Bên Thứ ba

Các công ty bên thứ ba sau đây có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web, ứng dụng (hoặc “công cụ”), bộ công cụ phát triển phần mềm (“SDK”) và các công nghệ tương tự trên các ứng dụng và các trang Yahoo. Ngoài ra, Yahoo có thể chia sẻ thông tin nhận dạng phi cá nhân, bao gồm thông tin nhân khẩu ở dạng bút danh, về bạn với các đối tác vì mục đích cải tiến sản phẩm, nghiên cứu và phân tích và để giúp họ cung cấp cho bạn các trải nghiệm phù hợp hơn.

Mục tiêu của Yahoo là cung cấp trải nghiệm người dùng hấp dẫn nhất để đáp ứng các nhu cầu của người dùng và định kỳ đánh giá các công ty được liệt kê bên dưới. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại xem có bất kỳ thông tin cập nhật nào đối với các chính sách của bên thứ ba không.

Đối tác phân tích

Yahoo có thể cho phép một số đối tác đưa đèn hiệu web vào các trang trên mạng lưới các trang của Yahoo hoặc SDK của đối tác có thể được bao gồm trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi. Yahoo cũng có thể chia sẻ các phần của dữ liệu tệp nhật ký của chúng tôi, kể cả địa chỉ IP, với các đối tác này vì mục đích phân tích. Trong trường hợp địa chỉ IP của bạn được chia sẻ, thông tin này có thể được sử dụng để ước đoán vị trí chung và các thông tin kỹ thuật khác như tốc độ kết nối, bạn có truy cập Yahoo ở một vị trí được chia sẻ hay không và loại thiết bị dùng để truy cập Yahoo. Các đối tác này tổng hợp thông tin về quảng cáo của chúng tôi và nội dung bạn thấy trên Yahoo để cung cấp dịch vụ kiểm tra, nghiên cứu và báo cáo cho chúng tôi và các nhà quảng cáo của chúng tôi. Yahoo cho phép các đèn hiệu web và SDK của các đối tác sau đây, đồng thời, hãng cũng chia sẻ dữ liệu tệp nhật ký với họ:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân từ tài khoản Yahoo của bạn với các nhà quảng cáo hoặc đối tác như một phần của chương trình phân tích của chúng tôi Tuy nhiên, chúng tôi chia sẻ thông tin bút danh - bao gồm thông tin nhân khẩu học - với các nhà quảng cáo hoặc đối tác của chúng tôi

*Nielsen sẽ chia sẻ thông tin về loại quảng cáo mà bạn thấy với Facebook ở dạng bị che khuất. Nếu bạn là người dùng Facebook đã đăng nhập, Facebook sẽ thêm tuổi và giới tính vào chi tiết xem quảng cáo của bạn. Facebook sẽ tổng hợp các thông tin kết hợp và chia sẻ thông tin đó với Nielsen để báo cáo về hiệu quả quảng cáo. Để tìm hiểu thêm về thực tiễn riêng tư của Nielsen và từ chối việc chia sẻ này, hãy nhấn vào đây.

Phương tiện Xã hội, Ứng dụng và Công cụ

Yahoo có thể triển khai ứng dụng hoặc “công cụ” từ một bên thứ ba trên một số trang web và ứng dụng cho phép người dùng Yahoo tương tác hoặc chia sẻ nội dung. Các công cụ này hiển thị đối với bạn trên trang mà bạn truy cập. Mạng cung cấp công cụ đó có thể cung cấp quyền kiểm soát để bạn quản lý chức năng và giao diện của công cụ. Tương tác của bạn với công cụ thường cho phép bên thứ ba thu thập một số thông tin về bạn thông qua cookie trình duyệt web của bên thứ ba hoặc thông tin đăng ký. Trong một số trường hợp, bên thứ ba có thể nhận dạng bạn thông qua các công cụ và cookie của họ ngay cả khi bạn không tương tác với công cụ đó. Ngoài ra, bên thứ ba có thể thu thập địa chỉ IP, thông tin tiêu đề trang và thông tin trình duyệt của bạn. Yahoo cho phép các phương tiện xã hội, ứng dụng và công cụ từ các đối tác sau đây:

Phương tiện xã hội

Công cụ

Công nghệ quảng cáo

Hầu hết các quảng cáo bạn thấy trên các trang và ứng dụng của Yahoo đều do Yahoo phân phối. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho phép một số công ty phân phối quảng cáo và thu thập thông tin bên trong các trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình. Phổ biến nhất là máy chủ quảng cáo, đại lý quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ, nhà cung cấp nội dung được tài trợ và công ty nghiên cứu của bên thứ ba.

