Yahoo Thanh công cụ

Yahoo Thanh công cụ là một thanh công cụ trình duyệt được cá nhân hóa cho phép bạn truy cập các đánh dấu trang, liên kết đến Yahoo và các tính năng khác từ bất kỳ máy tính cá nhân nào có cài đặt phần mềm và kết nối Internet.

Để sử dụng Yahoo Thanh công cụ, bạn phải tải xuống phần mềm miễn phí nhưng không nhất thiết phải là người dùng Yahoo đã đăng ký. Tuy nhiên việc bạn là một người sử dụng Yahoo đã đăng ký và đang đăng nhập sẽ cho phép bạn tùy biến Yahoo Thanh công cụ và sử dụng một số chức năng nhất định chỉ có sẵn cho những người dùng Yahoo đã đăng ký.

Thu thập thông tin và Thông lệ sử dụng

Yahoo lưu vết những lần nhấp chuột của bạn trên Yahoo Thanh công cụ nhằm cải tiến Thanh công cụ. Thông tin này không được sử dụng để đưa quảng cáo tới người sử dụng.

Khi bạn truy cập một trang Yahoo, trang đó có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin. Thanh công cụ không thu thập hoặc báo cáo thông tin về các lượt truy cập của bạn tới bất kỳ trang web nào trừ khi bạn cho phép bằng cách bật tính năng Sử dụng Web (xem dưới đây).

Ứng dụng trên Thanh công cụ

Ứng dụng trên Thanh công cụ là các nút cho phép bạn tương tác với các dịch vụ web do Yahoo và các bên thứ ba cung cấp.

 • Khi bạn sử dụng một ứng dụng trên Thanh công cụ để truy cập các dịch vụ do Yahoo cung cấp chúng tôi sẽ xem việc sử dụng ứng dụng của bạn như thể bạn đang sử dụng dịch vụ đó strong một cửa sổ trình duyệt web.
 • Khi bạn sử dụng một ứng dụng trên Thanh công cụ để truy cập dịch vụ của bên thứ ba như Facebook, Yahoo không theo dõi các hoạt động trong pa-nen mà bạn tương tác với bên thứ ba đó. Bên thứ ba đó có thể thu thập thông tin trong pa-nen khi bạn tương tác với các dịch vụ của họ.

Đánh dấu trang

 • Bạn có thể sử dụng Yahoo Thanh công cụ để lưu các đánh dấu trang để có thể truy cập chúng từ những thiết bị khác. Trong trường hợp đó, Yahoo sẽ thay mặt bạn lưu các đánh dấu trang trên máy chủ của Yahoo.
 • Vui lòng truy cập trang sự riêng tư của Đánh dấu trang để có thêm thông tin về các thông lệ sự riêng tư liên quan đến dịch vụ Yahoo Đánh dấu trang.

Bảo vệ Tìm kiếm của Yahoo trong Yahoo Thanh công cụ cho Internet Explorer 6 và 7

Bảo vệ Tìm kiếm của Yahoo được cung cấp như một dịch vụ cộng thêm khi bạn cài đặt Yahoo Thanh công cụ cho Internet Explorer 6 và 7. Tính năng này cho phép bạn quản lý Yahoo như là công cụ tìm kiếm mặc định của mình và cảnh báo bạn nếu phần mềm của bên thứ ba cố gắng thay đổi tùy chọn tìm kiếm mặc định của bạn để bạn có thể giữ cài đặt gốc của mình. Trong một số trường hợp, tính năng Bảo vệ Tìm kiếm của Yahoo sẽ vô hiệu hóa sản phẩm khỏi việc cố gắng thay đổi cài đặt mặc định của bạn. Để biết thêm thông tin về cách chương trình này xử lý thông tin của bạn, vui lòng truy cập mô-đun sự riêng tư của tính năng Bảo vệ Tìm kiếm của Yahoo.

