Yahoo Answers

Yahoo Hỏi & Đáp cho phép bạn:

 • Đặt câu hỏi
 • Trả lời câu hỏi
 • Bình chọn cho một câu hỏi
 • Đăng ý kiến về câu trả lời của những người sử dụng khác

Để đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, bình chọn cho các câu hỏi, đăng ý kiến, hoặc xem các bình chọn, bạn phải đăng nhập bằng Tên Truy nhập Yahoo của bạn (Yahoo User ID). Bạn sẽ không phải đăng nhập để xem các câu hỏi, câu trả lời, và các ý kiến liên quan. Việc Thu thập Và Sử dụng Thông Tin.

 • Yahoo Hỏi & Đáp sẽ thu thập các thông tin về hoạt động của bạn đối với cả các hình thức thông tin nhận dạng cá nhân và vô danh – bao gồm các câu hỏi, câu trả lời, ý kiến và các bình chọn cụ thể.
 • Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin về hoạt động của bạn cho dịch vụ này để hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ của Yahoo

Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin

 • • Toàn bộ các hoạt động ngoài việc xem và bình chọn (hỏi, trả lời, và cho ý kiến) sẽ được gắn với một cái tên. Tên này có thể là:
  • Tên Truy nhập Yahoo;
  • Tên Truy nhập Yahoo 360;
  • hoặc bất cứ nickname nào mà bạn muốn.
 • Các hoạt động của bạn sẽ gắn liền với tên mà bạn chọn.
  • Bạn có thể thay đổi tên này vào bất cứ thời điểm nào và cái tên liên kết với toàn bộ hoạt động trước đó cũng sẽ thay đổi.
 • Bạn có thể tạo Tên Truy nhập Yahoo Messenger ở chế độ thông thường trong hồ sơ của bạn.
  • Bằng cách lựa chọn tạo Tên Truy nhập Yahoo Messenger ở chế độ thông thường, toàn bộ người xem của Yahoo Hỏi & Đáp có thể kết nối với hồ sơ Yahoo Hỏi & Đáp của bạn và ở đó có thể thấy Tên Truy nhập Yahoo Messenger của bạn.
 • Tất cả câu hỏi, câu trả lời, và các ý kiến do bạn tạo lập có thể được xem bởi bất cứ người nào truy cập tới trang Yahoo Hỏi & Đáp hoặc tới những trang liên kết có bao gồm cả nội dung của Yahoo Hỏi & Đáp.
 • Khi cho phép các email của một người sử dụng đến một người sử dụng trên Yahoo Hỏi & Đáp, Tên Truy nhập Yahoo của bạn và địa chỉ email của bạn sẽ không được chia sẻ.

Việc Bạn Có Thể Cập Nhật Hoặc Xóa Thông Tin

 • Bạn có thể thêm vào các chi tiết hoặc xóa các câu hỏi mà bạn đã hỏi trong khi câu hỏi đang được xem xét giải quyết.
  • Một khi câu hỏi đã được giải quyết, bạn không thể thay đổi hoặc xóa đi nội dung.
 • Bạn có thể sửa đổi và xóa câu trả lời trong khi câu hỏi đang được xem xét giải quyết.
  • Một khi câu hỏi đã được giải quyết, bạn không thể thay đổi hay xóa câu trả lời của bạn.
 • • Câu hỏi, câu trả lời, ý kiến, hoặc tên hiệu có thể bị xóa bỏ bất cứ thời điểm nào nếu chúng vi phạm Các Nguyên tắc Cộng đồng Yahoo Hỏi & Đáp.

Qui định khác

Trang này mô tả việc sử dụng Yahoo hiện tại đối với dịch vụ riêng biệt này. Thông tin này có thể thay đổi khi Yahoo điều chỉnh dịch vụ này bằng cách thêm hoặc xóa bỏ các điểm đặc trưng. Để tìm hiểu việc Yahoo xử lý các thông tin cá nhân của bạn, vui lòng tới trang Qui Định Về Sự Riêng Tư của chúng tôi.

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo

Yahoo Qui Định về Sự Riêng Tư
Chúng tôi có các trang web tham khảo trình bày chi tiết về các qui chế giữ kín thông tin của chúng tôi đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ của Yahoo. Tìm các trang web này ở đây.

Không tham gia chọn quảng cáo phù hợp