YAHOO! MGA TUNTUNIN NG SERBISYO

 1. PAGTANGGAP NG MGA TUNTUNIN
  Maligayang pagdating sa Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. (Co. Reg No. 199700735D) ("tayo" at "kami", kung sakali man) ay nagbibigay ng Serbisyo (na tinukoy sa ibaba) sa iyo, paksa sa mga sumusunod na mga Tuntunin ng Serbisyo ("TOS"). Ang mga TOS na ito ay naaangkop na kahit na hindi ka magkaroon ng isang account sa Yahoo, at ang iyong paggamit ng mga serbisyo ng Yahoo ay nangangahulugan na pumapayag ka sa mga TOS. Maaari naming i-update o baguhin ang mga TOS sa aming sariling diskresyon mula sa oras-oras nang walang abiso sa iyo, kasama ng mga pagbabago sa na-publish sa o sa pamamagitan ng Serbisyo, at sumasang-ayon ka na ang iyong patuloy na paggamit ng Serbisyo matapos tulad update o pagbabago ay bumubuo ng pagtanggap at pagsang-ayon na sumunod sa mga update o nabago na mga TOS. Ikaw ay may pananagutan para sa katiyakan na ganap mong maintindihan ang pinakabagong bersyon ng TOS sa lahat ng oras, at maaari mong ma-access ang kasalukuyang bersyon sa anumang oras sa: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.htm. Bilang karagdagan, kapag gumagamit ng mga partikular na Yahoo pag-aari o pinatatakbo na mga serbisyo, ikaw at ang Yahoo ay napapailalim sa anumang mga post na mga alituntunin o mga patakaran na naaangkop sa mga nabanggit na serbisyo, na kung alin ay maaaring mai-ilathala mula sa oras-oras. Ang lahat ng naturang mga alituntunin o patakaran (kabilang ang ngunit hindi limitado sa aming Privacy Policy at ang mga Karapatan Patakaran ng Intelektwal na Ari-arian (Intellectual Property Rights Policy), dahil maaaring sila ay ma-update mula sa oras-oras sa pamamagitan ng pag-lathala sa website na ito) ay nilalakip sa pamamagitan ng pagtukoy sa TOS. Sa madalas na pagkakataon ang mga alituntunin at mga patakaran ay tiyak na bahagi ng Serbisyo at ikaw ay tutulungan na magpatupad ng TOS sa ganoong bahagi, ngunit sakaling mayroong pagkakaiba sa pagitan ng TOS at anumang tuntunin o patakaran, ang mga TOS ay mangingibabaw. Yahoo at / o mga kinatawan, pinagmulan, sangay o mga kaugnay na mga kompanya ay maaaring nag-aalok din ng iba pang mga serbisyo na pinamamahalaan ng iba't ibang mga Tuntunin ng Serbisyo, kung saan ang mga TOS hindi akma sa naturang iba pang mga serbisyo kung at hanggat hayagang ibinukod ng tulad ibang Mga Tuntunin ng Serbisyo.
 2. PAGLALARAWAN NG SERBISYO
  Yahoo ay nagbibigay sa gumagamit nito ng access sa “rich collection of resources, including various communication tools, forums, shopping services, search services, personalized content and branded programming (the “Services”) through its network of properties which may be accesed through any various medium or device” na ngayon ay kilala at maaring sa hinaharap ay magawa kasama subalit hindi limitado sa World Wide Web, mobile telephone or communications services (such as SMS (Short Message Service)), and/or other Internet or telecommunications services or protocols (such as WAP (Wireless application Protocol)”. Iyo ring naunawaan at ikaw ay sumang-ayon na ang Serbisyo ay maaaring may kasamang mga anunsyo at na ang mga anunsyo na ito ay kinakailangan para sa Yahoo upang maipatupad ang Serbisyo. Naunawaan mo rin at ikaw ay sumang-ayon na ang Serbisyo ay maaaring may kasamang mga ilang mga anunsyo mula sa Yahoo, tulad ng mga anunsyo ng serbisyo, ang mga mensahe ng opisina at ang Yahoo Newsletter, at na ang mga paunawa na ito ay itinanghal na isang kalakip na parte ng pag-anib sa Yahoo membership at ikaw ay hindi maaaring tumanggi sa pagtanggap sa kanila maliban kung tinapos mo na ang iyong account.

  Alinsunod dito, ikaw ay itinuturing na nagkaroon ng walang pasubaling pagpayag na tumanggap ng mga nabanggit na katulad na anunsyo sa isang patuloy na pagtanggap hangga't mapanatili mo ang iyong account. Maliban kung tahasang ipinahayag kung hindi man, ang anumang mga bagong tampok na pagpapalaki o mapahusay ang kasalukuyang Serbisyo, kabilang ang release ng bagong mga katangian ng Yahoo ay sakop sa TOS. Nauunawaan mo at sumang-ayon ka na ang Serbisyo ay ibinigay "AS-IS'' at ang Yahoo ay ipinagpapalagay walang pananagutan para sa pagiging maagap, pagtanggal, di-paghahatid o pagkabigo sa pag-iimbak ng anumang mga komunikasyon ng gumagamit o personalization ng mga setting. Ikaw ang mananagot para pagkuha ng access para sa Serbisyo, at access na maaaring mag-sangkot ng third-party na mga bayarin (tulad ng Internet service provider o mga singil sa airtime). Ikaw ay may pananagutan sa mga bayaring iyon, kabilang ang mga bayad na kaugnay sa display o paghahatid ng mga anunsyo. Bilang karagdagan, dapat kang maghanda at walang pananagutan sa lahat ng kagamitan na kinakailangan upang ma-access ang Serbisyo.

  Maliban kung tahasang ipinahayag, walang impormasyon na ipinakita sa Serbisyo o sa koneksyon sa anumang mga produkto at serbisyo na bumubuo ng bahagi ng Serbisyo ay dapat na itinuturing bilang isang umiiral na alok sa pamamagitan namin o sa kaugnay na third party, ngunit maaring isang imbitasyon para sa iyo na ilagay ang isang order. Tungkol sa mga kasunduang may kinalaman sa amin o hindi kaya ng anumang ikatlong partido na mga produkto at serbisyo na naging bahagi ng mga Serbisyo, ang mga ito ay ipalagay na napagkasunduan kung sakali kami o ang kalahok na ikatlong partido ay tinanggap ang order na pareho o naglalahad ng mga produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iyong order.

  Pakiusap na magkaroon ng kamalayan na ang Yahoo ay naglikha sa mga piling lugar ng Serbisyo na mga limitadong mula sa pangkalahatang pagtanaw at kailangang mong maisakatuparan ang mga tiyak na kondisyon para maging daan at matanaw ang mga piling lugar.
 3. ANG IYONG OBLIGASYON SA PAGPAPATALA
  Alang-alang sa paggamit mo ng Serbisyo, ikaw ay kumakatawan na ikaw ay maaaring: (i) nasa wastong edad sa pagbuo ng pagbigkis ng kasunduan at hindi mga taong may sagabal sa pagtanggap ng mga Serbisyo sa ilalim ng mga batas na nararapat sa iyong lokasyon o ibang nararapat na hurisdiksyon, or (ii) merong nakamit na paunang pahintulot ng iyong magulang o ligal na katiwala upang magamit ang mga Serbisyo na tinutukoy at sa alinsunod sa TOS.

