Yahoo Mail

Ang Yahoo Mail ay isang libreng serbisyo sa email na nasa web. Upang magamit ang Yahoo Mail, dapat ay isa kang nakarehistrong user ng Yahoo. Maaari ka ring bumili ng mga premium na serbisyo gaya ng Mail Plus nang may bayarin. Nalalapat ang Patakaran sa Privacy na ito sa pinakabagong bersyon ng Yahoo Mail. Para makita ang Patakaran sa Privacy para sa mga nakaraang bersyon ng Yahoo Mail, mangyaring mag-click dito.

Mga Kasanayan sa Pagkalap at Paggamit ng Impormasyon

 • Ang mga premium na serbisyo, gaya ng Mail Plus, ay available nang may bayarin.
 • Kapag nag-sign up ka para sa mga premium na serbisyo , hihilingin sa iyong ipasok ang impormasyon ng iyong credit card. Pinahahalagahan ng Yahoo ang iyong seguridad at nagsasagawa ng mga makatuwirang hakbang upang maprotektahan ang iyong impormasyon. Gumagamit kami ng SSL (Secure Socket Layer) na pangkaraniwan sa industriya upang ma-encrypt ang paglilipat ng iyong credit card at iba pang impormasyon na ginagamit kapag nag-o-order ng mga premium na serbisyo.
 • Pagsingil
  • Upang tingnan, i-edit o kanselahin ang mga premium na serbisyo ng Yahoo na na-order mo, pakibisita ang Yahoo Premium Services Account Information. Kasama rito ang impormasyon tungkol sa mga serbisyo kung saan ka kasalukuyang naka-subscribe, pag-iiskedyul ng pagbabayad at kasaysayan ng pagbabayad.

Mga Karanasang Personal na May-kaugnayan

 • Ini-scan at sinusuri ng mga automated na system ng Yahoo ang lahat ng papasok at papalabas na mga nilalamang komunikasyon na pinadala at natanggap mula sa iyong account (katulad ng nilalaman ng Mail at Messenger kabilang ang mga instant message at mga SMS message) kabilang ang mga nakaimbak sa account mo para, maitugma sa tinatarget na serve advertising at spam at malware detection at abuso sa proteksyon. ang pagaanalisa na ito ay nangyayari sa lahat ng komunikasyon kung ano ang pagkakapadala, pagkatanggap, o pagkaimbak, kasama na rito ang nilalaman ng komunikasyon mula sa serbisyo na nakasynch sa iyong Yahoo account.
  • Pakibasa ang aming FAQ upang matuto nang higit pa.
  • Maaari ring gamitin ang impormasyong ito para sa advertising na batay sa interes. Upang matuto nang higit pa, maaari mong bisitahin ang control tool ng Yahoo para sa advertising na batay sa interes.
 • Maaari ring kasama sa Yahoo Mail ang mga interactive na tampok sa mail mula sa mga 3rd party. Ang iyong personal na nakakapagpakilalang impormasyon ay hindi direktang ibinabahagi sa 3rd party nang wala ang iyong pahintulot.
 • Sa ilang mga pagkakataon, maaari kaming mag-analisa at mangalap ng impormasyon hinggil sa mga larawan at iba pang nilalaman na iyong inia-upload sa Yahoo Mail. Halimbawa, kapag kabilang ito bilang bahagi ng iyong mga larawan, maaari kaming mangalap ng impormasyong naglalarawan ng iyong kamera, mga setting ng kamera, o impormasyon ng EXIF. Nakatutulong ang impormasyong ito upang mapahusay namin ang aming mga serbisyo at makapagbigay ng mga karagdagang tampok at paggana.

Paghanap at Pag-access ng Mensahe

 • May parehong platform ng paghahanap na ngayon ang Yahoo Mail at Yahoo Messenger. Maaari mo nang piliing i-archive ang mga Yahoo instant message kasama ng mga mensahe sa Yahoo Mail at parehong hanapin ang mga ito (kasama ang Voice Mail, SMS, at higit pa).
 • Ang mga mensaheng nakaimbak sa mga server ng Yahoo sa ganitong paraan ay maa-access mula sa anumang computer system o device na naa-access ang Yahoo Mail o ang mga pinakahuling bersyon ng Yahoo Messenger.
 • Ang Yahoo ay inaalisa ang mga instant message na iyong pinipili upang mapunta sa archive upang maibigay namin ng pangpersonal na mga product features, nilalaman, at advertising, at spam at detection ng malware.

Mga Kasanayan sa Pamamahagi at Pagbubunyag ng Impormasyon

 • Kasama sa Yahoo Mail ang mga IP address sa mga header ng mga papalabas na mail, gaya ng tinukoy ng pangkaraniwang protokol sa Internet.
 • Kapag nag-click ang mga user sa mga button na Spam at Not Spam, ipinapadala ang impormasyon sa koponang anti-spam ng Yahoo o iba pang mga provider ng serbisyo sa pagsunod sa spam para sa pagsusuri, at ang mga aspeto ng mga mensaheng ito ay maaaring ibahagi sa nagpadala upang mabawasan ang spam. Tingnan ang aming spam FAQ para sa karagdagang impormasyon.

Mga Kasanayan Hinggil sa Iyong Kakayahang Mag-update o Magtanggal ng Impormasyon

Iba pa

Ipinapaliwanag ng pahinang ito ang mga kasalukuyang kasanayan ng Yahoo hinggil sa partikular na serbisyong ito. Maaaring magbago ang impormasyong ito habang binabago ng Yahoo ang serbisyong ito sa pamamagitan ng pagdaragdag o pag-alis ng mga tampok o paggamit ng iba't ibang provider ng serbisyo. Upang malaman kung paano pinangangasiwaan ng Yahoo ang iyong personal na impormasyon, pakibisita ang aming Patakaran sa Privacy.

YAHOO PRIVACY PATAKARAN SA PAGKAPRIBADO

Yahoo Privacy Policy in Other Languages

 • oath