Användarvillkor

 1. DIN RELATION TILL YAHOO!
  1. Välkommen till Yahoo Sverige. Yahoo tillhandahåller Yahoo-tjänsterna (som beskrivs nedan) till dig på följande villkor (”Användarvillkor”). I dessa Användarvillkor betyder ”du” den individ som använder Yahoo-tjänsten. ”Yahoo” betyder Oath (EMEA) Limited (ett bolag med säte i Irland, tidigare känd som Yahoo! EMEA Limited). Klicka här för fullständig kontaktinformation.
  2. När du använder Yahoos tjänster kan du få åtkomst till tjänster som tillhandahålls av andra Yahoo-bolag och bolag utanför Yahoos koncern. Yahoo ansvarar inte för sådana tjänster. Användarvillkoren för de tjänster som du använder ska alltid ange vem som tillhandahåller tjänsten. Du bör alltid gå igenom användarvillkoren för de tjänster som du använder särskilt i samband med att du registrerar dig för en tjänst. Yahoos Användarvillkor kan vanligtvis hittas längst ner på sidan för Yahoo-tjänsten i form av en länk.
 2. GODKÄNNANDE AV VILLKOREN
  1. Genom att använda Yahoos tjänster accepterar du att följa dessa Användarvillkor. Dessa Användarvillkor inkluderar även
   1. Onlineguidelines
   2. Särskilda villkor. Se hela listan över de Särskilda villkor https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html som gäller för specifika Yahoo-tjänster.
   Om villkor i någon av ovanstående dokument strider mot varandra, gäller dokumenten i följande ordning: Särskilda villkor, Användarvillkor, Onlineguidelines.
  2. Du får inte använda Yahoos tjänster och får inte acceptera Användarvillkoren om du är en person som enligt irländsk eller annan lag inte får använda Yahoo-tjänsterna.
  3. Dessa Användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Yahoo avseende din användning av Yahoo-tjänsterna. Det är därför viktigt att du tar dig tid att läsa igenom dem noggrant. Du kan alltid komma åt den senaste versionen av Användarvillkoren här https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html
 3. YAHOO!S TJÄNSTER
  1. Yahoo ger dig tillgång till en mängd funktioner online, bl.a. olika kommunikationsverktyg, sök- och informationsverktyg, communities, sociala nätverk, innehåll, media och underhållstjänster som kan accessas genom olika typer av media och nu känd eller senare utvecklad utrustning (”Yahoo-tjänster”).
  2. Yahoo-tjänsterna kan innehålla annonser som är nödvändiga för att Yahoo ska kunna ge tillgång till Yahoo-tjänsterna.
  3. Yahoo-tjänsterna kan inkludera viktig information från Yahoo, såsom tjänstebeskrivningar och administrativa meddelanden. Sådan information utgör en del av Yahoo-medlemskapet och du har därför inte möjlighet att avstå från att ta emot dem.
  4. För att kunna använda Yahoo-tjänsterna måste du på egen bekostnad se till att du har tillgång till sådan utrustning som krävs för uppkoppling.
 4. REGISTRERING&MEDLEMSKONTOTS SÄKERHET
  1. Du accepterar att endast lämna fullständig och riktig information om dig själv i Yahoo-tjänsternas registreringsformulär (”Registreringsuppgifter”) och tillse att dina Registreringsuppgifter hålls uppdaterade.
  2. Yahoo kommer att ge dig lösenord och kontoangivelse när du fyller i vår registreringsanmälan. Du ansvarar för att lösenord och konto hålls hemligt, liksom säkerheten för ditt konto. Du ansvarar följaktligen för alla aktiviteter som vidtas med ditt lösenord och konto. Du åtar dig att
   1. omedelbart meddela Yahoo om obehörigt användande av ditt lösenord eller ditt konto och annat brott mot säkerheten, samt att
   2. du loggar ut från ditt konto efter varje session.