  Ikaw rin ay sumang-ayon sa: (a) maglaan ng tapat, nararapat, pangkasalukuyan at kumpletong impormasyon tungkol sa pansarili na kinakailangan ng Serbisyo sa pagpapatala porma (ang “Pagpapatalang Impormasyon”) at (b) panatiliin at madaliang patuloy sa Pagpapatalang Impormasyon ay totoo, tunay, pangkasalukuyan at kumpleto. Kung sakaling ikaw ay maglaan ng anumang impormasyon na hindi totoo, hindi wasto, hindi pangkasalukuyan o hindi kumpleto, ang Yahoo ay may sapat na karapatan para pagdudahan na ang impormasyon ay hindi totoo, hindi wasto, hindi pangkasalukuyan o hindi kumpleto, Yahoo ay may karapatang para suspindehin o tapusin ang iyong account at tanggihan ang anuman o lahat ng pang-kasalukuyan o hinaharap sa paggamit ng Serbisyo (o anumang bahagi nito). Yahoo ay nababahala tungkol sa kaligtasan at pagsasarili ng lahat ng gumagamit, partikular na ang mga kabataan. Gayunman, pakiusap na alalahanin ang Serbisyo na iyon ay dinisenyo sa para ikalugod sa malawakang tagapanood.Kaya’t kung ikaw ay magulang o ligal na katiwala, iyon ay iyong pananagutanpara tiyakin kung anumang Serbisyo at/o kaya ang Nilalaman (bilang pakahulugan sa Seksyon 6 sa ibaba) na nararapat sa inyong anak. Kung ikaw ay isang bata, ikaw ay nangangailangan para makamtan ang pahintulot ng iyong magulang o ligal na katiwala bago gamitin o bigyang daan ang anumang Serbisyo at mga Nilalaman nito. Sa kabila ng sinusundan, kami ay maaaring maglaan ng daan sa ilang bahagi ng Serbisyo ng walang pagpapatala sa iyo bilang tagagamit. Sa ganung kaso, ang iyong palatandaan ay base sa ibang paraan ng pagkakakilanlan na ipagpapalagay na angkop. Sa mga angkop na kaso, ang pagkakakilanlan ay maaaring base sa impormasyon na kilalanin ang iyong telepono o mga komunikasyong suskrisyon, gaya ng suskrisyong numero o kay MSISDN (Mobile Service Integrated Services Digital Network) numero na naglaan ng iyong istasyong aparatista. Ikaw ay pumayag na ang bawat impormasyon ay maaaring makolekta at maisiwalat sa amin at magamit sa pagkaakma sa pamamagitan ng TOS, kabilang ang aming Pribadong Pamamalakad na inilarawan sa ibaba.
 4. YAHOO! PRIBADONG PAMAMALAKAD
  Pagpapatalang datos at iba pang impormasyon tungkol sa iyo ay sakop sa Pribadong Pamamalakad na kung saan nailakip sa pamamagitan ng reperensya nito at ginagawang parte ng TOS na ito. Sa pagbibigay o paggawa na magagamit ng Pagpapatalang datos at ng iba pang impormasyon tungkol sa iyong sarili sa amin, ikaw ay sumang-ayon at kinikilala mo na maaaring gamitin o maglabas ng impormasyon sa mga ikatlong partido na kung saan nailathala sa Patakaran sa Privacy, at ikaw ay nagbibigay ng pahintulot sa naturang paggamit o pagsisiwalat. Sumasang-ayon ka sa amin na sa pagbibigay mo ng karagdagang mga Pangkalahatang Datos at / o paggamit ng Serbisyo, ikaw ay lantarang nakikiusap na tumanggap at kusang loob na tumanggap ng mga komunikasyon at mga kagamitan mula sa Yahoo sa pana-panahon. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang aming patakaran sa buong privacty sa https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.htm. Nauunawaan mo na sa pamamagitan ng iyong paggamit ng Serbisyo ay pumapayag ka sa pagkolekta at paggamit (alinsunod sa Patakaran sa Pagkapribado) ng impormasyong ito, kabilang ang paglipat ng impormasyon na ito sa Estados Unidos at / o ibang mga bansa para sa storage, processing at gamitin sa pamamagitan ng Yahoo at mga kasapi nito.
 5. ACCOUNT NG MIYEMBRO, PASSWORD AT SECURITY
  Makakatanggap ka ng isang password at account nagtatalaga sa pagkabuo ng proseso ng pagpaparehistro sa Serbisyo. Ikaw ay may pananagutan sa pagpapanatili ng kompidensiyal na password at account at ay ganap na may pananagutan ukol sa lahat ng mga aktibidad na nagaganap sa sa ilalim ng iyong password o account. Sumasang-ayon ka sa (a) agad na abisuhan ang Yahoo ng anumang di-awtorisadong paggamit ng password o account o anumang paglabag ng seguridad, at (b) tiyakin na lumabas ka mula sa iyong account sa dulo ng bawat session. Yahoo ay hindi at hindi mananagot sa anumang pagkawala o pinsala na sanhi ng iyong pagkabigong sumunod sa Seksyon 5.
 6. MIYEMBRONG MANGAGASIWA
  Nauunawaan mo na ang lahat ng impormasyon, data, teksto, software, musika, tunog, litrato, graphics, video, mga mensahe, mga tag, o iba pang mga materyales ("Content"), kung publiko nilalahad o pribadong ipinadala, ay ang tanging pananagutan ng taong pinagmulan ng ganoong Nilalaman. Ito ay nangangahulugan na ikaw, at hindi Yahoo ang may pananagutan sa lahat ng Nilalaman na iyong i-upload, inilathala, email, ipinadala o kung hindi man ay ginawang madaling magamit sa pamamagitan ng Serbisyo. Yahoo ay hindi kontrolado ang Nilalaman na nai-lathala sa pamamagitan ng Serbisyo at, dahil dito, ay hindi pananagutan ang pagiging ligal, katumpakan, katunayan o kalidad ng ganoong mga Nilalaman. Nauunawaan mo na sa paggamit ng Serbisyo, maaari kang mailantad sa Nilalaman na nakakasakit, malaswa o hindi kanais-nais. Nauunawaan mo rin na ang Yahoo o aming mga nagbibigay lisensya, mga taga-tustos, mga pinagkukunan, pinagmulan, hawak, sangay o kaugnay na mga kompanya, kaanib, pamunuan, ang mga ahente o trabahador, kung sakali man, ay walang pananagutan sa anumang Nilalaman ng Serbisyo na ito, kabilang na dito ngunit hindi limitado sa, anumang mga exposure na nakakasakit, malaswa o hindi kanais-nais na Nilalaman, ang anumang mga pagkakamali o pagkukulang ng anumang Nilalaman, o anumang pagkawala o pinsala ng anumang uri na natamo bilang isang resulta ng paggamit ng anumang Nilalaman na nai-lathala, email, ipinapadala o kung hindi man ginawang magagamit sa pamamagitan ng Serbisyo.
  Sumasang-ayon ka na hindi gamitin ang Serbisyo upang;
  1. mag-upload, mag-lathala, email, magpadala o kung hindi man ay gawing magagamit ang anumang nilalaman na labag sa batas sa ilalim ng mga batas na naaangkop sa Serbisyo, mapanganib, nagbabala, mapang-abuso, mapanligalig, tortious, mapanirang-puri, bulgar, malaswa, pornograpiya, libeloso, nagsasalakay ng privacy, mapangwasak, nakamumuhi, o racially, ethnically o kung hindi man kanais-nais o salungat sa pampublikong interes, kaayusang pambayan o pambansa na pagkakatugma sa lahat ng mga kaugnay na saklaw;
  2. pinsala sa mga menor de edad sa anumang paraan:
   magpanggap ng sinomang tao o entidad, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, isang opisyal ng Yahoo, forum lider, gabay o host, o maling maglathala o hindi kaya ay maling magpakilala ng kanyang pakakaugnay sa tao o entity;
  3. palsipikahin ang header o dili kaya ay manipulahin ang mga nagpapatunay upang ikubli ang tunay na pinagmulan ng anumang Nilalaman na ipinadala sa pamamagitan ng Serbisyo;
  4. mag-upload, mag-lathala, email, magpadala o kung hindi man ay gawing magagamit ang anumang Nilalaman na walang karapatan upang gumawa na magagamit sa ilalim ng anumang batas o sa ilalim ng kontrata o katiwala relasyon (tulad ng sa loob ng impormasyon, pagmamay-ari at kumpidensyal na impormasyon natutunan o isiwalat bilang bahagi ng trabaho relasyon o sa ilalim ng nondisclosure kasunduan);
  5. mag-upload, mag-lathala, email, magpadala o kung hindi man ay gawing magagamit ang anumang nilalaman na lumalabag sa anumang patent, trademark, kalakalan lihim, copyright o iba pang mga karapatan ng anumang partido;
  6. upload, mag-lathala, email, magpadala o kung hindi man ay gawing magagamit ang anumang hindi hinihinging o hindi pinahintulutang advertising, promotional materyales, "junk mail," "spam" "chain letters," "pyramid scheme", o anumang iba pang paraan ng pang-akit, maliban sa mga lugar (tulad ng shopping) na itinalaga para sa nasabing layunin;
  7. relay email mula sa mail server ng isang ikatlong partido nang walang pahintulot ng nabanggit na ikatlong partido;
  8. gamitin ang "robots" o kung hindi kaya ay pagsamantalahan ang email address ng iba mula sa Yahoo site upang ipadala ang hindi hinihinging o bawal na materyal;
  9. upload, ilathala, email, o pagpapadala ng parehong mensahe, URL, o mag-lathala ng maraming beses;
  10. upload, ilathala, email, magpadala o kung hindi man ay gawing magagamit ang anumang materyal na naglalaman ng mga virus software o anumang iba pang code ng computer, mga file o mga programa, na dinisenyo upang matakpan, sirain o limitahan ang pag-andar ng anumang computer software o hardware o kagamitan ng telekomunikasyon;
  11. maputol ang normal na daloy ng mga dialogue, maging sanhi ng isang screen sa "mag-scroll" na mas mabilis kaysa sa iba pang mga gumagamit ng Serbisyo ay maaaring i-type, o kung hindi man ay kumilos sa isang paraan na negatibong makakaapekto sa iba pang “user’s ability to engage in real time exchanges”;
  12. makagambala sa o maputol ang Serbisyo o pag-gamit ang ibang tao ng Serbisyo o mga servers o networks na konektado sa Serbisyo, o sumuway sa anumang mga pangangailangan, mga pamamaraan, mga patakaran o tuntunin ng mga network na konektado sa Serbisyo;
  13. gumawa ng anumang gawain na labag sa batas o sinadya o sinasadyang lumalabag sa anumang umiiral na batas, kautusan, ordinansa, regulasyon, patakaran o kodigo, kasama ditto ang anumang regulasyon, mga patakaran, mga abiso, mga tagubilin o kautusan ng anumang mga namamahalang pamahalaan o ahensya, ang direktiba ng pamahalaan o pambansa o iba pang mga mahalagang papel palitan;
  14. magbigay ng materyal na suporta o mga mapagkukunan (o upang itago o magkaila sa likas na katangian, lokasyon, pinagmulan o pagmamay-ari ng materyal na suporta o mapagkukunan) sa anumang samahan na itinalaga ng pamahalaan ng Estados Unidos bilang isang dayuhang terorista samahan alinsunod sa seksyon 219 ng Immigration at Nasyonalidad Act;
  15. subaybayan o kung hindi man manggulo ng kapwa;
  16. gumawa ng anumang mapanlinlang o labag sa batas kumilos, kung may kaugnayan sa anumang third party provider ng mga produkto at serbisyo sa Serbisyo o kung hindi man at/o
  17. mag-ipon o mag-imbak ng mga personal na data tungkol sa iba pang mga gumagamit na may kaugnayan sa mga ipinagbabawal na pag-uugali at mga gawain na nakalahad sa talata a hanggang q sa itaas.
  Kinikilala mo na Yahoo ay maaaring o maaaring hindi pre-screen o filter ang Nilalaman, ngunit ang Yahoo at ang designees nito ay may karapatan (ngunit hindi may obligasyon) sa kanilang sariling paghuhusga na pre-screen, tanggihan, ilipat o alisin ang anumang Nilalaman na ipinadala o ginawang magagamit sa pamamagitan ng Service. Hindi dahil sa gustong limitahan ang unang nabanggit, Yahoo at ang mga designees ay may karapatang alisin ang anumang Nilalaman (na iyong binigay o hindi man) na sa aming magandang paniniwala ay maaaring labag sa batas o lumalabag sa mga TOS o na di-umano'y lumalabag sa anumang intelektwal na ari-arian (intellectual property) o ay kung hindi man kanais-nais ayon sa aming sariling paniniwala na, walang pananagutan sa iyo sa anumang paraan para sa anumang pagkawala o pinsala ng nasabing pagtanggal . Sumasang-ayon ka na dapat mong suriin, at akuin ang lahat ng mga panganib na kaugnay sa, mga paggamit ng anumang Nilalaman, kabilang ang anumang pagtitiwala sa kawastuhan, kabuoan at walang pagkukulang, pagiging kapaki-pakinabang ng ganoong Nilalaman. At dahil dito ay kinikilala mo na hindi ka maaaring umasa sa anumang Nilalaman na nilikha sa pamamagitan ng Yahoo o na isinumite sa Yahoo kasama ang walang limitasyon ang impormasyon sa mga Yahoo Groups o Yahoo Answers at lahat ng sa iba pang mga bahagi ng Serbisyo.

