Yahoo Mobile

Seryoso ang Yahoo sa iyong pagkapribado. Ang kabuuang-ideya na ito ay makatutulong sa iyo na maunawaan ang mga pangunahing kagawian ng Yahoo’ sa pagkapribado. Pakitingnan ang Yahoo Privacy Policy para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga kagawian sa pagkapribado.

1. Pagpapasadya ng Mobile Homepage
2. Natatanging Pagkakakilanlan ng Mobile Device
3. Pisikal na Lokasyon
4. Paghahayag ng Impormasyon
5. Legal na Proseso
6. Impormasyon sa Account at Mga Preperensiya
7. Third Party Apps at Mga Widget
8. Advertising
9. Mail
10. Messenger
11. Hanapin
12. Iba pa

1. Pagpapasadya ng Mobile Homepage

Maaari mong piliin na magbigay ng impormasyon, gaya ng device, contacts, event sa kalendaryo, lokasyon at mga paboritong widgets, ang pagpepersonalize ng karanasan sa buong produkto ng Yahoo at serbisyo sa buong device. Maaari mong pangasiwaan ang iyong mga napiling mga produkto at setting nito kung available sa mobile device settings. Sa karagdagan, Ang Yahoo ay maaaring magkolekta ng impormasyon mula sa iyong device, kasama na rito ang data ng mga nakainstall na app upang mapersonalize ang karanasan.

2. Natatanging Pagkakakilanlan ng Mobile Device

Kapag kumokonekta sa Yahoo sa pamamagitan ng tagabigay ng serbisyo na may natatanging pagkilala sa iyong mobile device, maaaring matanggap ng Yahoo ang pagkakakilanlan na ito at gamitin ito upang mag-alok ng mga karagdagang serbisyo at/o functionality. Maaaring ihayag ng Yahoo ang mga pagkakakilanlan ng aparato na ito sa mga pinagkakatiwalaang kasamahan na kumikilos sa ngalan natin sa ilalim ng mga kasunduan sa pagiging lihim. Maaaring gamitin ng mga kasamahang ito ang impormasyong ito upang tulungan ang Yahoo na makapagbigay ng mga produkto at serbisyo sa iyo. Ang ilang serbiyo ng Yahoo ay maaaring mangailangan ng pagkalap namin ng iyong numero ng telepono. Maaari namin iugnay ang numero ng telepono sa impormasyon sa pagkakakilanlan ng mobile device. Gayunman, hindi namin gagamitin ang numero ng telepono na iyon para sa telemarketing maliban kung pinahintulutan mo kaming gawin iyon.

3. Pisikal na Lokasyon

Kailangan mo munang magbigay ng direktang pahintulot sa pamamagitan ng iyong aparato, browser o sa Yahoo, bago makuha ng Yahoo ang tukoy na impormasyon sa pisikal na lokasyon mula sa mga teknolohiyang gaya ng GPS, Wi-Fi, o layo mula sa cell tower. Maaari mong iurong ang iyong pahintulot sa pagkuha ng Yahoo ng tukoy na impormasyon sa lokasyon mula sa iyong aparato, ngunit depende sa aparato o browser na nakaugnay sa produkto o serbisyo ng Yahoo na iyong ginagamit ang mga pahintulot sa impormasyon sa lokasyon ay maaaring hindi kontrolado ng Yahoo. Pakipuntahan ang pahina ng tulong sa Location Opt-Out para malaman ang iba pa tungkol sa pag-urong ng mga pahintulot sa lokasyon sa iyong aparato. Kapag nakuha, maaaring gamitin at itabi ng Yahoo ang impormasyong ito, kasabay ng iba pang impormasyong nakabatay sa lokasyon gaya ng IP address, billing postal code na ibinigay ng iyong carrier o ninyo sa pagrehistro sa Yahoo, upang makapagbigay ng pinahusay na mga serbisyong nakabatay sa lokasyon, makapagbigay ng mga patalastas na nakalaan sa lokasyon, mga resulta sa paghahanap, at iba pang nilalaman.

