים, כל התוכנות שסופקו לממשלת ארה"ב בהמשך לבקשות שהוגשו ב-1 בדצמבר 1995 או אחרי תאריך זה מסופקות עם התנאים וההגבלות המסחריים המתוארים להלן. אם השירותים והתיעוד המשויך אליהם מסופקים לך או נרכשים על ידי או בשם ממשלת ארצות הברית, אם הדבר ישים, נחשבים השירותים ל"שירותים מסחריים" על פי השימוש שנעשה במונח זה במערכת הפדראלית לרגולציה של רכישות (FARS). זכויותיה של ארה"ב לא יהיו מעבר לזכויות המינימום המפורטות בהסדר הפדרלי לרגולציה של רכישות (FAR 52.227-19) בנוגע ל"תוכנת מחשב מסחרית - זכויות מוגבלות". כל שאר התנאים וההתניות של תש"נ זה חלים על ההסכם. אתה מסכים לא לספק תמיכה או משאבים מהותיים (או להסתיר או להסוות את האופי, המיקום, המקור, או הבעלות על תמיכה או משאבים חומריים) לכל ארגון שהוא אשר הוגדר על ידי ממשלת ארה"ב כארגון טרור בהתאם לסעיף 219 בחוק ההגירה והאזרחות. ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א, ואת מדיניות הפרטיות בכל עת, בקישורים שלהלן. כמו כן תוכל ליצור קשר עם מחלקת הטיפול בלקוחות באמצעות הקישור המסופק במסמך.
  1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html לתש"נ של Yahoo En Español:https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. תשנ"א:https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html לתשנ"א של Yahoo En Español:https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html
  3. מדיניות פרטיות:https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html למדיניות הפרטיות של Yahoo En Español:https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html
  4. טיפול בלקוחות: טיפול בלקוחות למחלקת הטיפול בלקוחות Yahoo en Español: espanol-abuse@yahoo-inc.com .
 2. קנדה (ca)אם אתה משתמש בשירותים הקנדיים, הנך צד לחוזה עם !Yahoo Canada Co., 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7 כדי שתספק לך את השירותים, וחוקי קנדה קובעים את הפרשנות של תש"נ זה, כולל תביעות בגין הפרתו, מבלי להתייחס לעקרונות ברירת הדין, אך חלים גם על כל תביעות אחרות, כולל תביעות בנוגע לחוקים להגנת הצרכן, חוקי תחרות בלתי הוגנת ותביעות נזיקין. אתה ו-Yahoo קנדה נותנים בזאת את הסכמתכם הבלתי חוזרת לסמכות השיפוט הבלעדית ולמיקום של בתי המשפט של מחוז אונטריו, קנדה, עבור כל המחלוקות הנובעות מתש"נ זה או קשורות אליו, או הנובעות מיחסים בינך לבין Yahoo או קשורות אליהם, ללא קשר לסוג התביעה.

  נתונים אישיים של חברים ושל אנשי קשר. בכך שהנך עושה שימוש בשירותים, אתה מסכים לכך שהשגת את הסכמתם של חבריך ושל אנשי הקשר שלך למסירת הנתונים האישיים שלהם (למשל: כתובת הדוא“ל או מספר הטלפון שלהם) לידי Yahoo או צד שלישי מטעמה, בהתאם לרלבנטי, וש-Yahoo או צד שלישי מטעמה עשויים להשתמש בשמם שלך כדי לשלוח הודעות בשמך כדי להפוך את השירותים זמינים לחבריך ולאנשי הקשר שלך. אין לעשות שימוש בשירותים אלה בעבור כל צורה של דואר זבל.

  ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישור שלהלן כמו כן תוכל ליצור קשר עם מחלקת הטיפול בלקוחות באמצעות הקישור המסופק במסמך.
  1. תש"נ:https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. מדיניות הפרטיות:https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. טיפול בלקוחותhttps://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. ברזיל (br)אם אתה משתמש בשירותים הברזיליים, אתה צד לחוזה עם !Yahoo do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazil, כדי שתספק לך את השירותים, וחוקי הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל קובעים את הפרשנות של תש"נ זה, כולל תביעות בגין הפרתו, מבלי להתייחס לעקרונות ברירת הדין, אך חלים גם על כל תביעות אחרות, כולל תביעות בנוגע לחוקים להגנת הצרכן, חוקי תחרות בלתי הוגנת ותביעות נזיקין. אתה ו-Yahoo ברזיל נותנים בזאת את הסכמתכם הבלתי חוזרת לסמכות השיפוט הבלעדית ולמיקום של בתי המשפט של הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל עבור כל המחלוקות הנובעות מתש"נ זה או קשורות אליו, או הנובעות מיחסים בינך לבין Yahoo ברזיל או קשורות אליהם, ללא קשר לסוג התביעה. עבור משתמשי Yahoo ברזיל, הגבלת הזכויות של המשתמשים, הגבלות או חבויות והתקפות של תש"נ זה יחולו במידה המותרת על פי החוק הברזילאי. Yahoo ברזיל שומרת לעצמה את הזכות ליישב סתירות או סכסוכים המתגלעים לבסוף, אך ורק בהתאם לתנאי השירות האוניברסליים ולחוק הברזילאי. ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן. כמו כן תוכל ליצור קשר עם מחלקת הטיפול בלקוחות באמצעות הקישור המסופק במסמך.
  1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html
  3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html
  4. טיפול בלקוחותhttps://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral
 4. ארגנטינה (ar) אם אתה משתמש בשירותים הארגנטיניים, אתה צד לחוזה\ עם !Yahoo de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, כדי שתספק לך את השירותים, וחוקי הרפובליקה הארגנטינית קובעים לא רק את הפרשנות של תש"נ זה וחלים על תביעות בגין הפרה של תש"נ זה, מבלי להתייחס לעקרונות ברירת הדין, אלא גם חלים על כל התביעות האחרות, כולל תביעות בנוגע לחוקים להגנת הצרכן, חוקי תחרות בלתי הוגנת ותביעות נזיקין. אתה ו-Yahoo ארגנטינה נותנים בזאת את הסכמתכם הבלתי חוזרת לסמכות השיפוט הבלעדית ולמיקום של בתי המשפט של הרפובליקה של ארגנטינה עבור כל המחלוקות הנובעות מתש"נ זה או קשורות אליו, או הנובעות מיחסים בינך לבין Yahoo או קשורות אליהם, ללא קשר לסוג התביעה. ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן. כמו כן תוכל ליצור קשר עם מחלקת הטיפול בלקוחות באמצעות הקישור המסופק במסמך.
  1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html .
  3. מדיניות פרטיות:https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. מחלקת הטיפול בלקוחות: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. מקסיקו (mx): אם אתה משתמש בשירותים המקסיקניים, אתה צד לחוזה עם !Yahoo de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000 , כדי שתספק לך את השירותים, וחוקי המדינות המקסיקניות המאוחדות קובעים לא רק את הפרשנות של תש"נ זה וחלים על תביעות בגין הפרה של תש"נ זה, מבלי להתייחס לעקרונות ברירת הדין, אלא גם חלים על כל התביעות האחרות, כולל תביעות בנוגע לחוקים להגנת הצרכן, חוקי תחרות בלתי הוגנת ותביעות נזיקין. אתה ו-Yahoo מקסיקו נותנים בזאת את הסכמתכם הבלתי חוזרת לסמכות השיפוט הבלעדית ולמיקום של בתי המשפט של המדינות המקסיקניות המאוחדות עבור כל המחלוקות הנובעות מתש"נ זה או קשורות אליו, או הנובעות מיחסים בינך לבין Yahoo או קשורות אליהם, ללא קשר לסוג התביעה. ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן. כמו כן תוכל ליצור קשר עם מחלקת הטיפול בלקוחות באמצעות הקישור המסופק במסמך.
  1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. מדיניות הפרטיות:https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. טיפול בלקוחות: mx-abuse@yahoo-inc.com .
 6. צ'ילה (cl), קולומביה (co), פרו (pe) וונצואלה (ve): אם אתה משתמש בשירותים בוונצואלה, בפרו, בקולומביה או בצ'ילה, החוזה נערך בינך לבין !Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A, כדי לספק לך את השירותים, והחוקים של מדינת פלורידה חלים על הפרשנות של תנאי שירות נוספים אלה ועל טענות בנוגע להפרתם, ללא קשר לעקרונות דין מתנגשים, ובנוסף, הם חלים על כל הטענות האחרות, לרבות טענות הקשורות לחוקי הגנת הצרכן, חוקי תחרות לא הוגנת ועוולות. אתה ו-Yahoo! Hispanic Americas, LLC מסכימים באופן בלתי ניתן לשינוי לסמכות השיפוט ולמקום בית המשפט של מחוז מיאמי-דייד לטיפול בכל המחלוקות שיתעוררו כתוצאה מתנאי שירות נוספים אלה, או ביחס אליהם, או כתוצאה מהקשר בינך לבין Yahoo, או ביחס אליו, ללא קשר לסוג הטענה. באפשרותך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תנאי שירות נוספים אלה, של תנאי השירות האוניברסליים ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן. תוכל גם ליצור קשר עם שירות לקוחות באמצעות הקישור הרלוונטי. ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן. כמו כן תוכל ליצור קשר עם מחלקת הטיפול בלקוחות באמצעות הקישור המסופק במסמך.
  1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. מדיניות פרטיות:https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. טיפול בלקוחות: espanol-abuse@yahoo-inc.com .
 7. אזור:

