Các tập tin cookie

Yahoo có thể đặt các tập tin cookie cho trình duyệt web của bạn khi bạn truy cập các trang web và dịch vụ của Yahoo hoặc vào một trang nơi Yahoo có cung cấp quảng cáo, nội dung hoặc phân tích. Tập tin cookie là một lượng nhỏ thông tin được lưu trên máy tính để phục vụ mục đích nhận diện trình duyệt trong khi tương tác với các trang web. Cookie có thể được dùng để lưu các thông tin nhận dạng và sự tùy chỉnh của người dùng. Một trang web có thể gửi cookie đến trình duyệt nếu trình duyệt cho phép. Trình duyệt chỉ cho phép một trang web truy cập các cookie mà chính trình duyệt đó đã ấn định, chứ không phải các tập tin cookie ấn định từ các trang web khác.

Thông lệ của Yahoo về các thông tin nhận dạng và cookie.

Yahoo có thể sử dụng các tập tin cookie cho một số mục đích, bao gồm:

 • Truy cập thông tin của bạn khi bạn "đăng nhập" để có thể cung cấp cho bạn nội dung được điều chỉnh phù hợp hoặc ghi nhớ trang sản phẩm hoặc dịch vụ Yahoo mà bạn truy cập gần đây nhất.
  • Thông tin mà Yahoo thu thập liên quan đến các hoạt động và sở thích của bạn được Yahoo giữ trên các máy chủ và gắn liền với các cookie của Yahoo bất kể bạn đang dùng máy tính hoặc thiết bị nào để đăng nhập vào Yahoo. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thông lệ lưu giữ và sử dụng dữ liệu của Yahoo tại đây.
 • Duy trì cài đặt và định danh của bạn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Yahoo.
  • Khi bạn đăng nhập vào tài khoản Yahoo của mình, một cookie và/hoặc ID thiết bị liên kết đến thông tin về sở thích của bạn sẽ được đặt trên máy tính hoặc thiết bị bạn đang sử dụng. Việc này cho phép Yahoo liên kết sở thích, hoạt động, tùy chọn và việc sử dụng Yahoo trước đó của bạn nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Yahoo của mình trên nhiều thiết bị. Điều này có nghĩa là các thói quen duyệt web hoặc hoạt động khác trên máy tính làm việc của bạn, máy tính tại thư viện hoặc thiết bị khác khi bạn đăng nhập có thể thông báo về trải nghiệm của bạn trên Yahoo khi sử dụng máy tính tại nhà riêng hoặc thiết bị khác khi đăng nhập.
 • Hiển thị các quảng cáo và nội dung thích hợp với sở thích của bạn.
  • Yahoo thu thập và giữ thông tin về sở thích của bạn dựa trên hoạt động lướt web của bạn khi bạn vào các mạng lưới trang web có thương hiệu Yahoo, các trang web thuộc mạng lưới Yahoo, cũng như các trang web không thuộc Yahoo mà chúng tôi là đối tác.
  • Yahoo có thể dùng các con bọ web để thu thập và giữ thông tin về hoạt động lướt web của bạn khi bạn vào mạng lưới các trang web Yahoocũng như các trang không thuộc Yahoo.
 • Cung cấp phân tích tổng quát nội bộ và khách hàng.
  • Yahoo Analyticslà hệ thống được sử dụng để thu thập thông tin về khách truy cập đến các trang web của chúng tôi hoặc về việc sử dụng các ứng dụng hoặc dịch vụ của khách hàng của chúng tôi.
 • Giữ thông tin ở cả hai hình thức có thể nhận dạng và ẩn danh
  • Khi bạn đăng nhập tài khoản Yahoo của bạn, Yahoo liên kết sở thích và hoạt động của bạn trên tài khoản Yahoo bằng cách dùng một quy trình giúp giữ thông tin cá nhân của bạn và thông tin lướt web của bạn tách biệt với nhau.
  • Nếu bạn là người dùng Yahoo đã đăng ký nhưng chưa đăng nhập, Yahoo sẽ lưu thông tin về các sở thích của bạn dựa trên ID cookie của trình duyệt. ID cookie này là một dạng mã hóa (“được băm bí mật một chiều”) của một cookie Yahoo, tách biệt với thông tin tài khoản Yahoo của bạn và cũng bao gồm tuổi (tính theo năm tròn), giới tính và vị trí được cung cấp khi bạn tạo tài khoản Yahoo của mình. ID thiết bị của bạn hoặc các mã định danh khác có thể được liên kết với ID cookie này cho mỗi thiết bị mà bạn đăng nhập và thiết bị của bạn và các ID cookie cũng có thể được liên kết với các thiết bị khác ở vị trí tương tự, chẳng hạn như trong một hộ gia đình. Không một bên nào, kể cả cookie, sử dụng cookie này để nhận dạng cá nhân bạn.
 • Tiến hành nghiên cứu để cải tiến nội dung, sản phẩm và các dịch vụ của Yahoo.
 • Để hỗ trợ các biện pháp bảo mật, như yêu cầu đăng nhập lại vào một sản phẩm hoặc dịch vụ Yahoo sau một khoảng thời gian nhất định.
 • Để hỗ trợ trong việc nhận biết các hoạt động lừa đảo có thể xảy ra.

