Các Địa Chỉ IP

Khi trình duyệt web hoặc ứng dụng email yêu cầu một trang web hoặc email từ một máy tính khác trên Internet, nó tự động cung cấp cho máy tính đó địa chỉ để gửi thông tin. Đây được gọi là “Địa chỉ IP” của máy tính. (IP có nghĩa là “Giao thức Internet”). Đối với hầu hết người dùng truy cập Internet từ một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) quay số, địa chỉ IP sẽ khác nhau mỗi khi bạn đăng nhập.

Các thông lệ về Thu thập và Sử dụng thông tin

 • Thông thường, Yahoo nhận được các địa chỉ IP từ tất cả những người dùng của mọi dịch vụ.
 • Địa chỉ IP của bạn cũng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đăng ký người dùng của chúng tôi khi bạn đăng ký với Yahoo.
 • Địa chỉ IP có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm:
  • Chẩn đoán vấn đề về dịch vụ hoặc công nghệ do người dùng hoặc kỹ sư báo cáo có liên quan đến các địa chỉ IP do một công ty web hoặc Nhà cung cấp dịch vụ Internet cụ thể kiểm soát.
  • Gửi quảng cáo phù hợp nhất đến máy tính và các thiết bị khác của bạn dựa trên khu vực địa lý và thông tin có được từ địa chỉ IP của bạn.
  • Kết nối những người dùng và/hoặc thiết bị trong một vị trí tương tự, chẳng hạn như trong một hộ gia đình.
  • Thông tin tổng hợp hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân có được từ các địa chỉ IP cũng có thể được báo cáo cho các nhà quảng cáo.
  • Ước tính tổng số người dùng truy cập Yahoo từ các quốc gia hoặc khu vực cụ thể trên thế giới.
  • Hỗ trợ những người bán hàng trên Yahoo Stores và Yahoo Shopping theo dõi lượt truy cập và công việc kinh doanh tại cửa hàng của họ.
  • Giúp xác định người dùng nào có đặc quyền truy cập vào những nội dung nhất định mà chúng tôi lưu trữ.

Thông tin khác

 • Khi một trang web Yahoo được người dùng yêu cầu và xem, yêu cầu đó được ghi nhật ký trong các máy chủ của chúng tôi với thông tin bao gồm địa chỉ IP của thiết bị đã yêu cầu trang.
 • Yahoo Mailbao gồm các địa chỉ IP trong tiêu đề thư đi, như được chỉ định bởi giao thức Internet tiêu chuẩn.
 • Yahoo Messengerđôi khi sử dụng kết nối mạng ngang hàng trong quá trình hoạt động, bao gồm thời gian khi nào bạn có thể sử dụng dịch vụ để gửi tin nhắn tức thì (các cuộc trò chuyện bằng văn bản), chia sẻ tập tin và truyền phát webcam. Ngang hàng có nghĩa là máy tính của bạn kết nối trực tiếp đến máy tính của người dùng khác trong cuộc trò chuyện mà không cần đi qua các máy chủ của Yahoo. Như vậy, địa chỉ IP của bạn được cung cấp cho những người dùng mà bạn chia sẻ kết nối ngang hàng cùng.

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo

Yahoo Qui Định về Sự Riêng Tư
Chúng tôi có các trang web tham khảo trình bày chi tiết về các qui chế giữ kín thông tin của chúng tôi đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ của Yahoo. Tìm các trang web này ở đây.

Không tham gia chọn quảng cáo phù hợp

 • oath