Tretie strany na lokalite Yahoo

Nasledujúce spoločnosti tretích strán môžu na lokalitách a v aplikáciách spoločnosti Yahoo používať súbory cookie, webové signály, aplikácie (alebo widgety), súpravy na vývoj softvéru (SDK) a podobné technológie. Okrem toho môže spoločnosť Yahoo zdieľať o vás informácie, na základe ktorých vás nie je možné osobne identifikovať, vrátane pseudonymných demografických informácií s cieľom zlepšovania produktov a vykonávania výskumu a analýz a aby partnerom umožnila poskytovať vám relevantnejší obsah a služby.

Cieľom spoločnosti Yahoo je poskytovať tie najlepšie služby a produkty, ktoré spĺňajú požiadavky jej používateľov, a preto vykonáva pravidelnú revíziu nižšie uvedených spoločností. Pravidelne som sa vracajte, aby vám neunikli žiadne aktualizácie zásad tretích strán.

Partneri v oblasti analýzy

Spoločnosť Yahoo môže určitým partnerom povoliť zahrnutie webových signálov do stránok v sieti lokalít spoločnosti Yahoo alebo zahrnutie partnerských súprav SDK do jej mobilných aplikácií. Spoločnosť Yahoo môže tiež s týmito partnermi zdieľať na analytické účely časti údajov zo svojich súborov denníkov vrátane vašej IP adresy. V prípade zdieľania vašej IP adresy sa tieto informácie môžu použiť na odhadnutie všeobecnej polohy a ďalších technických údajov, ako je rýchlosť pripojenia, to, či ste navštívili služby Yahoo v zdieľanom umiestnení, a typ zariadenia, ktoré ste použili na návštevu služieb Yahoo. Títo partneri agregujú informácie o našich reklamách a obsahu, ktorý vidíte na stránkach Yahoo, aby sme my a naši inzerenti mali k dispozícii možnosti auditu, výskumu a vytvárania zostáv. Spoločnosť Yahoo povoľuje webové signály a súpravy SDK a zdieľa údaje zo súborov denníkov s nasledujúcimi partnermi:

S našimi inzerentmi ani partnermi nezdieľame v rámci našich analytických programov žiadne informácie z vášho účtu Yahoo, na základe ktorých by vás bolo možné osobne identifikovať. S našimi inzerentmi alebo partnermi však môžeme zdieľať pseudonymné informácie vrátane demografických informácií.

*Spoločnosť Nielsen bude zdieľať informácie o reklamách, ktoré sa vám zobrazujú, so službou Facebook v nečitateľnom formáte. Ak ste prihláseným používateľom Facebooku, Facebook pridá do vašich podrobností zobrazovania reklám váš vek a vaše pohlavie. Facebook bude agregovať kombinované informácie a zdieľať ich so spoločnosťou Nielsen s cieľom vykazovania efektívnosti reklám. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch uplatňovaných spoločnosťou Nielsen pri ochrane osobných údajov a chcete zrušiť takéto zdieľanie informácií, kliknite sem.

Tlačidlá sociálnych sietí, aplikácie a widgety

Spoločnosť Yahoo môže implementovať aplikáciu alebo widget od tretej strany na niektorých svojich lokalitách a v niektorých svojich aplikáciách, ktoré umožňujú interakciu alebo zdieľanie obsahu používateľmi služieb Yahoo. Tieto widgety sú pre vás viditeľné na stránke, ktorú navštívite. Sieť, ktorá widget poskytuje, môže ponúkať ovládacie prvky, ktoré môžete použiť na správu vzhľadu a funkčnosti widgetu. Vaša interakcia s widgetom zvyčajne umožňuje tretej strane zhromažďovať niektoré informácie o vás prostredníctvom súborov cookie tretej strany pre webový prehliadač alebo v rámci jej registračných informácií. V niektorých prípadoch vás môže tretia strana rozpoznať pomocou svojich widgetov a súborov cookie aj v prípade, že widget nepoužívate. Okrem toho môže tretia strana zhromažďovať vašu IP adresu, informácie v hlavičke stránky a informácie o prehliadači. Spoločnosť Yahoo povoľuje tlačidlá sociálnych sietí, aplikácie a widgety od nasledujúcich partnerov:

Tlačidlá sociálnych sietí

Widgety

Reklamné technológie

Väčšinu reklám, ktoré vidíte na webových lokalitách a v aplikáciách Yahoo, poskytuje spoločnosť Yahoo. Určitým spoločnostiam však takisto povoľujeme poskytovanie reklamy a zhromažďovanie informácií na našich webových stránkach a v mobilných aplikáciách. Vo väčšine prípadov ide o reklamné servery, reklamné agentúry, dodávateľov technológií, poskytovateľov sponzorovaného obsahu a výskumné firmy tretích strán.

