Mga Tuntunin sa Komunikasyon ng Yahoo

 1. PAGTANGGAP NG MGA ALITUNTUNIN
  1. Maligayang Pagdating sa Yahoo. Ang Yahoo ay nagbibigay ng mail at messaging na mga produkto, tulad ng Yahoo Mail at Yahoo Messenger (ang "Mga Serbisyo"), lahat ay napapailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng Additional Terms of Service ("ATOS") at ang mga naaangkop na Yahoo Universal Terms of Service ("UTOS") sa Seksyon 10, na kung saan ay isinasama sa pamamagitan ng reference sa ATOS na ito. Sa ATOS na ito, ang “Yahoo” o “Applicable Yahoo Company” ay tumutukoy sa kompanya ng Yahoo na nagbibigay sa iyo ng Mga Serbisyo ayon sa nakatakda sa Seksyon 10. Ang paggamit mo ng Mga Serbisyo ay binubuo ng pagtanggap at sasailalim sa ATOS na ito at sa batas na tinukoy ng Applicable Yahoo Company sa Seksyon 10. Ang ATOS na ito ay maaaring i-update ng Yahoo paminsan-minsan nang walang indibiduwal na abiso sa iyo. Ang naunang pangungusap ay hindi ilalapat sa iyo kung gumagamit ka ng Mga Serbisyong German ayon sa nakadetalye sa Seksyon 10. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito at ang UTOS sa pamamagitan ng pag-click sa naaangkop na link sa Seksyon 10.
  2. Ini-scan at sinusuri ng mga automated na system ng Yahoo ang lahat ng papasok at papalabas na mga nilalamang komunikasyon na pinadala at natanggap mula sa iyong account (katulad ng nilalaman ng Mail at Messenger kabilang ang mga instant message at mga SMS message) kabilang ang mga nakaimbak sa account mo para, nang walang limitasyon, magbigay ng personal na makabuluhang mga tampok at nilalaman ng produkto, upang tumugma at maserbisyuhan ang targeted na advertising at para matukoy ang spam at malware at proteksiyon sa pang-aabuso. Ang analysis ay nangyayari sa lahat ng nilalaman ng komunikasyon na ipinapadala, natatanggap, at kapag ito ay iniiambak,kasama na rito ang mga nilalaman ng komunikasyon at mga serbisyong naka-synched sa iyong Yahoo account. Sa mga ibang sitwasyon, Ang Yahoo ay nagpapatakbo ng awtomatikong algorithms sa komersyal na komunikasyon upang gumawa ng generic na templates ng mga dokumento (gaya ng pangkaraniwang wika upang makilala ang mga elemento ng resibo ng airline). Ang mga template na ito ay hindi kasama ang mga impormasyon pangpersonal na data. Ang Yahoo template editor ay maaaring i-review ang template upang mas mapaaayos ang serbisyo at mas mapaigi ang pangpersonal na karanasan. Kung hindi nakasaad,hindi ka pinapayagan na i-opt out ang mga features na ito.
  3. Sa pag-access, paggamit at patuloy na paggamit ng Mga Serbisyo, kinakatawan mo at ginagarantiya na pinahihintulutan kang gawin ito sa ilalim ng angkop na batas. Tangi kang responsable sa paggamit ng Mga Serbisyo ayon sa anuman at lahat ng angkop na batas. Kung nasa hurisdiksiyon ka kung saan ang pag-download o paggamit ng Mga Serbisyo ay pinagbabawalan o pinipigilan o kung mas bata ka sa angkop na edad na kailangan upang gamitin ang Mga Serbisyo, i-click ang “kanselahin” at huwag i-download o gamitin ang Mga Serbisyo. Maliban kung hindi man ito hayagang isinaad, ang anumang mga bagong tampok na nagdaragdag o nagpapaganda sa mga kasalukuyang mga Serbsiyo ay sasailalim sa ATOS na ito, na sinasang-ayunan mo sa patuloy na paggamit ng Mga Serbisyo. Ang naunang pangungusap ay hindi ilalapat sa iyo kung gumagamit ka ng Mga Serbisyong German ayon sa nakadetalye sa Seksyon 10.
 2. DESKRIPSYON AT PAGGAMIT NG MGA SERBISYO
  1. Paggamit ng Software. Ayon sa pangangailangan, maaari kang mag-install o mag-download at gamitin ang software sa Mga Serbisyo kabilang ang alinmang ikatlong partidong software, at anumang awtorisadong mga update na nilaan ng Yahoo (ang "Software") sa object code form sa isang personal computer o device na pag-aari o kontrolado mo para sa sarili mong personal, na hindi komersiyal na paggamit. Pinahihintulutan ka lang mag-access ng Mga Serbisyo sa pamamagitan ng Software ayon sa mahigpit na pinahihintulutan sa ATOS na ito. Ang Mga Serbisyo at mga bahagi nito ay naglalaman ng lisensiyadong software mula sa mga taga-lisensiya ng Yahoo ("Licensor Software"). Pinahihintulutan ng Licensor Software ang Yahoo Software na magsagawa ng ilang mga function kabilang ang, nang walang limitasyon, ang pag-access sa pag-aaring data sa mga ikatlong partidong data server. Ang lisensiya mo sa Software ay magpapatuloy hanggang ito ay winakasan ng alinmang partido. Maaari mong wakasan ang lisensiya sa Software sa paghinto ng paggamit ng at pagsira sa lahat ng mga kopya ng Software. Bilang karagdagang, magwawakas ang lisensiya ng Software na ito kung lumabag ka sa anumang tuntunin ng ATOS na ito, nag-post ang Yahoo sa publiko ng nakasulat na abiso ng terminasyon sa web site ng Yahoo o nagpadala ang Yahoo ng nakasulat na abiso ng terminasyon sa iyo. Kung magwakas ang lisensiya mo, sumasang-ayon kang ihinto ang anuman at lahat ng paggamit ng Mga Serbisyo, kanilang mga component at anumang ikatlong partidong data. Lahat ng mga karapatan sa anumang ikatlong partidong software, at anumang ikatlong partidong mga data server, kabilang ang mga karapatan sa pag-aari ay reserbado at nananatili sa mga nauukol na ikatlong partido. Sumasang-ayon ka na ang mga ikatlong partidong ito ay maaaring magpatupad ng mga karapatan nila sa ilalim ng ATOS na ito laban sa iyo direkta sa sarili nilang pangalan at tangi kang responsable sa mga nasabing claim o mga depensa at lahat ng mga gastos na kaugnay sa kanila. Kung ang Serbisyo ay nangangailangan o may kasama na nada-download na software, ang Yahoo ay maaaring awtomatikong mag-download at i-install ang pinakabagong bersyon ng software sa iyong aparato sa oras na may bagong bersyon o tampok na magagamit. Ang ilang Mga Serbisyo ay maaari mong ayusin sa iyong setting ng awtomatikong pag-update. Kung may isang materyal na pagbabago, maaaring i-notify ka sa Yahoo pagkatapos ng pag-install.
