Yahoos betingelser for kommunikation

 1. ACCEPT AF BETINGELSERNE
  1. Velkommen til Yahoo. Yahoo stiller e-mail- og chatprodukter, som for eksempel Yahoo Mail og Yahoo Messenger ("Tjenesterne") til rådighed, som alle er underlagt betingelserne og vilkårene i nærværende Yderligere Servicebetingelser ("Tillægservicebetingelser") og Yahoos gældende Universelle Servicebetingelser ("Servicebetingelser") i afsnit 10, som er indarbejdet i nærværende Yderligere Servicebetingelser. I nærværende Yderligere Servicebetingelser betyder "Yahoo" eller "gældende Yahoo-virksomhed" den Yahoo-virksomhed, som yder dig Tjenesterne anført i afsnit 10. Din brug af Tjenesterne udgør accept af og er underlagt nærværende Yderligere Servicebetingelser og den lovgivning, som er angivet af den relevante Yahoo-virksomhed i afsnit 10. Nærværende Yderligere Servicebetingelser kan fra tid til anden blive opdateret af Yahoo, uden at du modtager en særskilt meddelelse om dette. Den forudgående sætning gælder ikke for dig, hvis du bruger de tyske Tjenester, som er beskrevet i afsnit 10. Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser og de gældende Universelle Servicebetingelser ved at klikke på de relevante links i afsnit 10.
  2. Yahoos automatiserede systemer analyserer alt kommunikationsindhold (for eksempel indhold i Mail og Messenger, såsom chat- og sms-beskeder) for at kunne levere personligt relevante produktfunktioner og -indhold uden begrænsninger med det formål at tilpasse og vise målrettede annoncer og registrere og beskytte mod misbrug i form af spam og malware. Denne analyse forekommer på alt kommunikationsindhold, når det sendes, modtages og lagres, heriblandt kommunikationsindhold fra tjenester, der er synkroniseret med din Yahoo konto. I visse brugssituationer kører Yahoo automatiserede algoritmer på kommerciel kommunikation for at oprette generelle skabeloner af sådanne dokumenter (for eksempel brug af almindeligt sprog til identifikation af elementerne i en kvittering fra et flyselskab). Disse skabeloner indeholder ikke modtagerens personlige data. Skabelonredaktører hos Yahoo gennemgår muligvis skabelonerne for at forbedre vores tjenester og vores personlige tilpasning af din oplevelse. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, kan du ikke fravælge disse funktioner.
  3. Ved at benytte adgangen til, at anvende og fortsætte med at anvende Tjenesterne, tilsikrer og garanterer du, at du har ret til at gøre det i henhold til gældende lov. Du er alene ansvarlig for brugen af Tjenesterne i overensstemmelse med enhver gældende lovgivning. Hvis du er i en jurisdiktion, hvor download eller brug af Tjenesterne er forbudt eller begrænset, eller hvis du er under den lavalder, der kræves for at bruge Tjenesterne, skal du klikke på "annuller" og ikke downloade eller bruge Tjenesterne. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er alle nye funktioner, der udbygger eller forbedrer de nuværende Tjenester, underlagt disse Yderligere Servicebetingelser, som du accepterer ved fortsat at bruge Tjenesterne. Den forudgående sætning gælder ikke for dig, hvis du bruger de tyske Tjenester, som er beskrevet i afsnit 10.
 2. BESKRIVELSE OG BRUG AF TJENESTERNE
  1. Brug af software. Du kan efter behov installere eller downloade og bruge softwaren i Tjenesterne, herunder eventuel tredjepartssoftware og eventuelle godkendte opdateringer leveret af Yahoo ("Software") i objektkodeform på en personlig computer eller enhed, der ejes eller kontrolleres af dig til din egen, ikke-kommercielle brug. Du må kun få adgang til Tjenesterne via Softwaren i nøje overensstemmelse med disse Yderligere Servicebetingelser. Tjenesterne og deres komponenter indeholder software, der er taget i licens fra Yahoo-licenshavere ("Licenshaversoftware"). Licenshaversoftwaren gør det muligt for Yahoo-softwaren at udføre bestemte funktioner, herunder og ikke begrænset til at få adgang til beskyttede data på tredjeparters dataservere. Din licens til Softwaren fortsætter, indtil den opsiges af en af parterne. Du kan opsige licensen til Softwaren ved at ophøre med at bruge Softwaren og destruere alle kopier af Softwaren. Licensen til denne Software ophører, hvis du overtræder nogen af vilkårene i disse Yderligere Servicebetingelser, Yahoo skriver offentligt tilgængelige indlæg om opsigelsen på Yahoos website, eller Yahoo sender en skriftlig meddelelse om opsigelsen til dig. Hvis din licens ophører, accepterer du at afbryde enhver brug af Tjenesterne, deres komponenter og eventuelle tredjepartsdata. Alle rettigheder til tredjepartsdata, tredjepartssoftware og eventuelle dataservere tilhørende tredjeparter, herunder alle ejerskabsrettigheder, forbeholdes og tilhører fortsat de respektive tredjeparter. Du accepterer, at disse tredjeparter kan håndhæve deres rettigheder i henhold til disse Yderligere Servicebetingelser over for dig direkte og i eget navn, og at du alene bærer ansvaret for sådanne krav eller forsvar og alle omkostninger, der måtte være forbundet med dem. Hvis Tjenesterne kræver eller inkluderer software, der kan downloades, kan Yahoo automatisk downloade og installere den seneste version af softwaren på din enhed, når en ny version eller funktion bliver tilgængelig. Nogle Tjenester giver dig mulighed for at justere dine indstillinger for automatisk opdatering. Hvis der sker en væsentlig ændring, vil Yahoo muligvis give dig besked om det efter installationen.
  2. Lagring og adgang til oplysninger. Yahoos chatprodukter (såsom Yahoo Messenger i din Yahoo Mail og i webbaserede versioner) giver dig mulighed for at se, hvornår dine venner er online, og sende og modtage chatbeskeder og andre oplysninger. Yahoo-chattjenester kan også give dig og de personer, du kommunikerer med, mulighed for at gemme jeres samtaler og andre oplysninger på jeres Yahoo Mail-konti, der findes på Yahoos servere. Hvis denne funktion er tilgængelig, kan du åbne og søge i meddelelseshistorikken fra en vilkårlig computer eller enhed med adgang til internettet. Uanset om du selv bruger denne funktion, kan andre brugere vælge at gemme samtalerne med dig og andre oplysninger vedrørende dig på deres konto på Yahoo-serverne. Din accept af nærværende Yderligere Servicebetingelser udgør din tilladelse til, at Yahoo må gemme ovennævnte kommunikation og andre oplysninger på sine servere i forbindelse med sikkerhedskopiering, sikkerhed og alle andre formål anført i nærværende Yderligere Servicebetingelser. Du er eneansvarlig for det indhold, du anvender eller gemmer i forbindelse med Tjenesterne, og hvis du ønsker det, eneansvarlig for sikkerhedskopiering af dine data. Med de undtagelser, der er anført heri, anerkender og accepterer du, at den relevante Yahoo-virksomhed, der leverer Tjenesterne til dig, ikke indestår for, at de data, der er tilknyttet din konto, vil være tilgængelige for dig, eller at data slettes, fjernes eller bliver utilgængelige for dig. Den forudgående sætning gælder ikke for dig, hvis du bruger de tyske Tjenester, som er beskrevet i afsnit 10.
  3. Nærværende Yderligere Servicebetingelser giver dig ingen rettighed eller adkomst til eller andel i immaterielle rettigheder ejet eller licenseret af Yahoo, inklusive og uden begrænsning Tjenesterne og Yahoo-varemærker.
  4. Reklamer. Du forstår og accepterer, at Tjenesterne kan omfatte reklamer, og at disse reklamer er nødvendige for, at Yahoo kan levere Tjenesterne.
  5. Kommunikation fra Yahoo. Du forstår ligeledes og accepterer, at Tjenesterne kan omfatte visse former for kommunikation fra Yahoo såsom servicemeddelelser og administrative meddelelser, og at du ikke har mulighed for at afmelde denne form for kommunikation.
  6. Adgang til og brug af Tjenesterne. For at bruge Tjenesterne og de Tjenester og produkter, der er integreret i Tjenesterne (både gratis Tjenester og betalingsTjenester), skal du have adgang til internettet, enten direkte eller via enheder, der giver adgang til internetbaseret indhold. Du er ansvarlig for og forpligtet til at betale alle servicegebyrer, der er tilknyttet en sådan adgang, og alle udgifter til udstyr, som anvendes til at få en sådan adgang (som vil kunne inkludere gebyrer til tredjemand).
  7. Kompatibilitet med andre netværk. Hvis dette er autoriseret af Yahoo, kan Yahoo-chat tillade kommunikation med brugere af andre onlinemeddelelsesprodukter. Hvis dette er tilfældet, anerkender og accepterer du, at: (i) din brug af Yahoo-chattejenester er underlagt nærværende Yderligere Servicebetingelser og de vilkår, der regulerer brugen af andre onlinemeddelelsesprodukter, som du har accepteret, hvis det er relevant, og som er i overensstemmelse med nærværende Yderligere Servicebetingelser, og at (ii) brugere af andre onlinemeddelelsesprodukter er underlagt de vilkår, der regulerer brugen af sådanne onlinemeddelelsesprodukter. Yahoo påtager sig intet ansvar for den adfærd, som de personer eller organisationer, du kommunikerer med, udviser. Med undtagelse af de meddelelser, som Yahoo sender til dig, ejer eller kontrollerer Yahoo ikke indholdet af nogen meddelelser, der sendes eller modtages af brugerne af Tjenesterne.
  8. Tjenesterne tillader muligvis brug af forskellige former for kommunikation samt afsendelse og modtagelse af meddelelser, filer, billeder, videoer og andre oplysninger, herunder via Tjenesterne, sms, stemmeopkald og videoopkald.
  9. Blokering. Ved brug af Tjenesterne anerkender du, at andre brugere af Tjenesterne kan vælge at modtage en besked via Tjenesterne, når du logger på, og kan sende dig onlinemeddelelser og anden information eller ringe til dig via Tjenesterne. Hvis du vil blokere beskedfunktionen, eller hvis du ikke ønsker at modtage beskeder fra denne type brugere, kan du vælge at aktivere "Ignorer" eller lignende funktion særskilt. Din adgang til at sende og modtage onlinemeddelelser og andre oplysninger kan blokeres af Yahoo og andre brugere, der delvist eller helt kan begrænse din adgang til Tjenesterne. Ved at bruge Tjenesterne accepterer du, at Yahoo ikke på nogen måde er ansvarlig for at vurdere eller løse eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af din eller en anden brugers adgang til (eller på anden måde) at ignorere, sende meddelelser eller andre oplysninger eller på anden vis anvende Tjenesterne. Den forudgående sætning gælder ikke for dig, hvis du bruger de tyske Tjenester, som er beskrevet i afsnit 10.
