Služba Yahoo Mobile

Spoločnosť Yahoo berie ochranu vášho súkromia vážne. Tento prehľad by vám mal pomôcť pochopiť kľúčové princípy ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo v oblasti mobilných zariadení. Ďalšie informácie o spôsoboch ochrany osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo.

 1. Prispôsobenie domovskej stránky aplikácie Mobile
 2. Súbory cookie a podobné technológie
 3. Jedinečný identifikátor mobilného zariadenia
 4. Fyzické umiestnenie
 5. Sprístupnenie informácií
 6. Informácie o účte a predvoľby
 7. Aplikácie a pomôcky tretích strán
 8. Reklama
 9. Aplikácia Flickr
 10. Služba Pošta
 11. Služba Messenger
 12. Vyhľadávanie
 13. Ďalšie
 1. Prispôsobenie domovskej stránky aplikácie Mobile

  So službou Yahoo sa môžete rozhodnúť zdieľať informácie, ako napríklad kontakty, udalosti kalendára, miesto a obľúbené miniaplikácie zo zariadenia, a môžete si tak prispôsobiť svoje používanie v produktoch a službách Yahoo a v rozličných zariadeniach. Tieto možnosti môžete spravovať v nastaveniach produktu alebo v nastaveniach mobilného zariadenia (ak je k dispozícii). Yahoo môže na prispôsobenie vášho používania tiež zhromažďovať informácie z vášho zariadenia vrátane informácií o tom, ktoré aplikácie ste nainštalovali.

 2. Súbory cookie a podobné technológie

  Yahoo môže vo vašom počítači nastaviť súbory cookie od Yahoo a používať ich. Môže tiež nastaviť identifikátory zariadení, ktorých súčasťou môžu byť IP adresa, informácie o agentovi používateľa (verzii prehliadača a type a verzii operačného systému) a identifikátory poskytované zariadením, a tieto identifikátory môže používať. Keď sa v zariadení prihlásite do Yahoo, Yahoo môže rozpoznať vaše zariadenie a poskytovať vám prispôsobené možnosti nezávisle od nastavení zariadenia. Vďaka nástroju Ad Interest Manager (Správca reklám podľa záujmov) máte svoje prispôsobené možnosti v Yahoo úplne pod kontrolou. Ďalšie informácie.

  Určité služby spoločnosti Yahoo môžu vyžadovať uvedenie vášho telefónneho čísla. Telefónne číslo môžeme spojiť s informáciami o identifikácii mobilného zariadenia. Toto telefónne číslo však nebudeme používať na účely telemarketingu, ak nám na to nedáte súhlas.

 3. Jedinečný identifikátor mobilného zariadenia

  Ak sa k službám Yahoo pripájate prostredníctvom poskytovateľa služieb, ktorý využíva jedinečnú identifikáciu mobilného zariadenia, spoločnosť Yahoo môže túto identifikáciu získať a použiť na to, aby vám poskytla rozšírenú ponuku služieb alebo funkcií. Spoločnosť Yahoo môže identifikátory zariadení poskytnúť dôveryhodným partnerom, ktorí pracujú v jej mene na základe zmlúv o zachovaní mlčanlivosti. Títo partneri môžu tieto informácie použiť na to, aby spoločnosti Yahoo pomáhali pri poskytovaní produktov a služieb. Určité služby spoločnosti Yahoo môžu vyžadovať uvedenie vášho telefónneho čísla. Telefónne číslo môžeme spojiť s informáciami o identifikácii mobilného zariadenia. Toto telefónne číslo však nebudeme používať na účely telemarketingu, ak nám na to nedáte súhlas.

 4. Fyzické umiestnenie
  • Spoločnosť Yahoo získa určujúce informácie o fyzickom umiestnení pomocou technológií, ako je napríklad GPS, Wi-Fi alebo vzdialenosť od vysielača mobilného signálu, až po vašom vyjadrení súhlasu prostredníctvom zariadenia, prehliadača alebo priamo prostredníctvom služieb Yahoo. Svoj súhlas so získavaním určujúcich informácií o fyzickom umiestnení z vášho zariadenia spoločnosťou Yahoo môžete zrušiť. V závislosti od používaného zariadenia alebo prehliadača priradeného k produktu alebo službe spoločnosti Yahoo nemusí povolenia informácií o umiestnení riadiť spoločnosť Yahoo.
  • Ak chcete získať ďalšie informácie o zrušení súhlasu s poskytovaním informácií o umiestnení, navštívte stránku pomoci so zrušením poskytovania informácií o umiestnení. Po udelení súhlasu môže spoločnosť Yahoo tieto informácie používať a ukladať, a to v spojení s ďalšími informáciami o umiestnení, ako je napríklad adresa IP, PSČ na fakturáciu poskytnuté vaším poskytovateľom služieb alebo vami v čase vašej registrácie v službách Yahoo, na poskytovanie rozšírených služieb založených na umiestnení, zobrazovanie cielenej reklamy podľa oblasti, zobrazovanie výsledkov vyhľadávania a poskytovanie ďalšieho obsahu.
  • Ak si chcete pozrieť históriu umiestnení priradenú k prehliadaču, ktorý používate, pridať, odstrániť a označiť vaše umiestnenia a aktualizovať vaše predvolené umiestnenie, navštívte stránku správy umiestnení. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Yahoo spracováva informácie o umiestnení, nájdete na stránke týkajúcej sa ochrany osobných údajov pri používaní informácií o umiestnení spoločnosťou Yahoo.
 5. Sprístupnenie informácií

  Spoločnosť Yahoo nebude prenajímať, predávať ani zdieľať vaše osobné údaje s inými osobami alebo nepridruženými spoločnosťami, okrem ponuky vami vyžiadaných produktov a služieb alebo za nasledujúcich okolností:

  • Údaje poskytujeme len dôveryhodným partnerom, ktorí pracujú v mene alebo so spoločnosťou Yahoo na základe zmlúv o zachovaní mlčanlivosti. Tieto spoločnosti môžu využívať vaše osobné údaje na to, aby spoločnosti Yahoo pomáhali pri komunikácii s vami v súvislosti s ponukami od spoločnosti Yahoo a jej marketingových partnerov. Tieto spoločnosti však nemajú žiadne vlastné právo na zdieľanie týchto údajov.
  • Prevezme nás iná spoločnosť alebo sa s inou spoločnosťou zlúčime. V takom prípade vás spoločnosť Yahoo pred prevodom údajov a pred okamihom, kedy začnú údaje podliehať iným zásadám ochrany osobných údajov, na túto skutočnosť upozorní.
  • Spoločnosť Yahoo verí, že je potrebné zdieľať informácie s cieľom na vyšetrenia, zabránenia alebo podniknutia akcie proti nezákonným aktivitám, podvodom, mimoriadnym prípadom zahŕňajúcim možné ohrozenie fyzického bezpečia ľubovoľnej osoby alebo porušeniu podmienok poskytovania služieb spoločnosti Yahoo alebo podmienok vyžadovaných zákonom. Údaje zdieľame na základe súdnych predvolaní či pojednávaní alebo za účelom stanovenia či uplatnenia našich zákonných práv alebo obrany pred právnymi nárokmi.
 6. Informácie o účte a predvoľby

  Informácie o svojom účte Yahoo môžete pomocou počítača kedykoľvek upraviť, a to vrátane predvolieb týkajúcich sa marketingu. Ak nie ste prihlásení, obmedzenia služieb vám pri používaní mobilných zariadení môžu brániť v prístupe ku všetkým funkciám služieb alebo nástrojov Yahoo. V takom prípade môže byť potrebné pripojiť sa k službám Yahoo pomocou počítača.

 7. Aplikácie a pomôcky tretích strán

  Spoločnosť Yahoo môže zdieľať informácie s mobilnými aplikáciami a pomôckami tretích strán. Ak si pridáte aplikáciu alebo pomôcku tretej strany, môžeme zdieľať informácie, ako je napríklad krajina, preferovaný jazyk, mobilný operátor, typ zariadenia a typ prehliadača (ak ich máme k dispozícii). Aplikácie tretích strán môžu tiež nastaviť súbory cookie. Svoje aktuálne informácie o umiestnení môžete dať k dispozícii vývojárovi aplikácie alebo pomôcky tretej strany, ak spoločnosti Yahoo poskytnete povolenie na zdieľanie týchto údajov. Upozorňujeme, že používanie súborov cookie a vami poskytnutých údajov tretími stranami podlieha ich vlastným zásadám ochrany osobných údajov, a nie zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo ani zásadám ochrany osobných údajov pre aplikáciu Yahoo Mobile.

 8. Reklama

  Spoločnosť Yahoo zhromažďuje a uchováva informácie o vašich záujmoch na základe vašej činnosti pri používaní produktov a služieb spoločnosti Yahoo, návštevách siete webových stránok pod značkou Yahoo a návštevách partnerských webových stránok spoločnosti Yahoo. Tieto informácie môžeme používať na zobrazovanie reklám a obsahu relevantného k vašim záujmom. Spoločnosť Yahoo vám ponúka možnosť zrušenia prijímania reklám alebo obsahu na základe vašich záujmov od spoločnosti Yahoo. Ak chcete pomocou svojho mobilného zariadenia zrušiť prijímanie reklám alebo obsahu na základe vašich záujmov, pred použitím nástroja na zrušenie priraďovania reklám sa musíte v mobilnom zariadení prihlásiť do svojho účtu Yahoo. Môžete tiež spravovať kategórie svojich záujmov alebo zrušiť všetky kategórie, a to pomocou nástroja Ad Interest Manager spoločnosti Yahoo. Aby sa nastavenia nástroja Ad Interest Manager použili pre vaše mobilné zariadenie, musíte byť prihlásení do svojho účtu Yahoo.

