Условия за комуникация на Yahoo

 1. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА
  1. Добре дошли в Yahoo. Yahoo предоставя продукти за поща и съобщения, като например Yahoo Mail и Yahoo Messenger ("Услугите"), които се подчиняват на правилата и условията на настоящите Допълнителни условия за ползване ("ДУЗП") и приложимите Универсални условия за ползване на Yahoo ("УУЗП") в Раздел 10, който е включен чрез позоваване в ДУЗП. В тези ДУЗП "Yahoo" или "Съответната компания на Yahoo" означава дружеството на Yahoo, което Ви предоставя Услугите според указаното в Раздел 10. Използването на Услугите от Ваша страна представлява приемане на настоящите ДУЗП и се регулира от тях, както и от законите, указани от Съответната компания на Yahoo в Раздел 10. Настоящите ДУЗП може да се актуализират от Yahoo от време на време, без дружеството да е задължено индивидуално да Ви известява за това. Предходното изречение не се прилага за Вас, ако използвате германските Услуги, както е описано подробно в Раздел 10. Можете да прегледате най-новите версии на ДУЗП и УУЗП, като щракнете върху приложимите връзки в Раздел 10.
  2. Автоматизираните системи на Yahoo анализират съдържанието на всички съобщения (като например съдържанието от Mail и Messenger, включително незабавните съобщения и SMS съобщенията) за да могат, без ограничения, да предоставят уместна за потребителя продуктова функционалност и съдържание, да напасват и обслужват целенасочени рекламни дейности и да осигуряват възможности за защита от злоупотреби и за откриване на спам и злонамерен софтуер. Този анализ се извършва за съдържанието на всички съобщения при тяхното изпращане, получаване и съхраняване, включително и за съдържанието на съобщенията от услуги, които са синхронизирани с вашия акаунт в Yahoo. В някои случаи Yahoo изпълнява автоматизирани алгоритми на търговски съобщения с цел създаване на общи шаблони за подобни документи (напр. използване на общи езикови фрази за идентифициране на елементите на разписка от авиокомпания). Тези шаблони не включват лични данни на получателя. Редакторите на шаблони в Yahoo могат да преглеждат шаблоните, за да подобрят нашите услуги и възможностите за персонализиране на вашите дейности. Освен ако изрично не е посочено друго, няма да ви бъде позволено да се отпишете от тези функции.
  3. Чрез достъпа, използването и продължаването на използването на Услугите Вие декларирате и гарантирате, че имате право на това според приложимите закони. Единствено Вие носите отговорност за използването на Услугите в съответствие с всеки и всички приложим(и) закон(и). Ако се намирате в юрисдикция, където изтеглянето и използването на Услугите е забранено или ограничено, или ако сте под изискуемата по закон възраст, необходима за използване на Услугите, щракнете върху "Отказ" и не изтегляйте или използвайте Услугите. Освен ако изрично не е указано друго, всички нови функции, които усилват или подобряват текущите Услуги, се регулират от настоящите ДУЗП, с които се съгласявате чрез продължаване на използването на Услугите. Предходното изречение не се прилага за Вас, ако използвате германските Услуги, както е описано подробно в Раздел 10.
 2. ОПИСАНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
  1. Използване на Софтуера. Според необходимото можете да инсталирате или изтеглите и използвате софтуер в Услугите, включително софтуер на трети лица, както и всички одобрени актуализации, предоставени от Yahoo ("Софтуерът"), под формата на изходна програма на личен компютър или устройство, притежавано или контролирано от Вас за ваша собствена лична и нетърговска цел. Имате право да осъществявате достъп до Услугите чрез Софтуера само и както стриктно е позволено в настоящите ДУЗП. Услугите и техните компоненти съдържат софтуер, лицензиран от лицензодатели на Yahoo ("Софтуер на лицензодател"). Софтуерът на лицензодател позволява на Софтуера на Yahoo да изпълнява определени функции, включително, но не само, достъп до данни за собственост на сървъри с данни на трети лица. Вашият лиценз за Софтуера продължава, докато не се прекрати от някоя от страните. Можете да прекратите лиценза за Софтуера, като прекратите използването му и унищожите всички негови копия. В допълнение лицензът за Софтуера се прекратява, ако нарушите което и да е условие от настоящите ДУЗП, ако Yahoo официално публикува писмено известие за прекратяването на уеб сайта на Yahoo или ако Yahoo изпрати такова към Вас. Ако лицензът Ви бъде прекратен, Вие се съгласявате да преустановите всяко използване на Услугите, техните компоненти, както и всички данни на трети лица. Всички права в данни на трети лица, софтуер на трети лица или сървъри с данни на трети лица, включително права за собственост, се запазват и остават в патримониума на съответните трети лица. Вие се съгласявате, че тези трети лица могат да приведат в действие тези права съгласно настоящите ДУЗП директно срещу Вас от собствено име и че единствено Вие носите отговорност за подобни претенции или защитата си срещу такива, както и за всички разноски, свързани с последните. Ако Услугите изискват или включват използването на изтегляем софтуер, Yahoo има право автоматично да изтегля и инсталира най-новата версия на софтуера на Вашето устройство, когато е налична нова версия или функция. Някои Услуги може да Ви позволят да регулирате Вашите настройки за автоматични актуализации. Ако е налице съществена промяна, Yahoo може да Ви уведоми за това след инсталацията.