Sử dụng Web

 • Một số phiên bản của Yahoo Thanh công cụ cho phép bạn chia sẻ các thông tin không nhận dạng cá nhân với Yahoo về thiết bị của bạn và các trang bạn truy cập để giúp Yahoo cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng của Yahoo.
 • Khi được bật, Yahoo Thanh công cụ sẽ truyền những thông tin sau cho Yahoo: toàn bộ địa chỉ trang web (URL) từ tất cả các trang web bạn truy cập, các URL tham chiếu và được chuyển hướng, mã định danh Thanh công cụ duy nhất, dữ liệu hoạt động của sản phẩm ví dụ như tốc độ tải trang, ID thiết bị và các thông tin khác do trình duyệt của bạn cung cấp bao gồm cả các cookie của miền yahoo.com.
 • Tất cả các cookie của miền yahoo.com được tự động truyền tới chúng tôi bằng trình duyệt của bạn khi tính năng Sử Dụng Web được kích hoạt. Yahoo lưu giữ một cách chọn lọc chỉ những cookie của yahoo.com có chứa dữ liệu sử dụng Yahoo Thanh công cụ và không lưu giữ những cookie có chứa hoặc đi kèm với mã ID tài khoản Yahoo.
 • Phần cài đặt cho tính năng này độc lập với các tùy chọn về sự riêng tư khác mà bạn có thể đã bày tỏ với Yahoo hoặc thực hiện trong trình duyệt của mình. Ví dụ: cài đặt này không thay đổi các lựa chọn bạn đã thực hiện trong Yahoo Ad Interest Manager và ngược lại, các lựa chọn bạn thực hiện trong Trình quản lý Sở thích Quảng cáo không ảnh hưởng đến việc thu thập thông tin qua tính năng này.
 • Bạn có thể tắt tính năng này bất cứ lúc nào.
  • Nhấn vào biểu tượng bánh xe ở phía bên phải của Thanh công cụ, sau đó nhấn Sửa Cài đặt. Phần cài đặt ở dưới cùng của trang.
  • Các chỉ dẫn cũng có thể được tìm thấy trong khu vực Trợ giúp Yahoo Thanh công cụ.

Thông lệ về Khả năng Cập nhật hoặc Xóa thông tin của bạn

 • Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt Thanh công cụ bằng cách nhấn vào biểu tượng hình bánh xe ở phía bên phải của Thanh công cụ, sau đó nhấn Sửa Cài đặt.
 • Theo mặc định, phần cài đặt Thanh công cụ được lưu trên máy tính có cài đặt Thanh công cụ. Bạn có thể chọn lưu cài đặt trong tài khoản Yahoo của mình. Dù trong trường hợp nào, các cài đặt này sẽ được Thanh công cụ sử dụng khi bạn đăng nhập vào một máy tính khác.

Cách Gỡ cài đặt

Bạn luôn có thể gỡ cài đặt Yahoo Thanh công cụ nếu không muốn sử dụng nữa. Việc gỡ cài đặt Thanh công cụ không ảnh hưởng đến tài khoản Yahoo của bạn và sẽ không thay đổi các cookie của bạn hoặc giới hạn việc truy cập của bạn vào các dịch vụ khác của Yahoo.

Firefox

Truy cập Trình quản lý Mở rộng của Firefox. Từ menu trên cùng, đi đến Công cụ > Bổ trợ > Mở rộng; hoặc sao chép about:addons và dán vào thanh URL.

Chrome

Truy cập Trình quản lý Mở rộng của Chrome. Từ menu Chrom, đi đến Công cụ > Mở rộng; hoặc sao chép chrome://extensions/ và dán vào thanh URL.

Internet Explorer

Gỡ cài đặt Thanh công cụ khỏi Pa-nen Điều khiển Windows.

Khác

Trang này mô tả các thông lệ hiện tại của Yahoo đối với dịch vụ cụ thể này. Thông tin này có thể thay đổi khi Yahoo sửa đổi dịch vụ này bằng cách thêm hoặc xóa các tính năng hoặc sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ khác. Để tìm hiểu thêm về cách Yahoo xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng truy cập Chính sách Sự riêng tư của chúng tôi.

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo

Yahoo Qui Định về Sự Riêng Tư
Chúng tôi có các trang web tham khảo trình bày chi tiết về các qui chế giữ kín thông tin của chúng tôi đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ của Yahoo. Tìm các trang web này ở đây.

Không tham gia chọn quảng cáo phù hợp

 • oath