Yahoo સંચારની શરતો

 1. સેવાની શરતોની સ્વીકૃતિ
  1. Yahoo પર સ્વાગત છે. Yahoo દ્વારા મેલ અને મેસેન્જિંગ ઉત્પાદનો ("સેવાઓ") જેમ કે Yahoo મેલ અને Yahoo મેસેન્જરપ્રદાન કરવામાં આવે છે, જે આ વધારાની સેવાની શરતો (“ATOS”) અને વિભાગ 10 માં લાગુ Yahoo યુનિવર્સલ સેવાની શરતો (“UTOS”)ને આધીન છે, જેને આ ATOS માં સંદર્ભ દ્વારા સંકલિત કરેલી છે. આ ATOS માં, “Yahoo” અથવા “લાગુ પડતી Yahoo કંપની” એટલે કે તે Yahoo કંપની કે જે વિભાગ 10 માં નિર્ધારિત મુજબ તમને સેવાઓ પૂરી પાડે છે. તમારો સેવાઓનો ઉપયોગ આ ATOS અને વિભાગ 10 માં લાગુ પડતી Yahoo કંપની દ્વારા નિર્દિષ્ટ કાયદાની સ્વીકૃતિ બનાવે છે અને તેને આધિન છે. તમને સૂચના આપ્યા વિના સમયાંતરે Yahoo દ્વારા આ ATOS અપડેટ કરવામાં આવી શકે છે. જો તમે વિભાગ 10 માં વિગતવાર જણાવેલ મુજબ જર્મન સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય તો પૂર્વ વિધાન તમને લાગુ થતું નથી. તમે વિભાગ 10 માં લાગુ પડતી લિંક્સને ક્લિક કરીને આ ATOS અને UTOS ના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો.
  2. વ્યક્તિગત રૂપે સંગત ઉત્પાદન સુવિધાઓ અને સામગ્રી પ્રદાન કરવા માટે, લક્ષિત જાહેરાત મેળ અને વિતરિત કરવા માટે અને સ્પામ અને માલવેર શોધ અને દુષિત સુરક્ષા માટે, વિના મર્યાદાએ, તમામ સંચારોની સામગ્રી (જેમ કે ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજીસ અને SMS મેસેજીસ સહિત મેલ અને મેસેન્જર સામગ્રી)ને Yahoo ની સ્વયં સંચાલિત સિસ્ટમ્સ વિશ્લેષણ કરે છે. તમારા એકાઉન્ટ સાથે સિન્ક્રોનાઈઝડ સેવાઓમાંની સંચાર સામગ્રી સહિત, તે મોકલેલી, મેળવેલી, અને તેનો સંગ્રહ થયેલી તમામ સંચાર સામગ્રી પર વિષ્લેષણ થાય છે. ચોક્કસ ઉપયોગ કિસ્સાઓ માટે, Yahoo આવા દસ્તાવેજો (ઉદા., એરલાઈન મેળવણીના તત્વોને ઓળખવા સામાન્ય ભાષાનો ઉપયોગ કરતાં) સર્વસામાન્ય ટેમ્પલેટ્સ બનાવવા વ્યાપારી સંચાર પર સ્વયં સંચાલિત અલગોરિધમ રન કરે છે. આ ટેમ્પલેટ્સમાં મેળવનારની વ્યક્તિગત માહ. Yahoo ટેમ્પલેટ એડિટર તમારા અનુભવને આધારે અમારી સેવાઓ અને અમારા વ્યક્તિકરણમાં સુધારો કરવા ટેમ્પલેટ્સની સમીક્ષા પણ કરી શકે છે. જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ સૂચવાય નહીં, ત્યાં સુધી તમને આ વિશેષતાોને ના પસંદ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
  3. સેવાઓને ઍક્સેસ કરીને, તેનો ઉપયોગ કરીને અને ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખીને, તમે રજૂઆત કરો છો અને બાંયધરી આપો છો, કે લાગુ કાયદા હેઠળ તમને આમ કરવાની પરવાનગી આપી છે. કોઈ પણ અને તમામ લાગુ કાયદાનું પાલન કરીને સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે એક માત્ર તમે જવાબદાર છો. જો તમે એવા અધિકારક્ષેત્રમાં છો કે જ્યાં સેવાઓનો ઉપયોગ નિષેધ અથવા પ્રતિબંધિત છે અથવા જો તમારી આયુ સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે આવશ્યક કાનૂની આયુથી ઓછી છે, તો "રદ કરો" ક્લિક કરો અને સેવાઓને ડાઉનલોડ કે તેનો ઉપયોગ કરશો નહીં. જ્યાં સુધી સ્પષ્ટરૂપે જણાવેલ ન હોય ત્યાં સુધી, એવી કોઈપણ નવી સુવિધાઓ કે જે વર્તમાન સેવાઓમાં વધારો કે સુધારો કરે છે તે આ ATOS ને આધીન હશે, સેવાઓનો ઉપયોગ ચાલુ રાખીને જેનાથી તમે સંમત થયા છો. જો તમે વિભાગ 10 માં વિગતવાર જણાવેલ મુજબ જર્મન સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય તો પૂર્વ વિધાન તમને લાગુ થતું નથી.
 2. સેવાઓનું વર્ણન અને ઉપયોગ
  1. સૉફ્ટવેરનો ઉપયોગ. જરૂરિયાત મુજબ, કોઈપણ તૃતીય પક્ષ સૉફ્ટવેર અને વ્યક્તિગત કમ્પ્યુટર અથવા તમારા વ્યક્તિગત, બિનવ્યવસાયિક ઉપયોગ માટે તમારા દ્વારા સંચાલિત અથવા નિયંત્રિત ડિવાઇસ પરના ઑબ્જેક્ટ કોડ ફોર્મમાં Yahoo ("સૉફ્ટવેર") દ્વારા પ્રદાન કરાયેલ કોઈપણ અધિકૃત અપડેટ્સ સહિત, તમે સેવાઓમાં સૉફ્ટવેરને ઇન્સ્ટોલ અથવા ડાઉનલોડ કરી અને તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમને આ ATOS માં અધિકૃત મુજબ સખતાઇપૂર્વક સૉફ્ટવેર મારફતે સેવાઓને ઍક્સેસ કરવાની અનુમતિ ફક્ત આપવામાં આવે છે. સેવાઓ અને તેના ઘટકોમાં Yahoo લાઇસન્સર્સ ("લાઇસન્સર સૉફ્ટવેર") તરફથી લાઇસન્સ મેળવેલ સૉફ્ટવેરનો સમાવેશ હોય છે. લાઇન્સસર સૉફ્ટવેર Yahoo સૉફ્ટવરને અમુક ફંક્શંસ સહિત, વિના મર્યાદાએ, તૃતીય-પક્ષ ડેટા સર્વર્સ પરના માલિકીના ડેટાને ઍક્સેસ કરવા દે છે. સૉફ્ટવેરનું તમારું લાઇસન્સ ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે કે જ્યાં સુધી બેમાંથી કોઈ એક પક્ષ દ્વારા તેને સમાપ્ત કરવામાં ન આવે. તમે સૉફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરીને અને તેની બધી કૉપિઓને નષ્ટ કરીને સૉફ્ટવેરના લાઇસન્સને સમાપ્ત કરી શકો છો. ઉપરાંત, જો તમે આ ATOS ની કોઈ શરતનું ઉલ્લંઘન કરો છો, તો આ સૉફ્ટવેર લાઇસન્સ સમાપ્ત થાય છે, Yahoo સમાપ્તિની એક લેખિત સૂચના Yahoo ની વેબ સાઇટ પર પોસ્ટ કરે છે અથવા Yahoo તમને સમાપ્તિની લેખિત સૂચના મોકલે છે. જો તમારું લાઇસન્સ સમાપ્ત થાય છે, તો તમે સેવાઓ, તેના ઘટકો અને કોઈપણ તૃતીય-પક્ષ ડેટાનો કોઈ અથવા તમામ ઉપયોગ બંધ કરવા માટે સંમત છો. તમામ માલિકી અધિકારો સહિત, કોઈપણ તૃતીય-પક્ષ ડેટા, કોઈપણ તૃતીય-પક્ષ સૉફ્ટવેર અને કોઈપણ તૃતીય-પક્ષ ડેટા સર્વર્સના બધા અધિકારો આરક્ષિત છે અને સંબંધિત તૃતીય પક્ષોના રહે છે. તમે સંમત થાઓ છો કે આ તૃતીય પક્ષો આ ATOS હેઠળ તેમના અધિકારોને સીધા તેમના નામે તમારા સામે લાગુ કરી શકે છે અને તે કે તેનાથી સંકળાયેલા આવા દાવા કે ક્ષતિઓ અને તમામ ખર્ચા માટે એકમાત્ર તમે જ જવાબદાર છો. જો સેવાઓને ડાઉનલોડ કરી શકાય તેવા સૉફ્ટવેરની અવશ્યકતા હોય અથવા તેમાં સામેલ હોય, તો Yahoo એકવાર નવું સુવિધા સંસ્કરણ ઉપલબ્ધ હોય થાય કે તમારા ડિવાઇસ પર સ્વચાલિત રૂપે નવીનતમ સંસ્કરણ ડાઉનલોડ અને ઇન્સ્ટોલ કરી શકે છે. કેટલીક સેવાઓ તમને તમારી સ્વચાલિત અપડેટ સેટિંગ્સને સમાયોજિત કરવા દે છે. જો સામગ્રીમાં કોઈ ફેરફાર હોય, તો Yahoo ઇન્સ્ટોલેલેશન પછી તમને સૂચના આપી શકે છે.