4. Paghahayag ng Impormasyon

Hindi nagpaparenta, nagbebenta, o namamahagi ang Yahoo ng iyong personal na impormasyon sa ibang tao o mga hindi kasamahang kumpanya, maliban sa pag-aalok ng mga produkto o serbisyong hiniling mo, o sa ilalim ng mga sumusuond na pagkakataon:

  • Nagbibigay kami ng impormasyon sa mga pinagkakatiwalaang kasamahan na kumikilos sa ngalan namin o sa Yahoo sa ilalim ng mga kasunduan sa pagiging lihim. Maaaring gamitin ng mga kumpanyang ito ang iyong personal na impormasyon upang tulungan ang Yahoo na makapagkomunikasyon sa iyo tungkol sa mga alok na mula sa Yahoo at aming mga kasamahan sa marketing. Gayunman, walang anumang independenteng karapatan ang mga kumpanyang ito na ibahagi ang impormasyong ito.
  • Kami ay kinuha o kasanib ng isa pang kumpanya. Sa pagkakataong ito, aabisuhan ka ng Yahoo bago ilipat ang iyong impormasyon at isasailalim sa ibang patakaran sa pagkapribado.

5. Legal na Proseso

Naniniwala ang Yahoo na dapat itong magbahagi ng impormasyon upang masiyasat, mapigilan, o makapagsagawa ng aksiyon laban sa mga ilegal na gawain, hinihinalang pandaraya, mga pang-emergency na sitwasyon na kinasasangkutan ng mga posibleng panganib sa pisikal na kaligtasan ng sinumang tao, o mga paglabag sa Mga Tadhana ng Serbisyo ng Yahoo o ayon sa hinihingi ng batas. Nagbabahagi kami ng impormasyon bilang tugon sa mga subpoena, utos ng korte, o legal na proseso, o upang itatag o isagawa ang aming mga legal na karapatan o ipagtanggol laban sa mga legal na paghahabol.

6. Impormasyon sa Account at Mga Preperensiya

Maaari mong i-edit ang impormasyon sa iyong Yahoo account, kasama ang iyong mga kagustuhan sa marketing, sa isang computer anumang oras. Kung hindi ka naka-log in, maaaring pigilan ng mga limitasyon sa serbisyo ang iyong pag-access sa buong functionality ng mga serbisyo o kagamitan ng Yahoo habang gumagamit ng mga mobile device. Sa kasong iyon, maaaring kailanganin mong gumamit ng computer para kumonekta sa Yahoo.

7. Third Party Apps at Mga Widget

Maaaring magbahagi ng impormasyon ang Yahoo sa third party mobile apps/widgets. Kung magdagdag ka ng third party app o widget, maaari kaming magbahagi ng impormasyon gaya ng iyong bansa, mas gustong wika, ang iyong mobile carrier, uri ng aparato at uri ng browser kung mayroon kami niyon. Maaari rin magtakda ng mga cookie ang third party apps o widgets. Maaari mong piliin na gawing nakahanda para sa isang developer ng third party app/widget ang data sa iyong kasalukuyang lokasyon sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Yahoo na ibahagi ang data na ito. Pakitandaan na ang paggamit ng mga third party sa mga cookie at impormasyon na iyong ibinibigay sa kanila ay sumasailalim sa kanilang mga sariling patakaran sa pagkapribado, at hindi sa Patakaran sa Pagkapribado ng Yahoo o sa Patakaran sa Pagkapribado ng Yahoo Mobile.

8. Advertising

Kinakalap at pinananatili ng Yahoo ang impormasyon tungkol sa iyong mga interes batay sa iyong aktibidad kapag ginamit mo ang mga produkto at serbiosyo ng Yahoo, pumunta sa mga may tatak na network ng mga website ng Yahoo, at pumunta sa mga website na kasamahan ng Yahoo. Maaari namin gamitin ang impormasyong ito upang maghatid ng mga patalastas at nilalamang may kaugnayan sa iyong mga interes. Iniaalok sa iyo ng Yahoo ang kakayahan na tumangging tumanggap ng mga patalastas na nakabatay sa interes o nilalaman na ibinibigay ng Yahoo. Para tumangging tumanggap ng mga patalastas na nakabatay sa interes at nilalaman mula sa iyong mobile device, dapat ka munang mag-log in sa iyong Yahoo account sa iyong mobile device bago gamitin ang aming Ad Matching opt-out tool. Maaari mo rin pamahalaan ang mga kategoryang nakabatay sa interes, o tanggihan ang lahat ng kategorya, mula sa Ad Interest Manager tool ng Yahoo. Para maipatupad ang mga setting sa Ad Interest Manager sa iyong mobile device, dapat ay naka-sign in ka sa iyong Yahoo account.

