Yahoo Communicationsi tingimused

 1. TINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE
  1. Tere tulemast Yahoosse. Yahoo pakub posti- ja sõnumitooteid, nagu Yahoo Mail, Yahoo Instant ja Yahoo Messenger („teenused”), millele kehtivad siinsetes täiendavates teenusetingimustes (ATOS) ja Yahoo universaalsete teenusetingimuste (UTOS) 10. peatükis sätestatud tingimused, millised on lisatud viitena käesolevale ATOS-ele. Täiendavad teenusetingimused (ATOS), „Yahoo” või „vastav Yahoo ettevõte” tähistab siinsetes lisateenusetingimustes Yahoo ettevõtet, mis pakub teile teenuseid 10. peatükis esitatu järgi. Teie teenusekasutus tähendab siinsete täiendavate teenusetingimustega (ATOS) nõustumist ning teenuse kasutamisel kehtivad nii lisateenusetingimused kui ka 10. peatükis vastava Yahoo ettevõtte määratletud seadused. Yahoo võib täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) aeg-ajalt värskendada, ilma et teile sellest eraldi teada annaks. Eelmine lause ei kehti teie kohta, kui kasutate teenuseid Saksamaal 10. peatükis kirjeldatu järgi. Saate siinsete täiendavate teenusetingimuste (ATOS) ja universaalsete teenusetingimuste (UTOS) uusimat versiooni vaadata, klõpsates 10. peatükis vastavaid linke.
  2. Yahoo automaatsüsteemid analüüsivad kogu suhtlussisu (nt Maili ja Messengeri sisu, sh kiirsõnumeid ja SMS-sõnumeid), et pakkuda piiranguteta konkreetse kasutaja jaoks olulisi tootefunktsioone ja sisu sihitud reklaami leidmiseks ja edastamiseks, rämpsposti ja ründevara tuvastamiseks ning kaitseks väärkasutuse vastu. Kogu suhtlussisu, sh Yahoo kontoga sünkroonitud teenustest pärit suhtlussisu, analüüsitakse saatmisel, vastuvõtmisel ja talletamisel. Teatud kasutusjuhtudel rakendab Yahoo kommertsliku sisuga suhtlusele automaatseid algoritme, et luua dokumentidest üldised mallid (nt kasutades lennufirma kviitungi elementide tuvastamiseks tavakeelt). Need mallid ei sisalda adressaadi isikuandmeid. Yahoo mallide toimetajad võivad mallid üle vaadata, et parandada meie teenuseid ja teie kasutuskogemuse isikupärastamist. Kui ei ole otsesõnu teisiti öeldud, ei ole teil lubatud neist funktsioonidest loobuda.
  3. Teenustele juurdepääsu saades, neid kasutades ja nende kasutamist jätkates olete nõus ja garanteerite, et teete seda kehtiva seaduse järgi. Vastutate ainuisikuliselt teenuste kasutamise eest mis tahes kehtivate seaduste järgi. Kui asute jurisdiktsioonis, kus teenuste allalaadimine või kasutamine on keelatud või piiratud või kui teie vanus jääb teenuste kasutamiseks seaduslikust piirist allapoole, klõpsake nuppu „Tühista” ja ärge teenuseid alla laadige ega kasutage. Kui pole selgesõnaliselt teisiti öeldud, kehtivad mis tahes uutele funktsioonidele, mis praegusi teenuseid suurendavad või parandavad, siinsed täiendavad teenusetingimused (ATOS), millega nõustute teenust jätkuvalt kasutades. Eelmine lause ei kehti teie kohta, kui kasutate teenuseid Saksamaal 10. peatükis kirjeldatu järgi.
 2. TEENUSTE KIRJELDUS JA KASUTAMINE
  1. Tarkvara kasutamine. Vajaduse korral võite teenustes installida või alla laadida ja kasutada tarkvara (sh mis tahes kolmanda osalise tarkvara) ning Yahoo („tarkvara”) pakutud mis tahes lubatud värskendusi, mis edastatakse teile kuuluvasse või teie isiklikel (mitteärilistel) eesmärkidel kasutatavasse arvutisse või seadmesse objektkoodi kujul. Tohite saada teenustele juurdepääsu ainult siinsetes täiendavates teenusetingimustes (ATOS) rangelt lubatud tarkvara kaudu. Teenused ja nende osad sisaldavad Yahoo litsentsiaaride litsentsitud tarkvara („litsentsiaari tarkvara”). Litsentsiaari tarkvara lubab Yahoo tarkvaral teatud funktsioone kasutada (sealhulgas kolmanda osalise andmeserverites olevatele varalistele andmetele juurdepääsu saada). Tarkvaralitsents kehtib, kuni ükskõik kumb osaline selle lõpetab. Võite tarkvaralitsentsi lõpetada, katkestades tarkvara kasutamise ja hävitades kõik selle koopiad. Tarkvaralitsents lõpeb ka juhul, kui rikute mõnd täiendavate teenusetingimuste (ATOS) tingimust, kui Yahoo avaldab oma veebisaidil avaliku kirjaliku lõpetamisteate või kui Yahoo saadab teile tarkvaralitsentsi lõpetamise kohta kirjaliku teate. Nõustute litsentsi lõppemise järel teenuste, nende komponentide ja kolmanda osalise andmete igasuguse kasutamise lõpetama. Kõik mis tahes kolmanda osalise andmete, tarkvara ja andmeserverite õigused (sh kõik omandiõigused) on kaitstud ning kuuluvad vastavale kolmandale osalisele. Nõustute, et kolmandad osalised võivad siinsete täiendavate teenusetingimuste (ATOS) piires iseenda nimel teile oma õigusi rakendada ja et teie vastutate ainuisikuliselt selliste nõuete või nende vastase kaitse ning kõigi nõuete või kaitsega seotud kulude eest. Kui teenused nõuavad või hõlmavad alla laaditavat tarkvara, võib Yahoo automaatselt alla laadida ja installida teie seadmesse tarkvara uusima versiooni, kui uus versioon või funktsioon saadavaks osutub. Osad teenused võivad teil lasta muuta automaatseid uuendamise seadeid. Oluliste muudatuste korral võib Yahoo teid teavitada pärast installimist.