 5. RÅD AVSEENDE BARNS ANVÄNDNING
  1. Yahoo värnar om säkerhet och integritet för alla sina användare, i synnerhet barn. Föräldrar som tillåter sina barn att använda Yahoo-tjänsterna bör därför hjälpa sina barn vid registrering och ansökan om konto och övervaka sina barns användning av Yahoo-tjänsterna. Genom att tillåta sitt barn att få tillgång till Yahoo-tjänsterna kommer det att kunna använda samtliga delar av Yahoo-tjänsterna som tillhandahålls, inklusive e-post & communities och sociala nätverkssajter. Enligt vår policy tillåter vi inte barn som är registrerade som under 13 år att använda de sociala nätverkssajterna som Yahoo tillhandahåller.
  2. Vänligen notera att Yahoo-tjänsterna är utformade för att passa en bred publik och det är därför din skyldighet som vuxen att avgöra vilka delar av Yahoo-tjänsterna och dess innehåll är lämpliga för ditt barn.
 6. INNEHÅLLSFILTER
  1. Genom att använda Yahoo-tjänsterna kan du bli exponerad för Användarinnehåll (beskrivet nedan) som du uppfattar som stötande eller olämpligt eller som kan ifrågasättas av andra skäl.
  2. Yahoo SafeSearch har skapats för att hjälpa till att filtrera bort uppenbart pornografiskt innehåll från Yahoos sökresultat. Yahoo kan trots detta inte garantera att allt uppenbart innehåll kommer att filtreras bort. Vänligen kontrollera att ditt SafeSearch-filter ställts in på önskvärd nivå. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar dina SafeSearch-inställningar. Läs mer om Yahoo SafeSearch http://help.yahoo.com/l/se/yahoo/ysearch/basics-16.html
 7. INTEGRITET OCH PERSONUPPGIFTSHANTERING
  1. För registreringsuppgifter och viss annan information om dig gäller vår Integritetspolicy. För mer information härom, vänligen läs hela vår Yahoo Integritetspolicy på https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/.
  2. Yahoo kan accessa, bevara och lämna ut din information och Användarinnehåll
   1. till övriga bolag inom koncernen, även internationellt, för att kunna tillhandahålla Yahoo-tjänsterna;
   2. för att kunna administrera ditt konto i enlighet med de standardrutiner som Yahoo och andra koncernbolag har; samt
   3. om så krävs enligt lag eller om Yahoo anser att sådan access, bevarande eller utlämnande krävs för att (i) följa en juridisk process; (ii) tillämpa Användarvillkoren; (iii) svara på krav angående Användarinnehåll som inte respekterar tredje parts rättigheter; (iv) besvara dina förfrågningar till kundtjänst, eller för att (v) tillförsäkra och skydda Yahoo, dess användare och allmänhetens rättigheter, egendom eller personlig säkerhet.
 8. ANVÄNDARINNEHÅLL OCH UPPFÖRANDE
  1. Du ansvarar för all information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden och annat material som du lämnar på Yahoo-tjänsterna (”Användarinnehåll”). Du accepterar att varken använda Yahoo-tjänsterna på sådant sätt, eller lämna Användarinnehåll som:
   1. bryter mot lag (t.ex. förtalsbrott) eller annan reglering eller annans rättigheter (t.ex. enligt upphovsrättslagen eller personuppgiftslagen) eller uppmuntra andra att göra det;
   2.  utgör obscent, hotfullt, våldsamt, otillbörligt, skadligt för andra inklusive underåriga, integritetskränkande för andra, rasistiskt, trakasserande, diskriminerande eller på annat sätt kränkande eller stötande;
   3. innebär att du falskeligen uppträder som någon annan än du (inklusive angivandet av ålder) eller på annat sätt uppträder vilseledande avseende Användarinnehåll;
   4. utgör spam eller någon annan form av obeställd marknadsföring, kampanjmaterial, eller kommersiella meddelanden förutom inom områden där detta är uttryckligen tillåtet (vänligen läs hela vår Spam Policy här http://help.yahoo.com/l/se/yahoo/mail/classic/abuse/abuse-34.html);
   5. innehåller eller länkar till virus, malware eller annan skadlig programvara;
   6. hindrar eller stör driften av Yahoo-tjänsterna, eller servrar eller nätverk som är anslutna till Yahoo-tjänsterna;
   7. samlar in Användarinnehåll eller användarinformation, eller annars automatiskt skaffar åtkomst till Yahoo-tjänsterna (genom harvesting bots, robots, spiders eller scrapers) utan vårt tillstånd; eller
  2. kopierar, handlar med eller på annat sätt för kommersiella ändamål exploaterar någon del av Yahoo-tjänsterna (inklusive Användarinnehåll, annonser, mjukvara och ditt Yahoo-konto).