  2. માહિતી સાચવવી અને ઍક્સેસ કરવી. Yahoo મેસેજિંગ ઉત્પાદનો (જેમ કે તમારા Yahoo મેલની અંદર Yahoo મેસેન્જર અને વેબ આધારિત સંસ્કરણો) તમારા મિત્રો જ્યારે ઑનલાઇન હોય ત્યારે તમને જોવા દે છે અને ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજીસ અને અન્ય માહિતી મોકલવા અને પ્રાપ્ત કરવા દે છે. Yahoo મેસેજિંગ સેવાઓ તમને, અને તમે જેની સાથે વાતચીત કરો છો તે લોકોને તમારી વાતચીતો અને અન્ય માહિતીને Yahoo સર્વર્સ પર સ્થિત તમારા Yahoo મેલ એકાઉન્ટ્સમાં સાચવવાની અનુમતિ પણ આપી શકે છે. જો આ સુવિધા ઉપલબ્ધ હોય, તો તમે ઇન્ટરનેટની ઍક્સેસ સાથે કોઈપણ કમ્પ્યુટર અથવા ડિવાઇસ પરના તમારા સંદેશ ઇતિહાસને ઍક્સેસ કરી અને શોધી શકો છો. તમે આ સુવિધાનો ઉપયોગ કરો કે ન કરો, અન્ય ઉપયોગકર્તાઓ Yahoo સર્વર્સ પરની તેમના એકાઉન્ટની તમારી સાથેની વાતચીતને સાચવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે. આ ATOS પરનો તમારો કરાર Yahoo ને બેકઅપ, સુરક્ષા, અને ATOS માં નિર્ધારિત અન્ય તમામ હેતુઓ માટે તેના સર્વર્સ પર આ સંચારોને અને માહિતીને સંગ્રહિત કરવાની સંમતિ બનાવે છે. સેવાઓના જોડાણમાં તમે ઉપયોગ કે સંગ્રહિત કરો છો તે સામગ્રીની જવાબદારી એકમાત્ર તમારી રહે છે અને જો તમે ઇચ્છો, તો તમે તમારા ડેટાનો બેકઅપ લેવા માટે એકમાત્ર જવાબદાર છો. આમાં નિર્ધારિત કરેલ સિવાય, તમે સ્વીકારો અને સંમત છો કે લાગુ પડતી Yahoo કંપની એવી કોઈ ખાતરી આપતી નથી કે તમારા એકાઉન્ટ સાથે સંકળાયેલ ડેટાને તમે ઍક્સેસ કરી શકશો અને તે કે હટાવેલ, દૂર કરેલ કે રેન્ડર કરેલ ઇનઍક્સેસિબલ ડેટા તમને પ્રદાન કરી શકાશે. જો તમે વિભાગ 10 માં વિગતવાર જણાવેલ મુજબ જર્મન સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય તો પૂર્વ વિધાન તમને લાગુ થતું નથી.
  3. આ ATOS સેવાઓ અને Yahoo ટ્રેડમાર્ક્સ સહિત, વિના મર્યાદાએYahoo દ્વારા સંચાલિત કે લાઇસન્સીકૃત કોઈ પણ બૌદ્ધિક સંપદામાં કોઈ અધિકાર, પદવી કે હિત આપતું નથી.
  4. જાહેરાતો. તમે સમજો છો અને સંમત છો કે સેવાઓમાં જાહેરાત સામેલ હોઇ શકે છે અને તે કે સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે Yahoo ને આ જાહેરાતોની જરૂર હોય છે.
  5. Yahoo તરફથી સંચારો. તમે તે પણ સમજો છો અને સંમત થાઓ છો કે સેવાઓમાં Yahoo તરફથી અમુક સંચારો સામેલ હોઇ શકે છે, જેમ કે સેવાની ઘોષણાઓ અને વ્યવસ્થાપકીય મેસેજીસ અને તે કે તમે આવા સંચારોને પ્રાપ્ત કરવાનું નાપસંદ કરી શકશો નહીં.
  6. સેવાઓને ઍક્સેસ કરવી અને તેનો ઉપયોગ કરવો. સેવાઓ અને સેવાઓની અંદરની સેવાઓ અને ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરવા માટે (સશુલ્ક અને નિઃશુલ્ક બન્ને માટે), તમારે ડાયરેક્ટલી અથવા વેબ-આધારિત સામગ્રીને ઍક્સેસ કરે તેવા ડિવાઇસ મારફતે World Wide Web ની ઍક્સેસ મેળવવી આવશ્યક છે. તમે આવી ઍક્સેસથી સંકળાયેલ કોઈપણ સેવા શુલ્ક ચૂકવવા માટે અને આવી ઍક્સેસ મેળવવા માટે વપરાયેલ કોઈપણ સાધનના ખર્ચા (જેમાં તૃતીય પક્ષ શુલ્કનો સમાવેશ હોઇ શકે છે) માટે જવાબદાર છો.
  7. અન્ય નેટવર્ક્સ સાથે પારસ્પરિક્તા. જો Yahoo દ્વારા અધિકૃત હોય, તો Yahoo મેસેજિંગ તમને અન્ય ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગના ઉત્પાદનો સાથે સંચાર કરવાની અનુમતિ આપી શકે છે. તે ઇવેન્ટમાં, તમે સ્વીકારો છો અને સંમત થાઓ છો, કે: (i) Yahoo મેસેજિંગ સેવાઓનો તમારો ઉપયોગ આ ATOS ને આધીન છે અને તમે જેનાથી સંમત થયેલા હોય તેવા અન્ય ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ ઉત્પાદનોના ઉપયોગનું સંચાલન કરતી શરતો, જો કોઇ હોય, તો તે આ ATOS સાથે સંગત છે; અને (ii) અન્ય ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ ઉત્પાદનોના ઉપયોગકર્તાઓ આવા અન્ય ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ ઉત્પાદનોનું સંચાલન કરતી શરતોને આધીન છે. Yahoo તમે જેની સાથે સંચાર કરી રહ્યાં છો તે વ્યક્તિઓ અથવા એન્ટિટીઓના વહેવાર માટે કોઈ જવાબદારી વહોરતું નથી. Yahoo દ્વારા તમને મોકલવામાં આવતા અપવાદ સાથે, Yahoo સેવાઓના ઉપયોગકર્તાઓ દ્વારા મોકલવા કે પ્રાપ્ત કરવામાં આવતા મેસેજીસની સામગ્રીનું સંચાલન અથવા નિયંત્રણ કરતું નથી.
  8. સેવાઓ તમને મેસેજીસ, ફાઇલો, ફોટા, વિડીયોઝ અને અન્ય માહિતી મોકલવા અને પ્રાપ્ત કરવાની ભિન્ન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવાની અનુમતિ આપી શકે છે, જેમાં સેવાઓ, SMS, વૉઇસ કૉલિંગ અને વિડિયો કૉલિંગ મારફતે સામેલ છે.
  9. અવરોધિત કરવું. સેવાઓનો ઉપયોગ કરીને, તમે સંમત થાઓ છો કે સેવાઓના અન્ય ઉપયોગકર્તાઓ જ્યારે તમે સાઇન ઓન કરો ત્યારે સેવાઓ તરફથી સૂચનાઓ પ્રાપ્ત કરવાનું ચૂંટી શકે છે અને સેવાઓ મારફતે તમને ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજીસ અને માહિતી મોકલી શકે છે અથવા કૉલ કરી શકે છે. જો તમે અન્ય ઉપયોગકર્તાઓને મોકલવામાં આવતી સૂચના સુવિધાને અવરોધિત કરવા માગતા હોય અથવા જો તમે આવા ઉપયોગકર્તાઓથી મેસેજીસ પ્રાપ્ત કરવા માગતા ન હોય, તો તમારી પાસે "અવગણો"ને અથવા તેના જેવી સુવિધાને અલગથી સક્ષમ કરવાનો વિકલ્પ હશે. ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજીસ અને અન્ય માહિતી મોકલવા અને પ્રાપ્ત કરવાની તમારી ક્ષમતા Yahoo અને અન્ય ઉપયોગકર્તાઓ દ્વારા અવરોધિત કરવામાં આવી શકે છે, જે સેવાઓનો ઉપયોગ કરવાની તમારી ક્ષમતાને સંપૂર્ણપણે મર્યાદિત કરી શકે છે. સેવાઓનો ઉપયોગ કરીને, તમે સંમત થાઓ છો કે Yahoo તમારી કે અન્ય ઉપયોગકર્તાઓની (અથવા અન્યથા) મેસેજીસ અથવા અન્ય માહિતીને અવગણવા, મોકલવાની અથવા સેવાઓનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતાથી ઉદ્ભવતા કોઈપણ વિવાદોની આકારણી કરવા કે તેને હલ કરવાની કોઈ જવાબદારી ધરાવતું નથી. જો તમે વિભાગ 10 માં વિગતવાર જણાવેલ મુજબ જર્મન સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય તો પૂર્વ વિધાન તમને લાગુ થતું નથી.
