Centrum ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo

Odteraz je Yahoo súčasťou spoločnosti Oath zameranej na digitálne a mobilné médiá, ktorá združuje viac ako 50 značiek po celom svete (vrátane služieb a portálov Yahoo, HuffPost, Engadget, TechCrunch, Moviefone a Makers), a členom skupiny spoločností Verizon. Počnúc 18. septembrom 2017 plánujeme sprístupniť časť informácií o používateľoch v rámci spoločnosti Oath a v rámci skupiny spoločností Verizon, vďaka čomu vám budeme môcť zobrazovať lepšie prispôsobené reklamy a obsah. Údaje sa tiež použijú na ďalšie analytické účely. Ak chcete zistiť viac o tom, aké informácie môžeme sprístupniť a aké predvoľby máte k dispozícii vo vzťahu k správe svojich informácií, prečítajte si stránku Najčastejšie otázky.

Vaše súkromie je pre spoločnosti Yahoo, Oath a Verizon dôležité. To, ako spoločnosť Yahoo narába s vašimi osobnými údajmi, a to, ktoré z nich zdieľame s tretími stranami mimo skupiny spoločností Oath/Verizon, sa nezmenilo. Na lokalite Yahoo, pri používaní aplikácie Yahoo alebo našich produktov, služieb či technológií aj naďalej platia podmienky poskytovania služby a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo EMEA.

Integrácia spoločnosti Yahoo do novej organizácie spoločnosti Oath stále prebieha. Počas tohto prechodného obdobia obozretne spravujeme vaše údaje a spoločnosť Yahoo EMEA vás vtedy, keď dôjde k výrazným zmenám, upozorní v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.


Víta vás centrum ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo – porozhliadnite sa tu. Zistíte, ako spoločnosť Yahoo zaobchádza s vašimi osobnými informáciami, a naučíte sa meniť svoje predvoľby a nastavenia. Spoločnosť Yahoo sa ako vždy usiluje získať vašu dôveru.

Na čo sa tieto zásady ochrany osobných údajov vzťahujú

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú sa to, ako spoločnosť Yahoo zaobchádza s informáciami umožňujúcimi osobnú identifikáciu a ostatnými informáciami, ktoré spoločnosť Yahoo zhromažďuje a dostáva, vrátane informácií súvisiacich s vaším používaním produktov a služieb Yahoo v minulosti. Pojmy „údaje“ a „informácie“ zahŕňajú informácie o vás umožňujúce osobnú identifikáciu, napríklad vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, a ktoré nie sú verejne k dispozícii žiadnym iným spôsobom. Na príslušných miestach v zásadách ochrany osobných údajov výslovne upozorňujeme na používanie údajov umožňujúcich osobnú identifikáciu. Všetky ostatné údaje sú pre nás anonymné alebo sa používajú pseudoanonymne.

Zásady ochrany osobných údajov tiež poskytujú informácie o súboroch cookie, používaní súborov cookie spoločnosťou Yahoo a tretími stranami a o tom, ako môžete tieto súbory cookie zakázať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na postupy spoločností, ktoré spoločnosť Yahoo nevlastní ani nekontroluje, prípadne ľudí, ktorých spoločnosť Yahoo nezamestnáva ani nemanažuje Niektoré spoločnosti, ktoré spoločnosť Yahoo získala, majú tiež svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré mali aj v minulosti. Ďalšie informácie nájdete na stránke so získanými spoločnosťami.

V časti Topics (Témy) nájdete podrobné informácie o špecifických témach, ako sú súbory cookie a IP adresy. V časti Products (Produkty) nájdete ďalšie pokyny týkajúce sa postupov pri ochrane osobných údajov v konkrétnych produktoch a službách.

