Webové signály a súpravy SDK

Lokality, aplikácie a HTML e-maily môžu obsahovať malý útržok kódu, ktorý sa nazýva webový signál. V mobilných aplikáciách sa tiež môže označovať ako súprava SDK (Software Development Kit). Najjednoduchšie webové signály a súpravy SDK umožňujú lokalite alebo aplikácii prenášať alebo zhromažďovať informácie prostredníctvom žiadosti servera. Lokality a aplikácie môžu webové signály, súpravy SDK a súbory cookie využívať na mnohé účely vrátane analýzy používania lokality, auditu a nahlasovania reklám a prispôsobovania obsahu a reklám.

Postupy spoločnosti Yahoo týkajúce sa webových signálov a súprav SDK

Spoločnosť Yahoo môže prostredníctvom webových signálov a súprav SDK na lokalitách a v aplikáciách Yahoo aj mimo nich zhromažďovať informácie o aktivitách prehľadávania, napríklad o lokalite alebo aplikácii, ktorú navštevujete, adrese odkazujúceho servera stránky, ktorú ste navštívili predtým, čase, kedy lokalitu alebo aplikáciu navštevujete, prehľadávacom prostredí a nastavení zobrazovania. Informácie, ktoré zhromaždíme prostredníctvom webových signálov a súprav SDK, môžeme použiť na nasledujúce účely:

  • Pochopenie vzorov prenosov a spôsobu vášho používania produktov a služieb.
  • Zlepšovanie produktov a služieb Yahoo.
  • Optimalizácia prehľadávania.
  • Poskytovanie anonymného individuálneho a/alebo agregovaného auditovania,prieskumu, modelovania a nahlasovania pre našich inzerentov a iných partnerov. V rámci týchto služieb sa s našimi inzerentmi a ostatnými partnermi nezdieľajú žiadne informácie umožňujúce vašu osobnú identifikáciu.
  • Ponúkanie služby Yahoo Analytics vrátane služby Flurry from Yahoo.
  • Poskytovanie relevantných reklám a obsahu.

Vaše možnosti týkajúce sa používania webových signálov a súprav SDK v Yahoo

Webové signály a súpravy SDK iných spoločností v Yahoo

  • V našej sieti lokalít a aplikácií používa webové signály a súpravy SDK nielen spoločnosť Yahoo. Pridávať vlastné webové signály a súprav SDK na naše lokality a do našich aplikácií povoľujeme aj niektorým tretím stranám. Na to, ako tieto spoločnosti používajú webové signály a súpravy SDK, sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, nie zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo.
  • Niektoré tretie strany môžu mať technológiu, ktorá im umožňuje fungovať ako „kontajnery“ ďalších webových signálov. Zvyčajne sa označujú ako webové signály piggyback. Spoločnosť Yahoo nemusí o týchto webových signáloch piggyback vždy vedieť, pomocou nástrojov na ochranu osobných údajov však môžete skontrolovať, ktoré webové signály sa na webovej stránke nachádzajú.
  • oath