  10. Yahoo સપોર્ટ. Yahoo તેના એકમાત્ર નિર્ણયે તમને સેવાઓ માટે ગ્રાહક સપોર્ટ અને/અથવા અપગ્રેડ્સ, સુધારા અથવા ફેરફારો પ્રદાન કરવાનું નક્કી કરી શકે છે અને તમને કોઈપણ સૂચના આપ્યા વિના આવા સપોર્ટને સમાપ્ત કરી શકે છે. તમે સમજો છો, અને સંમત છો કે Yahoo તમને સપોર્ટ આપવાનું નક્કી કરે છે તેવી ઇવેન્ટમાં, આવો સપોર્ટ Yahoo ના સ્વનિર્ણયે સ્વૈચ્છિક રૂપે પ્રદાન કરવામાં આવે છે અને તે કે સપોર્ટના કરાર સંબંધિત અધિકાર બનાવવા માટેના કોઈપણ વિધાન કે ઓફર પર વિશ્વાસ કરી શકશો નહીં.
  11. Yahoo નિઃશુલ્ક. Yahoo સેવાઓ અને વેબ સાઇટ્સનો ઉપયોગ અથવા તેને ઍક્સેસ કરવા માટે Yahoo ના સ્વનિર્ણયે શુલ્ક લગાવવાના અધિકારને આરક્ષિત રાખે છે. જો Yahoo શુલ્ક લગાવવાનું નક્કી કરે છે, તો Yahoo તમને આગામી સૂચના આપશે.
 3. સેવાઓના વિભિન્ન સંસ્કરણો
  સેવાઓના અલગ-અલગ સંસ્કરણોમાં અલગ-અલગ સુવિધાઓ હોઇ શકે છે અને તમારા દેશ અથવા પ્રદેશમાં બધી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોઇ શકે નહીં. તેમજ, જો તમે જે ઉપયોગકર્તા સાથે વાતચીત કરી રહ્યાં છો તે સેવાઓના ભિન્ન સંસ્કરણનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય અથવા નૉન-Yahoo કંપની દ્વારા આપવામાં આવેલ ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજ ક્લાયંટનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, તો બધી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોઇ શકે નહીં.
 4. સદસ્ય એકાઉન્ટ, પાસવર્ડ અને સુરક્ષા
  જો તમારી પાસે પહેલાંથી Yahoo ID અને પાસવર્ડ નથી, તો તમને Yahoo નોંધણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાનો સંકેત આપવામાં આવશે. તમે સંમત છો કે Yahoo આ ATOS અને અન્ય લાગુ નિયમો અને દિશાનિર્દેશો અનુસાર ફક્ત તમને તમારા એકાઉન્ટને ઍક્સેસ કરવાનો અધિકાર પ્રદાન કરે છે. જો તમે આ વિભાગ 4 નું ઉલ્લંઘન કરો છો, અથવા Yahoo માટે તમારા એકાઉન્ટને માન્ય કરી શકતા નથી, તો તમે સ્વીકારો છો અને સંમત છો કે તમારું એકાઉન્ટ તમને ઇનઍક્સેસિબલ હોઇ શકે છે અને તે કે એકાઉન્ટથી સંબંધિત બધો ડેટા પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકાશે નહીં. Yahoo બાંયધરી આપતું નથી કે તમને સેવા સાથે ઉપયોગમાં લેવાયેલા તમારા ડેટાની કાયમી ઍક્સેસ હશે અથવા તે ડેટા હટાવવા અથવા ગુમ થવાની ઇવેન્ટમાં તમને કૉપિઓ પ્રદાન કરશે. Yahoo તમને તમારા ડેટાનો યોગ્ય રીતે બેકઅપ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. Yahoo અમુક સુવિધાઓ અને સેવાઓ પર મર્યાદાઓ પણ લાગુ કરી શકે છે અથવા સેવાઓ અથવા અન્ય Yahoo સેવાઓ અથવા વેબ સાઇટ્સના ભાગ અથવા સંપૂર્ણની સૂચના અથવા જવાબદારી વિના તમારી ઍક્સેસને પ્રતિબંધિત કરી શકે છે. જો તમે વિભાગ 10 માં વિગતવાર જણાવેલ મુજબ જર્મન સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય તો પૂર્વ વિધાન તમને લાગુ થતું નથી.
 5. YAHOO ગોપનીયતા નીતિ
  સેવાઓના ઉપયોગની તમારી ઍક્સેસ Yahoo ગોપનીયતા નીતિની સ્વીકૃતિ બનાવે છે અને તેને આધીન છે. તમારો નોંધણી ડેટા અને તમારા વિશેની અન્ય માહિતી પણ Yahoo ગોપનીયતા નીતિને આધીન છે. તમે નીચેના વિભાગ 10 માં લાગુ પડતી Yahoo કંપની હેઠળની ગોપનીયતા નીતિ લિંકને ક્લિક કરીને કોઈપણ સમયે Yahoo ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો.
 6. ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ
  તમે કોઈપણ તૃતીય પક્ષને નીચે જણાવેલ મુજબ કરવાની અનુમતિ આપી શકશો નહીં અથવા આપશો નહીં (સ્થાનિક કાયદા દ્વારા આવશ્યક હોય તે સીમા સિવાય):
  1. સેવાઓ અથવા સૉફ્ટવેરને કૉપિ કરવાની, તેને છૂટું પાડવાની, ઉલટ-પુલટ કરવાની, ઉલટી રીતે જોડવાની, ઉલટી રીતે છૂટા પાડવાની, તેમાં ફેરફાર કરવાની, ભાડે, લીઝ, લોન પર આપવાની, વિતરિત કરવાની અથવા વ્યુત્પન્ન રચના (સ્થાનિક કાયદા દ્વારા નિર્ધારિત મુજબ) કે સુધારા (સ્થાનિક કાયદા દ્વારા નિર્ધારિત મુજબ) કરવાની અથવા સેવાઓ અથવા સૉફ્ટવેરમાં સ્રોત કોડ કે પ્રોટોકોલ શોધવાનો પ્રયાસ કરવાની;
  2. સેવાઓ અથવા Yahoo નેટવર્કની અનધિકૃત ઍક્સેસ મેળવવા કે મેળવવાનો પ્રયાસ કરવાની;
  3. સેવાઓ અથવા સૉફ્ટવેરને કે તેના કોઈ ભાગને અન્ય સેવા, સૉફ્ટવેર, હાર્ડવેર કે તમારા દ્વારા અથવા તમારા માટે નિર્મિત કે વિતરિત કરાયેલ અન્ય તકનીકીમાં એકત્રિત કરવાની;
  4. કોઈપણ અયોગ્ય બાબતમાં, કોઈ અયોગ્ય ઉદ્દેશ્ય માટે, અથવા આ ATOS અથવા UTOS થી કોઈપણ વિસંગત બાબતે સેવાઓનો ઉપયોગ કરવાની;
  5. પરમાણુ સુવિધાઓ, લાઇફ સપોર્ટ અથવા અન્ય લક્ષ્ય સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ એપ્લિકેશન કે જ્યાં મનુષ્ય જીવન કે સંપત્તિ સ્ટેક પર હોઇ શકે ત્યાં સેવાઓનો ઉપયોગ કરવાની (તમે વિશેષરૂપે સમજો છો કે સેવાઓની રચના આવા પ્રયોજનો માટે કરવામાં આવેલી નથી અને તે કે આવા કિસ્સામાં તેની નિષ્ફળતા મૃત્યુ, વ્યક્તિગત હાનિ સર્વર સંપદા કે પર્યાવરણીય હાનિ તરફ દોરી શકે છે કે જેના માટે Yahoo જવાબદાર નથી). કૃપયા નોંધો કે જો તમે વિભાગ 10 માં વિગતવાર જણાવેલ મુજબ જર્મન સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય તો પૂર્વ વિધાન તમને લાગુ થતું નથી; અથવા
  6. Yahoo ની પૂર્વ, સ્પષ્ટ અને લેખિત અનુમતિ વિના સેવાઓનું વેચાણ કરવાની, લીઝ પર, લોન પર આપવાની, ટ્રાંસ્ફર કરવાની, પેટા લાઇસન્સ આપવાની, પુનરુત્પાદન કરવાની, પ્રતિલિપિ કે નકલ બનાવવાની, વ્યાપાર કરવાની કે ગેરલાભ ઉઠાવવાની, સેવાઓના ઉપયોગ કે જોગવાઈ માટે ઍક્સેસ કરવી કે તેમાંથી આવક મેળવવાની, પછી ભલે સીધો વ્યાવસાયિક કે નાણાંકીય લાભ હોય.
 7. અસ્વીકૃતિ અને સાધનસામગ્રી