  Kinikilala mo, pahihintulutan at sumasang-ayon ka na ang Yahoo na maaaring sa sarili nitong paghuhusga ipagpatuloy, panatilihin at ibunyag ang iyong impormasyon sa account at Nilalaman kung kinakailangan na gawin ito kung itinatalaga ng batas o sa mabuting pananampalataya naniniwala na ang nabanggit na pagpapanatili o pagsisiwalat ay makatuwirang kinakailangan na (a) sumunod sa ligal na proseso at pagpapatupad ng batas o iba pang mga kahilingan ng pamahalaan, (b) ipatupad ang mga TOS o katibayan ang aming mga karapatan o ipagtanggol ang ating sarili, (c) tumugon sa mga claims na ang Nilalaman anumang labag sa batas o lumalabag sa mga karapatan ng mga ikatlong partido; ( d) tumugon sa iyong kahilingan para sa customer service, o (e) pangalagaan ang mga karapatan, ari-arian o mga personal na kaligtasan ng Yahoo, ang mga gumagamit nito at ang publiko.

  Nauunawaan mo na ang mga panteknikal na pagproseso at paghahatid ng Serbisyo, kabilang ang iyong Nilalaman, ay maaaring kasangkot ng (a) transmissions sa iba't-ibang mga network; at (b) pagbabago upang tumalima at iakma sa mga panteknikal na kinakailangan ng pagkokonekta ng mga network o mga aparato.

  Nauunawaan mo na ng Serbisyo at software na katawanin sa loob ng Serbisyo ay maaaring isama ang mga bahagi ng seguridad na pinahihintulutan digital na mga materyales na protektado, at na ang paggamit ng mga materyales na ito ay sakop sa mga patakaran sa paggamit na itinakda ng Yahoo at / o mga nilalaman providers na nagbibigay ng nilalaman sa Serbisyo. Hindi mo maaaring pagtatangka na override o magdaya sa anumang mga ang mga patakaran sa paggamit na na nakalahad sa Serbisyo. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang hindi awtorisadong pagpaparami, publikasyon, karagdagang pamamahagi o pampublikong eksibisyon ng mga materyales na ibinigay sa Serbisyo, sa kabuuan o sa bahagi ay mahigpit na ipinagbabawal.
 7. LIKAS NA KATANGIAN NG MGA KOMUNIKASYON SA YAHOO! NETWORK
  Kapag magrehistro ka sa Yahoo, kinikilala mo na sa paggamit ng Mga Serbisyo upang magpadala ng mga electronic na komunikasyon (kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga email, mga query sa paghahanap, ang pagpapadala ng mga mensahe sa Groups Yahoo, upload ng mga larawan at mga file sa Flickr, at iba pang mga gawain sa Internet), ikaw ay nagiging sanhi ng mga komunikasyon sa ipinadala sa pamamagitan ng Yahoo ng network ng computer, ang iba't ibang mga bahagi na kung saan ay matatagpuan sa iba't ibang hurisdiksyon. Bilang isang resulta, at bilang din isang resulta ng Yahoo “network architecture” at mga kasanayan sa negosyo at ang likas na katangian ng mga electronic na komunikasyon, kahit na komunikasyon na mukhang intrastate o domestic sa katunayan ay maaring magbunga ng paghahatid ng interstate o cross-border sa mga komunikasyon sa kabila na ikaw ay matatagpuan sa ibang lugar sa panahon ng paghahatid nito. Alinsunod dito, sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa Mga Tuntunin ng Serbisyo, kinikilala mo na ang paggamit ng Serbisyo ay maaaring maghatid ng mga datos sa interstate at cross-border na paghahatid.

  Yahoo Messenger, kabilang ang anumang web-base bersyon, ay magbibigay-daan sa iyo at sa iba pa na nakikipag-usap ka upang mai-save ang mga pakikipag-usap sa iyong Yahoo account na matatagpuan sa Yahoo server. Ito ay nangangahulugan na maaari mong ma-access at mahanap sa iyong kasaysayan ng iyong mensahe mula sa anumang computer na may access sa Internet. Sakali man o hindi gamitin ang tampok na ito, ang iba pang mga gumagamit ay maaaring pumili na gamitin ito upang i-save ang mga pag-uusap sa iyo pati rin sa kanilang account sa Yahoo Ang iyong kasunduan sa TOS ay bumubuo ng iyong pahintulot na payagan ang Yahoo na mag-imbak ng mga komunikasyon ito sa kanyang server. Paminsan-minsan ang Yahoo ay maaaring magpadala sa iyo ng abiso sa pamamagitan ng Serbisyo ng Yahoo Messenger upang ipagbigay-alam sa iyo ang mga mahahalagang pagbabago sa Yahoo Messenger o kaugnay na mga Serbisyo. Ang nasabing mga mensahe ay hindi maaaring matanggap kung ikaw ay lumalabag sa TOS sa pamamagitan ng pag-access ng Serbisyo sa isang hindi awtorisadong paraan. Ang iyong kasunduan sa TOS ay bumubuo ng iyong pagsang-ayon na ikaw ay itinuturing na natanggap ang abiso anuman at lahat ng babala na maaaring ay naihatid sa iyo sakaling na-access mo ang Serbisyo sa isang awtorisadong paraan.
 8. ESPESYAL NA BABALA UKOL SA INTERNASYONAL NA PAGGAMIT AT PAGLULUWAS AT PAG-AANGKAT NA DAPAT SUNDIN
  Sa pagkilala ng pangdaigdigang katayuan ng Internet, sumasang-ayon ka sa lahat ng mga lokal na alituntunin ukol sa online kaugalian at katanggap-tanggap na nilalaman nito. Ang gamit ng Mga Serbisyo ng Yahoo at paglipat, paglalagay at pag-upload ng software, teknolohiya at ibang teknikong datos sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ng Yahoo ay maaring sakop ng mga batas sa pagluluwas at pag-aangkat ng Estados Unidos, Singapore at iba pang mga bansa. Ikaw ay sumasang-ayon na sumunod sa lahat ng mga batas at regulasyon ukol sa pagluluwas at pag-aangkat kasama ang walang hangganan ang Export Administration Regulations (tignan http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.htm) at mga tadhanang control programa ng Estados Unidos (tignan http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Partikular kang kumakatawan at patunay na ikaw ay:
  1. hindi kabilang sa anumang listahan ng pamahalaan na pinagbabawalang magluwas (tignan http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) o kasapi ng anumang pamahalaan o ibang bansang pinagbabawalang magluwas sa mga bansa na kilala ayon sa naangkop na pagluwas at pag-aangkat na batas at regulasyon;
  2. hind maglilipat ng mga software, teknolohiya at ibang teknikal na datos sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ng Yahoo sa mga pinagbabawal na grupo o bansa;
  3. hindi gagamitin ang Mga Serbisyo ng Yahoo sa hukbo, nuklear, bomba, kemikal o biyolohiyang armas na ginagamit sa paglabag sa mga batas na pagluluwas ng Estados Unidos o Singapore; at
  4. hindi maglilipat, maga-upload o maglalagay sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ng Yahoo ng anumang software, teknolohiya o ng iba pang teknikal na datos na labag sa mga batas ng Estados Unidos o Singapore o ng iba pang akmang pagluluwas o pag-aangkat na mga batas.
 9. NILALAMANG IPINAABOT O NILALAHAD PARA MAISAMA SA SERBISYO
  Yahoo ay hindi inaangkin ang pagmamay-ari ng Nilalaman na iyong ipinaabot o nilahad na magamit para maisama sa Serbisyo. Gayunpaman, ukol sa Nilalaman na iyong ipinaabot o inilahad para maisama sa pampubliko na lugar ng Serbisyo, binibigyan mo ang Yahoo ng mga sumusunod na pandaigdigan, royalty-free, maaaring isalin at hindi-eksklusibo lisensya (s), na naaangkop sa:
  1. Ukol sa Nilalaman na ibinigay o pinayagan mo na magamit para maisama sa publiko na lugar ng Yahoo Groups, ang lisensya na gamitin, ipamahagi, paparisan, modify, i-publish, broadcast, iganap at ipakita sa publiko ang ganoong Nilalaman sa Serbisyo para lamang sa mga layunin ng pagbigay at pagsulong ng tiyak na Yahoo Group na kung saan ang nilalaman ay ipinaabot o nilahad. Ang lisensyang ito ay mayroon bisa lamang hangga't pinipili mo na ipagpatuloy na isama ang ganoong Nilalaman sa Serbisyo at magwawakas sa oras mong alisin o Yahoo alisin ng ganoong Nilalaman mula sa Serbisyo.
  2. Ukol sa mga larawan, graphics, audio o video mong ipinaabot o ginawa na magamit para sa makakasama sa pampubliko na lugar ng Serbisyo na kaiba kaysa sa Yahoo Groups, ang lisensya na gamitin, ipamahagi, kopyahin, baguhin, i-publish, i-broadcast, i-ganap at ipakita sa publiko ang ganoong Nilalaman sa Serbisyo lamang para sa mga layunin magkaroon at maglathala ng ganoong Nilalaman na ipinaabot o ginawa na magamit. Ang lisensyang ito ay mayroon bias lamang hangga't pinipili mo upang magpatuloy upang isama ang ganoong Nilalaman sa Serbisyo at magwawakas sa oras mong alisin o Yahoo alisin ng ganoong Nilalaman mula sa Serbisyo.
  3. Ukol sa Nilalaman maliban sa mga larawan, graphics, audio o video mong ipinaabot o ginawa ng magamit para magkasama sa publiko na lugar ng Serbisyo maliban sa Yahoo Groups, ng panghabang-buhay, hindi mababawi at ganap na pagsu-sublicensible ng lisensya na gamitin, ipamahagi, kopyahin, baguhin, iakma, publish, broadcast, isalin, iganap at ipakita sa publiko ang ganoong Nilalaman (sa kabuuan o sa bahagi) at upang isama ang ganoong Nilalaman sa iba pang mga gawain sa anumang format o paraan ngayon kilala na o mabubuo sa hinaharap..
  4. "Pampublikong-access" na mga lugar ng Serbisyo ay ang mga lugar ng Yahoo network na inilaan sa pamamagitan ng Yahoo na magamit ng pangkalahatang publiko. Bilang halimbawa, ang pampubliko na lugar ng Serbisyo ay kasama sa Yahoo Answers at bahagi ng Yahoo Groups na bukas para sa mga kasapi o mga bisita. Gayunpaman, ang mga publiko na lugar ng Serbisyo ay hindi kasama ang mga bahagi ng Yahoo Groups na limitado sa mga kasapi lamang, Yahoo mga serbisyo na inilaan para sa pribadong komunikasyon tulad ng Yahoo Mail o Yahoo Messenger, o mga lugar na labas sa Yahoo network tulad mga bahagi ng World Wide Web sites na mapupuntahan sa pamamagitan ng hypertext o iba pang mga link ngunit ay hindi naka-host o inilalabas sa pamamagitan ng Yahoo.
  5. Kinikilala mo na sa pamamagitan ng pagpapadala o paggawa na magamit ang Nilalaman sa pamamagitan ng Serbisyo, ikaw ang mananagot sa mga panganib ng ibang tao ay maaaring kopyahin o dili kaya ay gumamit ng Nilalaman. Sumasang-ayon ka na hindi mananagot ang Yahoo sa sinomang ibang tao na pagpaparami o gagamitin ng ganoong Nilalaman, kahit na hindi mo pinapahintulutan ang naturang pagpaparami o paggamitin.
 10. KONTRIBUSYON SA YAHOO!
  Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ideya, mungkahi, dokumento, at / o mga panukala ("Kontribusyon") sa Yahoo sa pamamagitan ng kanyang mungkahi o mga puna webpage, Kinikilala mo at sumasang-ayon ka na: (a) ang iyong Kontribusyon ay hindi naglalaman ng kumpidensyal o pagmamay-ari na impormasyon: (b) Yahoo ay hindi sumasailalim sa anumang pananagutan ng paglilihim ng anumang tungkol sa Kontribusyon; (c) Yahoo ay may karapatan gamitin o ibunyag ang (o pilitin huwag gamitin o ibunyag) ang nabanggit na Kontribusyon para sa anumang layunin, sa anumang paraan, sa media sa buong mundo: (d) Yahoo ay maaaring magkaroon ng katulad sa mga Kontribusyon na sa ilalim ng pagsasaalang-alang o sa pagbuo, (e) ang iyong mga Kontribusyon ay kaagad na magiging ari-arian ng Yahoo nang walang anumang obligasyon ng Yahoo sa iyo; at (f) ikaw ay hindi karapat-dapat sa anumang kabayaran o kaya ay anumang uri ng kabayaran mula sa Yahoo sa ilalim ng anumang mga pangyayari.
 11. BAYAD-PINSALA