Výraz „Yahoo“ označuje spoločnosť Oath (EMEA) Limited (predtým známe ako Yahoo! EMEA Limited). Tá je prevádzkovaná v rámci írskeho zákona o ochrane údajov, ktorý sa na ňu tiež vzťahuje. Ak však používate Sky | Yahoo Poštu, v súvislosti s vaším používaním služieb Pošta, Messenger (vo webovej pošte), Kalendár a Adresy označuje výraz „Yahoo“ spoločnosť Yahoo! UK Services Limited. Ak používate BT | Yahoo Poštu, výraz „Yahoo“ označuje spoločnosť Yahoo! UK Services Limited, ktorá je poskytovateľom služieb Pošta, Messenger (vo webovej pošte), Kalendár a Adresy ako spracovávateľ údajov pre zákazníkov služby BT.

Zhromažďovanie a používanie informácií

Spoločnosť Yahoo (ako správca údajov) zhromažďuje informácie umožňujúce osobnú identifikáciu pri registrácii účtu Yahoo, používaní určitých produktov a služieb Yahoo, pri zadávaní propagačných ponúk a súťaží a pri návšteve stránok Yahoo a stránok určitých partnerov spoločnosti Yahoo mimo siete webových lokalít so značkou Yahoo. Spoločnosť Yahoo môže informácie o vás (vrátane informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu), ktoré má, kombinovať s informáciami, ktoré získa od obchodných partnerov a iných spoločností.

Pri registrácii v službách Yahoo žiadame o informácie umožňujúce osobnú identifikáciu, ako je vaše meno, e-mailová adresa, dátum narodenia, pohlavie, PSČ, zamestnanie, odvetvie a osobné záujmy.

Spoločnosť Yahoo zhromažďuje informácie o vašich transakciách s nami a s niektorými našimi obchodnými partnermi vrátane informácií o vašom používaní finančných produktov a služieb, ktoré ponúkame.

Spoločnosť Yahoo tiež automaticky prijíma a zaznamenáva informácie na svojich serverových denníkoch z vášho prehliadača vrátane vašej IP adresy, informácií o súboroch cookie spoločnosti Yahoo, softvérových a hardvérových atribútov a požadovanej stránky. Po registrácii v službe Yahoo a prihlásení do našich služieb už pre nás nie ste anonymní a vaše údaje o používaní sa pripoja k vášmu účtu.

Spoločnosť Yahoo používa informácie (vrátane anonymných a pseudoanonymných informácií, ako aj informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu) na nasledujúce všeobecné účely: na prispôsobenie zobrazovaných reklám a obsahu, na plnenie vašich požiadaviek týkajúcich sa produktov a služieb, na zlepšovanie našich služieb, na kontaktovanie vás, na vykonávanie prieskumu a na poskytovanie anonymných hlásení pre interných a externých klientov.

Prenos údajov

Vaše osobné informácie možno prenášať do iných krajín, než je vaša, predovšetkým na servery v USA, za účelom spracovávania a ukladania údajov v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov a poskytovania produktov a služieb. V niektorých z týchto krajín sa nemusia uplatňovať rovnaké zásady pri ochrane osobných údajov ako v krajine, v ktorej sa nachádzate. Používaním našich produktov a služieb vyjadrujete súhlas s prenosom svojich údajov do týchto krajín. Zaväzujeme sa zabezpečiť ochranu vašich informácií a používať ochranné prostriedky v súlade s platnými zákonmi vrátane dohôd o spracovaní údajov založených na štandardných zmluvných doložkách Európskej únie. Ďalšie informácie o tom nájdete v téme Prenos údajov.