Tieto spoločnosti môžu do lokalít a aplikácií spoločnosti Yahoo zahrnúť webový signál alebo súpravu SDK, ktoré budú inzerentom poskytovať možnosti auditu, výskumu a vytvárania zostáv. Keďže váš webový prehliadač musí tieto reklamy a webové signály žiadať zo serverov tretích strán, príslušné spoločnosti môžu zobraziť, upraviť alebo nastaviť svoje vlastné súbory cookie a môžu zhromažďovať IP adresy, informácie v hlavičke stránky a informácie o prehliadači rovnako, ako keby ste požadovali webovú stránku priamo z ich webovej lokality. Tieto spoločnosti môžu tiež tieto súbory cookie, súpravy SDK a webové signály používať na zhromažďovanie informácií v službách Yahoo, aby vám mohli poskytovať prispôsobené reklamy na webových lokalitách spoločnosti Yahoo a iných spoločností.V niektorých situáciách môže spoločnosť Yahoo spolupracovať s týmito spoločnosťami mimo vášho prehliadača, a to priamo medzi našimi webovými servermi.

Ako je podrobnejšie popísané v našom centre ochrany osobných údajov, spoločnosť Yahoo môže prispôsobiť niektoré reklamy používateľom, o ktorých sa domnieva, že spadajú do niektorej kategórie záujmov, napríklad že ide o muža so záujmom o šport. Keď použijete alebo zobrazíte prispôsobenú reklamu, spoločnosť Yahoo neposkytuje inzerentovi informácie, na základe ktorých by vás bolo možné osobne identifikovať, ako sú napríklad vaše celé meno a dátum narodenia. S inzerentmi však môžeme zdieľať pseudonymné informácie vrátane demografických informácií.  Keď ale reklamu použijete alebo si ju zobrazíte, existuje možnosť, že inzerent dospeje k záveru, že ste sa kvalifikovali ako používateľ patriaci do kategórie záujmov, ktorá bola použitá na výber reklamy. Nasledujúce tretie strany poskytujú informácie o svojich postupoch pri zhromažďovaní údajov a v niektorých prípadoch na svojich príslušných webových lokalitách poskytujú možnosť zrušenia takéhoto zhromažďovania. O kontrolných mechanizmoch, ktoré máte k dispozícii, sa dozviete v zásadách ochrany osobných údajov uplatňovaných jednotlivými spoločnosťami.

Ďalšie informácie o spoločnostiach poskytujúcich reklamu získate a ich zhromažďovanie vašich informácií zrušíte na webovej lokalite Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (USA) alebo European Digital Advertising Alliance (EÚ).

Poskytovatelia obsahu

Spoločnosť Yahoo má partnerský vzťah s nižšie uvedenými poskytovateľmi obsahu, ktorí vám poskytujú obsah na našich lokalitách, v aplikáciách a službách. Títo poskytovatelia obsahu (zväčša služby) môžu poskytovať kombinované služby, napríklad mapy od jedného partnera a správy od ďalšieho partnera. Keďže váš webový prehliadač musí požadovať obsah zo serverov poskytovateľov obsahu, títo poskytovatelia môžu zobraziť, upraviť alebo nastaviť svoje vlastné súbory cookie a môžu zhromažďovať vašu IP adresu, informácie v hlavičke stránky, informácie o prehliadači a ďalšie informácie, na základe ktorých vás nie je možné osobne identifikovať, rovnakým spôsobom, ako keby ste priamo navštívili ich webové lokality. Podobne môžu niektorí z týchto partnerov poskytovať mobilné súpravy SDK, ktoré sú vložené v našich mobilných aplikáciách a ktoré im umožňujú zhromažďovať podobné informácie, na základe ktorých vás nie je možné osobne identifikovať, rovnakým spôsobom, ako keby ste priamo používali ich mobilnú aplikáciu:

Poskytovatelia videoobsahu

Spoločnosť Yahoo sa neustále snaží o poskytovanie pútavého videoobsahu, ktorý je vyvinutý alebo hosťovaný spoločnosťou Yahoo, napríklad Community alebo Saturday Night Live. S cieľom poskytovania pútavého videoobsahu však máme vytvorené partnerské vzťahy aj s niektorými ďalšími poskytovateľmi videoobsahu. Títo poskytovatelia môžu zobraziť, upraviť alebo nastaviť svoje vlastné súbory cookie a môžu zhromažďovať vašu IP adresu, informácie v hlavičke stránky, informácie o prehliadači, verzii prehrávača flash, rýchlosti internetového pripojenia a sledovanej časti videa a ďalšie informácie, ktoré neumožňujú vašu osobnú identifikáciu. Podobne môžu niektorí z týchto partnerov poskytovať mobilné súpravy SDK, ktoré sú vložené v našich mobilných aplikáciách a ktoré im umožňujú zhromažďovať podobné informácie, na základe ktorých vás nie je možné osobne identifikovať, rovnakým spôsobom, ako keby ste priamo používali ich mobilnú aplikáciu:

Vývojári hier

V službe Yahoo Games nájdete zaujímavé a zábavné hry vytvorené sponzormi a vývojármi. Na niektoré z týchto hier sa môžu vzťahovať ďalšie zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov. Keďže váš webový prehliadač musí požadovať obsah zo serverov poskytovateľov obsahu, títo poskytovatelia môžu zobraziť, upraviť alebo nastaviť svoje vlastné súbory cookie a môžu zhromažďovať vašu IP adresu, informácie v hlavičke stránky, informácie o prehliadači, verzii prehrávača flash a rýchlosti internetového pripojenia a ďalšie informácie, ktoré neumožňujú vašu osobnú identifikáciu. Okrem toho môžu vývojári hier zaznamenávať herné skóre, zadaný názov hry, nastavenia používateľa alebo iné akcie v hre, na ktoré sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky poskytovania služby:

Partneri poskytujúci vyhľadávacie služby

Nižšie uvedení partneri tretích strán môžu za spoločnosť Yahoo poskytovať výsledky vyhľadávania a reklamné výsledky vyhľadávania. Reklama vo vyhľadávaní zahŕňa platené výsledky vyhľadávania alebo kontextové výsledky vyhľadávania. Možné je tiež súčasné používanie viacerých partnerov poskytujúcich vyhľadávacie služby a používaní partneri sa môžu zmeniť na základe rôznych faktorov, ako sú napríklad typ online používania, typ používaného zariadenia a krajina, z ktorej sa vyhľadávanie vykonáva.

Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, ktoré partneri poskytujúci vyhľadávacie služby uplatňujú pri zhromažďovaní a používaní údajov, a o nástrojoch alebo kontrolných mechanizmoch, ktoré máte k dispozícii, navštívte stránky so zásadami ochrany údajov jednotlivých partnerov poskytujúcich vyhľadávacie služby:

Iní partneri

Spoločnosť Yahoo má partnerské vzťahy so spoločnosťami, ktoré vám môžu na základe obsahu na aktuálnej stránke alebo iných kritérií ponúkať produkty alebo služby. Títo partneri môžu poskytovať panel Get the Look na fotografiách známych osobností alebo bočný panel s aktuálnymi produktmi. Keďže váš webový prehliadač musí požadovať obsah zo serverov partnerov, títo poskytovatelia môžu zobraziť, upraviť alebo nastaviť svoje vlastné súbory cookie a môžu zhromažďovať vašu IP adresu, informácie v hlavičke stránky, informácie o prehliadači a ďalšie informácie, na základe ktorých vás nie je možné osobne identifikovať:

Ďalšie informácie o spôsobe, akým spoločnosť Yahoo spracováva vaše osobné údaje, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo


Ak vás zaujíma, ako spoločnosť Yahoo narába s vašimi osobnými informáciami, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov. Táto stránka popisuje aktuálne postupy spoločnosti Yahoo týkajúce sa tohto produktu alebo témy. Ak spoločnosť Yahoo pridá alebo odstráni nejaké funkcie, informácie na tejto stránke sa môžu zmeniť.

  • oath