Súbory „cookies“ spoločnosti Yahoo

Spoločnosť Yahoo môže nastavovať a čítať súbory cookie a identifikátory zariadenia, keď navštevujete jej webové lokality, používate jej produkty alebo navštevujete webové lokality, na ktorých Yahoo poskytuje reklamy, obsah alebo analýzu. Súbor cookie je malá informácia uložená v počítači, ktorá slúži na identifikáciu prehliadača počas používania webových lokalít. Identifikátory zariadenia sa zhromažďujú z dostupných systémových prvkov, medzi ktoré môže patriť IP adresa, informácie o agentovi používateľa (verzia prehliadača, typ a verzia operačného systému) alebo identifikátory vygenerované zariadením, ako sú napríklad ID spoločnosti Apple pre inzerentov, ID spoločnosti Apple pre dodávateľov, ID Androidu spoločnosti Google alebo ID obchodu Play Store spoločnosti Google. Pomocou súborov cookie a podobných technológií si možno zapamätať položky, ako sú identifikátory a predvoľby používateľov, a identifikovať a rozpoznávať používateľov služieb alebo produktov spoločnosti Yahoo. Webová lokalita môže v prehliadači nastaviť súbor cookie v prípade, že to povoľujú predvoľby prehliadača. Prehliadač povoľuje webovej lokalite prístup len k tým súborom cookie, ktoré sama nastavila, nie k tým, ktoré nastavili iné webové lokality.

Zásady spoločnosti Yahoo týkajúce sa súborov cookie a podobných technológií

Spoločnosť Yahoo môže používať súbory cookie a podobné technológie na rôzne účely, napríklad na:

 • Prístup k vašim údajom pri prihlasovaní, aby sme vám poskytli prispôsobený obsah alebo si zapamätali poslednú stránku, ktorú ste navštívili v rámci produktu alebo služby spoločnosti Yahoo.
 • Počas používania služieb alebo produktov spoločnosti Yahoo neprídete o svoje nastavenia ani svoju identitu.
  • Keď sa prihlásite do svojho účtu Yahoo, do počítača alebo zariadenia, ktoré používate, sa uloží súbor cookie a/alebo ID zariadenia, ktoré vytvárajú prepojenie na informácie o vašich záujmoch. Ak sa do účtu Yahoo prihlásite vo viacerých zariadeniach, služba Yahoo k vám vďaka tomu môže priradiť vaše záujmy, aktivity, predvoľby a predchádzajúce používanie služieb alebo produktov spoločnosti Yahoo. Znamená to, že vaše zvyklosti pri prehľadávaní a ostatné aktivity vykonávané v pracovnom počítači, počítači v knižnici či inom zariadení, kde ste prihlásení, môžu ovplyvniť vaše používanie služieb alebo produktov spoločnosti Yahoo pri používaní domáceho počítača či iného zariadenia, kde ste prihlásení.
 • Zobrazovanie inzrecie a obsahu podľa vašich záujmov.
  • Spoločnosť Yahoo zhromažďuje a uchováva informácie o vašich záujmoch na základe vašich aktivít počas surfovania na sieti webových stránok Yahoo, na webových stránkach v rámci tejto siete, ako aj na iných webových stránkach, ktoré nepatria do siete Yahoo, no sú partnermi spoločnosti Yahoo.
  • Spoločnosť Yahoo môže používať webové signály na zhromažďovanie a uchovávanie informácií o vašich aktivitách počas surfovania na sieti webových stránok Yahoo, ako aj na iných webových stránkach, ktoré nepatria do siete Yahoo.
 • Poskytovanie všeobecných interných analytických údajov a analytických údajov pre zákazníkov.
  • Yahoo Analyticsje systém na zhromažďovanie informácií o návštevníkoch webových lokalít zákazníkov a používaní služieb alebo aplikácií našich zákazníkov.
 • Uchovávanie informácií v anonymných formulároch, ako aj formulároch, ktoré umožňujú identifikáciu používateľa.
  • Keď sa prihlásite do svojho účtu Yahoo, spoločnosť Yahoo priradí vaše zistené záujmy a aktivity k vášmu účtu Yahoo spôsobom, ktorý umožňuje samostatne uchovávať vaše osobné údaje a informácie o prehľadávaní.
  • Ak ste registrovaným používateľom služieb alebo produktov spoločnosti Yahoo a nie ste prihlásení, Yahoo ukladá informácie o vašich záujmoch na základe ID súboru cookie prehliadača. ID súboru cookie je zašifrovaná forma (alebo forma s hashovaným jednosmerným tajným kľúčom) súboru cookie služby Yahoo, ktorá je oddelená od informácií o účte Yahoo a obsahuje tiež vek (v celých rokoch), pohlavie a miesto zadané pri vytváraní účtu Yahoo. Vaše ID zariadenia a ostatné identifikátory možno priradiť k tomuto ID súboru cookie pre každé zariadenie, do ktorého sa prihlasujete, a vaše ID zariadenia a súboru cookie môžno priradiť k ostatným zariadeniam na podobnom mieste, napríklad v domácnosti. Tento súbor cookie nepoužíva žiadna ďalšia strana, ani Yahoo, na vašu osobnú identifikáciu.
 • Vykonávanie prieskumov s cieľom zlepšiť obsah, produkty alebo služby spoločnosti Yahoo.
 • Zlepšovanie bezpečnostných opatrení, napríklad vyžiadaním opätovného prihlásenia do produktu alebo služby spoločnosti Yahoo po uplynutí určitého času.
 • Pomoc pri zisťovaní možných nezákonných aktivít.