Web browser Do Not Track settings are no longer enabled on Yahoo. Users receive a personalized experience by default. Manage settings.

9. Mail

Ini-scan at sinusuri ng mga automated na system ng Yahoo ang lahat ng papasok at papalabas na mga nilalamang komunikasyon na pinadala at natanggap mula sa iyong account (katulad ng nilalaman ng Mail at Messenger kabilang ang mga instant message at mga SMS message) kabilang ang mga nakaimbak sa account mo para, maitugma sa tinatarget na serve advertising at spam at malware detection at abuso sa proteksyon. ang pagaanalisa na ito ay nangyayari sa lahat ng komunikasyon kung ano ang pagkakapadala, pagkatanggap, o pagkaimbak, kasama na rito ang nilalaman ng komunikasyon mula sa serbisyo na nakasynch sa iyong Yahoo account Sa mga ibang sitwasyon, Ang Yahoo ay nagpapatakbo ng awtomatikong algorithms sa komersyal na komunikasyon upang gumawa ng generic na templates ng mga dokumento (gaya ng pangkaraniwang wika upang makilala ang mga elemento ng resibo ng airline). Ang mga template na ito ay hindi kasama ang mga impormasyon pangpersonal na data. Ang Yahoo template editor ay maaaring i-review ang template upang mas mapaaayos ang serbisyo at mas mapaigi ang pangpersonal na karanasan. Ang template review ay maaari lamang kung gumagamit ka mula sa U.S. Serbisyo Ang Yahoo Mail at Yahoo Messenger ay nagsasalo sa iisang search platform. Ngayon maaari mo nang piliin ang ia-archive na mga Yahoo instant messages pati na rin ang Yahoo Mail messages at magahanap dito ng sabay (kasama na rin ang voice Mail, SMS at marami pang iba). Upang mas matuto pa tungkol sa Yahoo Mail’s Privacy Feature at settings, mangyaring bisitahin ang Polisiya sa Pagkapribado ng Mail, o di kaya ang Mail FAQ.

10. Yahoo Mesenger

Ang Yahoo Messenger ay mayroon nang history, available sa napiling bersyon, upang maisave ang mga paguusap sa IM mula sa iyong Yahoo account papunta sa Yahoo Server. Ang iba pang bersyon ng Yahoo Messenger ay maaaring may analisa ng mga keyword mulsa sa mga mensahe, na may pagkakahawig sa Yahoo Mail Para sa iba pang impormasyon mangyaring bisitahin ang Pangpribadong Polisiya ng Yahoo Messenger.

11. Hanapin

Sa ilang merkado, isinama ng Yahoo ang mga serbisyo nito sa paghanap at ang mga de-isponsor na paghanap nito sa Microsoft. Para malaman ang iba pa, pakipuntahan ang Patakaran sa Pagkapribado ng Yahoo Search .

12. Iba pa

Kapag nag-access ka sa Yahoo mula sa anumang mobile device, sumasailalim ka sa Mga Tadhana ng Serbisyo ng Yahoo. Kung may mga tanong ka tungkol sa serbisyong ito o sa Yahoo Mobile, pakipuntahan ang pahina ng tulong ng Yahoo Mobile.

Ipinapaliwanag ng pahinang ito ang mga kasalukuyang kagawian ng Yahoo patungkol sa mismong serbisyong ito. Maaaring magbago ang impormasyong ito habang binabago ng Yahoo ang serbisyong ito sa pamamagitan ng pagdaragdag o pag-aalis ng mga katangian o paggamit ng iba't ibang tagabigay ng serbisyo. Para malaman kung paano inaasikaso ng Yahoo ang iyong personal na impormasyon, pakipuntahan ang aming Patakaran sa Pagkapribado.

YAHOO PRIVACY PATAKARAN SA PAGKAPRIBADO

Yahoo Privacy Policy in Other Languages

  • oath