Seguridad sa Yahoo

Pinakamahalaga ang pagprotekta sa aming mga sistema at impormasyon ng aming mga user para masiguro ang pagkakaroon ng mga user ng Yahoo ng ligtas na karanasan ng user, at mapanatili ang tiwala ng aming mga user. Ginagawa namin ang mga sumusunod na hakbang upang protektahan ang iyong impormasyon:

 • Transport Layer Security (“TLS”)
 • Gumagamit kami ng TLS encryption kapag nagpapadala ng mga partikular na uri ng impormasyon tulad ng impormasyon sa mga serbisyong pinansyal o impormasyon sa pagbabayad. Naka-display ang icon na katulad ng kandado sa karamihan sa mga browser sa mga sesyong TLS.
 • Pangalawang Beripikasyon sa Pag-sign In
 • Maaari mong i-on ang setting na hihingi ng pangalawang impormasyon, tulad ng code na ipadadala sa pamamagitan ng SMS, bukod sa iyong password, kapag nagsa-sign in sa iyong account mula sa aparato o lokasyon na hindi namin kilala. Matuto nang higit pa tungkol sa pangalawang beripikasyon sa pag-sign in.
 • Mga On-Demand Password
 • Nag-aalok din ang Yahoo ng mga on-demand password. Sa pamamagitan ng pagli-link ng iyong mobile device sa iyong account, binibigyang-daan mo kaming magbigay sa iyo ng password on demand sa pamamagitan ng SMS, kaya hindi mo na ngayon kailangang alalahanin ang mga password. Matuto nang higit pa tungkol sa mga on-demand password.
 • Ligtas na Imbakan
 • Naglalagay kami ng pamantayan sa industriyang pisikal, teknikal, at pamamaraang proteksyon na sumusunod sa mga may-kaugnayang regulayson upang protektahan ang iyong personal na impormasyon.
 • Mga Vendor at Mga Kasosyo
 • Upang protektahan ang seguridad at pagkapribado ng iyong impormasyon, maaaring magbigay kami ng impormasyon sa mga kasosyo at vendor na nagtatrabaho para sa amin sa ilalim ng mga kasunduan ng pagiging kompidensyal. Ang mga kompanyang ito ay walang sariling karapatan para gamitin o ibahagi ang impormasyong ito nang walang pahintulot mo.
 • Access sa Impormasyon
 • Nililimitahan namin ang access sa personal na impormasyon tungkol sa iyo sa mga empleyadong pinaniniwalaan naming kailangang makita ang impormasyong iyon upng magbigay ng mga produkto o serbisyo sa iyo o para iproseso ang impormasyong ito para sa amin.
 • Edukasyon at Pagsasanay
 • Nagpatupad kami ng programa ng edukasyon at pagsasanay sa buong kompanya tungkol sa seguridad na kailangan sa bawat empleyado ng Yahoo.

Pakitandaan na walang paghahatid ng data sa Internet o teknolohiya sa pag-imbak ng impormasyon ang matitiyak na 100% ligtas. Patuloy kaming sumusuri at nagpapatupad ng mga pagpapahusay sa teknolohiya at mga gawi sa seguridad.

Kailangang ng Teamwork ng Seguridad

Kailangan mo ring seryosohin ang iyong seguridad. Pakibisita ang aming Safety Center para sa mga tool at tip tungkol sa mga paraan para manatiling maingat at mga hakbang na pwede mong gawin upang protektahan ang iyong impormasyon at bawasan ang mga panganib ng di-awtorisadong pag-access.

Paano Mag-ulat ng Mga Pangyayaring Panseguridad

Ang impormasyon tungkol sa pag-uulat ng mga pangyayaring panseguridad ay makikita sa aming Safety Center.

 • oath