การจัดเก็บข้อมูลและระบบการไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้

โปรดทราบว่านโยบายการเก็บรักษาข้อมูลล็อกไฟล์ของผู้ใช้ของเราได้มีการอัพเดต และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้ ที่นี่

เพื่อจะนำเสนอให้ผลิตภัณฑ์และบริการ Yahoo ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากการลงทะเบียนแอคเคานท์ผู้ใช้และการใช้งานเว็บ เวบเว็บเไซต์ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะใช้คำว่า "ข้อมูลล็อกไฟล์ผู้ใช้" อ้างอิงถึงข้อมูลการใช้เวบเว็บไซต์ที่เรารวบรวมมา

ตามนโยบายของ Yahoo นั้น จะลบข้อมูลที่ระบุตัวตนในข้อมูลล็อกไฟล์ผู้ใช้การค้นหาภายใน 18 เดือนหลังจากการเก็บรวบรวม โดยมีข้อยกเว้นจำกัดเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย

นอกจากจุดประสงค์อื่นที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลล็อกไฟล์ประเภทอื่น (ซึ่งไม่เกี่ยวกับการค้นหา) (เช่น จำนวนการดูโฆษณา จำนวนการคลิกโฆษณา จำนวนการดูหน้า และการคลิกในหน้าต่างๆ) จะถูกจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้การบริการที่เป็นส่วนตัวและปรับแต่งตามความต้องการ และช่วยให้ระบบความปลอดภัยของเราตรวจจับและป้องกันการหลอกลวงได้ดีขึ้น ขึ้น ทั้งนี้ Yahoo โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลคุณได้ ซึ่ง เราได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจัดเก็บและกระบวนการการของเราโดยละเอียดที่นี่

ข้อมูลแอคเคานท์

 • +เมื่อคุณลงทะเบียนกับYahoo จะมีการทำสำเนาชั่วคราวข้อมูลของคุณทุกครั้งเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือความผิดพลาดของผู้ใช้งาน
 • +Yahoo จะทำให้ข้อมูลแอคเคานท์ของคุณมีสถานะใช้งานในฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้ของเรา เพื่อให้คุณเข้าใช้การตั้งค่าตามที่ต้องการได้ในทันทีทุกครั้งที่คุณเข้าใช้ Yahoo
 • +หากคุณต้องการให้ Yahoo ลบแอคเคานท์ Yahoo ของคุณ โดยทั่วไปแอคเคานท์ของคุณจะถูกยกเลิกและลบจากฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้ของเราภายใน 90 วันโดยประมาณ การยืดระยะเวลาออกไปนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เข้าร่วมกิจกรรมการหลอกลวง
 • +โปรดทราบว่าข้อมูลที่เราทำสำเนาไว้จะยังคงอยู่ในระบบจัดเก็บข้อมูลสำรองเป็นระยะเวลาหนึ่ง หลังจากคำขอการลบของคุณ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลแอคเคานท์อยู่ในฐานข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้งานของเราแล้วก็ตาม

ล็อกไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์

 • +คอมพิวเตอร์ของ Yahoo (เรียกว่า "เซิร์ฟเวอร์") ที่ส่งเว็บเพจและแบนเนอร์โฆษณาให้คุณ มีการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลทุกวัน ข้อมูลในคอมพิวเตอร์เหล่านี้เรียกว่า "ล็อกไฟล์"
 • +ล็อกไฟล์จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ แล���จุดประสงค์อื่นๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น หลังจากข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปใช้แล้ว จะถูกจัดเก็บและไม่สามารถเข้าถึงนี้ได้ ก่อนที่ข้อมูลจะถูกจัดเก็บ Yahoo ID ของคุณจะยังคงอยู่ในล็อกไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานของเรา

การไม่ระบุตัวตน/การลบการระบุตัวตน

 • +การไม่ระบุตัวตน คือกระบวนการลบหรือแทนที่ข้อมูลที่ระบุตัวตนในข้อมูลที่บันทึกไว้เพื่อให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้อีกต่อไป หรือเรียกอีกอย่างว่าการลบการระบุตัวตน เราใช้สองคำนี้ในความหมายเดียวกัน
 • +Yahoo ใช้กระบวนการหลายขั้นตอนในการแทนที่ ตัด หรือลบข้อมูลระบุตัวตนเพื่อลบการการระบุตัวตนในข้อมูล เรามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและนำมาตรการปกป้องข้อมูลและลบการระบุตัวตนของเรามาใช้อย่างต่อเนื่อง

การไม่ระบุตัวตน

 • +นโยบายการไม่ระบุตัวตนของ Yahoo จะใช้กับล็อกไฟล์การค้นหาเท่านั้น
 • +Yahoo จะจัดเก็บข้อมูลนี้ในรูปแบบที่ระบุตัวตนได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน
 • ที่อยู่ IP ในข้อมูลล็อกไฟล์ผู้ใช้การค้นหาจะถูกลบข้อมูลระบุตัวตนหรือลบทิ้งภายใน 6 เดือนนับจากเวลาการเก็บรวบรวม

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลบุคคล Yahoo

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล Yahoo
เรามีตัวเชื่อมโยงรายละเอียดอ้างอิงที่กล่าวถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Yahoo ดูได้ที่นี่.

เลือกไม่รับการจับคู่โฆษณา