  3. Yahoo förhandsgranskar inte Användarinnehåll. Yahoo kan emellertid komma att förvägra, flytta eller ta bort Användarinnehåll som är tillgängligt via Yahoo-tjänsterna och som står i strid med Användarvillkoren. Du måste utvärdera och bära all risk för användningen av Användarinnehåll, inklusive att förlita dig på korrektheten, fullständigheten eller användbarheten av Användarinnehåll.
  4. Yahoo-tjänsterna och den mjukvara som är inbäddad i Yahoo-tjänsterna kan innehålla säkerhetskomponenter som tillåter att digitalt material skyddas. Användning av sådant material sker baserat på de inställningar av användarrättigheter som Yahoo eller de innehållsleverantörer som tillhandahåller innehåll till Yahoo-tjänsterna har ställt in. Du får inte försöka kringgå någon av dessa inställningar som är inbäddade i Yahoo-tjänsterna. All obehörig kopiering, publicering, vidare distribution eller allmän visning av något av det material som tillhandahålls under Yahoo-tjänsterna är förbjudet.
 9. SÄRSKILDA ANMANINGAR FÖR INTERNATIONELL ANVÄNDNING SAMT REGELEFTERLEVNAD FÖR EXPORT OCH IMPORT
  I ljuset av Internets globala karaktär samtycker du till att följa alla lokala regler gällande online-uppträdande och acceptabelt Innehåll. Användning av Yahoo-tjänsterna och överföring, publicering och uppladdning av mjukvara, teknologi och andra teknisk data via Yahoo-tjänsterna kan vara föremål för export- och importlagar i USA och andra länder. Du samtycker till att följa alla tillämpliga export- och importlagar och -bestämmelser, inklusive, utan begränsning, exportadministrationsbestämmelser (se http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html) och USA:s sanktionskontrollprogram (se http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). I synnerhet intygar och utställer du att du: (a) inte är en förbjuden part enligt någon statlig exportförbudslista (se http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) eller medlem av en regering i något annat exportförbudsland enligt tillämpliga export- och importlagar och -bestämmelser; (b) inte kommer att överföra mjukvara, teknologi och andra tekniska data via Yahoo-tjänsterna till exportförbudsparter eller -länder; (c) inte kommer att använda Yahoo-tjänsterna för militära, nukleära, ballistiska, kemiska eller biologiska vapensyften i strid med USA:s exportlagar och (d) inte kommer att via Yahoo-tjänsterna överföra, ladda upp eller publicera mjukvara, teknologi eller andra tekniska data i strid med USA:s eller andra tillämpliga export- eller importlagar.