  2. Pag-save at Pag-access ng Impormasyon. Ang mga produkto ng Yahoo messaging (tulad ng Yahoo Messenger sa iyong Yahoo Mail at web based na mga bersyon) ay daan sa iyo upang makita kung ang iyong mga kaibigan ay online, at magpadala at tumanggap ng mga instant message at iba pang impormasyon. Ang Yahoo messaging na Mga Serbisyo ay maaari ring maging daan sa iyo at sa mga tao kung kanino ka nakikipagkomunika, upang i-save ang iyong mga pag-uusap at iba pang impormasyon sa iyong Yahoo Mail account na matatagpuan sa mga server ng Yahoo. Kung ang tampok na ito ay magagamit, maaari mong i-access at maghanap sa iyong kasaysayan ng mensahe mula sa anumang computer o device na may access sa Internet. Gamitin mo man o hindi ang tampok na ito, maaaring piliin ng mga ibang gumagamit na i-save ang mga pag-uusap at ibang impormasyon sa iyo sa account nilang nasa mga server ng Yahoo. Ang pagsang-ayon mo sa ATOS na ito ay bumubuo sa pahintulot mong pahintulutan ang Yahoo na iimbak ang mga komunikasyong ito at ibang impormasyon sa mga server nito para sa pag-back up, seguridad at lahat ng mga ibang layuning itinakda sa ATOS na ito. Tangi kang responsable para sa nilalaman na gagamitin mo o iiimbak kaugnay ng Mga Serbisyo at kung nais mo, ay tanging responsable sa pag-back up ng data mo. Maliban kung nakatakda dito, kinikilala mo at sumasang-ayon ka na ang Applicable Yahoo Company ay hindi gumagarantiya na ang data na kaugnay ng account mo ay maa-access mo, o na ang anumang tinanggal, inalis o tinuring na hindi maa-access na data ay maibibigay sa iyo. Ang naunang pangungusap ay hindi ilalapat sa iyo kung gumagamit ka ng Mga Serbisyong German ayon sa nakadetalye sa Seksyon 10.
  3. Ang ATOS na ito ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatan, titulo o interes sa anumang intelektuwal na pag-aari na pag-aari o nilisensiyahan ng Yahoo, kabilang ang, nang walang limitasyon, ang trademark ng Mga Serbisyo at ng Yahoo.
  4. Mga Advertisement. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka ng maaaring kasama sa Mga Serbisyo ang mga advertisement at kailangan ang mga advertisement na ito para mailaan ng Yahoo ang Mga Serbisyo.
  5. Mga Komunikasyon mula sa Yahoo. Nauunawaan mo rin at sumasang-ayon ka ng maaaring kasama ng Mga Serbisyo ang ilang mga komunikasyon mula sa Yahoo, katulad ng mga anunsiyo sa serbisyo at mga pang-administratibong mensahe at hindi ka maaaring umalis sa pagtanggap ng mga nasabing komunikasyon.
  6. Pag-access at Paggamit ng Mga Serbisyo. Upang gamitin ang Mga Serbisyo at mga serbisyo at mga produktong iyon sa loob ng Mga Serbisyon (parehong libre at mga may singil na serbisyo), dapat kang kumuha ng access sa World Wide Web, direkta man o sa pamamagitan ng mga device na nag-a-access sa nilalamang web-based. Responsable ka at dapat magbayad ng anumang mga bayad sa serbisyo na kaugnay ng nasabing access at para sa lahat ng mga halaga ng anumang kagmitang ginamit upang makakuha ng nasabing access (na maaaring kasama ang mga bayad sa ikatlong partido).
  7. Paggana kasama ng Mga Ibang Network. Kung pinahihintulutan ng Yahoo, maaaring payagan ng Yahoo messaging na makipagkomunika sa mga gumagamit ng iba pang mga produkto ng instant messaging. Sa kaganapan na ito, kinikilala mo at sumasang-ayon na: (i) ang iyong paggamit ng mga serbisyo ng Yahoo messaging ay napapailalim sa ATOS at sa mga tuntunin na namamahala sa paggamit ng ibang mga produkto ng instant messaging na sumang-ayon ka, kung mayroon, na pare-pareho sa ATOS na ito; at (ii) ang mga gumagamit ng iba pang mga produkto ng instant messaging ay napapailalim sa mga tuntunin na namamahala sa mga naturang iba pang mga produkto ng instant messaging. Walang inaakong pananagutan ang Yahoo sa asal ng mga tao o entidad na kaugnayan mo. Maliban sa mga mensaheng pinadala sa iyo ng Yahoo, hindi pag-aari o hindi kinokontrol ng Yahoo ang alinman sa mga mensahe na pinadala o natanggap ng mga gumagamit ng Mga Serbisyo.
  8. Ang Mga Serbisyo ay maaaring daan sa iyo upang gumamit ng iba't ibang paraan ng pakikipagkomunika at pagpapadala at pagtanggap ng mensahe, mga file, larawan, video at iba pang impormasyon, kabilang ang sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, SMS, voice pagtawag at pagtawag ng video.
  9. Pag-block. Sa pamamagitan ng paggamit ng Mga Serbisyo, kinikilala mo na ang ibang mga user ng Mga Serbisyo ay maaaring pumili upang makatanggap ng abiso mula sa Mga Serbisyo kapag nag-sign-on at maaaring magpadala sa iyo ng mga instant message at iba pang impormasyon o tumawag sa iyo sa pamamagitan ng Mga Serbisyo. Kung gusto mong i-block ang tampok na abiso o kung hindi mo nais na makatanggap ng mga mensahe mula sa naturang mga user, maaari kang magkaroon ng pagpipilian upang paganahin ang "Huwag pansinin" o katulad na mga tampok na hiwalay. Ang kakayahan mong magpadala at makatanggap ng mga instant message at ibang impormasyon ay maaaring harangin ng Yahoo at ng ibang mga gumagamit na maaaring bahagya o buong limitahan ang kakayahan mong gamitin ang Mga Serbisyo. Sa paggamit ng Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka na ang Yahoo ay walang pananagutan sa pag-asses o paglutas ng anumang mga hindi pagkakasundo mula sa paggamit mo o ng mga ibang tao (o kundi man) na balewalain, magpadala ng mga mensahe, o ibang impormasyon o kundi man ay gamitin ang Mga Serbisyo. Ang naunang pangungusap ay hindi ilalapat sa iyo kung gumagamit ka ng Mga Serbisyong German ayon sa nakadetalye sa Seksyon 10.