  2. Записване и осъществяване на достъп до информация. Продуктите за съобщения на Yahoo (като например Yahoo Messenger в рамките на Yahoo Mail и уеб базираните версии) Ви позволяват да виждате, когато приятелите Ви са онлайн, и да изпращате незабавни съобщения и друга информация. Услугите за съобщения на Yahoo може също да позволяват на Вас и на лицата, с които си комуникирате, да записвате разговорите си и друга информация във Вашите акаунти в Yahoo Mail, разположени на сървъри на Yahoo. Ако тази функция е налична, можете да осъществявате достъп до и да търсите в хронологията на съобщенията си от всеки компютър или устройство с достъп до интернет. Независимо дали използвате тази функция, други потребители могат да изберат да я използват, за да записват разговори и друга информация, обменена с Вас, в техните акаунти на сървъри на Yahoo. Вашето приемане на настоящите ДУЗП представлява съгласието Ви Yahoo да съхранява тези разговори и друга информация на сървърите си за архив, защита и всички останали цели, изложени в настоящите ДУЗП. Единствено Вие носите отговорност за съдържанието, което използвате или съхранявате във връзка с Услугите, и отново Вие носите отговорност за архивирането на данните си. Освен упоменатото в настоящите, Вие декларирате и се съгласявате, че Съответната компания на Yahoo не гарантира, че данни, свързани с Вашия акаунт, ще бъдат достъпни за Вас или че изтрити, премахнати или предоставени като недостъпни данни ще могат да Ви се предоставят. Предходното изречение не се прилага за Вас, ако използвате германските Услуги, както е описано подробно в Раздел 10.
  3. Настоящите ДУЗП не Ви предоставят права, собственост или правен интерес върху каквато и да е интелектуална собственост, притежавана или лицензирана от Yahoo, включително, но не само, търговските марки на Услугите и на Yahoo.
  4. Реклами. Вие съзнавате и се съгласявате, че Услугите могат да включват реклами и тези реклами са необходими на Yahoo, за да предоставя Услугите.
  5. Комуникации от Yahoo. Вие също съзнавате и се съгласявате, че Услугите могат да включват определена комуникация от Yahoo, като напр. известия за услуги и административни съобщения, и че няма да можете да се откажете от получаването на подобна комуникация.
  6. Осъществяване на достъп и използване на Услугите. За да използвате Услугите, както и услугите и продуктите в рамките на Услугите (както безплатни, така и платени услуги), трябва да получите достъп до интернет – или директно, или чрез устройства, осъществяващи достъп до уеб базирано съдържание. Вие носите отговорност и трябва да заплатите всички такси, свързани с този достъп, както и всички разноски за оборудване, използвано за придобиване на този достъп (които може да включват такси на трети лица).
  7. Взаимодействие с други мрежи</em>. Ако сте упълномощени от Yahoo, услугите за съобщения на Yahoo може също да Ви позволяват да комуникирате с потребители на други продукти за незабавни съобщения. В този случай Вие съзнавате и се съгласявате, че: (i) използването на Ваша страна на услугите за съобщения на Yahoo се подчинява на настоящите ДУЗП и условията, регулиращи използването на други продукти за незабавни съобщения, с които сте се съгласили, ако има такива, и които са в съответствие с настоящите ДУЗП; и (ii) потребителите на други продукти за незабавни съобщения следва да съблюдават условията, регулиращи подобни други продукти за незабавни съобщения. Yahoo не поема отговорност за поведението на физическите или юридическите лица, с които комуникирате. С изключение на съобщенията, изпратени към Вас от Yahoo, Yahoo не притежава или контролира съдържанието на никакви съобщения, изпратени или получени от потребители на Услугите.
  8. Услугите може да Ви позволят да използвате различни методи на комуникация, изпращане или получаване на съобщения, файлове, снимки, видеоклипове и друга информация, включително чрез Услугите, SMS, гласово или видео обаждане.
  9. Блокиране. Чрез използването на Услугите Вие съзнавате, че други потребители на Услугите могат да изберат да получават известия от Услугите, когато влезете в системата, и могат да Ви изпращат незабавни съобщения и друга информация или да Ви се обаждат чрез Услугите. Ако искате да блокирате функцията за известия или не искате да получавате съобщения от подобни потребители, е възможно да разполагате с опцията да разрешите отделно функцията "Игнориране" или сходна функция. Вашата способност да изпращате и получавате незабавни съобщения или друга информация може да се блокира от Yahoo или други потребители, което може частично или изцяло да ограничи възможността да използвате Услугите. Чрез използването на Услугите Вие се съгласявате, че Yahoo не носи отговорност за преценката или разрешаването на каквито и да е спорове, произлизащи от Вашата или нечия друга способност (или неспособност) да игнорирате, да изпращате съобщения/друга информация или по друг начин да използвате Услугите. Предходното изречение не се прилага за Вас, ако използвате германските Услуги, както е описано подробно в Раздел 10.
