Lưu trữ và ẩn danh dữ liệu

Xin lưu ý rằng chính sách lưu giữ nhật ký người dùng của chúng tôi đã được cập nhật và bạn có thể tìm thêm thông tin về những thay đổi này tại đây.

Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, Yahoo thu thập và lưu trữ thông tin từ việc đăng ký tài khoản người dùng và sử dụng trang web. Thông thường, chúng tôi goi những thông tin mà chúng tôi thu thập được có liên quan tới việc sử dụng trang như là “dữ liệu nhật ký người dùng".

Chính sách của Yahoo sẽ không nhận dạng dữ liệu nhật ký người dùng tìm kiếm trong vòng 18 tháng kể từ ngày thu thập kèm theo những ngoại lệ giới hạn để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý.

Ngoài những mục đích còn lại, những kiểu dữ liệu nhật ký khác (nghĩa là không liên quan đến việc tìm kiếm) (chẳng hạn như số lượt xem quảng cáo, số lần nhấp vào quảng cáo, số lượt xem trang và số lần nhấp trang) sẽ được lưu giữ trong thời hạn lâu hơn để tăng cường phát triển các sản phẩm mới, cung cấp các trải nghiệm cá nhân và cho phép hệ thống an ninh của chúng tôi phát hiện và bảo vệ phòng chống các hoạt động lừa đảo. Yahoo thực hiện các bước bổ sung để những dữ liệu được thu thập và sử dụng nhằm tùy chỉnh các quảng cáo dựa trên sở thích riêng (cùng với một số nội dung) trên Yahoo sẽ không liên kết với những thông tin có thể nhận dạng cá nhân. Chúng tôi mô tả chi tiết hơn về dữ liệu lưu trữ và quy trình thực hiện của chúng tôi tại đây.

Thông tin tài khoản

 • Khi bạn đăng ký với Yahoo hoặc gửi thông tin cho Yahoo, thông thường chúng tôi sẽ tạo một bản sao tạm thời cho thông tin đó nhằm ngăn ngừa trường hợp thông tin bị mất do sự cố máy tính hoặc lỗi của con người.
 • Yahoo đảm bảo thông tin tài khoản của bạn hiện hoạt trong cơ sở dữ liệu đăng ký người dùng để mỗi khi truy cập Yahoo bạn có thể truy cập ngay phần tùy chỉnh riêng của bạn.
 • Nếu bạn yêu cầu Yahoo xóa tài khoản Yahoo của bạn, trong hầu hết trường hợp tài khoản của bạn sẽ ngừng hoạt động và sau đó sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu đăng ký người dùng trong khoảng 90 ngày. Thời gian trì hoãn này là cần thiết để ngăn người dùng không tham gia vào các hoạt động lừa đảo.
 • Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi đã sao chép có thể duy trì ở dạng lưu trữ sao lưu trong một khoảng thời gian nhất định sau khi bạn yêu cầu xóa. Trường hợp này có thể xảy ra ngay cả khi không còn thông tin tài khoản nào trong cơ sở dữ liệu người dùng hiện hành của chúng tôi.

Tập tin nhật ký máy chủ

 • Máy tính của Yahoo (được gọi là "máy chủ") dùng để gửi trang web và biểu ngữ quảng cáo thường xử lý và lưu trữ khối lượng lớn thông tin hàng ngày. Bản ghi của các máy tính này được gọi là “tập tin nhật ký".
 • Tập tin nhật ký được sử dụng để phân tích, nghiên cứu, kiểm định và thực hiện những mục đích khác như mô tả ở trên. Sau khi sử dụng, thông tin này sẽ được lưu trữ và không thể truy cập được. Cho tới khi thông tin trên được lưu trữ, tên truy nhập Yahoo của bạn vẫn nằm trong tập tin nhật ký máy chủ hiện hành của chúng tôi

Ẩn danh/không nhận dạng

 • Ẩn danh là quá trình xóa hoặc thay các ký hiệu nhận dạng cá nhân trong các bản ghi dữ liệu để dữ liệu ẩn danh đó không còn nhận dạng cá nhân được nữa. Quá trình này cũng được gọi là không nhận dạng. Chúng tôi dùng hoán đổi các thuật ngữ này cho nhau.
 • Yahoo sử dụng một quy trình gồm nhiều bước để thay thế, bỏ bớt hoặc xóa các ký hiệu nhận dạng để không nhận dạng dữ liệu. Chúng tôi cam kết không ngừng cải thiện và thực hiện các biện pháp bảo vệ và không nhận dạng dữ liệu.

Ẩn danh

 • Chính sách về ẩn danh của Yahoo chỉ áp dụng với dữ liệu nhật ký tìm kiếm.
 • Yahoo lưu trữ dữ liệu này dưới hình thức có thể nhận dạng trong tối đa 18 tháng.
 • Các địa chỉ IP trong dữ liệu nhật ký người dùng tìm kiếm sẽ được ẩn danh hoặc xóa trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm thu thập.

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo

Yahoo Qui Định về Sự Riêng Tư
Chúng tôi có các trang web tham khảo trình bày chi tiết về các qui chế giữ kín thông tin của chúng tôi đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ của Yahoo. Tìm các trang web này ở đây.

Không tham gia chọn quảng cáo phù hợp