Prenos údajov

Vaše osobné informácie možno prenášať do iných krajín, predovšetkým na servery v USA, aby bolo možné spracovať ich a uložiť v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov a poskytovať vám naše produkty a služby. Vaše údaje môžeme prenášať do sesterských spoločností spoločnosti Yahoo alebo do jej partnerských spoločností, pričom tento prenos sa týka aj spracovania údajov externou spoločnosťou v mene spoločnosti Yahoo. Normy ochrany osobných a iných údajov v týchto krajinách sa môžu líšiť od noriem vo vašej krajine. Spoločnosť Yahoo môže spracovávať osobné informácie, ktoré sa týkajú jednotlivcov v rámci Európskej únie, a presúvať ich z nej prostredníctvom rôznych mechanizmov na dodržiavanie súladu vrátane zmlúv o spracovaní osobných údajov založených na štandardných zmluvných doložkách Európskej únie. Ak nesúhlasíte, tieto produkty a služby by ste nemali používať.

Používaním našich produktov a služieb súhlasíte s tým, že vaše informácie v prípade potreby prenášame mimo Európsky hospodársky priestor (EHP) z legitímnych obchodných dôvodov spoločnosti Yahoo definovaných v našich zásadách ochrany osobných údajov. Zaväzujeme sa chrániť vaše informácie a použiť ochranu v súlade s príslušnými zákonmi. Ďalšie informácie o zabezpečení vrátane bezpečnostných krokov, ktoré sme podnikli a ktoré môžete podniknúť vy, nájdete v téme Zabezpečenie v Yahoo.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo


Ak vás zaujíma, ako spoločnosť Yahoo narába s vašimi osobnými informáciami, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov. Táto stránka popisuje aktuálne postupy spoločnosti Yahoo týkajúce sa tohto produktu alebo témy. Ak spoločnosť Yahoo pridá alebo odstráni nejaké funkcie, informácie na tejto stránke sa môžu zmeniť.