Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo

NA ČO SA VZŤAHUJÚ TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zaobchádzanie spoločnosti Yahoo s údajmi umožňujúcimi osobnú identifikáciu a inými údajmi, medzi ktoré patria informácie prijímané a zhromažďované spoločnosťou Yahoo vrátane informácií spojených s vaším využívaním produktov a služieb spoločnosti Yahoo v minulosti. „Údaje“ a „informácie“ zahŕňajú informácie, na základe ktorých je možné vás identifikovať, napríklad vaše meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, a ktoré bežne nie sú verejne dostupné. Na prípadné použitie údajov umožňujúcich osobnú identifikáciu vždy výslovne upozorňujeme v našich zásadách ochrany osobných údajov. Všetky ostatné údaje sú pre nás anonymné alebo pseudonymné.

Zásady ochrany osobných údajov obsahujú aj informácie o súboroch „cookies“, o používaní týchto súborov spoločnosťou Yahoo a tretími stranami a o tom, ako je možné súbory „cookies“ vypnúť.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na aktivity firiem, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou spoločnosti Yahoo, ani na ľudí, ktorí nepracujú pre spoločnosť Yahoo. Okrem toho majú niektoré firmy, ktoré spoločnosť Yahoo získala akvizíciou, vlastné zásady ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke získaných spoločností.

V časti „Témy“ nájdete podrobné informácie o špeciálnych témach ako sú súbory „cookies“ a adresy IP. V časti „Produkty“ nájdete dodatočné informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov vo vzťahu ku konkrétnym produktom alebo službám. Výraz „Yahoo“ označuje spoločnosť Yahoo! EMEA Limited (so sídlom v Írsku), okrem prípadov, pri ktorých poskytuje príslušnú službu iná spoločnosť skupiny Yahoo. V takom prípade sa pod pojmom Yahoo myslí konkrétna spoločnosť skupiny Yahoo. Získajte ďalšie informácie o možnostiach ukladania údajov a prenosu údajov spoločnosti Yahoo.

ZHROMAŽĎOVANIE A POUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ

Spoločnosť Yahoo zhromažďuje informácie umožňujúce osobnú identifikáciu, keď: vytvárate účet na portáli Yahoo, používate niektoré produkty alebo služby spoločnosti Yahoo, vstupujete na stránky ponúkajúce reklamné akcie alebo stávky a tiež keď navštevujete stránky značky Yahoo alebo niektoré stránky partnerov spoločnosti Yahoo mimo siete webových stránok tejto značky. Spoločnosť Yahoo môže kombinovať údaje (vrátane informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu) o vás s informáciami získanými od obchodných partnerov alebo iných spoločností.

Keď sa registrujete na portáli Yahoo, žiadame od vás informácie umožňujúce osobnú identifikáciu akými sú vaše meno, e-mailová adresa, dátum narodenia, pohlavie, poštové smerovacie číslo, povolanie, pracovné odvetvie a osobné záujmy.

Spoločnosť Yahoo zhromažďuje informácie o transakciách medzi vami a našou spoločnosťou aniektorými z našich obchodných partnerov, vrátane informácií o tom, aké finančné produkty aslužby znašej ponuky využívate.

Spoločnosť Yahoo tiež automaticky prijíma a ukladá informácie z vášho prehľadávača vrátane vašej IP adresy, informácií osúboroch „cookies“ spoločnosti Yahoo, údaje o softvéri a hardvéri ako aj o stránkach, ktoré vyhľadávate, do serverových denníkov. Keď sa zaregistrujete na portáli Yahoo a začnete využívať naše služby, už pre nás viac nie ste anonymní a vaše používateľské údaje budú spojené s vaším účtom.

Spoločnosť Yahoo používa informácie (vrátane anonymných a pseudonymných informácií ako aj informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu) na nasledujúce všeobecné účely: poskytovanie reklamných informácií a obsahu „na mieru“, plnenie vašich požiadaviek, ktoré sa týkajú produktov a služieb, zlepšovanie našich služieb, kontaktovanie používateľov, vykonávanie výskumu a poskytovanie anonymných informácií interným aj externým klientom.