  2. Teabe salvestamine ja sellele juurdepääsu saamine. Yahoo sõnumiedastustooted (näiteks Yahoo Messenger koos Yahoo Maili ja veebipõhiste versioonidega) võimaldavad teil näha, millal teie sõbrad on võrgus ning saata ja võtta vastu kiirsõnumeid ja muud teavet. Yahoo sõnumiedastustooted võivad samuti lubada teil ja inimestel, kellega te suhtlete, salvestada teie vestlusi ja muud teavet teie Yahoo serverites asuvatele Yahoo Maili kontodele. Kui see funktsioon on kätte saadav, on teil mis tahes Interneti-ühendusega arvutist või seadmest sõnumite ajaloole juurdepääs ja võimalik sõnumite ajaloos otsingut teha. Olenemata sellest, kas ise seda funktsiooni kasutate või mitte, võivad teised kasutajad sellegipoolest teiega seotud vestlusi või muud teavet oma Yahoo serverites asuvale kontole salvestada. Kui nõustute siinsete täiendavate teenusetingimustega (ATOS), annate Yahoole nõusoleku need suhtlused ja muu teave varundamiseks, turvalisuse tagamiseks ja mis tahes muul täiendavates teenusetingimustes (ATOS) sätestatud eesmärkidel Yahoo serveritesse talletada. Vastutate ainuisikuliselt sisu eest, mida teenustega seoses kasutate või talletate, ja andmete varundamise eest, kui soovite varukoopiaid luua. Kui siinsed lisateenusetingimused ei sätesta teisiti, kinnitate ja nõustute, et vastav Yahoo ettevõte ei garanteeri teile juurdepääsu teie kontoga seotud andmetele ega kohustu teile pakkuma kustutatud, eemaldatud või juurdepääsmatuks muudetud andmeid. Eelmine lause ei kehti teie kohta, kui kasutate teenuseid Saksamaal 10. peatükis kirjeldatu järgi.
  3. Täiendavad teenusetingimused (ATOS) ei anna teile Yahoole kuuluva või Yahoo litsentsitud intellektuaalomandi (sealhulgas teenuste ja Yahoo kaubamärkide) kohta õigusi ega huve.
  4. Reklaamid. Mõistate ja nõustute, et teenused võivad sisaldada reklaame ja et need reklaamid on Yahoo teenuste osutamiseks vajalikud.
  5. Teatised Yahoolt. Samuti mõistate ja nõustute, et teenused võivad sisaldada Yahoo teatisi, nagu teenuse teadaanne ja teenuse haldamise teated, ning et te ei saa selliste teatiste saamisest keelduda.
  6. Teenustele juurdepääsu saamine ja nende kasutamine. Teenuste ja nendes (nii tasuta kui ka tasulistes teenustes) sisalduvate teenuste ja toodete kasutamiseks peate saama juurdepääsu veebile kas otse või veebipõhisele sisule juurdepääsu võimaldavate seadmete kaudu. Vastutate mis tahes teenustasude eest, mis on sellise juurdepääsuga seotud, ning peate need tasuma, samuti vastutate kõikide juurdepääsu saamiseks kasutatavate seadmete kulude eest (mis võib hõlmata kolmanda osalise tasusid).
  7. Muude võrkudega koos töötamise võime. Kui Yahoo lubab, võib teil olla võimalik Yahoo sõnumiedastuse abil teiste kiirsõnumsidetoodete kasutajatega suhelda. Sellisel juhul kinnitate ja nõustute, et (i) Yahoo Messengeri kasutamisel kehtivad siinsed täiendavad teenusetingimused (ATOS) ning teiste kiirsõnumsidetoodete kasutamist reguleerivad tingimused, millega olete nõustunud, juhul kui need on olemas ja ei lähe täiendavate teenusetingimustega (ATOS) vastuollu; ning (ii) teiste kiirsõnumsidetoodete kasutajatele kehtivad teiste kiirsõnumsidetoodete tingimused. Yahoo ei võta endale vastutust nende füüsiliste ega juriidiliste isikute käitumise eest, kellega suhtlete. Teenuste kasutajate saadetud või vastuvõetud sõnumite sisu ei kuulu Yahoole ning Yahool pole selle üle kontrolli, välja arvatud Yahoo saadetud sõnumite korral.
  8. Teenused saavad võimaldada teil erinevaid suhtlemisviise kasutada ning sõnumeid, faile, fotosid, videoid ja muud teavet saata ja vastu võtta (teenuste, SMS-i, hääl- ja videokõnede vahendusel).
  9. Blokeerimine. Teenuseid kasutades nõustute, et teised teenuste kasutajad võivad valida teenustelt teatise saamise, kui logite sisse, ning võivad teile teenuste kaudu kiirsõnumeid ja muud teavet saata või helistada. Kui soovite teavitusfunktsiooni blokeerida või kui te ei soovi sellistelt kasutajatelt sõnumeid saada, on teil võimalus aktiveerida eraldi „Ignoreeri” või mõni teine sarnane funktsioon. Yahoo ja teised kasutajad võivad kiirsõnumite ja muu teabe saatmise ja vastuvõtmise võimaluse blokeerida, mis võib teie teenuste kasutamise võimet osaliselt või täielikult mõjutada. Teenuseid kasutades nõustute, et Yahoo ei ole kohustatud hindama või lahendama mis tahes vaidlusi, mis tekivad teie või mõne teise kasutaja võimest (või mul viisil) funktsiooni ignoreerida, sõnumeid või muud teavet saata või teenuseid muul viisil kasutada. Eelmine lause ei kehti teie kohta, kui kasutate teenuseid Saksamaal 10. peatükis kirjeldatu järgi.