  10. Поддръжка на Yahoo. Yahoo може да избере да Ви предостави клиентска поддръжка и/или надстройки, подобрения или изменения на Услугите (наричани общо "Поддръжка") по собствено усмотрение и може да прекрати предоставянето на тази Поддръжка по всяко време без задължение да Ви уведоми за това. Вие съзнавате и се съгласявате, че в случай че Yahoo избере да Ви предостави тази Поддръжка, това се случва доброволно, по собствено усмотрение на Yahoo, и не създава никакви договорни права за получаване на Поддръжка, както и че не можете да използвате никакво твърдение или оферта за Поддръжка като довод за създаване на договорни права за получаване на тази Поддръжка.
  11. Такси на Yahoo. Yahoo си запазва правото да начислява такси за бъдещо използване на или достъп до Услугите на Yahoo, както и за други услуги или уеб сайтове на Yahoo по собствено усмотрение. Ако Yahoo реши да начислява такси, Yahoo ще Ви уведоми за това предварително.
 3. РАЗЛИЧНИ ВЕРСИИ НА УСЛУГИТЕ
  РАЗЛИЧНИ ВЕРСИИ НА УСЛУГИТЕ</b><br />Може да са налични различни функции в различните версии на Услугите и не всички функции може да са достъпни във Вашата държава или регион. Също така не всички функции може да са налични, ако потребителят, с когото комуникирате, използва различна версия на Услугите или използва клиент на софтуер за незабавни съобщения, предлаган от дружество, различно от Yahoo.
 4. ЧЛЕНСКИ АКАУНТ, ПАРОЛА И СИГУРНОСТ
  Ако не разполагате с ИД и парола в Yahoo, ще бъдете подканени да завършите процеса на регистрация в Yahoo. Вие се съгласявате Yahoo да Ви предоставя правото на достъп до Вашия акаунт само в съответствие с настоящите ДУЗП и приложимите правила и указания. Ако нарушите настоящия Раздел 4 или по друг начин не можете да потвърдите акаунта си в Yahoo, съзнавате и се съгласявате, че последният може да бъде недостъпен завинаги и всичките Ви данни, свързани с него, може да не могат да се възстановят. Yahoo не гарантира, че ще имате постоянен достъп до данните си, използвани с Услугите, или че ще Ви предоставя копия, в случай че тези данни са изтрити или загубени. Yahoo Ви насърчава надлежно да архивирате данните си. Yahoo също така има право да налага ограничения за някои функции и услуги или да ограничава достъпа Ви до част/всички Услуги или до други услуги/уеб сайтове на Yahoo без задължение да Ви известява и без да носи отговорност за това. Предходното изречение не се прилага за Вас, ако използвате германските Услуги, както е описано подробно в Раздел 10.
 5. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА YAHOO
  Вашият достъп до и използването на Услугите съставляват приемане на Политиката за поверителност на Yahoo и се регулират от последната. Вашите данни за регистрация и всяка друга информация за Вас също се подчиняват на Политиката за поверителност на Yahoo. Можете да прегледате най-новата версия на Политиката за поверителност на Yahoo по всяко време, като щракнете върху връзката към нея под "Съответна компания на Yahoo" в Раздел 10 по-долу.
 6. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
  НЯМАТЕ ПРАВО и не можете да позволявате на трети лица да (освен до степен, изисквана от местното законодателство):
  1. копирате, декомпилирате, извършвате обратно проектиране, сглобявате наобратно, разглобявате, модифицирате, отдавате под наем, заемате, разпространявате или създавате производни разработки (както е дефинирано в приложимото местно законодателство) или подобрения (както е дефинирано в приложимото местно законодателство) на Услугите/Софтуера или по друг начин да се опитвате да откривате изходния код или протоколите в Услугите или Софтуера;
  2. получавате или опитвате да получавате неупълномощен достъп до Услугите или мрежата на Yahoo;
  3. вграждате Услугите или Софтуера, или някоя част от последните, в каквито и да било други услуги, софтуер, хардуер или друга технология, произвеждана или разпространявана от Вас или за Вас;
  4. използвате Услугите по незаконен начин, за цел, забранена от закона, или по начин, несъвместим с настоящите ДУЗП или УУЗП;
  5. използвате Услугите за управление на ядрени обекти, за животоспасяващи операции или за други приложения в критични ситуации, където е заложен човешки живот или собственост (Вие сте с ясното съзнание, че Услугите не са предназначени за подобни цели и че неизправност от тяхна страна в подобни ситуации може да предизвика смърт, телесна повреда или съществена вреда на имущество или на околната среда, за които Yahoo не носи отговорност). Обърнете внимание, че предходното изречение не се прилага за Вас, ако използвате германските Услуги, както е описано подробно в Раздел 10; или
  6. продавате, давате под наем, заемате, разпространявате, прехвърляте, предоставяте подлиценз, възпроизвеждате, дублирате, копирате, търгувате или използвате Услугите/достъпа до тях или извличате доходи от използването или предоставянето на Услугите, независимо дали за директна търговска/парична печалба, или не, без предварителното и изрично съгласие на Yahoo, предоставено в писмена форма.
 7. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ОБОРУДВАНЕ