  Sumasang-ayon ka na managot at hindi panagutin ang Yahoo at ang mga pinagmulan, hawak, sangay, kaakibat at mga kaugnay na kumpanya, pamunuan, ahente, trabahador, kasosyo, taga-tustos, pinagkukunan, mga kapwa may-ari ng tatak, nagbibigay lisensya na walang pinsala mula sa anumang paghahabol o demand, kasama ang mga makatwirang bayad ng abogado, na ginawa ng sinomang ikatlong partido dahil sa o sanhi ng Nilalaman mong isumite, post, ipinapadala o kung hindi man ay ginagawang magamit sa pamamagitan ng Serbisyo, ang iyong paggamit ng Serbisyo, ang iyong koneksyon sa Serbisyo, ang iyong paglabag sa TOS, o ang iyong paglabag ng anumang mga karapatan ng ibang tao o ang iyong paglabag sa anumang naaangkop na batas.
 12. WALANG MULING PAGBIBILI NG SERBISYO
  Sumasang-ayon kang hindi magparami, doblehin, kopyahin, ipagbili,, makipagpalitan, o samantalahin para sa anumang mga komersyal na layunin, ang anumang bahagi ng Serbisyo (kabilang ang iyong Yahoo ID), paggamit ng Serbisyo, o access sa Serbisyo.
 13. PANGKALAHATANG KASANAYAN HINGGIL PAGGAMIT AT IMBAKAN
  Kinikilala mo ang Yahoo na maaaring, sa sarili nitong pagpapasya, magtatag ng mga pangkalahatang kaugalian at mga limitasyon tungkol sa paggamit ng Serbisyo, kabilang ang walang limitasyong paraan kung papaano gamitin ang Serbisyo, ang pinakamaraming bilang ng araw na ang mga mensaheng email, mga pag-lathala sa message board o iba pang upload Nilalaman na mananatili sa Serbisyo, ang pinakamaraming bilang ng email na mensahe na maaaring ipinadala mula sa o matanggap sa pamamagitan ng isang account sa Serbisyo, ang pinakamalaking sukat ng anumang mensaheng email na maaaring ipinadala mula sa o natanggap sa pamamagitan ng isang account sa Serbisyo, ang pinakamalaking lugar ng disk na inilaan sa iyo ng Yahoo servers, at ang pinakamaraming bilang ng mga oras (at ang pinakamahabang panahon) ikaw ay mabigyan ng daan ng Serbisyo, sa loob ng isang panahon. Dahil ditto at hindi upang limitahan ang mga nabanggit sa itaas, dahil sa paggamit ng Serbisyo ikaw ay sumasang-ayon sa aming paggamit ng mga nakaugaliang Nilalaman sa https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html na kaugnay sa paggamit mo ng Serbisyo. Pumayag ka na ang Yahoo ay walang kinalaman o pananagutan sa pagkawala o pagkabigo na ma-imbak ng anumang mensahe at iba pang mga komunikasyon o Nilalaman na napanatili o napadala o nagawa na maaring magamit sa pamamagitan ng Serbisyo. Kinikilala mo na ang Yahoo ay nagreserba ng karapatang ilabas ang mga account na hindi aktibo para sa saklaw na kahabaan ng oras. Ikaw ay may hayagang pagkilala sa Yahoo na nagrereserba ng karapatan para ayusin ang mga limitasyon pana-panahon., sa aming sariling pagpapasya, meron or wala mang paunawa, at sumang-ayon ka na ang iyong patuloy na paggamit ng Serbisyo pagkatapos ng pagsasaayos ay nangangahulugan ng pagsang-ayon mong masakop ng nabagong kaugalian at limitasyon.
 14. PAGPAPAUNLAD NG SERBISYO
  Pinapanatili ng Yahoo ang karaparatan na anuman at sa lahat ng oras at maaring baguhin o itigil ng pansamantala o panghabang panahon ang SERBISYO (o ano mang parte nito) na walang anumang pasubali. Sumang-ayon kayo na ang Yahoo ay walang pananagutan sa inyo at sa kanino mang tao dahil sa anumang pagbabago, pagtigil pansamantala o hindi pagpapatuloy ng Serbisyo.
 15. PAGTATANGGAL
  Ikaw ay sumang-ayon sa Yahoo, na mapasailalim sa anumang pangyayari at walang paunang paunawa, na kaagad tapusin ang kasunduang binuo nitong TOS at tanggalin ang iyong Yahoo account, anumang kasamang email address, at pagbibigay daan sa kabuuan o anumang bahagi ng Serbisyo. Ang dahilan sa pagtapos sa kasunduan ay napapaloob, ngunit hindi limitado ditto ay, (a) paglabag ng TOS na ito; (b) kahilingan ng nagpapatupad ng batas o iba pang mga sangay ng pamahalaan; (c) kahilingan mula sa iyo (sariling pagbura ng account; at (d) hindi inaasahang usaping teknikal at seguridad na isyu o mga problema. (f) pinahabang oras ng mga hindi isinasagawa, (g) ang aming mabuting paniniwala na kayo ay gumamit o nagbalak sa paggamit ng Serbisyo na maakit sa paggawa ng pandaraya o mga iligal na gawain at/o (h) di pagbabayad sa anumang bayarin na galing sa koneksyon Pagtatapos ng iyong Yahoo account kabilang ang (a) pag-aalis ng access sa lahat ng mga handog sa loob ng mga Serbisyo, kabilang ngunit hindi limitado sa Yahoo Mail at Messenger ng Yahoo pagtanggal ng iyong password at ang lahat ng mga kaugnay na impormasyon, ang mga file at nilalaman na kaugnay sa o sa loob ng iyong account (o anumang bahagi nito), at (c) maliban sa karagdagang paggamit ng Serbisyo. Dagdag dito, sumasang-ayon ka na ang dahilan sa pagtatapos ay maaring isagawa sa sariling at nag-iisang diskrisyon ng Yahoo at ang Yahoo ay walang pananagutan sa iyo o sa sinomang tao para sa anumang pagtatapos ng iyong account, ang anumang nauugnay na email address, o ng access sa buong o anumang bahaging Serbisyo. Kung sakaling aming tapusin ang iyong account, ang anumang nauugnay na address ng email o ng access sa buong Serbisyo, dahil dito ang TOS ay kaagad wawakasan ang may kaugnay sa mga nabanggit, maliban na ang Private Policy, ang IP Patakaran, ang Section 15 at Seksyon 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 at 27 ng TOS ay mananatiling buhay sa kabila ng nabanggit na pagtatapos at patuloy na mag-aplay.
 16. PAKIKITUNGO SA MGA ADVERTISERS
  Ang Serbisyo ay maaari ring isama ang pag-access sa mga produkto at serbisyo ng mga independiyenteng mga ikatlong partido Kung hindi mandirekta o sa pamamagitan ng mga link sa mga site na pinatatakbo ng ganoong mga third party advertiser. Ang iyong sulat o negosyo pakikitungo sa, o pakikilahok sa mga promo ng mga advertiser matatagpuan o sa pamamagitan ng Serbisyo, kasama ang pagbabayad at paghahatid ng mga kaugnay na mga kalakal o serbisyo, at anumang iba pang mga tuntunin, kundisyon, warranties, o representasyon, na nauugnay sa mga tulad ng pakikitungo, ay tanging sa pagitan mo at tulad na mga advertiser, kahit na kung saan ito ay kaugnay sa anumang mga produkto o mga serbisyo na co-branded sa amin na maaaring isama ang aming trademark. Sumasang-ayon ka na ang Yahoo ay walang kinalaman o pananagutan sa anumang pagkawala o pagkasira ng anumang uri na natamo bilang resulta ng anumang naturang pakikitungo o bilang resulta ng pagkakaroon ng ganitong mga advertiser sa Serbisyo.
 17. LINKS
  Ang Serbisyo ay maaaring magbigay ng, o ikatlong partido ay maaaring magbigay ng, mga links sa iba pang mga World Wide Web site o mapagkukunan. Dahil ang Yahoo ay walang kontrol sa mga ganoong mga site at mga mapagkukunan, kinikilala mo at sumasang-ayon ka na ang Yahoo ay hindi mananagot para sa kakayahang magamit ang naturang panlabas na site o mga mapagkukunan, at hindi nag-eendorso at walang kinalaman o pananagutan sa anumang Nilalaman, advertising, mga produkto o iba pang materyales sa o magagamit mula sa naturang mga sites o mapagkukunan. Ikaw ay karagdagang kumikilala at sumasang-ayon sa Yahoo na hindi dapat at walang pananagutan, tuwiran o di-tuwirang, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o di-umano'y na sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-uumasa sa anumang ganoong Nilalaman, mga kalakal o serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng anumang tulad na site o mapagkukunan.
 18. PAGMAMAY-ARI NG YAHOO
  KINIKILALA MO AT SUMANG-AYON KA NA ANG MGA AD NG SERBISYO NG ANUMANG MGA KINAKAILANGANG SOFTWARE NA GINAMIT SA KONEKSYON SA SERBISYO ("SOFTWARE") NAGLALAMAN NG PAGMAMAY-ARI AT KUMPIDENSYAL NA IMPORMASYON NA PROTEKTADO NG NAAANGKOP NA INTELEKTWAL NA ARI-ARIAN (INTELLECTUAL PROPERTY) AT IBA PANG BATAS. KARAGDAGANG KINIKILALA AT SUMASANG-AYON KA NA ANG NILALAMAN NA NAKAPALOOB SA MGA ADVERTISEMENT SPONSOR O IMPORMASYON NA IPINAKITA SA IYO SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO O SA PAMAMAGITAN NG MGA ADVERTISER AY PROTEKTADO NG MGA COPYRIGHT, TRADEMARK, SERVICE MARK, PATENT, O IBA PANG MGA KARAPATAN AT MGA BATAS. MALIBAN SA HAYAGANG PINAHINTULUTAN NG YAHOO! O MGA ADVERTISER, SUMASANG-AYON KA NA HINDI PAHINTULUTAN ANG MGA IBA NA MAGBAGO, PAUPAHIN, IPABUWIS, PANGUTANG, IPAGBILI, IPAMAHAGI O LUMIKHA NG MGA HANGONG LIKHA NA BATAY SA NG SERBISYO O SA SOFTWARE, SA KABUUAN O BAHAGI.