  10. Yahoo-support. Yahoo kan udelukkende efter eget skøn vælge at stille kundesupport og/eller opgraderinger, forbedringer eller ændringer til rådighed i forbindelse med Tjenesterne (samlet "Support") og kan vælge at bringe en sådan Support til ophør uden varsel. Du forstår og accepterer, at såfremt Yahoo vælger at stille Support til rådighed, leveres denne Support frivilligt alene efter Yahoos skøn, og der opstår ikke en kontraktlig ret til at modtage Support, og du er ikke berettiget til at anvende nogen form for udsagn eller tilbud om Support til at påberåbe dig en kontraktlig ret til Support.
  11. Yahoo-servicegebyrer. Yahoo forbeholder sig retten til at opkræve betaling for fremtidig brug af eller adgang til Tjenesterne eller andre Yahoo-tjenester og websites udelukkende efter Yahoos eget skøn. Hvis Yahoo beslutter sig for at opkræve servicegebyrer, vil Yahoo give dig et forudgående varsel.
 3. FORSKELLIGE VERSIONER AF TJENESTERNE
  Forskellige funktioner kan være tilgængelige i forskellige versioner af Tjenesterne, og muligvis er ikke alle funktioner tilgængelige i dit land eller område. Derover kan nogle funktioner være utilgængelige, hvis den bruger, du kommunikerer med, bruger en anden version af Yahoo Mail, Yahoo Instant eller Yahoo Messenger, eller bruger en onlinemeddelelsessoftwareklient fra en anden virksomhed end Yahoo.
 4. MEDLEMSKONTO, ADGANGSKODE OG SIKKERHED
  Hvis du ikke allerede har et Yahoo ID og en adgangskode, vil du blive bedt om at fuldføre Yahoo-registreringsprocessen. Du accepterer, at Yahoo kun giver dig retten til at få adgang til din konto i henhold til nærværende Yderligere Servicebetingelser og gældende regler og retningslinjer. Hvis du overtræder bestemmelserne i nærværende afsnit 4 eller på anden måde ikke kan validere din konto over for Yahoo, anerkender og accepterer du, at din konto kan blive permanent utilgængelig for dig, og at der muligvis ikke vil være adgang til de data, der er tilknyttet til kontoen. Yahoo garanterer ikke, at du vil have permanent adgang til dine data, der bruges i forbindelse med Tjenesterne, eller at Yahoo vil give dig kopier i det tilfælde, at data slettes eller går tabt. Yahoo opfordrer til, at du sikkerhedskopierer dine data i tilstrækkeligt omfang. Yahoo kan også pålægge visse funktioner og tjenester begrænsninger eller begrænse din adgang til dele af eller alle Tjenesterne eller andre Yahoo-tjenester eller websites uden varsel eller ansvar. Den forudgående sætning gælder ikke for dig, hvis du bruger de tyske Tjenester, som er beskrevet i afsnit 10.
 5. YAHOOS FORTROLIGHEDSERKLÆRING
  Din adgang til og brug af Tjenesterne udgør accept af og er underlagt Yahoos Fortrolighedserklæring. Dine registreringsdata og andre oplysninger om dig er underlagt Yahoos Fortrolighedserklæring. Du kan gennemse den seneste version af Yahoos Fortrolighedserklæring når som helst ved at klikke på linket Yahoos Fortrolighedserklæring under den relevante Yahoo-virksomhed i afsnit 10 nedenfor.
 6. BEGRÆNSNINGER I FORHOLD TIL BRUG
  DU MÅ IKKE og vil ikke give tilladelse til, at tredjemand (medmindre dette er påkrævet ved lov):
  1. kopierer, dekompilerer, teknisk tilbagefører (reverse engineer), tilbageoversætter, adskiller, ændrer, lejer, leaser, låner, distribuerer eller skaber afledt arbejde fra (som defineret i de gældende lokale love) eller foretager forbedringer af (som defineret i de gældende lokale love) Tjenesterne eller Software eller på anden måde forsøger at se kildekoden eller protokollerne i Tjenesterne eller Softwaren;
  2. opnår eller forsøger at opnå uautoriseret adgang til Tjenesterne eller Yahoo-netværket;
  3. indarbejder Tjenesterne eller Softwaren eller en del heraf i nogen form for tjeneste, software, hardware eller en anden teknologi, som fremstilles eller distribueres af eller for dig;
  4. bruger Tjenesterne på ulovlig vis til et hvilket som helst ulovligt formål eller på en måde, som ikke er i overensstemmelse med nærværende Yderligere Servicebetingelser eller de Universelle Servicebetingelser;
  5. bruger Tjenesterne til drift af atomanlæg, respiratorer eller andre missionskritiske formål, hvor menneskeliv eller ejendom kan være på spil (du er især indforstået med, at Tjenesterne ikke er udviklet til sådanne formål, og hvis de svigter i sådanne tilfælde, kan det medføre dødsfald, personskade eller alvorlige tingskader eller miljøskader, som Yahoo ikke er ansvarlig for). Den forudgående sætning gælder ikke for dig, hvis du bruger de tyske Tjenester, som er beskrevet i afsnit 10; eller
  6. sælger, leaser, låner, distribuerer, overfører, tildeler underlicens til Tjenesterne, genskaber, reproducerer, kopierer, bytter eller udnytter Tjenesterne eller adgang hertil eller modtager en afledt indtægt fra brugen eller leveringen af Tjenesterne, uanset om det er med henblik på direkte forretningsmæssig eller økonomisk gevinst eller på anden vis, uden at der på forhånd foreligger en udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Yahoo.
 7. ANSVARSFRASKRIVELSE OG UDSTYR