Možnosti týkajúce sa súborov cookie a podobných technológií

 • Ak chcete zobraziť a/alebo prispôsobiť záujmy priradené vášmu prehliadaču, ktoré používame na zobrazovanie prispôsobeného obsahu a inzercie, navštívte náš nástroj Ad Interest Manager (Správca reklám podľa záujmov). Nástroj Ad Interest Manager (Správca reklám podľa záujmov) umožňuje odhlásenie z konkrétnych záujmových kategórií alebo úplné zrušenie služby zobrazovania inzercie a obsahu na základe záujmov, ktorú poskytuje spoločnosť Yahoo.
  • Spoločnosť Yahoo vám poskytuje aj možnosť trvalého zrušenia tejto služby. Ak chcete túto službu zrušiť natrvalo, musíte sa pred jej zrušením prihlásiť do svojho účtu Yahoo.
 • Prehliadač môžete nastaviť tak, aby prijímal všetky súbory cookie, odmietal všetky súbory cookie alebo vás informoval o ich nastavení. Keďže každý prehliadač je iný, informácie o zmene predvolieb súborov cookie nájdete v ponuke Pomocník vo svojom prehliadači.
 • V nastaveniach zariadenia možno vo väčšine mobilných operačných systémov obmedziť sledovanie reklamy priradené ku konkrétnym ID zariadenia, ktoré sa s nami môžu zdieľať. Aj keď túto možnosť použijete, stále môžeme využívať iné informácie, ktoré získame zo zariadení a aplikácií, na účely boja proti podvodom, analýzy, vylepšovania produktov a priraďovania. Ďalšie informácie vám poskytne centrum podpory vášho mobilného operačného systému.
 • Keď sa v zariadení prihlásite do účtu Yahoo, služba Yahoo môže rozpoznať vaše zariadenie a poskytnúť vám prispôsobené možnosti (aj keď sa odhlásite) nezávisle od nastavení zariadenia. Nastavenia ochrany osobných údajov vo vašom zariadení vám možno neumožňujú úplnú kontrolu nad ochranou vašich osobných údajov, cielenie a prispôsobenie inzercie Yahoo však môžete ovládať prostredníctvom nástroja Ad Interest Manager (Správca reklám podľa záujmov). Ak sa chcete odhlásiť zo služby prispôsobenia Yahoo, prejdite do nástroja Ad Interest Manager (Správca reklám podľa záujmov) spoločnosti Yahoo a svoje nastavenia nakonfigurujte priamo v službe Yahoo.
 • Adobe Flash Player je aplikácia a webový nástroj, ktorý umožňuje rýchly vývoj dynamického obsahu. Flash (a jej podobné aplikácie) používa technológiu na zapamätanie nastavení, predvolieb a používania podobne ako súbory cookie v prehliadači. Súbory cookie s technológiou Flash sú však spravované prostredníctvom iného rozhrania než webový prehliadač.
  • Spoločnosť Yahoo používa súbory cookie s technológiou Adobe Flash v súlade so štandardmi organizácie Network Advertising Initiative (Iniciatíva pre reklamu v sieti). Spoločnosť Yahoo používa súbory cookie s technológiou Adobe Flash v prípadoch, kedy sa na poskytovanie určitého obsahu, napríklad videoklipov či animácií, využíva technológia Flash. K nástrojom na správu technológie Flash môžete pristupovať priamo z webovej stránky spoločnosti Adobe. Spoločnosť Yahoo nepoužíva súbory cookie s technológiou Flash na zobrazovanie inzercie na základe záujmov.
 • Ak sa rozhodnete odmietnuť všetky súbory cookie, pravdepodobne nebudete môcť používať produkty a služby spoločnosti Yahoo, ktoré vyžadujú prihlásenie, a nebudete môcť naplno využiť všetky ponuky.
 • Ak chcete nájsť iné spoločnosti, ktoré ponúkajú možnosť odhlásenia, alebo iné nástroje na správu možností odhlásenia, navštívte stránku organizácie Network Advertising Initiative (Iniciatíva pre reklamu v sieti) alebo organizácie Digital Advertising Alliance (Aliancia pre digitálnu reklamu).

Súbory cookie iných spoločností v službe Yahoo

 • Okrem spoločnosti Yahoo môžu pri návšteve našej siete webových stránok nastaviť vo vašom počítači svoje súbory cookie a podobné technológie a používať ich aj určité tretie strany. Používanie súborov cookie týmito spoločnosťami je predmetom ich vlastných zásad ochrany osobných údajov, nie predmetom zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo


Ak vás zaujíma, ako spoločnosť Yahoo narába s vašimi osobnými informáciami, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov. Táto stránka popisuje aktuálne postupy spoločnosti Yahoo týkajúce sa tohto produktu alebo témy. Ak spoločnosť Yahoo pridá alebo odstráni nejaké funkcie, informácie na tejto stránke sa môžu zmeniť.

 • oath