POSKYTOVANIE A ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ

Spoločnosť Yahoo neprenajíma, nepredáva, ani neposkytuje informácie o vás (vrátane informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu) iným osobám alebo nezúčastneným spoločnostiam. Výnimku tvorí ponúkanie produktov alebo služieb, ktoré ste si vyžiadali, ak ste nám k tomu dali súhlas, alebo za nasledujúcich okolností:

  • Informácie poskytujeme spoľahlivým partnerom, ktorí pracujú pre spoločnosť Yahoo alebo v jej mene na základe dohôd o zachovaní dôvernosti. Tieto spoločnosti môžu použiť dané informácie na to, aby nám pomohli sprostredkovať vám (v rámci vami dovoleného rozsahu) ponuky od spoločnosti Yahoo a našich marketingových partnerov. Tieto spoločnosti však nedisponujú právom poskytovať tieto informácie ďalším stranám.
  • Informácie poskytujeme na základe súdnych predvolaní, súdnych príkazov, právnych sporov alebo napožiadanie zo strany úradov, ktorému musíme vyhovieť, alebo nazaistenie alebo vymáhanie našich zákonných práv alebo na obhajobu proti právnym nárokom.
  • Sme presvedčení o potrebe zdieľať takéto informácie v súvislosti s vyšetrovaním, prevenciou alebo bojom proti nezákonným činnostiam, možným podvodom, situáciám, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti osôb, pri porušení podmienok používania služby spoločnosti Yahoo alebo na požiadanie zo strany zákonom oprávnených orgánov.
  • Tieto informácie sa môžu použiť na účely skupiny Yahoo opísané v časti „Zhromažďovanie a používanie informácií“ (napríklad rôzne spoločnosti v rámci skupiny Yahoo na celom svete zodpovedajú za ukladanie aspracovávanie vašich informácií, na základe ktorých vám ponúkajú konkrétny obsah). Viac informácií môžete nájsť v téme „Prenos údajov“.
  • Spoločnosť Yahoo môže takéto informácie prenášať, ak odkúpi inú spoločnosť alebo ak dôjde k jej akvizícii alebo fúzii s inou spoločnosťou. V takom prípade vás spoločnosť Yahoo upovedomí, ešte než dôjde kprenosu vašich informácií azmene zásad ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Yahoo poskytuje cielené reklamy na základe anonymných alebo psedunymných údajov a informácií a takisto môže poskytovať cielené reklamy na základe informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu. Inzerenti (vrátane marketingových spoločností) môžu predpokladať, že ľudia, ktorí si pozerajú cielené reklamy alebo na ne kliknú, spĺňajú podmienky cieľovej skupiny – napríklad, že sú to ženy vo veku od18 do24 rokov z konkrétnej geografickej lokality. Spoločnosť Yahoo neposkytuje inzerentom žiadne informácie umožňujúce osobnú identifikáciu, keď kliknete na reklamu alebo si ju pozeráte. Ak však kliknete na reklamu alebo si ju pozriete, súhlasíte s možnosťou, že vás inzerent môže považovať za príslušníkov cieľovej skupiny, ktorej je zobrazená reklama určená.

SÚBORY „COOKIES“

Spoločnosť Yahoo môže na vašom počítači nastavovať a používať svoje súbory „cookies“.

Spoločnosť Yahoo dovoľuje vybraným spoločnostiam, ktoré na našich stránkach ponúkajú reklamy, aby navašom počítači nastavovali a používali svoje súbory „cookies“. Používanie súborov „cookies“ iných spoločností sa riadi ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Inzerenti ani iné spoločnosti nemajú prístup k súborom „cookies“ spoločnosti Yahoo. Viac informácií môžete nájsť v téme „súbory „cookies“ tretích strán“.