  1. Вие съзнавате и се съгласявате, че Услугите се предоставят "КАКТО СА" и Yahoo не поема отговорност за своевременността, изтриването, недоставянето или невъзможността за съхранение на каквито и да било потребителски комуникации или настройки за персонализиране. Вие също така съзнавате, че Yahoo не носи отговорност за сигурността или поверителността на комуникациите, изпратени чрез Услугите. Предходното изречение в настоящата клауза не се прилага за Вас, ако използвате германските Услуги, както е описано подробно в Раздел 10.
  2. Можете да използвате допълнително оборудване за достъп до Услугите (напр. телефон с USB порт за достъп до услугата за обаждане от компютър към компютър, което устройство може да включва двойна функционалност за достъп до традиционната наземна услуга, която не се предоставя от Yahoo).
  3. Всяко приложение-добавка на трети лица, което използвате с Услугите, се притежава от и е изключителна отговорност на разработчика на приложението и Вие следва да решите дали последното (или използването му) съответства на закона и добрите нрави.
  4. Ако изтеглените или използвани чрез достъп от Вас Услуги включват функции на антишпионски софтуер, шпионският софтуер, идентифициран като такъв от този инструмент, може да бъде софтуер, който сте се съгласили да изтеглите на компютъра си съгласно отделно споразумение с трето лице. Единствено Вие носите отговорност за съответствието на споразуменията, които сте сключили с трети лица.
  5. Всяко необходимо или допълнително оборудване или приложение-добавка на трети лица за използване, достъп или подобряване на Услугите, включително мобилният Ви телефон или друго устройство, необходимо или допълнително, се подчинява на правилата, условията, гаранциите и отказите от такива на производителя на това устройство или приложение-добавка на трето лице, като Yahoo не предоставя никакви декларации или гаранции относно това оборудване/тези приложения. Моля, направете справка с материалите, които сте получили при покупката на оборудването/снабдяването с приложенията-добавки на трети лица, за да разберете правата и задълженията си, включително какви гаранции и откази от такива се прилагат за Вас. В ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, YAHOO И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, КЛОНОВЕ, СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЗРИЧНО СЕ ОКАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ПРАВИЛА, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, СВЪРЗАНИ С ПОДОБНО ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ-ДОБАВКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ УСЛОВИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, УМЕСТНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА, ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ ПО СТАНДАРТ, ИЗИСКВАЩ РАЗУМНА ГРИЖА И УМЕНИЯ, И НЕНАРУШАВАНЕТО НА КАКВИТО И ДА Е ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. Предходното изречение не се прилага за Вас, ако използвате германските Услуги, както е описано подробно в Раздел 10.
 8. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
  Цялост на Споразумението. Настоящите ДУЗП, УУЗП и всички документи, които са неразделна част от тях, съставляват цялото споразумение между Вас и Yahoo досежно използването от Ваша страна на Услугите и анулират всички предходни версии на ДУЗП или УУЗП, ако има такива, сключени между Вас и Yahoo относно Услугите. Може също да сте обвързани от допълнителни правила и условия, които може да се прилагат при използването или покупката на определени други услуги на Yahoo (включително платени), услуги на филиали, съдържание/софтуер на трети лица. Настоящите ДУЗП ще продължат да регулират използването от Ваша страна на Услугите, освен ако не договорите други условия с Yahoo, които изрично анулират предходните версии на "Допълнителни условия за ползване на Yahoo Global Communications". Ако използвате Услугите, в случай на конфликт между клаузите на настоящите ДУЗП и тези на УУЗП, приоритет ще имат първите, тъй като се относими за Услугите.
 9. НАРУШЕНИЯ
  Докладвайте за каквито и да е нарушения на настоящите ДУЗП, като използвате връзката към "Грижи за клиента", указана в Раздел 10 по-долу под "Съответна компания на Yahoo".
 10. СТРАНА ПО ДОГОВОРА, ИЗБОР НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЮРИСДИКЦИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ДРУГИ РЕГИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Настоящите ДУЗП се сключват между Вас и Съответната компания на Yahoo. В подраздела по-долу можете да намерете Услугите на Yahoo, които използвате, а в този подраздел ще намерите съответната компания на Yahoo, с която сте в договорни отношения досежно Услугите, избора на законодателство, юрисдикцията за разрешаване на спорове със Съответната компания на Yahoo и други важни разпоредби. Обърнете внимание, че услугите за съобщения на Yahoo, включително Yahoo Messenger, може да са свързани с акаунта Ви в Yahoo Mail. Ако не разполагате с акаунт в Yahoo Mail, Вие сте обвързани с текущата версия на УУЗП за съответния регион/държава, от която първоначално сте регистрирали акаунта си. Ако не си спомняте кои Услуги на Yahoo използвате, се свържете с "Грижи за клиента".