  10. Suporta ng Yahoo. Maaring piliin ng Yahoo na bigyan ka ng customer support at/o mga upgrade, pagpapahusay o mga pagbabago para sa Mga Serbisyo (pinagsama, "Suporta") sa sarili nitong diskresyon, at maaaring wakasan ang nasabing Suporta anumang oras nang walang abiso sa iyo. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na sakaling napili ng Yahoo na bigyan ka ng Suporta, ang nasabing Suporta ay boluntaryong nilaan sa sariling diskresyon ng Yahoo at hindi ito lumilikha ng anumang kontratang karapatan na makatanggap ng Suporta at maaaring hindi ka umasa sa anumang pahayag o alok ng Suporta upang lumikha ng kontratang karapatan sa Suporta.
  11. Mga Bayad sa Yahoo. Reserbado ng Yahoo ang karapatang sumingil ng mga bayad para sa paggamit sa hinaharap o access sa Mga Serbisyo, o mga ibang serbisyo ng Yahoo at mga web site sa sariling diskresyon ng Yahoo. Kung magpasya ang Yahoo na sumingil ng mga bayarin, bibigyan ka ng Yahoo ng paunang abiso.
 3. IBA'T IBANG MGA BERSYON NG MGA SERBISYO
  Ang iba't ibang mga tampok ay maaaring hindi magagamit sa iba't ibang mga bersyon ng Mga Serbisyo at hindi lahat ng mga tampok ay maaaring hindi magagamit sa iyong bansa o rehiyon. Gayundin, hindi lahat ng mga tampok ay maaaring hindi magamit kung ang user na nakikipag-komunika ay gumagamit ng iba't ibang mga bersyon ng Mga Serbisyo, o gumagamit ng instant message software client na inalok ng isang hindi-Yahoo na kumpanya.
 4. ACCOUNT NG MIYEMBRO, PASSWORD, AT SEGURIDAD
  Kung wala ka pang Yahoo ID at password, ipakukumpleto sa iyo ang proseso ng pagpaparehistro sa Yahoo. Sumasang-ayon kang bibigyan ka lang ng Yahoo ng karapatang ma-access ang account mo ayon sa ATOS na ito at mga angkop na patakaran at mga gabay. Kung lumabag ka sa Seksyon 4 na ito, o kundi man ay hindi mapatotohanan ang iyong account Sa Yahoo, kinikilala mo at sumasang-ayon ka na ang account mo ay maaaring permanenteng hindi mo maa-access at lahat ng data na kaugnay ng account ay maaaring hindi makuha. Hindi ginagarantiya ng Yahoo na may permanente kang access sa data na ginamit mo sa Mga Serbisyo, o maglalaan ito ng mga kopya sakaling ang data ay natanggal o nawala. Hinihikayat ka ng Yahoo na maayos na i-back up ang iyong data. Maaari din maglapat ang Yahoo ng mga limitasyon sa ilang mga tampok at Mga Serbisyo o pigilan ang access mo sa mga bahagi o Mga Serbisyo o ibang Mga Serbisyo ng Yahoo o mga web site nang walang abiso o pananagutan. Ang naunang pangungusap ay hindi ilalapat sa iyo kung gumagamit ka ng Mga Serbisyong German ayon sa nakadetalye sa Seksyon 10.
 5. PATAKARAN SA PAGKAPRIBADO NG YAHOO
  Ang access mo sa paggamit ng Mga Serbisyo ay bumubuo ng pagtanggap nito at sasailalim sa Patakaran sa Pagkapribado ng Yahoo. Ang iyong data sa pagpaparehistro at ibang impormasyon tungkol sa iyo ay sasailalim din sa Patakaran sa Pagkapribado ng Yahoo. Maaari mong repasuhin ang pinakakamakailang bersiyon ng Patakaran sa Pagkapribado ng Yahoo anumang oras sa pamamagitan ng pag-click sa link ng Patakaran sa Pagkapribado sa ilalim ng Applicable Yahoo Company sa Seksyon 10 sa ibaba.
 6. PAGHIHIGPIT SA PAGGAMIT
  HINDI KA MAAARI at hindi pahihintulutan ang alinmang ikatlong partido (maliban sa sakop na inaatas ng lokal na batas):
  1. Kopyahin, i-decompile, i-reverse engineer, i-reverse assemble, i-disassemble, baguhin, upahan, iutang, ipamahagi, o lumikha ng mga gawain mula sa (ayon sa tinukoy ng mga angkop na lokal na batas) o mga pagpapabuti (ayon sa tinukoy ng mga angkop na lokal na batas) sa Mga Serbisyo o Software o kundiman ay magtangkang tuklasin ang source code o mga protokol ng Mga Serbisyo o Software;
  2. Kunin o magtangkang kumuha ng hindi pinahihintulutang access sa Mga Serbisyo o sa network ng Yahoo;
  3. Isama ang Mga Serbisyo o Software, o anumang bahagi nito, sa anumang ibang serbisyo, hardware o ibang teknolohiyang gawa o pinamahagi ng o para sa iyo;
  4. Gamitin ang Mga Serbisyo sa anumang labag sa batas na paraan, para sa anumang labag sa batas na layunin, o sa anumang paraan na hindi pareho na may ganitong ATOS o ang UTOS;
  5. Gamitin ang Mga Serbisyo upang paganahin ang mga nuclear na pasilidad, suporta sa buhay o ibang aplikasyong kritikal sa misyon kung saan ang buhay ng tao o pag-aari ay maaaring nakataya (partikular mong nauunawaan na ang Mga Serbisyo ay may hindi dinesenyo para sa mga nasabing layunin at ang kabiguan nila sa mga nasabing kaso ay maaaring magdulot ng kamatayan o personal na pinsala, o malalang pagkasira sa pag-aari o kapaligiran kung saan hindi responsable ang Yahoo). Mangyaring tandaan na ang naunang pangungusap ay may hindi ilalapat sa iyo kung ginagamit mo ang Mga Serbisyong German na gaya ng sa Seksyon 10; o
  6. Magbenta, umupa, umutang, magpamahagi, maglipat, mag-sublicense, mag-reproduce, mag-duplicate, kumopya, mangalakal o samantalahin ang Mga Serbisyo o access dito o kumito mula sa paggamit o probisyon ng Mga Serbisyo, para man sa direktang komersiyal o perang kita o kundi man, nang walang pauna, hayagan at nakasulat na pahintulot ng Yahoo.
 7. DISCLAIMER AT KAGAMITAN
  1. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na ang Mga Serbisyo ay nilaan nang "AS-IS" at walang inaakong responsibilidad ang Yahoo para sa pagkatumpak ng oras, pagtanggal, maling paghahatid o kabiguang iimbak ang anumang mga komunikasyon ng gumagamit o mga setting sa pagpapasadya. Nauunawaan mo rin na hindi responsable ang Yahoo para sa seguridad o pagkarpibado ng mga komunikasyon na ipinadala sa pamamagitan ng Mga Serbisyo. Ang mga naunang pangungusap ay may hindi ilalapat sa iyo kung gumagamit ka ng Mga Serbisyong German ayon sa nakadetalye sa Seksyon 10.
  2. Maaari kang gumamit ng opsyonal na kagamitan upang ma-access ang Mga Serbisyo (hal., isang USB port phone device para ma-access ang pc-to-pc na tampok sa pagtawag, kung saan ang device may include dual functionality para ma-access ang tradisyunal na serbisyong landline na hindi nilalaan ng Yahoo).
  3. Anumang ginagamit mong mga third party plug-in application sa Mga Serbisyo ay pag-aari ng at tanging responsibilidad ng plug-in application developer, at nasasa-iyo ang pagpasya kung ang mga plug-in application na ito o ang paggamit mo sa kanila ay legal o angkop.
  4. Kung ang Mga Serbisyo na na-download o na-access mo ay may kasamang mga anti spyware na tampok, ang software na nakilala bilang "spyware" ng tool na ito ay maaaring software na sinang-ayunan mong i-load sa iyong computer alinsunod sa hiwalay na kasunduan sa ikatlong partido. Tangi kang responsable sa pagtupad sa mga kasunduan na isinagawa mo sa mga ikatlong partido.
  5. Anumang inaatas o opsyonal na kagamitan o mga ikatlong partidong application na nais mong gamitin, i-access o idagdag sa Mga Serbisyo, kabilang ang iyong mobile o anumang ibang aparato, inatas man o opsyonal, ay sasailalim sa mga tuntunin, kundisyon, warantiya at mga pagtanggi na nilaan ng manufacturer ng nasabing kagamitan o mga ikatlong partidong mga plug-in application at walang ginagawang mga warantiya ang Yahoo o anumang mga pangangatawan patungkol sa nasabing kagamitan at ikatlong partidong mga plug-in na application. Mangyaring sumangguni sa mga materyales na natanggap mo nung binili mo ang kagamitan o kinuha ang mga ikatlong partidong plug-in application upang maunawaan ang iyong mga karapatan at oblihasyon, kabilang ang anong mga warantiya at pagtanggi ang angkop sa iyo. SA GANAP NG LAWAK NA PINAHIHINTULUTAN NG ANGKOP NA BATAS, ANG YAHOO AT MGA SUBSIDIYARYA, KASAPI, OPISYAL, EMPLEYADO, AHENTE, KASOSYO AT MGA TAGA-LISENSIYA AY HAYAGANG TUMATANGGI SA LAHAT NG MGA WARANTIYA, KUNDISYON AT ANUMANG IBANG MGA TUNTUNIN NG ANUMANG URI, HAYAGAN MAN O PINAHIWATIG, KAUGNAY NG NASABING KAGAMITAN O MGA IKATLONG PARTIDONG MGA PLUG-IN APPLICATION, KABILANG ANG ANUMANG MGA PINAHIWATIG NA TUNTUNIN AT WARANTIYA NG TITULO, MERCHANTABILITY, KASIYA-SIYANG KALIDAD, KAANGKUPAN SA PARTIKULAR NA LAYUNIN, SA PROBISYON NG MGA SERBISYO SA PAMANTAYAN NG MAKATWIRANG PAG-AALAGA AT KAHUSAYAN AT SA HINDI PAGLABAG SA ANUMANG KARAPATAN SA INTELEKTUWAL NA PAG-AARI. Ang naunang pangungusap ay hindi ilalapat sa iyo kung gumagamit ka ng Mga Serbisyong German ayon sa nakadetalye sa Seksyon 10.
 8. PANGKALAHATANG IMPORMASYON
  Kabuuang Kasunduan. Ang ATOS at ang UTOS at lahat ng mga dokumento na isinasama ay bahagi ng buong kasunduan sa pagitan mo at ng Yahoo at kung paano ito kaugnay sa iyong paggamit ng Mga Serbisyo at papangunahan ang anumang naunang bersyon ng ATOS o ang UTOS, kung mayroon man, sa pagitan mo at ng Yahoo na may kaugnay sa Mga Serbisyo. Maaari ka ring sumailalim sa mga karagdagang tuntunin at kundisyon na maaaring ilapat kapag gumamit ka o bumili ng ilang Mga Serbisyo ng Yahoo (kabilang ang mga siningil na serbisyo), mga serbisyo ng kasapi, nilalaman ng ikatlong partido o software ng ikatlong partido. Magpapatuloy ang ATOS na ito sa pamamahala ng paggamit mo ng Mga Serbisyo maliban kung sumang-ayon ka sa mga ibang tuntunin sa kompanya ng Yahoo na partikular na nagsasaad na pangunahan nito ang nakaraang sinang-ayunang bersiyon ng “Mga Karagdagang Tuntunin ng Serbisyo ng Mga Pandaigdigang Komunikasyon ng Yahoo”. Kung ginagamit mo ang Mga Serbisyo, sa kaganapan ng salungatan sa pagitan ng mga probisyon ng ATOS na ito at ang UTOS, ang mga probisyon ng ATOS ay magko-kontrol, dahil ito ay tulad sa Mga Serbisyo.
 9. MGA PAGLABAG
  Paki-ulat ang anumang mga paglabag sa ATOS na ito sa link ng Customer Care na nakasaad sa Seksiyon 10 sa ibaba sa ilalim ng Applicable Yahoo Company.
 10. ANG PARTIDO NG PAGKONTRATA, PAGPIPILIAN NG BATAS, AT LOKASYON PARA SA PAGLUTAS NG MGA HINDI PAGKAKAUNAWAAN AT IBA PANG MGA LOKAL NA PROBISYON SA REHIYON
  Ang ATOS na ito ay nasa pagitan mo at ng Applicable Yahoo Company. Sa subsection sa ibaba, hanapin ang Mga Serbisyo ng Yahoo na iyong ginagamit at sa subsection na makikita mo ang Applicable Yahoo Company na kinokontrata mo para sa Mga Serbisyo, ang pagpipilian ng batas, ang lokasyon para sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan sa Applicable Yahoo Company at iba pang mahahalagang probisyon. Tandaan na ang mga serbisyo ng pagmemensahe sa Yahoo, kabilang ang Yahoo Messenger, ay maaaring nakatali sa iyong Yahoo Mail account. Kung wala kang Yahoo Mail account, ikaw ay napapailalim sa mga kasalukuyang bersyon ng UTOS para sa naaangkop na rehiyon/bansa kung saan ka nakarehistro ang una mong account. Kung hindi mo maalala kung anong Mga Serbisyo ng Yahoo ang iyong ginagamit, mangyaring makipag-ugnay sa customer care.

