Datalagring och anonymisering

För att kunna tillhandahålla produkter och tjänster samlar Yahoo in och lagrar information från användarens kontoregistrering och webbplatsanvändning. Vi kallar i allmänhet den information som vi samlar in i samband med webbplatsanvändning för "användarloggdata".

Yahoos policy är att avidentifiera loggdata om användares sökningar inom 18 månader från att de samlats in, med begränsade undantag för att uppfylla juridiska skyldigheter.

Utöver de andra syften för vilka vi samlar in information , andra typer av loggdata (som inte avser sökningar) (såsom annonsvisningar, annonsklick, sidvisningar och sidklick) lagras under en längre tid för att driva innovativ produktutveckling tillhandahålla personliga och skräddarsydda tjänster och ge våra säkerhetssystem bättre möjligheter för att upptäcka och försvara sig mot bedrägerier. Yahoo vidtar ytterligare steg så att data som samlas in och används för att anpassa intressebaserad annonsering (tillsammans med en del innehåll) på Yahoo inte är förknippade med personligt identifierbar information. Vi beskriver de data vi lagrar och våra processer mer i detalj här.

Du kan också ändra information som du har lämnat till Yahoo via Yahoos produkter och tjänster som du använder.

Kontoinformation

 • När du registrerar dig hos Yahoo eller lämnar information till Yahoo sparas en tillfällig kopia av denna information rutinmässigt för att förhindra oavsiktlig förlust av din information via datorfel eller den mänskliga faktorn.
 • Yahoo håller din kontoinformation aktiv i våra databaser för användarregistrering, för att kunna tillhandahålla omedelbar åtkomst till dina personanpassade inställningar varje gång du besöker Yahoo.
 • Om du ber Yahoo ta bort ditt Yahoo-konto kommer ditt konto i de flesta fall att inaktiveras och sedan tas bort från våra databaser för användarregistrering inom ca 40 dagar, med längre perioder för konton registrerade i: Australien och Nya Zeeland (ca 90 dagar.); Brasilien och Taiwan (ca. 180 dagar). Denna fördröjning är nödvändig för att motverka användare från att delta i bedrägerier.
 • Observera att all information som vi har kopierat kan finnas kvar i säkerhetskopior under viss tid efter din begäran om radering. Så kan bli fallet även om ingen kontoinformation finns kvar i våra aktiva användardatabaser.

Serverloggfiler

 • De Yahoo-datorer (som kallas "servrar") som skickar dina webbsidor och annonser bearbetar och lagrar en enorm mängd information varje dag. Dessa datorregister kallas för ”loggfiler”.
 • Loggfiler används för analys, forskning, revision och i andra syften enligt vad som beskrivs ovan. Efter att denna information har använts, lagras den och får inte att komma åt. Tills informationen lagras, kan ditt Yahoo-ID finnas kvar i våra aktiva serverloggfiler.

Anonymisering/avidentifiering

 • Anonymisering är en process där personliga kännetecken tas bort eller byts ut så att de data som blir resultatet inte längre är personligt identifierbara. Detta kallas även för avidentifiering. Vi använder dessa termer omväxlande.
 • Yahoo använder en process i flera steg för att byta ut, trunkera eller ta bort identifierare och därmed avidentifiera data. Vi är angelägna om ständiga förbättringar och att införa våra åtgärder för dataskydd och avidentifiering.

Anonymisering

 • Yahoos anonymiseringspolicy gäller endast för loggdata om sökningar.
 • Yahoo lagrar dessa data i identifierbar form i upp till 18 månader.
 • IP-adresser inne i loggdata om användares sökningar kommer att anonymiseras eller tas bort inom 6 månader från insamlingstillfället.

Yahoo Integritet


För att ta reda på hur Yahoo behandlar din personliga information, se vår Integritetspolicy. Den här sidan beskriver aktuella Yahoo-rutiner när det gäller den här produkten eller det här ämnet. Informationen på den här sidan kan ändras när Yahoo lägger till eller tar bort funktioner.

Inaktivera intressebaserad annonsering

Föredrar du att slippa annonser som är baserade på dina intressen? Läs mer om dina möjligheter att välja bort intressebaserad annonsering levererad av Yahoo.

 • oath