РЕГИОН:

Северна и Южна Америка.

 1. САЩ (us): Ако използвате Услугите в САЩ, сте в договорни отношения с Oath Holdings Inc. 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 за предоставяне на Услугите, като законите на щат Калифорния регулират тълкуването на настоящите ДУЗП и се прилагат за всички претенции, свързани с тях, независимо от конфликти в правните принципи. Вие и Oath Holdings Inc. неотменимо се съгласявате с изключителната юрисдикция и съдебния окръг на щатските съдилища в Санта Клара, Калифорния или на федералните съдилища, разположени в Северния федерален съдебен окръг на Калифорния, САЩ, за всички спорове, произтичащи от/свързани с настоящите ДУЗП или отношенията Ви с Yahoo, независимо от типа на претенцията. Ако е приложимо, целият Софтуер, предоставен на Правителството на САЩ по настоятелни молби, подадени на или след 1-ви декември, 1995 г., се предоставя с всички търговски права и ограничения, описани в този документ. Ако Услугите и свързаната документация се предоставят на или са закупени от/от името на Правителството на САЩ, ако е приложимо, тогава Услугите се считат за "софтуер с търговска цел", тъй като този термин се използва в системата нормативни актове, регулиращи закупуването за федерални нужди (федерални правила за придобиване (ФПП)). Правата на САЩ не могат да надвишават минимума, упоменат в ФПП 52.227-19 за "ограничен компютърен софтуер". Всички останали правила и условия на настоящите ДУЗП са приложими. Вие се съгласявате да не предоставяте материална помощ или ресурси (или да прикривате/замаскирате характера, местоположението, източника или собствеността на материалната помощ или ресурси) на каквато и да е организация, посочена от Правителството на САЩ като международна терористична организация съгласно раздел 219 от Закона за имиграция и гражданство. Можете също така да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу. Можете също да се свържете с "Грижи за клиента", използвайки предоставената връзка.
  1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. За ДУЗП на Yahoo En Español: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. За УУЗП на Yahoo En Español: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. За Политика за поверителност на Yahoo En Español: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Грижи за клиента: Грижи за клиента За "Грижи за клиента" на Yahoo en Español: espanol-abuse@yahoo-inc.com.
 2. Канада (ca): ААко използвате канадските Услуги, сте в договорни отношения с Yahoo! Canada, 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7 за предоставяне на Услугите, като законите на Канада регулират тълкуването на настоящите ДУЗП, включително нарушаването им, независимо от конфликти в правните принципи, но се прилагат и за всички други претенции, включително такива по законите за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция, както и при закононарушение. Вие и Yahoo Canada неотменимо се съгласявате с изключителната юрисдикция и съдебния окръг на съдилищата в провинция Онтарио, Канада за всички спорове, произтичащи от/свързани с настоящите ДУЗП или отношенията Ви с Yahoo, независимо от типа на претенцията.

  Лични данни на приятелии контакти. Чрез използването на Услугите вие се съгласявате лична информация (например имейл адрес или телефонен номер) на ваши приятели и контакти да бъде предоставяна на Yahoo или на съответна трета страна, като Yahoo или съответната трета страна могат да използват името ви, за да изпращат от ваше име съобщения, чрез които Услугите да станат достъпни за вашите приятели и контакти. Услугите не следва да бъдат използвани за каквато и да е форма на спам.