Zdieľanie a zverejňovanie údajov

Spoločnosť Yahoo neprenajíma, nepredáva ani nezdieľa informácie o vás (vrátane informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu) s ostatnými ľuďmi ani spoločnosťami, ktoré nie sú afiláciami, okrem prípadov poskytovania produktov a služieb, o ktoré žiadate, povolení od vás alebo za nasledujúcich okolností:

  • Poskytovanie informácií dôveryhodným partnerom, ktorí pracujú v mene spoločnosti Yahoo alebo v spolupráci s ňou na základe zmluvy o mlčanlivosti. Tieto spoločnosti môžu tieto informácie používať na zlepšenie komunikácie spoločnosti Yahoo s vami (do rozsahu, ktorý odsúhlasíte) vo veci ponúk od spoločnosti Yahoo a našich marketingových partnerov. Tieto spoločnosti však nemajú žiadne samostatné právo na zdieľanie týchto informácií.
  • Odpovedanie na predvolania, súdne nariadenia, právne procesy a všetky legitímne žiadosti od úradných činiteľov, s ktorými sa požaduje dodržiavanie súladu, prípadne vytváranie alebo uplatňovanie zákonných práv alebo obhajoba voči právnym nárokom.
  • Zdieľanie takýchto informácií v prípadoch, kedy to považujeme za nevyhnutné, s cieľom preverenia, zabránenia alebo vykonania akcie vo veci nelegálnych aktivít, podozrenia z podvodu, situácií, ktoré môžu ohroziť fyzickú bezpečnosť ľubovoľných osôb, porušenia podmienok používania spoločnosti Yahoo a vo všetkých ostatných prípadoch, kedy to požaduje zákon.
  • Prenos takýchto informácií o vás, ak spoločnosť Yahoo získa inú spoločnosť, zlúči sa s inou spoločnosťou alebo je získaná inou spoločnosťou. V takom prípade vás spoločnosť Yahoo upozorní ešte predtým, než budú informácie o vás prenesené a budú sa na ne vzťahovať iné zásady ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Yahoo zobrazuje cielené reklamy na základe anonymizovaných a pseudoanonymizovaných údajov a informácií a môže tiež zobrazovať cielené reklamy na základe informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu. Inzerenti (vrátane spoločností poskytujúcich reklamy) môžu predpokladať, že ľudia, ktorí reagujú na cielené reklamy, zobrazujú ich a klikajú na ne, spĺňajú kritériá zacielenia – sú to napríklad ženy vo veku 18 – 24 rokov z určitej geografickej oblasti. Spoločnosť Yahoo neposkytuje inzerentovi pri reakcii na cielenú reklamu alebo jej zobrazení žiadne informácie umožňujúce osobnú identifikáciu. Reakciou na reklamu alebo jej zobrazením však vyjadrujete súhlas s tým, že inzerent môže predpokladať, že spĺňate kritériá zacielenia, na základe ktorých sa reklama zobrazila.

Súbory cookie a podobné technológie

Spoločnosť Yahoo môže vo vašom počítači nastavovať a používať súbory cookie. Môžeme tiež nastavovať a používať identifikátory zariadenia, ktoré môžu zahŕňať IP adresu, informácie o agentovi používateľa (verziu prehliadača, typ a verziu operačného systému) a identifikátory poskytované zariadením. Keď sa vo svojom zariadení prihlásite do služby Yahoo, služba Yahoo môže rozpoznať vaše zariadenie a poskytnúť vám prispôsobené možnosti bez ohľadu na nastavenia zariadenia. Svoje prispôsobené možnosti v službách Yahoo môžete ovládať prostredníctvom nášho nástroja Ad Interest Manager. Ďalšie informácie.

Spoločnosť Yahoo umožňuje ostatným spoločnostiam, ktoré zobrazujú reklamy na niektorej z našich stránok, nastavovať a používať svoje súbory cookie vo vašom počítači. Na používanie súborov cookie a identifikátorov zariadenia ostatných spoločností sa vzťahujú ich vlastné zásady ochrany osobných údajov, nie tieto. Inzerenti a ostatné spoločnosti nemajú prístup k súborom cookie spoločnosti Yahoo.

Spoločnosť Yahoo používa webové signály na prístup k súborom cookie spoločnosti Yahoo v rámci našej siete webových lokalít aj mimo nej a v súvislosti s produktmi a službami Yahoo.

Vaša možnosť upravovať a odstraňovať informácie o vašom účte a jeho predvoľby

Kedykoľvek môžete upraviť svoje informácie o účte Yahoo vrátane svojich marketingových preferencií.