Các công ty này có thể đưa đèn hiệu web hoặc SDK vào trong các ứng dụng và trang của Yahoo để cung cấp dịch vụ kiểm tra, nghiên cứu và báo cáo cho nhà quảng cáo. Vì trình duyệt web của bạn phải yêu cầu các quảng cáo và đèn hiệu web này từ máy chủ của bên thứ ba, nên các công ty này có thể xem, chỉnh sửa hoặc tự đặt cookie của riêng họ và thu thập địa chỉ IP, thông tin tiêu đề trang và thông tin trình duyệt của bạn như thể bạn đã trực tiếp yêu cầu trang web từ trang web của họ. Các công ty này cũng có thể sử dụng các cookie, SDK và đèn hiệu web này để thu thập thông tin trên Yahoo, nhằm phân phối cho bạn quảng cáo được tùy chỉnh trên cả trang web của Yahoo và trang web không phải của Yahoo.Trong một số tình huống, Yahoo có thể tương tác với những công ty này bên ngoài trình duyệt của bạn, trực tiếp giữa các máy chủ web của chúng tôi.

Như đã mô tả chi tiết hơn trong Trung tâm Riêng tư, Yahoo có thể tùy chỉnh một số quảng cáo cho người dùng mà chúng tôi cho là phù hợp với danh mục sở thích — ví dụ: “đàn ông quan tâm đến thể thao”. Yahoo không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, chẳng hạn như họ tên hoặc ngày sinh, cho nhà quảng cáo khi bạn tương tác với hoặc xem quảng cáo được tùy chỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin bút danh - bao gồm dữ liệu nhân khẩu học - với nhà quảng cáo.  Ngoài ra, khi bạn xem hoặc tương tác với một quảng cáo, có khả năng nhà quảng cáo sẽ giả định rằng bạn đủ điều kiện cho danh mục sở thích dùng để lựa chọn quảng cáo. Các bên thứ ba sau đây cung cấp thông tin về thực tiễn thu thập dữ liệu của họ và trong một số trường hợp, cung cấp thông tin về việc từ chối không tham gia hoạt động thu thập của họ, trên các trang web tương ứng của họ. Vui lòng truy cập chính sách riêng tư của từng công ty để hiểu rõ hơn về các quyền kiểm soát khả dụng đối với bạn.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các công ty phân phối quảng cáo và từ chối nhận thông tin từ mỗi công ty tại các trang web của Sáng kiến Quảng cáo trên Mạng (NAI), Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số (Hoa Kỳ) hoặc Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số Châu u (Liên minh Châu u).

Nhà cung cấp nội dung

Yahoo cộng tác với các nhà cung cấp nội dung khác nhau, được liệt kê bên dưới, các đơn vị này cung cấp nội dung cho bạn trên các trang web, ứng dụng và dịch vụ. Các nhà cung cấp nội dung này có thể cung cấp các dịch vụ, chẳng hạn như cung cấp cho bạn bản đồ từ một đối tác và tin tức từ một đối tác khác. Vì trình duyệt web của bạn phải yêu cầu nội dung từ máy chủ của nhà cung cấp nội dung, nên các nhà cung cấp này có thể xem, chỉnh sửa hoặc tự đặt cookie của riêng họ và thu thập địa chỉ IP, thông tin tiêu đề trang, thông tin trình duyệt và thông tin nhận dạng phi cá nhân khác của bạn như thể bạn đã trực tiếp truy cập trang web của họ. Tương tự, một số đối tác này có thể đã cung cấp SDK di động được nhúng trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi, để họ có thể thu thập thông tin nhận dạng không xác định cá nhân tương tự như khi bạn trực tiếp tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động của riêng họ.

