Bezpieczeństwo w portalu Yahoo

Ochrona naszych systemów oraz informacji naszych użytkowników ma niezmiernie duże znaczenie, by zapewnić użytkownikom Yahoo bezpieczeństwo i zachować ich zaufanie. Podejmujemy następujące działania mające na celu ochronę informacji naszych użytkowników:

 • Protokół Transport Layer Security (TLS)
 • Wykorzystujemy szyfrowanie przy użyciu TLS podczas przesyłania niektórych rodzajów informacji, na przykład informacji o usługach finansowych lub o płatnościach. W większości przeglądarek podczas sesji TLS wyświetlana jest ikona przypominająca kłódkę.
 • Druga weryfikacja podczas logowania
 • Możliwe jest włączenie ustawienia, które wymaga podania drugiej informacji, na przykład kodu wysyłanego za pomocą SMS, co uzupełnia logowanie przy pomocy hasła, jeśli korzystasz z urządzenia lub lokalizacji, której nie rozpoznajemy. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami o drugiej weryfikacji podczas logowania.
 • Hasła na żądanie
 • Yahoo oferuje także możliwość weryfikacji na żądanie. Dzięki przypisaniu mobilnego urządzenia użytkownika do konta możliwe jest przesyłanie hasła na żądanie przy użyciu SMS, dzięki czemu nie musisz już pamiętać swojego hasła. Uzyskaj dodatkowe informacje o haśle na żądanie .
 • Bezpieczne przechowywanie informacji
 • Do ochrony stosujemy fizyczne, techniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa powszechnie stosowane w branży, zgodne z odpowiednimi przepisami, aby chronić informacje osobiste naszych użytkowników.
 • Sprzedawcy i partnerzy
 • W celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności informacji naszych użytkowników możemy przekazać informacje naszym partnerom i sprzedawcom występującym w naszym imieniu lub współpracującym z nami w ramach umów o zachowaniu poufności. Firmy nie mają niezależnego prawa do użycia lub użyczenia tych informacji bez zezwolenia użytkownika.
 • Dostęp do informacji
 • Ograniczamy dostęp do wybranych przez użytkownika informacji osobowych pracownikom, którym wierzymy w uzasadniony sposób, że takie informacje są im niezbędne, by zapewnić informacje na temat produktów lub w celu przetworzenia informacji dla naszej firmy.
 • Edukacja i szkolenie
 • Wszyscy pracownicy Yahoo biorą udział w programach szkoleniowych i edukacyjnych na temat bezpieczeństwa.

   Proszę pamiętać, że żaden rodzaj przesyłania informacji lub technologia przechowywania danych nie są całkowicie bezpieczne. Cały czas prowadzimy ocenę i rozbudowujemy technologię i praktyki ochrony bezpieczeństwa.

   Bezpieczeństwem zajmuje się nasz zespół zadaniowy

   Użytkownik także powinien podchodzić poważnie do zapewnienia bezpieczeństwa. Zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum bezpieczeństwa w celu uzyskania narzędzi i wskazówek dotyczących ochrony informacji, które może zastosować sam użytkownik, by pomóc w zmniejszeniu zagrożenia nieupoważnionym dostępem.

   Sposób zgłoszenia zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa

   Informacje dotyczące zgłaszania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem są dostępne w naszym Centrum bezpieczeństwa.

 • oath