Občas sa na stránku marketingových preferencií môžu pridať nové kategórie marketingovej komunikácie. Používatelia, ktorí navštívia túto stránku, sa môžu odhlásiť z prijímania budúcej marketingovej komunikácie z týchto nových kategórií, prípadne môžu zrušiť odber podľa pokynov uvedených v správe, ktorú dostanú.

Vyhradzujeme si právo odosielať vám určité typy komunikácie, ako napríklad servisné oznámenia a administratívne správy, ako aj ostatnú komunikáciu súvisiacu so službami Yahoo, a to bez možnosti odhlásiť sa z ich prijímania.

Účet Yahoo môžete odstrániť na našej stránke na odstránenie účtu. Potom treba ešte raz overiť heslo a potvrdiť svoje rozhodnutie o zrušení účtu. Po kliknutí sem si môžete prečítať o tom, ktoré informácie môžu teoreticky dočasne zostávať v našich archivovaných záznamoch aj po odstránení účtu.

Dôvernosť a zabezpečenie

Obmedzujeme prístup k informáciám o vás pre zamestnancov, o ktorých sa domnievame, že prístup k týmto informáciám potrebujú opodstatnene na poskytovanie produktov a služieb alebo na svoju prácu.

Disponujeme fyzickými, elektronickými a procesnými ochrannými mechanizmami, ktoré sú v súlade s našimi právnymi záväzkami vo veci ochrany informácií o vás.

Ďalšie informácie o zabezpečení vrátane bezpečnostných krokov, ktoré sme podnikli, a bezpečnostných krokov, ktoré môžete podniknúť, nájdete v téme o zabezpečení v Yahoo.

Uverejňovanie na verejne dostupných miestach

Verejne dostupné miesto je každé miesto v službách Yahoo, ktoré je dostupné verejne a ktoré môžu indexovať vyhľadávacie nástroje.

Spoločnosť Yahoo umožňuje uverejňovať, odosielať a vymieňať obsah a informácie na verejne dostupných miestach, ako sú napríklad skupiny Yahoo, fóra Yahoo a odpovede Yahoo.

Pri zverejňovaní informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu na verejne dostupných miestach by ste mali postupovať opatrne. Nezabúdajte, že tieto informácie môžu na verejne prístupnom mieste v rámci služby zostať na neurčitý čas. V závislosti od konkrétnej služby môžu používatelia mať možnosť zobrazovať aj viacero jednotlivých príspevkov naraz.

Vy sami nesiete zodpovednosť za všetky informácie, ktoré zverejníte a rozšírite na verejne dostupných miestach.

Ak vás znepokojujú informácie umožňujúce osobnú identifikáciu, ktoré ste uverejnili na ľubovoľnom verejne prístupnom mieste a teraz ich neviete odstrániť ani upraviť, svoj dotaz smerujte na oddelenie služieb zákazníkom.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť Yahoo môže tieto zásady občas upraviť. Ak výrazne zmeníme spôsob, akým používame vaše informácie, dáme vám o tom vedieť odoslaním oznámenia na primárnu e-mailovú adresu uvedenú v účte Yahoo alebo uverejnením výrazného oznamu na našich stránkach.

Otázky a návrhy

V prípade otázok alebo návrhov vyplňte formulár spätnej väzby alebo nás kontaktujte na adrese:

Oath (EMEA) Limited (predtým známe ako Yahoo! EMEA Limited)
5-7 Point Square
North Wall Quay, Dublin 1
Ireland

Posledná aktualizácia: 30. október 2017

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo


Ak vás zaujíma, ako spoločnosť Yahoo narába s vašimi osobnými informáciami, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov. Táto stránka popisuje aktuálne postupy spoločnosti Yahoo týkajúce sa tohto produktu alebo témy. Ak spoločnosť Yahoo pridá alebo odstráni nejaké funkcie, informácie na tejto stránke sa môžu zmeniť.