  YAHOO! AY NAGBIBIGAY SA IYO NG ISANG PERSONAL, HINDI-NAILILIPAT AT HINDI-EKSKLUSIBO KARAPATAN AT LISENSYA NA GAMITIN ANG “OBJECT CODE” NITONG SOFTWARE SA ISANG COMPUTER; SA KONDISYON NA HINDI MO (AT HINDI PAPAYAGAN ANG SINOMANG IKATLONG PARTIDO NA) KUMOPYA, MAGBAGO, LUMIKHA NG ISANG DERVIATIVE NA GAWAIN MULA DITO, REVERSE ENGINEER, REVERSE ASSEMBLE O KUNG HINDI MAN AY TANGKAING MATUKLASAN ANG ANUMANG SOURCE CODE, PAGBILI, ITALAGA, SUBLICENSE, MAGBIGAY NG ISANG SECURITY INTEREST SA O KAYA AY ILIPAT ANG ANUMANG KARAPATAN SA SOFTWARE. SUMASANG-AYON KANG HINDI BAGUHIN ANG SOFTWARE SA ANUMANG PARAAN O ANYO, O GAMITIN NABABAGONG BERSYON NG ANG SOFTWARE, KABILANG ANG (WALANG LIMITASYON) PARA SA LAYUNIN NG PAGKUHA NG HINDI AWTORISADONG PAG-ACCESS SA SERBISYO SA PAMAMAGITAN NG ANUMANG PARAAN SA PAMAMAGITAN NG INTERFACE NA IBINIGAY NG YAHOO! PARA SA PAGGAMIT SA ACCESS NG SERBISYO.
 19. PAGPAPAWALANG BISA SA MGA PANANAGUTAN
  Maliwanag mong nauunawaan at sumasang-ayon na:
  1. ANG IYONG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO AY NASA IYONG SARILING PANANAGUTAN. ANG SERBISYO AY IBINIGAY NG "AS IS" AT "AS AVAILABLE" NA BATAYAN. YAHOO! AT ANG PINAGMULAN, HAWAK, SANGAY AT KAUGNAY NA KUMPANYA, KAANIB, PAMUNUAN, TRABAHADOR, AHENTE, KASOSYO, TAGABIGAY LISENSYA, TAGA-TUSTOS AT PINAGKUNAN TAHASANG NAGWAWAKSI NG LAHAT NG KASIGURUHAN NG ANUMANG URI, KAHIT INIHAYAG O IPINAHIWATIG, KABILANG ANG, NGUNIT HINDI LIMITADO SA NASASAAD NG GARANTIYA NG KAKAYAHANG MAGBILI, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AT DI-PAGLABAG (MALIBAN SA ANUMANG KASIGURUHAN NG PAGWAWAKSI NA HINDI LIGAL).
  2. YAHOO! AT ANG KANYANG PINAGMULAN, HAWAK, SANGAY AT MGA KAUGNAY NA KUMPANYA, KAANIB, PAMUNUAN, TRABAHADOR, AHENTE, KASOSYO, TAGABIGAY LISENSYA, MGA TAGA-TUSTOS, AT PINAGKUNAN AY HINDI NAGBIBIGAY NG KASIGURUHAN NA (I) ANG SERBISYO AY ANG IYONG MGA KINAKAILANGAN; (II) ANG SERBISYO AY MAGIGING TULUY-TULOY, NAPAPANAHON, LIGTAS O WALANG MALI, (III) ANG SERBISYO AY MA-ACCESS SA ANUMANG ORAS O SA LAHAT NG ORAS SA PAMAMAGITAN NG CHANNEL NA NAPILI O GAMIT MO, (IV) ANG IMPORMASYON, NILALAMAN O MGA ADVERTISEMENT NA NAKAPALOOB SA, IPINAMAMAHAGI, IPINAMAGITAN, O NAKA-LINK, DOWNLOAD O NA-ACCESS MULA SA O SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO (ANG "MATERYALES") O MGA RESULTA NA MAAARING MAKUHA MULA SA PAGGAMIT NG SERBISYO AY MAGIGING TUMPAK O MAAASAHAN; (V) ANG KALIDAD NG ANUMANG PRODUKTO, SERBISYO, IMPORMASYON O IBA PANG MATERYAL NA BINILI O NAKUHA MO SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO (ANG "PRODUKTO") AY ANG IYONG MGA INAASAHAN; AT (VI) ANG ANUMANG MGA KAMALIAN SA SOFTWARE AY MAIWAWASTO.
  3. ANUMANG PAGTITWALA, BATAY O PAGGAMIT NG ANUMANG MATERYAL AY NAKASALALAY SA IYONG SARILING DISPOSISYON AT PANANAGUTAN . AMING NILALAAN ANG KARAPATAN SA SARILI NAMING DISPOSISYON AT WALANG ANUMANG PANANAGUTAN NA GUMAWA NG PAGPAPAPABUTI SA O IWASTO ANG ANUMANG MALI O PAGKUKULANG SA ANUMANG BAHAGIO NG SERBISYO O MATERYALES. ANG MATERYALES AY IBINIGAY O IPINAGKAKALOOB NAMIN NG “AS IS” BASIS MAILIWANAG NAMING ITINATATWA ANG ANUMANG AT LAHAT NG KASIGURUHAN NA HAYAG O IPAHIWATIG, KABILANG AT WALANG HANGGANAN, ANG MGA KASIGURUHAN SA PANGANGALAKAL AT KAANGKUPAN PARA SA TIYAK NA LAYUNIN TUNGKOL SA ALIN MAN NA MATERYALES O PRODUKTO.
  4. ANG ANUMANG MATERYAL NA NAKUHA O KUNG HINDI MAN MAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO AY DADAAN SA IYONG SARILING DISPOSISYON AT PANANAGUTAN, AT IKAW LAMANG ANG MAY PANANAGUTAN SA ANUMANG PINSALA AT SUMASANG-AYON KA NA TALIKDAN ANG PAG-AANGKIN SA ANUMAN AT SA LAHAT NG AT SANHI NG PAGKILOS SA IYONG COMPUTER SYSTEM O MGA KAGAMITAN, O PAGKAWALA NG DATOS NA RESULTA MULA SA PAG-KUHA NG ANUMANG NATURANG MATERYAL.
  5. WALANG PAALALA O KAALAMAN KAHIT NA SA SALITA O NAKASULAT, NA NAKUHA MO MULA SA YAHOO! O AMING TAGABIGAY LISENSYA, MGA TAGATUSTOS, PINAGKUNAN, PINAGMULAN, MAY HAWAK NG KOMPANYA O ANUMANG KOMPANYA, KAANIB, PAMUNUAN, AHENTE O TRABAHADOR SA PAMAMAGITAN NG O MULA SA SERBISYO BUNGA NG KASIGURUHAN NA HINDI MALIWANAG NA IPINAHAHAYAG SA TOS. (MALIBAN SA ANUMANG PANLILINLANG NA GINAWA NAMIN O NG AMING MGA TAGABIGAY LISENSYA, MGA TAGATUSTOS, PINAGKUNAN, PINAGMULAN, MAY HAWAK NG KOMPANYA O ANUMANG KOMPANYA, KAANIB, PAMUNUAN, AHENTE O TRABAHADOR, KUNG SAKALI MAN).
  6. ANG MALIIT NA PORSIYENTO NG MGA GUMAGAMIT AY MAAARING MAKARANAS NG EPILEPTIC NA PAG-ATAKE KUNG MAILANTAD SA KAKAIBANG TULARAN NG LIWANAG O NAKATAGO SA COMPUTER SCREEN O DI KAYA SA PAGGAMIT NG SERBISYO. MAY MGA KONDISYON NA MAARING HUMIKAYAT SA NAKARAANG HINDI NALAMANG SIMTOMAS NG EPILEPTSI KAHIT NA ANG GUMAGAMIT NA WALANG NAKARAAN O SISUNDANG PAG-ATAKE O EPILEPSI. KUNG IKAW, O ALINMAN SA IYONG PAMILYA, AY MAYROONG KONDISYONG EPILEPTIC, SUMANGGUNI SA IYONG MANGGAGAMOT BAGO GUMAMIT NG SERBISYO. AGARANG HUWAG NG IPAGPATULOY ANG PAGGAMIT NG SERBISYO AT SUMANGGUNI SA IYONG MANGGAGAMOT KUNG IKAW AY NAKAKARANAS NG ALIN MAN SA MGA SUMSUNOD NA SIMTOMAS HABANG GUMAGAMIT NG SERBISYO: PAGKAHILO, PANLALABO NG PANINGIN, PAGKIBOT NG MATA AT KALAMNAN, PAGKAWALA NG KAMALAYAN, DI PAGKILALA, AT ANUMANG HINDI KUSANG PAGGALAW, O MGA KOMBULSYON.
 20. LIMITASYON NG PANANAGUTAN
  HAYAGAN MONG NAUUNAWAAN AT SUMASANG-AYON KA NA ANG YAHOO! AT ANG KANYANG MGA PINAGMULAN, MGA KAANIB, MGA PAMUNUAN, MGA TRABAHADOR, MGA AHENTE, MGA KATUWANG, AT MGA TAGABIGAY LISENSYA AY HINDI MANANAGOT SA ANUMANG TUWIRAN O HINDI TUWIRAN, NAGKATAON, ESPESYAL, DAHILAN O ULIRANG BAYAD PINSALA O ANUMANG PAGKAWALA NG KITA, MAGANDANG PANGALAN, PAGGAMIT, DATOS, KARANGALAN O IBA PANG HINDI NASASALAT NA KAWALAN (SA KABILA NG YAHOO! AT ANG MGA MGA PINAGMULAN, MGA KAANIB, MGA PAMUNUAN, MGA TRABAHADOR, MGA AHENTE, MGA KATUWANG, AT MGA TAGABIGAY LISENSYA) AY NAABISUHAN NG MAAARING MAGKAROON NG GANOONG KASIRAAN O PAGKAWALA), NAGMUMULA SA: (A) ANG PAGGAMIT O WALANG KAKAYAHANG GUMAMIT NG MGA SERBISYO; (i) SERBISYO, MATERYALES, PRODUKTO; (ii) SA PAGGAMIT O WLANG KAKAYAHANG PAGGAMIT NG SERBISYO (iii) ANG HALAGA NG PAGKUHA NG KAHALILING MGA PRODUKTO AT SERBISYO NA NAGMULA SA ANUMANG PRODUKTO, DATOS, IMPORMASYON OR SEBISSYONG BILI O NAKUHA O MENSAHENG TINANGGAP O UNANG GINAWA DITO O MULA SA SERBISYO; (iv) WALANG PAHINTULOT NA DAAN SA PAGGAMIT O PAGBABAGO NG IYONG TRANSMISSION O DATOS; (v) PALALAHAD O UGALI NG IBANG TAO SA SERBISYO O PAGGAMIT NINO MAN NG NILALAMAN NA PINARAAN O MAAARING GAMITIN SA SERBISYO; (vi) ANUMANG PRODUKTO O SERBISYO NA NAGAMIT O MENSAHENG IPINADALA O TINANGGAP NA GINAGAMIT ANG SERBISYO; (vii) ANUMANG BAGAY NA GINAGAMIT ANG SERBISYO, MATERYALES O PRODUKTO, WALANG ANUMAN SA TOS ANG MAAARING TAKDAAN ANG PANANAGUTAN NAMIN O NG AMING PINAGMULAN, MGA KAANIB, MGA PAMUNUAN, MGA TRABAHADOR, MGA AHENTE, MGA KATUWANG, AT MGA TAGABIGAY LISENSYA KUNG SAKALI MAN UKOL SA PAGKAMATAY O PERSONAL NA PINSALA NA NAGMULA SA AMIN O SA KANILANG PAGKUKULANG.
 21. PAGBUBUKOD AT LIMITASYON
  KINIKILALA MO NA ANG PAGTUTUWA AT PAGBUBUKLOD NG PANANAGUTAN NA NAKALAHAD SA SEC. 19 AT 20 AY MAGPAPATOTOO NG PANTAY AT MAKATUWIRANG PAGHAHATI NG PANANAGUTAN AT BENEPISYO NG ATING KASUNDUAN. MATAPOS ISAALANG-ALANG ANG LAHAT NG NG MGA DAHILAN KASAMA SUBALIT HINDI TINATAKDAAN ANG HALAGA NG KONSIDERASYON NA IPAGKALOOB MO SA AMIN AT MAAARING MAGAMIT ANG HALAGA NG INSURANCE TUNGKOL SA MGA NABANGGIT NA PANANAGUTAN. TULUYAN KA RIN SUMASANG-AYON NA ITONG PAGTUTUTWA AT PAGTATAKDA AY MAARING IPAGHABOL HANGAANG SA SUKDULANG PINAHINTULUTAN NG UMIIRAL NA BATAS.
 22. ESPESYAL NA PAUNAWA SA MGA SERBISYO NA MAY KINALAMAN SA PANANALAPI
  Kung may layunin kang lumikha o sumapi sa anumang serbisyo, tumanggap o humiling ng anumang balita, mensahe, babala o ng ibang impormasyon galing sa Serbisyo tungkol sa mga kumpanya, stock quotes, pamumuhunan o mga garantiya, mangyari lamang muling basahin ang nabanggit sa Seksyon 19 at 20. Ito ay ibayong pag-iingat para sa iyo. Sa karagdagan, sa ganitong uri ng impormasyon, ang nakalathala “Hayaang mag-ingat ang mga namumuhunan” ay tumpak. Ang Serbisyo ay ibinibigay para sa paguunawa lamang at walang Nilalaman na kasama sa Serbisyo na ang layunin ay para makipagpalitan o pamumuhunan o dili kaya ay nangangahulugan ng tiyak na payo na ibigay sa iyo. Ikaw ay sumasang-ayon at lubusan sa pakikipagpalitan o pamumuhunan iyong ginawa ang tanging Yahoo at ang kanyang mga tagabigay lisensya ay hindi mananagot o walang kinalaman sa pagkawasto, mabuting gamit o magagamit na impormasyon na dumaan o maaring magamit sa pamamagitan ng Serbisyo, at hindi mananagot at walang kinalaman sa anumang palitan o desisyong pampuhunan na base sa nabanggit na impormasyon.
 23. IKATLONG PARTIDONG MAKIKINABANG
  Sumasang-ayon ka na maliban sa hayagang binibigay sa TOS na ito na walang ikatlong partido na makikinabang sa kasunduang ito. Kinikilala mo na ang Yahoo o ang sangay, mga pinagmulan, kaanib, namamahala, ahente, trabahador, kasosyo, mga nagbibigay lisensya (MAKIKINABANG), kung sakali man, ang ikatlong partidong makikinabang na nabanggit sa Seksyon 6, 11, 19, 20 at 21. Kinikilala mo rin na kaming kapwa may-ari ng tatak at kasosyo ay siyang aming layuning maging ikatlong partidong makikinabang sa Seksyon 11. sumasang-ayon ka rin na sinoman sa aming sarili at sa kapakanan ng iba ay maaring ipatupad ang Nilalaman ng Seksyon 6, 11, 19, 20 at 21 o alin man dito at ang Singapore Contracts (karapatan ng mga IKATLONG PARTIDO) Act (Cap.53B) ay siyang angkop sa TOS na ito sa hanggang itakda at ayon sa mga nilahad at nabanggit sa itaas at hanggang dito lamang.
 24. PAUNAWA
  Ang Yahoo ay maaaring magbigay sa iyo ng mga abiso kasama iyong mga pagbabago sa TOS sa paraan ng email, regular mail, paglathala ng mga Serbisyo. Sumasang-ayon ka sa mga nabanggit na abiso na ini-email, regular mail at paglathala ng abiso o ng mga links sa mga abiso sa iyong pangkalahatang sa Serbisyo ay bumubuo ng sapat at angkop na abiso sa iyo ng mga bagay na Nilalaman doon. Sumasang-ayon ka rin na maaring bigyan ka ng proseso ukol sa iyo sa regular mail sa direksyiong iyong binigay sa Yahoo o sa anumang paraan na pinapahintulutan ng batas.
 25. IMPORMASYON NG MARKA
  Ikaw ay sumasang-ayon na lahat ng mga marka ng Yahoo, tatak na mga pangalan, serbisyong marka at iba pang mga logo at produkto at serbisyong pangalan ng mga marka ng Yahoo at ang aming mga lisensyadong tao, taga-tinda, pinagmulan at humahawak ng kumpanya, at kung sakali man ang “Yahoo” Marks”). Kung walang naunang pahintulot ng aming lisensyadong tao, taga-tustos, taga-tinda, pinagmulan o may hawak ng kumpanya o kami, kung sakali man, sumang-ayon ka na hindi magpakita o gamitin sa anumang paraan ang mga marka ngYahoo
 26. PAUNAWA AT PARAAN UKOL SA PAGGAWA NG PAGAANGKIN NG KARAPATANG MAGPALATHALA O PAGLABAG SA INTELEKTWAL NA PAGMAMAY-ARI
  Igingalang namin ang karapatang intelektwal na pagmamay-ari ng iba, at nakikiusap kami na ganoong din ang gawin ng aming tagagamit. Mangyaring sumangguni lamang sa aming Karapatan Patakaran ng Intelektwal na Ari-arian (Intellectual Property Rights Policy) para sa karagdagang detalye.

