IP Address

Kapag ang iyong web browser o email application ay humihingi ng pahina sa web o email mula sa ibang kompyuter sa Internet, awtomatiko nitong ibinibigay sa kompyuter na iyon ang address kung saan dapat nitong ipadala ang impormasyon. Ang tawag dito ay ang “IP address” ng iyong kompyuter. (Ang IP ay tumatayo para sa "Internet protocol.") Para sa karamihan ng mga user na umaakses sa Internet gamit ang isang dial-up na Internet service provider (ISP), ang IP address ay mag-iiba-iba sa bawat pagkakataong magla-log on ka.

Koleksyon ng Impormasyon at mga Gawi sa Paggamit

 • Ang Yahoo ay karaniwang tumatanggap ng mga IP address mula sa lahat ng user ng lahat ng serbisyo.
 • Iniimbak din ang iyong IP address sa aming mga database ng pagpaparehistro ng user kapag nagparehistro ka sa Yahoo.
 • Maaaring gamitin ang mga IP address sa iba't-ibang layunin, kabilang ang:
  • Pagsuri sa mga problema sa serbisyo o teknolohiya na iniulat ng aming mga user o inhinyero na kaugnay sa mga IP address na kontrolado ng isang tukoy na kompanya ng web o ISP.
  • Ipadala ang pinakaangkop ng pagpapatalastas sa iyong mga kompyuter at iba pang mga device batay sa heograpikong lugar o impormasyong nakuha mula sa iyong IP address.
  • Mga kasamang user at/o device sa parehong lokasyon, tulad ng isang sambahayan.
  • Iulat ang mga pinagsama o iba pang hindi personal na makikilalang impormasyong nakuha mula sa mga IP address sa mga tagapatalastas.
  • Tantiyahin ang kabuuang bilang ng mga user na bumibisita sa Yahoo mula sa mga partikular na bansa o rehiyon ng daigdig.
  • Alalayan ang mga manininda sa Mga Tindahan ng Yahoo at Pamimili sa Yahoo upang subaybayan ang mga pagbisita sa at mga negosyo sa kanilang mga tindahan.
  • Para tumulong na tukuyin kung sinong mga user ang may mga pribilehiyo sa pag-access sa ilang partikular na nilalaman na aming hino-host.

Iba pa

 • Kapag ang isang web page ng Yahoo ay hiniling at tiningnan, ang kahilingang iyon ay ila-log sa aming mga server na may kasamang impormasyon kabilang ang IP address ng device na humiling ng pahinang iyon.
 • Ang Yahoo Mailay may kabilang na mga IP address sa mga header ng papalabas ng mensahe sa mail, tulad ng tinukoy ng pamantayang internet protocol.
 • Ang Yahoo Messengeray gumagamit paminsan-minsan ng koneksyong peer-to-peer sa panahon ng kanyang operasyon, kabilang ang mga panahong maaaring ginagamit mo ito para sa mabilisang pagmemensahe (mga pag-uusap sa teksto), pagbabahagi ng file at pag-stream sa webcam. Ang peer-to-peer ay nangangahulugan na ang iyong kompyuter ay direktang kumokonekta sa kompyuter ng isa pang user sa pag-uusap nang hindi kinakailangang dumaan sa mga server ng Yahoo. Dahil dito, ang iyong IP address ay available para sa mga user na gumagamit ng parehong koneksyong peer-to-peer na ginagamit mo.
 • oath