Kiểm soát Sự riêng tư

Tại Yahoo, về mặt cơ bản chúng tôi tin rằng trải nghiệm người dùng tốt nhất là trải nghiệm được cá nhân hóa. Cúng tôi cung cấp cho bạn rất nhiều công cụ kiểm soát tích hợp để quản lý trải nghiệm của bạn với chúng tôi. Dưới đây là một vài trong số những tùy chọn này:

Tài khoản của tôi: Sửa thông tin tài khoản và cài đặt, bao gồm hồ sơ và thông tin liên hệ của bạn.

Tùy chọn Tiếp thị Bạn có thể hủy đăng ký nhận thư tiếp thị hoặc bản tin sử dụng liên kết này, hoặc trực tiếp từ liên kết trong chân trang của email.

Trình quản lý Sở thích Quảng cáo: Chúng tôi cố gắng khớp quảng cáo mà bạn nhìn thấy qua các hệ thống của chúng tôi với các sở thích của bạn dựa trên hoạt động trực tuyến và tùy chọn đã thể hiện của bạn. Trình quản lý Sở thích Quảng cáo cung cấp cho bạn cái nhìn vào điều mà các hệ thống của chúng tôi tin rằng bạn quan tâm và cho phép bạn lựa chọn quản lý mỗi sở thích hoặc chọn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa của các hệ thống quảng cáo của Yahoo.

Tùy chọn Nội dung: Chúng tôi tin rằng một trải nghiệm được cá nhân hóa là trải nghiệm tốt nhất có thể. Yahoo cung cấp nội dung được tùy chỉnh dựa vào các hoạt động trực tuyến, các tùy chọn đã thể hiện của bạn và các tài khoản được liên kết để hiểu rõ hơn về các tùy chọn của bạn. Hãy truy cập công cụ này để xem các chủ đề nội dung bạn thích và không thích, thực hiện thay đổi đối với các chủ đề này hoặc chọn không tham gia nội dung được cá nhân hóa do các hệ thống của chúng tôi cung cấp.

Lịch sử Tìm kiếm: Các đề xuất trợ giúp tìm kiếm được đưa ra dựa trên các tìm kiếm lịch sử của bạn tại Yahoo nhằm cá nhân hóa trải nghiệm tìm kiếm của bạn tốt hơn. Sử dụng công cụ này để xem nội dung bạn đã tìm kiếm trước đây sử dụng công nghệ tìm kiếm của chúng tôi, xóa từng tìm kiếm, xóa toàn bộ lịch sử tìm kiếm khỏi việc sử dụng trợ giúp tìm kiếm hoặc chặn việc cá nhân hóa các gợi ý trợ giúp tìm kiếm hơn nữa.

Quản lý Vị trí: Trang quản lý vị trí của chúng tôi cho phép bạn truy cập, quản lý và xóa thông tin vị trí địa lý chính xác liên quan đến tài khoản Yahoo của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách Yahoo xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng truy cập Quy định về Sự riêng tư của chúng tôi.

  • oath