  1. તમે સમજો છો અને સંમત થાઓ છો કે સેવાઓ "જેમ છે તેમ" પ્રદાન કરવામાં આવે છે અને તે કે Yahoo સમયસરતા, હટાવવા, ગેર-વિતરણ અથવા ઉપયોગકર્તાના કોઈપણ સંચારો કે વ્યક્તિકરણ સેટિંગ્સને સ્ટોર કરવામાં નિષ્ફળતાની કોઈ જવાબદારી લેતું નથી. તમે તે પણ સમજો છો કે સેવાઓ દ્વારા મોકલવામાં આવતા સંચારોની સુરક્ષા અને ગોપનીયતા માટે Yahoo જવાબદાર નથી. જો તમે વિભાગ 10 માં વિગતવાર જણાવેલ મુજબ જર્મન સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય તો આ ધારાનું પૂર્વ વિધાન તમને લાગુ થતું નથી.
  2. તમે સેવાઓને ઍક્સેસ કરવા માટે વૈકલ્પિક સાધનોનો ઉપયોગ કરી શકશો (દા.ત. pc-થી-pc કૉલ કરવાની સુવિધાને ઍક્સેસ કરવા માટે USB પોર્ટ ફોન ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરવો, જે ડિવાઇસમાં Yahoo દ્વારા પ્રદાન કરવામાં ન આવતી હોય તેવી પારંપરિક ભારતીય સેવાઓને ઍક્સેસ કરવાની બમણી કાર્યક્ષમતાનો સમાવેશ હોઇ શકે છે).
  3. તમે સેવાઓ સાથે ઉપયોગ કરતા હોય તેવી કોઈપણ તૃતીય-પક્ષ પ્લગ-ઇન એપ્લિકેશન્સ આ પ્લગ-ઇન એપ્લિકેશનના વિકાસકર્તા દ્વારા સંચાલિત હોય છે અને તેના માટે એકમાત્ર તે જવાબદાર રહે છે, અને આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવો કે નહીં અથવા તમારા દ્વારા તેનો ઉપયોગ કાનૂની કે યોગ્ય છે તે નક્કી કરવું તમારા પર છોડવામાં આવે છે.
  4. જો તમારા દ્વારા ડાઉનલોડ કે ઍક્સેસ કરવામાં આવેલી સેવાઓમાં એન્ટી સ્પાયવેર સુવિધા, તે સૉફ્ટવેર કે જે આ ટૂલ દ્વારા "સ્પાયવેર" તરીકે ઓળખાવાયેલ છે તેનો સમાવેશ છે, તો તેના માટે તમે તૃતીય પક્ષ સાથેના અલગ કરાર અનુસાર તમારા કમ્પ્યુટર પર લોડ કરવા માટે સંમત થયા છો. તમે તૃતીય પક્ષો સાથે અમલમાં મૂકેલા કરારોનું પાલન કરવાની જવાબદારી એકમાત્ર તમારી રહે છે.
  5. કોઈપણ આવશ્યક અથવા વૈકલ્પિક સાધન અથવા તૃતીય પક્ષ પ્લગ-ઇન એપ્લિકેશન્સ કે જેનો ઉપયોગ તમે સેવાઓનો ઉપયોગ, ઍક્સેસ અથવા તેમાં વધારો કરવા માટે કરો છો, જેમાં તમારો મોબાઇલ અથવા અન્ય ઉપકરણનો પણ સમાવેશ છે, પછી ભલે આવશ્યક કે વૈકલ્પિક હોય, જે આવા સાધનના અથવા તૃતીય પક્ષ પ્લગ-ઇન એપ્લિકેશન્સના નિર્માતા દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવતા નિયમો, શરતો, વૉરંટીઓ અને અસ્વીકૃતિઓને આધીન છે અને Yahoo આવા સાધન અને તૃતીય પક્ષ પ્લગ-ઇન એપ્લિકેશન્સથી સંબંધિત જે કંઈપણ વૉરંટીઓ આપતું નથી અથવા જવાબદારી લેતું નથી. તમને કઈ વૉરંટીઝ અને અસ્વીકૃતિઓ લાગુ થાય છે તે સહિત, તમારા અધિકારો અને કર્તવ્યોને સમજવા માટે, કૃપયા તે સામગ્રીઓનો સંદર્ભ લો કે જે તમે સાધન ખરીદતી વખતે અથવા તૃતીય પક્ષ પ્લગ-ઇન એપ્લિકેશન્સ મેળવતી વખતે પ્રાપ્ત કરેલ છે. કાયદા દ્વારા પરવાનગી આપેલ પૂર્ણ સીમા સુધી, YAHOO અને તેની પેટા કંપનીઓ, શાખા કંપનીઓ. અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, એજન્ટ્સ, ભાગીદારો અને લાઇસન્સર્સ આવા સાધન અથવા તૃતીય પક્ષ પ્લગ-ઇન એપ્લિકેશન્સથી સંબંધિત, સ્પષ્ટ કે ગર્ભિત, ટાઇટલ, વેચાણક્ષમતા, સંતોષપૂર્વકની ગુણવત્તા, ચોક્કસ ઉદ્દેશ્યની પૂર્તિ, વાજબી સંભાળ અને કારીગીરીના માનક પર સેવાઓની જોગવાઇની બાબતમાં અને કોઈપણ બૌદ્ધિક ગુણધર્મ અધિકારના બિન-ઉલ્લંઘનની બાબત સહિત, તમામ વૉરંટીઝ, શરતો અને અન્ય કોઈપણ પ્રકારની શરતોનો સ્પષ્ટરૂપે અસ્વીકાર કરે છે. જો તમે વિભાગ 10 માં વિગતવાર જણાવેલ મુજબ જર્મન સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય તો પૂર્વ વિધાન તમને લાગુ થતું નથી.
 8. સામાન્ય માહિતી
  સંપૂર્ણ કરાર. આ ATOS અને UTOS અને તેમાં એકત્રિત તમામ દસ્તાવેજો તમારી અને Yahoo વચ્ચે સંપૂર્ણ કરારની રચના કરે છે કારણ કે તે સેવાઓના તમારા ઉપયોગથી સંબંધિત છે અને સેવાઓના સંબંધમાં તમારી અને Yahoo વચ્ચે આ ATOS અથવા UTOS નું પૂર્વ સંસ્કરણ, જો કોઈ હોય, તો તેને બદલે છે. તમે અતિરિક્ત નિયમો અને શરતોને આધીન પણ હોઇ શકો છો કે જે જ્યારે તમે અમુક અન્ય Yahoo સેવાઓ (સઃશુલ્ક સેવાઓ સહિત), શાખા સેવાઓ, તૃતીય-પક્ષ સામગ્રી અથવા તૃતીય-પક્ષ સૉફ્ટવેર ખરીદો ત્યારે લાગુ થઈ શકે છે. જ્યાં સુધી Yahoo કંપની વિશેષરૂપે એમ જણાવતી નથી કે તેઓ "Yahoo ગ્લોબલ, કમ્યુનિકેશન્સ વધારાની સેવાની શરતો"ના અગાઉ સંમતિ આપેલ સંસ્કરણને બદલે છે, ત્યાં સુધી આ ATOS સેવાઓના તમારા ઉપયોગનું સંચાલન કરવાનું ચાલુ રાખશે. જો તમે ATOS અને UTOS ની જોગવાઈઓ વચ્ચે વિરોધાભાસની ઇવેન્ટમાં સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, તો ATOS ની જોગવાઈઓને નિયંત્રિત કરવામાં આવશે, કારણ કે તે સેવાઓથી સંબંધિત છે.
 9. ઉલ્લંઘનો
  આ ATOS ના કોઈપણ ઉલ્લંઘનની લાગુ પડતી Yahoo કંપની હેઠળ નીચેના વિભાગ 10 માં નિર્ધારિત ગ્રાહક સેવા લિંક પર જાણ કરો.
 10. કરાર કરનાર પક્ષ, કાયદાની પસંદગી, વિવાદ ઉકેલાવા માટેનું અને અન્ય સ્થાનિક પ્રાદેશિક જોગવાઇઓ માટેનું સ્થાન
  આ ATOS તમારી અને લાગુ થતી Yahoo કમ્પની વચ્ચે છે. નીચેના પેટાવિભાગમાં, તમે ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો તે Yahoo સેવાઓ શોધો અને જે પેટાવિભાગમાં તમને તે Yahoo કંપની મળશે કે જેની સાથે તમે સેવાઓ, કાયદાની પસંદગીઓ, લાગુ પડતી Yahoo કંપની અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ જોગવાઇઓ સાથેના વિવાદો હલ કરવા માટેના સ્થાન માટે કરાર કરી રહ્યાં છો. કૃપયા નોંધો કે Yahoo મેસેન્જર સહિત Yahoo મેસેજિંગ સેવાઓ, તમારા Yahoo મેલ એકાઉન્ટથી બંધાયેલ હોઇ શકે છે. જો તમારી પાસે કોઈ Yahoo મેલ એકાઉન્ટ નથી, તો તમે તમારા એકાઉન્ટ માટે જે દેશ/પ્રદેશમાંથી શરૂઆતમાં નોંધણી કરાવી છે ત્યાં તેના માટે લાગુ વતી વખતે જે UTOS ના વર્તમાન સંસ્કરણને આધીન છો. જો તમને યાદ નથી કે તમે કઈ Yahoo સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો કૃપયા ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક કરો.