  אירופה.

  1. הממלכה המאוחדת (uk), ספרד (es), איטליה (it) וצרפת (fr) אם אתה משתמש בשירותים של הממלכה המאוחדת (uk), של ספרד (es), של איטליה (it) ושל צרפת (fr), אתה אתה צד לחוזה עם Oath (EMEA) Limited (שנקראה בעבר !Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Village, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, שתספק לך שירותים, וחוקי אירלנד קובעים לגבי תש"נ זה וכל התחייבות בלתי חוזית שהיא הנובעת ממנו. אתה ו-YEL נותנים בזאת את הסכמתכם הבלתי חוזרת לסמכות השיפוט והמקום הבלעדיים של בתי המשפט באירלנד עבור כל המחלוקות הנובעות מתש"נ זה או קשורות אליו, כל התחייבות בלתי חוזית הנובעת מתש"נ זה או קשורה אליו, או כל תביעה או מחלוקת הנובעות מן היחסים בינך לבין YEL או קשורות אליהם, ללא קשר לסוג התביעה. ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן.
   1. הממלכה המאוחדת (uk):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
    3. מדיניות פרטיות:https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
    4. טיפול בלקוחותhttps://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
   2. ספרד (es):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html/
    4. טיפול בלקוחותhttps://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
   3. איטליה (it)
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
    4. טיפול בלקוחותhttps://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
   4. צרפת (fr):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
    4. טיפול בלקוחותhttps://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. גרמניה (de) אם אתה משתמש בשירותים הגרמניים (de,) אתה צד לחוזה עם Oath (EMEA) Limited (שנקראה בעבר !Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, שתספק לך שירותים. חוקי אירלנד קובעים לגבי יחסיכם החוזיים, לרבות תש"נ זה. אם מקום המגורים הרגיל שלך הוא בגרמניה, ברירת הדין אינה מגבילה את פנייתך לחוקי הגנת הצרכן בגרמניה. ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן.
   1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
   3. מדיניות הפרטיות:https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
   4. טיפול בלקוחותhttps://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. אירלנד(ie), דנמרק(dk), פינלנד(fi), נורבגיה (no), רומניה(ro), הולנד (nl), שוודיה (se), טורקיה(tr), רוסיה(ru), פולין (pl), בלגיה (be), הרפובליקה של צ'כיה(cz), הונגריה (hu), פורטוגל (xp), אוסטריה(at), בולגריה(bg), קרואטיה(hr), אסטוניה(ee), לטביה(lv), ליטא(lt), סרביה(rs), סלובקיה(sk), סלובניה(si), אוקראינה(ua) או יוון(gr): אם אתה משתמש באחד מן השירותים הבאים: אירלנד(ie), דנמרק(dk), פינלנד(fi), נורבגיה (no), רומניה(ro), הולנד (nl), שוודיה (se), טורקיה(tr), רוסיה(ru), פולין (pl), בלגיה (be), הרפובליקה של צ'כיה(cz), הונגריה (hu), פורטוגל (xp), אוסטריה(at), בולגריה(bg), קרואטיה(hr), אסטוניה(ee), לטביה(lv), ליטא(lt), סרביה(rs), סלובקיה(sk), סלובניה(si), אוקראינה(ua) או יוון(gr), אתה צד לחוזה עם Oath (EMEA) Limited (שנקראה בעבר !Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, שתספק לך שירותים, וחוקי אירלנד קובעים לגבי תש"נ זה וכל התחייבות בלתי חוזית שהיא הנובעת ממנו. אתה ו-YEL נותנים בזאת את הסכמתכם הבלתי חוזרת לסמכות השיפוט והמקום הבלעדיים של בתי המשפט האיריים עבור כל המחלוקות הנובעות מתש"נ זה או קשורות אליו, כל התחייבות בלתי חוזית הנובעת מתש"נ זה או קשורה אליו, או כל תביעה או מחלוקת הנובעות מן היחסים בינך לבין YEL או קשורות אליהם, ללא קשר לסוג התביעה.

   ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן.
   1. אירלנד (Ie):
    1. תש"נ:https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/
    2. תשנ"א:https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
    3. מדיניות פרטיות:https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   2. דנמרק (dk):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html
    3. מדיניות פרטיות:https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html
    4. טיפול בלקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   3. פינלנד(fi):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
    4. טיפול בלקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   4. נורבגיה (no):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   5. רומניה (ro):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיות:https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   6. הולנד (nl):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
    4. טיפול בלקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   7. שוודיה (se):
    1. תש"נ:https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"א:https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות:https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   8. טורקיה (tr):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   9. רוסיה (ru):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   10. יוון (gr):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   11. פולין (pl):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   12. בלגיה (be):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   13. הרפובליקה הצ'כית (cz):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   14. הונגריה (hu):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   15. פורטוגל (xp):
    1. תש"נ:https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   16. אוסטריה (at):
    1. תש"נ:https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   17. בולגריה (bg):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיות:https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   18. קרואטיה (hr):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיות:https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   19. אסטוניה (ee):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיות:https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   20. לטביה (lv):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.htm.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   21. ליטא (lt):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   22. סרביה (rs):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות:https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   23. סלובקיה (sk):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיות:https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   24. סלובניה (si):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
   25. אוקראינה (ua):
    1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
    4. שירות לקוחות: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

  אזור:

  אסיה והאוקינוס השקט.

  1. הונג קונג (hk): אם אתה משתמש בשירותים של הונג קונג, אתה צד לחוזה עם !Yahoo Hong Kong Limited, of 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong, שתספק לך את השירותים, וחוקי הונג קונג קובעים לא רק את הפרשנות של תש"נ זה וחלים על תביעות בגין הפרה של תש"נ זה, מבלי להתייחס לעקרונות ברירת הדין, אלא גם חלים על כל התביעות האחרות, כולל תביעות בנוגע לחוקים להגנת הצרכן, חוקי תחרות בלתי הוגנת ותביעות נזיקין. אתה ו-Yahoo הונג קונג נותנים בזאת את הסכמתכם הבלתי חוזרת לסמכות השיפוט הבלעדיות ולמיקום של בתי המשפט בהונג קונג עבור כל המחלוקות הנובעות מתש"נ זה או קשורות אליו, או הנובעות מהיחסים בינך לבין Yahoo או קשורות אליהם, ללא קשר לסוג התביעה. ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן. כמו כן תוכל ליצור קשר עם מחלקת הטיפול בלקוחות באמצעות הקישור המסופק במסמך.
   1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
   4. טיפול בלקוחותhttps://help.cc.hk.yahoo.com/.
  2. סינגפור (sg), אינדונזיה (id), מלזיה(my), הפיליפינים(ph), תאילנד(th) או וייטנאם(vn): אם אתה משתמש בשירותים של סינגפור (sg), אינדונזיה (id), מלזיה(my), הפיליפינים(ph), תאילנד(th) או וייטנאם((vn, הנך צד לחוזה עם Yahoo! Asia Pacific Pte Ltd. 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914, שתספק לך את השירותים, וחוקי סינגפור קובעים לא רק את הפרשנות של תש"נ זה וחלים על תביעות בגין הפרה של תש"נ זה, מבלי להתייחס לעקרונות ברירת הדין, אלא גם חלים על כל התביעות האחרות, כולל תביעות בנוגע לחוקים להגנת הצרכן, חוקי תחרות בלתי הוגנת ותביעות נזיקין. אתה ו-Yahoo! אסיה והאוקינוס השקט בע"מ נותנים בזאת את הסכמתכם הבלתי חוזרת לסמכות השיפוט והמקום הבלעדיים של בתי המשפט בסינגפור עבור כל המחלוקות הנובעות מתש"נ זה או קשורות אליו, או הנובעות מיחסים בינך לבין Yahoo או קשורות אליהם, ללא קשר לסוג התביעה. ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן. כמו כן תוכל ליצור קשר עם מחלקת הטיפול בלקוחות באמצעות הקישור המסופק במסמך.
   1. תש"נ:
    1. סינגפורhttps://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    2. אינדונזיהhttps://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    3. מלזיהhttps://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    4. הפיליפיניםhttps://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    5. תאילנדhttps://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
    6. וייטנאםhttps://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. תשנ"א:
    1. סינגפורhttps://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
    2. אינדונזיהhttps://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
    3. מלזיהhttps://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
    4. הפיליפיניםhttps://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
    5. תאילנדhttps://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
    6. וייטנאםhttps://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. מדיניות פרטיות:
    1. סינגפורhttps://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
    2. אינדונזיה https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
    3. מלזיהhttps://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
    4. הפיליפיניםhttps://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
    5. תאילנדhttps://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.htm.
    6. וייטנאםhttps://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
   4. טיפול בלקוחות:
    1. סינגפורhttps://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
    2. אינדונזיהhttps://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
    3. מלזיהhttps://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
    4. הפיליפיניםhttps://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
    5. תאילנדhttps://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
    6. וייטנאםhttps://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
  3. אוסטרליה (au): אם אתה משתמש בשירותים האוסטרליים אתה יוצר קשר חוזי עם Yahoo7 Pty Ltd, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Australia, כדי לספק לך את השירותים, ולא זו בלבד שחוקי ניו סאות' וויילס קובעים את הפרשנות של תש"נ זה וחלים על תביעות בגין הפרה של תש"נ זה, מבלי להתייחס לעקרונות ברירת הדין, אלא שהם חלים גם על כל התביעות האחרות, כולל תביעות בנוגע לחוקים להגנת הצרכן, חוקי תחרות בלתי הוגנת ותביעות נזיקין. אתה ו-Yahoo7 Pty Ltd נותנים בזאת את הסכמתכם הבלתי חוזרת לסמכות השיפוט הבלעדית ולמיקום של בתי המשפט של מדינת ניו סאות' ויילס, עבור כל המחלוקות הנובעות מתש"נ זה או קשורות אליו, או הנובעות מהיחסים בינך לבין Yahoo או קשורות אליהם, ללא קשר לסוג התביעה. ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן. כמו כן תוכל ליצור קשר עם מחלקת הטיפול בלקוחות באמצעות הקישור המסופק במסמך.
   1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. טיפול בלקוחותhttps://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
  4. ניו זילנד (nz): אם אתה משתמש בשירותים של ניו זילנד, הנך צד לחוזה עם !Yahoo New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 New Zealand, כדי לספק לך את השירותים, ולא זו בלבד שחוקי ניו זילנד קובעים את הפרשנות של תש"נ זה וחלים על תביעות בגין הפרה של תש"נ זה, מבלי להתייחס לעקרונות ברירת הדין, אלא שהם חלים גם על כל התביעות האחרות, כולל תביעות בנוגע לחוקים להגנת הצרכן, חוקי תחרות בלתי הוגנת ותביעות נזיקין. אתה ו-Yahoo ניו זילנד נותנים בזאת את הסכמתכם הבלתי חוזרת לסמכות השיפוט והמקום הבלעדיים של בתי המשפט בניו זילנד עבור כל המחלוקות הנובעות מתש"נ זה או קשורות אליו, או הנובעות מהיחסים בינך לבין Yahoo או קשורות אליהם, ללא קשר לסוג התביעה. ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן. כמו כן תוכל ליצור קשר עם מחלקת הטיפול בלקוחות באמצעות הקישור המסופק במסמך.
   1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. טיפול בלקוחות:https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  5. טייוואן (tw) אם אתה משתמש בשירותים של טאיוואן, אתה צד לחוזה עם Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, at 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan and Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, כדי לספק לך את השירותים, ולא זו בלבד שחוקי טאיוואן קובעים את הפרשנות של תש"נ זה וחלים על תביעות בגין הפרה של תש"נ זה, מבלי להתייחס לעקרונות ברירת הדין, אלא שהם חלים גם על כל התביעות האחרות, כולל תביעות בנוגע לחוקים להגנת הצרכן, חוקי תחרות בלתי הוגנת ותביעות נזיקין. אתה ו-Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch נותנים בזאת את הסכמתכם הבלתי חוזרת לסמכות השיפוט והמקום הבלעדיים של בתי המשפט בטאיפיי, טאייוואן הרפובליקה הסינית עבור כל המחלוקות הנובעות מתש"נ זה או קשורות אליו, או הנובעות מהיחסים בינך לבין Yahoo או קשורות אליהם, ללא קשר לסוג התביעה. ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן. כמו כן תוכל ליצור קשר עם מחלקת הטיפול בלקוחות באמצעות הקישור המסופק במסמך.
   1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. תשנ"אttps://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
   4. טיפול בלקוחות:https://tw.help.cc.yahoo.com/.
  6. הודו (in): אם אתה משתמש בשירותים ההודיים, הנך צד לחוזה עם (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India, כדי לספק לך את השירותים, ולא זו בלבד שחוקי הודו קובעים את הפרשנות של תש"נ זה וחלים על תביעות בגין הפרה של תש"נ זה, מבלי להתייחס לעקרונות ברירת הדין, אלא שהם חלים גם על כל התביעות האחרות, כולל תביעות בנוגע לחוקים להגנת הצרכן, חוקי תחרות בלתי הוגנת ותביעות נזיקין. אתה ו-Yahoo הודו נותנים בזאת את הסכמתכם הבלתי חוזרת לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במומבאי עבור כל המחלוקות הנובעות מתש"נ זה או קשורות אליו, או הנובעות מהיחסים בינך לבין Yahoo או קשורות אליהם, ללא קשר לסוג התביעה. ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן. כמו כן תוכל ליצור קשר עם מחלקת הטיפול בלקוחות באמצעות הקישור המסופק במסמך.
   1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. טיפול בלקוחותhttps://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
   5. ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות למשתמשים בהודו, כולל יצירת קשר מהמחשב האישי לטלפון וסוגים אחרים של התקשרות דרך האינטרנט.

  אזור:

  המזרח התיכון וצפון אפריקה.

  1. שירותי Yahoo Maktoob (xe או xa) וישראל (il). אם אתה משתמש בשירותי Maktoob (xaאו xe) או בשירותים הישראליים, הנך צד לחוזה עם !Yahoo בע"מ, פירסט אבניו 701, סאניווייל, קליפורניה, 94089, כדי שתספק לך את השירותים, והדין המהותי של מדינת קליפורניה קובע את הפרשנות של תש"נ זה וחל על כל התביעות הנוגעות לו, מבלי להתייחס לעקרונות התנגשות דינים. אתה ו-Yahoo! בע"מ נותנים בזאת את הסכמתכם הבלתי חוזרת לסמכות השיפוט והמקום הבלעדיים של בתי המשפט של מדינת קליפורניה הנמצאים בסנטה קלרה, קליפורניה, או לבתי המשפט הפדרליים הנמצאים במחוז הצפוני של קליפורניה, ארה"ב, לפסיקה בכל המחלוקות הנובעות מתש"נ זה או קשורות אליו, או הנובעות מיחסים בינך לבין Yahoo או קשורות אליהם, ללא קשר לסוג התביעה. אם הדבר ישים, כל התוכנות שסופקו לממשלת ארה"ב בהמשך לבקשות שהוגשו ב-1 בדצמבר 1995 או אחרי תאריך זה מסופקות עם התנאים וההגבלות המסחריים המתוארים להלן. אם השירותים והתיעוד המשויך אליהם מסופקים לך או נרכשים על ידי או בשם ממשלת ארצות הברית, אם הדבר ישים, נחשבים השירותים ל"שירותים מסחריים" על פי השימוש שנעשה במונח זה במערכת הפדראלית לרגולציה של רכישות (FARS). זכויותיה של ארה"ב לא יהיו מעבר לזכויות המינימום המפורטות בהסדר הפדרלי לרגולציה של רכישות (FAR 52.227-19) בנוגע ל"תוכנת מחשב מסחרית - זכויות מוגבלות". כל התניות והתנאים של תש"נ זה חלים על ההסכם. אתה מסכים לא לספק תמיכה או משאבים מהותיים (או להסתיר או להסוות את האופי, המיקום, המקור, או הבעלות על תמיכה או משאבים מהותיים) לכל ארגון שהוא אשר הוגדר על ידי ממשלת ארה"ב כארגון טרור בהתאם לסעיף 219 בחוק ההגירה והאזרחות.
   אם נרשמת לשירותי Yahoo Maktoob באנגלית, ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן. כמו כן תוכל ליצור קשר עם מחלקת הטיפול בלקוחות באמצעות הקישור המסופק להלן.
   1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
   4. טיפול בלקוחותhttps://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

   ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות עבורך, כולל יצירת קשר מהמחשב האישי לטלפון וסוגים אחרים של התקשרות דרך האינטרנט.

   אם נרשמת לשירותי Yahoo Maktoob בערבית, ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת באמצעות ביקור במרכז תנאי השירות של Yahoo Maktoob Arabic בקישור המסופק להלן. כמו כן, תוכל ליצור קשר עם מחלקת הטיפול בלקוחות באמצעות הקישור המסופק להלן.
   1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. מדיניות פרטיות:https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
   4. טיפול בלקוחות:https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

   ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות עבורך, כולל יצירת קשר מהמחשב האישי לטלפון וסוגים אחרים של התקשרות דרך האינטרנט.

   אם אתה משתמש בשירותים הישראלים, ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן. כמו כן תוכל ליצור קשר עם מחלקת הטיפול בלקוחות באמצעות הקישור המסופק להלן.
   1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html
   3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
  2. דרום אפריקה (za) אם אתה משתמש בשירותים הדרום אפריקניים, הנך צד לחוזה עם Oath (EMEA) Limited (שנקראה בעבר !Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, שתספק לך שירותים, וחוקי אירלנד קובעים לגבי תש"נ זה וכל התחייבות בלתי חוזית שהיא הנובעת ממנו. אתה ו-YEL נותנים בזאת את הסכמתכם הבלתי חוזרת לסמכות השיפוט והמקום הבלעדיים של בתי המשפט באירלנד עבור כל המחלוקות הנובעות מתש"נ זה או קשורות אליו, עבור כל התחייבות בלתי חוזית שהיא הנובעת ממנו, או כל תביעה או מחלוקת הנובעות מהיחסים בינך לבין YEL או קשורות אליהם, ללא קשר לסוג התביעה. ביכולתך לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של תש"נ זה, של התשנ"א ושל מדיניות הפרטיות בכל עת בקישורים שלהלן.
   1. תש"נhttps://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. תשנ"אhttps://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. מדיניות פרטיותhttps://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
 • oath