Όροι επικοινωνίας του Yahoo

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
  1. Καλωσορίσατε στο Yahoo. Η Yahoo προσφέρει προϊόντα αλληλογραφίας και ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως τα Yahoo Mail και Yahoo Messenger (οι "Υπηρεσίες"), όπου όλα υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις των παρόντων Πρόσθετων όρων παροχής υπηρεσιών ("ΠΟΠΥ") και των ισχυόντων Καθολικών όρων παροχής υπηρεσιών της Yahoo ("ΚΟΠΥ") στην Ενότητα 10, που ενσωματώνεται με αναφορά στους παρόντες ΠΟΠΥ. Στους παρόντες ΠΟΠΥ, ο όρος "Yahoo" ή "Συγκεκριμένη Εταιρεία του Yahoo" αναφέρεται στην εταιρεία του Yahoo η οποία σάς παρέχει τις Υπηρεσίες, όπως ορίζονται στην Ενότητα 10. Η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή των παρόντων ΠΟΠΥ και υπόκειται σε αυτούς και στο δίκαιο που ορίζεται από την Συγκεκριμένη Εταιρεία του Yahoo στην Ενότητα 10. Οι παρόντες ΠΟΠΥ ενδέχεται να ενημερώνονται κατά καιρούς από το Yahoo χωρίς προσωπική ειδοποίηση σε εσάς. Η προηγούμενη πρόταση δεν ισχύει εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες στη Γερμανία, στο πλαίσιο που περιγράφεται στην Ενότητα 10. Μπορείτε να ανατρέξετε στην πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ και των ΚΟΠΥ κάνοντας κλικ στους αντίστοιχους συνδέσμους της Ενότητας 10.
  2. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα του Yahoo αναλύουν όλο το περιεχόμενο επικοινωνιών (όπως το περιεχόμενο Αλληλογραφίας και Messenger, συμπεριλαμβανομένων άμεσων μηνυμάτων και μηνυμάτων SMS), ώστε να παρέχουν, χωρίς περιορισμούς, συναφείς για το χρήστη λειτουργίες προϊόντων και περιεχόμενο, για την αντιστοίχιση και την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων, για τον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων και κακόβουλων προγραμμάτων, καθώς και για την προστασία από κατάχρηση. Αυτή η ανάλυση πραγματοποιείται σε όλο το περιεχόμενο επικοινωνιών τη στιγμή που αποστέλλεται ή λαμβάνεται και όταν αποθηκεύεται, καθώς και στο περιεχόμενο επικοινωνιών από υπηρεσίες που είναι συγχρονισμένες με το λογαριασμό σας Yahoo. Για ορισμένες περιπτώσεις χρήσης, το Yahoo εκτελεί αυτόματους αλγόριθμους σε εμπορικές επικοινωνίες, για τη δημιουργία γενικών προτύπων τέτοιων εγγράφων (π.χ. χρήση κοινής γλώσσας για τον προσδιορισμό των στοιχείων μιας απόδειξης αεροπορικής εταιρείας). Σε αυτά τα πρότυπα δεν περιλαμβάνονται τα προσωπικά δεδομένα του παραλήπτη. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας προτύπων του Yahoo ενδέχεται να ελέγξουν τα πρότυπα, για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες μας και την εξατομίκευση της εμπειρίας σας από μέρους μας. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά με άλλον τρόπο, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από αυτές τις λειτουργίες.
  3. Με την πρόσβαση, χρήση και τη συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι σας επιτρέπεται να το πράττετε βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών σε συμμόρφωση με το σύνολο της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Εάν βρίσκεστε σε δικαιοδοσία στην οποία η λήψη ή χρήση των Υπηρεσιών απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς ή εάν η ηλικία σας είναι κάτω από το απαιτούμενο νόμιμο ηλικιακό όριο για τη χρήση των Υπηρεσιών, επιλέξτε "Άκυρο" και μην προχωρήσετε σε λήψη ή χρήση των Υπηρεσιών. Εκτός αν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά, τυχόν νέες λειτουργίες που ενισχύουν ή βελτιώνουν τις τρέχουσες Υπηρεσίες, θα υπόκεινται στους παρόντες ΠΟΠΥ τους οποίους αποδέχεστε εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Η προηγούμενη πρόταση δεν ισχύει εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες στη Γερμανία, στο πλαίσιο που περιγράφεται στην Ενότητα 10.
 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  1. Χρήση του Λογισμικού</em>. Κατά περίπτωση, μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να προχωρήσετε σε λήψη και χρήση του λογισμικού στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε λογισμικού τρίτων και τυχόν εξουσιοδοτημένων ενημερώσεων που παρέχει το Yahoo (το &quot;Λογισμικό&quot;) σε μορφή αντικειμενικού κώδικα σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή σε συσκευή που σας ανήκει ή ελέγχεται από εσάς, για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέσω του Λογισμικού σάς επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι παρόντες ΠΟΠΥ περί εξουσιοδοτημένης χρήσης και πρόσβασης. Οι Υπηρεσίες και τα στοιχεία τους περιέχουν λογισμικό με άδεια χρήσης από τους δικαιοπαρόχους του Yahoo (&quot;Λογισμικό Δικαιοπαρόχου&quot;). Το Λογισμικό Δικαιοπαρόχου δίνει τη δυνατότητα στο Λογισμικό Yahoo να εκτελεί ορισμένες λειτουργίες που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την πρόσβαση σε δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε διακομιστές δεδομένων τρίτων. Η άδεια χρήσης του Λογισμικού από μέρους σας συνεχίζεται μέχρι την καταγγελία της από οποιοδήποτε από τα μέρη. Μπορείτε να καταγγείλετε την άδεια χρήσης του Λογισμικού διακόπτοντας τη χρήση του και καταστρέφοντας όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού. Επιπλέον, η άδεια χρήσης του παρόντος Λογισμικού θα πάψει να ισχύει αν παραβείτε οποιονδήποτε από τους όρους των παρόντων ΠΟΠΥ, αν το Yahoo δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του γραπτή ειδοποίηση καταγγελίας της άδειας ή αν το Yahoo σάς αποστείλει γραπτή ειδοποίηση καταγγελίας της άδειας. Σε περίπτωση καταγγελίας της άδειάς σας, συμφωνείτε να τερματίσετε κάθε χρήση των Υπηρεσιών, των στοιχείων τους και τυχόν δεδομένων τρίτων. Όλα τα δικαιώματα σε τυχόν δεδομένα τρίτων, λογισμικό και διακομιστές δεδομένων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ανήκουν και παραμένουν στην κυριότητα των αντίστοιχων τρίτων μερών. Συμφωνείτε ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τους παρόντες ΠΟΠΥ εναντίον σας απευθείας εξ ονόματός τους και ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη ως προς τις εν λόγω αξιώσεις ή τους ισχυρισμούς και τα σχετιζόμενα έξοδα. Εάν οι Υπηρεσίες απαιτούν ή περιλαμβάνουν λογισμικό με δυνατότητα λήψης, η Yahoo μπορεί να κάνει αυτόματη λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του λογισμικού στη συσκευή σας, όταν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση ή λειτουργία. Ορισμένες Υπηρεσίες μπορεί να σας επιτρέψουν να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας αυτόματης ενημέρωσης. Εάν υπάρχει μια σημαντική αλλαγή, η Yahoo ενδέχεται να σας ειδοποιήσει μετά την εγκατάσταση.
  2. Αποθήκευση και Πρόσβαση σε Πληροφορίες. Τα προϊόντα ανταλλαγής μηνυμάτων Yahoo (όπως το Yahoo Messenger εντός του Yahoo Mail και εκδόσεις για το web) σάς επιτρέπουν να δείτε πότε είναι συνδεδεμένοι οι φίλοι σας και να στέλνετε και λαμβάνετε άμεσα μηνύματα και άλλες πληροφορίες. Οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων Yahoo μπορούν επίσης να επιτρέψουν σε εσάς, αλλά και σε άτομα με τα οποία επικοινωνείτε, να αποθηκεύσετε τις συνομιλίες σας και άλλες πληροφορίες στους λογαριασμούς σας Yahoo Mail που βρίσκονται στους διακομιστές Yahoo. Εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να κάνετε αναζήτηση στο ιστορικό των μηνυμάτων σας από οποιονδήποτε υπολογιστή ή συσκευή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ανεξαρτήτως εάν εσείς χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, άλλοι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να τη χρησιμοποιούν για να αποθηκεύουν τις συνομιλίες τους με εσάς στους λογαριασμούς τους που βρίσκονται επίσης στους διακομιστές του Yahoo. Η συμφωνία σας με τους παρόντες ΠΟΠΥ συνιστά από μέρους σας συγκατάθεση προς το Yahoo για αποθήκευση αυτών των επικοινωνιών στους διακομιστές του με σκοπό τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, για λόγους ασφαλείας και για όλους τους άλλους σκοπούς που ορίζονται στους παρόντες ΠΟΠΥ. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη γιατο περιεχόμενο που χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε σχέση με τις Υπηρεσίες και, εφόσον επιθυμείτε την αποθήκευση των δεδομένων σας, είστε επίσης οι μόνοι υπεύθυνοι για αυτό. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Συγκεκριμένη Εταιρεία του Yahoo δεν εγγυάται ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας θα είναι προσβάσιμα σε εσάς ή ότι τυχόν δεδομένα που έχουν διαγραφεί, καταργηθεί ή καταστεί μη προσβάσιμα μπορούν να σας παρασχεθούν. Η προηγούμενη πρόταση δεν ισχύει εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες στη Γερμανία, στο πλαίσιο που περιγράφεται στην Ενότητα 10.
  3. Οι παρόντες ΠΟΠΥ δεν σας παρέχουν κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον σε οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας το οποίο ανήκει ή για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια στο Yahoo, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Υπηρεσιών και των εμπορικών σημάτων του Yahoo.
  4. Διαφημίσεις. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαφημίσεις και ότι αυτές οι διαφημίσεις είναι αναγκαίες ώστε το Yahoo να μπορεί να παρέχει τις Υπηρεσίες.
  5. Επικοινωνίες από το Yahoo. Κατανοείτε επίσης και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν ορισμένες επικοινωνίες από το Yahoo, όπως ανακοινώσεις υπηρεσιών και μηνύματα διαχειριστικού τύπου και ότι δεν θα μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη των εν λόγω επικοινωνιών.
  6. Πρόσβαση και Χρήση των Υπηρεσιών. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και τις υπηρεσίες και προϊόντα εντός των Υπηρεσιών (τόσο τις δωρεάν όσο και τις υπηρεσίες επί πληρωμή), πρέπει να εξασφαλίσετε πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) είτε άμεσα είτε μέσω συσκευών που έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο. Εσείς έχετε την ευθύνη και θα επιβαρύνεστε με τυχόν χρεώσεις για υπηρεσίες που σχετίζονται με την εν λόγω πρόσβαση, καθώς και με το σύνολο του κόστους τυχόν εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ώστε να έχετε πρόσβαση (το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει χρεώσεις ή αμοιβές τρίτων).
  7. Διαλειτουργικότητα με Άλλα Δίκτυα. Εάν έχετε λάβει την εξουσιοδότηση του Yahoo, οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων Yahoo μπορεί να σας δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με χρήστες άλλων προϊόντων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, αποδέχεστε και συμφωνείτε: (i) ότι η από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων από το Yahoo υπόκειται στους παρόντες ΠΟΠΥ και στους όρους που διέπουν τη χρήση άλλων προϊόντων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων τους οποίους έχετε αποδεχτεί, εφόσον υπάρχουν, και οι οποίοι συνάδουν με τους παρόντες ΠΟΠΥ και (ii) ότι οι χρήστες άλλων προϊόντων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων υπόκεινται στους όρους που διέπουν τα εν λόγω προϊόντα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων. Το Yahoo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία επικοινωνείτε. Με την εξαίρεση των μηνυμάτων που αποστέλλονται σε εσάς από το Yahoo, το Yahoo δεν κατέχει ούτε ελέγχει το περιεχόμενο μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από χρήστες των Υπηρεσιών.