  10. Yahoo tugi. Yahoo võib pakkuda teile oma äranägemise järgi kliendituge ja/või teenuste täiendusi, parandusi või muudatusi (üheskoos „tugi”) ning lõpetada toe pakkumise mis tahes ajal teid sellest teavitamata. Mõistate ja nõustute, et juhul, kui Yahoo otsustab teile tuge pakkuda, teeb Yahoo seda omal soovil ja oma äranägemise järgi, et see ei anna mitte mingisugust lepingulist õigust tuge saada ning et mitte ükski toe väide ega pakkumine ei anna toe suhtes lepingulist õigust.
  11. Yahoo tasud. Yahoo jätab endale õiguse võtta oma äranägemise järgi teenuste või muude Yahoo teenuste ja veebisaitide kasutamise või neile juurdepääsu andmise eest tasu. Kui Yahoo otsustab tasu võtta, antakse teile sellest enne teada.
 3. TEENUSTE ERINEVAD VERSIOONID
  Teenuste erinevatel versioonidel võivad olla erinevad funktsioonid ning kõik funktsioonid ei pruugi teie riigis või piirkonnas saadaval olla. Kõik funktsioonid ei pruugi saadaval olla ka juhul, kui kasutaja, kellega suhtlete, kasutab teenuste erinevat versiooni või mõnd kiirsõnumsidetarkvara klienti, mida pakub mõni teine ettevõte peale Yahoo.
 4. LIIKME KONTO, PAROOL JA TURVALISUS
  Kui teil pole veel Yahoo ID-d ja parooli, palutakse teil end Yahoo kasutajaks registreerida. Nõustute, et Yahoo annab teile üksnes õiguse oma kontole juurde pääseda, järgides täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) ning kehtivaid eeskirju ja suuniseid. Kui te ei pea 4. peatükis esitatud tingimustest kinni või ei suuda muul viisil oma Yahoo kontot valideerida, kinnitate ja nõustute, et te ei pruugi jäädavalt oma kontole juurde pääseda ning et kontoga seotud andmeid ei pruugi olla võimalik tagasi saada. Yahoo ei garanteeri teile alalist juurdepääsu teenustes kasutatud andmetele ega seda, et saate andmete koopiaid, kui andmed on ära kustutatud või kaotsi läinud. Yahoo ärgitab teid oma andmeid korralikult varundama. Yahoo võib ka teatud funktsioonidele ja teenustele piirangud kehtestada või piirata teie juurdepääsu mõnele teenuste osale või kõigile teenustele, samuti Yahoo teenustele või veebisaitidele sellest ette teatamata ja selle eest vastutust kandmata. Eelmine lause ei kehti teie kohta, kui kasutate teenuseid Saksamaal 10. peatükis kirjeldatu järgi.
 5. YAHOO PRIVAATSUSPOLIITIKA
  Teenustele juurdepääsu ja teenuste kasutamisega nõustute Yahoo kehtiva privaatsuspoliitikaga. Teie registreerimisandmetele ja muule teid puudutavale teabele kehtib samuti Yahoo privaatsuspoliitika. Saate Yahoo privaatsuspoliitika praegust versiooni alati vaadata, klõpsates alloleva 10. peatüki vastava Yahoo ettevõtte jaotises olevat privaatsuspoliitika linki.
 6. KASUTAMISE PIIRANGUD
  TE EI TOHI ISE ega lubada mis tahes kolmandal osalisel teha järgmist (v.a kohalike seadustega nõutavas ulatuses):
  1. teenuseid või tarkvara kopeerida, koost lahti võtta, pöördprojekteerida, lammutada, muuta, välja rentida, liisida, laenata, levitada ega neist tuletist luua (kohalike seaduste järgi) või neis parandusi teha (kohalike seaduste järgi) või püüda muul viisil teenuste või tarkvara lähtekoodi või protokolle leida;
  2. teenustele või Yahoo võrgule loata juurdepääsu hankida või seda üritada;
  3. kaasata teenuseid või tarkvara või nende mis tahes osa mis tahes teenusesse, tarkvarasse, riistvarasse või muusse tehnoloogiasse, mille tootja või levitaja olete teie või mis on toodetud või mida on levitatud teie jaoks;
  4. kasutada teenuseid ebaseaduslikul viisil, ebaseaduslikel eesmärkidel või mis tahes viisil, mis on vastuolus siinsete täiendavate teenusetingimuste (ATOS) või universaalsete teenusetingimustega (UTOS);
  5. kasutada teenuseid tuumaenergiaga seotud asutuste töös, kellegi elushoidmiseks või muus kriitilises olukorras, kus inimelu või vara võib ohus olla (mõistate eelkõige, et teenused ei ole selleks loodud ja et nende mittetöötamine võib sellistes olukordades lõppeda surma, inimese vigastamise või vara või keskkonna tõsise kahjustamisega, mille eest Yahoo ei vastuta). Eelmine lause ei kehti teie kohta, kui kasutate teenuseid Saksamaal 10. peatükis kirjeldatu järgi; või
  6. teenuseid ja neile juurdepääsu ilma Yahoo varasema selgesõnalise ja kirjaliku loata müüa, liisida, laenata, levitada, edasi anda, alamlitsentsida, neid reprodutseerida, dubleerida, kopeerida, nendega kaubelda või neid ära kasutada või teenuste kasutamise ja osutamise pealt kas otsemüügist, rahaliselt või muul viisil teenida.
 7. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE JA SEADMED
  1. Mõistate ja nõustute, et teenuseid osutatakse nii, nagu need on, ning et Yahoo ei vastuta kasutaja suhtluse või isikupärastamissätete õigeaegsuse, kustutamise, edastamise ebaõnnestumise või talletamise nurjumise eest. Mõistate ka, et Yahoo ei vastuta teenuste kaudu saadetud suhtluse turvalisuse või privaatsuse eest. Selle sätte eelmised laused ei kehti teie kohta, kui kasutate teenuseid Saksamaal 10. peatükis kirjeldatu järgi.
  2. Võite kasutada teenustele juurdepääsu saamiseks valikulisi seadmeid (nt USB-porti ühendatavat telefoniseadet arvutist-arvutisse helistamiseks. Seade võib sisaldada kaksikfunktsiooni traditsioonilise lauatelefoniteenuse kasutamiseks, mida Yahoo ei osuta).
  3. Mis tahes kolmanda osalise lisandmoodulrakendused, mida teenustega kasutate, kuuluvad lisandmoodulrakenduste arendajale, kes nende eest ainuisikuliselt vastutab, ning teie otsustate, kas need lisandmoodulrakendused või nende kasutusviis on seaduslikud või kohased.
  4. Kui allalaaditud teenused või teenused, millele olete juurdepääsu saanud, hõlmavad nuhkvaratõrje funktsioone, võib tarkvara, mida see tööriist peab nuhkvaraks, olla tarkvara, mille olete nõustunud kolmanda osalisega eraldi sõlmitud lepingu alusel oma arvutisse laadima. Vastutate ainuisikuliselt kolmandate osalistega sõlmitud lepingute täitmise eest.
  5. Mis tahes nõutavatele või valikulistele seadmetele või kolmanda osalise lisandmoodulrakendustele, mida teenuste kasutamiseks, neile juurdepääsemiseks või nende suurendamiseks kasutate (sh nõutavale või valikulisele mobiiltelefonile või mõnele muule seadmele), kehtivad nende seadmete või kolmanda osalise lisandmoodulrakenduste tootja tingimused, garantiid või vastutusest lahtiütlemine ning Yahoo ei anna selliste seadmete ega kolmanda osalise lisandmoodulrakenduste kohta ühtki garantiid ega võta vastutust. Vaadake seadme ostmisel või kolmanda osalise lisandmoodulrakenduse hankimisel saadud materjale, et mõista oma õigusi ja kohustusi (sh seda, millised garantiid ja milline vastutusest lahtiütlemine teile kehtib). YAHOO JA SELLE TÜTARETTEVÕTTED, FILIAALID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD, AGENDID, PARTNERID JA LITSENTSIAARID ÜTLEVAD KEHTIVA SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES LAHTI KÕIKIDEST SELGESÕNALISTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST NING MIS TAHES TINGIMUSTEST, MIS ON SEADMETE VÕI KOLMANDA OSALISE LISANDMOODULRAKENDUSEGA SEOTUD (SH MIS TAHES KAUDSED TINGIMUSED JA GARANTIID VALDUSÕIGUSE, KAUBASTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA, MIS PUUDUTAVAD TEENUSTE OSUTAMIST MÕISTLIKU HOOLE JA OSKUSTEGA NING MIS TAHES INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUST). Eelmine lause ei kehti teie kohta, kui kasutate teenuseid Saksamaal 10. peatükis kirjeldatu järgi.
 8. ÜLDINE TEAVE
  Kogu leping. Need täiendavad teenusetingimused (ATOS) ja universaalsed teenusetingimused (UTOS ning kõik neis sisalduvad dokumendid moodustavad kogu teie ja Yahoo vahelise lepingu, kuna need on seotud teie teenusekasutusega ning asendavad teie ja Yahoo vahel teenuste kohta kehtivate täiendavate teenusetingimuste (ATOS) või universaalsete teenusetingimuste (UTOS) varasemat versiooni, juhul kui see on olemas. Teile võivad kehtida ka lisatingimused, mis võivad rakenduda teatud muude Yahoo teenuste (sh tasuliste teenuste), tütarettevõtte teenuste või kolmanda osalise sisu või tarkvara kasutamisel või ostmisel. Siinsed täiendvad teenusetingimused (ATOS) kehtivad jätkuvalt teenuste kasutamisel, kui te pole nõustunud Yahoo ettevõtte mõnede muude tingimustega, mis sätestavad, et need tingimused asendavad Yahoo Global Communicationsi lisateenusetingimuste varem kokkulepitud versiooni. Kui teenuste kasutamisel tekib siinsete täiendavate teenusetingimuste (ATOS) ja universaalsete teenusetingimuste (UTOS) vahel vastuolu, jäävad kehtima täiendavate teenusetingimuste (ATOS) sätted, kuna need on teenustega seotud.
 9. RIKKUMISED
  Teavitage siinsete täiendavate teenusetingimuste (ATOS) rikkumisest klienditeenindust, kasutades selleks allolevat 10. peatüki vastava Yahoo ettevõtte jaotises olevat linki.
 10. LEPINGU OSALINE, KOLLISIOONINORM, VAIDLUSTE LAHENDAMISE KOHT JA MUUD KOHALIKU PIIRKONNA SÄTTED
  Need täiendavad teenusetingimused (ATOS) kehtivad teie ja vastava Yahoo ettevõtte vahel. Allolevast alajaotisest leiate need Yahoo teenused, mida kasutate, ning vastavast alajaotisest Yahoo ettevõtte, millega olete teenuste kasutamiseks lepingu sõlminud, kollisiooninormi, vastava Yahoo ettevõttega tekkida võivate vaidluste lahendamise koha ning muud olulised sätted. Pange tähele, et Yahoo sõnumiteenused sh Yahoo Messenger, võib olla seotud teie Yahoo Maili kontoga. Kui teil ei ole Yahoo Maili kontot, kehtib teile universaalsete teenusetingimuste (UTOS) kehtiv versioon, mis kehtib piirkonnale/riigile, kus te oma konto algselt registreerisite. Kui te ei mäleta, milliseid Yahoo teenuseid kasutate, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.