 10. LICENS FRÅN DIG TILL YAHOO!
  1. Du behåller din upphovsrätt och alla andra rättigheter som du redan har till Användarinnehåll som du skickar in eller gör tillgängligt genom Yahoo-tjänsterna. När du skickar in eller gör Användarinnehåll tillgängligt ger du följande nyttjanderätt till Yahoo:
  2. För foton, grafik, ljud eller video som du skickar in eller gör tillgängligt på publika delar av Yahoo-tjänsterna, så ger du Yahoo en världsvid, avgiftsfri, icke-exklusiv nyttjanderätt att använda, distribuera, kopiera, ändra, publicera, översätta, överföra samt visa offentligt Användarinnehållet på Yahoo-tjänsterna:
   1. för det ändamål som Användarinnehållet skickades in för; och
   2. för ändamålet att marknadsföra de Yahoo-tjänster som Användarinnehållet skickades in till eller andra Yahoo-tjänster eller i samband med samdistribution eller gemensamma engagemang med andra organisationer eller individer eller deras webbplatser.
   Denna licens gäller endast så länge du väljer att fortsätta att ha Användarinnehållet i Yahoo-tjänsterna och upphör vid den tidpunkt du väljer att ta bort Användarinnehållet från Yahoo-tjänsterna.
  3. För sådant Användarinnehåll som du väljer att överföra till andra publika delar av Yahoo-tjänsterna ger du Yahoo en världsvid, avgiftsfri, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, rätt att använda, upplåta licens till, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk av, distribuera, presentera och visa sådant Användarinnehåll var som helst inom Yahoos nätverk eller i samband med samdistribution eller gemensamma engagemang med andra organisationer eller individer eller deras webbplatser oavsett form, media eller teknologi.
  4. Med ”publika” delar av Yahoo-tjänsterna menas de delar som är avsedda för en allmän publik. Till exempel hör de delar av Yahoo Profiler som är öppna både till vänner och besökare till de publika delarna.
  5. Du är ansvarig för sådana personuppgifter som du väljer att visa på Yahoo-tjänsterna. Yahoo är inte ansvarig för sådan personuppgiftsbehandling. Personuppgifter (eller annat Användarinnehåll) som publiceras på de publika delarna kan förbli publika för obegränsad tid om du inte tar bort dem (vilket kan krävas enligt lag).
  6. Tekniken för och överföringen av Yahoo-tjänsterna, även av ditt Användarinnehåll, kan involvera: (a) överföring över olika nätverk; och (b) förändring och anpassning till de tekniska krav som finns för överföringen. Du ger Yahoo rätt på detta sätt hantera Användarinnehållet.
 11. FÖRSLAG TILL YAHOO!
  1. När du skickar in idéer, förslag, dokument och/eller utkast (”Förslag”) till Yahoo via förslags- eller feedbackwebbsidorna, så instämmer du i att:
   1. dina Förslag inte innehåller någon sekretessbelagd eller annars skyddad information;
   2. Yahoo inte har någon sekretesskyldighet avseende Förslaget;
   3. Yahoo har rätt att använda eller visa (liksom att välja att inte visa) sådana Förslag oavsett sätt eller medium och utan territoriell begränsning;
   4. Yahoo kanske redan har något liknande Förslaget som är under pågående utvärdering eller under utveckling;
   5. dina Förslag automatiskt blir en del av Yahoos eget material utan någon skyldighet gentemot dig för Yahoo samt att du efterger samtliga ideella rättigheter; samt
   6. du inte under några omständigheter har rätt till någon ersättning från Yahoo.
 12. DIN SKYLDIGHET ATT HÅLLA YAHOO! MED FLERA SKADESLÖSA
  I den utsträckning som är tillåtet enligt lag, så accepterar du att hålla Yahoo och dess dotterbolag, närstående bolag och uppdragstagare skadeslösa från varje krav som framställs av tredje man på grund av det Användarinnehåll som du överför via Yahoo-tjänsterna, din användning av Yahoo-tjänsterna, ditt brott mot Användarvillkoren eller ditt brott mot någon annans rätt.
 13. ALLMÄNT OM ANVÄNDNING OCH LAGRING
  1. Yahoo kan upprätta särskilda regler för användningen av Yahoo-tjänsterna, bl.a. angående hur många dagar som e-postmeddelanden, andra meddelanden eller Användarinnehåll kan ingå i Yahoo-tjänsterna, hur många e-postmeddelanden som får skickas från eller mottas av ett konto, storleken på e-postmeddelanden som får skickas eller tas emot av ett konto, det maximala utrymmet på disk som tilldelas på Yahoos servrar för din räkning, och det maximala antalet gånger och den maximala tiden du äger tillgång till Yahoo-tjänsterna under en given period.
  2. Yahoo kan ändra dessa allmänna regler och begränsningar genom att i förväg ge dig meddelande härom, i enlighet med avsnitt 22 nedan.
 14. FÖRÄNDRINGAR I YAHOO!-TJÄNSTERNA
  1. För att kunna ge sina användare bästa möjliga upplevelse uppdaterar Yahoo ständigt sina tjänster. Av detta skäl äger Yahoo även rätt att när som helst, temporärt eller permanent, förändra eller upphöra med Yahoo-tjänsterna. Om inte förändringarna är till väsentlig nackdel för våra användare eller inte begränsar användningen väsentligt av våra tjänster (t.ex. nya funktionaliteter eller features eller en förändring av registreringsprocessen), så kanske vi inte meddelar dig detta i förväg.
  2. I enlighet med avsnitt 22 så kommer vi att ge dig besked om förändringar i eller borttaganden av Yahoo-tjänster som kan vara till väsentlig nackdel för våra användare, eller väsentligen begränsar användbarheten av Yahoo-tjänsterna. Detta ger dig tillräcklig tid att spara eventuellt Användarinnehåll som du har i den aktuella tjänsten.
  3. Såvitt avser förändringar som vi behöver vidta av säkerhetsmässiga skäl, så kan vi inte alltid uppfylla ovanstående tidsfrist. Vi kommer i så fall att meddela dig om sådana förändringar så snart vi har möjlighet.
 15. UPPSÄGNING AV DITT KONTO / EPOSTADRESS
  1. Genom att besöka vår sida för att Avsluta Konto, så har du möjlighet att när som helst säga upp ditt Yahoo-konto, den e-postadress som associeras till detta konto, liksom även tillgång till Yahoo-tjänsterna. För mer information, se Help Page http://help.yahoo.com/l/se/yahoo/mail/classic/account/account-11.html i detta ämne.
  2. Yahoo äger rätt att utan att berätta för dig säga upp eller begränsa din access till dina Yahoo-konton, särskilda Yahoo-tjänster och därmed associerade e-postadresser av följande skäl:
   1. om du bryter mot Användarvillkoren, inklusive tilläggsavtal eller guidelines;
   2. vid begäran från polis, åklagare eller andra myndigheter;
   3. vid oväntade tekniska eller säkerhetsproblem; eller
   4. efter lång tid av inaktivitet.
  3. Yahoo har rätt att ensamt fatta sådana beslut som nämns ovan. Yahoo kommer inte att ansvara för eventuell förlust som du kan åsamkas på grund av sådan stängning av kontot, viss e-postadress eller access till Yahoo-tjänsterna.
  4. Stängning av ditt Yahoo-konto kan inkludera en av följande åtgärder:
   1. upphörande av tillhandahållandet av en eller flera Yahoo-tjänster; samt
   2. borttagande av din information och Användarinnehåll associerat med ditt konto.
 16. ANNONSÖRER
  1. Yahoo kan sälja, licensiera och/eller visa annonser, länkar, kampanjer och/eller distributionsrättigheter i samband med ditt Användarinnehåll. Yahoo har rätt att behålla all vinst genererad från sådan försäljning eller licensiering av annonser, länkar eller kampanj- eller distributionsrättigheter.
  2. Din kommunikation med, eller deltagande i erbjudanden, från annonsörer som finns på eller kan nås via Yahoo-tjänsterna, innefattande bl.a. betalning och leverans av varor och tjänster, garantier och andra villkor knutna till detta, är mellanhavanden mellan dig och sådan annonsör. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag så medger du att Yahoo inte kan hållas ansvarig för skada eller förlust av något slag på grund av sådana mellanhavanden eller på grund av sådana annonsörers och handlares närvaro i Yahoo-tjänsterna.
