Yahoo Gizlilik İlkeleri

BU GİZLİLİK İLKESİNİN KAPSADIKLARI

Bu Gizlilik İlkesi, Yahoo ürün ve hizmetlerini geçmişteki kullanımınızla ilgili bilgiler dahil, Yahoo’nun, topladığı ve aldığı kimlik belirlemek için kullanılabilecek bilgiler ve diğer bilgilerle ne yapacağını kapsar. “Veriler” ve “bilgiler”; sizin hakkınızdaki adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi kimliğinizi belirlemek için kullanılabilecek ve başka türlü herkesin erişemeyeceği bilgileri içerir. Uygun olduğunda, kimlik belirlemek için kullanılabilecek verilerin kullanımını gizlilik ilkelerimizin içinde açıkça belirtiriz. Diğer verilerin tümü bizim için isimsizdir veya takma adla kullanılır.

Gizlilik İlkesi’nde, tanımlama bilgileri; Yahoo’nun ve üçüncü tarafların tanımlama bilgilerini kullanımı; ve bu tür tanımlama bilgilerini nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında da bilgi verilir.

Bu Gizlilik İlkesi, Yahoo’nun sahip olmadığı veya kontrol etmediği şirketlerin uygulamalarını veya Yahoo’nun çalışanı olmayan veya yönetimi altında olmayan kişileri kapsamaz. Ayrıca, Yahoo’nun satın almış olduğu bazı şirketlerin daha önceden mevcut olan kendi gizlilik ilkeleri vardır. Daha fazla bilgi için satın alınan şirketler sayfası’na bakın.

“Konular” bölümünde, tanımlama bilgileri ve IP adresleri gibi özel konular hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. “Ürünler” bölümünde, belirli ürünler veya hizmetlerle ilgili gizlilik uygulamalarımız hakkında ek bilgi bulabilirsiniz. Yahoo, Yahoo Ireland Services Limited anlamına gelir; ancak ilgili hizmet başka bir Yahoo grubu şirketi tarafından sağlanıyorsa, bu durumda Yahoo’ya yapılan atıflar, o hizmetlere ilişkin olarak, o Yahoo Group şirketine yapılan atıflar olacaktır. Yahoo veri depolama ve veri aktarma hakkında daha fazla bilgi edinin.

BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KULLANILMASI

Yahoo; bir Yahoo hesabı için kayıt yaptırdığınızda, belirli Yahoo ürünlerini veya hizmetlerini kullandığınızda, promosyonlara veya çekilişlere katıldığınızda ve Yahoo sayfalarını ya da markalı Yahoo web siteleri ağının dışındaki belirli Yahoo iş ortaklarının sayfalarını ziyaret ettiğinizde, kimlik belirlemede kullanılabilecek bilgiler toplar. Yahoo, sizin hakkınızda sahip olduğu bilgileri (kimlik belirlemede kullanılabilecek bilgiler dahil) iş ortaklarından veya diğer şirketlerden elde ettiği bilgilerle birleştirebilir.

Yahoo’ya kaydolurken adınız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, posta kodunuz, mesleğiniz, çalıştığınız sektör ve ilgi alanlarınız gibi kimlik belirlemede kullanılabilecek bilgiler isteriz.

Yahoo, sunduğumuz finansal ürünleri ve hizmetleri kullanımınız hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere, bizimle ve iş ortaklarımızın bazılarıyla yaptığınız işlemler hakkında bilgi toplar.

Ayrıca Yahoo, IP adresiniz, Yahoo tanımlama bilgileri, yazılım ve donanım öznitelikleri ve istediğiniz sayfa dahil, tarayıcınızdan gelen ve sunucu günlüklerimizde bulunan bilgileri otomatik olarak alır ve kaydeder. Yahoo’ya kaydolup hizmetlerimize giriş yaptığınızda artık bizim için isimsiz olmazsınız ve kullanım verileriniz hesabınıza bağlanır.

Yahoo, bilgileri (isimsiz ve takma adlı bilgiler ile kimlik belirlemek için kullanılabilecek bilgiler dahil) aşağıdaki genel amaçlarla kullanır: göreceğiniz reklamları ve içeriği kişiselleştirme, ürünler ve hizmetlerle ilgili taleplerinizi karşılama, hizmetlerimizi iyileştirme, sizinle iletişim kurma, araştırma yapma ve dahili ve harici müşteriler için isimsiz raporlar sağlama.

BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI VE İFŞA EDİLMESİ

Yahoo, hakkınızdaki bilgileri (kimlik belirlemede kullanılabilecek bilgiler dahil), talep ettiğiniz ürünleri veya hizmetleri sağlama durumu (izniniz olması koşuluyla) veya aşağıdaki durumlar haricinde, başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere kiralamaz, satmaz veya bunlarla paylaşmaz:

  • Bu bilgileri, gizlilik sözleşmeleri altında Yahoo adına veya Yahoo ile birlikte çalışan güvenilir iş ortaklarına sağlarız. Bu şirketler bu tür bilgileri, Yahoo’dan ve pazarlama iş ortaklarımızdan yapılan tekliflerle ilgili olarak Yahoo’nun sizinle iletişim kurmasına (sizin izin verdiğiniz ölçüde) yardımcı olmak için kullanabilirler. Bununla birlikte, bu şirketlerin bahsi geçen bilgileri bağımsız olarak paylaşma hakkı yoktur.
  • Uymamız gereken mahkeme celplerine, mahkeme emirlerine, hukuki süreçlere veya otoritelerce bulunulan her türlü yasal talebe yanıt veririz ya da yasal haklarımızı uygulamak veya yasal hak talepleri karşısında kendimizi savunmak için gerekli bildirimlerde bulunuruz.
  • Yasa dışı faaliyetleri, üzerinde dolandırıcılık şüphesi olan durumları, herhangi bir kişinin fiziksel güvenliğine yönelik potansiyel tehdit içeren durumları ve Yahoo kullanım koşullarının ihlalini soruşturmak, önlemek veya bunlara karşı eylemde bulunmak için, ya da yasaların gerektirdiği diğer durumlarda, bu tür bilgilerin paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz.
  • Bu, yukarıda “Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması” altında açıklanan nedenlerle Yahoo grubu içindedir (örneğin, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan Yahoo grubu içindeki çeşitli şirketler, size içerik sunmak için bilgilerinizi depolamaktan ve işlemekten sorumludur). Daha fazla bilgi edinmek için “Veri Aktarma” konusuna bakın
  • Yahoo, başka bir şirketi satın alırsa, başka bir şirket tarafından satın alınırsa veya başka bir şirketle birleşirse, sizinle ilgili bu tür bilgileri aktarabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, hakkınızdaki bilgiler aktarılmadan ve farklı bir gizlilik ilkesine tabi olmadan önce, Yahoo bu durumu size bildirir.

Yahoo, isimsiz veya takma adlı verilere ve bilgilere dayanarak hedef odaklı reklamlar yayınlar, ve ayrıca Yahoo, kimlik belirlemek için kullanılabilecek bilgilere dayanarak da hedef odaklı reklamlar yayınlayabilir. Reklam verenler (reklam sunan şirketler dahil), hedef odaklı reklamlarla etkileşime giren, bu reklamları gören veya tıklatan kişilerin hedef ölçütlerine (örneğin, belirli bir coğrafi bölgede bulunan ve yaşları 18 ila 24 arasında değişen kadınlar) uyduğunu kabul edebilir. Hedef odaklı bir reklamla etkileşimde bulunduğunuzda veya böyle bir reklamı görüntülediğinizde, Yahoo, reklam verene kimlik belirlemek için kullanılabilecek herhangi bir bilgi sağlamaz. Öte yandan, bir reklamla etkileşime girdiğinizde veya reklamı görüntülediğinizde, reklam verenin, sizin, reklamı görüntülemek için kullanılan hedef ölçütlerine uyduğunuz varsayımında bulunma olasılığını kabul etmiş olursunuz.

TANIMLAMA BİLGİLERİ

Yahoo, bilgisayarınıza Yahoo tanımlama bilgileri yerleştirebilir ve bunlara erişebilir.

Yahoo, bazı sayfalarımızda reklamları bulunan belirli şirketlerin kendi tanımlama bilgilerini sizin bilgisayarınıza yerleştirmesine ve bunlara erişmesine izin verir. Diğer şirketlerin kendi tanımlama bilgilerini kullanımı, o şirketlerin kendi gizlilik ilkelerine tabidir; bu gizlilik ilkesine tabi değildir. Reklam verenlerin veya diğer şirketlerin Yahoo’nun tanımlama bilgilerine erişimi yoktur. Daha fazla bilgi edinmek için “üçüncü taraf tanımlama bilgileri” konusuna bakın.

Yahoo, web siteleri ağımızın içindeki ve dışındaki tanımlama bilgilerimize ve Yahoo ürünleri ve hizmetleriyle bağlantılı tanımlama bilgilerimize erişmek için web işaretleri kullanır.