  1. Du forstår og accepterer, at Tjenesterne leveres "SOM DE ER OG FOREFINDES", og at Yahoo ikke påtager sig noget ansvar for rettidighed, sletning, forkert levering eller manglende lagring af brugerens kommunikation eller personlige indstillinger. Du forstår ligeledes, at Yahoo ikke er ansvarlig for sikkerheden eller fortroligheden af kommunikation via Tjenesterne. De forudgående sætninger i dette punkt gælder ikke for dig, hvis du bruger de tyske Tjenester, som er beskrevet i afsnit 10.
  2. Du må anvende ekstraudstyr til at få adgang til Tjenesterne (f.eks. en telefonenhed med USB-port for at få adgang til funktionen for opkald mellem to computere, og denne enhed kan have dobbelt funktionalitet, så der er adgang til en traditionel fastnettjeneste, som Yahoo ikke leverer).
  3. Enhver plug-in-applikation fra tredjemand, som du bruger sammen med Tjenesterne, ejes af udvikleren af plug-in-applikationen, som er eneansvarlig for applikationen, og det er op til dig at afgøre, om disse plug-in-applikationer eller din brug af dem er lovlig eller passende.
  4. Hvis Tjenesterne, som du har downloadet eller åbnet, omfatter anti-spyware-funktioner, kan software, som dette værktøj identificerer som "spyware", være programmer, som du har accepteret at lægge på din computer i henhold til en separat aftale med tredjemand. Du er eneansvarlig for at overholde aftaler, du har indgået med tredjemand.
  5. Alt nødvendigt eller valgfrit udstyr eller plug-in-applikationer fra tredjemand, som du bruger til at anvende, få adgang til eller udbygge Tjenesterne, herunder din mobiltelefon eller andre enheder, uanset om de er nødvendige eller valgfrie, er underlagt de vilkår, betingelser, garantier og fraskrivelser, som producenten af sådant udstyr eller plug-in-applikationer fra tredjemand angiver, og Yahoo giver ingen oplysninger og garantierklæringer vedrørende sådant udstyr og plug-in-applikationer fra tredjemand. Se venligst det materiale, som du modtog, da du købte udstyret eller fik plug-in-applikationerne fra tredjemand, for at forstå dine rettigheder og forpligtelser, herunder hvilke garantier og ansvarsfraskrivelser, der er gældende for dig. I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING, DER ER MULIG INDENFOR DEN GÆLDENDE LOVGIVNINGS RAMMER, FRASKRIVER YAHOO OG DETS DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, LEDERE, MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER, PARTNERE OG LICENSGIVERE UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, BETINGELSER OG ANDRE BETINGELSER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGE SOM UNDERFORSTÅEDE, VEDRØRENDE SÅDANT UDSTYR ELLER PLUG-IN-APPLIKATIONER FRA TREDJEMAND, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE ADKOMSTBETINGELSER OG GARANTIER, GARANTIEN OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL MED HENSYN TIL LEVERING AF TJENESTERNE AF EN STANDARD KENDETEGNET AF RIMELIG OMHU OG EKSPERTISE SAMT MANGLENDE KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. Den forudgående sætning gælder ikke for dig, hvis du bruger de tyske Tjenester, som er beskrevet i afsnit 10.
 8. GENERELLE OPLYSNINGER
  Hele aftalen. Nærværende Yderligere Servicebetingelser og de almindelige Servicebetingelser og alle dokumenter indarbejdet heri udgør hele aftalen mellem dig og Yahoo, idet den vedrører din brug af Tjenesterne og tilsidesætter alle tidligere versioner af nærværende Yderligere Servicebetingelser eller de Universelle Servicebetingelser, hvis relevant, mellem dig og Yahoo vedrørende Tjenesterne. Du er muligvis underlagt yderligere vilkår og betingelser, der kan være gældende, når du bruger eller køber visse andre Yahoo-tjenester (inklusive gebyrbelagte Tjenester), associerede Tjenester eller indhold eller software fra tredjemand. Nærværende Yderligere Servicebetingelser vil fortsat gælde for din brug af Tjenesterne, medmindre du accepterer andre betingelser hos en Yahoo-virksomhed, som specifikt angiver, at de tilsidesætter den tidligere accepterede version af "Yahoos Yderligere Servicebetingelser til global kommunikation". Hvis du bruger Tjenesterne, og der opstår en konflikt mellem bestemmelserne i nærværende Yderligere Servicebetingelser og de Universelle Servicebetingelser, er bestemmelserne i de Yderligere Servicebetingelser gældende, da de vedrører Tjenesterne.
 9. OVERTRÆDELSER
  Rapportér alle overtrædelser af nærværende Yderligere Servicebetingelser til Kundeservice-linket, som anført i afsnit 10 nedenfor under den relevante Yahoo-virksomhed.
 10. KONTRAHENT, LOVVALG, VÆRNETING VED LØSNING AF TVISTER SAMT ANDRE LOKALE, OMRÅDESPECIFIKKE BESTEMMELSER
  Nærværende Yderligere Servicebetingelser gælder for dig og den relevante Yahoo-virksomhed. I underafsnittet nedenfor kan du finde de Yahoo-tjenester, du bruger, og i samme underafsnit finder du den Yahoo-virksomhed, som du indgår i et kontraktligt forhold med i forbindelse med Tjenesterne, lovvalget, værnetinget ved løsning af tvister med den relevante Yahoo-virksomhed og andre vigtige bestemmelser. Bemærk, at Yahoo-chattjenesterne, herunder Yahoo Messenger, muligvis er knyttet til din Yahoo Mail-konto. Hvis du ikke har en Yahoo Mail-konto, er du dækket af den aktuelle version af de Universelle Servicebetingelser for det relevante område eller land, som du oprindeligt registrerede din konto fra. Kontakt venligst Kundeservice, hvis du ikke kan huske, hvilke Yahoo-tjenester du bruger.

OMRÅDE:

Nord- og Sydamerika

 1. USA (us): Hvis du bruger tjenesterne, der gælder for USA, indgår du et kontraktligt forhold med Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 om levering af Tjenesterne til dig, og delstaten Californiens materielle lovgivning varetager fortolkningen af nærværende Yderligere Servicebetingelser og er gældende for alle krav relateret hertil, uden hensynstagen til modstridende principper i lovgivningen. Du og Oath Holdings Inc. giver jeres uigenkaldelige tilsagn til, at delstatsdomstolene i Santa Clara County i Californien eller de føderale domstole i Californiens nordlige distrikt i USA skal være værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Yderligere Servicebetingelser eller som følge af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og Yahoo uanset typen af krav. Hvis relevant stilles al software, som stilles til rådighed for den amerikanske regering i overensstemmelse med tilskyndelser fra den 1. december 1995 eller derefter, til rådighed med de kommercielle rettigheder og begrænsninger som beskrevet heri. Hvis Tjenesterne eller den relaterede dokumentation leveres til eller købes af eller på vegne af den amerikanske regering, hvis relevant, skal Tjenesterne da anses for værende "kommerciel software", når det pågældende udtryk bruges i FAR-systemet (Federal Acquisition Regulation). Den amerikanske regerings rettigheder skal ikke overstige de maksimale rettigheder, som er angivet i FAR 52.227-19 for "begrænset computersoftware". Alle andre betingelser og vilkår i nærværende Yderligere Servicebetingelser er gældende. Du accepterer, at du ikke må levere væsentlig support eller ressourcer (eller skjule eller tilsløre arten eller placeringen af, kilden til eller ejerskabet af væsentlig support eller ressourcer) til nogen organisation, som den amerikanske regering anser for en udenlandsk terroristorganisation i henhold til paragraf 219 i loven om immigration og nationalitet (Immigration and Nationality Act). Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links. Du kan også kontakte Kundeservice ved hjælp af det anførte link.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   Yderligere Servicebetingelser for Yahoo En Español findes her: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/us/da/yahoo/terms/utos/index.html
   For Yahoo En Español UTOS: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/da/dk/yahoo/privacy/index.html
   Fortrolighedserklæring ford Yahoo En Español: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: Kundeservice
   For Yahoo en Español Customer Care: espanol-abuse@yahoo-inc.com
 2. Canada (ca): Hvis du bruger de canadiske Tjenester, indgår du et kontraktligt forhold med Yahoo! Canada, 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7 om levering af Tjenesterne til dig, og lovgivningen i Canada regulerer fortolkningen af nærværende Yderligere Servicebetingelser, herunder overtrædelser af dem, uden hensynstagen til modstridende principper i lovgivningen, men er også gældende for alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelseslove, love om illoyal konkurrence og inden for erstatningsrettens rammer. Du og Yahoo Canada giver jeres uigenkaldelige tilsagn til, at domstolene i provinsen Ontario i Canada skal være værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Yderligere Servicebetingelser eller som følge af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og Yahoo uanset typen af krav.

  Venner og kontakters personlige oplysninger. Når du bruger Tjenesterne, accepterer du, at du har indhentet samtykke fra dine venner og kontakter til at udlevere deres personlige oplysninger (f.eks. deres e-mailadresser eller telefonnumre) til Yahoo eller en tredjepart efter relevans, og at Yahoo eller en tredjepart kan bruge dit navn til at sende meddelelser på dine vegne for at gøre Tjenesterne tilgængelige for dine venner og kontakter. Tjenesterne må ikke bruges til nogen form for spam.

  Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links. Du kan også kontakte Kundeservice ved hjælp af det anførte link.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Brasilien (br): Hvis du bruger de brasilianske Tjenester, indgår du i et kontraktligt forhold med Yahoo! do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brasilien om levering af Tjenesterne til dig, og lovgivningen i forbundsrepublikken Brasilien regulerer fortolkningen af nærværende Yderligere Servicebetingelser, herunder overtrædelser af dem, uden hensynstagen til modstridende principper i lovgivningen, men er også gældende for alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelseslove, love om illoyal konkurrence og inden for erstatningsrettens rammer. Du og Yahoo Brasil giver jeres uigenkaldelige tilsagn til, at domstolene i forbundsrepublikken Brasilien skal være værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Tillægsservicebetingelser eller som følge af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og Yahoo uanset typen af krav. For Yahoos brasilianske brugere er begrænsningen i brugernes rettigheder, ansvarsbegrænsningen og gyldigheden af nærværende Yderligere Servicebetingelser gældende i det omfang, det tillades i henhold til brasiliansk lovgivning. Yahoo Brasilien forbeholder sig retten at løse eventuelle konflikter eller modsætningsforhold udelukkende i henhold til de Universelle Servicebetingelser og brasiliansk lov. Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links. Du kan også kontakte Kundeservice ved hjælp af det anførte link.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral
 4. Argentina (ar): Hvis du bruger de argentinske Tjenester, indgår du i et kontraktligt forhold med Yahoo! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, om levering af Tjenesterne til dig, og lovgivningen i republikken Argentina regulerer fortolkningen af nærværende Yderligere Servicebetingelser, herunder overtrædelser af dem, uden hensynstagen til modstridende principper i lovgivningen, men er også gældende for alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelseslove, love om illoyal konkurrence og inden for erstatningsrettens rammer. Du og Yahoo de Argentina giver jeres uigenkaldelige tilsagn til, at domstolene i republikken Argentina skal være værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Yderligere Servicebetingelser eller som følge af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og Yahoo uanset typen af krav. Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links. Du kan også kontakte Kundeservice ved hjælp af det anførte link.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Mexico (mx): Hvis du bruger de mexicanske Tjenester, indgår du i et kontraktligt forhold med Yahoo! de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000 om levering af Tjenesterne til dig, og lovgivningen i De Forenede Mexicanske Stater regulerer fortolkningen af nærværende Yderligere Servicebetingelser, herunder overtrædelser af dem, uden hensynstagen til modstridende principper i lovgivningen, men er også gældende for alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelseslove, love om illoyal konkurrence og inden for erstatningsrettens rammer. Du og Yahoo de Mexico giver jeres uigenkaldelige tilsagn til, at domstolene i De Forenede Mexicanske Stater skal være værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Yderligere Servicebetingelser eller som følge af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og Yahoo uanset typen af krav. Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links. Du kan også kontakte Kundeservice ved hjælp af det anførte link.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: mx-abuse@yahoo-inc.com
 6. Chile (cl), Colombia (co), Peru (pe), og Venezuela (ve): Hvis du bruger tjenesterne for Venezuela, Peru, Colombia eller Chile, indgår du en aftale med Yahoo! Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A om levering af Yahoo tjenesten til dig i henhold til denne Aftale, og lovgivningen i staten Florida regulerer ikke blot fortolkningen af disse yderligere servicebetingelser og gælder for overtrædelser af dem, uafhængigt af konfliktende retsprincipper, men gælder også for alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrugerbeskyttelseslove, love om unfair konkurrence og ved skadevoldende handling. Du og Yahoo! Hispanic Americas, LLC giver jeres uigenkaldelige samtykke til eksklusiv jurisdiktion og værneting ved domstolen i Miami-Dade County i forbindelse med alle tvister, der opstår på baggrund af eller i forbindelse med disse Yderligere servicebetingelser, eller som opstår på baggrund af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og Yahoo, uanset typen af krav. Du kan til enhver tid læse den nyeste version af de Yderligere servicetingelser og de Universelle servicebetingelser via nedenstående links. Du kan også kontakte kundeservice via det angivne link. Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links. Du kan også kontakte Kundeservice ved hjælp af det anførte link.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: espanol-abuse@yahoo-inc.com

OMRÅDE:

Europa.

 1. Storbritannien (uk), Spanien (es), Italien (it) og Frankrig (fr): Hvis du bruger britiske (uk), spanske (es), italienske (it) eller franske (fr) Tjenester, indgår du et kontraktligt forhold med Oath (EMEA) Limited (tidligere kendt som Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin, 1 Irland om levering af Tjenesterne til dig, og lovgivningen i Irland regulerer fortolkningen af nærværende Tillægsservicebetingelser og eventuelle forpligtelser uden for kontrakten, der har forbindelse med dem. Du og YEL giver jeres uigenkaldelige tilsagn til, at irske domstole har eksklusiv kompetence og er eksklusivt værneting med hensyn til alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Yderligere Servicebetingelser eller som følge af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og YEL uanset typen af krav. Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links.
  1. Storbritannien (uk):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. Spanien (es):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html/
   4. Kundeservice: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. Italien (it):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. Frankrig (fr):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
   4. Kundeservice: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 2. Tyskland (de)Hvis du bruger tyske Tjenester (de), indgår du et kontraktligt forhold med Oath (EMEA) Limited (tidligere kendt som Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland om levering Tjenesterne til dig, og dit kontraktlige forhold inklusive nærværende Yderligere Servicebetingelser reguleres af irsk lovgivning. Hvis du har bopæl i Tyskland, begrænser dette lovvalg ikke anvendelsen af tysk lovgivning til forbrugerbeskyttelse. Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. Kundeservice: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Irland (ie), Danmark (dk), Finland (fi), Norge (no), Rumænien (ro), Nederlandene (nl), Sverige (se), Tyrkiet (tr), Rusland (ru), Polen (pl), Belgien (be), Tjekkiet (cz), Ungarn (hu), Portugal (xp), Østrig (at), Bulgarien (bg), Kroatien (hr), Estland (ee), Letland (lv), Litauen (lt), Serbien (rs), Slovakiet (sk), Slovenien (si), Ukraine (ua) eller Grækenland (gr): Hvis du bruger en af Tjenesterne for enten Irland (ie), Danmark (dk), Finland (fi), Norge (no), Rumænien (ro), Nederlandene (nl), Sverige (se), Tyrkiet (tr), Rusland (ru), Polen (pl), Belgien (be), Tjekkiet (cz), Ungarn (hu), Portugal (xp), Østrig (at), Bulgarien (bg), Kroatien (hr), Estland (ee), Letland (lv), Litauen (lt), Serbien (rs), Slovakiet (sk), Slovenien (si), Ukraine (ua) eller Grækenland (gr), indgår du et kontraktligt forhold med Oath (EMEA) Limited (tidligere kendt som Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin, 1 Irland om levering af Tjenesterne til dig, og lovgivningen i Irland regulerer fortolkningen af nærværende Yderligere Servicebetingelser og eventuelle forpligtelser uden for kontrakten, der har forbindelse med dem. Du og YEL giver jeres uigenkaldelige tilsagn til, at irske domstole har eksklusiv kompetence og er eksklusivt værneting med hensyn til alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Yderligere Servicebetingelser eller som følge af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og YEL uanset typen af krav.

  Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links.
  1. Irland (ie):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. Danmark (dk):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. Finland (fi):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. Norge (no):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  5. Rumænien (ro):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  6. Holland (nl):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  7. Sverige (se):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  8. Tyrkiet (tr):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  9. Rusland (ru):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  10. Grækenland (gr):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  11. Polen (pl):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  12. Belgien (be):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  13. Tjekkiet (cz):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  14. Ungarn (hu):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  15. Portugal (xp):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  16. Østrig (at):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  17. Bulgarien (bg):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  18. Kroatien (hr):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  19. Estland (ee):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  20. Letland (lv):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  21. Litauen (lt):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  22. Serbien (rs):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  23. Slovakiet (sk):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  24. Slovenien (si):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  25. Ukraine (ua):
   1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html
   4. Kundeservice: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral

OMRÅDE:

Asien og Stillehavsområdet.

 1. Hong Kong (hk): Hvis du bruger Tjenesterne i Hong Kong, indgår du i et kontraktligt forhold med Yahoo! Hong Kong Limited, of 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong om levering af Tjenesterne til dig, og lovgivningen i Hong Kong regulerer ikke alene fortolkningen af nærværende Yderligere Servicebetingelser og er gældende for krav vedrørende overtrædelser af dem, uden hensynstagen til principperne i international privatret, men er også gældende for alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelseslove, love om illoyal konkurrence og indenfor erstatningsrettens rammer. Du og Yahoo Hong Kong giver jeres uigenkaldelige tilsagn til, at domstolene i Hong Kong skal være værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Yderligere Servicebetingelser eller som følge af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og Yahoo uanset typen af krav. Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links. Du kan også kontakte Kundeservice ved hjælp af det anførte link.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: https://help.cc.hk.yahoo.com/
 2. Singapore (sg), Indonesien (id), Malaysia (my), Filippinerne (ph), Thailand (th) eller Vietnam (vn): Hvis du bruger Tjenesterne i Singapore (sg), Indonesien (id), Malaysia (my), Filippinerne (ph) eller Vietnam (vn), indgår du i et kontraktligt forhold med Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914 om levering af Tjenesterne til dig, og lovgivningen i Singapore regulerer fortolkningen af nærværende Yderligere Servicebetingelser, herunder overtrædelser af dem, uden hensynstagen til modstridende principper i lovgivningen, men er også gældende for alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelseslove, love om illoyal konkurrence og inden for erstatningsrettens rammer. Du og Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. giver jeres uigenkaldelige tilsagn til, at domstolene i republikken Argentina skal være værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Yderligere Servicebetingelser eller som følge af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og Yahoo uanset typen af krav. Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links. Du kan også kontakte Kundeservice ved hjælp af de anførte links.
  1. Yderligere Servicebetingelser:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Indonesien: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   3. Malaysia: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   4. Filippinerne: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   5. Thailand: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html
   2. Indonesien: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Malaysia: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html
   4. Filippinerne: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html
   5. Thailand: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html
   2. Indonesien: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html
   3. Malaysia: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html
   4. Filippinerne: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html
   5. Thailand: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice:
   1. Singapore: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Indonesien: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop
   3. Malaysia: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop
   4. Filippinerne: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop
   5. Thailand: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax
   6. Vietnam: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop
 3. Australien (au): Hvis du bruger australske Tjenester, indgår du et kontraktligt forhold med Yahoo7! Pty Ltd, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Australia om levering af Tjenesterne til dig, og lovgivningen i New South Wales regulerer fortolkningen af nærværende Yderligere Servicebetingelser, herunder overtrædelser af dem, uden hensynstagen til modstridende principper i lovgivningen, men er også gældende for alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelseslove, love om illoyal konkurrence og inden for erstatningsrettens rammer. Du og Yahoo!7 Pty Ltd giver jeres uigenkaldelige tilsagn til, at domstolene i New South Wales skal være værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Yderligere Servicebetingelser eller som følge af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og Yahoo uanset typen af krav. Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links. Du kan også kontakte Kundeservice ved hjælp af det anførte link.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html
 4. New Zealand (nz): Hvis du bruger new zealandske Tjenester, indgår du et kontraktligt forhold med Yahoo! New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 New Zealand om levering af Tjenesterne til dig, og lovgivningen i New Zealand regulerer fortolkningen af nærværende Yderligere Servicebetingelser, herunder overtrædelser af dem, uden hensynstagen til modstridende principper i lovgivningen, men er også gældende for alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelseslove, love om illoyal konkurrence og inden for erstatningsrettens rammer. Du og Yahoo! New Zealand giver jeres uigenkaldelige tilsagn til, at domstolene i New Zealand skal være værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Yderligere Servicebetingelser eller som følge af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og Yahoo uanset typen af krav. Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links. Du kan også kontakte Kundeservice ved hjælp af det anførte link.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral
 5. Taiwan (tw): Hvis du bruger Tjenester i Taiwan, indgår du et kontaktligt forhold med Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, på adressen 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan om levering af Tjenesterne til dig, og lovgivningen i Taiwan regulerer ikke alene fortolkningen af nærværende Yderligere Servicebetingelser og er gældende for krav vedrørende overtrædelser af dem, uden hensynstagen til principperne i international privatret, men er også gældende for alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelseslove, love om illoyal konkurrence og indenfor erstatningsrettens rammer. Du og Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch giver jeres uigenkaldelige tilsagn til, at domstolene i Taipei, Taiwan, R.O.C. skal være værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Yderligere Servicebetingelser eller som følge af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og Yahoo uanset typen af krav. Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links. Du kan også kontakte Kundeservice ved hjælp af det anførte link.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: https://tw.help.cc.yahoo.com/
 6. Indien (in): Hvis du bruger indiske Tjenester, indgår du et kontraktligt forhold med (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India om levering af Tjenesterne til dig, og lovgivningen i Indien regulerer fortolkningen af nærværende Yderligere Servicebetingelser, herunder overtrædelser af dem, uden hensynstagen til modstridende principper i lovgivningen, men er også gældende for alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelseslove, love om illoyal konkurrence og inden for erstatningsrettens rammer. Du og Yahoo! India giver jeres uigenkaldelige tilsagn til, at domstolene i Mumbai skal være værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Tillægsservicebetingelser eller som følge af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og Yahoo uanset typen af krav. Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links. Du kan også kontakte Kundeservice ved hjælp af det anførte link.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/
  5. Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige for brugere i Indien herunder funktionen for opkald fra computer til telefon og andre internetopkaldsfunktioner.