Spoločnosť Yahoo používa webové signály, ktoré nám umožňujú prístup k našim súborom „cookies“ na našej sieti webových stránok aj mimo nej a v súvislosti s produktmi a službami spoločnosti Yahoo.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame súbory „cookies“ a ako ich môžete vypnúť, kliknite sem.

MOŽNOSTI ODSTRÁNENIA A ÚPRAVY VAŠICH INFORMÁCIÍ O ÚČTE A PREDVOLIEB

Informácie o vašom účte na portáli Yahoo vrátane vašich marketingových predvolieb môžete kedykoľvek zmeniť.

Na stránke „Marketingové predvoľby“ sa môžu z času na čas zobraziť nové kategórie marketingovej komunikácie. Používatelia, korí navštívia túto stránku, sa môžu odhlásiť z odberu marketingových komunikácií z týchto nových kategórií alebo zrušiť odber podľa pokynov v správach, ktoré dostanú.

Vyhradzujeme si právo zasielať vám niektoré komunikácie, ako napr. služobné hlásenia a administratívne správy a iné informácie týkajúce sa služieb spoločnosti Yahoo bez toho, aby sme vám ponúkli možnosť odhlásiť sa z ich odberu.

Svoj účet na portáli Yahoo môžete odstrániť na stránke Odstránenie účtu, kde vás požiadame oopätovné overenie vášho hesla a potvrdenie voľby zrušenia účtu. Ak si chcete prečítať, aké informácie môžu dočasne zostať v našich archivovaných záznamoch po odstránení vášho účtu, kliknite sem.

DÔVERNOSŤ A BEZPEČNOSŤ

K vašim informáciám majú prístup iba zamestnanci, ktorí podľa nášho názoru potrebujú tieto informácie na to, aby vám v rámci svojej práce mohli ponúkať produkty alebo služby.

K dispozícii máme fyzické, elektronické a procesné bezpečnostné mechanizmy, ktoré nám umožňujú dodržiavať naše právne záväzky ochrany informácií o vás.

Ak sa chcete dozvedieť viac o bezpečnosti, vrátane bezpečnostných opatrení, ktoré sme prijali a bezpečnostných opatreniach, ktoré môžete prijať vy, prečítajte si časť Bezpečnosť v spoločnosti Yahoo.

UVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ VO VOĽNE PRÍSTUPNÝCH SEKCIÁCH

Voľne prístupná sekcia je ktorákoľvek časť portálu Yahoo, ktorá je prístupná pre všeobecnú verejnosť amôže byť indexovaná vyhľadávacími nástrojmi.

Spoločnosť Yahoo vám ponúka možnosť uverejňovať, odosielať a vymieňať si obsah a informácie vo verejne dostupných sekciách, ako sú Yahoo Groups, Yahoo Message Boards a Yahoo Answers.

Pri uverejňovaní informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu vo voľne prístupných sekciách by ste mali byť opatrní. Pamätajte na to, že tieto informácie môžu vo voľne prístupných sekciách služby zostať neobmedzene dlhý čas. V závislosti od konkrétnej služby môžu ostatní používatelia kolektívne vidieť dva alebo viac z vašich jednotlivých príspevkov.

Za uverejnenie a sprístupnenie akýchkoľvek informácií vo voľne prístupných sekciách preberáte výlučnú zodpovednosť.

Ak máte obavy v súvislosti s akýmikoľvek informáciami umožňujúcimi osobnú identifikáciu, ktoré ste zverejnili vo voľne prístupných sekciách a ak ich neviete odstrániť alebo upraviť, obráťte sa na Oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Yahoo môže z času na čas pozmeňovať tieto zásady. Ak dôjde k akýmkoľvek zásadným zmenám zaobchádzania s vašimi informáciami, zašleme vám oznam na vašu hlavnú e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte Yahoo alebo zverejníme výrazný oznam na našich stránkach. Nahradené verzie týchto zásad ochrany osobných údajov môžete nájsť tu.

OTÁZKY ALEBO PRIPOMIENKY

Ak máte otázky alebo pripomienky, vyplňte formulár spätnej väzby.

Naposledy aktualizované: 11.28.11

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo