Afilácie spoločnosti Yahoo

Vaše informácie môžeme zdieľať s afiláciami spoločnosti Yahoo na celom svete na účely popísané v našich zásadách ochrany osobných údajov, ako aj na to, aby sme vám v Yahoo a na webe mohli poskytovať prispôsobené možnosti. Afilácie spoločnosti Yahoo sú spoločnosti, ktoré vlastní a kontroluje niektorá zo spoločností v rámci skupiny Yahoo, a patria medzi ne aj získané spoločnosti.

Na niektoré služby poskytované získanými spoločnosťami sa aj naďalej vzťahujú podmienky a/alebo zásady ochrany osobných údajov príslušných spoločností. Informácie o postupoch pri ochrane osobných údajov v získaných spoločnostiach aj afiláciách so značkou inou než Yahoo, na ktoré sa vzťahujú vlastné zásady ochrany osobných údajov, nájdete na nasledujúcich odkazoch:


V platnosti od 18. septembra 2017

Ak nechcete, aby sa vaše osobné informácie zdieľali s afiláciami spoločnosti Yahoo, môžete svoj účet odstrániť a prestať používať Yahoo.

  • oath