Nhà cung cấp nội dung video

Trong khi Yahoo cố gắng phân phối nội dung video hấp dẫn được Yahoo phát triển hoặc lưu trữ trên máy chủ, chẳng hạn như Cộng đồng hoặc Saturday Night Live, chúng tôi cũng hợp tác với một số nhà cung cấp nội dung video để phân phối nội dung video hấp dẫn. Các nhà cung cấp này có thể xem, chỉnh sửa hoặc tự đặt cookie của riêng họ và thu thập địa chỉ IP, thông tin tiêu đề trang, thông tin trình duyệt, phiên bản flash player, tốc độ internet, một phần của video đã xem của bạn và thông tin nhận dạng phi cá nhân khác. Tương tự, một số đối tác này có thể đã cung cấp SDK di động được nhúng trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi, để họ có thể thu thập thông tin nhận dạng không xác định cá nhân tương tự như khi bạn trực tiếp tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động của riêng họ:

Nhà phát triển trò chơi

Yahoo Games lưu trữ các trò chơi do các nhà tài trợ và nhà phát triển tạo ra để cung cấp cho bạn các trò chơi thú vị và hấp dẫn. Một số trò chơi này có thể có các điều khoản và điều kiện bổ sung cũng như chính sách riêng tư được liên kết với chúng. Vì trình duyệt web của bạn phải yêu cầu nội dung từ máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ nội dung, các nhà cung cấp này có thể xem, chỉnh sửa hoặc tự đặt cookie của riêng họ và thu thập địa chỉ IP, thông tin tiêu đề trang, thông tin trình duyệt, phiên bản flash player, tốc độ internet của bạn và thông tin nhận dạng phi cá nhân khác. Ngoài ra, Nhà phát triển Trò chơi có thể ghi lại điểm số trò chơi, tên trò chơi đã tham gia, cài đặt người dùng hoặc các hành động chơi trò chơi khác mà có thể chịu sự điều chỉnh của các điều khoản dịch vụ bổ sung cho trò chơi đó:

Đối tác tìm kiếm

Các đối tác bên thứ ba được liệt kê dưới đây có thể cung cấp kết quả quảng cáo tìm kiếm và tìm kiếm cho Yahoo. Quảng cáo tìm kiếm bao gồm kết quả tìm kiếm theo ngữ cảnh và/hoặc tìm kiếm phải trả tiền. Có thể sử dụng nhiều đối tác tìm kiếm cùng lúc và có thể thay đổi dựa trên các yếu tố chẳng hạn như loại trải nghiệm trực tuyến, loại thiết bị được sử dụng và quốc gia nơi tìm kiếm được thực hiện.

Để tìm hiểu thêm về cách thu thập dữ liệu của từng đối tác tìm kiếm và thực tiễn sử dụng cũng như công cụ hoặc quyền kiểm soát nào khả dụng đối với bạn, hãy truy cập chính sách riêng tư của từng đối tác tìm kiếm:

Các đối tác khác

Yahoo cộng tác với các công ty có thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn dựa trên nội dung trang hiện tại hoặc các tiêu chí khác. Các đối tác này có thể ở dạng thanh “Giới thiệu chung” trên ảnh của người nổi tiếng hoặc thanh bên cùng với sản phẩm theo chủ đề. Vì trình duyệt web của bạn phải yêu cầu nội dung từ máy chủ của đối tác, nên các nhà cung cấp này có thể xem, chỉnh sửa hoặc tự đặt cookie của riêng họ và thu thập địa chỉ IP, thông tin tiêu đề trang, thông tin trình duyệt của bạn và thông tin nhận dạng phi cá nhân khác:

Để biết thêm thông tin về cách Yahoo xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng truy cập Chính sách Riêng tư của chúng tôi.

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo

Yahoo Qui Định về Sự Riêng Tư
Chúng tôi có các trang web tham khảo trình bày chi tiết về các qui chế giữ kín thông tin của chúng tôi đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ của Yahoo. Tìm các trang web này ở đây.

Không tham gia chọn quảng cáo phù hợp

  • oath