นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล Yahoo

ขณะนี้ Yahoo ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโอธ ที่มีธุรกิจเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีตราสินค้ามากกว่า 50 ยี่ห้อ เป็นธุรกิจระดับโลกและเป็นสมาชิก บริษัทคู่ค้าแห่งเวอริซอน. วิธีที่เราจัดการกับข้อมูลของคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Yahoo ยังคงใช้บังคับเมื่อคุณอยู่ในเว็บไซต์ Yahoo ใช้งานแอปฯ Yahoo หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ การบริการหรือเทคโนโลยีต่างๆ ของเรา เราอาจแชร์ข้อมูลแบบไม่ระบุตัวบุคคลกับคู่ค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการพัฒนา วิจัยและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่กั้นขวางการจัดการข้อมูลคุณของเรา โดยการส่งหนังสือแจ้งไปยังที่อยู่อีเมลหลักที่ระบุในบัญชีผู้ใช้ Yahoo ของคุณหรือโดยการใส่ประกาศที่เด่นชัดในเว็บไซต์ของเรา


Yahoo ("เรา" และ "พวกเรา" ตามแต่กรณี) คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมถึงสิ่งใดบ้าง

 • นโยบายนี้ครอบคลุมการที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเมื่อคุณอยู่ในเว็บไซต์ของ Yahoo และเมื่อคุณใช้บริการต่างๆ ของเรา นโยบายนี้ยังครอบคลุมถึงการที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งหมดที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งหุ้นส่วนธุรกิจของเราเปิดเผยให้เราทราบ
 • นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับการกระทำของบริษัทต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่มีอำนาจการควบคุม หรือกับผู้ที่เราไม่ได้ว่าจ้างหรือจัดการ

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล

 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีกับ Yahoo เมื่อคุณใช ผลิตภัณฑ์หรือบริการ Yahoo บางอย่าง เมื่อคุณไปที่หน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของ Yahoo และเมื่อคุณเข้าร่วมในโปรโมชั่นหรือการชิงโชคต่างๆ เรายังอาจได้รับข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้จากหุ้นส่วนธุรกิจของเราด้วย.
 • เมื่อคุณลงทะเบียนกับเรา เราจะขอชื่อ ที่อยู่อีเมล วันเดือนปีเกิด เพศ รหัสไปรษณีย์ อาชีพ ประเภทธุรกิจที่คุณทำงาน และความสนใจส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนกับเราแล้ว และลงบันทึกเข้าเพื่อใช้บริการต่างๆ ของเรา เราจะทราบว่าคุณคือใคร
 • เรายังได้รับและบันทึกข้อมูลจากบราวเซอร์ของคุณลงในแฟ้มลงบันทึกเข้าออกในเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ ที่อยู่ IP, คุกกี้ Yahoo ของคุณ และหน้าที่คุณได้ร้องขอ
 • เราใช้ข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายโดยทั่วไปสามประการ คือ เพื่อปรับโฆษณาและเนื้อหาที่คุณเห็นให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เพื่อตอบสนองคำขอของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง และเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเสนอพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

การใช้ข้อมูลร่วมกันและการเปิดเผยข้อมูล

 • เราจะไม่ขายหรือให้ผู้ใดเช่าข้อมูลของคุณที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้
 • เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้ให้แก่บริษัทหรือบุคคลอื่น เมื่อ:
  • เราได้รับความยินยอมจากคุณในการเปิดเผยข้อมูลนั้น
  • เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณขอมา
  • เราจำเป็นต้องส่งข้อมูลดังกล่าวถึงบริษัทที่เป็นตัวแทนของเรา เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ (เว้นเสียแต่ว่าเราจะระบุเป็นอย่างอื่น บริษัทเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้ซึ่งได้รับจากเรา นอกเหนือไปจากสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือเรา)
  • เราตอบหมายเรียกพยาน คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือ
  • เราพบว่าการกระทำของคุณในเว็บไซต์ของเราเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการบริการของ Yahoo, หรือแนวทางหรือกฎเกณฑ์ว่าด้วยการใช้ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ และ/หรือเพิ่มเติม หรือเงื่อนไขการบริการสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดโดยเฉพาะ

คุกกี้

 • เราอาจตั้งและเข้าถึง คุกก Yahoo ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • เราอนุญาตให บริษัทอื่น ที่เสนอโฆษณาในหน้าบางหน้าของเรา ตั้งและเข้าถึงคุกกี้ของบริษัทเหล่านั้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ การใช้คุกกี้ของบริษัทอื่นๆ เหล่านี้ อยู่ภายใต้บังคับแห่งนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นๆ และไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับแห่งนโยบายนี้ ผู้โฆษณาหรือบริษัทอื่นๆ ไม่สามารถเข้าถึงคุกกี้ของเรา
 • เราใช้ เว็บบีคอน เพื่อเข้าถึงคุกกี้ของเราภายในเครือข่ายเว็บไซต์ของเรา และเพื่อเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Yahoo

ความสามารถของคุณในการแก้ไขและลบข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและการตั้งค่าตามต้อ

 • คุณสามารถแก้ไข ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Yahoo และการตั้งค่าตามต้องการของคุณได้ทุกเมื่อ รวมทั้งการตั้งว่าคุณต้องการให้เราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือไม่
 • คุณอาจขอให้ลบบัญชี Yahoo ของคุณได้โดยไปที่ หน้าการลบบัญชี ของเรา จากนั้นตรวจสอบยืนยันรหัสผ่านของคุณอีกครั้งหนึ่ง และยืนยันว่าคุณต้องการยุติบัญชีนั้น โปรด คลิกที่นี่ เพื่ออ่านว่าข้อมูลใดที่อาจหลงเหลืออยู่ในบันทึกของเราหลังจากที่บัญชีของคุณได้รับการลบออกแล้ว

การรักษาความปลอดภัย

 • ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Yahoo ของคุณได้รับการคุ้มครองป้องกันด้วยรหัสผ่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ 

ในบางส่วน เราใช้การเข้ารหัสลับ SSL ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อคุ้มครองการส่งข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราอาจแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ถ้าเราเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปจากเดิมมาก เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยปิดประกาศให้เห็นอย่างเด่นชัดในหน้าต่างๆ ของเรา คุณเห็นชอบว่าการปิดประกาศดังกล่าวจะเพียงพอที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • คุณเห็นชอบว่า การที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือว่าคุณยอมรับและยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้น

คำถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆ

อัปเดตล่าสุด: 13 มิถุนายน 2560

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลบุคคล Yahoo

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล Yahoo
เรามีตัวเชื่อมโยงรายละเอียดอ้างอิงที่กล่าวถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Yahoo ดูได้ที่นี่.

เลือกไม่รับการจับคู่โฆษณา

 • oath