  8. Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε διαφορετικές μεθόδους επικοινωνίας και αποστολής και λήψης μηνυμάτων, αρχείων, φωτογραφιών, βίντεο και άλλων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων μέσω των Υπηρεσιών, SMS, τηλεφωνικών κλήσεων και κλήσεων βίντεο.
  9. Αποκλεισμός. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες αποδέχεστε ότι άλλοι χρήστες των Υπηρεσιών μπορεί να επιλέξουν να λαμβάνουν μια ειδοποίηση από τις Υπηρεσίες όταν συνδέεστε και μπορούν να σας στείλουν άμεσα μηνύματα και άλλες πληροφορίες ή να σας καλέσουν μέσω των Υπηρεσιών. Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε τη λειτουργία ειδοποιήσεων ή εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα από τέτοιους χρήστες, έχετε την επιλογή ενεργοποίησης της επιλογής "Παράβλεψη" ή παρόμοιας. Η δυνατότητά σας να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα και άλλες πληροφορίες μπορεί να αποκλειστεί από το Yahoo και από άλλους χρήστες, γεγονός που μπορεί να περιορίσει μερικώς ή εξολοκλήρου τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι το Yahoo δεν έχει καμία ευθύνη για την αξιολόγηση ή την επίλυση τυχόν διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν από τη δική σας δυνατότητα ή τη δυνατότητα κάποιου άλλου χρήστη (ή διαφορετικά) παράβλεψης, αποστολής μηνυμάτων ή άλλων πληροφοριών, ή χρήσης των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η προηγούμενη πρόταση δεν ισχύει εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες στη Γερμανία, στο πλαίσιο που περιγράφεται στην Ενότητα 10.
  10. Υποστήριξη Yahoo. Το Yahoo μπορεί να επιλέξει να σας παρέχει υποστήριξη πελατών ή/και αναβαθμίσεις, βελτιώσεις ή τροποποιήσεις για τις Υπηρεσίες (συλλογικά, η "Υποστήριξη") κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια και δύναται να τερματίσει την εν λόγω Υποστήριξη ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι στην περίπτωση που το Yahoo επιλέξει να σας παρέχει την Υποστήριξη, η εν λόγω Υποστήριξη παρέχεται οικειοθελώς κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Yahoo και δεν γεννά συμβατικό δικαίωμα για λήψη Υποστήριξης, και ότι δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε οποιαδήποτε δήλωση ή προσφορά Υποστήριξης προκειμένου να δημιουργήσετε συμβατικό δικαίωμα παροχής Υποστήριξης.
  11. Τέλη του Yahoo. Το Yahoo, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει τέλη για μελλοντική χρήση ή πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή σε άλλες υπηρεσίες και ιστότοπους του Yahoo. Εάν το Yahoo αποφασίσει να επιβάλει χρεώσεις, θα σας ειδοποιήσει εκ των προτέρων.
 3. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Διαφορετικές λειτουργίες μπορεί να διατίθενται σε διαφορετικές εκδόσεις των Υπηρεσιών και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για τη χώρα ή περιοχή σας. Επίσης, ενδέχεται να μην είναι όλες οι λειτουργίες διαθέσιμες εάν ο χρήστης με τον οποίον επικοινωνείτε χρησιμοποιεί μια διαφορετική έκδοση των Υπηρεσιών ή χρησιμοποιεί λογισμικό ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων που προσφέρεται από μια εταιρεία εκτός της Yahoo.
 4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  Εάν δεν έχετε ήδη ταυτότητα χρήστη (ID) για το Yahoo και κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στο Yahoo. Συμφωνείτε ότι το Yahoo σάς παρέχει μόνο το δικαίωμα πρόσβασης στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τους παρόντες ΠΟΠΥ και τους ισχύοντες κανόνες και οδηγίες. Εάν παραβείτε την παρούσα Ενότητα 4 ή δεν μπορείτε να επαληθεύσετε το λογαριασμό σας στο Yahoo με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι μπορεί να μην έχετε πλέον οριστικά πρόσβαση στο λογαριασμό σας και ότι ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμα όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό. Το Yahoo δεν εγγυάται ότι θα έχετε μόνιμη πρόσβαση στα δεδομένα σας που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών ούτε ότι θα παρέχει αντίγραφα σε εσάς στην περίπτωση διαγραφής ή απώλειας των δεδομένων. Το Yahoo σάς συνιστά να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας. Το Yahoo μπορεί επίσης να επιβάλει περιορισμούς σε ορισμένες λειτουργίες και υπηρεσίες ή να περιορίσει την πρόσβαση σε τμήματα ή στο σύνολο των Υπηρεσιών ή σε άλλες υπηρεσίες ή ιστότοπους του Yahoo χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη. Η προηγούμενη πρόταση δεν ισχύει εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες στη Γερμανία, στο πλαίσιο που περιγράφεται στην Ενότητα 10.
 5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ YAHOO
  Η από μέρους σας πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου του Yahoo και υπόκειται σε αυτήν. Τα δεδομένα της εγγραφής σας και άλλες σχετικές με εσάς πληροφορίες υπόκεινται επίσης στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου του Yahoo. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου του Yahoo ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Συγκεκριμένης Εταιρείας του Yahoo στην Ενότητα 10 κατωτέρω.
 6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ και εσείς δεν θα επιτρέπετε σε οποιοδήποτε τρίτον (πλην των περιπτώσεων και κατά το βαθμό που απαιτεί η τοπική νομοθεσία) να προβαίνετε στις εξής ενέργειες:
  1. Αντιγραφή, απομεταγλώττιση, αποσυμπίλιση, ανασυναρμολόγηση, τροποποίηση, ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμό, διανομή ή δημιουργία παράγωγων έργων (κατά τον ορισμό στην εφαρμοστέα τοπική νομοθεσία) ή σε βελτιώσεις (κατά τον ορισμό στην εφαρμοστέα τοπική νομοθεσία) όσον αφορά τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό, ή να επιχειρείτε με άλλον τρόπο να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα ή τα πρωτόκολλα των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού.