 17. LÄNKAR
  1. Yahoo-tjänsterna kan innehålla innehåll, applikationer och tjänster från eller vara länkade till externa webbplatser eller källor (”Externt innehåll”). Allt Externt innehåll tillhandahålls av tredje part som också är ansvarig för innehållet. Yahoo är inte ansvarigt för tillgängligheten, korrektheten eller pålitligheten avseende sådant Externt innehåll, eller för någon förlust som du orsakas på grund av att du förlitade dig på det Externa innehållet. Eventuella tvister avseende Externt innehåll på Yahoo-tjänsterna ska tas upp direkt med tredje part.
 18. YAHOOS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  1. Yahoo-tjänsterna och programvara som används i samband med Yahoo-tjänsterna (”Programvara”) består av och innehåller egendom som är skyddat av tillämplig lag. Innehåll i annonser som sponsras av annonsörer eller information som presenteras via Yahoo-tjänsterna kan vara skyddat av lagar för upphovsrätt, varumärke, patent eller annan immaterialrättslig lag. Såvida inte annat anges av Yahoo eller aktuell licensgivare (såsom annonsörer) har du inte rätt att använda, distribuera, kopiera, ändra, publicera, översätta, skapa härledda verk från, hyra ut, överlåta, offentligt visa eller överföra Yahoo-tjänsterna, Användarinnehållet eller Programvaran.
  2. Yahoo upplåter en personlig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv rätt till dig att använda objektkoden av Programvaran på en dator förutsatt att du inte, eller tillåter annan att, kopierar, modifierar, skapar härledda verk eller på annat sätt försöker härleda källkoden, överlåta, upplåter säkerhet eller på annat sätt överför rätten till Programvaran. Detta gäller inte om du har rätt till detta enligt lag eller har fått uttryckligt tillstånd av aktuell licensgivare.
  3. Du har inte rätt att accessa Yahoo-tjänsterna på annat sätt än genom det gränssnitt som Yahoo tillhandahåller, såvida du inte har fått skriftligt tillstånd av Yahoo till detta.
 19. BEGRÄNSNING AV ANSVAR
  1. Yahoo-tjänsterna och Programvaran tillhandahålls ”as-is”, dvs. tillhandahålls som de är och Yahoo och dess övriga koncernbolag och licensgivare garanterar inte att
   1. Yahoo-tjänsterna och Programvaran kommer att motsvara dina önskemål;
   2. Yahoo-tjänsterna och Programvaran kommer att tillhandahållas utan avbrott, utföras i rätt tid, vara säker eller felfri;
   3. resultaten som erhålls från användandet av Yahoo-tjänsterna och Programvaran är korrekta eller tillförlitliga; eller att
   4. fel i Programvaran som tillhandahållits dig som en del av Yahoo-tjänsterna kommer att åtgärdas.
  2. Inga andra villkor (inklusive garantier) gäller för Yahoo-tjänsterna eller Programvaran.
  3. Inget i dessa Användarvillkor påverkar dina legala rättigheter som du alltid har rätt till som konsument och som du inte kan avtala bort genom avtal.
 20. SKADESTÅNDSBEGRÄNSNING
  1. Såvida inte Användarvillkoren anger något annat, har Yahoo och dess koncernbolag och licensgivare inget ansvar att ersätta dig för utebliven vinst, förlust av goodwill, rykte, affärer, vinst, eller sparande som du räknade med att göra, eller bortkastade utgifter
   1. avseende information eller Användarinformation som är försvunnen, korrupt eller fellevererad;
   2. avseende skada på ditt datorsystem, Internetaccess, nedladdning eller visningsutrustning eller dataförluster i samband med nedladdning av material;
   3. avseende ändringar som Yahoo kan komma att göra avseende Yahoo-tjänsterna eller Programvaran;
   4. avseende otillgänglighet hos Yahoo-tjänsterna eller Programvaran;
   5. avseende förluster som inte rimligen kunde förutses eftersom du har använt Yahoo-tjänsterna eller Programvaran i arbetet; eller
   6. avseende den förlust som du kan lida om du inte följer Användarvillkoren, inklusive din egen försummelse att inte hålla lösenordet uppdaterat eller ditt misslyckande att hålla lösenord och kontoinformation säkra och konfidentiella.