PIIRKOND

Ameerika

 1. Ameerika Ühendriigid (us): kui kasutate teenuseid Ameerika Ühendriikides, sõlmite teenuste kasutamiseks lepingu ettevõttega Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 ja siinseid lisateenusetingimusi tõlgendatakse California osariigi materiaalõiguse järgi, mis rakendub kõigile täiendavate teenusetingimustega (ATOS) seotud nõuetele (olenemata kollisiooninormist). Teie ja Oath Holdings Inc. nõustute jäädavalt, et kõik vaidlused, mis tulenevad siinsetest täiendavatest teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud või mis tulenevad teie ja Yahoo vahelisest suhtest või on nendega seotud, lahendatakse nõude tüübist olenemata Californias Santa Clara maakonnas asuvate osariigi kohtute või USA California põhjaringkonna föderaalkohtute ainujurisdiktsioonis ja kohtumajas. Kogu tarkvarale, mis on USA valitsusele pärast 1. detsembrit 1995 (k.a) vastava palve alusel edastatud, kehtivad siinses dokumendis kirjeldatud äriõigused ja piirangud, kui see on vajalik. Kui teenuseid ja nendega seotud dokumente pakutakse Ameerika Ühendriikide valitsusele, neid ostab Ameerika Ühendriikide valitsus või neid ostetakse Ameerika Ühendriikide valitsuse nimel (kui see on vajalik), peetakse teenuseid „äritarkvaraks”, kuna sama terminit kasutatakse föderaalse omandamise määruse (FAR) süsteemis. Ameerika Ühendriikide õigused ei ületa määruses FAR 52.227-19 ületatud minimaalseid õigusi, mis on seotud „piiratud arvutitarkvaraga”. Kehtivad kõik muud siinsetes täiendavates teenusetingimustes (ATOS) sätestatud tingimused. Nõustute Immigratsiooni ja kodakondsuse seaduse 219. paragrahvi järgi mitte andma materiaalset tuge või vahendeid (või varjama materiaalse toe või vahendite iseloomu, asukohta, allikat või omanikku) mis tahes organisatsiooni(de)le, mida Ameerika Ühendriikide valitsus on nimetanud välismaiseks terroristide organisatsiooniks. Saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata. Võite ka alloleva lingi kaudu klienditeenindusega ühendust võtta.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. Yahoo En Español täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. Yahoo En Español universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. Yahoo En Español privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klienditeenindus Klienditeenindus Klienditeenindus (Yahoo En Español): espanol-abuse@yahoo-inc.com.
 2. Kanada (ca): kui kasutate teenuseid Kanadas, sõlmite teenuste kasutamiseks lepingu ettevõttega Yahoo! Canada, 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7 ning siinseid täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) ja nende rikkumisi tõlgendatakse Kanada seaduste järgi (olenemata kollisiooninormist), kuid need seadused kehtivad ka kõigi muude nõuete (sh tarbijakaitseseaduse, kõlvatu konkurentsi seaduse ja lepinguvälise kahjuga seotud nõuete) korral. Teie ja Yahoo Canada nõustute jäädavalt, et kõik vaidlused, mis tulenevad siinsetest täiendavatest teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud või mis tulenevad teie ja Yahoo vahelisest suhtest või on nendega seotud, lahendatakse nõude tüübist olenemata Kanadas Ontario provintsis asuvate kohtute ainujurisdiktsioonis ja kohtumajas.

  Sõprade ja kontaktide isikuandmed. Teenuseid kasutades nõustute, et olete saanud oma sõpradelt ja kontaktidelt nõusoleku edastada nende isikuandmed (näiteks e-posti aadressi või telefoninumbri) Yahoole või vajaduse korral kolmandale osapoolele ning et Yahoo või kolmas osapool võib saata teie nimel sõnumeid teie sõpradele ja kontaktidele teenuste pakkumiseks. Teenuseid ei kasutata mis tahes liiki rämpsposti saatmiseks.

  Saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata. Võite ka alloleva lingi kaudu klienditeenindusega ühendust võtta.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klienditeenindus: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. Brasiilia (br): Kui kasutate teenuseid Brasiilias, sõlmite teenuste kasutamiseks lepingu ettevõttega Yahoo! Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazil ning siinseid täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) ja nende rikkumisi tõlgendatakse Brasiilia Föderatiivse Vabariigi seaduste järgi (olenemata kollisiooninormist), kuid need seadused kehtivad ka kõigi muude nõuete (sh tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja lepinguvälise kahjuga seotud nõuete) korral. Teie ja Yahoo Brasil nõustute jäädavalt, et kõik vaidlused, mis tulenevad siinsetest täiendavatest teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud või mis tulenevad teie ja Yahoo vahelisest suhtest või on nendega seotud, lahendatakse nõude tüübist olenemata Brasiilia Föderatiivses Vabariigis asuvate kohtute ainujurisdiktsioonis ja kohtumajas. Yahoo Brasili kasutajatele rakendub Brasiilia seadustega lubatud ulatuses kasutajate õiguste piirang, kohustuste piirang ja siinsete lisateenusetingimuste kehtivus. Yahoo Brasil jätab endale õiguse lahendada edaspidiseid konflikte või vasturääkivusi üksnes reguleerimata tingimuste ja Brasiilia seaduste järgi. Saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata. Võite ka alloleva lingi kaudu klienditeenindusega ühendust võtta.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klienditeenindus: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. Argentiina (ar): Kui kasutate teenuseid Brasiilias, sõlmite teenuste kasutamiseks lepingu ettevõttega Yahoo! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, Argentina ning siinseid täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) ja nende rikkumisi tõlgendatakse Argentina Vabariigi seaduste järgi (olenemata kollisiooninormist), kuid need seadused kehtivad ka kõigi muude nõuete (sh tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja lepinguvälise kahjuga seotud nõuete) korral. Teie ja Yahoo Argentina nõustute jäädavalt, et kõik vaidlused, mis tulenevad siinsetest lisateenusetingimustest või on nendega seotud või mis tulenevad teie ja Yahoo vahelisest suhtest või on nendega seotud, lahendatakse nõude tüübist olenemata Argentina Vabariigis asuvate kohtute ainujurisdiktsioonis ja kohtumajas. Saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata. Võite ka alloleva lingi kaudu klienditeenindusega ühendust võtta.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klienditeenindus: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Mehhiko (mx): Kui kasutate teenuseid Mehhikos, sõlmite teenuste kasutamiseks lepingu ettevõttega Yahoo! de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000 ning siinseid täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) ja nende rikkumisi tõlgendatakse Mehhiko Ühendriikide seaduste järgi (olenemata kollisiooninormist), kuid need seadused kehtivad ka kõigi muude nõuete (sh tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja lepinguvälise kahjuga seotud nõuete) korral. Teie ja Yahoo Mexico nõustute jäädavalt, et kõik vaidlused, mis tulenevad siinsetest lisateenusetingimustest või on nendega seotud või mis tulenevad teie ja Yahoo vahelisest suhtest või on nendega seotud, lahendatakse nõude tüübist olenemata Mehhiko Ühendriikides asuvate kohtute ainujurisdiktsioonis ja kohtumajas. Saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata. Võite ka alloleva lingi kaudu klienditeenindusega ühendust võtta.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klienditeenindus: mx-abuse@yahoo-inc.com.
 6. Tšiili (cl), Colombia (co), Peruu (pe), ja Venezuela (ve): Kui kasutate Venezuela, Peruu, Colombia või Tšiili teenuseid, teete koostööd ettevõttega Yahoo! Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A, et osutada teile LTT alusel teenust ja selle tõlgendamisel, sh rikkumist puudutavate nõuete korral, kohaldatakse Florida osariigi seadusi, olenemata kollisiooninormidest, kuid need kehtivad ka kõigi muude nõuete puhul, muu hulgas nõuded seoses tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja lepinguväliste kahjude puhul. Teie ja Yahoo! Hispanic Americas, LLC nõustute pöördumatult Miami-Dade County kohtute välistava õiguspiirkonnaga kõikvõimalike vaidluste puhul, mis tulenevad sellest LTT-st või on sellega seotud või tulenevad teie ja ettevõtte Yahoo vahelistest suhetest, olenemata nõude tüübist. Selle LTT, UTT ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni saate vaadata mis tahes ajal all antud linkide alt. Võite antud lingi kaudu ka klienditeeninduse poole pöörduda. saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata. Võite ka alloleva lingi kaudu klienditeenindusega ühendust võtta.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klienditeenindus: espanol-abuse@yahoo-inc.com.

PIIRKOND

Euroopa

 1. Ühendkuningriik (uk), Hispaania (es), Itaalia (it) ja Prantsusmaa (fr): Kui kasutate teenuseid Ühendkuningriigis, Hispaanias, Itaalias või Prantsusmaal, sõlmite teenuste kasutamiseks lepingu ettevõttega Oath (EMEA) Limited (varem tuntud kui Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland ning siinseid täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) ja neist tulenevaid lepinguväliseid kohustusi tõlgendatakse Iirimaa seaduste järgi. Teie ja YEL nõustute jäädavalt, et kõik vaidlused, mis tulenevad siinsetest täiendavatest teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud, lepinguvälised kohustused, mis tulenevad siinsetest täiendavatest teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud, või nõuded või vaidlused, mis tulenevad teie ja YEL-i vahelisest suhtest või on nendega seotud, lahendatakse nõude tüübist olenemata Iirimaa kohtute ainujurisdiktsioonis ja kohtumajas. Saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata.
  1. Ühendkuningriik (uk):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. Klienditeenindus: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. Hispaania (es):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html/
   4. Klienditeenindus: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. Itaalia (it):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Klienditeenindus: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. Prantsusmaa (fr):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
   4. Klienditeenindus: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 2. Saksamaa (de): Kui kasutate teenuseid Saksamaal, sõlmite teenuste kasutamiseks lepingu ettevõttega Oath (EMEA) Limited (varem tuntud kui Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland ning teie lepingulist suhet (sh siinseid täiendavaid teenusetingimusi (ATOS)) tõlgendatakse Iirimaa seaduste järgi. Kui teie alaline elukoht on Saksamaal, ei piira kollisiooninorm Saksamaa tarbijakaitseseaduste rakendumist. Saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. Klienditeenindus: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Iirimaa (ie), Taani (dk), Soome (fi), Norra (no), Rumeenia (ro), Holland (nl), Rootsi (se), Türgi (tr), Venemaa (ru), Poola (pl), Belgia (be), Tšehhi (cz), Ungari (hu), Portugal (xp), Austria (at), Bulgaaria (bg), Horvaatia (hr), Eesti (ee), Läti (lv), Leedu (lt), Serbia (rs), Slovakkia (sk), Sloveenia (si), Ukraina (ua) või Kreeka (gr): Kui kasutate teenuseid neis riikides: Iirimaa (ie), Taani (dk), Soome (fi), Norra (no), Rumeenia (ro), Holland (nl), Rootsi (se), Türgi (tr), Venemaa (ru), Poola (pl), Belgia (be), Tšehhi (cz), Ungari (hu), Portugal (xp), Austria (at), Bulgaaria (bg), Horvaatia (hr), Eesti (ee), Läti (lv), Leedu (lt), Serbia (rs), Slovakkia (sk), Sloveenia (si), Ukraina (ua) või Kreeka (gr), sõlmite teenuse kasutamiseks lepingu ettevõttega Oath (EMEA) Limited (varem tuntud kui Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland ning siinseid täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) ja neist tulenevaid lepinguväliseid kohustusi tõlgendatakse Iirimaa seaduste järgi. Teie ja YEL nõustute jäädavalt, et kõik vaidlused, mis tulenevad siinsetest täiendavatest teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud, lepinguvälised kohustused, mis tulenevad siinsetest täiendavaid teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud, või nõuded või vaidlused, mis tulenevad teie ja YEL-i vahelisest suhtest või on nendega seotud, lahendatakse nõude tüübist olenemata Iirimaa kohtute ainujurisdiktsioonis ja kohtumajas.

  Saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata.
  1. Iirimaa (ie):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  2. Taani (dk):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  3. Soome (fi):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  4. Norra (no):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  5. Rumeenia (ro):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  6. Holland (nl):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  7. Rootsi (se):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  8. Türgi (tr):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  9. Venemaa (ru):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  10. Kreeka (gr):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  11. Poola (pl):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  12. Belgia (be):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  13. Tšehhi (cz):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  14. Ungari (hu):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  15. Portugal (xp):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  16. Austria (at):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  17. Bulgaaria (bg):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  18. Horvaatia (hr):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  19. Eesti (ee):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  20. Läti (lv):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  21. Leedu (lt):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  22. Serbia (rs):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  23. Slovakkia (sk):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  24. Sloveenia (si):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  25. Ukraina (ua):
   1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klienditeenindus: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

PIIRKOND

Vaikse ookeani äärne Aasia

 1. Hong Kong (hk): Kui kasutate teenuseid Hongkongis, sõlmite teenuste kasutamiseks lepingu ettevõttega Yahoo! Hong Kong Limited, of 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong ning siinseid täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) ja nende rikkumisi tõlgendatakse Hongkongi seaduste järgi (olenemata kollisiooninormist), kuid need seadused kehtivad ka kõigi muude nõuete (sh tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja lepinguvälise kahjuga seotud nõuete) korral. Teie ja Yahoo Hong Kong nõustute jäädavalt, et kõik vaidlused, mis tulenevad siinsetest täiendavatest teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud või mis tulenevad teie ja Yahoo vahelisest suhtest või on nendga seotud, lahendatakse nõude tüübist olenemata Hongkongis asuvate kohtute ainujurisdiktsioonis ja kohtumajas. Saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata. Võite ka alloleva lingi kaudu klienditeenindusega ühendust võtta.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klienditeenindus: https://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. Singapur (sg), Indoneesia (id), Malaisia (my), Filipiinid (ph), Tai (th) või Vietnam (vn): Kui kasutate teenuseid riikides Singapur (sg), Indoneesia (id), Malaisia (my), Filipiinid (ph) või Vietnam (vn), sõlmite teenuste kasutamiseks lepingu ettevõttega Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. (of 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914) ning siinseid täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) ja nende rikkumisi tõlgendatakse Singapuri seaduste järgi (olenemata kollisiooninormist), kuid need seadused kehtivad ka kõigi muude nõuete (sh tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja lepinguvälise kahjuga seotud nõuete) korral. Teie ja Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. nõustute jäädavalt, et kõik vaidlused, mis tulenevad siinsetest täiendavatest teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud või mis tulenevad teie ja Yahoo vahelisest suhtest või on nendega seotud, lahendatakse nõude tüübist olenemata Singapuris asuvate kohtute ainujurisdiktsioonis ja kohtumajas. Saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata. Võite ka antud linkide kaudu klienditeenindusega ühendust võtta.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS):
   1. Singapur: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Indoneesia: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. Malaisia: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. Filipiinid: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. Tai: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS):
   1. Singapur: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. Indoneesia: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Malaisia: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. Filipiinid: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. Tai: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika:
   1. Singapur: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. Indoneesia: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. Malaisia: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. Filipiinid: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. Tai: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klienditeenindus:
   1. Singapur: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Indoneesia: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. Malaisia: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. Filipiinid: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. Tai: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. Vietnam: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. Austraalia (au): Kui kasutate teenuseid Austraalias, sõlmite teenuste kasutamiseks lepingu ettevõttega Yahoo 7 Pty Limited, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000 ning siinseid täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) ja nende rikkumisi tõlgendatakse New South Walesi seaduste järgi (olenemata kollisiooninormist), kuid need seadused kehtivad ka kõigi muude nõuete (sh tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja lepinguvälise kahjuga seotud nõuete) korral. Teie ja Yahoo 7 nõustute jäädavalt, et kõik vaidlused, mis tulenevad siinsetest täiendavatest teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud või mis tulenevad teie ja Yahoo vahelisest suhtest või on nendega seotud, lahendatakse nõude tüübist olenemata New South Walesis asuvate kohtute ainujurisdiktsioonis ja kohtumajas. Saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata. Võite ka alloleva lingi kaudu klienditeenindusega ühendust võtta.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klienditeenindus: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. Uus-Meremaa (nz): Kui kasutate teenuseid Uus-Meremaal, sõlmite teenuste kasutamiseks lepingu ettevõttega Yahoo! New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 New Zealand ning siinseid täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) ja nende rikkumisi tõlgendatakse Uus-Meremaa seaduste järgi (olenemata kollisiooninormist), kuid need seadused kehtivad ka kõigi muude nõuete (sh tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja lepinguvälise kahjuga seotud nõuete) korral. Teie ja Yahoo New Zealand nõustute jäädavalt, et kõik vaidlused, mis tulenevad siinsetest täiendavatest teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud või mis tulenevad teie ja Yahoo vahelisest suhtest või on nendega seotud, lahendatakse nõude tüübist olenemata Aucklandis asuvate kohtute ainujurisdiktsioonis ja kohtumajas. Saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata. Võite ka alloleva lingi kaudu klienditeenindusega ühendust võtta.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klienditeenindus: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. Taiwan (tw): Kui kasutate teenuseid Taiwanil, sõlmite teenuste kasutamiseks lepingu ettevõtetega Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch aadressil 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan ja Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch ning siinseid täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) ja nende rikkumisi tõlgendatakse Taiwani seaduste järgi (olenemata kollisiooninormist), kuid need seadused kehtivad ka kõigi muude nõuete (sh tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja lepinguvälise kahjuga seotud nõuete) korral. Teie ja Yahoo Taiwan nõustute jäädavalt, et kõik vaidlused, mis tulenevad siinsetest täiendavatest teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud või mis tulenevad teie ja Yahoo vahelisest suhtest või on nendega seotud, lahendatakse nõude tüübist olenemata Hiina Vabariigis Taiwanis Taipeis asuvate kohtute ainujurisdiktsioonis ja kohtumajas. Saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata. Võite ka alloleva lingi kaudu klienditeenindusega ühendust võtta.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klienditeenindus: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. India (in): Kui kasutate teenuseid Indias, sõlmite teenuste kasutamiseks lepingu ettevõttega (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India ning siinseid täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) ja nende rikkumisi tõlgendatakse India seaduste järgi (olenemata kollisiooninormist), kuid need seadused kehtivad ka kõigi muude nõuete (sh tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja lepinguvälise kahjuga seotud nõuete) korral. Teie ja Yahoo India nõustute jäädavalt, et kõik vaidlused, mis tulenevad siinsetest täiendavatest teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud või mis tulenevad teie ja Yahoo vahelisest suhtest või on nendega seotud, lahendatakse nõude tüübist olenemata Mumbais asuvate kohtute ainujurisdiktsioonis ja kohtumajas. Saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata. Võite ka alloleva lingi kaudu klienditeenindusega ühendust võtta.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klienditeenindus: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. Teatud funktsioonid, nagu arvutist telefoni helistamine ja Interneti-kõned, ei pruugi Indias olevate kasutajate jaoks saadaval olla.

