Zabezpečenie v spoločnosti Yahoo

Ochrana našich systémov a informácií našich používateľov je najdôležitejším prvkom, ktorý nám pomáha zabezpečiť, aby si používatelia služieb Yahoo mohli vychutnávať bezpečné prostredie a mohli nám naďalej dôverovať. Pri ochrane vašich informácií používame nasledujúce opatrenia:

 • Šifrovanie TLS (Transport Layer Security)
 • Pri prenose niektorých typov informácií, ako sú napríklad informácie finančných služieb alebo informácie o platbách, používame šifrovanie TLS. Počas relácií TLS sa vo väčšine prehliadačov zobrazuje ikona pripomínajúca visací zámok.
 • Druhé overenie prihlásenia
 • Môžete zapnúť nastavenie, ktoré bude pri prihlasovaní do vášho účtu zo zariadenia alebo miesta, ktoré nepoznáme, vyžadovať okrem hesla aj ďalšiu informáciu, ako je napríklad kód odoslaný prostredníctvom SMS správy. Prečítajte si ďalšie informácie o druhom overení prihlásenia.
 • Heslá na požiadanie
 • Spoločnosť Yahoo ponúka heslá na požiadanie. Prepojením mobilného zariadenia so svojím účtom nám umožníte poskytnúť vám heslo na požiadanie prostredníctvom SMS správy, vďaka čomu si viac nebudete musieť pamätať heslá. Prečítajte si ďalšie informácie o heslách na požiadanie.
 • Zabezpečené ukladanie údajov
 • Pri ochrane vašich osobných údajov využívame štandardné fyzické, technické a procedurálne bezpečnostné prvky, ktoré sú v súlade s príslušnými predpismi.
 • Dodávatelia a partneri
 • S cieľom ochrany vašich údajov môžeme poskytovať informácie partnerom a dodávateľom, ktorí pracujú v našom mene alebo v spolupráci s nami a majú s nami uzavreté zmluvy o zachovaní mlčanlivosti. Tieto spoločnosti nemajú žiadne vlastné právo na používanie alebo zdieľanie týchto údajov bez vášho súhlasu.
 • Prístup k informáciám
 • Prístup k vašim osobným údajom obmedzujeme na zamestnancov, pri ktorých sa opodstatnene domnievame, že tieto údaje potrebujú na to, aby vám mohli poskytovať produkty alebo služby alebo aby tieto údaje mohli pre nás spracovávať.
 • Vzdelávanie a školenie
 • Zaviedli sme celofiremný vzdelávací a školiaci program zameraný na bezpečnosť, ktorý musí absolvovať každý zamestnanec spoločnosti Yahoo.

Nezabúdajte, že nie je možné zaručiť stopercentnú bezpečnosť prenosu údajov cez internet ani technológií na ukladanie informácií. Bezpečnostné technológie a postupy neustále vyhodnocujeme a zavádzame do nich príslušné vylepšenia.

Bezpečnosť vyžaduje spoluprácu

Svoju bezpečnosť musíte brať vážne aj vy. Navštívte naše Centrum zabezpečenia, kde nájdete nástroje a tipy, ktoré vám pomôžu zostať ostražití, ako aj informácie o krokoch, ktoré môžete sami vykonať s cieľom ochrany svojich údajov a zníženia rizika neoprávneného prístupu.

Nahlásenie incidentov súvisiacich s bezpečnosťou

Informácie o nahlásení incidentov súvisiacich s bezpečnosťou nájdete v našom Centre zabezpečenia.

 • oath