  2. Dessa begränsningar gäller oavsett om Yahoo har meddelats om eller borde ha varit medveten om risken för förluster.
  3. Vi påtar oss ansvar i det fall du skadas eller dör som ett direkt resultat av vår försummelse. Vi kommer inte begränsa detta ansvar. En del länders lagar tillåter inte att vissa garantier eller skyldigheter undantas genom avtal. Det är därför möjligt att inte samtliga undantag ovan omfattar dig.
 21. SÄRSKILT BETRÄFFANDE FINANSIELLA TJÄNSTER, HÄLSA OCH JURIDISK INFORMATION
  1. Information som inhämtas genom Yahoo-tjänsterna är enbart tänkt som information, och ska inte tolkas som ett alternativ till rådgivning hos kvalificerad rådgivare. En del av den information som finns hos Yahoo-tjänsterna är bara relevant i vissa länder. Åsikter som uttrycks genom information och Användarinnehåll på Yahoo-tjänsterna utgör åsikter som den individuelle författaren i fråga har och reflekterar inte Yahoos ståndpunkt.
  2. Om du använder Yahoo-tjänsterna för att få fram finansiell information om företag, aktiekurser eller investeringar, vänligen läs igenom villkoren som anges i avsnitt 19-20 igen. Information som erhållits genom Yahoo-tjänsterna ska aldrig ses som ett likvärdigt alternativ till professionell finansiell rådgivning. Inget innehåll eller Användarinnehåll på Yahoo-tjänsterna är tänkt för handel eller investeringsändamål. Yahoo och dess koncernbolag och licensgivare ansvarar inte för något finansiellt beslut eller investeringsbeslut på grundval av sådan information.
  3. Information som erhållits genom Yahoo-tjänsterna kan aldrig ersätta professionell medicinsk rådgivning, undersökning, diagnos eller behandling. Konsultera alltid en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal innan du påbörjar en ny behandling eller genomför ändringar i din nuvarande behandling.
  4. Information som erhållits genom Yahoo-tjänsterna kan aldrig ersätta professionell juridisk rådgivning. Konsultera alltid en kvalificerad advokat med rätt att föra talan i aktuell jurisdiktion innan du handlar på ett sätt som kan påverka dina juridiska rättigheter.
 22. MEDDELANDEN
  1. Du kan kommunicera med Yahoo på följande sätt: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/contact/index.html;
  2. Yahoo kan lämna meddelanden till dig (såsom information om uppdaterade Användarvillkor) på olika sätt, inklusive via e-post, brev, textmeddelande, onlinemeddelanden på Yahoo-tjänsterna eller på andra liknande sätt. Meddelanden om ändringar i Användarvillkoren för en tjänst där registrering inte behövs för tjänsten kommuniceras vanligtvis genom ett onlinemeddelande inom själva Yahoo-tjänsten.
  3. Om du bryter mot dessa Användarvillkor på ett obehörigt sätt kan meddelanden till dig komma att upphöra. Du accepterar att du ska ha ansetts erhållit samtliga meddelanden som skulle ha levererats om du behörigen hade accessat Yahoo-tjänsterna.
 23. VARUMÄRKEN
  1. Yahoos varumärken, firmanamn och andra Yahoo- logotyper och produkt- och tjänstenamn utgör varumärken och tillhör Oath Holdings Inc. (”Yahoo-kännetecknen”). Du får inte använda dessa Yahoo-kännetecken utan att inhämta Yahoos skriftliga godkännande i förväg. Klicka här https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/ip/index.html för mer information.