  Kung ikaw ay naniniwalang ang iyong karapatang intelektwal na pagmamay-ari (tulad ng karapatang magpalathala ang karapatan ng tatak na pangangalakal) ay nalabag na, mangyari lamang na sumangguni sa nasabing Karapatan Patakaran ng Intelektwal na Ari-arian (Intellectual Property Rights Policy) na naglalaman ng mga kautusan kung paano ipagbibigay alam sa tamang batas. Yahoo ay maaring sa angkop na pagkakataon at sa kanyang pagpapasya, na sasalantain at/o tapusin ang mga account ng gumagamit na kung sinomang umuulit na lumalabag.
 27. PANGKALAHATANG IMPORMASYON
  Kabuuang Kasunduan. Ang TOS na ito (at ang mga iba pang kasunduan at palakad na kalakip nito ay bumubuo ng BUONG KASUNDUAN sa pagitan mo at ng Yahoo at namamahala ng iyong paggamit ng SERBISYO at nilalagpasan ang anumang dating pagkakaunawaan, mga pagpapahayag, pagkatawan at mga kasunduan ninyo at ng Yahoo tungkol sa Serbisyo. Para maiwasan ang pagdududa, maliban sa sukdulang Nilalaman ng Seksyon 23, ikaw at kami ay siyang tanging kalahok sa TOS. Maari ka rin sumailalim sa mga karagdagang mga tuntunin at kondisyon na maaring ipataw kung ikaw ay gumamit o bumili ng iba pang serbisyo ng Yahoo, kaugnay ng serbisyo, ikatlong-partidong nilalaman o ikatlong partidong software.

