Các tập tin cookie

Yahoo có thể đặt các tập tin cookie cho trình duyệt web của bạn khi bạn truy cập các trang web và dịch vụ của Yahoo hoặc vào một trang nơi Yahoo có cung cấp quảng cáo, nội dung hoặc phân tích. Tập tin cookie là một lượng nhỏ thông tin được lưu trên máy tính để phục vụ mục đích nhận diện trình duyệt trong khi tương tác với các trang web. Cookie có thể được dùng để lưu các thông tin nhận dạng và sự tùy chỉnh của người dùng. Một trang web có thể gửi cookie đến trình duyệt nếu trình duyệt cho phép. Trình duyệt chỉ cho phép một trang web truy cập các cookie mà chính trình duyệt đó đã ấn định, chứ không phải các tập tin cookie ấn định từ các trang web khác.

Thông lệ của Yahoo về các thông tin nhận dạng và cookie.

Yahoo có thể sử dụng các tập tin cookie cho một số mục đích, bao gồm:

 • Truy cập thông tin của bạn khi bạn "đăng nhập" để có thể cung cấp cho bạn nội dung được điều chỉnh phù hợp hoặc ghi nhớ trang sản phẩm hoặc dịch vụ Yahoo mà bạn truy cập gần đây nhất.

· Thông tin mà Yahoo thu thập liên quan đến các hoạt động và sở thích của bạn được Yahoo giữ trên các máy chủ và gắn liền với các cookie của Yahoo bất kể bạn đang dùng máy tính hoặc thiết bị nào để đăng nhập vào Yahoo. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thông lệ lưu giữ và sử dụng dữ liệu của Yahoo tại đây.

 • Theo dõi những sự tùy chỉnh mà bạn thực hiện khi bạn dùng các sản phẩm và dịch vụ Yahoo.

Khi bạn đăng nhập tài khoản Yahoo, một cookie chứa thông tin về các sở thích của bạn được đặt vào máy tính hoặc thiết bị bạn đang dùng. Điều này cho phép Yahoo kết hợp các hoạt động và sở thích của bạn trên Yahoo nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Yahoo trên nhiều thiết bị. Điều này có nghĩa là thói quen lướt web trên máy tính riêng của bạn hoặc máy tính ở trường, một khi đã đăng nhập, có thể cho bạn biết về những gì bạn đã tùy chỉnh trên Yahoo khi bạn dùng máy tính ở nhà để đăng nhập.

 • Hiển thị các quảng cáo và nội dung thích hợp với sở thích của bạn.

· Yahoo thu thập và giữ thông tin về sở thích của bạn dựa trên hoạt động lướt web của bạn khi bạn vào các mạng lưới trang web có thương hiệu Yahoo, các trang web thuộc mạng lưới Yahoo, cũng như các trang web không thuộc Yahoo mà chúng tôi là đối tác.

· Yahoo có thể dùng các con bọ web để thu thập và giữ thông tin về hoạt động lướt web của bạn khi bạn vào mạng lưới các trang web Yahoocũng như các trang không thuộc Yahoo.

 • Cung cấp phân tích tổng quát nội bộ và khách hàng.

· Hệ thống Yahoo Web Analytics là hệ thống căn cứ trên trình duyệt được dùng để thu thập thông tin về khách vào thăm các trang web của khách hàng của chúng tôi.

 • Giữ thông tin ở cả hai hình thức có thể nhận dạng và ẩn danh

· Khi bạn đăng nhập tài khoản Yahoo của bạn, Yahoo liên kết sở thích và hoạt động của bạn trên tài khoản Yahoo bằng cách dùng một quy trình giúp giữ thông tin cá nhân của bạn và thông tin lướt web của bạn tách biệt với nhau.

