Yahoo Tin tức

Yahoo Tin tức là một dịch vụ miễn phí, cung cấp cho bạn những tin tức toàn diện và cập nhật trên trang Web. Bạn không cần phải là một người dùng Yahoo đã đăng ký để truy cập dịch vụ này.

Thu thập thông tin và thông lệ sử dụng

 • Email tới bạn bè
  • Bạn có thể email một tin bài cho bạn bè bằng cách nhấp vào liên kết "Email bài viết" ở phía dưới cùng của một tin bài. Để sử dụng tính năng "Email bài viết", bạn phải nhập tên và địa chỉ email của bạn và tên và địa chỉ email của người nhận.
  • Bạn có thể chọn nhập nội dung thư cá nhân có bao gồm hoặc không bao gồm thông tin có thể nhận dạng cá nhân.
  • Tên và địa chỉ email của bạn sẽ được hiển thị cho người nhận tin bài.
  • Yahoo không sử dụng tên hoặc địa chỉ email từ dịch vụ này cho bất kỳ mục đích tiếp thị nào.
 • Mẫu phản hồi
  • Bạn cũng có thể gửi phản hồi tới Yahoo Tin tức bằng cách sử dụng Mẫu Gửi Nguồn Yahoo Tin tức. Mẫu này yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email của bạn nếu bạn muốn chúng tôi có thể liên hệ được với bạn.
  • Những thông tin này là không bắt buộc và sẽ được sử dụng để liên hệ với bạn về ý kiến ​​phản hồi mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Hoạt động trên Yahoo Tin tức

 • Hoạt động trên Yahoo Tin tức cho phép bạn tự động chia sẻ các bài viết trên Yahoo Tin tức mà bạn xem với bạn bè của bạn và dễ dàng khám phá những bài viết họ quan tâm.
  • Khi bạn chọn Hoạt động trên Yahoo Tin tức, Yahoo sẽ tự động chia sẻ liên kết đến các bài viết trên Yahoo Tin tức bạn xem với bạn bè của bạn trên Facebook và bạn bè Facebook của bạn trên Yahoo Tin tức.
  • Bạn có thể tắt tính năng chia sẻ tự động bằng cách nhấp vào menu thả xuống "Xã hội" trong "Bạn trên Yahoo Tin tức" trên trang Yahoo Tin tức. Bạn cũng có thể xóa các bài viết cá nhân bạn đã chia sẻ bằng cách nhấp vào menu thả xuống "Hoạt động của bạn" trong "Bạn trên Yahoo Tin tức".
  • Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp để tìm hiểu thêm hoặc truy cập Trợ giúp Hoạt động trên Yahoo Tin tức nếu bạn có thêm câu hỏi.

Thông tin khác

Trang này mô tả những thông lệ hiện hành của Yahoo đối với dịch vụ đặc biệt này. Thông tin này có thể thay đổi khi Yahoo sửa lại dịch vụ này bằng cách thêm vào hay xóa đi các tính năng hoặc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ khác. Để tìm hiểu cách thức Yahoo sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng xem Quy định về Sự Riêng tư của chúng tôi.

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo

Yahoo Qui Định về Sự Riêng Tư
Chúng tôi có các trang web tham khảo trình bày chi tiết về các qui chế giữ kín thông tin của chúng tôi đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ của Yahoo. Tìm các trang web này ở đây.

Không tham gia chọn quảng cáo phù hợp

 • oath