PIIRKOND

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika

 1. Yahoo Maktoobi teenused (xe või xa) ja Iisrael. Kui kasutate teenuseid Maktoobis (xe või xa) või Iisraelis (il), sõlmite teenuste kasutamiseks lepingu ettevõttega Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 ja siinseid täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) tõlgendatakse California osariigi materiaalõiguse järgi, mis rakendub kõigile lisateenusetingimustega seotud nõuetele (olenemata kollisiooninormist). Teie ja Oath Holdings Inc. nõustute jäädavalt, et kõik vaidlused, mis tulenevad siinsetest täiendavatest teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud või mis tulenevad teie ja Yahoo vahelisest suhtest või on nendega seotud, lahendatakse nõude tüübist olenemata Californias Santa Clara maakonnas asuvate osariigi kohtute või USA California põhjaringkonna föderaalkohtute ainujurisdiktsioonis ja kohtumajas. Kogu tarkvarale, mis on USA valitsusele pärast 1. detsembrit 1995 (k.a) vastava palve alusel edastatud, kehtivad siinses dokumendis kirjeldatud äriõigused ja piirangud, kui see on vajalik. Kui teenuseid ja nendega seotud dokumente pakutakse Ameerika Ühendriikide valitsusele, neid ostab Ameerika Ühendriikide valitsus või neid ostetakse Ameerika Ühendriikide valitsuse nimel (kui see on vajalik), peetakse teenuseid „äritarkvaraks”, kuna sama terminit kasutatakse föderaalse omandamise määruse (FAR) süsteemis. Ameerika Ühendriikide õigused ei ületa määruses FAR 52.227-19 ületatud minimaalseid õigusi, mis on seotud „piiratud arvutitarkvaraga”. Kehtivad kõik muud siinsetes täiendavates teenusetingimustes (ATOS) sätestatud tingimused. Nõustute Immigratsiooni ja kodakondsuse seaduse 219. paragrahvi järgi mitte andma materiaalset tuge või vahendeid (või varjama materiaalse toe või vahendite iseloomu, asukohta, allikat või omanikku) mis tahes organisatsiooni(de)le, mida Ameerika Ühendriikide valitsus on nimetanud välismaiseks terroristide organisatsiooniks.
  Kui olete registreerunud Yahoo Maktoobi teenuste inglise keeles kasutajaks, saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata. Võite ka alloleva lingi kaudu klienditeenindusega ühendust võtta.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Klienditeenindus: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Teatud funktsioonid, nagu arvutist telefoni helistamine ja Interneti-kõned, ei pruugi teie jaoks saadaval olla.

  Kui olete registreerunud Yahoo Maktoobi teenuste araabia keeles kasutajaks, saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati vaadata, külastades alloleva lingi kaudu Yahoo Maktoobi araabiakeelset teenusetingimuste keskust. Võite ka alloleva lingi kaudu klienditeenindusega ühendust võtta.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. Klienditeenindus: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Teatud funktsioonid, nagu arvutist telefoni helistamine ja Interneti-kõned, ei pruugi teie jaoks saadaval olla.

  Kui kasutate teenuseid Iisraelis, saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata. Võite ka alloleva lingi kaudu klienditeenindusega ühendust võtta.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. Lõuna-Aafrika (za): Kui kasutate teenuseid Lõuna-Aafrikas, sõlmite teenuste kasutamiseks lepingu ettevõttega Oath (EMEA) Limited (varem tuntud kui Yahoo! EMEA Limited) (YEL) of 5 - 7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland ning siinseid täiendavaid teenusetingimusi (ATOS) ja neist tulenevaid lepinguväliseid kohustusi tõlgendatakse Iirimaa seaduste järgi. Teie ja YEL nõustute jäädavalt, et kõik vaidlused, mis tulenevad siinsetest täiendavatest teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud, lepinguvälised kohustused, mis tulenevad siinsetest täiendavatest teenusetingimustest (ATOS) või on nendega seotud, või nõuded või vaidlused, mis tulenevad teie ja YEL-i vahelisest suhtest või on nendega seotud, lahendatakse nõude tüübist olenemata Iirimaa kohtute ainujurisdiktsioonis ja kohtumajas. Saate täiendavate teenusetingimuste (ATOS), universaalsete teenusetingimuste (UTOS) ja privaatsuspoliitika uusimat versiooni alati allolevatelt linkidelt vaadata.
  1. Täiendavad teenusetingimused (ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Universaalsed teenusetingimused (UTOS): https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privaatsuspoliitika: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
 • oath