  Можете също така да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу. Можете също да се свържете с "Грижи за клиента", използвайки предоставената връзка.
  1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Грижи за клиента: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. Бразилия (br): Ако използвате бразилските Услуги, сте в договорни отношения с Yahoo! do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Braziliya за предоставяне на Услугите, като законите на Федерална Република Бразилия регулират не само тълкуването на настоящите ДУЗП и се прилагат в случай на нарушаване на последните, независимо от конфликти в правните принципи, но също така се прилагат и за всички други претенции, включително по законите за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция, както и при закононарушение. Вие и Yahoo Бразилия неотменимо се съгласявате с изключителната юрисдикция и съдебния окръг на съдилищата във Федерална Република Бразилия за всички спорове, произтичащи от/свързани с настоящите ДУЗП или отношенията Ви с Yahoo, независимо от типа на претенцията. За потребителите на Yahoo Brasil ограничението на правата на потребителите, ограниченията на задълженията и валидността на настоящите ДУЗП се прилагат до степен, разрешена от бразилските закони. Yahoo Brasil си запазва правото да разрешава отделни конфликти или противоречия единствено в съответствие с УУЗП и бразилските закони. Можете също така да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу. Можете също да се свържете с "Грижи за клиента", използвайки предоставената връзка.
  1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Грижи за клиента: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. Аржентина (ar): Ако използвате аржентинските Услуги, сте в договорни отношения с Yahoo! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC за предоставяне на Услугите, като законите на Република Аржентина регулират не само тълкуването на настоящите ДУЗП и се прилагат за претенции, свързани с нарушаването на последните, независимо от конфликти в правните принципи, но и се прилагат за всички други претенции, включително по законите за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция, както и при закононарушение. Вие и Yahoo de Argentina неотменимо се съгласявате с изключителната юрисдикция и съдебния окръг на съдилищата в Република Аржентина за всички спорове, произтичащи от/свързани с настоящите ДУЗП или отношенията Ви с Yahoo, независимо от типа на претенцията. Можете също така да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу. Можете също да се свържете с "Грижи за клиента", използвайки предоставената връзка.
  1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Грижи за клиента: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Мексико (mx): Ако използвате мексиканските Услуги, сте в договорни отношения с Yahoo! de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000 за предоставяне на Услугите, като законите на Съединените мексикански щати регулират не само тълкуването на настоящите ДУЗП и се прилагат за претенции, свързани с нарушаването на последните, независимо от конфликти в правните принципи, но и се прилагат за всички други претенции, включително по законите за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция, както и при закононарушение. Вие и Yahoo de Mexico неотменимо се съгласявате с изключителната юрисдикция и съдебния окръг на съдилищата в Съединените мексикански щати за всички спорове, произтичащи от/свързани с настоящите ДУЗП или отношенията Ви с Yahoo, независимо от типа на претенцията. Можете също така да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу. Можете също да се свържете с "Грижи за клиента", използвайки предоставената връзка.
  1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Грижи за клиента: mx-abuse@yahoo-inc.com.
 6. Чили (cl), Колумбия (co), Перу (pe) и Венецуела (ve): Ако използвате услугите във Венецуела, Перу, Колумбия или Чили, то вие сте в договорни отношения с компанията Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A, която следва да ви предоставя Услугите, докато същевременно законите на щата Флорида уреждат не само тълкуването на настоящите ДУЗП и се прилагат към претенции за искове (независимо от конфликта на правни принципи), но се прилагат също и за всички други искове, включително такива, свързани със законите за защита на потребителя, законите за нелоялна конкуренция и закононарушенията. Вие и Yahoo Hispanic Americas, LLC безусловно се съгласявате с изключителната юрисдикция и мястото на съдилищата на окръг Маями-Дейд за всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящите ДУЗП, или произтичащи от или свързани с отношенията между вас и Yahoo, независимо от типа на иска. По всяко време можете да прегледате последната версия на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност от връзките по-долу. Можете да се обърнете също и към отдел „Грижа за клиента“ чрез посочената връзка. Можете да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу. Можете също да се свържете с "Грижи за клиента", използвайки предоставената връзка.
  1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Грижи за клиента: espanol-abuse@yahoo-inc.com.

РЕГИОН:

Европа.

 1. Обединено кралство (uk), Испания (es), Италия (it) и Франция (fr): Ако използвате Услугите в Обединеното кралство (uk), Испания (es), Италия (it) или Франция (fr), значи сте в договорни отношения с Oath (EMEA) Limited (познат още като Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland (Ирландия) за предоставяне на Услугите, като законите на Ирландия регулират настоящите ДУЗП и всички недоговорни задължения, произтичащи от тях. Вие и YEL неотменимо се съгласявате с изключителната юрисдикция и съдебния окръг на ирландските съдилища за всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящите ДУЗП, всички недоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с тях, или всички претенции или спорове, произтичащи от или свързани с взаимоотношенията Ви с YEL, независимо от типа на претенцията. Можете също така да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу.
  1. Обединено кралство (uk):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. Грижи за клиента: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. Испания (es):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html/
   4. Грижи за клиента: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. Италия (it):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Грижи за клиента: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. Франция (fr):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
   4. Грижи за клиента: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 2. Германия (de): Ако използвате германските (de) Услуги, сте в договорни отношения с Oath (EMEA) Limited (познат още като Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland (Ирландия) за предоставяне на Услугите и Вашите договорни отношения, включително настоящите ДУЗП, ще се регулират от законите на Ирландия. Ако постоянното Ви местожителство е в Германия, изборът на законодателство не ограничава прилагането на германските закони за защита на потребителите. Можете също така да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу.
  1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. Грижи за клиента: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Ирландия (ie), Дания (dk), Финландия (fi), Норвегия (no), Румъния (ro), Нидерландия (nl), Швеция (se), Турция (tr), Русия (ru), Полша (pl), Белгия (be), Чехия (cz), Унгария (hu), Португалия (xp), Австрия (at), България (bg), Хърватска (hr), Естония (ee), Латвия (lv), Литва (lt), Сърбия (rs), Словакия (sk), Словения (si), Украйна (ua) или Гърция (gr): Ако използвате някои от следващите Услуги: ирландски (ie), датски (dk), финландски (fi), норвежки (no), румънски (ro), нидерландски (nl), шведски (se), турски (tr), руски (ru), полски (pl), белгийски (be), чешки (cz), унгарски (hu), португалски (xp), австрийски (at), български (bg), хърватски (hr), естонски (ee), латвийски (lv), литовски (lt), сръбски (rs), словашки (sk), словенски (si), украински (ua) или гръцки (gr), сте в договорни отношения с Oath (EMEA) Limited (познат още като Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland (Ирландия) за предоставяне на Услугите, като законите на Ирландия регулират настоящите ДУЗП и всички недоговорни задължения, произтичащи от тях. Вие и YEL неотменимо се съгласявате с изключителната юрисдикция и съдебния окръг на ирландските съдилища за всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящите ДУЗП, всички недоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с тях, или всички претенции или спорове, произтичащи от или свързани с взаимоотношенията Ви с YEL, независимо от типа на претенцията.

