נושאים

מה המשמעות של ביטויים כגון "כתובות IP", "קובצי עוגיות", ו“אלומות“? הבנת התנאים, וחקר פרטיות אינטרנט. לחץ על נושא לקבלת מידע נוסף

  • oath