OMRÅDE:

Mellemøsten og Nordafrika.

 1. Yahoo Maktoob Services (xe eller xa) og Israel (il). Hvis du bruger Tjenester i enten Maktoob (xe eller xa) eller Israel (il), indgår du et kontraktligt forhold med Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 om levering af Tjenesterne til dig, og delstaten Californiens materiel lovgivning regulerer fortolkningen af nærværende Yderligere Servicebetingelser og er gældende for alle krav relateret hertil, uden hensynstagen til modstridende principper i lovgivningen. Du og Oath Holdings Inc. giver jeres uigenkaldelige tilsagn til, at delstatsdomstolene i Santa Clara County i Californien eller de føderale domstole i Californiens nordlige distrikt i USA skal være værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Yderligere Servicebetingelser eller som følge af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og Yahoo uanset typen af krav. Hvis relevant stilles al Software, som stilles til rådighed for den amerikanske regering i overensstemmelse med tilskyndelser fra den 1. december 1995 eller derefter, til rådighed med de kommercielle rettigheder og begrænsninger som beskrevet heri. Hvis Tjenesterne eller den relaterede dokumentation leveres til eller købes af eller på vegne af den amerikanske regering, hvis relevant, skal Tjenesterne da anses for værende "kommerciel software", når det pågældende udtryk bruges i FAR-systemet (Federal Acquisition Regulation). Den amerikanske regerings rettigheder skal ikke overstige de maksimale rettigheder, som er angivet i FAR 52.227-19 for "begrænset computersoftware". Alle andre betingelser og vilkår i nærværende Yderligere Servicebetingelser er gældende. Du accepterer, at du ikke må levere væsentlig support eller ressourcer (eller skjule eller tilsløre arten eller placeringen af, kilden til eller ejerskabet af væsentlig support eller ressourcer) til nogen organisation, som den amerikanske regering anser for en udenlandsk terroristorganisation i henhold til paragraf 219 i loven om immigration og nationalitet (Immigration and Nationality Act).
  Hvis du er tilmeldt Yahoo Maktoob-tjenester på engelsk, kan du gennemse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de almindelige Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links. Du kan også kontakte Kundeservice ved hjælp af nedenstående link.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige for dig herunder funktionen for opkald fra computer til telefon og andre internetopkaldsfunktioner.

  Hvis du er tilmeldt Yahoo Maktoob-tjenester på arabisk, kan du gennemse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de almindelige Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen ved at besøge Yahoo Maktoob Arabic Terms of Service Center når som helst via nedenstående links. Du kan også kontakte Kundeservice ved hjælp af nedenstående link.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. Kundeservice: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige for dig herunder funktionen for opkald fra computer til telefon og andre internetopkaldsfunktioner.

  Hvis du bruger israelske Tjenester, kan du gennemse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links. Du kan også kontakte Kundeservice ved hjælp af nedenstående link.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html
 2. Sydafrika (za): Hvis du bruger sydafrikanske Tjenester, indgår du et kontraktligt forhold med Oath (EMEA) Limited (tidligere kendt som Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin, 1 Irland om levering af Tjenesterne til dig, og lovgivningen i Irland regulerer fortolkningen af nærværende Yderligere Servicebetingelser og eventuelle forpligtelser uden for kontrakten, der har forbindelse med dem. Du og YEL giver jeres uigenkaldelige tilsagn til, at irske domstole har eksklusiv kompetence og er eksklusivt værneting med hensyn til alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende Yderligere Servicebetingelser eller som følge af eller i forbindelse med forholdet mellem dig og YEL uanset typen af krav. Du kan læse den seneste version af nærværende Yderligere Servicebetingelser, de Universelle Servicebetingelser og Fortrolighedserklæringen når som helst via nedenstående links.
  1. Yderligere Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Universelle Servicebetingelser: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Fortrolighedserklæring: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
 • oath