Yahoo Tìm kiếm

Yahoo Tìm kiếm giúp bạn tìm thấy nội dung cần tìm trên web. Bạn không cần phải đăng k‎ý tài khoản Yahoo để tìm kiếm các trang web bằng Yahoo Tìm kiếm.

Thu thập thông tin và thông lệ sử dụng

Bing

 • Yahoo đã tích hợp dịch vụ tìm kiếm và tìm kiếm bảo trợ với Microsoft.
 • Trong quá trình tích hợp này, Yahoo chia sẻ với Microsoft từ khóa tìm kiếm của bạn, địa chỉ IP, thông tin ẩn danh từ trình duyệt web của bạn (chẳng hạn như trình nhận dạng duy nhất của trình duyệt web bạn dùng) và các dữ liệu ẩn danh khác (như thông tin nhân khẩu học bao gồm giới tính và tuổi trong các năm).
  • Microsoft sử dụng những thông tin này cũng như những lần bạn nhấp chuột vào kết quả tìm kiếm để hoàn thiện sản phẩm tìm kiếm, nghiên cứu và phân tích, để cung cấp các kết quả tìm kiếm và quảng cáo tìm kiếm phù hợp hơn, đồng thời giúp phát hiện cũng như ngăn chặn các hoạt động lừa đảo trên các kết quả tìm kiếm được bảo trợ.
 • Yahoo định dạng các kết quả do dịch vụ tìm kiếm Bing của Microsoft cung cấp để mang đến cho bạn trải nghiệm tìm kiếm nâng cao.
 • Để tìm hiểu thêm về quá trình thu thập dữ liệu và thông lệ sử dụng của Bing, vui lòng tham khảo Quy định về Sự Riêng tư của Bing.

Tìm kiếm

 • Khi người dùng tiến hành tìm kiếm trên một trang có sử dụng Công nghệ Yahoo Tìm kiếm (YST), Yahoo thu thập thông tin từ sự tìm kiếm này theo đúng cách được áp dụng khi tìm kiếm trực tiếp trên Yahoo.
 • Tính năng Hỗ trợ Tìm kiếm giúp bạn tìm thấy nội dung cần tìm. Khi bạn nhập từ khóa, tính năng Hỗ trợ Tìm kiếm sẽ tự động cung cấp các từ và cụm từ tìm kiếm thông dụng theo thời gian thực. Sau khi bạn tìm, tính năng này sẽ gợi ý thêm các từ khóa tìm kiếm để bạn tìm thử cùng các chủ đề mới để xem xét. Tính năng Hỗ trợ Tìm kiếm cung cấp từ gợi ý dựa trên nội dung tìm kiếm tập hợp từ tất cả người dùng và không dựa trên nhật ký tìm kiếm của riêng bạn.
 • Một số nội dung quảng cáo bạn nhận được có thể đã được tùy chỉnh dựa theo nội dung tìm kiếm của bạn trên Yahoo.
 • Yahoo Tìm kiếm sử dụng các thuật toán nhận dạng hình ảnh để xác định các nhân vật của công chúng, quang cảnh, hành động hoặc đối tượng để giúp dễ dàng tìm kiếm hình ảnh hơn.

Kết quả Tìm kiếm bảo trợ

 • Kết quả bảo trợ bao gồm các trang phải trả phí để được xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
 • Kết quả bảo trợ hiển thị cho bạn thấy thường có liên quan nhất đến từ khóa tìm kiếm bạn đã nhập vào.
 • Danh mục Tìm kiếm bảo trợ do Bing (quản lý bởi Trung tâm Quảng cáo của Microsoft) hoặc Yahoo Search Marketing cung cấp.
 • Kết quả bảo trợ có thể bao gồm các địa chỉ URL theo dõi do Yahoo Search Marketing và/hoặc Bing adCenter cung cấp để xác định các lần nhấp chuột từ trang kết quả tìm kiếm.

Thông lệ liên quan đến khả năng cập nhật hoặc xóa thông tin

Tìm kiếm

 • Nhấp vào đây để xem thông tin về cách xóa các trang web ra khỏi bộ máy tìm kiếm.

Thông tin khác

Trang này mô tả những thông lệ hiện hành của Yahoo đối với dịch vụ này. Thông tin này có thể thay đổi khi Yahoo sửa lại dịch vụ này bằng cách bổ sung hoặc xóa bỏ các tính năng hoặc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ khác. Để tìm hiểu cách Yahoo xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng xem Quy định về Sự riêng tư của chúng tôi.

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo

Yahoo Qui Định về Sự Riêng Tư
Chúng tôi có các trang web tham khảo trình bày chi tiết về các qui chế giữ kín thông tin của chúng tôi đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ của Yahoo. Tìm các trang web này ở đây.

Không tham gia chọn quảng cáo phù hợp

 • oath