Bọ web & SDK

Các trang, ứng dụng và email HTML có thể chứa một đoạn mã nhỏ được gọi là bọ web hoặc trong các ứng dụng di động có thể được gọi là SDK hoặc Bộ Phát triển Phần mềm. Ở hình thức đơn giản nhất, các bọ web và SDK cho phép một trang hoặc ứng dụng truyền và thu thập thông tin qua một yêu cầu máy chủ. Các trang và ứng dụng sử dụng bọ web, SDK và cookie cho nhiều mục đích bao gồm phân tích sử dụng trang, kiểm tra và báo cáo quảng cáo, cá nhân hóa nội dung cũng như quảng cáo.

Các Thông lệ của Yahoo Liên quan đến Bọ web & SDK

Yahoo có thể thu thập thông tin qua bọ web và SDK trên hoặc ngoài các trang và ứng dụng của Yahoo về hoạt động duyệt web của bạn, chẳng hạn như trang hoặc ứng dụng mà bạn đang truy cập, địa chỉ của trang giới thiệu cho trang mà bạn đã truy cập trước đó, thời gian bạn truy cập trang hoặc ứng dụng, môi trường duyệt và các cài đặt hiển thị của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được qua bọ web và SDK:

  • Để hiểu về các kiểu lưu lượng và cách bạn sử dụng cũng như tương tác với các sản phẩm và dịch vụ.
  • Để nâng cao các sản phẩm và dịch vụ của Yahoo.
  • Để tối ưu hóa trải nghiệm duyệt web của bạn.
  • Để cung cấp kiểm tra riêng lẻ và/hoặc tổng hợp, nghiên cứu, làm mẫu và báo cáo cho các nhà quảng cáo và đối tác khác của chúng tôi. Không thông tin cá nhân có thể nhận dạng cá nhân nào về bạn sẽ được chia sẻ với các nhà quảng cáo và đối tác khác của chúng tôi như một phần của những dịch vụ này.
  • Để cung cấp Yahoo Analytics, bao gồm Flurry từ Yahoo.
  • Để cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo có liên quan.

Các Lựa chọn của bạn Đối với Việc sử dụng Bọ web & SDK của Yahoo

Bọ web & SDK của các Công ty khác trên Yahoo

  • Ngoài việc Yahoo sử dụng bọ web & SDK trên mạng lưới các trang và ứng dụng của mình, chúng tôi còn cho phép các Bên thứ ba nhất định bao gồm bọ web & SDK của chính họ trong trang và ứng dụng của chúng tôi. Việc sử dụng bọ web & SDK của những công ty này tuân thủ các chính sách riêng tư của chính họ, không phải Chính sách Riêng tư của Yahoo.
  • Một số Bên thứ ba có thể có công nghệ cho phép họ hoạt động như những "bộ chứa" cho các bọ web bổ sung, chúng thường được gọi là bọ web chiều ngược (piggyback beacons). Yahoo có thể không phải lúc nào cũng nhận biết được những bọ web chiều ngược này, tuy nhiên, bạn có thể kiểm bọ web nào tồn tại trên một trang web sử dụng các công cụ bảo mật.

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo

Yahoo Qui Định về Sự Riêng Tư
Chúng tôi có các trang web tham khảo trình bày chi tiết về các qui chế giữ kín thông tin của chúng tôi đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ của Yahoo. Tìm các trang web này ở đây.

Không tham gia chọn quảng cáo phù hợp

  • oath