પ્રદેશ:

અમેરિકાઝ.

 1. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (us): જો તમે U.S. સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, જો તમે U.S. સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, તો તમે તમને સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો, અને કેલિફોર્નિયા રાજ્યનો મૂળ કાયદો આ ATOS ના અર્થઘટનનું જ સંચાલન કરે છે અને કાયદાના નિયમોની વિસંગતતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તેનાથી સંબંધિત બધા દાવા પર લાગુ થાય છે. તમે અને Oath Holdings Inc. કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS થી ઉદ્ભવતા અથવા તમારા અને Yahoo વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા તમામ વિવાદો માટે સાંતા ક્લારા કાઉન્ટી, કેલિફોર્નિયામાં અથવા કેલિફોર્નિયા USA ના નોર્ધન ડિસ્ટ્રિકટમાં સ્થિત રાજ્ય અદાલતોના અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને સ્થાન માટે અપરિવર્તનશીલ સંમતિ. જો લાગુ પડતુ હોય, તો 1 ડિસેમ્બર, 1995 ના રોજ અથવા ત્યાર પછી રજૂ કરયેલી વિનંતીઓ અનુસાર યુ.એસ. સરકારને પ્રદાન કરવામાં આવેલા તમામ સૉફ્ટવેર આમાં વર્ણવેલ વ્યાવસાયિક અધિકારો અને પ્રતિબંધો સાથે પ્રદાન કરવામાં આવેલા છે. જો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સરકારને પૂરી પાડવામાં આવેલી અથવા તેના દ્વારા કે તેના વતી ખરીદવામાં આવેલી સેવાઓ અને તેનાથી સંબંધિત દસ્તાવેજીકરણ, જો લાગુ થતું હોય, તો પછી સેવાઓ "વ્યાવસાયિક સૉફ્ટવેર" હોવાનું માનવામાં આવે છે કારણ કે તે શરતોનો ઉપયોગ ફેડરલ એક્વિઝિશન રેગ્યુલેશન સિસ્ટમમાં કરવામાં આવે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના અધિકારો "પ્રતિબંધિત કમ્પ્યુટર સૉફ્ટવેર" માટે FAR 52.227-19 માં નિર્ધારિત ન્યૂનતમ અધિકારોને ઓળંગશે નહીં. આ ATOS ના અન્ય બધા નિયમો અને શરતો લાગુ છે. ઇમિગ્રેશન અને રાષ્ટ્રીયતા કાયદાના વિભાગ 219 અનુસાર તમે યુનાટેડ સ્ટેટ્સ ગવર્નમેન્ટ દ્વારા વિદેશી આતંકવાદી સંગઠન તરીકે નિર્દિષ્ટ કોઈપણ સંગઠન(નો)ને સામગ્રી સમર્થન કે સંસાધનો (અથવા સામગ્રી સમર્થન કે સંસાધનોની પ્રકૃતિ, સ્થાન, સ્રોત અથવા માલિકીને રદ કરવા કે છુપાવવા માટે) પ્રદાન ન કરવા માટે સંમત થાઓ છો. તમે કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક પર આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો. તમે પ્રદાન કરેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. Yahoo En Español ATOS માટે: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. Yahoo En Español UTOS માટે: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. Yahoo En Español ગોપનીયતા નીતિ માટે: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. ગ્રાહક સેવા: ગ્રાહક સેવા Yahoo en Español ગ્રાહક સેવા માટે: espanol-abuse@yahoo-inc.com.
 2. કેનેડા (ca): જો તમે કેનેડિયન સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો પછી તમે તમને સેવા પ્રદાન કરવા માટે Yahoo! Canada, 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7 સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો, અને કેનેડાના કાયદા માત્ર આ ATOS ના અર્થઘટનનું જ સંચાલન નહીં કરશે પરંતુ કાયદાના નિયમોની વિસંગતતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તેના ઉલ્લંઘન માટેના દાવા પર પણ લાગુ થશે, પરંતુ ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા, અયોગ્ય પ્રતિસ્પર્ધા કાયદા અને ગેરકાયદે હાનિ સંબંધી દાવા સહિત, તે અન્ય તમામ દવાઓ પર પણ લાગુ થશે. તમે અને Yahoo કેનેડા કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS થી ઉદ્ભવતા અથવા તમારા અને Yahoo વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા તમામ વિવાદો માટે ઑન્ટેરિઓ, કેનેડા અદાલતોના અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને વેન્યૂ પર અપરિવર્તનીય સંમતિ આપો છો.

  મિત્રો વ્યક્તિગત ડેટા અને સંપર્કો. સેવાઓના ઉપયોગ કરવા દ્વારા તમે સહમત થાવ છો કે તમે તમારા મિત્રો અને સંપર્કો માટે તેમની વ્યક્તિગત માહિતી (ઉદા માટેઃ તેમનો ઈમેલ એડ્રેસ અથવા ટેલીફોન નંબર) Yahoo અથવા ત્રીજા પક્ષને પૂરી પાડવા સંમત છો, લાગુ પડ્યા મુજબ, અને તે Yahoo અથવા ત્રીજો પક્ષ તમારી બદલે તમારા બદલે મિત્રો અને સંપર્કોને સેવ સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવા તમારા નામનો સંદેશો મોકલી શકે છે. સેવાઓનો ઉપયોગ કોઈપણ પ્રકારના સ્પામ રૂપ માટે કરવામાં આવશે નહીં.

