Prenos údajov

Vaše osobné informácie možno prenášať do iných krajín, predovšetkým na servery v USA, aby bolo možné spracovať ich a uložiť v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov a poskytovať vám naše produkty a služby. Vaše údaje môžeme prenášať do sesterských spoločností spoločnosti Yahoo alebo do jej partnerských spoločností, pričom tento prenos sa týka aj spracovania údajov externou spoločnosťou v mene spoločnosti Yahoo. Normy ochrany osobných a iných údajov v týchto krajinách sa môžu líšiť od noriem vo vašej krajine. Spoločnosť Yahoo môže spracovávať osobné informácie, ktoré sa týkajú jednotlivcov v rámci Európskej únie, a presúvať ich z nej prostredníctvom rôznych mechanizmov na dodržiavanie súladu vrátane zmlúv o spracovaní osobných údajov založených na štandardných zmluvných doložkách Európskej únie. Ak nesúhlasíte, tieto produkty a služby by ste nemali používať.

Používaním našich produktov a služieb súhlasíte s tým, že vaše informácie v prípade potreby prenášame mimo Európsky hospodársky priestor (EHP) z legitímnych obchodných dôvodov spoločnosti Yahoo definovaných v našich zásadách ochrany osobných údajov. Zaväzujeme sa chrániť vaše informácie a použiť ochranu v súlade s príslušnými zákonmi. Ďalšie informácie o zabezpečení vrátane bezpečnostných krokov, ktoré sme podnikli a ktoré môžete podniknúť vy, nájdete v téme Zabezpečenie v Yahoo.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo