IP adresy

Keď váš webový prehliadač alebo vaša e-mailová aplikácia požaduje webovú stránku alebo e-mail z iného počítača na internete, tomuto počítaču automaticky poskytne adresu, kam má informácie odoslať. Táto adresa sa nazýva IP adresa počítača. (Skratka IP znamená internetový protokol.) Väčšina používateľov, ktorí sa na internet pripíjajú cez telefonické pripojenie od poskytovateľa internetových služieb, má pri každom prihlásení inú IP adresu.

Postupy pri zhromažďovaní a používaní informácií

 • Yahoo vo všeobecnosti dostáva IP adresy od všetkých používateľov všetkých služieb.
 • Vaša IP adresa sa pri registrácii v službách a produktoch spoločnosti Yahoo tiež uloží v našich databázach registrácie používateľov.
 • IP adresy sa môžu používať na rôzne účely vrátane nasledujúcich:
  • Diagnostikovanie problémov so službami alebo technológiami, ktoré nahlásili naši používatelia alebo technici a ktoré súvisia IP s adresami kontrolovanými konkrétnou webovou spoločnosťou alebo konkrétnym poskytovateľom internetových služieb.
  • Odosielanie najvhodnejšej reklamy do počítačov a ostatných zariadení na základe geografickej oblasti alebo informácií získaných z vašej IP adresy.
  • Priradenie používateľov a/alebo zariadení na podobnom mieste, napríklad v domácnosti.
  • Nahlasovanie agregovaných a iných informácií, ktoré nie sú osobného charakteru, získaných z IP adries inzerentom.
  • Odhad celkového počtu používateľov, ktorí prechádzajú na Yahoo z konkrétnych krajín alebo oblastí sveta.
  • Pomoc pre obchodníkov v službách Yahoo Stores a Yahoo Shopping pri sledovaní návštev a transakcií v ich obchodoch.
  • Určenie používateľov, ktorí majú prístupové práva k určitému obsahu, ktorý hosťujeme.

Iné

 • Pri odoslaní požiadavky na webovú stránku Yahoo a zobrazení príslušného obsahu sa daná požiadavka zaznamená na našich serveroch spolu s informáciami zahŕňajúcimi IP adresu zariadenia, z ktorého bola daná požiadavka na stránku odoslaná.
 • Yahoo Poštaobsahuje IP adresy v hlavičkách odchádzajúcich poštových správ, ako je stanovené v štandardnom internetovom protokole.
 • Yahoo Messengerniekedy používa pripojenie peer-to-peer počas prevádzky, a to vrátane časov, kedy ho používate na výmenu okamžitých správ (textové konverzácie), zdieľanie súborov a streamovanie záznamu z webovej kamery. Peer-to-peer znamená, že počítač sa pripája priamo k počítaču iného používateľa v konverzácii bez toho, aby musel ísť cez servery Yahoo. Vaša IP adresa ako taká je k dispozícii pre používateľov, s ktorými zdieľate pripojenie peer-to-peer.
 • oath