  તમે કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક પર આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો. તમે પ્રદાન કરેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. ગ્રાહક સેવા: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. બ્રાઝિલ (br): જો તમે બ્રાઝિલિયન સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, તો પછી તમે તમને સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે Yahoo! do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazil, સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો, અને ફેડરેટિવ રિપબ્લિક ઑફ બ્રાઝિલના કાયદા માત્ર આ ATOS ના અર્થઘટનનું જ સંચાલન નહીં કરશે પરંતુ કાયદાના નિયમોની વિસંગતતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તેના ઉલ્લંઘન માટેના દાવા પર પણ લાગુ થશે, પરંતુ ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા, અયોગ્ય પ્રતિસ્પર્ધા કાયદા અને ગેરકાયદે હાનિ સંબંધી દાવા સહિત, તે અન્ય તમામ દવાઓ પર પણ લાગુ થશે. તમે અને Yahoo બ્રાઝિલ કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS થી ઉદ્ભવતા અથવા તમારા અને Yahoo બ્રાઝિલ વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા તમામ વિવાદો માટે બ્રાઝીલ ની સંધીય ગણરાજ્યના અદાલતોના અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને વેન્યૂ પર અપરિવર્તનીય સંમતિ આપો છો. Yahoo બ્રાઝિલ ઉપયોગકર્તાઓ માટે, ઉપયોગકર્તાઓના અધિકારોની મર્યાદા, આ ATOS ની જવાબદારીઓ અને માન્યતાની મર્યાદાઓ બ્રાઝિલિયન કાયદા દ્વારા પરવાનગી અપાયેલ સીમા સુધી લાગુ થશે. Yahoo બ્રાઝિલ સંપૂર્ણપણે UTOS અને બ્રાઝિલિયન કાયદા અનુસાર અંતિમ વિરોધો અથવા મતભેદોને હલ કરવાનો અધિકાર આરક્ષિત રાખે છે. તમે કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક પર આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો. તમે પ્રદાન કરેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. ગ્રાહક સેવા: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. અર્જેન્ટિના (ar): Iજો તમે અર્જેન્ટિના સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, તો પછી તમને સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે તમે Yahoo! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, Argentina સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો, અને અર્જેન્ટિના રિપબ્લિકના કાયદા માત્ર આ ATOS ના અર્થઘટનનું જ સંચાલન નહીં કરશે પરંતુ કાયદાના નિયમોની વિસંગતતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તેના ઉલ્લંઘન માટેના દાવા પર પણ લાગુ થશે, પરંતુ ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા, અયોગ્ય પ્રતિસ્પર્ધા કાયદા અને ગેરકાયદે હાનિ સંબંધી દાવા સહિત, તે અન્ય તમામ દવાઓ પર પણ લાગુ થશે. તમે અને Yahoo de અર્જેન્ટિના કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS થી ઉદ્ભવતા અથવા તમારા અને Yahoo વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા તમામ વિવાદો માટે અર્જેન્ટિના ગણરાજ્યના અદાલતોના અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને વેન્યૂ પર અપરિવર્તનીય સંમતિ. તમે કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક પર આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો. તમે પ્રદાન કરેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. ગ્રાહક સેવા: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. મેક્સિકો (mx): જો તમે મેક્સિકન સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, તો પછી તમને સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે Yahoo! de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000 સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો, યુનાઇટેડ મેક્સિકન સ્ટેટના કાયદા માત્ર આ ATOS ના અર્થઘટનનું જ સંચાલન નહીં કરશે પરંતુ કાયદાના નિયમોની વિસંગતતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તેના ઉલ્લંઘન માટેના દાવા પર પણ લાગુ થશે, પરંતુ ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા, અયોગ્ય પ્રતિસ્પર્ધા કાયદા અને ગેરકાયદે હાનિ સંબંધી દાવા સહિત, તે અન્ય તમામ દવાઓ પર પણ લાગુ થશે. તમે અને Yahoo de મેક્સિકો કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS થી ઉદ્ભવતા અથવા તમારા અને Yahoo વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા તમામ વિવાદો માટે યુનાઇટેડ મેક્સીકન સ્ટેટ્સ અદાલતોના અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને વેન્યૂ પર અપરિવર્તનીય સંમતિ. તમે કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક પર આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો. તમે પ્રદાન કરેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. ગ્રાહક સેવા: mx-abuse@yahoo-inc.com.
 6. ચિલી (cl), કોલમ્બિયા (co), પેરુ (પીઇ), અને વેનેઝુએલા (વીઈ): જો તમે વેનેઝુએલાન, પેરુવિયન, કોલોમ્બિયન અથવા ચિલીયન સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો તમે Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A સાથે તમને સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે કરાર કરી રહ્યાં છો, અને ફ્લોરિડાના રાજ્યના કાયદાઓ કાયદાના સિદ્ધાંતોના સંઘર્ષને અનુલક્ષીને માત્ર આ ATOS ના અર્થઘટન પર જ લાગુ થતાં નથી પણ તમામ અન્ય દાવાઓ ઉપર પણ લાગુ થાય છે , જેમાં ગ્રાહક સંરક્ષણ કાયદાઓ, અન્યાયી સ્પર્ધાના કાયદાઓ અને ત્રાસના દાવાઓનો સમાવેશ થાય છે. તમે અને Yahoo Hispanic Americas, LLC દાવાના પ્રકારને ધ્યાનમાં લીધા વિના તમારી અને Yahoo વચ્ચેના સંબંધને લગતાં અથવા તે સિવાય અથવા આ ATOS સંબંધિત અથવા તે બહારના તમામ વિવાદો માટે મિયામી-ડેડ કાઉન્ટીના અદાલતોના વિશિષ્ટ ક્ષેત્રાધિકાર અને સ્થળને અનુચિતપણે સંમતિ આપો છો. તમે નીચેની લિંક પર કોઈ પણ સમયે આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિની સૌથી વર્તમાન આવૃત્તિની સમીક્ષા કરી શકો છો. તમે આપવામાં આવેલી લિંકના ઉપયોગથી ગ્રાહક સંભાળનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો. તમે આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક્સ પર સમીક્ષા કરી શકો છો. તમે પ્રદાન કરેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. ગ્રાહક સેવા: espanol-abuse@yahoo-inc.com.

પ્રદેશ:

યુરોપ.

 1. યુનાઇટેડ કિંગડમ (uk), સ્પેન (es), ઇટાલી (it) અને ફ્રાન્સ (fr): જો તમે UK (uk), સ્પેનિશ (es), ઇટાલિયન (it) અથવા ફ્રેન્ચ (fr) સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, તો પછી તો પછી તમે તમને સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે Oath (EMEA) Limited (તરીકે અગાઉ જાણીતા હતા૯૩ Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1 Ireland સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો, આયર્લેન્ડના કાયદા આ ATOS અને તેનાથી ઉદ્ભવતા બિન-કરાર સંબંધી કર્તવ્યોનું સંચાલન કરે છે. તમે અને YEL કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS સાથેના જોડાણમાં ઉદ્ભવતા તમામ દાવા, આ ATOS ના જોડાણથી અથવા તેના જોડાણમાં ઉદ્ભવતા બિન-કારાર સંબંધિત કર્તવ્યો અથવા તમારા અને YEL વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા કોઈપણ દાવા કે વિવાદ માટે ઇરિઝ અદાલતોના અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને વેન્યૂ માટે અપરિવર્તનીય સંમતિ આપો છો. તમે કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક પર આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો.
  1. યુનાઇટેડ કિંગડમ (uk):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. ગ્રાહક સેવા: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. સ્પેન (es):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html/
   4. ગ્રાહક સેવા: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. ઇટાલી (it):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. ગ્રાહક સેવા: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. ફ્રાન્સ (fr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
   4. ગ્રાહક સેવા: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 2. જર્મની (de): જો તમે જર્મન (de) સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, તો તમે તમને સેવા પ્રદાન કરવા માટે Oath (EMEA) Limited (તરીકે અગાઉ જાણીતા હતા૯૩ Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો અને આ ATOS સહિત તમારો કરારને લગતો સંબંધ આયર્લેન્ડના કાયદા દ્વારા સંચાલિત છે. જો જર્મનીમાં તમારું કાયમી નિવાસસ્થાન છે, તો કાયદાની આ પસંદગી જર્મન ઉપભોક્તા સંરક્ષણ કાયદાની એપ્લિકેશનને પ્રતિબંધિત કરતી નથી. તમે કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક પર આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. ગ્રાહક સેવા: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. આયર્લેન્ડ (ie), ડેનમાર્ક (dk), ફિનલેન્ડ (fi), નોર્વે (no), રોમાનિયા (ro), નેધરલેન્ડ્સ (nl), સ્વિડન (se), તુર્કી (tr), રશિયા (ru), પોલેન્ડ (pl), બેલ્જિયમ (be), ચેક રિપબ્લિક (cz), હંગેરી (hu), પોર્ટુગલ (xp), ઓસ્ટ્રિયા (at), બલ્ગેરિયા (bg), ક્રોએશિયા (hr), ઇસ્ટોનિયા (ee), લાતવિયા (lv), લિથુઆનિયા (lt), સર્બિયા (rs), સ્લોવાકિયા (sk), સ્લોવેનિયા (si), યુક્રેન (ua) અથવા ગ્રીસ (gr): જો તમે નીચે આપેલમાંથી કોઈ સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય: આયર્લેન્ડ (ie), ડેનમાર્ક (dk), ફિનલેન્ડ (fi), નોર્વે (no), રોમાનિયા (ro), નેધરલેન્ડ્સ (nl), સ્વિડન (se), તુર્કી (tr), રશિયા (ru), પોલેન્ડ (pl), બેલ્જિયમ (be), ચેક રિપબ્લિક (cz), હંગેરી (hu), પોર્ટુગલ (xp), ઓસ્ટ્રિયા (at), બલ્ગેરિયા (bg), ક્રોએશિયા (hr), ઇસ્ટોનિયા (ee), લાતવિયા (lv), લિથુઆનિયા (lt), સર્બિયા (rs), સ્લોવાકિયા (sk), સ્લોવેનિયા (si), યુક્રેન (ua) અથવા ગ્રીસ (gr), તો પછી તમે તમને સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે Oath (EMEA) Limited (તરીકે અગાઉ જાણીતા હતા૯૩ Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો, અને આયર્લેન્ડના કાયદા આ ATOS અને તેનાથી ઉદ્ભવતા બિન-કરાર સંબંધિત કર્તવ્યોનું સંચાલન કરે છે. તમે અને YEL કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS સાથેના જોડાણમાં ઉદ્ભવતા તમામ દાવા, આ ATOS ના જોડાણથી અથવા તેના જોડાણમાં ઉદ્ભવતા બિન-કારાર સંબંધિત કર્તવ્યો અથવા તમારા અને YEL વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા કોઈપણ દાવા કે વિવાદ માટે ઇરિઝ અદાલતોના અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને વેન્યૂ માટે અપરિવર્તનીય સંમતિ આપો છો.

