Inne firmy w serwisie Yahoo

Poniższe strony trzecie mogą w witrynach i aplikacjach Yahoo wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, aplikacje (lub „widżety”), zestawy do tworzenia oprogramowania („SDK”) i podobne technologie. Ponadto w celu ulepszenia oferowanych produktów, prowadzenia badań i analiz oraz zaoferowania bardziej odpowiednich zawartości Yahoo może udostępniać Partnerom dane osobowe w formie uniemożliwiającej identyfikację konkretnego użytkownika, w tym anonimowe dane demograficzne użytkownika.

Celem Yahoo jest zaoferowanie użytkownikom oferty najlepiej dopasowanej do ich potrzeb. Z tego powodu wymienione poniżej firmy są okresowo kontrolowane. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy dokument określający zasady współpracy ze stronami trzecimi nie został zaktualizowany.

Partnerzy analityczni

Yahoo może zezwolić niektórym partnerom na umieszczenie sygnałów nawigacyjnych w sieci Web w witrynach Yahoo lub przygotowanych przez partnerów zestawów do tworzenia aplikacji w firmowych aplikacjach mobilnych. Yahoo może także do celów analitycznych udostępniać partnerom fragmenty dzienników, w tym adresy IP. Udostępniony adres IP użytkownika może posłużyć do oszacowania miejsca pobytu użytkownika oraz innych danych technologicznych, takich jak szybkość połączenia, fakt wyświetlenia witryny Yahoo z lokalizacji współdzielonej oraz typ urządzenia, z którego witryna Yahoo została wyświetlona. Partnerzy analityczni zbierają następnie informacje o reklamach i zawartości wyświetlanej w serwisie Yahoo oraz przedstawiają dane kontrolne, badawcze i raportowe firmie Yahoo oraz jej reklamodawcom. Firma Yahoo pozwala na wprowadzanie sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i zestawów do tworzenia oprogramowania oraz udostępnianie plików dziennika następującym partnerom:

W ramach programów analitycznych reklamodawcom i partnerom nie są udostępniane żadne dane osobowe pobrane z konta w serwisie Yahoo, które mogłyby umożliwić identyfikację konkretnej osoby. Zachowujemy jednak prawo do udostępniania reklamodawcom oraz partnerom informacji — w tym danych demograficznych — w formie anonimowej (z użyciem pseudonimów).

*Firma Nielsen udostępni serwisowi Facebook zamaskowane informacje o wyświetlanych reklamach. U użytkowników zalogowanych jednocześnie do serwisu Facebook zostaną w nim dodane informacje o wieku i płci użytkownika. Serwis Facebook następnie zbierze połączone informacje i udostępni je firmie Nielsen w celu badania skuteczności reklam. Aby poznać zasady ochrony prywatności realizowane rzez firmę Nielsen i wyrazić brak zgody na udostępnianie tych informacji, należy kliknąć tutaj.

Przyciski, aplikacje i widżety z serwisów społecznościowych

Na niektórych witrynach i w niektórych aplikacjach firma Yahoo może wprowadzić aplikacje lub „widżety” od stron trzecich pozwalające na interakcję z usługami tych podmiotów lub udostępnianie w nich informacji. Widżety te są widoczne na stronie. Serwis, który dostarcza dany widżet, może zaoferować narzędzia do zmiany jego wyglądu i funkcji. Interakcje z widżetem przeważnie umożliwiają stronie trzeciej na zebranie szeregu informacji o użytkowniku za pośrednictwem plików cookie w przeglądarce lub danych wpisanych w rejestracji. W niektórych przypadkach strona trzecia może zidentyfikować użytkownika za pomocą widżetów i plików cookie nawet mimo braku interakcji z danym widżetem. Strona trzecia może także pobrać adres IP, informacje z nagłówka strony oraz informacje o przeglądarce. Firma Yahoo umożliwiła umieszczanie przycisków, aplikacji i widżetów z serwisów społecznościowych następującym podmiotom:

Przyciski z serwisów społecznościowych

Widżety

Technologie reklamowe

Większość reklam wyświetlanych w witrynach i aplikacjach Yahoo jest przesyłana przez firmę Yahoo. Możliwością wyświetlania reklam i zbierania informacji za pośrednictwem stron i aplikacji mobilnych dysponują jednak także wybrane firmy zewnętrzne. Najczęściej są to zewnętrzne serwery reklamowe, agencje reklamowe, dostawcy technologii, dostawcy treści sponsorowanych i firmy badawcze.