  Можете също така да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу.
  1. Ирландия (ie):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  2. Дания (dk):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  3. Финландия (fi):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  4. Норвегия (no):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  5. Румъния (ro):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  6. Нидерландия (nl):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  7. Швеция (se):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  8. Турция (tr):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  9. Русия (ru):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  10. Гърция (gr):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  11. Полша (pl):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  12. Белгия (be):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  13. Чехия (cz):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  14. Унгария (hu):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  15. Португалия (xp):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  16. Австрия (at):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  17. България (bg):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  18. Хърватска (hr):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  19. Естония (ee):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  20. Латвия (lv):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  21. Литва (lt):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  22. Сърбия (rs):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  23. Словакия (sk):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  24. Словения (si):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  25. Украйна (ua):
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

РЕГИОН:

Азиатско-тихоокеански.

 1. Хонконг (hk): Ако използвате хонконгските Услуги, сте в договорни отношения с Yahoo! Hong Kong Limited, of 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong за предоставяне на Услугите, като законите на Хонконг регулират не само тълкуването на настоящите ДУЗП и се прилагат за претенции, свързани с нарушаването на последните, но и са приложими за всички други претенции, включително по законите за защита на потребители, законите за нелоялна конкуренция, както и при закононарушение. Вие и Yahoo Hong Kong неотменимо се съгласявате с изключителната юрисдикция и съдебния окръг на съдилищата в Хонконг за всички спорове, произтичащи от/свързани с настоящите ДУЗП или отношенията Ви с Yahoo, независимо от типа на претенцията. Можете също така да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу. Можете също да се свържете с "Грижи за клиента", използвайки предоставената връзка.
  1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Грижи за клиента: https://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. Сингапур (sg), Индонезия (id), Малайзия (my), Филипини (ph), Тайланд (th) или Виетнам (vn): Ако използвате сингапурските (sg), индонезийските (id), малайзийските (my), филипинските (ph) или виетнамските (vn) Услуги, сте в договорни отношения с Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914 за предоставяне на Услугите, като законите на Сингапур регулират не само тълкуването на настоящите ДУЗП и се прилагат за претенции, свързани с нарушаването на последните, независимо от конфликти в правните принципи, но и се прилагат за всички други претенции, включително по законите за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция, както и при закононарушение. Вие и Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. неотменимо се съгласявате с изключителната юрисдикция и съдебния окръг на съдилищата в Сингапур за всички спорове, произтичащи от/свързани с настоящите ДУЗП или отношенията Ви с Yahoo, независимо от типа на претенцията. Можете също така да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу. Можете също да се свържете с "Грижи за клиента", използвайки предоставените връзки.
  1. ДУЗП:
   1. Сингапур: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Индонезия: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. Малайзия: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. Филипини: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. Тайланд: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. Виентам: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. УУЗП:
   1. Сингапур: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. Индонезия: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Малайзия : https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. Филипини: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. Тайланд : https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. Виетнам: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Политика за поверителност:
   1. Сингапур: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. Индонезия: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. Малайзия: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. Филипини: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. Тайланд: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. Виентам: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Грижи за клиента:
   1. Сингапур: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Индонезия: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. Малайзия: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. Филипини: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. Тайланд: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. Виентам: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
  5. Австралия (au):Ако използвате австралийските Услуги, сте в договорни отношения с Yahoo 7 Pty Ltd, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Australia (Австралия) за предоставяне на Услугите, като законите на Нов Южен Уелс регулират не само тълкуването на настоящите ДУЗП и се прилагат за претенции, свързани с нарушаването на последните, независимо от конфликти в правните принципи, но и се прилагат за всички други претенции, включително по законите за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция, както и при закононарушение. Вие и Yahoo 7 Pty Ltd неотменимо се съгласявате с изключителната юрисдикция и съдебния окръг на съдилищата в Нов Южен Уелс за всички спорове, произтичащи от/свързани с настоящите ДУЗП или отношенията Ви с Yahoo, независимо от типа на претенцията. Можете също така да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу. Можете също да се свържете с "Грижи за клиента", използвайки предоставената връзка.
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
  6. Нова Зеландия (nz): Ако използвате новозеландските Услуги, сте в договорни отношения с Yahoo! New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 New Zealand (Нова Зеландия) за предоставяне на Услугите, като законите на Нова Зеландия не само регулират тълкуването на настоящите ДУЗП и се прилагат за претенции, свързани с нарушаването им, независимо от конфликти в правните принципи, но и се прилагат за всякакви други претенции, включително по законите за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция, както и при закононарушения. Вие и Yahoo New Zealand неотменимо се съгласявате с изключителната юрисдикция и съдебния окръг на съдилищата в Нова Зеландия за всички спорове, произтичащи от/свързани с настоящите ДУЗП или отношенията Ви с Yahoo, независимо от типа на претенцията. Можете също така да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу. Можете също да се свържете с "Грижи за клиента", използвайки предоставената връзка.
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  7. Тайван (tw): Ако използвате тайванските Услуги, сте в договорни отношения с YahooTaiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, at 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan и Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch за предоставяне на Услугите, като законите на Тайван регулират не само тълкуването на настоящите ДУЗП и се прилагат за претенции, свързани с нарушаването на последните, независимо от конфликти в правните принципи, но и се прилагат за всички други претенции, включително по законите за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция, както и при закононарушение. Вие и Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch (клон Тайван) неотменимо се съгласявате с изключителната юрисдикция и съдебния окръг на съдилищата в Тайпе, Тайван, Китайска народна република за всички спорове, произтичащи от/свързани с настоящите ДУЗП или отношенията Ви с Yahoo, независимо от типа на претенцията. Можете също така да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу. Можете също да се свържете с "Грижи за клиента", използвайки предоставената връзка.
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
  8. Индия (in): Ако използвате индийските Услуги, сте в договорни отношения с (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India (Индия) за предоставяне на Услугите, като законите на Индия регулират не само тълкуването на настоящите ДУЗП и се прилагат за претенции, свързани с нарушаването на последните, независимо от конфликти в правните принципи, но и се прилагат за всички други претенции, включително по законите за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция, както и при закононарушение. Вие и Yahoo India неотменимо се съгласявате с изключителната юрисдикция на компетентните съдилищата в Мумбай за всички спорове, произтичащи/свързани с настоящите ДУЗП или отношенията Ви с Yahoo, независимо от типа на претенцията. Можете също така да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу. Можете също да се свържете с "Грижи за клиента", използвайки предоставената връзка.
   1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Грижи за клиента: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
   5. Някои функции може да не са налични за потребителите в Индия, включително обаждане от компютър към телефон или друг вид интернет обаждания.