  2. Απόκτηση ή απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες ή στο δίκτυο του Yahoo.
  3. Ενσωμάτωση των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού ή οποιουδήποτε τμήματός τους σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, λογισμικό, υλικό ή άλλη τεχνολογία που κατασκευάζεται ή διανέμεται από εσάς ή για εσάς.
  4. Η χρήση των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο, για οποιονδήποτε μη νόμιμο σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο μη σύμφωνο με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή ΚΟΠΥ,
  5. Χρήση των Υπηρεσιών για τη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών ή άλλης εφαρμογής καίριας σημασίας κατά την οποία υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή ή την περιουσία (κατανοείτε ειδικά ότι οι Υπηρεσίες δεν είναι σχεδιασμένες για τους εν λόγω σκοπούς και ότι τυχόν αστοχία τους σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει θάνατο, τραυματισμό ή σοβαρή ζημία σε περιουσία ή στο περιβάλλον, για τα οποία το Yahoo δεν φέρει καμία ευθύνη). Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη πρόταση δεν ισχύει εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες στη Γερμανία, στο πλαίσιο που περιγράφεται στην Ενότητα 10 ή
  6. Πώληση, μίσθωση, δανεισμό, διανομή, μεταφορά, περαιτέρω εκχώρηση άδειας, αναπαραγωγή, δημιουργία διπλότυπων, αντιγραφή, εμπορική διάθεση ή εκμετάλλευση των Υπηρεσιών ή της πρόσβασης σε αυτές, ή αποκόμιση εισοδήματος από τη χρήση ή την παροχή των Υπηρεσιών είτε για άμεσο εμπορικό ή χρηματικό κέρδος είτε για άλλο λόγο, χωρίς την πρότερη ρητή και γραπτή άδεια της εταιρείας Yahoo.
 7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  1. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και ότι το Yahoo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση, τη διαγραφή, τη λανθασμένη παράδοση ή τη μη αποθήκευση τυχόν επικοινωνιών χρήστη ή ρυθμίσεων εξατομίκευσης. Κατανοείτε επίσης ότι το Yahoo δεν έχει την ευθύνη για την ασφάλεια ή το ιδιωτικό απόρρητο των επικοινωνιών που αποστέλλονται μέσω των Υπηρεσιών. Οι προηγούμενες προτάσεις σε αυτήν τη διάταξη δεν ισχύουν εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες στη Γερμανία, στο πλαίσιο που περιγράφεται στην Ενότητα 10.
  2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προαιρετικό εξοπλισμό για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες (π.χ. μια συσκευή τηλεφώνου με θύρα USB για την πρόσβαση στη λειτουργία κλήσης από υπολογιστή σε υπολογιστή, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει διπλή λειτουργία για την πρόσβαση στη συμβατική υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας που δεν παρέχεται από το Yahoo).
  3. Τυχόν εφαρμογές plug-in τρίτων που χρησιμοποιείτε με τις Υπηρεσίες ανήκουν και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή των εφαρμογών plug-in, και εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε εάν οι εν λόγω εφαρμογές plug-in τρίτων ή η από μέρους σας χρήση αυτών είναι νόμιμη ή κατάλληλη.
  4. Εάν οι Υπηρεσίες των οποίων κάνετε λήψη ή στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση περιλαμβάνουν λειτουργίες κατά του spyware (λογισμικό υποκλοπής στοιχείων), το λογισμικό που προσδιορίζεται ως "spyware" από αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι λογισμικό που έχετε συμφωνήσει να φορτώσετε στον υπολογιστή σας βάσει ξεχωριστής συμφωνίας με κάποιον τρίτον. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις συμφωνίες που έχετε συνάψει με τρίτους.
  5. Τυχόν απαιτούμενος ή προαιρετικός εξοπλισμός ή εφαρμογές plug-in τρίτων που χρησιμοποιείτε για τη χρήση, πρόσβαση ή ενίσχυση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της κινητής ή άλλης συσκευής σας, ανεξαρτήτως αν απαιτείται ή είναι προαιρετική, υπόκειται στους όρους, στις προϋποθέσεις, εγγυήσεις και δηλώσεις αποποίησης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του εν λόγω εξοπλισμού ή εφαρμογών plug-in τρίτων, και το Yahoo δεν προβαίνει σε τυχόν εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με τον εν λόγω εξοπλισμό και τις εφαρμογές plug-in τρίτων. Ανατρέξτε στο υλικό που λάβατε κατά την αγορά του εξοπλισμού ή κατά την αγορά των εφαρμογών plug-in τρίτων για να κατανοήσετε τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων και αποποιήσεων που ισχύουν για εσάς. ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, Η YAHOO ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ή ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PLUG-IN ΤΡΙΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Η προηγούμενη πρόταση δεν ισχύει εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες στη Γερμανία, στο πλαίσιο που περιγράφεται στην Ενότητα 10.
 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Συνολική Σύμβαση. Οι παρόντες ΠΟΠΥ και ΚΟΠΥ και όλα τα έγγραφα που ενσωματώνονται στο παρόν συνιστούν ολόκληρη τη σύμβαση μεταξύ εσάς και της Yahoo, καθώς σχετίζεται με τη χρήση σας των Υπηρεσιών και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης έκδοσης των παρόντων ΠΟΠΥ και ΚΟΠΥ, αν υπάρχουν, μεταξύ εσάς και της Yahoo, αναφορικά με τις Υπηρεσίες. Ενδέχεται επίσης να ισχύουν και πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις κατά την αγορά ή τη χρήση συγκεκριμένων άλλων υπηρεσιών του Yahoo (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών επί πληρωμή), υπηρεσιών συνδεδεμένων εταιρειών, περιεχομένου τρίτων ή λογισμικού τρίτων. Οι παρόντες ΠΟΠΥ θα εξακολουθούν να διέπουν την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, εκτός εάν συμφωνήσετε με άλλους όρους μιας εταιρείας της Yahoo οι οποίοι ορίζουν ρητώς ότι υπερισχύουν της προηγούμενης έκδοσης των συμφωνημένων "Πρόσθετων Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Yahoo Global Communications". Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, στην περίπτωση μιας διένεξης μεταξύ των διατάξεων των παρόντων ΠΟΠΥ και των ΚΟΠΥ, οι διατάξεις των ΠΟΠΥ θα ελέγχουν, όπως σχετίζονται με τις Υπηρεσίες.
 9. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ
  Να αναφέρετε τυχόν παραβάσεις των παρόντων ΠΟΠΥ στην Εξυπηρέτηση Πελατών, στο σύνδεσμο που παρέχεται στην κατωτέρω Ενότητα 10 βάσει της Συγκεκριμένης Εταιρείας του Yahoo.
 10. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Οι παρόντες ΠΟΠΥ διέπουν τη σχέση σας με τη Συγκεκριμένη Εταιρεία του Yahoo. Στην παρακάτω υποενότητα, βρείτε τις Υπηρεσίες Yahoo που χρησιμοποιείτε και σε αυτήν την υποενότητα θα βρείτε την ισχύουσα εταιρεία Yahoo με την οποία εισέρχεστε σε σύμβαση για τις Υπηρεσίες, την επιλογή νομοθεσίας, την τοποθεσία επίλυσης διενέξεων με την ισχύουσα εταιρεία Yahoo και άλλες σημαντικές διατάξεις. Να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων Yahoo, συμπεριλαμβανομένου του Yahoo Messenger, μπορεί να συνδέονται με τον λογαριασμό σας Yahoo Mail. Εάν δεν έχετε έναν λογαριασμό Yahoo Mail, υπόκειστε στην τρέχουσα έκδοση των ΚΟΠΥ για την ισχύουσα περιοχή/χώρα στην οποία έγινε αρχικά η εγγραφή του λογαριασμού σας. Εάν δεν θυμάστε ποιες Υπηρεσίες Yahoo χρησιμοποιείτε, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Αμερική.

 1. Ηνωμένες Πολιτείες (us): Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Ηνωμένων Πολιτειών, εισέρχεστε σε σύμβαση με τη Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 προκειμένου να σας παρέχει τις Υπηρεσίες, και το ουσιαστικό δίκαιο της Πολιτείας της Καλιφόρνια διέπει την ερμηνεία των παρόντων ΠΟΠΥ και ισχύει για όλες τις αξιώσεις που σχετίζονται με αυτούς, ανεξαρτήτως σύγκρουσης αρχών δικαίου. Εσείς και η Oath Holdings Inc. παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στα πολιτειακά δικαστήρια της κομητείας Santa Clara της Καλιφόρνια των Η.Π.Α. για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει ή αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στη Yahoo, ανεξαρτήτως του τύπου της αξίωσης. Κατά περίπτωση, κάθε λογισμικό που παρέχεται στην Κυβέρνηση των Η.Π.Α. σύμφωνα με τις προτάσεις που εκδόθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 1995 και στο εξής, παρέχεται με τα εμπορικά δικαιώματα και τους περιορισμούς που περιγράφονται στην παρούσα. Εάν οι Υπηρεσίες και τα σχετικά έγγραφα παρέχονται ή έχουν αγοραστεί από ή εκ μέρους της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά περίπτωση, τότε οι Υπηρεσίες θεωρούνται "εμπορικό λογισμικό" όπως αυτός ο όρος χρησιμοποιείται στο σύστημα Ομοσπονδιακών Κανονισμών Προμηθειών. Τα δικαιώματα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα υπερβαίνουν τα ελάχιστα δικαιώματα που καθορίζονται στον κανονισμό FAR 52.227-19 για "περιορισμένο λογισμικό υπολογιστών". Ισχύουν όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις των παρόντων ΠΟΠΥ. Συμφωνείτε να μην παρέχετε ουσιώδη υποστήριξη ή πόρους (και να μην αποκρύπτετε ούτε να παραποιείτε τη φύση, την τοποθεσία, την πηγή ή την κυριότητα της ουσιώδους υποστήριξης ή πηγών) σε οποιονδήποτε οργανισμό που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση δυνάμει της ενότητας 219 του Νόμου περί Μετανάστευσης και Εθνικότητας. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου.
  1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. Για τους Yahoo En Español ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. Για τους Yahoo En Español ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. Για τη Yahoo En Español Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Για το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Yahoo en Español: espanol-abuse@yahoo-inc.com.
 2. Καναδάς (ca): Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Καναδά, εισέρχεστε σε σύμβαση με τη Yahoo! Canada Co., 207 Queen's Quay West, Suite 801, Τορόντο, ON, M5J 1A7 για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και η νομοθεσία του Καναδά διέπει όχι μόνο την ερμηνεία των ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις για την παραβίαση αυτής, ανεξάρτητα της σύγκρουσης των αρχών νομοθεσίας, αλλά ισχύει επίσης για όλες τις άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που αφορούν στους νόμους περί προστασίας του καταναλωτή, στη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού και σε περιπτώσεις ζημιάς. Εσείς και η Yahoo Canada παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στα δικαστήρια της επαρχίας του Οντάριο, Καναδά για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει ή αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στη Yahoo, ανεξαρτήτως του τύπου της αξίωσης.

  Προσωπικά δεδομένα φίλων και επαφών. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες αποδέχεστε ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεση των φίλων και των επαφών σας για την παροχή των προσωπικών τους πληροφοριών (για παράδειγμα: τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου τους) στη Yahoo ή σε κάποιο τρίτο μέρος, κατά περίπτωση, καθώς και ότι η Yahoo ή το τρίτο μέρος μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομά σας για να στείλει μηνύματα για λογαριασμό σας ώστε να καταστήσει διαθέσιμες τις Υπηρεσίες στους φίλους και τις επαφές σας. Οι Υπηρεσίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποστολή οποιασδήποτε μορφής μηνυμάτων ενοχλητικής αλληλογραφίας.

  Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου.