Firmy te mogą oferować w witrynach i aplikacjach Yahoo sygnały nawigacyjne w sieci Web lub zestawy do tworzenia oprogramowania, które służą do realizacji kontroli, badań i raportów przez reklamodawców. Ponieważ przeglądarka użytkownika musi wysłać żądanie tych reklam i sygnałów nawigacyjnych w sieci Web do serwerów strony trzeciej, firmy te mogą przeglądać, edytować lub ustawiać własne pliki cookie oraz pobierać adres IP użytkownika, informacje z nagłówka strony i informacje o przeglądarce tak samo, jak przy bezpośrednim wyświetleniu strony tej firmy. Firmy te mogą również korzystać z plików cookie, zestawów do tworzenia oprogramowania oraz sygnałów nawigacyjnych w sieci Web do zbierania informacji za pośrednictwem serwisu Yahoo w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam w serwisie Yahoo i poza nim.W niektórych sytuacjach Yahoo współpracować z tymi firmami poza przeglądarką użytkownika, bezpośrednio pomiędzy naszymi serwerami.

Zgodnie z dokładniejszym opisem w Centrum prywatności serwis Yahoo może dopasowywać wyświetlane reklamy pod kątem prognozowanego zainteresowania użytkownika z danej kategorii, np. „mężczyźni interesujący się sportem”. Interakcja ze spersonalizowaną reklamą lub jej wyświetlenie nie powoduje przesłania przez firmę Yahoo jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, takich jak imię i nazwisko lub data urodzenia. Zachowujemy jednak prawo do udostępniania reklamodawcom informacji — w tym danych demograficznych — w formie anonimowej (z użyciem pseudonimów).  Ponadto podczas wyświetlania reklamy lub interakcji z nią istnieje możliwość, że reklamodawca przyjmie założenie o zakwalifikowaniu użytkownika do grupy zainteresowań, zgodnie z którymi wybrano tę reklamę. Poniższe strony trzecie oferują informacje o zasadach zbierania danych, a niektóre z nich umożliwiają także wyrażenie braku zgody na zbieranie danych. Aby lepiej zrozumieć dostępne mechanizmy kontrolne, zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności tych firm.

Więcej informacji o firmach wyświetlających reklamy oraz narzędzia do wyrażania braku zgody są także dostępne na stronach organizacji Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (Stany Zjednoczone) lub European Digital Advertising Alliance (Unia Europejska).

Dostawcy treści

W celu zaoferowania materiałów w witrynach, aplikacjach i usługach firma Yahoo współpracuje z poniższymi dostawcami treści. Świadczone przez nich usługi mogą na przykład obejmować wyświetlanie map przez jednego partnera i wiadomości przygotowanych przez drugiego partnera. Ponieważ przeglądarka użytkownika musi wysłać żądanie zawartości do serwera dostawcy zawartości, firmy te mogą przeglądać, edytować lub ustawiać własne pliki cookie oraz pobierać adres IP użytkownika, informacje z nagłówka strony i informacje o przeglądarce tak samo, jak przy bezpośrednim wyświetleniu strony tej firmy. Niektórzy z partnerów osadzili także w aplikacjach mobilnych Yahoo własne zestawy do tworzenia oprogramowania mobilnego, które pozwalają na zbieranie danych nieidentyfikujących użytkownika tak samo, jak w sytuacji bezpośredniego używania aplikacji mobilnej danego partnera.

Dostawcy treści wideo

Chociaż firma Yahoo dąży do samodzielnego produkowania lub hostowania materiałów wideo, takich jak Community lub Saturday Night Live, to w celu zaoferowania bardziej angażujących materiałów współpracujemy także z zewnętrznymi dostawcami treści. Ci dostawcy mogą przeglądać, edytować lub ustawiać własne pliki cookie oraz pobierać adres IP użytkownika, informacje z nagłówka strony, informacje o przeglądarce, wersji odtwarzacza Flash, szybkości połączenia z Internetem lub fragmencie obejrzanego filmu oraz inne informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Niektórzy z partnerów osadzili także w aplikacjach mobilnych Yahoo własne zestawy do tworzenia oprogramowania mobilnego, które pozwalają na zbieranie danych nieidentyfikujących użytkownika tak samo, jak w sytuacji bezpośredniego używania aplikacji mobilnej danego partnera:

Games developers

W serwisie Yahoo Games dostępne są przygotowane przez sponsorów i deweloperów atrakcyjne, wciągające gry. Do niektórych gier mogą mieć zastosowanie dodatkowe regulaminy i zasady ochrony prywatności. Ponieważ przeglądarka użytkownika musi wysłać żądanie zawartości do serwera dostawcy zawartości, firmy te mogą przeglądać, edytować lub ustawiać własne pliki cookie oraz pobierać adres IP użytkownika, informacje z nagłówka strony oraz informacje o przeglądarce, wersji odtwarzacza Flash, prędkości połączenia z Internetem i inne informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Deweloperzy gier mogą także rejestrować wyniki, nazwy, ustawienia i inne czynności związane z grami, co może podlegać dodatkowym zasadom:

Partnerzy w zakresie wyszukiwania

Wymienieni poniżej partnerzy zewnętrzni mogą świadczyć na rzecz firmy Yahoo usługi wyszukiwania i usługi reklamowe związane z wyszukiwaniem. Usługi reklamowe związane z wyszukiwaniem obejmują wyniki płatne i/lub kontekstowe. W jednej operacji może zostać wykorzystany więcej niż jeden partner. Dobór partnerów zależy od wielu czynników, takich jak sposób korzystania z serwisu, rodzaj używanego urządzenia i kraj, z którego wykonywane jest wyszukiwanie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zbierania danych przez poszczególnych partnerów w zakresie wyszukiwania i poznać dostępne dla użytkownika narzędzia oraz mechanizmy kontrolne, należy otworzyć zasady ochrony prywatności każdego z partnerów:

Inne relacje partnerskie

Firma Yahoo współpracuje z firmami, które mogą oferować użytkownikowi produkty lub usługi na podstawie bieżącej zawartości na stronie lub na bazie innych kryteriów. Jedną z form współpracy jest pasek „Get the Look” na zdjęciach znanych osób lub pasek boczny z produktami dotyczącymi bieżącego tematu. Ponieważ przeglądarka użytkownika musi wysłać żądanie zawartości do serwera partnera, firmy te mogą przeglądać, edytować lub ustawiać własne pliki cookie oraz pobierać adres IP użytkownika, informacje z nagłówka strony, informacje o przeglądarce i wersji odtwarzacza oraz inne informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania przez Yahoo danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności.

Yahoo – Ochrona danych osobowych

Aby dowiedzieć się w jaki sposób Yahoo chroni Twoje dane osobowe, odwiedź naszą stronę poświęconą zasadom ochrony danych osobowych. Na tej stronie znajdziesz informacje na temat bieżących praktyk Yahoo odnośnie tego produktu lub tematu. Informacje na tej stronie mogą ulec zmianie w miarę dodawania lub usuwania funkcji przez Yahoo.

Rezygnacja

Wolisz nie otrzymywać reklam zależnych od zainteresowań? Dowiedz się więcej o możliwościach rezygnacji z reklam dostosowanych do zainteresowań, oferowanych przez serwis Yahoo.

  • oath