  તમે કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક પર આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો.
  1. આયર્લેન્ડ (ie):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  2. ડેનમાર્ક (dk):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  3. ફિનલેન્ડ (fi):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  4. નોર્વે (no):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  5. રોમાનિયા (ro):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  6. નેધરલેન્ડ્ઝ (nl):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  7. સ્વીડન (se):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  8. તુર્કી (tr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  9. રશિયા (ru):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  10. ગ્રીસ (gr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  11. પોલેન્ડ (pl):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  12. બેલ્જિયમ (be):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  13. ચેક રિપબ્લિક (cz):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  14. હંગેરી (hu):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  15. પોર્ટુગલ (xp):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  16. ઑસ્ટ્રિયા (at):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  17. બલ્ગેરિયા (bg):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  18. ક્રોએશિયા (hr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  19. એસ્ટોનિયા (ee):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  20. લેટવિયા (lv):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  21. લિથુઆનિયા (lt):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  22. સર્બીયા (rs):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  23. સ્લોવેકિયા (sk):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  24. સ્લોવેનીયા (si):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  25. યુક્રેન (ua):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
   4. ગ્રાહક સેવા: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

પ્રદેશ:

એશિયા પેસિફિક.

 1. હોંગ કોંગ (hk): જો તમે હોંગ કોંગ સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, પછી તમે તમને સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે Yahoo! Hong Kong Limited, of 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong, સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો અને હોંગ કોંગના કાયદા ના કાયદા માત્ર આ ATOS ના અર્થઘટનનું જ સંચાલન નહીં કરશે પરંતુ કાયદાના નિયમોની વિસંગતતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તેના ઉલ્લંઘન માટેના દાવા પર પણ લાગુ થશે, પરંતુ ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા, અયોગ્ય પ્રતિસ્પર્ધા કાયદા અને ગેરકાયદે હાનિ સંબંધી દાવા સહિત, તે અન્ય તમામ દવાઓ પર પણ લાગુ થશે. તમે અને Yahoo હોંગ કોંગ કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS થી ઉદ્ભવતા અથવા તમારા અને Yahoo વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા તમામ વિવાદો માટે હોંગ કોંગ અદાલતોના અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને વેન્યૂ પર અપરિવર્તનીય સંમતિ આપો છો. તમે કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક્સ પર આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો. તમે પ્રદાન કરેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. ગ્રાહક સેવા: https://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. સિંગાપુર (sg), ઇન્ડોનેશિયા (id), મલેશિયા (my), ફિલિપાઇન્સ (ph), થાઇલેન્ડ (th) અથવા વિયેતનામ (vn): જો તમે નીચેની કોઈપણ સેવાઓ ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો સિંગાપુર (sg), ઇન્ડોનેશિયા (id), મલેશિયા (my), ફિલિપાઇન્સ (ph), થાઇલેન્ડ (th) અથવા વિયેતનામ (vn) તો તમે તમને સેવા પ્રદાન કરવા માટે Yahoo! એશિયા પેસિફિક Pte. Ltd. 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914, સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો, સિંગાપુરના કાયદા aમાત્ર આ ATOS ના અર્થઘટનનું જ સંચાલન નહીં કરશે પરંતુ કાયદાના નિયમોની વિસંગતતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તેના ઉલ્લંઘન માટેના દાવા પર પણ લાગુ થશે, પરંતુ ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા, અયોગ્ય પ્રતિસ્પર્ધા કાયદા અને ગેરકાયદે હાનિ સંબંધી દાવા સહિત, તે અન્ય તમામ દવાઓ પર પણ લાગુ થશે. તમે અને Yahoo! એશિયા પેસિફિક Pte. લિ. કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS થી ઉદ્ભવતા અથવા તમારા અને Yahoo વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા તમામ વિવાદો માટે સિંગાપુર અદાલતોના અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને વેન્યૂની અપરિવર્તનીય સંમતિ. તમે કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક્સ પર આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો. તમે પ્રદાન કરેલી લિંક્સનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.
  1. ATOS:
   1. સિંગાપુર: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ઇન્ડોનેશિયા: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. મલેશિયા: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. ફિલિપિન્સ: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. થાઇલેન્ડ: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. વિયેતનામ: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS:
   1. સિંગાપુર: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. ઇન્ડોનેશિયા: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. મલેશિયા : https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. ફિલિપિન્સ: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. થાઇલેન્ડ : https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. વિયેતનામ : https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ:
   1. સિંગાપુર: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. ઇન્ડોનેશિયા: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. મલેશિયા: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. ફિલિપિન્સ: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. થાઇલેન્ડ: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. વિયેતનામ: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. ગ્રાહક સેવા:
   1. સિંગાપુર: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. ઇન્ડોનેશિયા: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. મલેશિયા: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. ફિલિપિન્સ: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. થાઇલેન્ડ: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. વિયેતનામ: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. ઓસ્ટ્રેલિયા (au): જો તમે ઓસ્ટ્રેલિયન સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, તો પછી તમે તમને સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે Yahoo7 Pty Ltd, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Australia, સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો, અને ન્યૂ સાઉથ વેલ્સના કાયદા માત્ર આ ATOS ના અર્થઘટનનું જ સંચાલન નહીં કરશે પરંતુ કાયદાના નિયમોની વિસંગતતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તેના ઉલ્લંઘન માટેના દાવા પર પણ લાગુ થશે, પરંતુ ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા, અયોગ્ય પ્રતિસ્પર્ધા કાયદા અને ગેરકાયદે હાનિ સંબંધી દાવા સહિત, તે અન્ય તમામ દવાઓ પર પણ લાગુ થશે. તમે અને Yahoo7 Pty Ltd કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS થી ઉદ્ભવતા અથવા તમારા અને Yahoo વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા તમામ વિવાદો માટે ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ અદાલતોના અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને વેન્યૂ પર અપરિવર્તનીય સંમતિ. તમે કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક્સ પર આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો. તમે પ્રદાન કરેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. ગ્રાહક સેવા: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. ન્યૂઝિલેન્ડ (nz): જો તમે ન્યૂઝિલેન્ડ સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, તો તમે તમને સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે Yahoo! New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 New Zealand, સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો અને ન્યૂઝિલેન્ડના કાયદા માત્ર આ ATOS ના અર્થઘટનનું જ સંચાલન નહીં કરશે પરંતુ કાયદાના નિયમોની વિસંગતતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તેના ઉલ્લંઘન માટેના દાવા પર પણ લાગુ થશે, પરંતુ ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા, અયોગ્ય પ્રતિસ્પર્ધા કાયદા અને ગેરકાયદે હાનિ સંબંધી દાવા સહિત, તે અન્ય તમામ દવાઓ પર પણ લાગુ થશે. તમે અને Yahoo ન્યુઝીલેન્ડ કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS થી ઉદ્ભવતા અથવા તમારા અને Yahoo વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા તમામ વિવાદો માટે ન્યુઝીલેન્ડ અદાલતોના અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને વેન્યૂ પર અપરિવર્તનીય સંમતિ આપો છો. તમે કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક્સ પર આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો. તમે પ્રદાન કરેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. ગ્રાહક સેવા: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. તાઇવાન (tw): જો તમે તાઇવાન સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, તો તમે તમને સેવા પ્રદાન કરવા માટે Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, at 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan and Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો અને તાઇવાનના કાયદા માત્ર આ ATOS ના અર્થઘટનનું જ સંચાલન નહીં કરશે પરંતુ કાયદાના નિયમોની વિસંગતતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તેના ઉલ્લંઘન માટેના દાવા પર પણ લાગુ થશે, પરંતુ ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા, અયોગ્ય પ્રતિસ્પર્ધા કાયદા અને ગેરકાયદે હાનિ સંબંધી દાવા સહિત, તે અન્ય તમામ દવાઓ પર પણ લાગુ થશે. તમે અને Yahoo તાઇવાન હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ, કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS થી ઉદ્ભવતા અથવા તમારા અને Yahoo વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા તમામ વિવાદો માટે તાઇપે, તાઇવાન, R.O.C. અદાલતોના અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને વેન્યૂ પર અપરિવર્તનીય સંમતિ આપો છો. તમે કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક્સ પર આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો. તમે પ્રદાન કરેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. ગ્રાહક સેવા: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. ભારત (in): જો તમે ભારતીય સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો તમે (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India, સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો. તમે અને Yahoo ભારત કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS થી ઉદ્ભવતા અથવા તમારા અને Yahoo વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા તમામ વિવાદો માટે મુંબઈ ખાતે યોગ્ય અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને વેન્યૂ પર અપરિવર્તનીય સંમતિ.. તમે અને Yahoo ભારત કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS થી ઉદ્ભવતા અથવા તમારા અને Yahoo વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા તમામ વિવાદો માટે મુંબઈ ખાતે યોગ્ય અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને વેન્યૂ પર અપરિવર્તનીય સંમતિ. તમે કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક્સ પર આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો. તમે પ્રદાન કરેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. ગ્રાહક સેવા: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. IN માં PC-થી-ફોન અને અન્ય ઇન્ટરનેટ કૉલિંગને સામેલ કરતી અમુક સુવિધાઓ ઉપયોગકર્તા માટે ઉપલબ્ધ હોઇ શકે નહીં.