  Pagpili ng Batas at Lugar. Ang TOS at ang relasyon sa pagitan mo at ng Yahoo ay dapat pamahalaan at sumailalim sa batas ng Singapore na walang pasubali sa “conflict of laws provision“ nito. Ikaw at ang Yahoo ! ay hindi nagkasundong sumailalim sa ekslusibong hurisdiksyon ng mga Hukuman ng Singapore sa lahat ng alitan na lumalabas o may kaugnayan sa TOS na ito.

  Pagwawaksi at Pagpapawalang Bisa Ng Mga Tuntunin Ang pagkabigo ng Yahoo sa pagsasagawa o pagpapatupad ng anumang karapatan o probisyon sa TOS na ito ay hindi na kailangang bumuo ng pagwawaksi ng anumang karapatan o probisyon. Ang mga probisyon sa TOS ay mapapawalang bisa kung ang anumang probisyon o bahagi ng probisyon ay hatulan ng isang hukumang may kakayahang hurisdiksiyon na walang bisa. Sa kabila nito, ikaw at ang Yahoo ay sumasang-ayon na ang hukuman ay dapat gumawa ng paraan upang mabigyan ng kahulugan ang inyong mga layunin na isinasaad sa mga probisyon at magbigay ng kahulugan sa mga nasabing probisyon hanggang sa pahihintulutan ng batas para maisagawa na magkaroon ng bisa at maipatupad ito at ang iba pang probisyon ng TOS ay manatiling mayroong buong lakas at bisa.

  Walang Karapatan sa Pagkakasagip at Hindi Paglilipat. Ikaw ay sumang-ayon na ang Yahoo account ay hindi maaaring ilipat ang anumang karapatan mo sa iyong Yahoo ID o nilalaman ng iyong account ay mapapawalang-bisa o mawawala sa iyong pagpanaw. Sa pagtanggap sa kopya ng katunayan ng iyong pagpanaw, ang iyong account ay mawawala at ang lahat ng nilalaman nito ay mabubura.

  Batas Ng Mga Limitasyon. Ikaw ay sumasang-ayon na sa kabila ng anumang batas na nagsasaad ng kakaiba, ang anumang paghahabol o sanhi ng pag-aksyon na nagmumula o may kaugnayan sa paggamit ng mga SERBISYO o ng TOS na ito ay dapat isampa sa loob ng isang (1) taon magmula sa paglitaw ng karapatang maghabol o kung hindi panghabang panahong mahahadlangan.

  Titulo Ng Seksyon. Ang mga titulo ng seksyon sa TOS ay para sa kaginhawaan lamang at walang ligal o kontraktwal na epekto.

  Masusunod ang salin sa wikang Ingles. Kung sakaling ang TOS na ito ay isinalin sa ibang wika at mayroong pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pagsasalin ng wika, ang wikang Ingles ang dapat masunod sa sakop nito kung ang pagkakaiba ay resulta ng sablay sa pagsasalin.
 28. MGA PAGLABAG
  Mangyari lamang ipagbigay alam ang anumang paglabag sa TOS na ito sa aming tagapangalaga ng mga kliente sa Customer Care group.
 29. English Version  
 • oath