 24. ANVÄNDARVILLKOR OCH UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG
  1. Vänligen anmäl brott mot Användarvillkoren till Customer Care. För mer information, se Yahoo Hjälpcentral http://help.yahoo.com/l/se/yahoo/index.html .
  2. Yahoo värnar om upphovsrätt och annan immateriell rätt och ber våra användare att göra detsamma. Om du anser att det skett ett intrång i din immateriella rätt i en Yahoo-tjänst ber vi dig anmäla detta enligt vår copyright-policy: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/ip/index.html.
 25. GENERELL INFORMATION
  1. Yahoo kan av olika skäl komma att uppdatera dessa Användarvillkor i framtiden, däribland för att anpassa villkoren till ändringar i lag eller i Yahoo-tjänsternas utformning. Vi kommer att ge dig rimligt förhandsbesked avseende materiella ändringar innan dessa träder i kraft. Notifieringar kommer att meddelas i enlighet med avsnitt 22 ovan.
  2. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor så ska du sluta använda Yahoo-tjänsterna och Programvaran. Du hittar nuvarande version av villkoren här: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
 26. ALLMÄN INFORMATION
  1. Hela avtalet. Dessa Användarvillkor (inklusive tillämpliga onlineguidelines som refererats till ovan) utgör parternas fullständiga reglering och gäller för din användning av Yahoo-tjänsterna, och övertar härigenom tidigare Användarvillkor. Du kan omfattas av ytterligare villkor som tillämpas när du köper vissa Yahoo-tjänster, närliggande tjänster eller innehåll eller programvara från andra organisationer eller personer.
  2. Lagval och forum. Irländsk lag tillämplig på vår relation, dessa Användarvillkor, samt utomobligatoriska förpliktelser. Irländsk domstol är då rätt forum för att lösa eventuella tvister avseende dessa Användarvillkor och utomobligatoriska förpliktelser.
  3. Ingen av oss ska anses ha efterskänkt någon rätt under dessa Användarvillkor på grund av undlåtande eller försening i att åberopa denna rättighet. Om något villkor i dessa Användarvillkor av domstol skulle anses otillämpbar, så ska övriga villkor ändå fortsätta att gälla.
  4. Varken Yahoo eller du har rätt att överlåta dessa Användarvillkor, förutom att Yahoo kan överlåta dessa rättigheter till ett bolag som utgör dotterbolag eller holdingbolag för Yahoo eller ett dotterbolag till sådant holdingbolag. Vi kommer att ge dig skälig varsel innan detta sker. Meddelanden ska lämnas i enlighet med avsnitt 22 ovan.
  5. Om Yahoo eller du inte kan fullfölja sina respektive åtaganden i dessa Användarvillkor på grund av någonting bortom vår rimliga kontroll, ska varken Yahoo eller du bli ansvarig. Om händelserna pågår längre tid än tre månader, så har Yahoo eller du rätt att säga upp dessa Användarvillkor omedelbart genom att lämna skriftligt meddelande därom.
  6. Ämnesrubrikerna i dessa Användarvillkor är enbart införda av praktiska skäl och saknar juridisk effekt.
  7. Orden ”inkludera” eller ”inkluderar” i dessa Användarvillkor betyder utan begränsning till de efterföljande orden.
  8. Såvida inte Användarvillkoren anger annat så finns inga tredjepartsförmånstagare till detta avtal.
  9. Ditt Yahoo-konto är oöverlåtbart och samtliga rättigheter till ditt Yahoo-konto eller innehåll kommer att tas bort vid din död. Om vi erhåller en kopia av en dödsattest så kan det aktuella kontot stängas av och allt dess innehåll tas bort för alltid.
   Villkor daterad den 2018-01-02
 • oath