 9. Aplikácia Flickr

  Flickr je aplikácia určená na ukladanie a zdieľanie fotiek. Aplikácia Flickr zahŕňa nastavenia zdieľania, nastavenia umiestnenia, nastavenia údajov EXIF a ďalšie ovládacie prvky a funkcie na ochranu osobných údajov, ktoré sú vstavané priamo v nastaveniach aplikácie. Nastavenia aplikácie Flickr sú prepojené aj s vaším účtom v počítači. Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikácii Flickr a postupoch pri ochrane osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, prejdite do nastavení aplikácie Flickr v zariadení, pozrite si zásady ochrany osobných údajov aplikácie Flickr a prejdite do časti Ochrana osobných údajov a povolenia a do časti Zdieľanie a rozšírenie na stránke svojho účtu.

 10. Služba Pošta

  Automatické systémy spoločnosti Yahoo analyzujú všetok obsah komunikácie (napríklad obsah v aplikáciách Pošta a Messenger vrátane okamžitých správ a SMS správ) na (bez obmedzení) poskytovanie funkcií a obsahu v produkte relevantných pre konkrétneho používateľa, na priradenie a poskytovanie cielených reklám, na zisťovanie nevyžiadanej pošty a malvéru a na ochranu pred zneužitím. Táto analýza sa vykonáva na všetkom obsahu komunikácie pri jeho odosielaní, prijímaní a ukladaní vrátane všetkého obsahu komunikácie zo služieb synchronizovaných s účtom Yahoo. V určitých prípadoch použitia spúšťa spoločnosť Yahoo automatické algoritmy na komerčnú komunikáciu umožňujúce vytváranie všeobecných šablón takýchto dokumentov (napr. používanie bežného jazyka na identifikáciu prvkov potvrdenia od leteckej spoločnosti). Tieto šablóny neobsahujú osobné údaje príjemcu. Editori šablón v Yahoo môžu šablóny revidovať a vylepšovať tak naše služby, ako aj lepšie prispôsobovať vaše používanie. Revízia šablón sa vykonáva, len keď používate služby v USA. Yahoo Pošta a Yahoo Messenger teraz zdieľajú spoločnú vyhľadávaciu platformu. Okamžité správy služby Yahoo sa teraz môžete rozhodnúť archivovať spoločne so správami služby Yahoo Pošta a môžete ich spoločne aj vyhľadávať (vrátane hlasovej pošty, SMS správ a ďalších možností). Ak sa chcete dozvedieť viac o funkciách a nastaveniach služby Yahoo Pošta na ochranu osobných údajov, pozrite si stránkuZásady ochrany osobných údajov v službe Pošta, alebo Najčastejšie otázky o službe Pošta.

 11. Služba Yahoo Messenger

  SYahoo Messenger umožňuje vo vybraných verziách produktov ukladať históriu správ a ukladať tak konverzácie cez okamžité správy z účtu Yahoo na naše servery Yahoo. Niektoré verzie služby Yahoo Messenger môžu tiež analyzovať vaše správy a hľadať v nich kľúčové slová podobne ako Yahoo Pošta. Ďalšie informácie nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov v službe Yahoo Messenger.

 12. Vyhľadávanie

  Služby vyhľadávania a sponzorovaného vyhľadávania pomáhajú spoločnosti Yahoo zabezpečovať rôzni poskytovatelia tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si zásady ochrany osobných údajov pre vyhľadávanie Yahoo.

 13. Ďalšie

  Na prístup k službám Yahoo z ľubovoľného mobilného zariadenia sa vzťahujú podmienky poskytovania služieb spoločnosti Yahoo. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto služby alebo aplikácie Yahoo Mobile navštívte stránku pomoci aplikácie Yahoo Mobile.

  Na tejto stránke sú popísané aktuálne postupy spoločnosti Yahoo týkajúce sa tejto konkrétnej služby. Keďže spoločnosť Yahoo svoje služby prepracováva pridávaním alebo odstraňovaním funkcií alebo zmenou poskytovateľov služieb, tieto informácie sa môžu zmeniť. Ak chcete zistiť, ako spoločnosť Yahoo spracováva vaše osobné údaje, navštívte webovú stránku Zásady ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo


Ak vás zaujíma, ako spoločnosť Yahoo narába s vašimi osobnými informáciami, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov. Táto stránka popisuje aktuálne postupy spoločnosti Yahoo týkajúce sa tohto produktu alebo témy. Ak spoločnosť Yahoo pridá alebo odstráni nejaké funkcie, informácie na tejto stránke sa môžu zmeniť.

 • oath