REHIYON:

Ang Americas

 1. United States (us): Kung ikaw ay gumagamit ng Mga Serbisyo na US, ito ay pagkontrata sa Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, upang bigyan ka ng Mga Serbisyo at ang mahalagang batas ng Estado ng California ang namamahala sa pagpapakahulugan ng ATOS na ito at nalalapat sa lahat ng mga paghahabol na nauugnay dito, anuman ang kontrahan ng mga batas sa prinsipyo. Ikaw at ang Oath Holdings Inc. ay may hindi mababawing pagpayag sa eksklusibong hurisdiksiyon at lugar ng mga korte ng estado na nasa Santa Clara County, California o sa Mga Pedera na Korte na nasa Hilagang Distrito ng California, USA para sa lahat ng mga salungatan mula sa o kaugnay ng ATOS na ito o mula sa o kaugnay ng ugnayan sa pagitan mo at ng Yahoo anuman ang uri ng claim. Kung angkop, lahat ng Software na nilaan sa Pamahalaan ng U.S. alinsunod sa mga solisitasyon na binigay sa o makalipas ang Disyembre 1, 1995, ay nilaanan ng mga komersiyal na karapatan at restriksiyon na nakasalarawan dito. Kung ang Mga Serbisyo at kaugnay na dokumentasyon ay sinuplayan o binili ng o sa ngalan ng Pamahalaan ng United States, kung angkop, ang Mga Serbisyo ay tuturinging "komersiyal na software" dahil ang terminong iyon ay ginamit sa sistema ng Federal Acquisition Regulation. Ang mga karapatan ng United States ay hindi lalagpas sa mga pinakamababang karapatang itinakda sa FAR 52.227-19 para sa "pinipigilang computer software." Lahat ng mga ibang tuntunin at kundisyon ng ATOS na ito ay ilalapat. Sumasang-ayon kang hindi magbigay ng materyal na suporta o mga dulugan (o itago ang kalikasan, lokasyon, pinagmulan, o pagmamay-ari ng materyal na suporta o mga dulugan) sa anumang (mga) organisasyong designado ng pamahalaan ng United States bilang banyagang teroristang organisasyon alinsunod sa seksyon 219 ng Immigration and Nationality Act. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS at ang Patakaran sa Pagkapribado anumang oras sa mga link sa ibaba. Maaari mo rin kontakin ang customer care gamit ang nilaan na link.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. Para sa Yahoo En Español ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. Para Yahoo En Español UTOS: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. Para sa Yahoo En Español na Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Customer Care: Customer Care Para sa Yahoo en Español Customer Care:espanol-abuse@yahoo-inc.com.
 2. Canada (ca)Kung ginagamit mo ang Mga Serbisyo na Canadian, ito ay pagkontrata sa Yahoo! Canada Co., 207 Reyna Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7 upang bigyan ka ng Mga Serbisyo, at ang mga batas ng Canada na namamahala sa pagpapakahulugan ng ATOS na ito, kabilang ang breaches nito, anuman ang kontrahan ng mga batas sa prinsipyo, ngunit nalalapat din sa lahat ng iba pang mga claim, kabilang ang mga claim tungkol sa mga batas sa proteksyon ng mamimili, mga batas sa hindi patas na kumpetisyon, at sa batas sa kapabayaan. Ikaw at Yahoo Canada ay may hindi mababawing pagpayag sa eksklusibong hurisdiksyon at lugar ng mga korte na matatagpuan sa loob ng lalawigan ng Ontario, Canada para sa lahat ng mga hindi pagkakaunawaan na magmumula sa o may kaugnayan sa ATOS o nagmula sa o nauugnay sa ugnayan sa pagitan mo at Yahoo anuman ang uri ng claim.

  Mga personal na data ng mga kaibigan at mga Contacts. Sa paggamit ng mga serbisyo ikaw ay sumasangayon at pumapayag na makuha ang mga contacts ng iyong mga kaibigan upang ibigay ang kanilang personal na impormasyon (halimbawa: ang kanilang email address o numero ng telepono) sa Yahoo o di kaya sa third party, kung kinakailangan, at sa gayon ang Yahoo o ang third party ay maaaring gamitin ang iyong pangalan upang maging available ang serbisyo sa iyong mga kaibigan at mga contacts. Ang serbisyo na ito ay hindi gagamitin sa anumang paraan ng spam.

  Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS at ang Patakaran sa Pagkapribado anumang oras sa mga link sa ibaba. Maaari mo rin kontakin ang customer care gamit ang nilaan na link.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Customer Care: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. Brasil (br): Kung ikaw ay gumagamit ng Mga Serbisyo na Brazilian, ito ay pagkontrata sa Yahoo! do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazil, upang magbigay sa iyo ng mga Serbisyo, at ang mga batas ng pangpederasyon Republic ng Brazil ay sumasaklaw hindi lamang ang pagbibigay kahulugan ng ATOS na ito at nalalapat sa mga claim para sa paglabag sa mga ito, anuman ang kontrahan ng mga batas sa prinsipyo, ngunit nalalapat din sa lahat ng iba pang mga claim, kabilang ang mga claim tungkol sa mga batas sa proteksyon ng mamimili, mga batas sa hindi patas na kumpetisyon, at sa batas sa kapabayaan. Ikaw at Yahoo Brasil ay may hindi mababawing pagpayag sa eksklusibong hurisdiksyon at lugar ng pangpederasyon Republika ng Brazil para sa lahat ng mga hindi pagkakaunawaan na magmumula sa o may kaugnayan sa ATOS o nagmula sa o nauugnay sa ugnayan sa pagitan mo at Yahoo Brasil anuman ang uri ng claim. Para sa mga gumagamit ng Yahoo Brasil, ang limitasyon ng mga karapatan ng mga gumagamit, mga limitasyon at pagkabalido ng ATOS na ito ay ilalapat sa lawak na pinahihintulutan ng batas ng Brasil. Reserbado ng Yahoo Brasil ang karapatang lutasin ang mga salungatan sa hinaharap o mga kontradiksiyon ayon sa UTOS at batas ng Brasil. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS at ang Patakaran sa Pagkapribado anumang oras sa mga link sa ibaba. Maaari mo rin kontakin ang customer care gamit ang nilaan na link.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Customer Care: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. Argentina (ar)Kung ginagamit mo ang Mga Serbisyo na Argentinian, ito ay pagkontrata sa Yahoo! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, upang bigyan ka ng Mga Serbisyo, at mga batas ng Republika ng Argentine ay sumasaklaw sa hindi lamang ang pagbibigay kahulugan ng ATOS na ito at nalalapat sa mga claim para sa paglabag sa mga ito, anuman ang kontrahan ng mga batas sa prinsipyo, ngunit nalalapat din sa lahat ng iba pang claim, kabilang ang mga claim tungkol sa mga batas ng consumer proteksyon, mga batas sa hindi patas na kumpetisyon, at sa batas sa kapabayaan. Ikaw at ang Yahoo de Argentina ay may hindi mababawing pagpayag sa eksklusibong hurisdiksiyon at lugar ng Argentine Republic para sa lahat ng mga kasalungatan na nagmumula sa o kaugnay ng ATOS na ito o mula sa o kaugnay ng ugnayan sa pagitan mo at ng Yahoo, anuman ang uri ng claim. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS at ang Patakaran sa Pagkapribado anumang oras sa mga link sa ibaba. Maaari mo rin kontakin ang customer care gamit ang nilaan na link.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Customer Care: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Mexico (mx)Kung ginagamit mo ang Mga Serbisyo na Mexican, ito ay pagkontrata sa Yahoo! de Mexico SA de CV, Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000, upang bigyan ka ng Mga Serbisyo, at ang mga batas ng United Mexican States na namamahala hindi lamang ang pagbibigay kahulugan ng ATOS na ito at naaangkop sa mga claim para sa paglabag sa mga ito, anuman ang kontrahan ng mga batas sa prinsipyo, ngunit din nalalapat sa lahat ng iba pang mga claim, kabilang ang mga claim tungkol sa mga batas sa proteksyon ng mamimili, mga batas sa hindi patas na kumpetisyon, at sa batas sa kapabayaan. Ikaw at ang Yahoo de Mexico ay may hindi mababawing pagpayag sa eksklusibong hurisdiksiyon at lugar ng United Mexican States para sa lahat ng mga kasalungatan na nagmumula sa o kaugnay ng ATOS na ito o mula sa o kaugnay ng ugnayan sa pagitan mo at ng Yahoo, anuman ang uri ng claim. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS at ang Patakaran sa Pagkapribado anumang oras sa mga link sa ibaba. Maaari mo rin kontakin ang customer care gamit ang nilaan na link.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Customer Care: mx-abuse@yahoo-inc.com.
 6. Chile (cl), Colombia (co), Peru (pe), at Venezuela (ve): Kung gumagamit ka ng mga Serbisyong Venezuelan, Peruvian, Colombian o Chilean, nakikipagkontrata ka sa Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A, upang ibigay sa iyo ang Mga Serbisyo, at ang mga batas ng Estado ng Florida ang namamahala hindi lamang sa interpretasyon ng ATOS na ito at ipapatupad sa mga paghahabol para sa paglabag nito, anuman ang hindi pagkakasundo ng mga prinsipyo ng batas, kundi ipapatupad din sa lahat ng iba pang paghahabol, kabilang ang mga paghahabol kaugnay ng mga batas sa proteksyon ng mamimili, mga batas sa hindi makatuwirang kompetisyon, at sa batas sa kapabayaan. Ikaw at ang Yahoo Hispanic Americas, LLC ay hindi mababawing sumasang-ayon sa eksklusibong hurisdiksyon at lugar ng mga korte ng Miami-Dade County para sa lahat ng pagtatalo na nagmumula sa o kaugnay ng ATOS na ito, o nagmumula sa o nauugnay sa relasyon sa pagitan mo at ng Yahoo anuman ang tipo ng paghahabol. Maaari mong suriin ang pinakahuling bersyon ng ATOS, UTOS na ito, at ng Patakaran sa Pagkapribado anumang oras sa mga link sa ibaba. Maaari mo ring kontakin ang customer care gamit ang link na ibinigay. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, UTOS at ang Patakaran sa Pagkapribado anumang oras sa mga link sa ibaba. Maaari mo rin kontakin ang customer care gamit ang nilaan na link.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Customer Care: espanol-abuse@yahoo-inc.com.