· Nếu bạn là người dùng Yahoo đã đăng ký nhưng chưa đăng nhập, Yahoo lưu trữ thông tin về các sở thích của bạn dựa trên một ID cookie của trình duyệt. ID cookie này là một dạng cookie của Yahoo đã được mã hóa (hay còn gọi lại "băm nhỏ thông tin bí mật một chiều") và tách riêng khỏi thông tin tài khoản Yahoo của bạn và cũng bao gồm tuổi (trong các năm), giới tính và vị trí cung cấp khi bạn tạo tài khoản Yahoo của bạn. Cookie này không được sử dụng bởi bất kỳ bên nào, kể cả Yahoo, để nhận dạng bạn.

 • Tiến hành nghiên cứu để cải tiến nội dung, sản phẩm và các dịch vụ của Yahoo.
 • Để hỗ trợ các biện pháp bảo mật, như yêu cầu đăng nhập lại vào một sản phẩm hoặc dịch vụ Yahoo sau một khoảng thời gian nhất định.
 • Để hỗ trợ trong việc nhận biết các hoạt động lừa đảo có thể xảy ra.

Các lựa chọn về tập tin cookie

 • Nếu bạn không muốn nhận nội dung quảng cáo hoặc nội dung tùy chỉnh bởi Yahoo, hoặc không nhận các sản phẩm phân tích của Yahoo, vui lòng dùng công cụ tùy chọn không tham gia.
  • Yahoo cho phép bạn có thể chọn không tham gia hẳn. Để dùng tùy chọn không tham gia chọn quảng cáo phù hợp, bạn cần đăng nhập Yahoo trước khi có thể tùy chỉnh
 • Bạn có thể thiết lập trình duyệt chấp nhận tất cả các tập tin cookie, từ chối các tập tin cookie, hoặc thông báo cho bạn biết khi một tập tin cookie được thiết lập. Mỗi trình duyệt đều khác nhau, bạn nên xem phần "Help" của trình duyệt để tìm hiểu cách thay đổi sự tùy chỉnh về tập tin cookie.
 • Adobe Flash Player là một ứng dụng và công cụ web cho phép phát triển nhanh nội dung động. Flash (và các ứng dụng tương tự) dùng công nghệ ghi nhớ các phần thiết lập, tùy chỉnh và sự sử dụng tương tự như các cookie nhưng lại được quản lý thông qua một giao diện khác ngoài giao diện mà trình duyệt web cung cấp.

Yahoo sử dụng các cookie Adobe Flash tuân theo chuẩn của Cục Quảng cáo Tương tác (Interactive Agency Bureau). Yahoo dùng cookie Adobe Flash trong một số tình huống khi Flash cần được dùng để cung cấp một số nội dung như các đoạn video hoặc hình ảnh động. Bạn có thể truy cập các công cụ quản lý Flash trực tiếp từ trang web của Adobe. Yahoo không dùng cookie Flash để phục vụ mục đích quảng cáo dựa theo sở thích.

 • Nếu bạn từ chối tất cả các tập tin cookie, bạn sẽ không thể sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của Yahoo nếu các sản phẩm hoặc dịch vụ đó có yêu cầu bạn phải "đăng nhập", và có thể không tận dụng được tối đa tất cả những thư chào hàng.
 • Bạn có thể vào trang Network Advertising Initiative để xem các công ty khác cung cấp các lựa chọn không chọn quảng cáo phù hợp và dùng các công cụ khác để quản lý các tùy chọn của bạn.

Các tập tin cookie của các công ty khác trên Yahoo

· Ngoài việc sử dụng các tập tin cookie trên mạng lưới trang web của chúng tôi, Yahoo cho phép các Bên Thứ Ba thiết lập và truy cập các tập tin cookie trên máy tính của bạn. Việc các công ty này sử dụng tập tin cookie tuân theo qui định về sự riêng tư của riêng họ, không phải Qui định về Sự Riêng tư của Yahoo.

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo

Yahoo Qui Định về Sự Riêng Tư
Chúng tôi có các trang web tham khảo trình bày chi tiết về các qui chế giữ kín thông tin của chúng tôi đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ của Yahoo. Tìm các trang web này ở đây.

Không tham gia chọn quảng cáo phù hợp