Cookies at Mga Parehong Teknolohiya

Maaaring magtakda at magbasa ng mga cookie at pagkakakilanlan ng device ang Yahoo kapag bibisita ka sa aming mga website, gumamit ka ng aming mga produkto o bumisita ka ng website kung saan naglalaan ng mga ad, nilalaman o analytics ang Yahoo. Ang cookie ay isang maliit na piraso ng impormasyong iniimbak sa isang kompyuter para sa layunin ng pagtukoy sa browser na iyon sa panahon ng interaksyon sa mga website. Ang mga pagkakakilanlan ng device ay binubuo mula sa mga available na elemento ng system na maaaring kabilangan ng IP address, impormasyon ng ahente ng user (bersyon na browser, OS na uri at bersyon), o mga pagkakakilanlang binuo ng device tulad ng ID ng Apple para sa Mga Tagapatalastas, ID ng Apple para sa Mga Nagtitinda, Android ID ng Google, o Ad ID ng Play Store ng Google Play. Ang mga cookie at kahalintulad ng teknolohiya ay maaaring gamitin upang tandaan ang mga item tulad ng mga pagkakakilanlan at mga kagustuhan ng mga user at upqang tukuyin at kilalanin ang mga user ng Yahoo. Maaaring magtakda ng cookie ang Yahoo sa browser kung pahihintulutan ito ng mga kagustuhan ng browser. Pinahihintulutan lang ng browser ang website na iakses ang mga cookie na itinakda nito, at hindi iyong mga itinakda ng iba pang mga website.

Mga Bagong Gawi ng Yahoo Kaugnay ng Mga Cookie at Mga Kahalintulad na Teknolohiya

Maaaring gumamit ang Yahoo ng mga cookie at kahalintulad na teknolohiya para sa ilang layunin, kabilang ang:

 • Pag-akses sa iyong impormasyon kapag “mag-sa-sign in” ka nang sa gayon ay mabigyan ka namin ng pinasadyang nilalaman o maalala namin ang huling pahinang iyong binisita sa isang produkto o serbisyo ng Yahoo.
  • Ang mga impormasyong nakokolekta ng Yahoo na may kaugnayan sa iyong mga aktibidad at interes ay pinapanatili ng Yahoo sa mga server nito at iniuugnay nito sa mga cookie ng Yahoo at mga kahalintulad na teknolohiya. Maaari kang makaalam ng higit pa tungkol samga gawi sa pagpapanatili at pag-iimbak ng data ng Yahoodito.
 • Panatilihin ang iyong mga setting at pagkakakilanlan habang gumagamit ka ng mga produkto o serbisyo ng Yahoo.
  • Kapag nag-log in ka sa iyong Yahoo account, inilalagay sa kompyuter ang isang cookie at/o ID ng device na nakaugnay sa impormasyon tungkol sa iyong mga interes. Pinahihintulutan nito ang Yahoo na iugnay ang iyong mga interes, aktibidad, kagustuhan, at naunang paggamit ng Yahoo kung magla-log in ka sa iyong Yahoo account sa maramihang device. Nangangahulugan ito na ang iyong mga gawi sa pagba-browse at iba pang aktibidad sa iyong kompyuter sa trabaho, kompyuter para sa aklatan, o iba pang device kapag naka-log in, ay maaaring ipaalam ang iyong karanasan sa Yahoo kapag ginagamit ang iyong kompyuter sa bahay o iba pang device kapag naka-log in.
 • Maghatidng mga patalastasat nilalamang may kaugnayan sa iyong mga interes.
  • Nangongolekta at nagpapanatili ang Yahoo ng impormasyon tungkol sa iyong mga interes batay sa iyong ginagawang pag-surf sa web kapag binibisita mo ang mga may brand na network ng website ng Yahoo, mga website sa loob ng Yahoo Network, gayundin ang iba pang mga web site na hindi Yahoo na kinakasosyo namin.
  • Maaaring gumamit ang Yahoo ngmga web beaconupang mangolekta at magpanatili ng impormasyon tungkol sa iyong ginagawang pag-surf ng web kapag binibisita mo ang mga may brand na network ng mga website ng YUahoo gayundin ang iba pang mga website na hindi Yahoo.
 • Magbigay ng pangkalahatang internal at customer analytics.
  • Ang Yahoo Analyticsay isang system na ginagamit upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga bisita sa mga website ng aming mga kostumer o sa paggamit ng mga serbisyo o app ng aming mga kostumer.
 • Magpanatili ng impormasyon sa parehong makikilala at walang pagkakakilanlang anyo.
  • Kapag ikaw aynaka-sign insa iyong Yahoo account, isinasama ng Yahoo ang mga naobserbahang interes at aktibidad mo sa iyong Yahoo account gamit ang prosesong nagpapanatili magkahiwalay ang iyong personal na impormasyon at impormasyon sa pag-browse.
  • Kung ikaw ay rehistradong user ng Yahoo na hindi naka-sign in, mag-iimbak ang Yahoo ng impormasyon tungkol sa iyong mga interes batay sa isang ID ng cookie ng browser. Ang ID ng cookie na ito ay isang naka-encrypt (o “naka-one way secret hash”) na anyo ng cookie ng Yahoo na hiwalay sa impormasyon ng iyong account sa Yahoo at kinabibilangan din ng edad (sa buong mga taon), kasarian, at lokasyong ibinigay noong ginawa mo ang iyong account sa Yahoo. Ang ID ng iyong device o iba pang mga pagkakakilanlan ay maaaring iugnay sa ID ng cookie na ito para sa bawat device kung saan ka nagla-log in at ang iyong device o mga ID ng cookie ay maaari ring iugnay sa iba pang mga device na nasa parehong lokasyon, tulad ng isang sambahayan. Ang cookie na ito ay hindi ginagamit ng anumang partido, kabilang ang Yahoo, upang personal kang kilalanin.
 • Magsagawang pananaliksikupang pahusayin ang nilalaman, mga produkto at serbisyo ng Yahoo.
 • Upang suportahanang mga hakbang-panseguridad, tulad ng pangangailangang muling mag-log in sa isang produkto o serbisyo ng Yahoo matapos na lumipas ang isang partikular na haba ng panahon.
 • Upang makatulong sa pagtutukoy ng mga posibleng aktibidad ng panlilinlang.

Mga Pagpipilian Tungkol sa Cookies at Mga Kaparehong Teknolohiya

 • Upang makita at/o i-customize ang mga interes na nakatalaga sa iyong browser na ginagamit namin para sa naka-customize na pagpapatalastas at nilalaman, maaari mong bisitahin ang amingAd Interest Manager. Pahihintulutan ka ng Ad Interest Manager na tumaggi sa isa o higit pang partikular na kategorya ng interes o tumanggi sa lahat ng patalastas at nilalaman na nakabatay sa interes na inihahatid ng Yahoo.
  • Binibigyan ka ng Yahoo ng kakayahang gawing tuluy-tuloy ang iyong pipiliing pagtanggi. Upang gamitin ang tuluy-tuloy na pagtanggi, kakailanganin mong mag-sign in sa Yahoo bago mo magagamit ang iyong karapatang tumanggi.
 • Maaari mong i-configure ang iyong browser upang tumanggap ng lahat ng cookies, tumanggi sa lahat ng cookies, o bigyan ka ng abiso kapag ang cookie ay itinakda. Bawat browser ay magkakaiba kaya i-tsek ang "Help" menu ng iyong browser upang matuto kung paano babaguhin ang iyong mga kagustuhan sa cookie.
 • Ang karamihan ng mga mobile na operating system ay nagbibigay sa iyo ng opsyon sa mga setting ng device upang limitahan ang ad tracking na nakaugnay sa ilang tukoy na parehong ID ng device na ginagamit rin nila. Kahit gamitin mo pa ang opsyong iyon, maaari pa rin kaming gumamit ng iba pang impormasyong makukuha namin mula sa mga device at app para sa panloloko, seguridad, analytics, pagpapahusay ng produkto, at mga layunin ng atribusyon. Mangyaring sumangguni sa sentro ng tulong ng iyong mobile operating system upang makaalam ng higit pa.
 • Kapag nag-log in ka sa Yahoo sa iyong device, maaari kilalanin ng Yahoo ang iyong device upang mabigyan ka ng naka-personalize na karanasan (kahit na mag-log out ka), na hiwalay sa mga pagtatakda ng iyong device. Ang mga pagtatakda sa pagkapribado ng iyong device ay maaaring hindi magbigay ng buong kontrol sa iyong pagkapribado pero maaari mong makontrol ang pagta-target at pagpe-personalize ng ad ng Yahoo sa pamamagitan ng amingAd Interest Manager. Upang tumanggi sa Yahoo personalization, pakibisita ang YahooAd Interest Managerupang i-configure ang iyong mga setting nang direkta sa Yahoo.
 • Ang Adobe Flash Player ay isang application at web tool na nagpapahintulot ng mabilis na pag-unlad ng dynamic na nilalaman. Ang Flash (at mga kahalintulad na application) ay gumagamit ng teknolohiya upang makaalala ng mga setting, kagustuhan at paggamit na kapareho ng mga cookie ng browser ngunit ang mga ito ay pinangangasiwaan sa pamamagitan ng ibang interface sa halip na iyong ibinibigay ng iyong web browser.
  • Gumagamit ang Yahoo ng mga cookie ng Adobe Flash alinsunod sa mga pamantayan ng Network Advertising Initiative. Gumagamit ang Yahoo ng mga cookie ng Adobe Flash sa mga partikular na sitwasyon kung saan gumagamit kami ng Flash upang magbigay ng ilang nilalaman tulad ng mga video clip o animation. Maaari mong i-akses ang iyong mga tool sa pangangasiwa ng Flash mula saweb site ng Adobenang direkta. Hindi gumagamit ang Yahoo ng mga cookie ng Flash upang magsilbi sa mga pagpapatalastas na nakabatay sa interes.
 • Kapag tinanggihan mo ang lahat ng cookie, maaaring hindi mo magamit ang mga produkto at serbisyo ng Yahoo na nangangailangan na iyong “pag-sign in,” at maaaring hindi mo masulit ang lahat ng mga iniaalok.
 • Maaari mong bisitahin angNetwork Advertising Initiativeo angDigital Advertising Allianceupang makita ang iba pang mga kompanya na nag-aalok ng mga pagtanggi at upang gumamit ng iba pang mga tool upang pangasiwaan ang iyong mga pagpipiliang pagtanggi.

Cookies ng Iba Pang Mga Kompanya sa Yahoo

 • Bilang dagdag sa paggamit ng Yahoo ng mga cookie at mga kahalintulad ng teknolohiya sa aming network ng mga website, pinahihintulutan namin ang ilangPangatlong Partidona magtakda at i-akses ang kanilang mga cookie at kahalintulad ng teknolohiya sa iyong computer. Ang paggamit ng mga kompanyang ito ng mga cookie at kahalintulad ng teknolohiya ay napapailalim sa kanilang mga sariling patakaran sa pagkapribado, hindi sa Patakaran sa Pagkapribado ng Yahoo.
 • oath