Lưu trữ và ẩn danh dữ liệu

Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, Yahoo thu thập và lưu trữ thông tin từ việc đăng ký tài khoản và sử dụng trang của người dùng. Nhìn chung, chúng tôi đề cập đến thông tin mà chúng tôi thu thập liên quan đến việc sử dụng trang là “dữ liệu nhật ký người dùng”.

Chính sách của Yahoo là xóa bỏ nhận dạng đối với dữ liệu nhật ký người dùng trong vòng 18 tháng kể từ khi thu thập, trừ những trường hợp ngoại lệ có giới hạn nhằm đáp ứng nghĩa vụ pháp lý.

Ngoài những mục đích khác mà chúng tôi thu thập thông tin , các kiểu dữ liệu nhật ký khác (tức là không liên quan đến tìm kiếm) (chẳng hạn như lượt xem quảng cáo, lượt nhấp chuột vào quảng cáo, lượt xem trang và lượt nhấp chuột vào trang) được duy trì trong giai đoạn dài hơn để tăng cường phát triển sản phẩm, cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh và cá nhân hóa, đồng thời cho phép các hệ thống bảo mật của chúng tôi phát hiện và chống lại hoạt động gian lận. Yahoo thực hiện các bước bổ sung để những dữ liệu được thu thập và sử dụng nhằm tùy chỉnh quảng cáo dựa trên sở thích (cùng với một số nội dung) trên Yahoo sẽ không liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân. Chúng tôi mô tả dữ liệu mà chúng tôi thu thập và các quy trình chi tiết tại đây.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin đã cung cấp cho Yahoo thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ của Yahoo mà bạn có thể sử dụng.

Thông tin Tài khoản

 • Khi bạn đăng ký với Yahoo hoặc gửi thông tin đến Yahoo, thông tin đó sẽ được thường xuyên sao chép để ngăn mất mát vô tình do lỗi máy tính hay lỗi con người.
 • Yahoo duy trì hoạt động đối với thông tin tài khoản của bạn trong cơ sở dữ liệu đăng ký người dùng của chúng tôi nhằm cung cấp quyền truy cập tức thì vào các tùy chọn cá nhân hóa mỗi khi bạn truy cập Yahoo.
 • Nếu bạn yêu cầu Yahoo xóa tài khoản Yahoo của mình, thì trong hầu hết các trường hợp tài khoản của bạn sẽ bị hủy kích hoạt sau đó bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu đăng ký người dùng của chúng tôi trong khoảng 40 ngày, trừ các tài khoản được đăng ký tại các quốc gia sau đây sẽ có thời gian xử lý lâu hơn: Úc hoặc New Zealand (khoảng 90 ngày); Brazil hoặc Đài Loan (khoảng 180 ngày). Thời gian xử lý chậm trễ này là cần thiết để ngăn người dùng khỏi tham gia vào hoạt động gian lận.
 • Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi đã sao chép có thể vẫn duy trì trong bộ nhớ sao lưu trong một thời gian sau khi bạn yêu cầu xóa tài khoản. Việc này vẫn có thể tiếp diễn mặc dù không có thông tin tài khoản nào tồn tại trong cơ sở dữ liệu người dùng hiện hoạt của chúng tôi.

Tập tin Nhật ký Máy chủ

 • Các máy tính của Yahoo (hay còn gọi là “máy chủ”), dùng để gửi các trang web của bạn và biểu ngữ quảng cáo, xử lý và lưu trữ số lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày. Các bản ghi của những máy tính này được gọi là "tập tin nhật ký".
 • Tập tin nhật ký được dùng để phân tích, nghiên cứu, kiểm tra và các mục đích khác như mô tả ở trên. Sau khi được sử dụng, những thông tin này sẽ được lưu trữ và không thể truy cập được. Trước khi thông tin được lưu trữ, ID Yahoo của bạn có thể vẫn duy trì trong các tập tin nhật ký máy chủ hiện hoạt của chúng tôi.

Ẩn danh/xóa bỏ nhận dạng

 • Ẩn danh quá trình loại bỏ hoặc thay thế các mã định danh cá nhân trong các bản ghi dữ liệu để dữ liệu kết quả không thể nhận dạng cá nhân. Việc này còn được gọi là xóa bỏ nhận dạng. Chúng tôi sử dụng hoán đổi những thuật ngữ này.
 • Yahoo sử dụng một quy trình nhiều bước để thay thế, cắt gọn hoặc xóa các mã định danh nhằm xóa bỏ nhận dạng dữ liệu. Chúng tôi cam kết không ngừng nâng cao và triển khai các biện pháp bảo vệ và xóa bỏ nhận dạng dữ liệu của mình.

Ẩn danh

 • Chính sách ẩn danh của Yahoo chỉ áp dụng đối với dữ liệu nhật ký tìm kiếm.
 • Yahoo lưu trữ dữ liệu này ở hình thức có thể nhận dạng trong vòng tối đa 18 tháng.
 • Các địa chỉ IP trong dữ liệu nhật ký người dùng tìm kiếm sẽ bị ẩn danh hoặc xóa trong vòng 6 tháng kể từ khi thu thập.

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo

Yahoo Qui Định về Sự Riêng Tư
Chúng tôi có các trang web tham khảo trình bày chi tiết về các qui chế giữ kín thông tin của chúng tôi đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ của Yahoo. Tìm các trang web này ở đây.

Không tham gia chọn quảng cáo phù hợp

 • oath