  1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. Βραζιλία (br): Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Βραζιλίας, εισέρχεστε σε σύμβαση με τη Yahoo! do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Βραζιλία, για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και η νομοθεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας διέπει όχι μόνο την ερμηνεία των ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις για την παραβίαση αυτής, ανεξάρτητα της σύγκρουσης των αρχών νομοθεσίας, αλλά ισχύει επίσης για όλες τις άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που αφορούν στους νόμους περί προστασίας του καταναλωτή, στη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού και σε περιπτώσεις ζημιάς. Εσείς και η Yahoo Brasil παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης τη Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει ή αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στη Yahoo Brasil, ανεξαρτήτως του τύπου της αξίωσης. Για τους χρήστες της Yahoo Brasil, ο περιορισμός των δικαιωμάτων τους, των περιορισμών των νομικών ευθυνών και της εγκυρότητας των παρόντων ΠΟΠΥ θα εφαρμόζεται στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από το δίκαιο της Βραζιλίας. Η Yahoo Brasil διατηρεί το δικαίωμα επίλυσης διενέξεων ή αντιφάσεων αποκλειστικά σύμφωνα με τους ΚΟΠΥ και το δίκαιο της Βραζιλίας. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου.
  1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. Αργεντινή (ar): Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Αργεντινής, εισέρχεστε σε σύμβαση \ με τη Yahoo! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και η νομοθεσία της Αργεντινής διέπει όχι μόνο την ερμηνεία των ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις για την παραβίαση αυτής, ανεξάρτητα της σύγκρουσης των αρχών νομοθεσίας, αλλά ισχύει επίσης για όλες τις άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που αφορούν στους νόμους περί προστασίας του καταναλωτή, στη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού και σε περιπτώσεις ζημιάς. Εσείς και η Yahoo de Argentina παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης τη Δημοκρατίας της Αργεντινής για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει ή αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στη Yahoo, ανεξαρτήτως του τύπου της αξίωσης. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου.
  1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Μεξικό (mx): Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Μεξικό, εισέρχεστε σε σύμβαση με τη Yahoo! de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Πόλη του Μεξικού, 11000, για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού διέπει όχι μόνο την ερμηνεία των ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις για την παραβίαση αυτής, ανεξάρτητα της σύγκρουσης των αρχών νομοθεσίας, αλλά ισχύει επίσης για όλες τις άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που αφορούν στους νόμους περί προστασίας του καταναλωτή, στη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού και σε περιπτώσεις ζημιάς. Εσείς και η Yahoo de Mexico παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού (Μεξικό) για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει ή σχετίζεται με τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στη Yahoo, ανεξαρτήτως του τύπου της αξίωσης. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου.
  1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: mx-abuse@yahoo-inc.com.
 6. Χιλή (cl), Κολομβία (co), Περού (pe) και Βενεζουέλα (ve): Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες στη Χιλή, στο Περού, στην Κολομβία ή στη Χιλή, η Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A, σάς παρέχει την Υπηρεσία Yahoo και οι νόμοι της Πολιτείας της Φλόριντα διέπουν την ερμηνεία των παρόντων Πρόσθετων όρων παροχής υπηρεσιών και ισχύουν για αξιώσεις παραβίασης, ανεξαρτήτως των αρχών σύγκρουσης νόμων, αλλά ισχύουν επίσης για όλες τις άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας. Εσείς και η Yahoo Hispanic Americas, LLC συμφωνείτε αμετάκλητα με την αποκλειστική δικαιοδοσία και τη δωσιδικία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην Κομητεία Miami-Dade για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους παρόντες Πρόσθετους όρους παροχής υπηρεσιών ή που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και τη Yahoo, ανεξάρτητα από το είδος της αξίωσης. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Πρόσθετων όρων παροχής υπηρεσιών, των Γενικών όρων παροχής υπηρεσιών και της Πολιτικής απορρήτου ανά πάσα στιγμή στους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο σύνδεσμο.Μπορείτε να εξετάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου.
  1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: espanol-abuse@yahoo-inc.com.

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Ευρώπη.

 1. Ηνωμένο Βασίλειο (uk), Ισπανία (es), Ιταλία (it) και Γαλλία (fr): Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Ηνωμένου Βασιλείου (uk), Ισπανίας (es), Ιταλίας (it) ή Γαλλίας (fr), εισέρχεστε σε σύμβαση με τη Oath (EMEA) Limited (επίσημα γνωστός ως Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ιρλανδία, για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και η νομοθεσία της Ιρλανδίας που διέπει αυτούς τους ΠΟΠΥ και οποιεσδήποτε άλλες μη συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό. Εσείς και η YEL παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στα δικαστήρια της Ιρλανδίας για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ, κάθε μη συμβατική υποχρέωση που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή οποιαδήποτε αξίωση ή διαφορά που αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στη YEL, ανεξαρτήτως του τύπου της αξίωσης. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους.
  1. Ηνωμένο Βασίλειο (uk):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. Ισπανία (es):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html/
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. Ιταλία (it):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. Γαλλία (fr):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 2. Γερμανία (de): Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Γερμανίας (de), εισέρχεστε σε σύμβαση με τη Oath (EMEA) Limited (επίσημα γνωστός ως Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ιρλανδία, για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και η συμβατική σχέση σας συμπεριλαμβανομένων αυτών των ΠΟΠΥ, θα διέπονται από τη νομοθεσία της Ιρλανδίας. Εάν η συνηθισμένη διαμονή σας βρίσκεται στη Γερμανία, αυτή η επιλογή νομοθεσίας δεν περιορίζει την ισχύ της Γερμανικής νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους.