Tanımlama bilgilerini nasıl kullandığımız ve tanımlama bilgilerinin nasıl devre dışı bırakılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için burayı tıklatın.

HESAP BİLGİLERİNİZİ VE TERCİHLERİNİZİ DÜZENLEYEBİLME VE SİLEBİLME DURUMUNUZ

İstediğiniz zaman, size ait olan Yahoo Hesap Bilgileri’ni (buna pazarlama tercihleriniz de dahildir) düzenleyebilirsiniz.

Zaman zaman, Pazarlama Tercihleri sayfasına yeni pazarlama iletişim öğeleri kategorileri eklenmiş olabiliyor. Bu sayfayı ziyaret eden kullanıcılar, gelecekte bu yeni kategorilerden pazarlama iletişim öğeleri almamayı seçebilir veya aldıkları iletilerde bulunan yönergeleri takip ederek aboneliklerini iptal edebilirler.

Hizmet duyuruları, yönetimsel iletiler ve Yahoo hizmetiyle ilgili diğer iletişim öğeleri gibi belirli iletişim öğelerini, size, bunları almama seçeneği sunmadan, gönderme hakkımız saklıdır.

İsterseniz Yahoo hesabınızı silebilirsiniz. Bunun için, Hesap Silme sayfamıza gidin, parolanızı bir kez daha doğrulayın ve hesabı sonlandırma seçiminizi onaylayın. Hesabınız silindikten sonra, arşivlenmiş kayıtlarımızda geçici olarak kalabilme olasılığı bulunan bilgilerin hangileri olduğunu öğrenmek için burayı tıklatın.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Sizinle ilgili bilgilere erişimi, size ürün veya hizmet sağlamak ya da işlerini yapabilmek için makul bir şekilde bu bilgilere ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz çalışanlarla sınırlarız.

Sizinle ilgili bilgileri korumak için, yasal yükümlülüklerimize uygun fiziksel, elektronik ve prosedür tabanlı koruyucularımız vardır.

Bizim aldığımız güvenlik önlemleri ve sizin alabileceğiniz güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere güvenlik hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu belgeyi okuyun: Yahoo’da Güvenlik.

HERKESİN ERİŞEBİLECEĞİ ALANLARDA İÇERİK YAYINLAMA

Herkesin erişebileceği alanlar, Yahoo’nun, herkes tarafından erişilebilen ve arama motorlarında sıralanabilen alanlarıdır.

Yahoo size, Yahoo Groups, Yahoo Message Boards ve Yahoo Answers gibi herkesin erişebileceği alanlarda içerik ve bilgi yayınlama, içerik ve bilgi alışverişinde bulunma ve bu alanlara içerik ve bilgi gönderme olanağı sunar.

Kimlik belirlemek için kullanılabilecek bilgilerinizi herkesin erişebileceği bir alanda ifşa etmeye karar verirken dikkatli olun. Bu bilgilerin, ilgili Hizmetin herkesin erişimine açık alanında süresiz olarak kalabileceğini unutmayın. Ayrıca, Hizmete bağlı olarak, diğer kullanıcılar, sizin ayrı ayrı yayınladığınız öğelerden ikisini veya daha fazlasını toplu olarak da görüntüleyebilirler.

Herkesin erişebileceği alanlarda ifşa ettiğiniz veya yaydığınız bilgilerden tamamen siz sorumlu olursunuz.

Herkesin erişebileceği alanlarda yayınladığınız kimlik belirlemek için kullanılabilecek herhangi bir bilgi hakkında endişeniz varsa ve bu bilgiyi silemiyor veya düzenleyemiyorsanız, lütfen Müşteri Hizmetleri’ne başvurun.

BU GİZLİLİK İLKESİ ÜZERİNDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Yahoo zaman zaman bu ilke üzerinde değişiklikler yapabilir. Bilgilerinizi kullanma şeklimizle ilgili önemli değişiklikler yaparsak, Yahoo hesabınızda belirtilen birincil e-posta adresine bir bildirim göndererek ya da sayfalarımızda kolayca görünen bir bildirim yayınlayarak bu durumdan haberdar olmanızı sağlarız.

SORULAR VE ÖNERİLER

Sorularınız veya önerileriniz olduğunda bir geri bildirim formu doldurun.

Son Güncellenen: 8.17.12

Reklam Eşleştirmeyi Devre Dışı Bırakma

İlgi alanlarınıza dayalı reklamlar almak istemiyor musunuz? Yahoo tarafından sunulan ilgiye göre eşleştirilmiş reklamları devre dışı bırakma hakkınız ile ilgili daha fazla bilgi edinin.