Varnost storitev Yahoo

Zaščita naših sistemov in podatkov uporabnikov je ključna, saj lahko uporabnikom storitev le tako zagotovimo varno uporabniško izkušnjo in obdržimo njihovo zaupanje. Za zaščito vaših podatkov uporabljamo naslednje ukrepe:

 • Varnost na prenosni plasti ("TLS")
 • Šifriranje TLS uporabljamo pri prenosu določenih podatkov, kot so informacije o finančnih storitvah ali plačilih. Med sejami, v katerih je uporabljeno šifriranje TLS, se v večini brskalnikov prikaže ikona ključavnice.
 • Dodatno preverjanje pri vpisu
 • Vklopite lahko nastavitev, ki od vas poleg gesla zahteva še vnos dodatne informacije, na primer kode, poslane prek sporočila SMS, če se vpisujete iz naprave ali z lokacije, ki je ne moremo prepoznati. Več informacij o dodatnem preverjanju pri vpisu.
 • Gesla na zahtevo
 • Yahoo ponuja tudi možnost gesel na zahtevo. Če svojo mobilno napravo povežete z računom, nam s tem omogočite, da vam gesla na zahtevo pošljemo v sporočilih SMS, zato si vam jih ni več treba zapomniti. Več informacij o geslih na zahtevo.
 • Varna shramba
 • Uporabljamo standardna fizična, tehnična in postopkovna varovala, ki ustrezajo veljavnim predpisom za zaščito osebnih podatkov.
 • Podizvajalci in partnerji
 • Za zagotavljanje varnosti in zasebnosti vaših podatkov bomo vaše podatke morda posredovali partnerjem in podizvajalcem, ki delujejo v našem imenu ali v sodelovanju z nami, in so z nami sklenili pogodbe o zaupnosti. Ta podjetja nimajo nobenih samostojnih pravic uporabljati ali posredovati teh podatkov, razen če to dovolite.
 • Dostop do podatkov
 • Do vaših podatkov imajo dostop samo zaposleni, za katere menimo, da morajo imeti stik s temi podatki, da vam lahko zagotovijo uporabo izdelkov ali storitev ali da namesto nas obdelajo te podatke.
 • Izobraževanje in usposabljanje
 • Vsi zaposleni podjetja Yahoo se morajo udeležiti programa za izobraževanje in usposabljanje na področju varnosti.

Za noben način prenosa podatkov po internetu ali shrambo podatkov ni mogoče zagotoviti 100-odstotne varnosti. Vendar stalno vrednotimo in uvajamo izboljšave varnostnih tehnologij in postopkov.

Za varnost je treba sodelovati

Varnost morate resno obravnavati tudi vi. Obiščite naše središče za varnost, kjer so na voljo orodja in nasveti, s katerimi si lahko pomagate pri zaščiti svojih podatkov ter zmanjšanju možnosti nepooblaščenega dostopa.

Prijava dogodkov, povezanih z ogrožanjem varnosti

Informacije o tem, kako lahko prijavite dogodke, povezane z ogrožanjem varnosti, so na voljo v našem središču za varnost.

 • oath