  1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Ιρλανδία (ie), Δανία (dk), Φινλανδία (fi), Νορβηγία (no), Ρουμανία (ro), Ολλανδία (nl), Σουηδία (se), Τουρκία (tr), Ρωσία (ru), Πολωνία (pl), Βέλγιο (be), Δημοκρατία της Τσεχίας (cz), Ουγγαρία (hu), Πορτογαλία (xp), Αυστρία (at), Βουλγαρία (bg), Κροατία (hr), Εσθονία (ee), Λεττονία (lv), Λιθουανία (lt), Σερβία (rs), Σλοβακία (sk), Σλοβενία (si), Ουκρανία (ua) ή Ελλάδα (gr): Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις παρακάτω Υπηρεσίες: Ιρλανδία (ie), Δανία (dk), Φινλανδία (fi), Νορβηγία (no), Ρουμανία (ro), Ολλανδία (nl), Σουηδία (se), Τουρκία (tr), Ρωσία (ru), Πολωνία (pl), Βέλγιο (be), Δημοκρατία της Τσεχίας (cz), Ουγγαρία (hu), Πορτογαλία (xp), Αυστρία (at), Βουλγαρία (bg), Κροατία (hr), Εσθονία (ee), Λεττονία (lv), Λιθουανία (lt), Σερβία (rs), Σλοβακία (sk), Σλοβενία (si), Ουκρανία (ua) ή Ελλάδα (gr), εισέρχεστε σε σύμβαση με τη Oath (EMEA) Limited (επίσημα γνωστός ως Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ιρλανδία, για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και η νομοθεσία της Ιρλανδίας που διέπει αυτούς τους ΠΟΠΥ και οποιεσδήποτε άλλες μη συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό. Εσείς και η YEL παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στα δικαστήρια της Ιρλανδίας για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ, κάθε μη συμβατική υποχρέωση που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή οποιαδήποτε αξίωση ή διαφορά που αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στη YEL, ανεξαρτήτως του τύπου της αξίωσης.

  Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους.
  1. Ιρλανδία (ie):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  2. Δανία (dk):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  3. Φινλανδία (fi):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  4. Νορβηγία (no):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  5. Ρουμανία (ro):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  6. Ολλανδία (nl):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  7. Σουηδία (se):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  8. Τουρκία (tr):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  9. Ρωσία (ru):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  10. Ελλάδα (gr):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  11. Πολωνία (pl):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  12. Βέλγιο (be):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  13. Δημοκρατία της Τσεχίας (cz):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  14. Ουγγαρία (hu):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  15. Πορτογαλία (xp):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  16. Αυστρία (at):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  17. Βουλγαρία (bg):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  18. Κροατία (hr):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  19. Εσθονία (ee):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  20. Λεττονία (lv):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  21. Λιθουανία (lt):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  22. Σερβία (rs):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  23. Σλοβακία (sk):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  24. Σλοβενία (si):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  25. Ουκρανία (ua):
   1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Ασία-Ειρηνικός.

 1. Χονγκ Κονγκ (hk): Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Χονγκ Κονγκ, εισέρχεστε σε σύμβαση με τη Yahoo! Hong Kong Limited, στη διεύθυνση 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Χονγκ Κονγκ, για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και η νομοθεσία του Χονγκ Κονγκ διέπει όχι μόνο την ερμηνεία των ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις για την παραβίαση αυτής, ανεξάρτητα της σύγκρουσης των αρχών νομοθεσίας, αλλά ισχύει επίσης για όλες τις άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που αφορούν στους νόμους περί προστασίας του καταναλωτή, στη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού και σε περιπτώσεις ζημιάς. Εσείς και η Yahoo Hong Kong παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης το Χονγκ Κονγκ για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει ή αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στη Yahoo, ανεξαρτήτως του τύπου της αξίωσης. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου.
  1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. Σιγκαπούρη (sg), Ινδονησία (id), Μαλαισία (my), Φιλιππίνες (ph), Ταϊλάνδη (th) ή Βιετνάμ (vn): Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Σιγκαπούρης (sg), Ινδονησίας (id), Μαλαισίας (my), Φιλιππινών (ph) ή Βιετνάμ (vn), εισέρχεστε σε σύμβαση με τη Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Σιγκαπούρη 079914, για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και η νομοθεσία της Σιγκαπούρης διέπει όχι μόνο την ερμηνεία των ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις για την παραβίαση αυτής, ανεξάρτητα της σύγκρουσης των αρχών νομοθεσίας, αλλά ισχύει επίσης για όλες τις άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που αφορούν στους νόμους περί προστασίας του καταναλωτή, στη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού και σε περιπτώσεις ζημιάς. Εσείς και η Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στα δικαστήρια της Σιγκαπούρης για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει ή αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στη Yahoo, ανεξαρτήτως του τύπου της αξίωσης.. Μπορείτε να εξετάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή στους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω των παρεχόμενων συνδέσμων.
  1. ΠΟΠΥ:
   1. Σιγκαπούρη: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Ινδονησία: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. Μαλαισία: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. Φιλιππίνες: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. Ταϊλάνδη: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. Βιετνάμ: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ:
   1. Σιγκαπούρη: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. Ινδονησία: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Μαλαισία : https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. Φιλιππίνες: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. Ταϊλάνδη : https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. Βιετνάμ : https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου:
   1. Σιγκαπούρη: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. Ινδονησία: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. Μαλαισία: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. Φιλιππίνες: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. Ταϊλάνδη: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. Βιετνάμ: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών:
   1. Σιγκαπούρη: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Ινδονησία: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. Μαλαισία: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. Φιλιππίνες: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. Ταϊλάνδη: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. Βιετνάμ: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. Αυστραλία (au): Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Αυστραλίας, εισέρχεστε σε σύμβαση με τη Yahoo7 Pty Ltd, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Αυστραλία, για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και η νομοθεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας διέπει όχι μόνο την ερμηνεία των ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις για την παραβίαση αυτής, ανεξάρτητα της σύγκρουσης των αρχών νομοθεσίας, αλλά ισχύει επίσης για όλες τις άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που αφορούν στους νόμους περί προστασίας του καταναλωτή, στη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού και σε περιπτώσεις ζημιάς. Εσείς και η Yahoo 7 Pty Ltd παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στα δικαστήρια της Νέας Νότιας Ουαλίας για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει ή αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στη Yahoo, ανεξαρτήτως του τύπου της αξίωσης. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου.
  1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. Νέα Ζηλανδία (nz): Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Νέας Ζηλανδίας, εισέρχεστε σε σύμβαση με τη Yahoo! New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 Νέα Ζηλανδία, για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και η νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας διέπει όχι μόνο την ερμηνεία των ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις για την παραβίαση αυτής, ανεξάρτητα της σύγκρουσης των αρχών νομοθεσίας, αλλά ισχύει επίσης για όλες τις άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που αφορούν στους νόμους περί προστασίας του καταναλωτή, στη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού και σε περιπτώσεις ζημιάς. Εσείς και η Yahoo New Zealand παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στα δικαστήρια της Νέας Ζηλανδίας για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει ή αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στη Yahoo, ανεξαρτήτως του τύπου της αξίωσης. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου.