પ્રદેશ:

મધ્ય પૂર્વ અને ઉત્તર આફ્રિકા.

 1. Yahoo માકતુબ (xe અથવા xa) અને ઇઝરાઇલ (il). જો તમે માકતુબ (xe અથવા xa) અથવા ઇઝરાઇલી (il) સેવાઓ Yahoo માકતુબ અથવા ઇઝરાઇલનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો તમે Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો, અને કેલિફોર્નિયા રાજ્યનો મૂળ કાયદો આ ATOS ના અર્થઘટનનું જ સંચાલન કરે છે અને કાયદાના નિયમોની વિસંગતતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તેનાથી સંબંધિત દાવા પર લાગુ થાય છે. તમે અને Oath Holdings Inc. કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS થી ઉદ્ભવતા અથવા તમારા અને Yahoo વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા તમામ વિવાદો માટે સાંતા ક્લારા કાઉન્ટી, કેલિફોર્નિયામાં અથવા કેલિફોર્નિયા USA ના નોર્ધન ડિસ્ટ્રિકટમાં સ્થિત રાજ્ય અદાલતોના અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને સ્થાન માટે અપરિવર્તનશીલ સંમતિ. જો લાગુ પડતુ હોય, તો 1 ડિસેમ્બર, 1995 ના રોજ અથવા ત્યાર પછી રજૂ કરયેલી વિનંતીઓ અનુસાર યુ.એસ. સરકારને પ્રદાન કરવામાં આવેલા તમામ સૉફ્ટવેર આમાં વર્ણવેલ વ્યાવસાયિક અધિકારો અને પ્રતિબંધો સાથે પ્રદાન કરવામાં આવેલા છે. જો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સરકારને પૂરી પાડવામાં આવેલી અથવા તેના દ્વારા કે તેના વતી ખરીદવામાં આવેલી સેવાઓ અને તેનાથી સંબંધિત દસ્તાવેજીકરણ, જો લાગુ થતું હોય, તો પછી સેવાઓ "વ્યાવસાયિક સૉફ્ટવેર" હોવાનું માનવામાં આવે છે કારણ કે તે શરતોનો ઉપયોગ ફેડરલ એક્વિઝિશન રેગ્યુલેશન સિસ્ટમમાં કરવામાં આવે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના અધિકારો "પ્રતિબંધિત કમ્પ્યુટર સૉફ્ટવેર" માટે FAR 52.227-19 માં નિર્ધારિત ન્યૂનતમ અધિકારોને ઓળંગશે નહીં. આ ATOS ના અન્ય બધા નિયમો અને શરતો લાગુ છે. ઇમિગ્રેશન અને રાષ્ટ્રીયતા કાયદાના વિભાગ 219 અનુસાર તમે યુનાટેડ સ્ટેટ્સ ગવર્નમેન્ટ દ્વારા વિદેશી આતંકવાદી સંગઠન તરીકે નિર્દિષ્ટ કોઈપણ સંગઠન(નો)ને સામગ્રી સમર્થન કે સંસાધનો (અથવા સામગ્રી સમર્થન કે સંસાધનોની પ્રકૃતિ, સ્થાન, સ્રોત અથવા માલિકીને રદ કરવા કે છુપાવવા માટે) પ્રદાન ન કરવા માટે સંમત થાઓ છો.
  જો તમે Yahoo માકતુબ સેવાઓ માટે નોંધણી અંગ્રેજીમાં કરાવેલી હોય, તો તમે આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની નીચે આપેલ લિંક્સ પર સમીક્ષા કરી શકો છો તમે નીચે પ્રદાન કરેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. ગ્રાહક સેવા: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  PC-થી-ફોન અને અન્ય ઇન્ટરનેટ કૉલિંગ જેવી અમુક સુવિધાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ હોઇ શકે નહીં.

  જો તમે અરેબિકમાં, Yahoo મકતૂબ સેવાઓ માટે નોંધણી કરાવેલી હોય, તો તમે નીચે આપેલી લિંક પર Yahoo મકતૂબ અરેબિક સેવાની શરતો કેન્દ્રની મુલાકાત લઈને આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો. તમે નીચે પ્રદાન કરેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. ગ્રાહક સેવા: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  PC-થી-ફોન અને અન્ય ઇન્ટરનેટ કૉલિંગ જેવી અમુક સુવિધાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ હોઇ શકે નહીં.

  જો તમે ઇઝરાઇલી સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, તો તમે આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની નીચે આપેલ લિંક્સ પર સમીક્ષા કરી શકો છો. તમે નીચે પ્રદાન કરેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. દક્ષિણ આફ્રિકા (za):જો તમે દક્ષિણ આફ્રિકન સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોય, તો પછી તમે Oath (EMEA) Limited (તરીકે અગાઉ જાણીતા હતા૯૩ Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland સાથે કરાર કરી રહ્યાં છો, અને આયર્લેન્ડના કાયદા આ ATOS અને તેનાથી ઉદ્ભવતા બિન-કરાર સંબંધિત કર્તવ્યોનું સંચાલન કરે છે. તમે અને YEL કોઈપણ પ્રકારના દાવાને ધ્યાનમાં લીધા વિના આ ATOS સાથેના જોડાણમાં ઉદ્ભવતા તમામ દાવા, આ ATOS ના જોડાણથી અથવા તેના જોડાણમાં ઉદ્ભવતા બિન-કારાર સંબંધિત કર્તવ્યો અથવા તમારા અને YEL વચ્ચેના સંબંધથી અથવા તેના સંબંધમાં ઉદ્ભવતા કોઈપણ દાવા કે વિવાદ માટે ઇરિઝ અદાલતોના અનન્ય અધિકારક્ષેત્ર અને વેન્યૂ માટે અપરિવર્તનીય સંમતિ આપો છો. તમે કોઈપણ સમયે નીચેની લિંક પર આ ATOS, UTOS અને ગોપનીયતા નીતિના સૌથી વર્તમાન સંસ્કરણની સમીક્ષા કરી શકો છો.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. ગોપનીયતા નીતિ: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
 • oath