Các lựa chọn về tập tin cookie

 • Nếu bạn không muốn nhận nội dung quảng cáo hoặc nội dung tùy chỉnh bởi Yahoo, hoặc không nhận các sản phẩm phân tích của Yahoo, vui lòng dùng công cụ tùy chọn không tham gia
  • Yahoo cho phép bạn có thể chọn không tham gia hẳn. Để dùng tùy chọn không tham gia chọn quảng cáo phù hợp, bạn cần đăng nhập Yahoo trước khi có thể tùy chỉnh
 • Bạn có thể thiết lập trình duyệt chấp nhận tất cả các tập tin cookie, từ chối các tập tin cookie, hoặc thông báo cho bạn biết khi một tập tin cookie được thiết lập. Mỗi trình duyệt đều khác nhau, bạn nên xem phần "Help" của trình duyệt để tìm hiểu cách thay đổi sự tùy chỉnh về tập tin cookie.
 • Hầu hết các hệ điều hành di động đều cung cấp cho bạn tùy chọn trong cài đặt thiết bị để giới hạn theo dõi quảng cáo có liên kết đến những ID thiết bị nhất định mà những HĐH này có thể chia sẻ với chúng tôi. Thậm chí khi bạn thực hiện tùy chọn đó, chúng tôi vẫn có thể sử dụng các thông tin khác mà chúng tôi có được từ các thiết bị và ứng dụng nhằm phát hiện lỗi, nâng cao bảo mật, phân tích, cải thiện sản phẩm và các mục đích ghi nhận. Vui lòng tham khảo trung tâm trợ giúp của hệ điều hành di động của bạn để tìm hiểu thêm.
 • Sau khi bạn đăng nhập vào Yahoo trên thiết bị của mình, Yahoo có thể nhận dạng thiết bị của bạn để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa (ngay cả khi bạn thoát ra), không phụ thuộc vào các cài đặt trong thiết bị của bạn. Các cài đặt bảo mật trên thiết bị của bạn có thể không cung cấp cho bạn quyền kiểm soát hoàn toàn đối với sự riêng tư của bạn nhưng bạn có thể kiểm soát việc cá nhân hóa và nhắm mục tiêu quảng cáo trên Yahoo thông quaTrình quản lý Sở thích Quảng cáo. Để chọn không tham gia cá nhân hóa trên Yahoo, vui lòng truy cập YahooTrình quản lý Sở thích Quảng cáođể cấu hình trực tiếp các cài đặt của bạn với Yahoo.
 • Adobe Flash Player là một ứng dụng và công cụ web cho phép phát triển nhanh nội dung động. Flash (và các ứng dụng tương tự) dùng công nghệ ghi nhớ các phần thiết lập, tùy chỉnh và sự sử dụng tương tự như các cookie nhưng lại được quản lý thông qua một giao diện khác ngoài giao diện mà trình duyệt web cung cấp.
  • Yahoo sử dụng các cookie Adobe Flash tuân theo chuẩn của Cục Quảng cáo Tương tác (Interactive Agency Bureau). Yahoo dùng cookie Adobe Flash trong một số tình huống khi Flash cần được dùng để cung cấp một số nội dung như các đoạn video hoặc hình ảnh động. Bạn có thể truy cập các công cụ quản lý Flash trực tiếp từ trang web của Adobe. Yahoo không dùng cookie Flash để phục vụ mục đích quảng cáo dựa theo sở thích.
 • Nếu bạn từ chối tất cả các tập tin cookie, bạn sẽ không thể sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của Yahoo nếu các sản phẩm hoặc dịch vụ đó có yêu cầu bạn phải "đăng nhập", và có thể không tận dụng được tối đa tất cả những thư chào hàng.
 • Bạn có thể vào trang Network Advertising Initiative để xem các công ty khác cung cấp các lựa chọn không chọn quảng cáo phù hợp và dùng các công cụ khác để quản lý các tùy chọn của bạn.

Các tập tin cookie của các công ty khác trên Yahoo

 • Ngoài việc sử dụng các tập tin cookie trên mạng lưới trang web của chúng tôi, Yahoo cho phép các Bên Thứ Ba thiết lập và truy cập các tập tin cookie trên máy tính của bạn. Việc các công ty này sử dụng tập tin cookie tuân theo qui định về sự riêng tư của riêng họ, không phải Qui định về Sự Riêng tư của Yahoo.

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo

Yahoo Qui Định về Sự Riêng Tư
Chúng tôi có các trang web tham khảo trình bày chi tiết về các qui chế giữ kín thông tin của chúng tôi đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ của Yahoo. Tìm các trang web này ở đây.

Không tham gia chọn quảng cáo phù hợp

 • oath