REHIYON:

Europe.

 1. United Kingdom (uk), Spain (es), Italy (it) and France (fr): Kung ikaw ay gumagamit ng Mga Serbisyo na UK (uk), Spanish (es), Italian (it) o kaya French (fr), ito ay pagkontrata sa Oath (EMEA) Limited (Dating kilala bilang) Yahoo! EMEA Limited (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland upang bigyan ka ng Mga Serbisyo at ang mga batas ng Ireland ang namamahala sa ATOS na tio at anumang di-kontraktwal na mga obligasyon na nagmumula dito. Ikaw at ang YEL ay may hindi mababawing pagpayag sa eksklusibong hurisdiksiyon at lugar ng mga korteng Irish para sa lahat ng mga kasalungatan na nagmumula sa o kaugnay ng ATOS na ito, anumang hindi-contractual na obligasyong mula sa o kaya kaugnay ng ATOS na ito o anuman ang claim o salungatan na mula sa o kaya kaugnay ng ugnayan sa pagitan mo at ng YEL, anuman ang uri ng claim. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS at ang Patakaran sa Pagkapribado anumang oras sa mga link sa ibaba.
  1. United Kingdom (uk):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. Customer Care: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. Spain (es):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html/
   4. Customer Care: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. Italy (it):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Customer Care: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. France (fr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
   4. Customer Care: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 2. Germany (de): Kung gumagamit ka ng Mga Serbisyo na German (de), ito ay pagkontrata sa Oath (EMEA) Limited (Dating kilala bilang Yahoo! EMEA Limited), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland upang bigyan ka ng Mga Serbisyo at ang iyong kaugnayan sa kontrata kabilang ang ATOS na ito ay pamamahalaan ng mga batas ng Ireland. Kung mayroon kang kinagawian na paninirahan sa Germany, ang pagpipilian ng batas ay hindi hinihigpitan ang mga application ng German na batas sa proteksyon ng mamimili. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS at ang Patakaran sa Pagkapribado anumang oras sa mga link sa ibaba.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. Customer Care: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Ireland (ie), Denmark (dk), Finland (fi), Norway (no), Romania (ro), ang Netherlands (nl), Sweden (se), Turkey (tr), Russia (ru), Poland (pl), Belgium (be), Czech Republic (cz), Hungary (hu), Portugal (xp), Austria (at), Bulgaria (bg), Croatia (hr), Estonia (ee), Latvia (lv), Lithuania (lt), Serbia (rs), Slovakia (sk), Slovenia (si), Ukraine (ua) or Greece (gr): Kung ikaw ay gumagamit ng alinman sa mga sumusunod na Mga Serbisyo: Ireland (ie), Denmark (dk), Finland (fi), Norway (no), Romania (ro), the Netherlands (nl), Sweden (se), Turkey (tr), Russia (ru), Poland (pl), Belgium (be), Czech Republic (cz), Hungary (hu), Portugal (xp), Austria (at), Bulgaria (bg), Croatia (hr), Estonia (ee), Latvia (lv), Lithuania (lt), Serbia (rs), Slovakia (sk), Slovenia (si), Ukraine (ua) or Greece (gr), ito ay pagkontrata sa Oath (EMEA) Limited (Dating kilala bilang Yahoo! EMEA Limited), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland upang bigyan ka ng Mga Serbisyo, at ang mga batas ng Ireland na namamahala dito sa ATOS na ito at anumang di-kontraktwal na mga obligasyon na nagmumula sa ito. Ikaw at ang YEL ay may hindi mababawing pagpayag sa eksklusibong hurisdiksiyon at lugar ng mga korteng Irish para sa lahat ng mga kasalungatan na nagmumula sa o kaugnay ng ATOS na ito, anumang hindi-contractual na obligasyong mula sa o kaya kaugnay ng ATOS na ito o anuman ang claim o salungatan na mula sa o kaya kaugnay ng ugnayan sa pagitan mo at ng YEL, anuman ang uri ng claim.

  Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS at ang Patakaran sa Pagkapribado anumang oras sa mga link sa ibaba.
  1. Ireland (ie):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.htmlen-ie/.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  2. Denmark (dk):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  3. Finland (fi):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  4. Norway (no):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  5. Romania (ro):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  6. The Netherlands (nl):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  7. Sweden (se):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  8. Turkey (tr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  9. Russia (ru):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  10. Greece (gr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  11. Poland (pl):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  12. Belgium (be):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  13. Czech Republic (cz):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  14. Hungary (hu):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  15. Portugal (xp):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  16. Austria (at):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  17. Bulgaria (bg):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  18. Croatia (hr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  19. Estonia (ee):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  20. Latvia (lv):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  21. Lithuania (lt):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  22. Serbia (rs):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  23. Slovakia (sk):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  24. Slovenia (si):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  25. Ukraine (ua):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Customer Care: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

REHIYON:

Asia Pacific.

 1. Hong Kong (hk): Kung ginagamit mo ang Mga Serbisyo na Hong Kong, ito ay pagkontrata sa Yahoo! Hong Kong Limited, ng 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong, upang bigyan ka ng Mga Serbisyo, at ang mga batas ng Hong Kong ay sumasaklaw hindi lamang ang pagbibigay kahulugan ng ATOS na ito at nalalapat sa mga claim para sa paglabag sa mga ito, anuman ang kontrahan ng mga batas sa prinsipyo, ngunit nalalapat din sa lahat ng iba pang mga claim, kabilang ang mga claim tungkol sa batas ng proteksyon ng mamimili, mga batas sa hindi patas na kumpetisyon, at sa batas sa kapabayaan. Ikaw at ang Yahoo Hong Kong ay may hindi mababawing pagpayag sa eksklusibong hurisdiksiyon at lugar ng Hong Kong para sa lahat ng mga kasalungatan na nagmumula sa o kaugnay ng ATOS na ito o mula sa o kaugnay ng ugnayan sa pagitan mo at ng Yahoo, anuman ang uri ng claim. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS, at ang Patakaran sa Pagkapribado anuman na oras sa mga link sa ibaba. Maaari mo rin kontakin ang customer care gamit ang nilaan na link.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Customer Care: https://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. Singapore (sg), Indonesia (id), Malaysia (my), Philippines (ph), Thailand (th) or Vietnam (vn): Kung ikaw ay gumagamit ng Mga Serbisyo na Singapore (SG), Indonesia (id), Malaysia (aking), Pilipinas (ph), o Vietnam (.vn), ito ay pagkontrata sa Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914, upang bigyan ka ng Mga Serbisyo, at ang mga batas ng Singapore ay sumasaklaw sa hindi lamang ang pagbibigay kahulugan ng ATOS na ito at nalalapat sa mga claim para sa paglabag sa mga ito, anuman ang kontrahan ng mga batas sa prinsipyo, ngunit nalalapat din sa lahat ng iba pang mga claim, kabilang ang mga claim tungkol sa mga batas sa proteksyon ng mamimili, mga batas sa hindi patas na kumpetisyon, at sa batas sa kapabayaan. Ikaw at ang Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. ay may hindi mababawing pagpayag sa eksklusibong hurisdiksiyon at lugar ng Mga Korte ng Singapore para sa lahat ng mga kasalungatan na nagmumula sa o kaugnay ng ATOS na ito o mula sa o kaugnay ng ugnayan sa pagitan mo at ng Yahoo, anuman ang uri ng claim. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS, at ang Patakaran sa Pagkapribado anuman na oras sa mga link sa ibaba. Maaari mo rin kontakin ang customer care gamit ang nilaan na link.
  1. ATOS:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Indonesia: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. Malaysia: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. Philippines: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. Thailand: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. Indonesia: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Malaysia : https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. Philippines: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. Thailand : https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. Vietnam : https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. Indonesia: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. Malaysia: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. Philippines: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. Thailand: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Customer Care:
   1. Singapore: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Indonesia: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. Malaysia: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. Philippines: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. Thailand: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. Vietnam: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. Australia (au):Kung ginagamit mo ang Mga Serbisyo na Australian, ito ay pagkontrata sa Yahoo7 Pty Ltd, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Australia, upang bigyan ka ng Mga Serbisyo, at ang mga batas ng New South Wales ay sumasaklaw hindi lamang ang pagbibigay kahulugan ng ATOS na ito at nalalapat sa mga claim para sa paglabag sa mga ito, anuman ang kontrahan ng mga batas sa prinsipyo, ngunit nalalapat din sa lahat ng iba pang mga claim, kabilang ang mga claim tungkol sa mga batas sa proteksyon ng mamimili, mga batas sa hindi patas na kumpetisyon, at sa batas sa kapabayaan. Ikaw at Yahoo7 Pty Ltd ay may hindi mababawing pagpayag sa eksklusibong hurisdiksyon at lugar ng New South Wales court para sa lahat ng mga hindi pagkakaunawaan na magmumula sa o may kaugnayan sa ATOS na ito o nagmula sa o nauugnay sa ugnayan sa pagitan mo at ng Yahoo anuman ang uri ng claim. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS, at ang Patakaran sa Pagkapribado anuman na oras sa mga link sa ibaba. Maaari mo rin kontakin ang customer care gamit ang nilaan na link.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Customer Care: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. New Zealand (nz): Kung ginagamit mo ang Mga Serbisyo na New Zealand, ito ay pagkontrata sa Yahoo! New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 New Zealand, upang bigyan ka ng Mga Serbisyo, at ang mga batas ng New Zealand ay sumasaklaw hindi lamang ang pagbibigay kahulugan ng ATOS na ito at nalalapat sa mga claim para sa paglabag sa mga ito, anuman ang kontrahan ng mga batas sa prinsipyo, ngunit nalalapat din sa lahat ng iba pang mga claim, kabilang ang mga claim tungkol sa batas ng proteksyon ng mamimili, mga batas sa hindi patas na kumpetisyon, at sa batas sa kapabayaan. Ikaw at Yahoo New Zealand ay may hindi mababawing pagpayag sa eksklusibong hurisdiksyon at lugar ng New Zealand court para sa lahat ng mga hindi pagkakaunawaan na magmumula sa o may kaugnayan sa ATOS na ito o nagmula sa o nauugnay sa ugnayan sa pagitan mo at ng Yahoo anuman ang uri ng claim. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS, at ang Patakaran sa Pagkapribado anuman na oras sa mga link sa ibaba. Maaari mo rin kontakin ang customer care gamit ang nilaan na link.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Customer Care: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. Taiwan (tw): Kung ginagamit mo ang Mga Serbisyo na Taiwan, ito ay pagkontrata sa Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, sa 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan sa Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch upang bigyan ka ng Mga Serbisyo, at ang mga batas ng Taiwan ay sumasaklaw hindi lamang ang pagbibigay kahulugan ng ATOS na ito at nalalapat sa mga claim para sa paglabag sa mga ito, anuman ang kontrahan ng mga batas sa prinsipyo, ngunit nalalapat din sa lahat ng iba pang mga claim, kabilang ang mga claim tungkol sa mga batas sa proteksyon ng mamimili, mga batas sa hindi patas na kumpetisyon, at sa batas sa kapabayaan. Ikaw at Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch ay may hindi mababawing pagpayag sa eksklusibong hurisdiksyon at lugar ng mga korte na matatagpuan sa Taipei, Taiwan, R.O.C. para sa lahat ng mga hindi pagkakaunawaan na magmumula sa o may kaugnayan sa ATOS na ito o nagmula sa nauugnay sa ugnayan sa pagitan mo at Yahoo anuman ang uri ng claim. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS, at ang Patakaran sa Pagkapribado anuman na oras sa mga link sa ibaba. Maaari mo rin kontakin ang customer care gamit ang nilaan na link.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Customer Care: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. India (in): Kung ginagamit mo ang Mga Serbisyo na Indian, ito ay pagkontrata sa Yahoo India Private Limited, Unit No. 1261, 6th floor, Building No.12, Solitaire Corporate Park, No. 167, Guru Hargovindji Marg, (Andheri-Ghatkopar Link Road), Andheri (East), Mumbai - 400 093, India, upang bigyan ka ng Mga Serbisyo, at ang mga batas ng India ay sumasaklaw hindi lamang ang pagbibigay kahulugan ng ATOS na ito at nalalapat sa hindi pagtupad sa mga ito, anuman ang kontrahan ng mga batas sa prinsipyo ngunit nalalapat din sa lahat ng mga paghahabol, kabilang ang mga claim tungkol sa mga batas sa proteksyon ng mamimili, mga batas sa hindi patas na kumpetisyon, at sa batas sa kapabayaan. Ikaw at Yahoo India ay may hindi mababawing pagpayag sa eksklusibong hurisdiksyon ng karampatang mga hukumang sa Mumbai para sa lahat ng mga hindi pagkakaunawaan na magmumula sa o may kaugnayan sa ATOS na ito o nagmula sa o nauugnay sa ugnayan sa pagitan mo at ng Yahoo anuman ang uri ng claim. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS, at ang Patakaran sa Pagkapribado anuman na oras sa mga link sa ibaba. Maaari mo rin kontakin ang customer care gamit ang nilaan na link.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Customer Care: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. Ang ilang mga tampok ay maaaring hindi magagamit ng mga gumagamit sa IN kabilang ang PC-to-phone at ibang internet calling.