  1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. Ταϊβάν (tw): Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Ταϊβάν, εισέρχεστε σε σύμβαση με τη Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, στη διεύθυνση 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Ταϊβάν και η Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και η νομοθεσία της Ταϊβάν διέπει όχι μόνο την ερμηνεία των ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις για την παραβίαση αυτής, ανεξάρτητα της σύγκρουσης των αρχών νομοθεσίας, αλλά ισχύει επίσης για όλες τις άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που αφορούν στους νόμους περί προστασίας του καταναλωτή, στη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού και σε περιπτώσεις ζημιάς. Εσείς και η Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στα δικαστήρια που βρίσκονται στην Ταϊπέι, Ταϊβάν, Λ.Δ.Κ. για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει ή αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στη Yahoo, ανεξαρτήτως του τύπου της αξίωσης. Μπορείτε να εξετάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή στους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου.
  1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. Ινδία (in): Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Ινδίας, εισέρχεστε σε σύμβαση με τη (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India, για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και η νομοθεσία της Ινδίας διέπει όχι μόνο την ερμηνεία των ΠΟΠΥ και ισχύει για αξιώσεις για την παραβίαση αυτής, ανεξάρτητα της σύγκρουσης των αρχών νομοθεσίας, αλλά ισχύει επίσης για όλες τις άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που αφορούν στους νόμους περί προστασίας του καταναλωτή, στη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού και σε περιπτώσεις ζημιάς. Εσείς και η Yahoo India παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στα αρμόδια δικαστήρια στη Βομβάη για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει ή αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στη Yahoo, ανεξαρτήτως του τύπου της αξίωσης. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου.
  1. ΠΟΠΥ:https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε χρήστες στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων από υπολογιστή προς τηλέφωνο και άλλων διαδικτυακών κλήσεων.

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

 1. Υπηρεσίες Yahoo Maktoob (xe ή xa) και Ισραήλ (il). Εάν χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες Maktoob (xe ή xa) ή του Ισραήλ (il), εισέρχεστε σε σύμβαση με τη Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 προκειμένου να σας παρέχει τις Υπηρεσίες, και το ουσιαστικό δίκαιο της Πολιτείας της Καλιφόρνια διέπει την ερμηνεία των παρόντων ΠΟΠΥ και ισχύει για όλες τις αξιώσεις που σχετίζονται με αυτούς, ανεξαρτήτως σύγκρουσης αρχών δικαίου. Εσείς και η Oath Holdings Inc. παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στα πολιτειακά δικαστήρια της κομητείας Santa Clara της Καλιφόρνια των Η.Π.Α. για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή προκύπτει ή αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στη Yahoo, ανεξαρτήτως του τύπου της αξίωσης. Κατά περίπτωση, κάθε λογισμικό που παρέχεται στην Κυβέρνηση των Η.Π.Α. σύμφωνα με τις προτάσεις που εκδόθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 1995 και στο εξής, παρέχεται με τα εμπορικά δικαιώματα και τους περιορισμούς που περιγράφονται στην παρούσα. Εάν οι Υπηρεσίες και τα σχετικά έγγραφα παρέχονται ή έχουν αγοραστεί από ή εκ μέρους της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά περίπτωση, τότε οι Υπηρεσίες θεωρούνται "εμπορικό λογισμικό" όπως αυτός ο όρος χρησιμοποιείται στο σύστημα Ομοσπονδιακών Κανονισμών Προμηθειών. Τα δικαιώματα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα υπερβαίνουν τα ελάχιστα δικαιώματα που καθορίζονται στον κανονισμό FAR 52.227-19 για "περιορισμένο λογισμικό υπολογιστών". Ισχύουν όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις των παρόντων ΠΟΠΥ. Συμφωνείτε να μην παρέχετε ουσιώδη υποστήριξη ή πόρους (και να μην αποκρύπτετε ούτε να παραποιείτε τη φύση, την τοποθεσία, την πηγή ή την κυριότητα της ουσιώδους υποστήριξης ή πηγών) σε οποιονδήποτε οργανισμό που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση δυνάμει της ενότητας 219 του Νόμου περί Μετανάστευσης και Εθνικότητας.
  Εάν έχετε εγγραφεί για τις υπηρεσίες Yahoo Maktoob στα Αγγλικά, μπορείτε να εξετάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του παρακάτω παρεχόμενου συνδέσμου.
  1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων από υπολογιστή προς τηλέφωνο και άλλων διαδικτυακών κλήσεων.

  Εάν έχετε εγγραφεί για τις υπηρεσίες Yahoo Maktoob στα Αραβικά, μπορείτε να εξετάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, εάν επισκεφθείτε το Κέντρο Όρων Υπηρεσίας Yahoo Maktoob Arabic ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του παρακάτω παρεχόμενου συνδέσμου.
  1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων από υπολογιστή προς τηλέφωνο και άλλων διαδικτυακών κλήσεων.

  Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Ισραήλ, μπορείτε να εξετάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του παρακάτω παρεχόμενου συνδέσμου.
  1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. Νότια Αφρική (za): Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Νότιας Αφρικής, εισέρχεστε σε σύμβαση με τη Oath (EMEA) Limited (επίσημα γνωστός ως Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ιρλανδία, για να σας παρέχει τις Υπηρεσίες και το δίκαιο της Ιρλανδίας που διέπει αυτούς τους ΠΟΠΥ και οποιεσδήποτε άλλες μη συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό. Εσείς και η YEL παρέχετε ανέκκλητη συγκατάθεση για αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στα δικαστήρια της Ιρλανδίας για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ, κάθε μη συμβατική υποχρέωση που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες ΠΟΠΥ ή οποιαδήποτε αξίωση ή διαφορά που αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και στη YEL, ανεξαρτήτως του τύπου της αξίωσης. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων ΠΟΠΥ, των ΚΟΠΥ και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους.
  1. ΠΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ΚΟΠΥ: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
 • oath