Yahoo Messenger

Mô-đun này nêu chi tiết các thông lệ về sự riêng tư của chúng tôi cho các phiên bản Yahoo Messenger được phát hành vào hoặc sau ngày 3/12/2015. Để biết thông tin bổ sung về cách Yahoo xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng truy cập Quy định về Sự riêng tư của chúng tôi.

Lưu ý: Các phiên bản Yahoo Messenger được phát hành trước ngày 3/12/2015 sẽ không còn được hỗ trợ nữa, tuy nhiên bạn có thể xem mô-đun về sự riêng tư tại đây. Vui lòng nâng cấp lên Yahoo Messenger mới.

Các thông lệ Thu thập và Sử dụng Thông tin

 • Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng Yahoo Messenger. Chúng tôi thu thập thông tin về bạn một cách trực tiếp, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ email, ảnh và, với sự đồng ý của bạn, các liên lạc trên thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng tự động thu thập thông từ bạn khi bạn sử dụng Yahoo Messenger, chẳng hạn như địa chỉ IP, vị trí, các phân tích về việc sử dụng ứng dụng, ID và kiểu thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ di động.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn, giao tiếp với bạn và vận hành cũng như nâng cao các sản phẩm của mình. Ví dụ: chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để tạo tài khoản cho bạn và cho phép bạn tìm kiếm, kết nối và giao tiếp với người dùng Yahoo Messenger khác (và ngược lại).
 • Khi sử dụng Yahoo Messenger, các nội dung giao tiếp của bạn được lưu trên các máy chủ của chúng tôi và có thể được thực hiện để bạn tìm kiếm được thông qua các nền tảng của chúng tôi.
 • Bạn có thể xóa các cuộc trò chuyện và/hoặc hủy gửi nội dung giao tiếp, tuy nhiên chúng tôi có thể tạm thời giữ lại các bản sao và nhật ký cho mục đích lưu trữ và kiểm tra.
  • Xin hãy nhớ rằng: Những người dùng mà bạn giao tiếp với có thể chọn để lưu các cuộc trò chuyện và ảnh của bạn thậm chí nếu bạn hủy gửi chúng.
 • Các hệ thống tự động của Yahoo phân tích tất cả các nội dung giao tiếp (chẳng hạn như nội dung Mail và Messenger bao gồm tin nhắn nhanh và tin nhắn SMS) để, nhưng không giới hạn, cung cấp các tính năng sản phẩm và nội dung có liên quan đến cá nhân, phối chọn và phân phối quảng cáo nhắm mục tiêu, phát hiện phần mềm độc hại cũng như thư rác và bảo vệ chống vi phạm. Việc phân tích này diễn ra đối với mọi nội dung giao tiếp khi nó được gửi, nhận và lưu trữ, bao gồm nội dung giao tiếp từ các dịch vụ được đồng bộ với tài khoản Yahoo của bạn. Đối với các trường hợp sử dụng nhất định, Yahoo chạy thuật toán tự động trên các giao tiếp thương mại để tạo các mẫu chung của những văn bản đó (ví dụ: bằng cách sử dụng ngôn ngữ chung để xác định các yếu tố của phiếu biên nhận của một hãng hàng không). Những mẫu này không bao gồm dữ liệu cá nhân của người nhận. Trình soạn thảo mẫu của Yahoo có thể xem xét các mẫu này để nâng cao dịch vụ của Yahoo và cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng.

Các Thông lệ về Chia sẻ & Tiết lộ Thông tin

 • Khi bạn giao tiếp sử dụng Yahoo Messenger, chúng tôi tạo điều kiện cho việc chia sẻ giao tiếp với bạn bè của bạn.
 • Để giúp bạn dễ dàng định vị và giao tiếp với người dùng Yahoo Messenger khác hơn, chúng tôi có thể, với sự đồng ý của bạn, đồng bộ dữ liệu từ các thiết bị của bạn. Chúng tôi làm việc này để giúp bạn tận dụng được các dịch vụ của Yahoo và nâng cao trải nghiệm trực tuyến của mình, ví dụ, để giúp bạn quản lý từng liên lạc hoặc theo nhóm, loại bỏ các liên lạc trùng lặp, gợi ý liên lạc để nhắn tin.
 • Những người dùng khác có số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn được lưu như một liên lạc trên thiết bị của họ sẽ có thể tìm thấy bạn trên Yahoo Messenger và xem ảnh và tên Messenger của bạn.
 • Bạn có thể mời bạn bè tham gia Yahoo Messenger và trò chuyện 1:1 hay trò chuyện theo nhóm. Các lời mời có thể bao gồm nội dung tin nhắn, bao gồm tên và ảnh của bạn.

Khác

 • Một số tính năng có sẵn trong Yahoo Messenger mới, chẳng hạn như tính năng “thích” và hủy gửi, có thể không hoạt động khi giao tiếp với bạn bè sử dụng phiên bản Yahoo Messenger không được hỗ trợ. Vui lòng xem trang Trợ giúp về sự tương thíchhủy gửi của chúng tôi để tìm hiểu thêm.
 • Vui lòng xem trang Trợ giúp Yahoo Messenger nếu bạn có thêm câu hỏi về sản phẩm này.