REHIYON:

Ang Middle East at North Africa.

 1. Yahoo Maktoob Services (xe o xa) at Israel (il). Kung ikaw ay gumagamit ng alinman sa Maktoob (xe o xa) o Israeli (il) na Mga Serbisyo, ito ay pagkontrata sa Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 upang bigyan ka ng Mga Serbisyo at makabuluhang batas ng Estado ng California na namamahala sa interpretasyon ng ATOS na ito at lalapat sa lahat ng mga claim na kaugnay nito, anumang ang salungatan ng mga prinsipyo ng batas. Ikaw at ang Oath Holdings Inc. ay may hindi mababawing pagpayag sa eksklusibong hurisdiksiyon at lugar ng mga korte ng estado na nasa Santa Clara County, California o sa Mga Pedera na Korte na nasa Hilagang Distrito ng California, USA para sa lahat ng mga salungatan mula sa o kaugnay ng ATOS na ito o mula sa o kaugnay ng ugnayan sa pagitan mo at ng Yahoo anuman ang uri ng claim. Kung angkop, lahat ng Software na nilaan sa Pamahalaan ng U.S. alinsunod sa mga solisitasyon na binigay sa o makalipas ang Disyembre 1, 1995, ay nilaanan ng mga komersiyal na karapatan at restriksiyon na nakasalarawan dito. Kung ang Mga Serbisyo at kaugnay na dokumentasyon ay sinuplayan o binili ng o sa ngalan ng Pamahalaan ng United States, kung angkop, ang Mga Serbisyo ay tuturinging "komersiyal na software" dahil ang terminong iyon ay ginamit sa sistema ng Federal Acquisition Regulation. Ang mga karapatan ng United States ay hindi lalagpas sa mga pinakamababang karapatang itinakda sa FAR 52.227-19 para sa "pinipigilang computer software." Lahat ng mga ibang tuntunin at kundisyon ng ATOS na ito ay ilalapat. Sumasang-ayon kang hindi magbigay ng materyal na suporta o mga dulugan (o itago ang kalikasan, lokasyon, pinagmulan, o pagmamay-ari ng materyal na suporta o mga dulugan) sa anumang (mga) organisasyong designado ng pamahalaan ng United States bilang banyagang teroristang organisasyon alinsunod sa seksyon 219 ng Immigration and Nationality Act.
  Kung ikaw ay nakarehistro para sa Mga Serbisyo ng Yahoo Maktoob sa Ingles, maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS at ang Patakaran sa Pagkapribado anumang oras sa mga link sa ibaba. Maaari mo rin kontakin ang customer care gamit ang nilaan na link sa ibaba.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Customer Care: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Ang ilang mga tampok ay maaaring hindi mo magagamit kabilang ang PC-to-phone at ibang pagtawag sa internet.

  Kung ikaw ay nakarehistro para sa mga serbisyo ng Yahoo Maktoob sa Arabic, maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS at ang Patakaran sa Pagkapribado anumang oras sa pamamagitan ng pagbisita sa Yahoo Maktoob Arabic Sentro ng Tuntunin ng Serbisyo sa link na ibinigay sa ibaba. Maaari mo rin kontakin ang customer care gamit ang nilaan na link sa ibaba.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. Customer Care: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Ang ilang mga tampok ay maaaring hindi mo magagamit kabilang ang PC-to-phone at ibang pagtawag sa internet.

  Kung ginagamit mo ang Mga Serbisyo sa Israel, maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS at ang Patakaran sa Pagkapribado anumang oras sa mga link sa ibaba. Maaari mo rin kontakin ang customer care gamit ang nilaan na link sa ibaba.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. South Africa (za): Kung ginagamit mo ang Mga Serbisyo sa South Africa, ito ay pagkontrata sa Oath (EMEA) Limited (Dating kilala bilang Yahoo! EMEA Limited), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland upang bigyan ka ng Mga Serbisyo, at ang mga batas ng Ireland na namamahala dito sa ATOS na ito at anumang di-kontraktwal na mga obligasyon na nagmumula sa ito. Ikaw at ang YEL ay may hindi mababawing pagpayag sa eksklusibong hurisdiksiyon at lugar ng mga korteng Irish para sa lahat ng mga kasalungatan na nagmumula sa o kaugnay ng ATOS na ito, anumang hindi-contractual na obligasyong mula sa o kaya kaugnay ng ATOS na ito o anuman ang claim o salungatan na mula sa o kaya kaugnay ng ugnayan sa pagitan mo at ng YEL, anuman ang uri ng claim. Maaari mong suriin ang pinakabagong bersyon ng ATOS na ito, ang UTOS at ang Patakaran sa Pagkapribado anumang oras sa mga link sa ibaba.
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Patakaran sa Pagkapribado: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
 • oath