РЕГИОН:

Средният Изток и Северна Африка.

 1. Услуги на Yahoo Maktoob (xe или xa) и израелски (il) Услуги. Ако използвате или Maktoob (xe или xa), или израелски (il) Услуги, сте в договорни отношения с Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 за предоставяне на Услугите, като законите на щат Калифорния регулират тълкуването на настоящите ДУЗП и се прилагат за всички претенции, свързани с тях, независимо от конфликти в правните принципи. Вие и Oath Holdings Inc. неотменимо се съгласявате с изключителната юрисдикция и съдебния окръг на щатските съдилища в Санта Клара, Калифорния или на федералните съдилища, разположени в Северния федерален съдебен окръг на Калифорния, САЩ, за всички спорове, произтичащи от/свързани с настоящите ДУЗП или отношенията Ви с Yahoo, независимо от типа на претенцията. Ако е приложимо, целият Софтуер, предоставен на Правителството на САЩ по настоятелни молби, подадени на или след 1-ви декември, 1995 г., се предоставя с всички търговски права и ограничения, описани в този документ. Ако Услугите и свързаната документация се предоставят на или са закупени от/от името на Правителството на САЩ, ако е приложимо, тогава Услугите се считат за "софтуер с търговска цел", тъй като този термин се използва в системата нормативни актове, регулиращи закупуването за федерални нужди (федерални правила за придобиване (ФПП)). Правата на САЩ не могат да надвишават минимума, упоменат в ФПП 52.227-19 за "ограничен компютърен софтуер". Всички останали правила и условия на настоящите ДУЗП са приложими. Вие се съгласявате да не предоставяте материална помощ или ресурси (или да прикривате/замаскирате характера, местоположението, източника или собствеността на материалната помощ или ресурси) на каквато и да е организация, посочена от Правителството на САЩ като международна терористична организация съгласно раздел 219 от Закона за имиграция и гражданство.
  Ако сте се регистрирали за услугите на Yahoo Maktoob на английски език, можете да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу. Можете също да се свържете с "Грижи за клиента", използвайки предоставената по-долу връзка.
  1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Грижи за клиента: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Някои функции може да не са налични за Вас, включително обаждане от компютър към телефон или друг вид интернет обаждания.

  Ако сте се регистрирали за услугите на Yahoo Maktoob на арабски език, можете да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време, като посетите Центъра за условия за ползване на Yahoo Maktoob на арабски език чрез връзката, предоставена по-долу. Можете също да се свържете с "Грижи за клиента", използвайки предоставената по-долу връзка.
  1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. Грижи за клиента: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Някои функции може да не са налични за Вас, включително обаждане от компютър към телефон или друг вид интернет обаждания.

  Ако използвате израелските Услуги, можете да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу. Можете също да се свържете с "Грижи за клиента", използвайки предоставената по-долу връзка.
  1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. Южна Африка (za): Ако използвате южноафриканските Услуги, сте в договорни отношения с Oath (EMEA) Limited (познат още като Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland (Ирландия) за предоставяне на Услугите, като законите на Ирландия регулират настоящите ДУЗП и всички недоговорни задължения, произтичащи от тях. Вие и YEL неотменимо се съгласявате с изключителната юрисдикция и съдебния окръг на ирландските съдилища за всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящите ДУЗП, всички недоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с тях, или всички претенции или спорове, произтичащи от или свързани с взаимоотношенията Ви с YEL, независимо от типа на претенцията. Можете също така да прегледате най-новите версии на настоящите ДУЗП, УУЗП и Политиката за поверителност по всяко време чрез връзките по-долу.
  1. ДУЗП: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. УУЗП: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Политика за поверителност: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
 • oath